Regional Sud Muntenia -...

of 14 /14
Caravana POR 2014 – 2020: Autorităţile publice, interesate să acceseze noi fonduri europene pentru dezvoltarea urbană a judeţului Dâmboviţa pagina 2 Buletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016 Publicaţie editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Argeş / Mioveni, motorul dezvoltării pe Valea Argeşului şi Muscelului ................................................. 9 Călăraşi / Consiliul Judeţean Călăraşi vrea să modernizeze încă 61 km de drumuri judeţene, cu bani europeni ... 9 Dâmboviţa / Proiectul Regio de reabilitare a Şcolii Ghergani a ajuns la final ........................................10 Giurgiu / Gazoductul Giurgiu – Ruse va fi finalizat în această vară! ...................................................10 Ialomiţa / Sprijin pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru mediul rural din judeţul ialomiţa ...11 Prahova / Fonduri europene pentru salvarea staţiunii Slănic Prahova ................................................12 Teleorman / Întâlnire transnaţională în cadrul programului ERASMUS+ , pentru un proiect european de incluziune socială ...12 iNFO JUDEțE OPORTUNiTăți DE FiNANțARE Guvernul a stabilit etapele de implementare a instrumentelor financiare pentru iMM, în cadrul programelor finanţate din fonduri ESi ............. 5 România va contracta 4 miliarde de euro, în aprilie, din fondurile europene destinate perioadei 2014 – 2020 ................. 6 Aura Răducu, MFE: „Impactul fondurilor europene în PIB a fost de 10,6% în perioada 2012 – 2015” ................ 6 Vasile Dîncu: „Anumite elemente de infrastructură pot fi trecute în folosinţa autorităţilor locale înaintea finalizării strategiei de descentralizare” ........... 7 Grupul Banca Mondială va studia mediul de afaceri local din ţara noastră ..... 8 EVENiMENTE Noi oportunităţi de dezvoltare a oraşelor din judeţul Giurgiu, cu fonduri europene ...... 3 S-a inaugurat sala de sport a Liceului Tehnologic Petrol din Moreni, modernizată cu fonduri nerambursabile Regio ......................... 4

Embed Size (px)

Transcript of Regional Sud Muntenia -...

 • Caravana POR 2014 2020:Autoritile publice, interesate

  s acceseze noi fonduri europenepentru dezvoltarea urban

  a judeului Dmbovia pagina 2

  Buletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  Publicaie editat deAgenia pentru

  Dezvoltare RegionalSud Muntenia

  Arge / Mioveni, motorul dezvoltrii pe valea Argeului i Muscelului .................................................9

  Clrai / Consiliul judeean Clrai vrea s modernizeze nc 61 km de drumuri judeene, cu bani europeni ...9

  Dmbovia / Proiectul Regio de reabilitare a colii Ghergani a ajuns la final ........................................10

  Giurgiu / Gazoductul Giurgiu Ruse va fi finalizat n aceast var! ...................................................10

  Ialomia / Sprijin pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Local pentru mediul rural din judeul ialomia ...11

  Prahova / Fonduri europene pentru salvarea staiunii Slnic Prahova ................................................12

  Teleorman / ntlnire transnaional n cadrul programului ERASMUS+, pentru un proiect european de incluziune social ...12

  iNFO juDEE

  OPORTuNiTi DE FiNANAREGuvernul a stabilit

  etapele de implementarea instrumentelor financiarepentru iMM, n cadrulprogramelor finanatedin fonduri ESi ............. 5

  Romnia va contracta4 miliarde de euro, n aprilie,din fondurile europenedestinate perioadei2014 2020 ................. 6

  Aura Rducu, MFE:Impactul fonduriloreuropene n PIB a fostde 10,6% n perioada2012 2015 ................ 6

  vasile Dncu: Anumiteelemente de infrastructurpot fi trecute n folosinaautoritilor locale nainteafinalizrii strategiei dedescentralizare ........... 7

  Grupul Banca Mondialva studia mediul de afacerilocal din ara noastr ..... 8

  EvENiMENTENoi oportuniti

  de dezvoltare a oraelordin judeul Giurgiu,cu fonduri europene ...... 3

  S-a inaugurat sala de sporta Liceului Tehnologic Petroldin Moreni, modernizatcu fonduri nerambursabileRegio ......................... 4

  http://www.youtube.com/user/ADRSudMunteniahttps://twitter.com/ADRSudMunteniahttps://www.facebook.com/adrsudmuntenia
 • Agenia pentru Dezvoltare RegionalSud Muntenia continu sesiunea depromovare a oportunitilor de finanaredin cadrul Programului OperaionalRegional 2014 2020.

  n data de 6 aprilie, caravana POR 2014 2020s-a oprit la Trgovite, unde a avut loc un seminarde informare destinat reprezentanilor unitiloradministrativ-teritoriale urbane din judeul Dm-bovia. Cu aceast ocazie, directorul ADR Sud Mun-tenia, Liviu Muat, s-a artat impresionat de intere -sul manifestat de autoritile publice locale pentrudezvoltarea de proiecte viabile pentru mbunt-irea condiiilor de trai ale comunitilor din jude-ul Dmbovia.

  Acest eveniment a avut ca obiectiv prezenta-rea noilor posibiliti de finanare nerambursabilpentru investiii ce vizeaz reabilitarea termic acldirilor rezideniale, dezvoltarea patrimoniuluinatural i cultural i revitalizarea oraelor.

  Astfel, au fost prezentate condiiile de acce-sare a fondurilor nerambursabile prin POR 2014 2020, conform Ghidurilor specifice pentru Priori-tile de investiii 3.1 Sprijinirea eficienei ener-getice, a gestionrii inteligente a energiei i a uti-lizrii energiei din surse regenerabile n infrastruc-turile publice, inclusiv n cldirile publice, i n sec -torul locuinelor operaiunea 1 Cldiri rezi den -iale, 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea

  i dezvoltarea patrimoniului natural i culturali 5.2 Realizarea de aciuni destinate mbu nt -irii mediului urban, revitalizrii oraelor, regene -rrii i decontaminrii terenurilor industriale dez -afectate (inclusiv a zonelor de reconversie), redu-cerii polurii aerului i promovrii msurilor dereducere a zgomotului.

  Ghidurile specifice aferente prioritilor de in -vestiii 3.1, 5.1 i 5.2 pot fi consultate pe website-ulnostru http://regio.adrmuntenia.ro, seciunea de -dicat POR 2014 2020, link: http://regio.adrmun-tenia.ro/por_2014-2020, precum i pe pagina deinternet a programului www.inforegio.ro.

  Liviu Muat, directorul ADR Sud Muntenia

  2info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  Caravana POR 2014 2020: Autoritile publice,interesate s acceseze noi fonduri europene

  pentru dezvoltarea urban a judeului Dmbovia

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.inforegio.rohttp://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/http://regio.adrmuntenia.ro
 • 3info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  Noi oportuniti de dezvoltare a oraelordin judeul Giurgiu, cu fonduri europene

  joi, 7 aprilie, Agenia pentruDezvoltare Regio nal Sud Munte-nia, n calitate de Organism inter me -diar pentru Programul OperaionalRegional (POR) 2014 2020, a or-ganizat la Giurgiu, un seminar deinformare despre primele linii definanare nerambursabil deschisen cadrul POR, pentru reabilitareatermic a cldirilor rezideniale,dezvoltarea patrimoniului naturali cultural i revitalizarea oraelor.

  La acest eveniment, ce a fostgzduit de Prim ria MunicipiuluiGiurgiu, au participat reprezen-tani ai unitilor administrativ-teritoriale din mediul urban, po-teniali beneficiari n cadrul Prio-ritilor de investiii 3.1 Sprijini-rea eficienei energetice, a ges -tionrii inteligente a energiei i autilizrii energiei din surse rege-nerabile n infrastructurile publice, inclusiv n cl-dirile publice, i n sectorul locuinelor opera-iunea 1 Cldiri rezideniale, 5.1 Conservarea,protejarea, promovarea i dezvoltarea patrimo-niului natural i cultural i 5.2 Realizarea deaciuni destinate mbuntirii mediului urban, re-vitalizrii oraelor, regenerrii i decontaminriiterenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zo-nelor de reconversie), reducerii polurii aerului ipromovrii msurilor de reducere a zgomotului.

  Cu aceast ocazie, au fost prezentate condi-iile de accesare a fondurilor nerambursabile con-form Ghidurilor specifice aferente prioritiilor deinvestiii 3.1, 5.1 i 5.2 lansate n luna martie.

  Reamintim c aceste documente specifice potfi consultate pe website-ul nostru http://regio.adr -muntenia.ro, seciunea dedicat POR 2014 2020,link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020,precum i pe pagina de internet a programului www.inforegio.ro.

  ADR Sud Muntenia este Organism Intermediarpentru Regio i are responsabiliti delegate pentruimplementarea acestui program. Mai multe detaliidespre posibilitile de finanare din Regio puteiobine contactnd experii Serviciului Comunicare:0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:0242/313.167, e-mail: [email protected]

  http://www.inforegio.rohttp://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/http://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • 4info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  S-a inaugurat sala de sporta Liceului Tehnologic Petrol din Moreni,

  modernizat cu fonduri nerambursabile Region data de 5 aprilie, directorul

  Ageniei pentru Dezvoltare Regio-nal Sud Muntenia, Liviu Muat, aparticipat la evenimentul prilejuitde inaugurarea slii de sport a Li-ceului Tehnologic Petrol din Mo-reni, modernizat cu ajutorul fon-durilor Regio.

  Primria Municipiului Moreni,n calitate de beneficiar, a obinutfinanare nerambursabil n cadrulcelui de-al doilea apel de proiectedeschis n cadrul Programului Ope-raional Regional 2007 2013 pen-tru Domeniul major de intervenie3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea iechiparea infrastructurii educaionale preuniver-sitare, universitare i a infrastructurii pentru for-mare profesional continu.

  Contractul de finanare pentru proiectul cutitlul Modernizare sal de sport cu 300 de locurila Liceul Tehnologic Petrol Moreni a fost semnatn toamna anului 2014, avnd o perioad de imple-mentare de aproximativ 15 luni.

  investiia nsumeaz o valoare total de peste4,85 milioane de lei, din care valoarea total eli-gibil a fost de peste 2,6 milioane de lei (fonduriFEDR 2.215.673,96 lei; fonduri de la bugetul destat - 338.867,78 lei; cofinanarea eligibil a be-neficiarului 52.133,51 lei).

  Lucrrile efectuate n cadrul acestui proiectau avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii

  educaionale preuniversitare, prin creterea cali-tii procesului educaional i a gradului de confortal elevilor, al cadrelor didactice, precum i al per-sonalului nedidactic de la Liceul Tehnologic Petroldin Moreni.

  Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regios-au executat lucrri de modernizare a slii desport a liceului (lucrri de arhitectur, instalaiielectrice, termice, sanitare interioare, pentru ven -tilaie i climatizare, instalaii de gaze naturale,asigurarea utilitilor necesare obiectivului de in-vestiii, asigurarea cu utilaje i echipamente teh-nologice, precum i alte dotri).

  Reamintim c n perioada de programare an-terioar, 2007 2013, unitatea Administrativ-Te-ritorial Moreni a reuit s atrag, n total, fondurinerambursabile Regio de peste 15 milioane de lei.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • 5info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  Guvernul a stabilit etapele de implementarea instrumentelor financiare pentru IMM,

  n cadrul programelor finanate din fonduri ESIExecutivul a aprobat, prin memorandum, re-

  zultatele evalurii ex-ante a instrumentelor finan-ciare destinate ntreprinderilor mici i mijlocii(iMM) utilizate ca instrumente de implementare ncadrul Programelor Operaionale finanate dinFondurile Europene Structurale i de investiii (fon-duri ESi) pentru perioada 2014 - 2020, i anumeProgramul Operaional Competitivitate (POC), Pro-gramul Operaional Capital uman (POCu), respec-tiv Programul Operaional Regional (POR).

  De asemenea, a fost aprobat ncredinareaimplementrii instrumentelor financiare pentruProgramul Operaional Competitivitate 2014 - 2020i pentru Programul Operaional Regional 2014 -2020 ctre Fondul European de investiii.

  n cadrul Memorandumului au fost identificateetapele necesare pentru nceperea implementriiinstrumentelor financiare. Astfel, ntr-o prim eta -p, evaluarea ex-ante va fi transmis, pentru infor -mare, ctre Comitetul de Monitorizare al fiecruiProgram Operaional implicat, iar rezumatul eva-lurii ex-ante a instrumentelor financiare va fi pu-blicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.Simultan va demara procedura de negociere isemnare a Acordurilor de Finanare ntre fiecareAutoritate de Management (AM POC i AM POR) iFondul European de investiii, n calitate de Fondal Fondurilor, care va selecta ulterior intermediariifinanciari.

  O prim estimare la nivelul programelor ope-raionale este de aproximativ 431,8 milioane deeuro, ca sum total alocat pentru instrumentelefinanciare, din care 100 milioane de euro repre-zint contribuia Romniei la instrumentul finan-ciar de tip garanie neplafonat din cadrul iniia-tivei pentru iMM.

  n cadrul evalurii ex-ante, pentru identifica-rea celor mai potrivite instrumente financiare, s-aefectuat o analiz a problemelor de pia specificepentru fiecare obiectiv tematic. Astfel, pentru pro-blema legat de incapacitatea companiilor de aprezenta garanii colaterale suficiente pentru aobine credite, cel mai potrivit instrument finan-

  ciar identificat este instrumentul de garantare.Pentru problema legat de infrastructura nvechitsau inexistent la nivelul iMM-urilor sau a fluxuluide numerar insuficient i impredictibil, au fost iden -tificate ca tipuri de instrumente optime mprumu-turile (instrumentul de finanare cu partajarea ris-cului) i investiiile de capital de risc (equity). Pen-tru problema ratei sczute de ocupare a forei demunc, a culturii antreprenoriale nedezvoltate ia accesului limitat la finanare, evaluarea ex-anterecomand ca instrumente financiare garaniile imicrocreditele.

  A fost efectuat, de asemenea, o analiz a re-laiei dintre stadiul de dezvoltare al afacerii i in-strumentele financiare adecvate, iar rezultateleacestei analize sunt reflectate n alegerea instru-mentelor ce vor fi utilizate n cadrul fiecrui Pro-gram Operaional.

  Pentru etapa incipient de dezvoltare a afa-cerii, sunt recomandate Fondurile de investiii decapital pentru seed i early-stage finanate prinProgramul Operaional Competitivitate, microcre-dite i garanii pentru ntreprinderi aflate n fazade nceput, finanate prin PO Capital uman.

  Pentru etapa de cretere a ntreprinderilorsunt recomandate mprumuturile cu partajarea ris-cului, finanat prin PO Competitivitate i PO Re-gional i fondurile de investiii de capital (equity),finanate prin PO Regional.

  Sursa: bursa.ro

  http://www.bursa.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • 6info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Romnia va contracta 4 miliarde de euro,n aprilie, din fondurile europenedestinate perioadei 2014 2020

  Autoritile vor contracta, n aprilie,4 miliarde de euro, n urma proiectelorfazate i lansate anul trecut, a anunatministrul fondurilor europene, Aura Rducu.

  n prezent, prin Programele Operaionale,contractm aproximativ 4 miliarde de euro din ces-a lansat, din proiectele fazate i proiectele lan-sate anul trecut. Deci, n luna aprilie, contractmaceste 4 miliarde de euro (reprezentnd n. r.)infrastructur mare, drumurile, proiectele de me-diu i de cercetare-inovare i programul de com-petitivitate lansat anul trecut, a spus Rducu.

  Ea a precizat c, pentru a veni n sprijinul auto -ritilor locale, va fi realizat n aceast sptmn unprotocol cu Ageniile pentru dezvoltare regional.

  Pentru a le putea fi uor beneficiarilor s ela-

  boreze proiectele, n aceast sptmn vom realizaun protocol cu Ageniile pentru dezvoltare regio-nal, astfel nct n fiecare jude s existe 2-3 oa-meni experi care s poat s ndrume autoritilelocale pentru a putea cunoate care sunt oportuni-tile, ce este de fcut, s sftuiasc i s dea reco-mandri privind proiectele pe care le pregtii, sse poat simplifica tot mai mult metodologia de pre-gtire i selecie a proiectelor. Ne-am propus simpli -ficarea ghidurilor, armonizarea ntre diferite Auto-riti de management, realizarea unor modele stan-dard de ghiduri, contracte, declaraii, astfel nctsistemul de management i control pe care l reali-zm s nu cear informaii ce nu sunt necesare sauinformaii care pot fi primite de la alte instituii pu-blice, a mai afirmat ministrul fondurilor europene.

  Sursa: finantare.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  Aura Rducu, MFE: Impactul fondurilor europene n PIBa fost de 10,6% n perioada 2012 2015

  impactul fondurilor europene n economia ro-mneasc a fost unul pozitiv att n ceea ce prive -te evoluia produsului intern brut (PiB) i a inves-tiiilor, ct i a numrului de locuri de munc, aconsumului privat i a salariului mediu, a declaratministrul fondurilor europene, Aura Rducu, potri-vit unor surse din media.

  Impactul fondurilor UE n dezvoltarea economieia fost pozitiv. M refer la evoluia PIB, a investiiilor, anumrului de locuri de munc, a consumului privat i asalariului mediu. n toate aceste domenii, n perioada2012 - 2015, fondurile europene au avut un impact po-zitiv. n ceea ce privete Produsul Intern Brut, fondurileeuropene au contribuit cu 10,6%, iar la creterea inves-tiiilor n ar au avut o contribuie de 25,6%. n acelaitimp, rata omajului a sczut cu 3,1% datorit fonduriloreuropene, iar la crearea de locuri de munc finanrileUE au avut un aport de 3,8%. Creterea consumului pri-vat pe baza fondurilor UE a fost de 19%, iar cretereasalarial de 25,4%, a afirmat ministrul, care a citat oanaliz realizat de Comisia Naional de Prognoz.

  Pentru proiectele cu fonduri europene ce, dinvarii motive, nu vor fi finalizate la timp, Aura R-ducu a amintit c Executivul a adoptat recent oOrdonan prin care ofer finanare pentru proiec-tele cu valori de pn la 5 milioane de euro prinacordarea de mprumuturi din Trezorerie.

  Potrivit acestei Ordonane, unitile administra-tiv-teritoriale i asociaiile de dezvoltare intercomu-nitar pot solicita n cursul anului 2016 contractareade mprumuturi de la Trezorerie, din venituri din pri-vatizare, n limita sumei de 400 de milioane de leipentru finalizarea unor proiecte finanate din fondurieuropene nerambursabile. mprumuturile se acordpentru finalizarea proiectelor cu valoare individualde maximum 5 milioane de euro, finanate prin Pro-gramul Operaional Regional 2007 - 2013 i ProgramulOperaional Sectorial Mediu 2007 - 2013, n vedereandeplinirii integrale a obiectivelor i indicatorilor, ipentru care au fost ncheiate acte adiionale cu ter-men de finalizare pn la 30 iunie 2016.

  Sursa: bursa.ro

  http://www.bursa.rohttp://www.finantare.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • 7info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  Vasile Dncu: Anumite elemente deinfrastructur pot fi trecute n folosinaautoritilor locale naintea finalizrii

  strategiei de descentralizareAnumite elemente de infrastructur

  ar putea fi trecute n folosina autoritilorlocale chiar naintea finalizrii strategieide descentralizare, n cazul n care ele facparte din proiecte de dezvoltare local,a declarat vicepremierul vasile Dncu,n cadrul Adunrii Generale a AsociaieiMunicipiilor din Romnia.

  Lucrm n acest moment, chiar dac nu toateministerele sunt ncntate de acest lucru, la un in-ventar al patrimoniului pe care l au ministerele,n perspectiva descentralizrii. Cerem i sprijinuldvs., al CJ, ncercm s inventariem resursele celemai importante.

  Pentru marile municipii (...), dac avei pen-tru oraele dvs. nite concepte de dezvoltare undeeste absolut necesar - pn vom face noi strategiade descentralizare - avei conceptul i tii binec respectivele cldiri, terenuri, baze sportive saualte lucruri sunt necesare, atunci putem merge peproiecte individuale i le putem aloca cu vitezmai mare. Pn vom descentraliza (...) putem sfacem asta de-o factur de urgen, pentru pro-iecte care pot s ajute dezvoltarea local. Avemns nevoie de un concept, un proiect de dezvol-tare pe care s l putem lua n calcul, pentru cindiferent c fac ceva sau nu cu un teren sau o cl-dire, autoritile centrale i centralismul apar in-stantaneu de cte ori este vorba de a da ceva n-spre un alt minister sau nspre autoritile lo-cale., a declarat ministrul dezvoltrii regionalei administraiei publice.

  El a adugat c au fost schimbate n mare par -te termenele strategiei de descentralizare, regiona -lizare i reorganizare teritorial, astfel nct pnn toamna acestui an s fie parcurs cea mai mareparte a procesului legislativ.

  n ceea ce privete reforma administraiei, el aadu gat c 2016 este un an n care se pun doar ba-

  zele legislative ale dezvoltrii viitoare. Eu nu suntun tip foarte entuziast cnd m gndesc la vitezacu care se pot face lucrurile. Fiind sociolog i totmsurnd de-a lungul celor 25 de ani, de cnd amfcut aceast meserie, mi-am dat seama de vitezalucrurilor n Romnia. Ce vreau s spun n ce pri-vete reforma n administraie: eu tiu c nu o sterminm n acest an reforma n administraie, eaar trebui n urmtorii zece ani s fie pus pe pi-cioare solide i sper c asta vom putea face. (...)Acesta este un an n care s punem bazele a ceeace trebuie fcut n viitor, s facem analizele, sdm cadrul legislativ, a explicat vicepremierul.

  El a adugat c n acest sens a fost continuatstrategia stabilit prin programele Bncii Mondia -le, dar c anumite termene au fost reduse cu doi -trei ani i s-a renunat la studii pilot, al cror obiectde studiu era cunoscut deja. Pe de alt parte, cuajutorul informaiilor comunicate de ctre primaria fost realizat un inventar al disfuncionalitilor,urmnd ca soluiile s fie introduse n ordonanece vor fi emise n lunile aprilie, mai i iunie.

  Sursa: administratie.ro

  vasile Dncu, vicepremierul Romniei

  http://www.administratie.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • 8info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  REIN

  FO PA

  RTENERIATE

  Grupul Banca Mondialva studia mediul de afaceri local

  din ara noastrGrupul Banca Mondial, n par -

  teneriat cu Ministerul DezvoltriiRegionale i Administraiei Publicei Ministerul Economiei i Comer-ului, a lansat sptmna trecutun studiu ce va evalua cadrul de re-glementare a mediului de afaceridin Romnia i impactul acestuiaasupra antreprenorilor locali dinnou orae la nivel naional, potri-vit unui comunicat al Bncii Mon-diale trimis redaciei.

  Studiul subnaional are la ba -z raportul emblematic al Grupu-lui Banca Mondial Doing Busi-ness i va evalua experiena ora -elor selectate, cu accent pe n-treprinderile naionale mici i mij -locii, precizeaz comunicatul.

  Proiectul finanat de ctre Di -recia General Politic Regiona -l i urban din cadrul ComisieiEuropene va include alte cinci Sta -te Membre ale uniunii Europene -Bulgaria, Republica Ceh, unga-ria, Portugalia i Slovacia.

  Studiul va evalua cinci dome -nii de reglementare ce sunt guver -nate de ctre jurisdicia local i/sau implementarea local a re-glementrilor naionale. Acestedomenii sunt: deschiderea uneiafaceri, obinerea autorizaiilorde construcii, racordarea la re-eaua de electricitate, nregis-trarea proprietii i executareacontractelor. n fiecare dintre a -ceste domenii, raportul - ce va fipublicat n primvara anului 2017 -va identifica bunele practici exis-tente n Bucureti i n alte 8 ora -e din Romnia - Braov, Constan -a, Cluj Napoca, Craiova, iai,

  Oradea, Ploieti i Timioara.Analiza va recomanda refor -

  me pe baza exemplelor din Rom -nia i din alte 188 de economii,msurate prin intermediul rapor-tului Doing Business. Rezulta-tele vor sprijini toate nivelurileguvernamentale n cadrul proce-selor de reform ale acestora, nvederea mbuntirii climatuluifavorabil afacerilor din Romnia.

  Cele nou orae selectate nRomnia au experiene diferiteatunci cnd vine vorba de mbu-ntirea mediului de afaceri pen -tru antreprenorii locali. Prelua-rea celor mai bune practici dintr-ozon urban pentru a informa de -ciziile cu privire la politice publi -ce din alt zon urban poate con -tribui la propagarea celor mai bu -ne soluii existente i la ridicareatachetei n Romnia cu privire lace nseamn un ora mai bun pen -tru ntreprinderile mici i mijlo-cii. Totodat, acest exerciiu im-portant poate furniza informaiin cadrul dezbaterilor naionalei poate integra cele mai de suc-ces soluii n cadrul politicilor na-ionale pentru a sprijini un mediude afaceri mbuntit, a decla-rat Elisabetta Capannelli, directorde ar al Bncii Mondiale pentruRomnia i ungaria.

  Rapoartele Subnaionale iRegionale Doing Business eva-lueaz diferenele reglementri-lor n domeniul afacerilor i deaplicarea acestora n diferite lo-caii la nivelul unei singure risau la nivel de regiune.

  Sursa: bursa.ro

  Rducu (MFE): Legile privindachiziiile publice trebuieadoptate pn n 18 aprilie

  Romnia este obligat s transpun Di-rectiva European privind achiziiile pu-blice pn n data de 18 aprilie, n cazcontrar riscm declanarea procedurii deinfringement de ctre Comisia Euro-pean, iar proiectele europene pentrucare se vor realiza achiziii publice pe ve-chea procedur vor suferi corecii finan-ciare cuprinse ntre 5 i 100% din valoareaproiectului, a declarat, mari, ministrulfondurilor europene, Aura Rducu.

  Comisia European a emis o Directi -v n 2014 care trebuie aplicat n le -gislaia naional ncepnd din 18 aprilie2016. De la aceast dat, pe fonduri eu-ropene i, n general, pe toate fondu rilepublice, achiziiile se fac n conformitatecu legislaia naional, armonizat cu Di-rectiva European. Deci, orice achiziiepublic trebuie s se realizeze dup aceas -t directiv. n cazul n care nu se armo-nizeaz legislaia, exist si tuaia ncepe-rii unei aciuni de infringement pentru ne -respectarea directivelor europene. n ceeace privete fon durile europene, situaiaeste mai dificil pentru c exist acelecorecii financiare pentru nerespectareaachizi iilor publice. Din start, dac amcontinua s nu respectm aceast direc-tiv, deci dac am merge pe OUG nr. 34,nseamn c proiectele vor avea automatcorecii financiare. Aceste co recii finan-ciare merg de la 5% la 100%, a explicatAura Rducu.

  Sursa: agerpres.ro

  Propunere de parteneriatdin Macedonia Msura 2.3Proiecte ale societiicivile

  ORTET Association of Tourism,Environment and tradition (FostaRepublica Iugoslav a Macedoniei)caut parteneri pentru un proiect cutitlul Ohrid Communicating Europe(O.C.E.) care s fie depus la Msura2.3 Proiecte ale societii civile aprogramului Europa pentru ceteni.Termenul limit este 2017.

  Mai multe detalii putei obine laadresa de e-mail: [email protected] sau la tel./ fax: 021-316.60.60.

  Sursa: europapentrucetateni.eu

  http://europapentrucetateni.euhttp://www.agerpres.rohttp://www.bursa.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • Ministerul Dezvoltrii Regionale iAdministraiei Publice, n calitate deAutoritate de Management pentruProgramul Operaional Regional (POR)2014-2020, a lansat 15 martie 2016,primele dou apeluri de proiecte, pentruprioritile de investiii 6.1 i 3.1.A.

  Prioritatea 6.1 susine investiiile n moderniza-rea reelei de drumuri judeene ce asigur conecti-vitatea, direct sau indirect, cu reeaua TEN-T,construcia modernizarea variantelor ocolitoare custatut de drum judeean aflate pe traseul drumuluijudeean respectiv, precum i investiii destinate

  siguranei rutiere. Pentru accesarea de fonduri euro-pene nerambursabile n cadrul aceste linii de finan-are din POR 2014 2020, Consiliul judeean Clraiare pregatite dou proiecte pentru reabilitare dru-muri judetene, mai exact pentru do u sectoare dedrum cu o lungime total de 61 km. Este vorba despreDj 402, tronson DN4 Curcani - Luica Nana Solacolu Fundulea - Autostrada 2, Tmdau Mare - limita ju-deului ialomia, iar cel de-al doilea proiect vizeazDj302, tronsonul Belciugatele - limita judeului ialo-mia. Bugetul pentru aceste prime apeluri de proiectepe POR, pentru drumuri judeene, este de 807,78 mi-lioane de euro. Cererile de finanare vor putea fi de-puse timp de 6 luni, pn la nchiderea apelului.

  Sursa: radiovocescampi.ro

  9info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  Mioveni, motorul dezvoltriipe Valea Argeului i Muscelului

  Arge

  joi, 31 martie, n sala de edine a PrimrieiMioveni, a avut loc ntalnirea reprezentanilor Aso-ciaiei de Dezvoltare intercomunitar Valea Ar-geelului i Muscelului 2013. Scopul acestei reu-niuni a fost de a prezenta strategia integrat pen-tru dezvoltarea localitilor din zon.

  ntlnirea a fost foarte important pentruzona vii Argeelului i Muscelului, deoarece pro-iectele Asociaiei de Dezvoltare intercomunitartrebuie s se dezvolte mai ales pentru moderniza-rea infrastructurii comunelor de aici (ap-canal,drumuri, iluminat public, structur rutier etc.).

  Reamintim c n anul 2013, oraul Mioveni, ncalitate de membru fondator, mpreun cu ase co-mune din jude (Davideti, vultureti, Hrtieti,Miceti, ieti i Boteni) au nfiinat Asociaia deDezvoltare intercomunitar Valea Argeelului iMuscelului 2013.

  Alte 16 uniti administrativ-teritoriale au in-tenia de a adera n cadrul Asociaiei: Consiliul ju -deean Arge i comunele Miroi, valea Danului, Ce -teni, Nucoara, Morreti, Biculeti, Aninoasa,

  Rociu, Schitu Goleti, Dmbovicioara, Muteti, Bu -ghea de jos, Lereti, Spata i Bjeti.

  Asociaia s-a constituit din necesitatea de acrete calitatea serviciilor de alimentare cu ap,canalizare i iluminat public la standarde euro-pene, precum i atragerea de fonduri pentru loca-litile din zon.

  Sursa: argesplus.ro

  Consiliul Judeean Clraivrea s modernizeze nc 61 km

  de drumuri judeene, cu bani europeni

  Clrai

  http://argesplus.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.radiovocescampi.ro
 • 10info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Demarat n luna octombrie a anului 2010, pro-iectul de reabilitare, modernizare, extindere iechipare infrastructura educaional a colii Gher-gani a ajuns la final. Dei a ntmpinat anumiteprobleme, iar lucrrile au fost sistate 12 luni, pro-iectul a ajuns la final, astfel nct cei 185 de elevi,mpreun cu dasclii lor se pot bucura de condiiiultra moderne de studiu.

  Proiectul de investiii face parte dint-un pro-iect amplu, fiind realizat o suprafa total de2.073 mp construcii, teren sport 1.018 mp, grade -ne exterioare, amenajare scen exterioar, ame-najare curte recreaie, pista role, mprejmuire,amenajare barier fonic, dotri mobilier, dotribibliotec i sal de lectur, dotri sal sport, do-tri laboratoare i cabinet informatic, sistem desupraveghere video i contra incendiilor etc..

  Proiectul de reabilitare, modernizare, extin-dere i echipare infrastructur educaional pen-tru coala Ghergani a fost realizat prin accesareade fonduri europene, prin Programul OperaionalRegional 2007 - 2013, Axa prioritar 3, Domeniulmajor de intervenie 3.4. n satul Ghergani se aflcoala Ion Ghica construit n anul 1905, forma -t din mai multe cldiri, abandonate total sau par-ial din anii 2000 2004 - corp nr. 1., corp nr. 2.,corp nr. 3 i o anex.

  Avnd n vedere vechimea cldirilor, precumi faptul c de la realizarea lor, pn la data pro-movrii cererii de finanare nu s-au efectuat lu-crri de reparaie capital, cldirile fiind abando-

  nate de mai mult timp, precum i starea avansatde degradare n care se afl construciile, se im-punea realizarea unei investiii de reabilitare imodernizare a colii.

  Necesitatea realizrii acestui proiect rezidadin nevoia de mbuntire a infrastructurii so-ciale, n spe a infrastructurii educaionale, la ni-velul localitii Rcari.

  Prin realizarea acestui proiect s-a urmrit m-buntirea infrastructurii educaionale prin asi-gurarea pe de o parte a creterii calitii infras-tructurii educaionale, iar pe de alt parte prin asi-gurarea accesului la educaie n mod nediscrimi-natoriu.

  Sursa: voceadambovitei.ro

  Proiectul Regio de reabilitarea colii Ghergani a ajuns la final

  Dmbovia

  INFO

  JUD

  EE

  interconectorul de gaze dintre Bulgaria i Ro-mnia va fi finalizat peste patru luni; miercuri, 6aprilie, a fost semnat contractul pentru construi-rea seciunii subacvatice.

  Contractul pentru realizarea seciunii subac-vatice a fost semnat de Transgaz i BulgartransgazEAD cu firma austriac Habau PPS Pipeline SystemsSRL. De aceast dat, dup cum a declarat Teme-

  nuzhka Petkova, ministrul Energiei din Bulgaria,termenul limit de ncheiere a lucrrilor este de119 zile, iar firma contractant este una dintrecele mai serioase; seciunea de 2 km de subtraver-sare s-a dovedit a fi cel mai dificil de realizat, nsterminarea ei va marca finalizarea ntregii lucrri(conform presei din ara vecin).

  Sursa: giurgiuonline.net

  Gazoductul Giurgiu Ruseva fi finalizat n aceast var!

  Giurgiu

  http://giurgiuonline.nethttp://voceadambovitei.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • 11info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  Parteneriatul GAL Danubius ialomia - Briladesfoar n perioada 12 ianuarie - 12 aprilie 2016proiectul cu titlul Sprijin pregtitor pentru ela-borarea Strategiei de Dezvoltare Local pentruParteneriatul GAL Danubius Ialomia - Brila ntemeiul Deciziei de Finanare cu numrulD19100000011582300002/ 12.01.2016, PNDR 2014 -2020, Submsura 19.1. Titularul proiectului esteAsociaia Femeilor PRO FAMILIA ialomia i sedesfoar pe teritoriul judeelor ialomia iBrila, cuprinznd 28 de comune i oraul nd-rei. Obiectivul general al proiectului l reprezintcreterea capacitii de colaborare la nivelul teri-toriului GAL Danubius ialomia Brila, n scopulelaborrii Strategiei de Dezvoltare Local pentruperioada 2014 - 2020, creterea atractivitii zo-nelor LEADER i diminuarea migraiei populaiei,n special a tinerilor, mbuntirea incluziunii so-ciale, inclusiv n ceea ce privete grupurile mino-ritare, protejarea i conservarea patrimoniului na-tural i cultural rural, diversificarea activitilor

  nonagricole i ncurajarea iniiativelor de dezvol-tare local cu grad ridicat de integrare socio-eco-nomic teritorial. Se vor realiza aciuni de ani-mare n urmtoarele localiti din judeul ialo-mia: Borduani, Bucu, Ciulnia, Cosmbeti, F-ceni, Gheorghe Lazr, Giurgeni, Gura ialomiei,Mrculeti, Mihail Koglniceanu, Movila, Ograda,Platoneti, Sveni, Scnteia, Stelnica, Sudii, n-drei, valea Ciorii i vladeni.

  Aciunile de animare urmresc identificarea ne-voilor locale prin ntrirea capacitii de dezvoltarei implementare a strategiilor de dezvoltare localn vederea conservrii patrimoniului cultural, dez-voltrii mediului economic i mbuntirii manage-mentului la nivelul comunitilor locale, promovriiparteneriatului public - privat, prin ncurajarea a -bordrii ino vative n ceea ce privete dezvoltarearural, dar i reunirea pe aceeai scen a sectoruluiprivat - public promovnd cooperarea, inovaia, cevor duce la mbuntirea guvernrii locale.

  Sursa: guraialomitei.com

  Sprijin pentru elaborareaStrategiei de Dezvoltare Local

  pentru mediul rural din judeul Ialomia

  Ialomia

  http://www.guraialomitei.comhttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • 12info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  Singura staiune balneoclimateric din judeulPrahova recunoscut oficial oraul Slnic va aveaansa s se modernizeze prin accesarea fondurilor eu-ropene provenite din Programul Operaional Regional2014-2020, care are i o component destinat dez-voltrii turismului n staiunile romneti. Pentru celeapte judee membre ale regiunii noastre va fi alo-cat, n total, suma de 15,32 milioane de euro. Astfel,Slnicul, care a rmas mult n urma celorlalte staiunide interes naional din judeul Prahova, ar putea sse modernizeze pentru a atrage mult mai muli turiti.Singurul obiectiv realizat cu fonduri europene Com-plexul balnear de la Baia verde a nceput, din pcate,s se degradeze sub influena factorilor de mediu, dari din cauza faptului c nimeni nu este interesat spreia n administrare cldirea baza de tratament dela autoritatea local. Deocamdat, Slnicul rmneun ora care are nevoie s-i schimbe imaginea pentrua se compara cu staiunile balneoclimaterice moder-nizate din alte zone ale rii. Romnia are, oficial, 34de staiuni balneoclimaterice n toate zonele rii. Dinpcate, Slnicul a rmas un ora, care este vizitat doar

  pentru curele de la bile srate printre care se afli lacurile de la Baia verde, complex ce a fost ridicatcu fonduri europene i pentru Mina unirea a salineidin localitate.

  ncepnd din luna iunie, staiunile balneoclima-terice vor putea s acceseze fonduri europene prin Pro-gramul Operaional Regional 2014-2020, respectiv prinAxa prioritar 7 - Diversificarea economiilor locale prindezvoltarea durabil a turismului, Prioritatea de inves-tiii 7.1 - Sprijinirea unei creteri favorabile ocupriiforei de munc, prin dezvoltarea potenialului endo-gen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumitezone, care s includ reconversia regiunilor industrialeaflate n declin, precum i sporirea accesibilitii idezvoltarea resurselor naturale i culturale specifice.Acest lucru l-ar putea face i oraul Slnic, localitatecare s-ar ncadra n cerinele apelului de proiecte cese va deschide n luna iunie. ntre 100.000 de euro imaximum 5 milioane de euro s-ar putea situa sumelepe care le-ar putea solicita autoritatea local din Sl-nic, dac ar avea proiecte eligibile pregtite.

  Sursa: ziarulprahova.ro

  Fonduri europenepentru salvarea staiunii Slnic Prahova

  Prahova

  n perioada 5 - 8 aprilie, inspectoratul colar ju-deean Teleorman a fost gazda celei de-a doua ntlniritransnaionale din cadrul proiectului Innovative Qua-lity Mentoring for Social Inclusion. Proiectul este fi-nanat de Comisia European, prin intermediul AgenieiNaionale a Regatului unit al Marii Britanii i al irlandeide Nord, n cadrul programului ERASMUS+ i se deru-leaz n perioada 1 octombrie 2015 31 august 2017.

  instituia coordonatoare a proiectului este Kilcoo-ley Womens Centre (irlanda de Nord), avnd ca parte-neri: inspectoratul colar judeean Teleorman (Rom-nia), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (Romnia),OZZiPS (Slovacia), Association of Life volunteers ALv(Turcia). Parteneriatul strategic urmrete cooperareacelor ase instituii n scopul dezvoltrii de bune practici

  n problematica mentoratului pentru incluziune social,tematic abordat difereniat de ctre parteneri nfuncie de profilul acestora. n cadrul ntlnirii au fostdiscutate aspecte privind activitile ce vor fi realizaten cadrul parteneriatului, n special cu referire la sta-bilirea structurii i coninuturilor unui program de for-mare n domeniul mentoratului pentru incluziune so-cial. Cursul va fi pilotat n fiecare instituie partener,astfel nct 132 de persoane i vor dezvolta compe -tenele i abilitile de mentor comunitar.

  Agenda reuniunii a vizat stabilirea sarcinilor de lu-cru ale fiecrui partener, pn la urmtoarea ntlniretransnaional de proiect, ce va fi organizat n Turcia,n luna iulie a acestui an.

  Sursa: teleorman24.ro

  ntlnire transnaionaln cadrul programului ERASMUS+,

  pentru un proiect european de incluziune social

  Teleorman

  http://teleorman24.rohttp://www.ziarulprahova.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • 13info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  Ziarul Prahova / 6 aprilie 2016

  Argument / 6 aprilie 2016

  ph-online / 9 aprilie 2016

  radiovocescampi.ro / 5 aprilie 2016

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro
 • Newsletter-ul Info Regional Sud Munteniaeste un material cu informaii despre activitile derulate de ctre

  Agenie i de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice,n vederea promovrii Programului Operaional Regional.

  Pe lng aceste nouti, se dorete informarea publicului intdespre activitatea instituiilor membre aleReelei de informare REGiO Sud Muntenia

  i despre cele mai importante evenimente organizate de acestean judeele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia

  Sediul central CLRAIAdres / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,cod potal 910164, mun. Clrai, jud. ClraiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean ARGEAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanArge, sediul Consiliului judeean Arge: Piaavasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteti,jud. Arge; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean DMBOVIAAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanDmbovia, sediul Consiliului judeeanDmbovia: Piaa Tricolorului, nr. 1, et. iv, cam.90, 100 i 101, mun. Trgovite, jud. DmboviaTel./fax / 0345/100.018, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean GIURGIUAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanGiurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,mun. Giurgiu, jud. GiurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean IALOMIAAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanialomia, Piaa Revoluiei, nr. 1, et. iv,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean PRAHOVAAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.626/627, mun. Ploieti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean TELEORMANAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanTeleorman, sediul Consiliului judeeanTeleorman: Str. Dunrii, nr. 178, parter,mun. Alexandria, jud. TeleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdres / Str. Sloboziei, nr. 9, Clrai, jud.Clrai, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcia Dezvoltare i Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -director adjunct, Cristina RADU - ef ServiciuComunicare, Diana NEAGU, Mdlina CILIBEANU,Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCUPLOETEANU, erban GEORGESCU, FlorentinGEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionu Marian POPAE-mail / [email protected], Website / www.adrmuntenia.ro,regio.adrmuntenia.roData publicrii / 11 aprilie 2016

  ADR Sud Muntenia v ofer ocazia de a v promova,n fiecare sptmn, instituia i activitile pe caredumneavoastr le desfurai. Dac suntei interesai

  s promovai activitatea instituiei dvs., v rugms ne transmitei un scurt material de informare

  (maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaii), mpreuncu 1 - 2 poze, cel trziu pn vineri, la ora 12:00,acesta urmnd s fie publicat n viitoarea ediie

  a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa

  de e-mail [email protected] va fi publicat pe site-ul Ageniei(http://regio.adrmuntenia.ro) i va fi distribuit

  electronic sptmnal tuturor membrilor Reelei deinformare REGiO Sud Muntenia, membrilor Consiliuluipentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia, consiliilor

  judeene i locale i prefecturilor din regiune,Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei

  Publice, reprezentanilor mass-mediade la nivelul regiunii Sud Muntenia i site-urilor

  dedicate (portalurilor de tiri economice), precumi publicului larg.

  Pentru informaii suplimentare v rugm s contactaiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

  fax: 0242/313.167.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro