“Rezolvarea eficientă a problemelor în Europa“ · PDF fileSOLVIT...

of 17 /17
SOLVIT SOLVIT Rezolvarea eficientă a problemelor Rezolvarea eficientă a problemelor î î n Europa n Europa SOLVIT România SOLVIT România Departamentul pentru Afaceri Europene Departamentul pentru Afaceri Europene GUVERNUL ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI Bucuresti, Septembrie 2011 Bucuresti, Septembrie 2011

Embed Size (px)

Transcript of “Rezolvarea eficientă a problemelor în Europa“ · PDF fileSOLVIT...

 • SOLVITSOLVITRezolvarea eficient a problemelor Rezolvarea eficient a problemelor n Europan Europa

  SOLVIT Romnia SOLVIT Romnia Departamentul pentru Afaceri EuropeneDepartamentul pentru Afaceri Europene

  GUVERNUL ROMANIEIGUVERNUL ROMANIEIBucuresti, Septembrie 2011Bucuresti, Septembrie 2011

 • Cadrul legal :

  Comunicarea Comisiei ctre Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic i Social i Comitetul Regiunilor, Bruxelles 27.11.2001, COM (2001) 702 final;

  Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 stabilind principiile pentru utilizarea SOLVIT reeaua de soluionare a problemelor pe Piaa Intern;

  Concluziile Consiliului asupra reelei SOLVIT 2002 Rezolvarea problemelor pe Piaa Intern prin care se confirm implicarea statelor membre n funcionarea efectiv i aplicarea principiilor SOLVIT

 • CE ESTE SOLVIT?CE ESTE SOLVIT?

  Reea de soluionare on line a problemelor legate de aplicarea incorect sau neaplicarea dreptului european privind Piaa

  Intern

  Un centru in fiecare stat membru + Norvegia, Islanda, LiechtensteinFuncional din iulie 2002In Romnia funcioneaz ncepnd cu 1 ianuarie 2007 n cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene

 • SOLVIT SOLVIT o abordare pragmatic o abordare pragmatic

  Uniunea European mai aproape de ceteni i companiiDescentralizat responsabilitate a statelor membre (SM)Comisia European coordoneaz i supravegheazInformal, fr proceduri birocraticeGratuit

  Termene scurte termen de soluionare 10 sptmni

  Soluii pragmatice

 • MOD DE FUNCIONARECONDIII

  s fie vorba despre neaplicarea sau aplicarea necorespunztoare a dreptului comunitar de ctre administraia unui stat membru,

  s fie vorba despre un caz transfrontalier,

  s nu existe deja o aciune n justiie pentru soluionarea sa.

  Caracterul transfrontalier nu presupune ca petentul s se afle n alt stat membru dect cel unde a aprut problema. Este suficient s existe un element de extraneitate care s poat face aplicabile prevederile dreptului comunitar.

 • MOD DE FUNCIONARE

  Autoritate publicPersoana fizic sau juridic

  Centrul SOLVIT

  responsabil

  Colaboreaz pentru negocierea soluiei

  Colaboreaz pentru

  prezentarea problemei si discutarea

  soluiei

  Statul A

  Colaboreaz pentru

  gsirea unei soluii

  PROBLEMA

  Statul B

  CentrulSOLVIT

  de origine

 • Exemplu caz Business

  CAZ CAZ 79673/09/PT (79673/09/PT (PTPT--RO)RO)CAZ SOLUTCAZ SOLUTIONAT IONAT N 21 DE ZILEN 21 DE ZILE

  DESCRIDESCRIEREA CAZULUIEREA CAZULUI

  Clientul, un club de fotbal portughez a achiziClientul, un club de fotbal portughez a achizittionat un juctor din Romnia ionat un juctor din Romnia n n iunie 2008. Clubul de fotbal a achitat TVAiunie 2008. Clubul de fotbal a achitat TVA--ul solicitat de legislaul solicitat de legislaia ia

  romeasc iar romeasc iar n februarie 2009 a depus o cerere de rambursare a TVAn februarie 2009 a depus o cerere de rambursare a TVA--ului. 9 luni mai trziu, clubul ului. 9 luni mai trziu, clubul nc nu primise TVAnc nu primise TVA--ul. ul. n acest context, n acest context,

  SOLVIT PT a contactat SOLVIT RO SOLVIT PT a contactat SOLVIT RO ssi a indicat faptul c i a indicat faptul c n n concordanconcordan cu prevederile Directivei europene privind TVA cu prevederile Directivei europene privind TVA--ul, ul,

  rambursarea ar fi trebuit fcut rambursarea ar fi trebuit fcut n termen de 6 luni de la depunerea cererii.n termen de 6 luni de la depunerea cererii.SOLVIT RO a contactat ANAF iar SOLVIT RO a contactat ANAF iar n 3n 3 sptmni rambursarea a fost sptmni rambursarea a fost

  efectuatefectuat. .

 • Exemplu caz persoana fizic

  CAZ 93136/RO/2010 (RO-IT)CAZ SOLUIONAT N 39 DE ZILE

  DESCRIEREA CAZULUI:

  Petenta, cetean romn, avnd profesia de psiholog, a apelat la SOLVIT RO ntruct trecuser mai mult de 6 luni de cnd solicitase autoritii italiene

  recunoaterea dreptului de a profesa. Termenul n care autoritatea trebuie s se pronunte este de 3 luni de la depunerea dosarului complet.

  SOLVIT RO, stabilind care sunt drepturile petentului, n concordan cu Directiva 36/2005, a transmis cazul spre soluionare ctre SOLVIT IT i a colaborat

  cu acesta pentru obinerea deciziei de recunoatere a dreptului de exercitare.

 • SOLVIT ROMNIA

  2 SCENARII POSIBILE:2 SCENARII POSIBILE:

  1. Centru de Origine 1. Centru de Origine (Home Center)(Home Center)

  -- centrul care reprezint clientul centrul care reprezint clientul(pe baza rela(pe baza relaiei de cetiei de cetenie sau enie sau elementul de baz al problemeielementul de baz al problemei))

  2. 2. Centrul ResponsabilCentrul Responsabil(Lead Center)(Lead Center)

  -- centrul din SM centrul din SM n caren carea aprut problemaa aprut problema

 • 1. 1. n calitate de centru de origine (HC)n calitate de centru de origine (HC)ETAPELE SOLUETAPELE SOLUIONRII UNUI CAZ IONRII UNUI CAZ -- HCHC

  PASPAS 1 1 Evaluarea cazuluiEvaluarea cazului (external(external draftdraft))

  PASPAS 2 2 Transmiterea cazului ctre LCTransmiterea cazului ctre LC (draft (draft open open ))

  PASPAS 3 3 Monitorizarea soluMonitorizarea soluionrii cazului ionrii cazului i colaborarea cu LCi colaborarea cu LC

  PASPAS 4 4 Acceptarea soluAcceptarea soluieiiei ((implementat sau nuimplementat sau nu))

  PASPAS 5 5 Dac soluDac soluia nu este implementat ia nu este implementat n momentul propunerii,n momentul propunerii, monitorizarea implementrii acesteiamonitorizarea implementrii acesteia

  !!! !!! REGULIREGULI: : -- informarea periodic a clientului cu privire la evoluinformarea periodic a clientului cu privire la evoluia cazuluiia cazului-- colaborarea permanent cu LC colaborarea permanent cu LC i facilitarea comunicrii directe i facilitarea comunicrii directe

  a acestuia cu clientul,a acestuia cu clientul, dac este cazul dac este cazul

 • 2. 2. n calitate de centru responsabil (LC)n calitate de centru responsabil (LC)ETAPELE SOLUETAPELE SOLUIONRII UNUI CAZ IONRII UNUI CAZ (LC)(LC)

  PASUL PASUL 1 1 acceptarea cazului: acceptarea cazului: verificm baza legalverificm baza legal, d, dac documentele incluse ac documentele incluse n baz de ctre HC nu sunt suficienten baz de ctre HC nu sunt suficiente, s, solicitm documente suplimentareolicitm documente suplimentare,,

  PASULPASUL 2 2 obobinerea soluinerea soluiei: iei: contactm autoritatea competent contactm autoritatea competent n cazul n cazul i i colaborm cu aceasta colaborm cu aceasta n vederea obn vederea obinerii unei soluinerii unei soluii corecte ii corecte i i n n conformitate cu legislaconformitate cu legislaia europeania european;;

  PASULPASUL 3 3 propunerea solupropunerea soluiei (imiei (implementat sau nuplementat sau nu))SoluSoluia trebuie s fie ia trebuie s fie realreal, p, practic ractic i i n conformitate cu legislan conformitate cu legislaia europeania european..

  PASUL PASUL 4 4 dac soludac soluia nu a fost implementat ia nu a fost implementat n momentul propunerii, n momentul propunerii, monitorizarea acesteia monitorizarea acesteia -- un caz este SOLUun caz este SOLUIONAT doar atunci cnd IONAT doar atunci cnd solusoluia este implementat ia este implementat i REZOLV problema clientuluii REZOLV problema clientului

 • Ponderea domeniilor

  Cazuri gestionate de SOLVIT RO n anul 2010(I)

  PETIIISOLVITROMNIA2010nmatriculareautovehiculeipermiseauto

  3%

  Altele8%

  Liberacirculaieamrfurilor

  3%

  Liberacirculaieaserviciilor

  3%

  TaxarerambursareTVA

  3%

  Liberacirculaieapersoanelor

  11%

  Securitatesocial13%

  Recunoaterecalificri

  profesionale56%

 • Cazuri gestionate de SOLVIT RO n anul 2010(II)

  262 de petiii din care:- 120 au fost acceptate ca ntrunind criteriile SOLVIT- 142 au fost respinse

  n calitate de HC 53 soluionate7 nesoluionate

  n calitate de LC 57 soluionate3 nesoluionate

 • Cazuri Business gestionate de SOLVIT RO n 2010

  n calitate de centru responsabil- 11 cazuri din care:

  - 10 solutionate- 1 nesolutionat

  n calitate de centru de origine- 5 cazuri

  + 16 petiii care nu ntruneau criteriile SOLVIT

  !!! majoritatea petitiilor sunt n realitate solicitri de informatii pe care SOLVIT nu le poate gestiona

 • Domenii recurente pe cazurile Domenii recurente pe cazurile businessbusiness

  -- Rambursare TVA Rambursare TVA

  -- Libera circulaLibera circulattie a serviciilorie a serviciilor (prestare (prestare transfrontalier transfrontalier sau stabilire) sau stabilire) autorizaautorizaii suplimentare sau cerinii suplimentare sau cerintte e nejustificate pentru prestatori autorizanejustificate pentru prestatori autorizatti i n alte state UEn alte state UE

  -- Libera circulaLibera circulaie a mrfurilor ie a mrfurilor solicitarea unor solicitarea unor autorizaautorizattii suplimentare ii suplimentare n vederea introducerii pe pian vederea introducerii pe piatta a a a unor produse produse unor produse produse ssi comercializate legal i comercializate legal n alte state n alte state UEUE

 • InformaInformattii utile pentru operatorii ii utile pentru operatorii economici economici

  1. YOUR EUROPE 1. YOUR EUROPE -- http://ec.europa.eu/youreurope/http://ec.europa.eu/youreurope/-- informatii informatii privind drepturile dumneavoastrprivind drepturile dumneavoastr ca cetca cetttean european ean european sau ca membru de familie sau ca membru de familie ssi drepturile intreprinderilori drepturile intreprinderilor

  2. EEN 2. EEN Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network --http://www.enterprisehttp://www.enterprise--europeeurope--network.ec.europa.eu/index_en.htmnetwork.ec.e