RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

13
RELATII TROFICE IN RELATII TROFICE IN ECOSISTEME ECOSISTEME CATEGORII TROFICE CATEGORII TROFICE BIOLOGIE BIOLOGIE CLASA a VIII-a CLASA a VIII-a

description

RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE. BIOLOGIE CLASA a VIII-a. GENERALITATI. Între vieţuitoarele care alcătuiesc BIOCENOZA unui ecosistem se stabilesc diferite relaţii dintre care cele mai importante sunt relaţiile de nutriţie numite RELAŢII TROFICE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

Page 1: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

RELATII TROFICE IN RELATII TROFICE IN ECOSISTEMEECOSISTEME

CATEGORII TROFICECATEGORII TROFICE

BIOLOGIE BIOLOGIE CLASA a VIII-aCLASA a VIII-a

Page 2: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

GENERALITATIGENERALITATI Între vieţuitoarele care alcătuiesc BIOCENOZA Între vieţuitoarele care alcătuiesc BIOCENOZA

unui ecosistem se stabilesc diferite relaţii dintre unui ecosistem se stabilesc diferite relaţii dintre care cele mai importante sunt relaţiile de nutriţie care cele mai importante sunt relaţiile de nutriţie numite RELAŢII TROFICE.numite RELAŢII TROFICE.

Relaţiile trofice asigură circulaţia substanţelor în Relaţiile trofice asigură circulaţia substanţelor în biocenoză şi fduncţionarea ecosistemului.biocenoză şi fduncţionarea ecosistemului.

Datorită relaţiilor trofice fiecare ecosistem, Datorită relaţiilor trofice fiecare ecosistem, terestru sau acvatic, prezinţă o anumită terestru sau acvatic, prezinţă o anumită STRUCTURĂ TROFICĂ A BIOCENOZEI.STRUCTURĂ TROFICĂ A BIOCENOZEI.

Page 3: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

STRUCTURA TROFICĂ A BIOCENOZEISTRUCTURA TROFICĂ A BIOCENOZEI

Cuprinde 3 categorii Cuprinde 3 categorii trofice:trofice:

PRODUCATORI – PRODUCATORI – plantele verzi şi plantele verzi şi fitoplanctonulfitoplanctonul

CONSUMATORI – CONSUMATORI – animale heterotrofeanimale heterotrofe

DESCOMPUNĂTORI – DESCOMPUNĂTORI – reducători,microorganismreducători,microorganisme din categoriile bacterii şi e din categoriile bacterii şi ciuperciciuperci

PRODUCATORI

CONSUMATORI

DESCOMPUNĂTORI

Page 4: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

PRODUCATORIIPRODUCATORII

REPREZENTANŢI :REPREZENTANŢI : PLANTELE VERZI – ecosisteme terestrePLANTELE VERZI – ecosisteme terestre FITOPLANCTONUL –ecosisteme acvaticeFITOPLANCTONUL –ecosisteme acvatice Producătorii au rolul de a sintetiza substanţele organice Producătorii au rolul de a sintetiza substanţele organice

din substanţe anorganice; această producţie de din substanţe anorganice; această producţie de substanţă organică constituie elementul de bază în substanţă organică constituie elementul de bază în nutriţia majorităţii organismelor.nutriţia majorităţii organismelor.

Producătorii sunt consumaţi direct ( ex.de către om sau Producătorii sunt consumaţi direct ( ex.de către om sau unele animale- ierbivore) sau indirect ( ex.producţii ale unele animale- ierbivore) sau indirect ( ex.producţii ale animalelor consumate de om sau alte animale).animalelor consumate de om sau alte animale).

Page 5: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

PRODUCATORIPRODUCATORI

Page 6: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

CONSUMATORIICONSUMATORII Consumatorii sunt animale heterotrofe; aceştia consumă substanţele Consumatorii sunt animale heterotrofe; aceştia consumă substanţele

organice produse de plantele verzi pe care le transformă în substanţe organice produse de plantele verzi pe care le transformă în substanţe proprii.proprii.

Consumatorii influenţează răspândirea producătorilor în sensul de a stimula Consumatorii influenţează răspândirea producătorilor în sensul de a stimula sau limita iar uneori ajungându-se până la distrugerea unor specii de plante.sau limita iar uneori ajungându-se până la distrugerea unor specii de plante.

Clasificare Clasificare Dup felul hranei consumatorii pot fi:Dup felul hranei consumatorii pot fi: Consumatori primari sau de ordinul IConsumatori primari sau de ordinul I : : aşa zisele animale fitofage; ex. - aşa zisele animale fitofage; ex. -

animalele ierbivore;animalele ierbivore; Consumatorii secundari sau de ordinul IIConsumatorii secundari sau de ordinul II : : animale care se hrănesc cu animale care se hrănesc cu

consumatori primari; ei folosesc indirect substanţele organice de la consumatori primari; ei folosesc indirect substanţele organice de la producători;producători;

Consumatori terţiari sau de ordinul IIIConsumatori terţiari sau de ordinul III : : animale care se hrănesc cu animale care se hrănesc cu consumatori secundari; ei sunt carnivori, de talie mare, care nu cad pradă consumatori secundari; ei sunt carnivori, de talie mare, care nu cad pradă altor animale; se numesc şi carnivori de vârf; ex. leul, acvila, rechinul, etc.altor animale; se numesc şi carnivori de vârf; ex. leul, acvila, rechinul, etc.

Consumatori cuaternari sau de ordinul IVConsumatori cuaternari sau de ordinul IV: : animale care se hrănesc cu animale care se hrănesc cu consumatori terţiari; ex. paraziţii păsărilor răpitoare mari.consumatori terţiari; ex. paraziţii păsărilor răpitoare mari.

Consumatorii care se hrănesc numai cu animale se numesc Consumatorii care se hrănesc numai cu animale se numesc animale animale zoofagezoofage. Tot în această categorie a consumatorilor intră şi . Tot în această categorie a consumatorilor intră şi animalele animalele onivore onivore (se hrănesc atât cu plante cât şi cu animale; ex. mistreţ, lup, porc , (se hrănesc atât cu plante cât şi cu animale; ex. mistreţ, lup, porc , urs), precum si urs), precum si animale saprofageanimale saprofage care se hrănesc cu dejecţii sau detritus care se hrănesc cu dejecţii sau detritus organic( ex. râmele). organic( ex. râmele).

Page 7: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

CLASIFICARE CONSUMATORICLASIFICARE CONSUMATORI

CONSUMATORI

CONSUMATORI PRIMARI

CONSUMATORI SECUNDARI

CONSUMATORI TERŢIARI

CONSUMATORI CUATERNARI

ANIMALE DOMESTICE

-vaca -calul -oaia

BuburuzaCucul

Ciocănitoare Şobolanul Delfinul

Carnivore de vârf-Leul

-Tigrul -Vulpea -Lupul

-Crocodil

Vulturul Peşti răpitori

Rechimul

ANIMALE SALBATICE-Căprioara - antilopa -Cămila -Iepurele-Girafa

-

Page 8: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

CONSUMATORICONSUMATORI

ANIMALEANIMALE

Page 9: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

Consumatori Consumatori

Page 10: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

CONSUMATORICONSUMATORI

ANIMALEANIMALE

Page 11: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

CONSUMATORICONSUMATORI

Page 12: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

DescompunDescompunăătoritori

Sunt bacteriile şi ciupercile microscopice care Sunt bacteriile şi ciupercile microscopice care descompun, prin oxidare sau reducere, substanţele descompun, prin oxidare sau reducere, substanţele organice în substanţe anorganice, din materia provenită organice în substanţe anorganice, din materia provenită după moartea producătorilor şi consumatorilor.după moartea producătorilor şi consumatorilor.

Aceste substanţe anorganice sunt redate biotopului şi Aceste substanţe anorganice sunt redate biotopului şi vor fi folosite de producători în fotosinteză.vor fi folosite de producători în fotosinteză.

Bacteriile găsesc condiţii de viaţă favorabile în materialul Bacteriile găsesc condiţii de viaţă favorabile în materialul de origine animală aflat în putrefacţie, iar ciupercile, în de origine animală aflat în putrefacţie, iar ciupercile, în materialul vegetal.materialul vegetal.

Descompunătorii sunt prezenţi în toate categoriile de Descompunătorii sunt prezenţi în toate categoriile de ecosisteme.ecosisteme.

Page 13: RELATII TROFICE IN ECOSISTEME CATEGORII TROFICE

Bibliografie Bibliografie

http://us.latifa.rohttp://us.latifa.ro – foto mamifere domestice, sălbatice;– foto mamifere domestice, sălbatice; www.geocities.comwww.geocities.com – – Taine din lumea vie, foto păsări;Taine din lumea vie, foto păsări; www.iturism.rowww.iturism.ro – – imagini păduriimagini păduri;; Aurora Mihail, Gh. Mohan- BIOLOGIE , manual, editura Aurora Mihail, Gh. Mohan- BIOLOGIE , manual, editura

ALL Educational, 2000ALL Educational, 2000