Revista Regio nr. 7

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  99
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Revista Regio nr. 7

 • 1. nr. 7, august 2011R E V I S T ALa Brezoi,serviciilemedicale atingun nou nivelde performanGalai,perspectivede dezvoltareInvestiie desucces n serviciide sntate,la BotoaniClinicregional lastandarderidicate nTimioaraOrdenii au o policlinic complet reabilitatprintr-un proiect Regio Servicii mai bune i mai ecienteprin programul europeande sntate e-Health

2. www.inforegio.rowww.inforegio.ro2REDACTOR EF: Vlad Mircea PUFUREDACTORI: Ctlina Mihaela JINGOIU (coordonator editorial); Dan CRBUNARUREPORTERI: Monica Luminia DOGARU; Rodica GRINDEI; Cristina Daniela STERIAN; Elena OCEANU; Iulia PRVUDIVERTISMENT: Mihaela RMNICEANUEDITOR FOTO: Daniel PALADECORECTUR: Ctlina Daniela PNTEAGRAFIC I DTP: Romic NEAGUREVISTA REGIOwww.inforegio.ro; e-mail: [email protected]; tel.: 0372 11 14 09ISSN 2069 83052069 8305TIPRIT LA S.C. TIPOGRUPPRESS S.R.LBuzu Bd. Nicolae Blcescu nr. 48 Tel./Fax: 40 238 71.73.5840 238 71.73.60 E-mail: [email protected], O ANS PENTRU SISTEMULDE SNTATE DIN ROMNIAEste tiut faptul c sistemul desntate din Romnia este departede a unul bine pus la punct, ceeace afecteaz starea de sntatea populaiei, aa cum arat iRaportul Comisiei Prezideniale Unsistem sanitar centrat pe nevoilecetenului.Astfel, n acest document, desprecare preedintele Traian Bsescuarma recent c reprezint punctulde plecare al noii Legi a sntii, sestipuleaz c autoritile trebuie sintervin n procesele de nanare iorganizare a sistemului de sntate,pentru a remedia problemele exis-tente. Msurile propuse de Comisieau n vedere remodelarea sistemuluide sntate prin situarea pacientu-lui n centrul sistemului, astfel nctacesta s benecieze de servicii desntate integrate, bazate pe relaiide ngrijire continu, calitate ioperativitate. Reducerea riscurilori asigurarea siguranei pacientuluivor sprijinite prin sisteme i pro-ceduri informaionale i de calitate.Implementarea noilor tehnologii vaalinia Romnia la standardele euro-pene, de aceea investiiile n dome-niu sunt indispensabile.Care sunt soluiile pe care Romniale poate aplica pentru a reorgani-za sistemul sanitar i a mbuntiserviciile pe care acesta le ofer?Comisia propune atragerea fondu-rilor europene, pentru lucrri deinvestiii i infrastructur. n acestsens, o soluie pentru sistemulde sntate, semnalat n Rapor-tul Comisiei Prezideniale mai susmenionat, este accesarea de fon-duri prin Programul european desntate e-Health.n 2010, dou noi iniiative, AgendaDigital pentru Europa i UniuneaInovrii au fost conectate la dome-niul e-Health, ca parte a Strate-giei Europa 2020. Agenda Digitalpentru Europa include un numrde aciuni inovatoare din domeniule-Health, iar strategia unei Uniunia Inovrii introduce, conceptul pilotal unui parteneriat european ino-vativ privind mbtrnirea activ isntoas. Parteneriatul urmretedezvoltarea sustenabil i ecienta sistemelor sociale i de ngrijirea sntii, precum i cretereacompetitivitii pe piaa produse-lor i serviciilor inovative n dome-niul sntii.Fondurile europene i-au demonstratdeja utilitatea pentru implemen-tarea proiectelor din domeniule-Health. Astfel, n Brandenburg-Germania, un proiect pentru moni-torizarea ambulatorie a pacienilorcu insucien cardiac, a dus la re-ducerea cu 62% a internrilor n spitali scderea cu 69% a numrului totalde zile de spitalizare. n Ungaria, unproiect derulat la Universitatea dinDebrecen, a permis ca aproximativ52.000 de pacieni internai i ali200.000 s e tratai ambulatoriu laCentrul din cadrul universitii.Ce poate face Romnia? Am puteaurma exemplul Suediei care a in-vestit 500 de milioane de euro nmodernizarea sistemului sanitar, iarreeta electronic i dosarul elec-tronic al pacientului sunt imple-mentate n procent de 100%. Suediai Estonia sunt dou dintre stateleeuropene unde procesul de imple-mentare al e-Health reprezint unexemplu demn de urmat i pentrualte state, dup cum declara chiarComisarul European pentru Sntatesi Consumatori, John Dalli. n MareaBritanie, un proiect de acest gen aredus, ntr-un an, cu 2,4 milioanevizitele inutile la medicii de familiei cu 1,2 milioane apelurile inutilela ambulan.Avnd n vedere concluziile rapor-tului Comisiei Prezideniale, dar irealitatea de zi cu zi din sistemulsanitar, conectarea la Programul eu-ropean e-Health poate reprezenta oans pentru mbuntirea sistemu-lui de sntate romnesc.EditorialDan CRBUNARUCoordonator proiect AM POR: Andreea MIHLCIOU 3. AUGUST 2011AUGUST 2011 3UNIUNEA EUROPEAN AZI05 Servicii mai bune i mai eciente prin programuleuropean de sntate e-HealthREGIO N ROMNIA07 Serviciile de sntate - o provocare pentruparteneriatele public-private (PPP)10 Galai, perspective i proiectede dezvoltare11 Proiectele polilor urbani de creterei ale polilor de dezvoltare,sub lupa AM POR12 Ambulatoriu complet reabilitat imodernizat, la Clrai, de anul viitor14 Investiie de succes n serviciide sntate, la Botoani16 Clinic regional la standarde ridicaten Timioara18 Ora mic, ambiii mariLa Brezoi, judeul Vlcea, serviciile medicaleating un nou nivel de performan20 Ordenii au o policlinic complet reabilitatprintr-un proiect RegioBANI EUROPENI N UNIUNEA EUROPEAN22 35 milioane de euro, bani europeni pentru Centrul Medical ide tiine ale Sntii din Ungaria23 Medicin high-tech pentru pacienii bolnavi de inimdin Germania25 AGEND26 S MAI I ZMBIM!Sumar 4. www.inforegio.rowww.inforegio.ro4SERVICII MAI BUNE I MAI EFICIENTE PRIN PROGRAMULEUROPEAN DE SNTATE E-HEALTHCOMISIA EUROPEAN INVESTETEN CERCETAREA E-HEALTH DE MAIBINE DE 20 DE ANI. NCEPND CU ANUL2004, S-AU DEZVOLTAT INIIATIVEPOLITICE SPECIFICE MENITE S NCURA-JEZE ADOPTAREA LA SCAR LARG ATEHNOLOGIILOR E-HEALTH PE TERITO-RIUL UNIUNII EUROPENE.n 2010, dou dintre iniiativele em-blematice - Agenda Digital pentruEuropa i Uniunea Inovrii - au fostlansate ca parte a strategiei Euro-pa 2020, strategie ce promoveazcreterea inteligent, durabili inclusiv. Ambele proiectenglobeaz un rol specic importantpentru e-Health.CONECTAREA LASTRATEGIA EUROPA 2020Agenda Digital pentru Europa in-clude un numr de aciuni din do-meniul e-Health, pentru a avea oabordare strategic fa de nece-sitatea de a susine asistenamedical durabil prin aciuniledin sfera Tehnologiei Informaiilori Comunicaiilor. Strategia uneiUniuni a Inovrii, a doua iniiativnotabil, introduce conceptul pilotal unui Parteneriat European Ino-vativ privind mbtrnirea activi sntoas, acesta urmnd se lansat n anul 2011. n paralel,statele membre au realizat o abor-dare complementar i pro-activasupra e-Health.Concluziile Consiliului European,adoptate n data de 1 decem-brie 2009, cer Comisiei Europenes actualizeze planul din 2004privind e-Health. Astfel, acesta afost urmat de crearea Iniiativeiguvernamentale e-Health, condu-se de statele membre i puternicsusinut de DG INFSO i DG SANCO.Obiectivul general al acesteiiniiative este acela de a contribuiactiv la modelarea agendei politicea programului e-Health la nivelulUniunii Europene, cu un accent spe-cic pe interoperabilitate.Dan CRBUNARUInovaie n sntateConform deniiei date de ctrespecialitii Comisiei Europene,e-Health este termenul generic uti-lizat pentru setul de instrumentecare folosete tehnologia informaieii comunicaiilor pentru a ajuta laprevenirea, diagnosticarea, trata-rea, monitorizarea i gestionareasntii cetenilor europeni i amodului de via al acestora, pre-cum i la ameliorarea strii lor desntate.Astfel, e-Health include relaiile din-tre pacieni i furnizorii de serviciimedicale, transmiterea informaiilorntre instituii, comunicarea din-tre pacieni sau dintre specialitiidin domeniul sntii. Totodat,folosete reelele de informare ndomeniul medical pentru nregistra-rea electronic a datelor medicalei echipamentele portabile insta-late asupra pacienilor pentru moni-torizarea i ajutorarea acestora.Datele oferite de instrumentele uti-lizate de e-Health sunt vitale pentrusalvarea unei viei omeneti i pot disponibile n locul i la momentulpotrivit - ceea ce constituie un as-pect crucial, avnd n vedere inten-sicarea circulaiei transfrontalierea cetenilor i a pacienilor.Uniunea European azi 5. AUGUST 2011AUGUST 2011 5INVESTIII DE 500MILIOANE DE EURO NMODERNIZAREA SISTEMULUISANITAR SUEDEZSuedia si Estonia sunt dou din-tre statele europene unde proce-sul de implementare al e-Healthreprezint un exemplu demn de ur-mat i pentru alte state, dup cumdeclara comisarul european pen-tru sntate i consumatori, JohnDalli.Astfel, n Suedia, investiiile nmodernizarea sistemului sanitar auajuns la 500 milioane de euro, iarreeta electronic i dosarul elec-tronic al pacientului sunt imple-mentate n procent de 100%. Unalt exemplu de bun practic estereprezentat de Estonia, care, napte luni, a implementat reetaelectronic n procent de 80%. Prin-tre exemplele prezentate de NeelieKroes, vicepreedint a ComisieiEuropene i comisar pentru AgendaDigital, n cadrul evenimentuluie-Health Week, desfurat n peri-oada 10-12 mai 2011 la Budapesta,se numr dou proiecte: un pro-iect britanic care a redus ntr-un ancu 2,4 milioane vizitele inutile lamedicii de familie i cu 1,2 milioa-ne apelurile inutile la ambulan,precum i un proiect de telecardi-ologie n Lombardia, care a avut caefect reducerea cu 12% a vizitelorpacienilor n ambulatoriu.CONSULTRILA NIVEL EUROPEANPENTRU DEZVOLTAREAPROGRAMULUI E-HEALTHComisia European a lansat un pro-ces de consultare public privindaceast abordare. n acest sens, alansat un chestionar care face partedin procesul ocial de consultarepublic al Comisiei Europene.Chestionarul s-a adresat tuturor ce-lor interesai, cu dublu scop: pede o parte, de a crete implica-rea prilor interesate i a publi-cului larg, iar pe de alt parte,de a se asigura c termenii obiec-tivelor sunt nelei corespunztori sunt, totodat, n concordan cuscopurile, obiectivele i ateptrileprilor respective. Prin acest ches-tionar, vor putea identicate ialte domenii care pot dezvoltate,n contextul planului de aciunee-Health.Consultarea public a fost nchisn data de 25 mai 2011, iar n ur-ma acesteia, rezultatele vor ana-lizate, publicate pe site-ul ComisieiEuropene i luate n consideraren elaborarea unui document cesta