REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE...

of 252 /252
SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str.Andrei Muresanu, nr. 12-16 Regulament de Organizare si Functionare al Spitalului Municipal Turda Editia: 01 Revizia: 1 Exemplar:1 Data aplicarii: 01.10.2014 Pag. 1/231 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL TURDA 1

Embed Size (px)

Transcript of REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE...

 • SPITALUL MUNICIPAL TURDA

  Str.Andrei Muresanu, nr. 12-16

  Regulament de Organizare si Functionare al Spitalului Municipal

  Turda

  Editia: 01Revizia: 1Exemplar:1Data aplicarii: 01.10.2014Pag. 1/231

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

  AL SPITALULUI MUNICIPAL TURDA

  1

 • Cuprins:CAP.1 Organizarea institutiei

  CAP.2 Structura organizatorica a institutiei

  CAP.3 Atributiile spitalului

  CAP.4 Conducerea institutiei

  4.1 Consiliul de administratie 4.2 Managerul spitalului 4.3 Comitetul director 4.4 Consiliul medical 4.5 Consiliul etic 4.6 Alte comisii constituite prin dispozitii interne

  4.6.1 Comisia medicamentului4.6.2 Nucleul de calitate4.6.3 Comisia de analiza DRG4.6.4 Comisia de prevenire si combatere a infectiilor

  nosocomiale4.6.5 Comitet de securitate si sanatate in munca4.6.6 Comisia de disciplina4.6.7 Comitetul pentru situatii de urgenta4.6.8 Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti4.6.9 Comisia de trasfuzie si hemovigilenta4.6.10 Celula pentru situatii de urgenta

  4.7 Atributii director medical 4.8 Atributii director financiarcontabil 4.9 Atributii asistenta medicala sef unitate 4.10 Atributii sef Serv.RUNOS 4.11 Atributii sef Serv.Financiar-Contabil 4.12 Atributii sef Serv.Administrativ-Transport 4.13 Atributii sef Serv.Aprovizionare Comp.Achizitii Publice 4.14 Atributii sef Serv.Evaluare si Statistica Medicala 4.15 Atributii sef Atelier Intretinere

  2

 • CAP.5 Sectii si compartimente cu paturi

  5.1 Atributiile personalului medical 5.1.1 Personal medical cu studii superioare 5.1.2 Medic sef sectie

  5.1.3 Medic primar, specialist sectii si compartimente cu paturi

  5.2 Personal medical cu studii medii/superioare de

  specialitate 5.2.1 Asistenta sefa 5.2.2 Asistenta medicala din sectii si compartimente cu paturi 5.3 Alt personal medical 5.3.1 Infirmiera 5.3.2 Ingrijitoare 5.3.3 Brancardier 5.3.4 Registrator medical

  5.3.5 Gipser5.3.6 Muncitor necalificat5.3.7 Spalatoreasa

  CAP.6 Farmacia cu circuit inchis 6.1 Organizare, atributii 6.2 Atributii farmacist sef farmacie 6.3 Atributii asistent de farmacie 6.4 Atributii ingrijitoare

  CAP.7 Procedura de transfer interclinic al pacientului critic7.1 Definiii si Abrevieri

  CAP.8 Comparimentul de primiri urgente 8.1 Procedura de documentare a pacientilor 8.2 Procedura de examinare si investigare a pacientilor 8.3 Procedura de internare a pacientilor, retinerea sub observatie,transferal sau externarea lor 8.4 Criterii de internare a pacientilor

  3

 • 8.5 Atributiile personalului

  CAP.9 Laboratoare si compartimente 9.1 Laboratorul de analize medicale 9.2 Serviciul de anatomie patologica 9.3 Laboratorul de radiologie si imagistica medicala 9.4 Comp.de prevenire si control al infectiilor nozocomiale 9.5 Laborator explorari functionale 9.6 Laboratorul de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie 9.7 Sterilizare 9.8 Bloc Operator 9.9 Dispensar TBC 9.10 Cabinete medicale de specialitate din structura spitalului

  9.11Unitate de transfuzie sanguina

  CAP.10 Ambulatoriul integrat al spitalului

  CAP.11 Circuitele spitalului

  CAP.12 Compartimente functionale ale Spitalului Municipal Turda

  12.1 Atributii Serviciul Runos 12.2 Atributii Serviciul Financiar Contabilitate 12.3 Atributii Serviciul Administrativ-Transport 12.4 Atributii Serviciul Aprovizionare - Compartiment achizitii publice 12.5 Atributii Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala 12.6 Atributii Comp.de Management al Calitatii Serviciilor Medicale 12.7 Atributii Comp.de Securitatea Muncii ,PSI, Protectie Civila si Situatii de Urgenta

  12.8 Atributii Comp.tehnic- Atelier intretinere Atributii personal de intretinere

  12.9 Atributii Comp.auxiliare4

 • 12.9.1 Atributii Bloc Alimentar12.9.2 Atributii Comp.Duhovnicesc

  CAP.13 Drepturile si obligatiile pacientului

  CAP.14 Informatii cu caracter confidential

  CAP.15 Dispozitii finale

  CAPITOLUL 1ORGANIZAREA INSTITUTIEI

  Art.1 Spitalul Municipal Turda, jud.Cluj, este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale, care este organizata si functioneaza in baza Legii 95/2006 ; Ord.MSP nr.921/2006 ; Ord.MSP nr.1209/2006 ; Ord.MSP nr.1628/2007 ; Ord.MSP nr.1706/2007 ; Ord.MS nr.1500/2009 ; Ord.MS nr.1778/2006 modificat prin Ord.MS nr.1224/2010, in subordinea autoritatii administratiei publice locale.

  In functie de criteriul teritorial este spital local municipal, in functie de specificul patologic este spital general, iar in functie de regimul proprietatii este spital public, organizat ca institutie publica, acordand asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi si ambulatorie. In cadrul Spitalului Municipal Turda asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei, care asigura acordarea unui pachet de servicii medicale de baza la care au dreptul asiguratii, aceste servicii fiind stabilite anual prin Contractul cadru. Este in relatie contractuala anuala, in calitate de furnizor de servicii medicale cu C.A.S. a judetului Cluj; atat spitalul cat si personalul contractual medico-sanitar detinand asigurari de raspundere civila in domeniul medical, personalul de specialitate medico-sanitar respectiv personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare fiind acreditat in conditiile legii.

  Surse de finantare ale spitalului:- Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Cluj;- Ministerul Sanatatii (buget de stat);- Consiliul local al municipiului Turda (buget local);- donatii si sponsorizari;- alte venituri proprii.Sediul unitatii este in Turda, str. Andrei Muresanu, nr.12-16.Art.2 Spitalul asigura servicii medicale preventive, curative, de recuperare si

  paliative, de ingrijire in caz de graviditate si maternitate precum si a nou-nascutilor.5

 • Art.3 Atribuiile instituiei, activitile i sarcinile personalului sunt reglementate prinnorme elaborate de Ministerul Sntii Publice i supuse controlului acestuia.

  Art.4 Problemele de etic i deontologie medical sunt de competena, dupa caz, aColegiului Medicilor din Romnia, a Colegiului Farmacitilor din Romnia, sau a OrdinuluiAsistenilor Medicali din Romnia.

  Art.5 Relaiile de munc sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003cu modificrile i completrile ulterioare precum i de Contractul Colectiv de Munc la nivel de ramur sanitar si Regulamentul intern.

  Art.6 Personalul incadrat are obligatia sa respecte prevederile contractului cadru privindconditiile acordarii asistentei medicale n cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a normelor de aplicare, in caz contrar acesta va fi sanctionat disciplinar si va raspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor conform Regulamentului Intern, Codului Muncii si principiilor raspunderii civile contractuale.

  Art.7 Spitalul Municipal Turda, instituie public,funcioneaz pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele ncasate pentru serviciile medicale furnizate pe baz de contracte ncheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Cluj precum i din alte surse conform legii.

  Art.8 Contractul de furnizare de servicii medicale al Spitalului Municipal Turda cu Casa de Asigurari de Sanatate Cluj reprezint sursa principal a veniturilor n cadrul bugetului de venituri i cheltuieli i se negociaz cu conducerea Casei de Asigurari de Sanatate Cluj de ctre Managerul unitii n funcie de indicatorii stabilii n contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

  Proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al spitalului se elaboreaz de ctre conducereaspitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului Sntii

  Art.9 Spitalul Municipal Turda monitorizeaz lunar execuia bugetar, urmrind ealizarea veniturilor i efectuarea cheltuielilor n limita bugetului aprobat.

  Art.10 Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului defurnizare de servicii medicale, pe baz de documente justificative, n funcie de realizareaacestora, cu respectarea prevederilor contractului cadru privind condiiile acordriiasistenei medicale n cadrul sistemului asigurrilor sociale de sntate.

  Art.11 Salarizarea personalului de conducere din Spitalul Municipal Turda, precum i a celorlalte categorii de personal se stabilete conform legii.

  Art.12 Spitalul Municipal Turda cu sediul in mun.Turda, str.Andrei Muresanu, nr.12-16, jud.Cluj, functioneaza in baza Deciziei nr. 341/08.10.1984 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Cluj.

  Art. 13 Spitalul Municipal Turda este spital municipal si are un numar de 364 de paturi .

  Art. 14 Spitalul Municipal Turda este condus de manager.6

 • Art. 15 Structura organizatorica a Spitalului Municipal Turda este aprobata de Ministerul Sanatatii conform Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr.631/01.06.2010, modificata prin adresa M.S. nr.XI/A/CSA/4898/RL/296/12.09.2011.

  CAPITOLUL 2STRUCTURA ORGANIZATORICA

  Art.16 Conducerea spitalului este reprezentata de : Manager Consiliul de administratie Comitetul Director

  Comitetul Director este format din Manager, Director Medical, Director Financiar-Contabil.Membrii Comitetului Director sunt numiti prin decizie de catre Manager in urma Dispozitiei primarului privind desemnarea managerului interimar al Spitalului Municipal Turda si in urma concursului organizat in conditiile legii.

  Art.17 Asistenta medicala de urgenta este asigurata prin urmatoarele linii de garda: Medicina interna 1 linie Chirurgie generala 1 linie Obstetrica ginecologie - 1 linie Pediatrie 1 linie ATI 1 linie Compartiment Primiri Urgente 1 linie

  Art.18 Structura organizatorica a Spitalului Municipal Turda aprobata de Ministerul Sanatatii conform Ordinului Ministerului Sanatatii Publice NR.631/01.06.2010, modificata prin adresa M.S. nr.XI/A/CSA/4898/RL/296/12.09.2011 este urmatoarea:

  Sectia Medicina Interna 71 paturiDin care:

  -Comp.Diabet Zaharat Nutritie si Boli Metabolice 10 paturi-Comp.Gastroenterologie 10 paturi-Comp.Reumatologie 8 paturi

  Sectia Chirurgie Generala 42 paturiDin care :

  -Comp.Ortopedie si Traumatologie 13 paturi-Comp.Chirurgie si Ortopedie Infantila 6 paturi

  Sectia Obstetrica Ginecologie 30 paturiComp.Neonatologie 7 paturiSectia Pediatrie 25 paturiSectia A.T.I. 15 paturiComp.Dermatovenerologie 10 paturiSectia Neurologie 25 paturi

  7

 • Comp. Cardiologie 15 paturiComp.O.R.L. 8 paturiComp.Oftalmologie 8 paturiSectia Psihiatrie acuti 25 paturiSectia Psihiatrie cronici 45 paturiComp. Boli Infectioase 20 paturiComp.Oncologie Medicala 10 paturiComp.Primiri Urgente Camere de gardaCentrul de Sanatate Iara 8 paturi TOTAL 364 paturiSpitalizare de zi 7 paturiInsotitori 20 paturi

  Farmacie Bloc operator Comp.de Prevenire si control al infectiilor nozocomiale SterilizareUnitate de transfuzie sanguina

  Laborator Analize Medicale Laborator Radiologie si Imagistica Medicala

  Serviciul de Anatomie Patologica- comp.citologie- comp.histopatologie- prosectura

  Laborator Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament)Laborator explorari functionaleCabinet Oncologie medicalaCabinet Diabet zaharat Nutritie si Boli metaboliceCabinet Boli InfectioaseCabinet Planificare familialaCabinet Medicina Muncii

  Dispensar T.B.C.

  Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile :- gastroenterologie- reumatologie- cardiologie- recuperare medicina fizica si balneologie

  - obstetrica-ginecologie- chirurgie generala

  8

 • - medicina interna- urologie

  Aparat functional

  Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriu integrat si Centrul de Sanatate Iara.

  Art.19 Spitalul din Turda detine, pe locuri de munca, Autorizatii sanitare de functionare.

  Art.20 Managerul are in subordine directa: Directorul Medical Directorul Financiar- Contabil Serviciul Resurse Umane Compartimentul Tehnic - Atelier Intretinere Serviciul de evaluare si statistica medicala Compartimentul de prevenire si control a infectiilor nosocomiale Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, Protectie Civila si Situatii de Urgenta Compartiment de Management al Calitatii serviciilor medicale

  Atributiile si limitele acestora sunt stabilite conform legislatiei in vigoare.Art.21 Directorul medical are in subordine directa urmatoarele :

  Asistentul sef unitate Sectii si compartimente cu paturi Laboratoare medicale Cabinete de specialitate Serviciul de Anatomie Patologica Bloc operator Dispensar TBC Farmacie Sterilizare Unitatea de transfuzie sanguina Ambulatoriul integrat

  Art.22 Directorul Financiar Contabil are in subordine directa urmatoarele: Serviciul Financiar Contabil Serviciul Administrativ Transport Serviciul Aprovizionare

  Art.23 Asistentul sef unitate coordoneaza activitatea de ingrijiri la nivelul intregului

  spital. Are in subordine directa asistentii medicali sefi, asistentii medicali si personalul auxiliar sanitar.

  Art.24 Sef Serviciu Administrativ Transport are in subordine directa urmatoarele: Serviciul Administrativ Transport Magazia Centrului de Sanatate Iara Personal muncitor calificat (bucatari, soferi) Personal muncitor necalificat

  9

 • Art.25 Sef Serviciu RUNOS are in subordine directa urmatoarele: Compartiment salarizare Compartiment personal

  Art.26 Sef formatie Atelier Intretinere are in subordine urmatoarele: Personal cu sarcini privind metrologia, verificarea, asigurarea intretinerii

  instalatiilor sanitare, electrice etc( instalatori, electricieni, fochisti, lacatusi, tamplari, zugravi etc)

  Art.27 Sef Serviciu Aprovizionare are in subordine Compartimentul Achizitii Publice

  CAPITOLUL 3ATRIBUTIILE SPITALULUI

  Art.28 Spitalul Municipal Turda acord servicii medicale preventive, curative, de recuperare i paleative conform pachetului de servicii contractat cu Casa de Asigurri de Sntate Judeean Cluj, respectnd criteriile privind organizarea i funcionarea general a spitalului.Spitalul trebuie :a) s asigure semnalizarea corespunztoare a spitalului n zon i semnalizarea interioar a circuitelor importante utilizate de pacientul internat; b) s posede autorizaie sanitar de funcionare; c) s aib acreditare; d) s asigure respectarea structurii organizatorice stabilit conform prevederilor legale n ceea ce privete numrul de paturi pe secii i compartimente;e) s asigure ncadrarea cu personal medico-sanitar i alte categorii de personal conform normativelor de personal n vigoare, care s permit funcionarea spitalului n condiii de eficien; f) s asigure organizarea i respectarea programului DDD n ntregul spital;

  Art.29 n relaiile contractuale cu Casa de Asigurri de Sntate, Spitalul Municipal Turda are urmtoarele obligaii:

  a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;

  b) s informeze asiguratii cu privire la drepturile i obligaiile prevzute de Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 i normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sntii nr. 386/2004;

  c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precumi intimitatea i demnitatea acestora;

  d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadru i ale normelor de aplicare a acestuia, att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate;

  10

 • e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor legale n vigoare;

  f ) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate, respectiv cele privind evidenele obligatorii, cele cu regim special i cele tipizate; g) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;pentru asiguraii inclui n Programul naional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizai prin actele normative n vigoare;

  h) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate;

  i) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor;

  j) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de sntate;

  k) s utilizeze formularul de prescripie medical pentru medicamente cu i fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate, care este formular cu regim special, unic pe ar, s furnizeze tratamentul adecvat i s prescrie medicamentele prevzute n lista denumirilor comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii cu i fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, care se aprob prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie;

  l)s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu diagnosticul;

  m) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori se solicit n timpul programului de lucru, la sediul furnizorului;

  n) s asigure acordarea serviciilor medicale asiguratilor fr nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

  o) s acorde cu prioritate asisten medical femeii gravide i sugarilor;p) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de

  sntate cu care se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin web;

  r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n norme;s) s solicite documentele justificative care atest calitatea de asigurat, documente

  stabilite n conformitate cu prevederile legale n vigoare, n condiiile prevzute n contractul-cadru i n norme;

  t) s respecte protocoalele de practic pentru prescrierea, monitorizarea i decontarea tratamentului n cazul unor afeciuni, elaborate de Casa Naional de Asigurri de Sntate, conform dispoziiilor legale;

  11

 • u) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n funciune;

  v) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise n baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale;

  w) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat. In situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;

  x) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetul de servicii de baz, pachetul minimal de servicii medicale i pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;

  y) s ncaseze sumele reprezentnd fie contribuia personal pentru unele serviciile medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraii, cu respectarea prevederilor legale n vigoare;

  z) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru investigaiile paraclinice, prescripie medical, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform prevederilor legale n vigoare. In cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate recupereaz de la acetia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu i fr contribuie personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din fond;

  aa) s recomande asigurailor tratamentul adecvat, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere a medicamentelor, conform unui buget orientativ, n condiiile stabilite prin norme;

  ab) s informeze medicul de familie al asiguratului sau, dup caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medical transmis direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaiile, tratamentele efectuate i cu privire la alte informaii referitoare la starea de sntate a asiguratului; scrisoarea medical va fi un document tipizat care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la furnizor, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct sau prin intermediul asiguratului; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i,

  12

 • dup caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporar de munc, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest lucru;

  ac) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale, dup caz;

  ad) s prezinte casei de asigurri de sntate, n vederea contractrii, indicatorii specifici stabilii prin norme, precum i nivelul indicatorilor de performan ai managementului spitalului public asumai prin contractul de management.

  ae) s transmit instituiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementrilor n vigoare;

  af) s afieze pe pagina web a Ministerului Sntii, n primele 5 zile lucrtoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate n luna precedent, conform machetei prevzute n norme;

  gg) s verifice biletele de internare n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;

  ag) s raporteze lunar casei de asigurri de sntate numrul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgene, cu evidenierea numrului cazurilor internate, n condiiile stabilite prin norme.

  ah) In situaia n care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acord serviciile medicale de urgen necesare, avnd obligaia s evalueze situaia medical a pacientului i s externeze pacientul dac starea de sntate a acestuia nu mai reprezint urgen; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de ctre acesta; spitalul are obligaia de a anuna casa de asigurri de sntate cu care a ncheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacieni, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medical a internrii de urgen; n aceast situaie, casele de asigurri de sntate deconteaz spitalului contravaloarea serviciilor medicale n condiiile stabilite prin norme.

  ai) Cazurile care fac obiectul internrii prin spitalizare de zi i au fost rezolvate prin spitalizare continu la solicitarea asiguratului se raporteaz distinct la casele de asigurri de sntate i se deconteaz de ctre acestea la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizrii de zi, diferena fiind suportat de asigurat.

  Art.30 Alte atribuii ale spitaluluia) nregistrarea pacienilor, ntocmirea fiei de consultaie, a foii de observaie i

  alte asemenea acte, stabilite prin dispoziii legale; b) obligativitatea spitalului ct i a personalului medico sanitar de specialitate de

  a ncheia asigurare de malpraxis pentru prejudicii cauzate pacienilor, generate de furnizarea necorespunztoare a utilitilor sau prin actul medical acordat;

  c) s asigure accesul nengrdit al pacienilor la datele medicale personale;d) s asigure efectuarea de intervenii medicale asupra pacientului numai dac

  dispun de dotrile necesare i de personal acreditat. Interveniile medicale asupra

  13

 • pacientului n absena acestor condiii se pot face numai n cazuri de urgen aprute n situaii extreme;

  e) spitalul poate asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat n care acesta poate beneficia de sprijinul familiei i al prietenilor, de suport spiritual i material pe tot parcursul ngrijirilor medicale;

  f) la cererea pacienilor internai spitalul trebuie s asigure condiiile necesare pentru obinerea de ctre acetia i a altor opinii medicale;

  g) s asigure prevenirea i combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, a bolilor cronice i degenerative, precum i adaptarea i aplicarea la specificul teritoriului a programelor naionale de sntate public;

  h) s asigure controlul medical i supravegherea medical sistematic a unor categorii de bolnavi i a unor grupe de populaie expuse unui risc crescut de mbolnvire;

  i) s asigure asistena medical a mamei, copilului, tinerilor i btrnilor, precum i urmrirea aplicrii msurilor pentru ocrotirea acestora;

  j) depozitarea, prepararea i difuzarea medicamentelor precum i distribuirea instrumentarului i altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor n vigoare; controlul i urmrirea calitii medicamentelor n vederea ridicrii eficienei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic i a fenomenelor adverse; informarea i documentarea n domeniul medicamentelor;

  k) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii i evoluiei acesteia, n scopul asigurrii eficienei tratamentului aplicat;

  l) crearea unei ambiane plcute, asigurarea unei alimentaii corespunztoare afeciunii, att din punct de vedere cantitativ ct i calitativ, precum i servirea mesei n condiii de igien;

  m) promovarea aciunilor privind educaia sanitar a populaiei;n) realizarea condiiilor necesare pentru aplicarea msurilor de prevenirea

  infeciilor interioare, securitatea muncii i paza contra incendiilor, conform normelor n vigoare;

  o) asigurarea asistenei medicale i a funcionalitii unitii n perioade de calamitate (nzpezire, inundaii etc.) sau n alte situaii cu caracter deosebit;

  p) neutilizarea materialelor i a instrumentelor a cror condiii de sterilizare nu este sigur;

  r) ndeplinirea i a altor atribuii prevzute de actele normative n vigoare;s) S aib organizat Compartimentul de prevenire i control al infeciilor

  nosocomialen conformitate cu regulamentul n vigoare al Ministerului Sntii Publice;

  t) S asigure organizarea i respectarea programului prevazut in regulamentul internn ntregul spital;

  u) S aib organizat Comp. Primiri Urgene;14

 • v) Spitalul Municipal Turda rspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiiilor de cazare, igien, alimentaie i de prevenire a infeciilor nosocomiale, aa cum sunt stabilite de ctre organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienilor din culpa medical, rspunderea este individual.

  w) Spitalul Municipal Turda are obligaia s nu refuse acordarea asistenei medicale n caz de urgen, ori de cte ori se solicit aceste servicii,oricrei persoane care se prezint la spital dac starea persoanei este critic.

  y) Spitalul Municipal Turda are obligaia s informeze asiguraii despre serviciile medicale oferite i despre modul n care sunt furnizate.

  z) Spitalul Municipal Turda are obligaia s acorde servicii medicale de specialitate tuturor asigurailor, indiferent de casa de asigurri la care s-a virat contribuia de asigurri de sntate pentru acetia.

  aa) Spitalul Municipal Turda are obligaia acordrii serviciilor medicale n mod nediscriminatoriu asigurailor i respectarii dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale n situaiile de trimitere pentru consultaii interdisciplinare si transferuri interclinice.

  ab) Spitalul Municipal Turda are obligaia completrii prescripiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afeciuni acute/cronice (iniiale).

  ac) Medicii din Spitalul Municipal Turda au obligaia s informeze medicul de familie al asiguratului, sau dup caz, medicul de specialitate, despre diagnosticul stabilit, investigaiile i tratamentele efectuate sau s transmit orice alt informaie referitoare la starea de sntate a pacientului prin scrisoare medicala.

  ad) Spitalul Municipal Turda are obligaia s respecte destinaia sumelor contractate prin acte adiionale la contractele cu Casa de Asigurri de Sntate Cluj.

  ae) Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor ntocmi liste de ateptare, cuexcepia cazurilor de urgen medico-chirurgical

  af) Spitalul Municipal Turda are obligaia s transmit datele solicitate de Casa de Asigurari de Sanatate Cluj.i Directia de Sanatate Publica a jud.Cluj., privind furnizarea serviciilor medicale i starea de sntate a persoanelor consultate sau tratate, potrivit formularelor de raportare specifice, fiind direct rspunztor de corectitudinea acestora.

  ag) Spitalul Municipal Turda are obligaia s prezinte Casei de Asigurari de Sanatate Cluj, n vederea contractrii, indicatorii specifici stabilii prin norme.

  ah) Spitalul Municipal Turda are obligaia s elibereze actele medicale stabilite prin norme.

  ah) Spitalul Municipal Turda are obligaia s raporteze indicatorii prevzui n normele privind execuia, raportarea i controlul programelor naionale de sntate i s utilizeze eficient sumele cu aceast destinaie.

  ai) Spitalul Municipal Turda are obligaia s respecte legislaia cu privire la msurile pentru asigurarea continuitii tratamentului bolnavilor cuprini n programele de sntate finanate din bugetul Ministerului Sntii Publice i bugetul Fondului Naional Unic de Asigurri de Sntate.

  aj) Spitalul Municipal Turda are obligaia s solicite documentele care atest calitatea de asigurat. n situaia n care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgen necesare, avnd obligaia s evalueze situaia medical a pacientului i s-l externeze dac internarea nu se mai justific; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de

  15

 • asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de ctre acesta.

  ak) Asistentele efe din secii au obligaia s prezinte sptmnal la Serviciul Financiar lista cu pacienii care nu au fcut dovada calitii de asigurat pn la externarea din spital, n vederea urmririi i recuperrii cheltuielilor de spitalizare de catre acest serviciu.

  al) Spitalul Municipal Turda are obligaia s in evidena distinct a pacienilor internai n urma unor accidente de munc, aprute n cadrul exercitrii profesiei i a mbolnvirilor profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor medicale acordate nu se suport de Casele de Asigurri de Sntate.

  am) Spitalul Municipal Turda are obligaia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate conform clasificrii activitii din economia naional CAEN, numarul de angajai, fondul de salariu precum i orice alte informaii solicitate n vederea asigurrii pentru accidente de munc i boli profesionale n conformitate cu Legea 346/2002.

  an) Spitalul Municipal Turda are obligaia s transmit Institutului Naional de Cercetare Dezvoltare n Sntate datele clinice la nivel de pacient pentru toi pacienii spitalizai, n form electronic, conform aplicaiei DRG Naional, pentru prelucrarea i analiza datelor n vederea contractrii i decontrii serviciilor spitaliceti.

  ao) Fiecare secie are obligaia s-i defineasc manevrele care implic soluii de continuitate a materialelor utilizate i a condiiilor de sterilizare.Fiecare secie are obligaia de a neutraliza materialele i instrumentarul a crui condiie de sterilizare nu este sigur.

  ap) Spitalul Municipal Turda are obligaia s furnizeze tratamentul adecvat i s respecte condiiile de prescriere a medicamentelor prevzute n nomenclatorul de medicamente, conform reglementrilor n vigoare.

  ar) Spitalul Municipal Turda are obligaia s asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infeciilor nosocomiale.

  as) Spitalul Municipal Turda are obligaia respectrii normelor privind asigurarea condiiilor generale de igien.

  at) Spitalul Municipal Turda are obligaia s se ngrijeasc de asigurarea permanenei serviciilor medicale furnizate asigurailor internai.

  av) Spitalul va fi n permanen pregtit pentru asigurarea asistenei medicale n cazde rzboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situaii de criz i esteobligat s participe cu toate resursele la nlturarea efectelor acestora.

  aw) Spitalul Municipal Turda are obligaia s stabileasc programul de lucru i sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.

  az) Spitalul Municipal Turda are obligaia s desfoare activiti de educaie medical continu pentru medici, asistente medicale i alt personal. Costurile acestor activiti sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul Municipal Turda poate suporta astfel de costuri ncondiiile alocrii bugetare.

  ba) Spitalul Municipal Turda are obligaia s realizeze condiiile necesare pentru aplicarea msurilor de securitate si sntate n munc si situatii de urgent (inclusiv PSI) conform legislatiei n vigoare.

  16

 • bb) Spitalul Municipal Turda are obligaia s ndeplineasc atribuiile prevzute de actele normative n vigoare, precum i cele care vor aprea.

  bc) Spitalul Municipal Turda are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sanatatii Publice.

  bd) Spitalul Municipal Turda are obligatia sa furnizeze Casei de Asigurari de Sanatate a jud.Cluj informatiile medicale care au stat la baza contractelor de furnizare de servicii medicale.

  be) Documentatia primara, ca sursa a acestor date, va fi pastrata, securizata si asigurata sub forma de document scris si electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementarilor in vigoare.

  CAPITOLUL 4CONDUCEREA INSTITUTIEI

  Art.31 Organele de conducere ale Spitalului Municipal Turda, conform Legii 95/2006, sunt: Consiliul de administratie Managerul spitalului Comitetul Director

  Art.32 Conducerea executiv a Spitalului Municipal Turdaeste asigurat de Managerul spitalului i Comitetul Director

  Art.33 Ocuparea funciilor specifice Comitetului Director se face prin concurs organizat de Managerul unitii.

  Art.34 Managerul conduce activitatea Comitetului Director.Art.35 n cadrul spitalului funcioneaz:

  A.Consiliul de administratieB.Comitet directorC. Consiliul Medical D. Consiliul EticE. Alte comisii constituite prin dispoziii interne:

  a. Comisia medicamentuluib. Nucleul de calitatec. Comisia de analiza DRGd. Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nosocomialee. Comitet de securitate si sanatate in muncaf. Comisia de disciplinag. Comitetul pentru situatii de urgentah. Comisia de analiza a deceselor intraspitalicestii. Comisia de transfuzie si hemovigilentaj. Celula pentru situatii de urgenta

  4.1 Managerul Spitalului

  Art.36 Managerul spitalului are urmatoarele atributii:

  17

 • Conform Ordinul MS Nr. 1.384./2010 managerul are urmatoarele atributii:(1) Obligaiile managerului n domeniul politicii de personal i al structurii organizatorice sunt urmtoarele: 1. stabilete i aprob numrul de personal, pe categorii i locuri de munc, n funcie de normativul de personal n vigoare i pe baza propunerilor efilor de secii i de servicii; 2. aprob organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numete i elibereaz din funcie personalul spitalului; 3. repartizeaz personalul din subordine pe locuri de munc; 4. aprob programul de lucru, pe locuri de munc i categorii de personal, pentru personalul aflat n subordine; 5. organizeaz concurs pentru ocuparea funciilor specifice comitetului director; 6. numete i revoc, n condiiile legii, membrii comitetului director; 7. ncheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat n condiiile legii, pe o perioad de maximum 3 ani, n cuprinsul cruia sunt prevzui indicatorii de performan asumai; 8. prelungete, la ncetarea mandatului, contractele de administrare ncheiate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; 9. nceteaz contractele de administrare ncheiate, nainte de termen, n cazul nendeplinirii obligaiilor prevzute n acestea; 10. stabilete, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocup funcii de conducere specifice comitetului director i are contractul individual de munc suspendat, programul de lucru al acestuia n situaia n care desfoar activitate medical n unitatea sanitar respectiv, n condiiile legii; 11. numete n funcie efii de secie, de laborator i de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat n condiiile legii i ncheie cu acetia, n termen de maximum 30 de zile de la data numirii n funcie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, n cuprinsul cruia sunt prevzui indicatorii de performan asumai; 12. solicit consiliului de administraie constituirea comisiei de mediere, n condiiile legii, n cazul n care contractul de administrare prevzut la pct. 11 nu se ncheie n termen de 7 zile de la data stabilit n condiiile menionate; 13. deleag unei alte persoane funcia de ef de secie, de laborator i de serviciu medical, pe o perioad de pn la 6 luni, n cazul n care la concursul organizat, n condiiile legii, pentru ocuparea acestor funcii nu se prezint niciun candidat n termenul legal; 14. repet procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funciilor de efi de secie, de laborator i de serviciu medical ocupate n condiiile prevzute la pct. 13; 15. aprob regulamentul intern al spitalului, precum i fia postului pentru personalul angajat; 16. nfiineaz, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate n cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activiti specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiz a decesului etc., al cror mod de organizare i funcionare este prevzut n regulamentul de organizare i funcionare a spitalului;

  18

 • 17. realizeaz evaluarea performanelor profesionale ale personalului aflat n direct subordonare, potrivit structurii organizatorice, i, dup caz, soluioneaz contestaiile formulate cu privire la rezultatele evalurii performanelor profesionale efectuate de alte persoane, n conformitate cu prevederile legale; 18. aprob planul de formare i perfecionare a personalului, n conformitate cu legislaia n vigoare; 19. negociaz contractul colectiv de munc la nivel de spital, cu excepia spitalelor din subordinea ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, crora li se aplic reglementrile specifice n domeniu; 20. rspunde de ncheierea asigurrii de rspundere civil n domeniul medical att pentru spital, n calitate de furnizor, ct i pentru personalul medico-sanitar angajat, precum i de rennoirea acesteia ori de cte ori situaia o impune; 21. rspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitile i conflictul de interese de ctre personalul din subordine, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; 22. propune, ca urmare a analizei n cadrul comitetului director, structura organizatoric, reorganizarea, schimbarea sediului i a denumirii unitii, n vederea aprobrii de ctre Ministerul Sntii, ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie sau, dup caz, de ctre autoritile administraiei publice locale, n condiiile legii; 23. n situaia n care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenei medicale corespunztoare structurii organizatorice aprobate n condiiile legii, poate ncheia contracte de prestri servicii pentru asigurarea acestora; 24. dispune msurile necesare pentru ca, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal s nu depeasc maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurri de sntate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate pentru serviciile medicale furnizate, precum i din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sntii cu aceast destinaie; 25. analizeaz modul de ndeplinire a obligaiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical i consiliului etic i dispune msurile necesare n vederea mbuntirii activitii spitalului; 26. rspunde de organizarea i desfurarea activitii de educaie medical continu (EMC) pentru medici, asisteni medicali i alt personal, n condiiile legii; 27. rspunde de organizarea i desfurarea activitii de audit public intern, conform legii.

  (2) Obligaiile managerului n domeniul managementului serviciilor medicale sunt urmtoarele: 1. elaboreaz, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaiei din zona deservit, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, i l supune aprobrii consiliului de administraie al spitalului; 2. aprob formarea i utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale; 3. aprob planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

  19

 • 4. aprob msurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitii spitalului, n concordan cu nevoile de servicii medicale ale populaiei; 5. elaboreaz i pune la dispoziie consiliului de administraie rapoarte privind activitatea spitalului; aplic strategiile i politica de dezvoltare n domeniul sanitar ale Ministerului Sntii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaia deservit; n cazul ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, aplic strategiile specifice de dezvoltare n domeniul medical; 6. ndrum i coordoneaz activitatea de prevenire a infeciilor nosocomiale; 7. dispune msurile necesare n vederea realizrii indicatorilor de performan a activitii asumai prin prezentul contract; 8. desemneaz, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naionale de sntate derulate la nivelul spitalului; 9. rspunde de implementarea i raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naionale de sntate derulate la nivelul spitalului, n conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sntii; 10. rspunde de asigurarea condiiilor corespunztoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de ctre personalul medico-sanitar din spital; 11. rspunde de implementarea protocoalelor de practic medical la nivelul spitalului, pe baza recomandrilor consiliului medical; 12. urmrete realizarea activitilor de control al calitii serviciilor medicale oferite de spital, coordonat de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical i al celui tiinific; 13. negociaz i ncheie, n numele i pe seama spitalului, protocoale de colaborare i/sau contracte cu ali furnizori de servicii pentru asigurarea continuitii i creterii calitii serviciilor medicale; 14. rspunde, mpreun cu comitetul director, de asigurarea condiiilor de investigaii medicale, tratament, cazare, igien, alimentaie i de prevenire a infeciilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sntii; 15. negociaz i ncheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate, n condiiile stabilite n contractul-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate; 16. poate ncheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurri de sntate private; 17. poate ncheia contracte cu direciile de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti, dup caz, n vederea derulrii programelor naionale de sntate i desfurrii unor activiti specifice, n conformitate cu structura organizatoric a acestora; 18. poate ncheia contract cu institutul de medicin legal din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care i desfoar activitatea n cabinetele de medicin legal din structura acestora, precum i a cheltuielilor de natura bunurilor i serviciilor necesare pentru funcionarea acestor cabinete; 19. rspunde de respectarea prevederilor legale n vigoare cu privire la drepturile pacientului i dispune msurile necesare atunci cnd se constat nclcarea acestora; 20. rspunde de asigurarea asistenei medicale n caz de rzboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situaii de criz i este obligat s participe cu toate resursele la nlturarea efectelor acestora;

  20

 • 21. rspunde de asigurarea acordrii primului ajutor i asistenei medicale de urgen oricrei persoane care se prezint la spital, dac starea sntii persoanei este critic, precum i de asigurarea, dup caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o alt unitate medico-sanitar de profil, dup stabilizarea funciilor vitale ale acesteia; 22. rspunde de asigurarea, n condiiile legii, a calitii actului medical, a respectrii condiiilor de cazare, igien, alimentaie i de prevenire a infeciilor nosocomiale, precum i de acoperirea, de ctre spital, a prejudiciilor cauzate pacienilor.

  (3) Obligaiile managerului n domeniul managementului economico-financiar sunt urmtoarele: 1. rspunde de organizarea activitii spitalului pe baza bugetului de venituri i cheltuieli propriu, elaborat de ctre comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conductorilor seciilor i compartimentelor din structura spitalului, pe care l supune aprobrii ordonatorului de credite ierarhic superior, dup avizarea acestuia de ctre consiliul de administraie, n condiiile legii; 2. rspunde de asigurarea realizrii veniturilor i de fundamentarea cheltuielilor n raport cu aciunile i obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole i alineate, conform clasificaiei bugetare; 3. rspunde de repartizarea bugetului de venituri i cheltuieli al spitalului pe seciile i compartimentele din structura acestuia i de cuprinderea sumelor repartizate n contractele de administrare ncheiate n condiiile legii; 4. rspunde de monitorizarea lunar de ctre efii seciilor i compartimentelor din structura spitalului a execuiei bugetului de venituri i cheltuieli pe secii i compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sntii; 5. rspunde de raportarea lunar i trimestrial a execuiei bugetului de venituri i cheltuieli unitilor deconcentrate cu personalitate juridic ale Ministerului Sntii i, respectiv, ministerului sau instituiei cu reea sanitar proprie, n funcie de subordonare, precum i de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sntii, pentru unitile subordonate, pe cel al autoritii de sntate public ori pe site-urile ministerelor i instituiilor sanitare cu reele sanitare proprii; 6. rspunde de raportarea lunar i trimestrial a execuiei bugetului de venituri i cheltuieli consiliului local i/sau judeean, dup caz, dac beneficiaz de finanare din bugetele locale; 7. aprob i rspunde de realizarea programului anual de achiziii publice; 8. aprob lista investiiilor i a lucrrilor de reparaii curente i capitale care urmeaz s se realizeze ntr-un exerciiu financiar, n condiiile legii, la propunerea comitetului director; 9. rspunde, mpreun cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul seciilor, compartimentelor i serviciilor din cadrul spitalului; 10. identific, mpreun cu consiliul de administraie, surse suplimentare pentru creterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 11. ndeplinete toate atribuiile care decurg din calitatea de ordonator teriar de credite, conform legii; 12. rspunde de respectarea i aplicarea corect a legislaiei din domeniu.

  21

 • (4) Obligaiile managerului n domeniul managementului administrativ sunt urmtoarele: 1. aprob i rspunde de respectarea regulamentului de organizare i funcionare, dup avizarea prealabil de ctre direcia de sntate public judeean/a municipiului Bucureti, direcia medical sau structura similar acesteia din ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie ori Ministerul Sntii, dup caz; 2. reprezint spitalul n relaiile cu tere persoane fizice sau juridice; 3. ncheie acte juridice n numele i pe seama spitalului, conform legii; 4. rspunde de modul de ndeplinire a obligaiilor asumate prin contracte i dispune msuri de mbuntire a activitii spitalului; 5. ncheie contracte de colaborare cu instituiile de nvmnt superior medical, respectiv unitile de nvmnt medical, n conformitate cu metodologia elaborat de Ministerul Sntii, n vederea asigurrii condiiilor corespunztoare pentru desfurarea activitilor de nvmnt; 6. ncheie, n numele spitalului, contracte de cercetare cu finanatorul cercetrii, pentru desfurarea activitii de cercetare tiinific medical, n conformitate cu prevederile legale; 7. rspunde de respectarea prevederilor legale n vigoare referitoare la pstrarea secretului profesional, pstrarea confidenialitii datelor pacienilor internai, informaiilor i documentelor referitoare la activitatea spitalului; 8. rspunde de obinerea i meninerea valabilitii autorizaiei de funcionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sntii; 9. pune la dispoziia organelor i organismelor competente, la solicitarea acestora, n condiiile legii, informaii privind activitatea spitalului; 10. transmite direciei de sntate public judeene/a municipiului Bucureti, direciei medicale sau structurii similare din ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie sau Ministerului Sntii, dup caz, informri trimestriale i anuale cu privire la patrimoniul dat n administrare, realizarea indicatorilor activitii medicale, precum i la execuia bugetului de venituri i cheltuieli; 11. rspunde de organizarea arhivei spitalului i de asigurarea securitii documentelor prevzute de lege, n format scris i electronic; 12. rspunde de nregistrarea, stocarea, prelucrarea i transmiterea informaiilor legate de activitatea sa, n conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sntii; 13. aprob utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activiti de cercetare medical, n condiiile legii; 14. rspunde de organizarea unui sistem de nregistrare i rezolvare a sugestiilor, sesizrilor i reclamaiilor referitoare la activitatea spitalului; 15. conduce activitatea curent a spitalului, n conformitate cu reglementrile n vigoare; 16. propune spre aprobare direciei de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti, direciei medicale ori structurii medicale similare din ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie sau Ministerului Sntii, dup caz, un nlocuitor de drept pentru perioadele de absen motivat din spital, n condiiile legii; 17. informeaz Ministerul Sntii sau, dup caz, ministerele sau instituiile cu reea sanitar proprie cu privire la starea de incapacitate temporar de munc, n termen de maximum 24 de ore de la apariia acesteia;

  22

 • 18. rspunde de monitorizarea i raportarea datelor specifice activitii medicale, economico- financiare, precum i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control, n conformitate cu reglementrile legale n vigoare; 19. respect msurile dispuse de ctre conductorul ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie sau primarul unitii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureti ori preedintele consiliului judeean, dup caz, n situaia n care se constat disfuncionaliti n activitatea spitalului public; 20. rspunde de depunerea solicitrii pentru obinerea acreditrii spitalului, n condiiile legii, n termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor i metodologiei de acreditare; 21. rspunde de solicitarea reacreditrii, n condiiile legii, cu cel puin 6 luni nainte de ncetarea valabilitii acreditrii; 22. respect Strategia naional de raionalizare a spitalelor, aprobat prin hotrre a Guvernului; 23. elaboreaz, mpreun cu comitetul director, planul de aciune pentru situaii speciale i coordoneaz asistena medical n caz de rzboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situaii de criz, conform dispoziiilor legale n vigoare; 24. rspunde de respectarea i aplicarea corect de ctre spital a prevederilor actelor normative care reglementeaz activitatea acestuia; 25. asigur i rspunde de organizarea activitilor de nvmnt i cercetare astfel nct s consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienilor, a eticii i deontologiei medicale; 26. avizeaz numirea, n condiiile legii, a efilor de secie, efilor de laborator i a efilor de serviciu medical din cadrul seciilor, laboratoarelor i serviciilor medicale clinice i o supune aprobrii Ministerului Sntii sau, dup caz, a autoritilor administraiei publice locale.

  (5) Obligaiile managerului n domeniul incompatibilitilor i al conflictului de interese sunt urmtoarele: 1. depune o declaraie de interese, precum i o declaraie cu privire la incompatibilitile prevzute de lege i de prezentul contract, n termen de 15 zile de la numirea n funcie, la Ministerul Sntii sau, dup caz, la ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie; 2. actualizeaz declaraia prevzut la pct. 1 ori de cte ori intervin modificri fa de situaia iniial, n termen de maximum 30 de zile de la data apariiei modificrii, precum i a ncetrii funciilor sau activitilor; 3. rspunde de afiarea declaraiilor prevzute de lege pe site-ul spitalului; 4. depune declaraie de avere n condiiile prevzute la pct. 1 i 2.

  (6) Atribuiile managerului unitii sanitare in activitatea de prevenire i combatere al infectiilor nosocomiale n unitile sanitare: - rspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere i control al infectiilor nosocomiale n conformitate cu prevederile prezentului ordin, difereniat n funcie de ncadrarea unitii n conformitate cu legea; - participa la definitivarea propunerilor de activitate i achiziii cuprinse n planul anual al unitii pentru supravegherea i controlul infectiilor nosocomiale;

  23

 • - rspunde de asigurarea bugetar aferent activitilor cuprinse n planul anual aprobat pentru supravegherea i controlul infectiilor nosocomiale; - controleaz i rspunde pentru organizarea i derularea activitilor proprii ale compartimentului/serviciului sau, dup caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea i controlul infectiilor nosocomiale, ca structura de activitate n directa subordine i coordonare; - controleaz respectarea normativelor cuprinse n planul anual de activitate pentru supravegherea i controlul infectiilor nosocomiale de la nivelul seciilor i serviciilor din unitate, n colaborare cu responsabilul coordonator al activitii specifice i cu medicii efi de secie; - analizeaz i propune soluii de rezolvare, dup caz, alocare de fonduri, pentru sesizrile compartimentului/ serviciului/responsabilului de activitate specifica n situaii de risc sau focar de infectie nosocomiala; - verifica i aproba evidenta interna i informaiile transmise esaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legal, aferente activitii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologica, i msurile de control al focarului de infectie nosocomiala din unitate; - solicita, la propunerea coordonatorului de activitate specializat sau din proprie initiativa, expertize i investigaii externe, consiliere profesional de specialitate i intervenie n focarele de infectie nosocomiala; - angajeaz unitatea pentru contractarea unor servicii i prestaii de specialitate; - reprezint unitatea n litigii juridice legate de rspunderea instituiei n ceea ce privete infectiile nosocomiale, respectiv acioneaz n instanta persoanele fizice, n cazul stabilirii responsabilitii individuale pentru infectie nosocomiala.

  4.2 Consiliul de Administratie

  Art.37 Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Turda este constituit in conformitate cu Legea 95/2006 art.186.

  Art.38 Atribuiile principale ale Consiliului de Administraie sunt urmtoarele: a) avizeaz bugetul de venituri i cheltuieli al spitalului, precum i situaiile financiare trimestriale i anuale; b) organizeaz concurs pentru ocuparea funciei de manager n baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sntii, al ministrului de resort sau, dup caz, prin act administrativ al primarului unitii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureti sau al preedintelui consiliului judeean, dup caz; c) aprob msurile pentru dezvoltarea activitii spitalului n concordan cu nevoile de servicii medicale ale populaiei; d) avizeaz programul anual al achiziiilor publice ntocmit n condiiile legii; e) analizeaz modul de ndeplinire a obligaiilor de ctre membrii comitetului director i activitatea managerului i dispune msuri pentru mbuntirea activitii; f) propune revocarea din funcie a managerului i a celorlali membri ai comitetului director n cazul n care constat existena situaiilor prevzute la art. 180 alin. (1) i la art. 183^3 alin. (1) din Legea 95/2006.

  Art.39 Membrii Consiliului de Administratie sunt: a) 2 reprezentani ai Direciei De Sntate Public Cluj;

  24

 • b) 2 reprezentani numii de consiliul Consiliul Local Turda, din care unul s fie economist; c) un reprezentant numit de primarul mun.Turda; d) un reprezentant al universitii sau facultii de medicin, pentru spitalele clinice; e) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romnia, cu statut de invitat; f) un reprezentant al OAMGMAMR Cluj, cu statut de invitat.Managerul particip la edinele consiliului de administraie fr drept de vot.Ca invitat permanent si fara drept de vot, la edinele consiliului de administraie participa reprezentanti ai organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munc la nivel de ramur sanitara:

  - Reprezentat Sindicat Sanitas- Reprezentat Sindicat TESA.Art.40 Componenta nominala a Consilului de Administratie este stabilita prin

  decizie interna.

  4.3 Comitetul Director

  Art.41 Comitetul Director al Spitalului Municipal Turda funcioneaz n conformitate cu in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, art.183, alin(1); si O.M.S. nr.921/2006 privind stabilirea atribuiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public.

  Art.42 Componena Comitetului director este urmtoarea: Manager Director medical Director financiar-contabil

  Art.43 Comitetul director al spitalului public are urmtoarele atribuii conform O.M.S.P. nr.921/2006:1. elaboreaz planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, n baza propunerilor scrise ale consiliului medical;2. elaboreaz, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;3. propune managerului, n vederea aprobrii:

  3.a numrul de personal, pe categorii i locuri de munc, n funcie de reglementrile nvigoare;

  3.b organizarea concursurilor pentru posturile vacante, n urma consultrii cu sindicatele,conform legii;4. elaboreaz regulamentul de organizare i funcionare, regulamentul intern i organigrama spitalului, n urma consultrii cu sindicatele, conform legii;5. propune spre aprobare managerului i urmrete implementarea de msuri organizatorice privind mbuntirea calitii actului medical, a condiiilor de cazare, igien i alimentaie, precum i msuri de prevenire a infeciilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sntii publice;

  25

 • 6. elaboreaz proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al spitalului, pe baza centralizrii de ctre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale sefilor de sectii si compartimente din structura spitalului, pe care l supune aprobrii managerului;7. urmrete realizarea indicatorilor privind execuia bugetului de venituri i cheltuieli pe secii i compartimente, asigurnd sprijin efilor de secii i compartimente pentru ncadrarea n bugetul alocat;8.analizeaz propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care l supune spre aprobare managerului;9.asigur monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activitii medicale, financiari, economici, precum i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control,pe care le prezint managerului, conform metodologiei stabilite;10. analizeaz, la propunerea consiliului medical, msurile pentru dezvoltarea i mbuntirea activitii spitalului, n concordan cu nevoile de servicii medicale ale populaiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor i protocoalelor de practic medicale;11. elaboreaz planul de aciune pentru situaii speciale i asistena medical n caz de rzboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situaii de criz ;12.la propunerea consiliului medical, ntocmete, fundamenteaz i prezint spre aprobare managerului planul anual de achiziii publice, lista investiiilor i a lucrrilor de reparaii curente i capitale care urmeaz s se realizeze ntr-un exerciiu financiar, n condiiile legii, i rspunde de realizarea acestora;13. analizeaz, trimestrial sau ori de cte ori este nevoie, modul de ndeplinire a obligaiilor asumate prin contracte i propune managerului msuri de mbuntire a activitii spitalului;14. ntocmete informri lunare, trimestriale i anuale cu privire la execuia bugetului de venituri i cheltuieli, pe care le analizeaz cu consiliul medical i le prezint a Autoritii de sntate public Cluj, precum i Ministerului Sntii Publice;15. negociaz, prin manager, directorul medical i directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurri de sntate;16. se ntrunete lunar sau ori de cte ori este nevoie, la solicitarea majoritii membrilor si ori a managerului spitalului public, i ia decizii n prezena a cel puin dou treimi din numrul membrilor si, cu majoritatea absolut a membrilor prezeni;17. face propuneri privind structura organizatoric, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului i a denumirii spitalului;18. negociaz cu eful de secie/laborator i propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performan ai managementului seciei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevzui ca anex la contractul de administrare al seciei/laboratorului;19. rspunde n faa managerului pentru ndeplinirea atribuiilor care i revin; 20. analizeaz activitatea membrilor si pe baza rapoartelor de evaluare i elaboreazraportul anual de activitate al spitalului.

  Art.44 Directorul medical are urmtoarele atribuii specifice:a. n calitate de preedinte al consiliului medical, coordoneaz i rspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri i cheltuieli;

  26

 • b. monitorizeaz calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfaciei pacienilor, i elaboreaz, mpreun cu efii de secii, propuneri de mbuntire a activitii medicale;c. aprob protocoale de practic medical la nivelul spitalului i monitorizeaz procesul de implementare a protocoalelor i ghidurilor de practic medical la nivelul ntregului spital;d. rspunde de coordonarea i corelarea activitilor medicale desfurate la nivelul seciilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienii internai;e. coordoneaz implementarea programelor de sntate la nivelul spitalului;f. ntocmete planul de formare i perfecionare a personalului medical, la propunerea efilor de secii i laboratoare;g. avizeaz utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activiti de cercetare medical, n condiiile legii;h. asigur respectarea normelor de etic profesional i deontologie medical la nivelul spitalului, colabornd cu Colegiul Medicilor Cluj;i. rspunde de acreditarea personalului medical al spitalului i de acreditarea activitilor medicale desfurate n spital, n conformitate cu legislaia n vigoare;j. analizeaz i ia decizii n situaia existenei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesit o durat de spitalizare mult prelungit, mori subite etc.);k. particip, alturi de manager, la organizarea asistenei medicale n caz de dezastre, epidemii i n alte situaii speciale;l. stabilete coordonatele principale privind consumul de medicamente i materiale sanitare la nivelul spitalului, n vederea unei utilizri judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei i a rezistenei la medicamente;m. supervizeaz respectarea prevederilor n vigoare referitoare la documentaia medical a pacienilor tratai, asigurarea confidenialitii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

  Art.45 Atribuiile instituionale i individuale n activitatea de prevenire i combatere a infeciilor nosocomiale n unitile sanitare publice i private

  Art.46 Atribuiile comitetului director al unitii sanitare:- solicit i aprob planul anual de activitate pentru supravegherea i controlul infeciilor nosocomiale;- organizarea i funcionarea serviciului de supraveghere i control al infeciilor nosocomiale i/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii i controlului infeciilor nosocomiale;- asigur condiiile de implementare n activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea i controlul infeciilor nosocomiale;- asigur analiza anual a ndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obinute, eficiena economic a msurilor i investiiilor finanate;- verific i aprob alocarea bugetului aferent derulrii activitilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea i controlul infeciilor nosocomiale i mbuntirea continu a condiiilor de desfurare a activitilor i a dotrii tehnico- materiale necesare evitrii sau diminurii riscului pentru infecie nosocomial;

  27

 • - asigura derularea legal a achiziiilor i aprovizionarea tehnico-material, prevzute n planul de activitate sau impuse de situaia epidemiologic din unitate, n vederea diminurii ori evitrii situaiilor de risc sau combaterii infeciilor nosocomiale;- comitetul director al spitalului va asigura condiiile de igien, privind cazarea i alimentaia pacienilor;- delibereaz i decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romnia sau ca urmare a sesizrii asistailor n privina responsabilitii instituionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sntate a asistailor prin infecie nosocomial depistat i declarat;- asigur dotarea necesar organizrii i funcionrii sistemului informaional pentru inregistrarea, stocarea, prelucrarea i transmiterea datelor privind infeciile nosocomiale.

  4.4 Consiliul MedicalArt.47 Consiliul Medical al Spitalului Municipal Turda functioneaza in

  conformitate cu Legea 95/2006 art.185 alin.(1), alin.(3), alin.(4); Ord.MSP nr.921/2006 privind stabilirea atributiilor Comitelului Director din cadrul spitalului public si a Ord.MS nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor.

  Art.48 Componenta nominala a Consiliului medical este stabilita prin decizie interna astfel:PRESEDINTE: director medicalMEMBRII: medic sef Sectie Chirurgie generala

  medic sef Sectie Medicina Interna medic sef CPU medic sef Sectie Obstetrica-Ginecologie medic sef Sectie Pediatrie medic sef Sectie ATI medic sef Sectie Neurologie medic sef Sectie Psihiatrie acut medic sef Sectie Psihiatrie cronici - medic coord. Comp. Boli Infectioase medic coord. C.S. Iara medic coord. Comp. Diabet medic coord. Comp. Gastroenterologie medic coord. Comp. Reumatologie medic coord.Comp. Oncologie medic coord..Comp. Chirurgie si Ortopedie Pediatrica medic coord. Comp. Ortopedie si Traumatologie medic coord.Comp. Neonatologie medic coord. Comp. Dermato-Venerologie medic coord. Comp. Cardiologie medic coord.Comp. ORL medic sef Laborator Analize Medicale

  28

 • medic sef Laborator Radiologie si Imag. Medicala medic sef Lab.Recup.Med.Fizica si Balneologie medic coordonar Serviciul de Anatomie Patologica - medic cood. Dispensar TBC medic coord. Cab. Medicina Muncii farm.sef Farmacie Spital asistent sef unitate asist.igiena, coord.CPCIN

  Art.49 Principalele atribuii ale Consiliului Medical sunt urmtoarele: 1. evalueaza necesarul de servicii medicale al populatiei deservite de spital si face propuneri pentru elaborarea: - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; - planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; - planului anual de achizitii publice, cu privire la achizitia de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare; 2. face propuneri comitetului director in vederea elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului; 3. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern ale spitalului; 4. desfasoara activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor medicale desfasurate in spital, inclusiv: - evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiaza de servicii in cadrul spitalului sau in ambulatoriul acestuia; - monitorizarea principalilor indicatori de performanta in activitatea medicala; - prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale. Aceste activitati sunt desfasurate in colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG si cu compartimentul de prevenire si control al infectiilor nozocomiale de la nivelul spitalului; 5. stabileste reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si raspunde de aplicarea si respectarea acestora; 6. elaboreaza planul anual de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care il supune spre aprobare directorului general; 7. inainteaza directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului; 8. evalueaza necesarul de personal medical al fiecarei sectii/laborator si face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 9. evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri directorului general cu privire la structura si numarul acestora la nivelul spitalului, dupa caz; 10. participa la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat; 11. inainteaza directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continua a personalului medico-sanitar; 12. face propuneri si monitorizeaza desfasurarea activitatilor de educatie si cercetare medicala desfasurate la nivelul spitalului, in colaborare cu institutiile acreditate; 13. reprezinta spitalul in relatiile cu organizatii profesionale din tara si din strainatate si faciliteaza accesul personalului medical la informatii medicale de ultima ora;

  29

 • 14. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania; 15. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare; 16. analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.); 17. participa, alaturi de directorul general, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situatii speciale; 18. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente; 19. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare, referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 20. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii; 21. analizeaza si solutioneaza sugestiile, sesizarile si reclamatiile pacientilor tratati in spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului; 22. elaboreaza raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu legislatia in vigoare; 23. mbuntirea standardelor clinice i a modelelor de practic n scopul acordrii de servicii medicale de calitate n scopul creterii gradului de satisfacie a pacienilor; 24. monitorizarea i evaluarea activitii medicale desfurate n spital n scopul creterii performanelor profesionale i utilizrii eficiente a resurselor alocate;Principalele atribuii ale consiliului medical sunt urmtoarele: 25. mbuntirea standardelor clinice i a modelelor de practic n scopul acordrii de servicii medicale de calitate n scopul creterii gradului de satisfacie a pacienilor; 26. monitorizarea i evaluarea activitii medicale desfurate n spital n scopul creterii performanelor profesionale i utilizrii eficiente a resurselor alocate;

  4.5 Consiliul Etic

  Art.50 Consiliul Etic al Spitalului Municipal Turda functioneaza in conformitate cu Legea 95/2006 art.185 alin.(1), alin.(2) si Ord.MS nr. 1209/2006.

  Art.51 Consiliul etic se ntrunete lunar sau ori de cte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparintor al acestuia, a unui cadru medical sau a oricrei persoane creia i-au fost nclcate drepturile recunoscute de lege n domeniul acordrii asistenei medicale.

  Art.52 Atribuiile Consiliului Etic sunt urmtoarele:a) analizeaz cazurile de nclcare a normelor de conduit n relaia pacient-medic-asistent, a normelor de comportament, a disciplinei n unitatea sanitar;b) verific dac, prin conduita lui, personalul medico-sanitar i auxiliar ncalc drepturile pacienilor prevzute de legislaia n vigoare;

  30

 • c) sesizeaz organele abilitate ale statului n situaiile n care constat nclcri ale codului de deontologie medical, ale drepturilor pacienilor, precum i ale normelor de conduit profesional aprobate potrivit legii;d) analizeaz sesizrile ce privesc pli informale ale pacienilor ctre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiionarea exercitrii actului medical de obinerea unor foloase; propune, n funcie de caz, msuri de intrare n legalitate;e) vegheaz pentru respectarea, n cazurile terminale, a demnitii umane i propune msuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor ngrijirilor medicale.

  Art.53 Componenta nominala a Consilului Etic este stabilita prin decizie interna astfel:

  PRESEDINTE: - un medic cu cel mai mare grad didactic sau, dup caz, decanul de vrst al medicilor din spital;

  MEMBRII:- un reprezentant al consiliului local;- asistenta-ef pe unitate;- un reprezentant al Directiei de sntate public Cluj;- sef Serv.RUNOS - secretar, fr drept de vot.

  4.6 Alte comisii constituite prin dispozitii interne

  4.6.1 Comisia medicamentului

  Art.54 Comisia medicamentului functioneaza in urmatoarea componenta:Presedinte: - director medicalMembrii: medic sef Sectie Medicina Interna

  medic sef Sectie Neurologie medic sef Sectie ATI medic sef Sectie Psihiatrie acuti medic coord.Comp. Boli Infectioase gestionar magazie, Serviciul Administrativ Transport

  Art.55 Comisia medicamentului si materialor sanitare are urmatoarele atributii:- Stabilirea unei liste de medicamente si material de baza, obligatorii, care

  sa fie in permanenta accesibile in farmacia spitalului;- Stabilirea unei liste de medicamente si material sanitare care se

  achizitioneaza doar in mod facultativ, la cazuri bine selectionate si documentate medical, pe baza de referat; aceasta din urma trebuie sa prezinte criteriile pe baza carora se face recomandarea, sustinute cu buletine de analiza si recomandari de experti;

  - Analiza referatelor de necesitate trimise conducerii unitatii in vederea aprobarii si avizarea lor de catre medicii specialisti corespunzatori profilului de actiune al medicamentului solicitat;

  - Verificarea continua a stocului de medicamente si material saitare de baza, pentru a preveni disfunctiile in asistenta medicala;

  - Verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente si material sanitare precum si analiza lor cu raportarea lunara a situatiei financiare;

  31

 • - Elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe bibliografie nationala si internationala si pe conditiile locale;

  - Comisia poate solicita rapoarte periodice de la sefii de sectie privind administrarea de medicamente si consumul de material sanitare in functie de incidenta diferitelor afectiuni;

  - Comisia poate dispune intreruperea administrarii de medicamente cu regim special in cazul in care acel tratament se considera inutil.

  - Urmareste utilizarea rationala a medicamentelor si materialelor sanitare

  4.6.2 Nucleul de calitate

  Art.56 Nucleul de calitate functioneaza in conformitate cu: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sntii , cu modificrile

  i completrile ulterioare; O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuiilor Comitetului Director

  din cadrul spitalului public; Art.57 Componena i atribuiile Nucleului de calitate au fost stabilite si aprobate

  in sedina Comitetului director si au fost stabilite prin decizie intern a Managerului. Art.58 Nucleul de calitate are urmtoarea componen: Presedinte: director medical Membrii: medic sef Sectie Medicina Interna

  medic sef Sectie Chirurgie medic sef Sectie Obst.-Ginecologie medic coord.Neonatologie medic sef Sectie Pediatrie medic sef Sectie ATI medic coord.Comp.Dermatovenerologie medic sef Sectie Neurologie medic coord.Comp. Cardiologie- medic coord. Comp.ORL medic sef Sectie Psihiatrie acuti medic sef Sectie Psihiatrie cronici medic coord.Comp.Boli Infectioase medic coord.Oncologie medic sef CPU- medic coord.C.S.Iara farmacist sef Farmacia Spitalului economist Comp.de Management al Calitatii Servicii Medicale asist.sef unitate- coord. C.P.C.I.N.- referent de specialitate, Serv.Informatica si Statistica Medicala

  Secretar: - referent de specialitate, Serv. RUNOS

  32

 • Art.59 Atributiile Nucleului de calitate stabilite si aprobate in edina Comitetului director sunt:

  1. implementeaza msuri organizatorice privind mbuntirea calitii actului medical, a condiiilor de cazare, igien i alimentaie;

  2. desfoar activitate de evaluare i monitorizare a calitii i eficienei activitilor medicale desfurate n spital;

  3. analizeaz sugestiile pacienilor tratai n spital, referitoare la activitatea medical a spitalului;

  4. analizeaz cazuistica abordata;5. analizeaz rata de utilizare a paturilor la nivel de sectii si pe intreg spitalul;6. analizeaz rata de morbiditate;7. analizeaz durata medie de spitalizare;8. analizeaz numarul de urgente din totalul pacientilor prezentati;9. analizeaz corectitudinea completarii documentelor medicale justificative cerute

  de lege si existenta lor;10. evalueaza gradul de satisfactie al pacientilor;11. analizeaz numarul de infectii nozocomiale si frecventa infectiilor nozocomiale si

  evalueaza factorii de risc;12. implementeaza si dezvolta mecanismului de monitorizare a calitatii ingrijirilor

  medicale in raport cu indicatorii activitatii clinice si financiari;13. identifica, clasifica si determina indicatorii de calitate;14. dezvolta sistemele care asigura furnizarea serviciilor in sensul satisfacerii

  cerintelor pacientilor;15. asigura calitatea cu scopul ca serviciile sa indeplineasca sau sa depaseasca

  asteptarile pacientilor; 16. desfasoara activitatile prevazute in Manualul calitatii aprobat de catre Comitetul

  Director si se incadreaza in cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului de management al calitatii;

  17. coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune Managerului/ Comitetului Director, actiunile corective; Art.60 Nucleul de calitate are urmatoarele obiective:

  Evaluarea activitatii din punct de vedere al calitatii servicilor medicale si de ingrijiri;

  Eficientizarea activitatii, urmarind imbunatatirea continua a calitatii; Modificarea comportamentului personalului institutiei, prin cresterea atentiei

  acordate pacientului; Evaluarea satisfactiei pacientului; Identifica si defineste indicatorii de calitate; Stabileste intervalul de timp pentru care se calculeaza si se raporteaza indicatorii

  de calitate; Proiectarea sistemului informational; Pregatirea personalului implicat; Implementarea mecanismului managerial de evaluare a calitatii serviciilor

  medicale; Analiza indicatorilor comparativ cu nivelele medii in vederea identificarii si

  solutionarii problemelor;33

 • Elaborarea raportului asupra calitatii serviciilor medicale furnizate ce va fi prezentat Consiliului medical/ Comitetului director spre informare si propune masurile corective ce trebuiesc luate in cazul neconformitatilor;

  Activitatile nucleului de calitate determina si coordoneaza politica generala a calitatii; Art.61 Nucleul de calitate se va intruni ori de cate ori este nevoie dar nu mai

  putin o data pe trimestru;Art.62 Propunerile/masurile consemnate in procesele verbale ale sedintelor ale

  Nucleului de calitate vor fi inaintate spre analiza/ aprobare Consiliului medical/ Comitetului director.

  4.6.3 Comisia de analiza DRG

  Art.63 Comisia de analiza DRG functioneaza in baza Ord.25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invaldate pentru care se solicita revalidarea completata cu Ord. Nr.6/2013 al CNAS

  Art.64 Comisia de analiza DRG si de revalidare a cazurilor invalidate a Spitalului Municipal Turda are urmatoarea componenta:

  Presedinte: - director medical Membru : sef Serv. StatisticaSecretar: asistent sef unitate

  Art.65 Comisia de analiza DRG si de evaluare a cazurilor invalidate are urmatoarele atributii:

  - Evaluarea cazurilor invaldate de SNSPMS in baza regulilor de validare din grupa B pentru care se solicita revalidarea;

  - Solicitarea Comisiei CAS Cluj sa participe la sedinta de revalidare a cazurilor invaldate, aprobarea validarii cazurilor in baza regulamentului de revalidare;

  - Trimestrial, in perioada 15-19 a lunii urmatoare trimestrului incheiat, spitalele vor transmite in format electronic cazurile invaldate pentru care se solicita revalidarea, precum si cazurile neraportate din lunile anterioare;

  - Analizarea cazurilor invaldate in baza regulilor de validare din grupa A, initierea de masuri de corectie;

  - Analizeaza modul de codificare in vederea imbunatatirii indicelui de complexitate;

  - Prezinta periodic informari conducerii spitalului privind concluziile analizelor facute si propuneri de imbunatatire a activitatii;

  - Solicitarea de justificare pentru cazurile invaldate medicului curant sau operatorului ce a transmis electronic FOCG.

  4.6.4 Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale

  34

 • Art.66 Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale funcioneaza in baza urmatoarelor prevederi legale:

  - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, modificata,

  - ORDINUL nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, modificata,

  - ORDINUL nr. 261 din 6 februarie 2007 (*actualizat*) pentru aprobare a Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

  Art.67 Comisia