Rezultatele Chestionarului Ro

3
[email protected] Rezultatele chestionarului „Ce măsuri iau ceilalŃi împotriva crizei?“ întrebarea 1: SimŃiŃi consecinŃele crizei globale în domeniul afacerii dvs.? Ce fel de? întrebarea 2: Cum aŃi reacŃionat la criză din prisma reclamei? Foarte negativ: criza ne-a afectat foarte tare, luptăm pentru a supravieŃui. 28 % Pozitv: criza ne-a ajutat, afacerea noastră este în creştere. 12 % Negativ: am semnalat un interes scăzut pentru produsele noastre. 37 % Neutru: avem rezultate identice cu anii precedenŃi. 23 % Am oprit toate activităŃile de reclamă şi ne bazăm doar pe clienŃii existenŃi. 21 % Am mărit bugetul pentru reclamă şi profităm de această situaŃie pentru a ne îmbunătăŃi poziŃia pe piaŃă. 27 % Am restrâns SubstanŃial bugetul pentru reclamă şi sperăm ca, afacerea se va remedia de la sine. 27 % Totul a rămas la acelaşi nivel ca în trecut. 25 %

description

 

Transcript of Rezultatele Chestionarului Ro

Page 1: Rezultatele Chestionarului Ro

[email protected]

Rezultatele chestionarului „Ce măsuri iau ceilalŃi împotriva crizei?“

întrebarea 1:

SimŃiŃi consecinŃele crizei globale în domeniul afacerii dvs.? Ce fel de?

întrebarea 2: Cum aŃi reacŃionat la criză din prisma reclamei?

Foarte negativ: criza ne-a afectat foarte tare, luptăm pentru a supravieŃui.

28 %

Pozitv: criza ne-a ajutat, afacerea noastră este în creştere.

12 %

Negativ: am semnalat un interes scăzut pentru produsele noastre.

37 %

Neutru: avem rezultate identice cu anii precedenŃi.

23 %

Am oprit toate activităŃile de reclamă şi ne bazăm doar pe clienŃii existenŃi. 21 %

Am mărit bugetul pentru reclamă şi profităm de această situaŃie pentru a

ne îmbunătăŃi poziŃia pe piaŃă.27 %

Am restrâns SubstanŃial bugetul pentru reclamă şi sperăm ca, afacerea se va remedia de la sine.

27 % Totul a rămas la

acelaşi nivel ca în trecut.

25 %

Page 2: Rezultatele Chestionarului Ro

[email protected] întrebarea 3: S-a schimbat în ultima vreme poziŃia dvs. faŃă de reclamă? întrebarea 4: Ce metode de reclamă aŃi folosit în ultimele 6 luni?

Am oprit cheltuielile pentru reclamă.

18 % Nu, din formatele de reclamă pe care le-am folosit dinainte folosim în special pe acelea care ne-au adus rezultatele cele mai bune.

12 %

20 % Nu; folosim aceleaşi metode ca în trecut.

23 %

Da, în totalitate; reacŃia noatră la criză a fost

reevaluarea metodelorfolosite până acum

legate de folosirea reclamei.

27 % Da, parŃial; datorită

crizei încercăm şi alte metode.

reclam

a o

utd

oor

23 %

20 %

34 %

14 %

tipogra

fie

televiziune

radio

recl

am

a p

e inte

rnet

altă form

ă d

e reclam

ă

nici o form

ă d

e reclam

ă

21 %

13 %

1 %

4 %

37 %

18 %

6 %

Page 3: Rezultatele Chestionarului Ro

[email protected] întrebarea 5: Cum vedeŃi dezvoltarea firmei dvs. în urmatoarele 6 luni? NOTĂ: Sondajul a fost efectuat de către compania ETARGET pentru nevoile interne. ColecŃionarea datelor a avut loc în luna septembrie 2009. Cei chestionaŃi sunt clienŃii ETARGET.

11 %

Criza va fi mult mai gravă.

17 %

Deja am atins răul cel mai mare, însă nu credem într-o remediere imediată.

49 %

SituaŃia se va ameliora treptat.

23 %

Aşteptăm îmbunătăŃiri

majore.