Revista Teatrul, nr. 1, anul XVI, ianuarie 1971

download Revista Teatrul, nr. 1, anul XVI, ianuarie 1971

of 100

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Revista Teatrul, nr. 1, anul XVI, ianuarie 1971

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 1, anul XVI, ianuarie 1971

  1/100

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 1, anul XVI, ianuarie 1971

  2/100

  REVISTA LUNARA EDITATA DE

  COMITETUL D E STAT PENTRU CULTURA l ARTA

  l DE UNIUNEA S C R I I T OR I L OR DIN R E P U B L I C A SOCIALIST ROMNIA

  R eda ct or ef R AD U P O P E SC U

  D I N S U M A R :

  Z A H A R I A S T A N C U : A f i o m d e t e a t r u

  A L E X A N D R U I V A S I U C : T e x t i a r t a s p e c t a c o l u l u i

  PI SI CA N NOAPTEA ANU LU I NOU

  p i e s d e D. R. P O P E S C U

  M I H N E A G H E O R G H I U : A n g e l i c e l e n e b u n e

  M A R G A R E T A B R B U : T e a t r u l i i n t e g r a r e a n s oc i a l

  I L E A N A B E R L O G E A : T e a t r u l i p o l i t i c u l

  M I H A I N A D I N : S p o n t a n e i t a t e a

  PROMO IA ' 6 4 are c uv n tu l !Un c o l o c v i u la r e v i s t a T e a t r u l " la c a r e p a r t i c i p :

  I on C a r a m i t r u * V i r g i l O g a n u , F l o r i n a C e r c e l * C t l i n a P i n t i l i e

  D o r a C h e r t e * V a l e r i a S e c i u * O v i d i u l u l i u M o l d o v a n M i h a i l S t a n

  A U R E L B A R A N G A : O p i n i i p a r t i c u l a r e

  D . I. S U C H I A N U : S h i r l e y T e m p l e a f o s t p e la n o i

  P A S C A L B E N T O I U : M u z i c a d e s c e n

  TEATRUL N LUME

  V A L E N T I N S I L V E S T R U : S c r i s o a r e d i n R. D. G E R M A N .

  P e l u n g u l d r u m a l s p e c t a c o l u l u i c t r e p u b l i c

  C R O N I C A D R A M A T I C A S e m n e a z : M i r a l o s i f , I l e an a P o p o v i c iR a d u A l b a l a , A l . C l i n e s c u , M o n i c a S v u l e s c u ,

  S e b a s t i a n C o s t i n , V a l e r i a D u c e a i I r i n a T o m a

  D. S O L O M O N : C r o n i c a t e l e v i z i u n i i

  F o t o g r a f i i : l o a c h i m N a u m e s c u

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 1, anul XVI, ianuarie 1971

  3/100

  o m d e t e a t r u* mi amintesc cumulta emoie n acest nceput al anului ce

  va f i marcat de Marea Aniversare a Partidului c acumaproape douzeciicincideani,cnd poporul nostru,condusdecomuniti, ncepea sdevin stpn n ara lui i n casa lui, amfost numit director alTeatrului Naional din Bucureti.

  ncepeam astfel o activitate, pentru mine cu totul nou, alecrei rspunderi sporeau imens,prin faptul c teatrului,n gene

  ral, i Teatrului Naional n special, li se ddea o misiune deprim rang,de importan major i imediat, n revoluia cultural a socialismului, ale crei prime temelii erau turnate atunci,n aceiani.ncepeam,astfel,oactivitate care avea sseprelungeasc mult peste ateptrile mele,activitate care, adunat dinanii a dou etape directoriale,m fac deintorul recordului dedurat n istoria de vreo o sutdouzeci de ani a directoratuluiTeatruluiNaional.Ceeacedovedete,celpuin,cam iubit multi sincer Teatrul Naional, c am iubit misiunea i munca meaacolo, i c, poate, Teatrul Naional m-a iubit pe mine, c a

  iubit munca mea...

  1

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 1, anul XVI, ianuarie 1971

  4/100

  Aveam n urma mea ali aproape douzeci i cinci de ani deactivitate l iterar i gazetreasc, dar nu eram de loc un omde teat ru", n accepia care se d n mod obinuit acestui cuvnt.Dar am devenit repede i om de teat ru", nsuindu-mi cunotinele i secretele meseriei, dac se poate numi meserie. Am neles, atunci, c a f i om de teatru" nu implic deloc a f i actorsau regizor, i nici chiar a f i dramaturg , ci cu totul altceva,i anume : a nelege, a trai teatrul ca fenomen de cultur, ns

  cut dintr-o intens mprtire cu publicul, i destinat n modesenial publicului. A f i om de teatru" nseamn a nva i ati s stimulezi dinuntru fenomenul teatral, pentru a-i da toateroadele n afara. Desigur c trebuie s cunoti, n prealabil ,multe : talentul, caracterul i aspiraiile actorilor ; puterile, preteniile i subiectivittile regi zori lor; capacitile i hrnicia scenografilor ; competena i stilul de munc din ateliere, ale attde numeroilor tehnicieni i meseriai pe care-i ntrebuineaz unteatru ; cultura, elanul i criteriile secretariatului li te ra r; afiajul

  i vnzarea la casa de bilete ; comportarea plasator ilor; etc. etc.Desigur c trebuie, n primul rnd, s cunoti enorm de mult literatur dramatic,is tii s-o descoperi pe aceea pecare n-o cunoate nc nimeni, i s-o strneti, chiar, pe aceea pe care n-ascris-o, nc, nimeni. i nu cred c am epuizat, cu aceasta, totceea ce trebuie s tie un om de teatru",mai ales cnd e mpovrat cu sarcina conducerii. Dar dac toate acestea nu le cunoti,pentru a le valorifica, n perspectiva slujirii publicului, degeabaeti om de teatru", i,n realitate, nici nu eti om de teatru.

  De aceea, eu am ncercat s conduc teatrul spre comunicarea cea mai intens, cea mai deplin, cu cei muli, am ncercats-l fac s dea celor muli, att de mult pentru educaia sentimentelor, pentru cunoaterea viei i, pentru o gndire rodnic,pentru iubirea limbii romne, a culturii romne i a patriei nct s ajungem la aceast ideal echivalen i confuzie :public = popor .

  n principal,m-am strduit s in teatrul ct mai legat de va

  tra scrisului, a cuvntului, programnd c dramaturgia este trupdin trupul l i teraturii , i c teatrul este o creaie a dramaturgiei,elurile sale neputnd fi atinse dect printr-o oper dramatic n primul rnd originala de cea mai nalt calitate. Astfel gn-dind, i astfel strduindu-m, am putut, cred, contribui la ntrari-parea dramaturgiei epocii i culturii socialiste, dramaturgiei actualitii noastre istorice i cotidiene, care s-a nfiripat i a nflorit n aceti ani i creia teatrul i-a putut da sprijinul su propriu,specific, i de cel mai mare pre.

  Aceste idei simple dar fecunde se desprindeau n modul celmai firesc i cel mai direct din nsui programul Partidului privitor la revoluia cultural, i, n ce m privete, eu cred c elesi-au dovedit fecunditatea n nsui complexul uria al rezultatelor acestei revoluii culturale. Cred, de asemenea, c ele sntzidite n doctrina fundamental a Partidului nostru,n nvturasa de fiecare zi,i c numai prin aplicarea lor inteligent, dezin-teresat i consecvent, vom putea s ne bucurm de nflorirea

  nencetat, sub ochii notri, a literaturii dramatice i a teatruluiromnesc.

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 1, anul XVI, ianuarie 1971

  5/100

  M A R G A R E T AB R B U

  htruli integrarea in soci

  P re tu ti nd en i n l um e t ea tr ul t r ie t e un p ro ce s d e r ec on si de ra re , d e r e ex am i na r e a

  r os tu ri lo r sale, a c i lo r i m i j l o ac e l or d e c on ta ct cu p ub l i cu l, cu so ci et at ea , cu e p oc a .

  Pr otes tu | m po t r iv a soc ie t ii b ur gh ez e, c on te st a ia , se e x pr i m n d i f er i t e m o da l i t i ,

  d e l a p ie sa d e t ip c las ic i bs en ia n sau c eh ov ia n , a lu i E d wa r d A lb ee (vezi i u l t im a sa

  p i e s To tu l n g ra d i na ) , p n l a n j g he b r i le s pe c ta cu l ar e c ol ec ti ve , c ar e nl oc ui es c c r ea ia d r am a tu r qu l u i p r i n c on tr ib u ia m emb r i l o r t ru pe i , cu scene, r ep li ci , i n t er je c i i, ges

  t u r i . Pro tes tul soc i a l e l impede , n eg ar ea r ea l i t i i soc i a l e p r ezen te se e xp r i m p r in

  m i j lo ac e v io le nt e, ocan te , u ne or i d er ut an te . M a i pu i n l im pe de e e lu l f in al , i de al ul

  n n um el e c r ui a se n e ag p re ze nt ul . N e f i i nd c la r in ta f i na l , nsui sensul c r i t ic i i e

  u ne or i c on f uz sau m in or sau c on tr ad ic to r i u. Se p ra ct ic pe scen p or no -e ro t i sm ul i

  n u d ismu l, i se p r e t i n de c se f a ce a r t r e v o l u i o n a r . S p ec t ac o le - o c, s p ec t ac o le n c a re

  v io le n a se nza i i l or c at s f i e un re f lex a l v io le n ei ca ra ct er is t ice r e l a i i lo r d in tr e o a

  m en i nt r- o s oc ie ta te b a z at p e c on tr ad ic i i l e a n ta g on i ce , d e c la s sau d e r as , snt l a

  o rd in ea z i l e i . Se ca ut c i p en t ru t ra ns fo rm ar ea p ub l ic u lu i, d in t r- un m ar to r pas iv , n

  t r- un p a rt i c i p an t a ct iv l a a ct ul s pe ct ac ol ul ui . i u ne or i aces te c i du c n d i r ec i a o p us ,

  cc i ocu l f i z i c nu este p ri n el nsui un f ac to r d e r ev ol u io na re a g n di r i i . C on fu z i

  d er ut an t c nd e v o r ba de con t es t ar ea b az el or soc i e t i i , t ea tr ul aces ta r ep re zi nt un

  f a ct or d e p ro te st ac ti v, m p o t r i v a r zb o iu l ui , p e c ar e- l c om b at e , l n e a g , l r es pi ng e cu

  nv er u na re i c on se cv en . R ev it a l iz ar ea t ea tr ul ui se p et re ce n m o d e vi de nt n c a dr u l

  unu i p ro ce s d e i n t eg r ar e sau r e i nt eg ra re n s oc ia l, n r ea l .

  La n oi , p ro b le ma a nc or r i i t e at r ul ui n r ea li ta te a so ci al , ca o surs de p e r ma

  nen t r e n vi g or ar e, e me reu a c t ua l . N u ma i c b az a s oc i a l , e c on om i c , p o l i t ic , a

  p ro te st ul ui , a c on te st a ie i, e e se n ia l a l t a . A i c i e v o r ba de un s is tem soc ia l s t r uc tu ra t

  c o re s pu n z t or m er su lu i i st or ie i, i nt er es ul ui m as el or . C r it i ca n u p o a t e s se a dr es ez e sis

  t em ul ui , c i f e nom en e lo r i m an i f es t r i l o r c ar e m p ie d i c d e pl i n a e fl or es ce n a s i stemu

  l u i . A ce as ta , b i ne n e l es , se p oa te r ea l iz a p ri n cun oa t er ea i n el eg er ea p ro fu nd a

  sensului d e zv o l t r i i s oc ie t i i