Regio: Intrebari si raspunsuri

download Regio: Intrebari si raspunsuri

of 24

Embed Size (px)

description

Intrebari si raspunsuri despre Regio, Programul Operational Regional

Transcript of Regio: Intrebari si raspunsuri

 • ntrebri i rspunsuri

  www.inforegio.ro

 • Autoritile publice locale, care sunt beneficiari de finanare nerambursabil prin Regio n cazul DMI-urilor unde se aplic schema de ajutor de stat (DMI 4.1 si 5.2), pot cere recuperarea TVA?

  Da, conform prevederilor legislaiei n vigoare:OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiar aInstrumentelor Structurale i utilizarea acestorapentru Obiectivul Convergen i Ordinul nr.2548/25.08.2009privindNormelemetodologicedeaplicarecucompletrileulterioare.

  Anexa la contractul de finanare privind informarea i publicitatea proiectelor prevede obligaia beneficiarului de a anuna prin comunicate de pres nceperea i ncheierea activitilor proiectului i de a publica o informare asupra rezultatelor proiectului la finalizarea acestuia. n calitate de beneficiar putem transmite dou comunicate de pres i s publicm un anun la terminarea proiectului?

  Ghidul Solicitantului i contractul de finanareinsist asupra ndeplinirii msurilor de informarei publicitate care s asigure vizibilitatea ipromovareaadecvataproiectuluiiasurselordefinanare nerambursabil asigurate prin program.Acesta este i motivul pentru care cheltuielile cu

  informareaipublicitateasuntconsiderateeligibile,iarncadrulbugetuluiproiectuluiseregsescpeolinie distinct. Acest obiectiv poate fi atins doarprin publicarea ntr-un cotidian local/ regional(cu excepia tabloidelor i a ziarelor de scandal)a comunicatului de pres la nceputul i la finalulproiectelor(simplatransmitereacomunicatuluidepresnuesteodovadapromovriiproiectului).

  Dac nainte de semnarea contractului de finanare se vinde parte din prile sociale ale firmei (se schimb acionariatul), firma este n continuare eligibil pentru finanare? n acest

  REGIO-NtREbRIIRSpUNSURI

 • caz, se completeaz din nou la vizita la faa locului declaraia privind ncadrarea n categoria IMM i, dac este cazul, a ntreprinderilor partenere i legate? Toate celelalte date rmn neschimbate.

  Firmaesteeligibilncontinuare,dacauintervenitmodificri care nu afecteaz ncadrarea firmein categoria IMM. Conform prevederilor GhiduluiSolicitantuluiialeLegiinr.346/2004,sevacompletanetapaprecontractualonoudeclaraieprivindncadrareancategoriaIMM.

  n cazul DMI 4.3 este eligibil un proiect care prevede achiziia de echipamente pentru mai multe Coduri CAEN?

  Nu,ncazulDMI4.3sunteligibilenumaiproiectecareprevddesfurareaactivitilorproiectuluipentruunsingurcodCAEN,caretrebuiesseregseascnlistadecoduriCAENdinghidulsolicitantului.

  Este considerat eligibil o firm care are activitatea suspendat pe parcursul ctorva luni n anul precedent depunerii cererii de finanare, dar are situaia financiar ncheiat aferent anului precedent i are profit operaional n anul financiar precedent?

  Firmanuesteeligibilncazulsuspendriiactivitii(suspendaremenionatncertificatulconstatator)din cauz c, aa cum rezult din prevederileGhidului Solicitantului, firma trebuie s aib oactivitate desfurat integral pe parcursul anuluifinanciarprecedentdepuneriicereriidefinanare.

  Cheltuielile privind lucrrile de construire a unei parcri n cadrul unui centru de agrement, sunt cheltuieli eligibile, avnd n vedere faptul c aceasta poate fi considerat o utilitate aferent?

  Realizarea de parcri, n cadrul unui centru deagrement,poateficonsideratoutilitatepublici, ca atare, cheltuielile aferente acesteia suntcheltuielieligibile,conformOrdinuluinr.261/2008cumodificrileicompletrileulterioare.

  Pentru proiectele generatoare de venit, venitul net stabilit pe o perioad dat de timp urmeaz a fi sczut din totalul cheltuielilor eligibile? Care este modul practic n care se calculeaz venitul net obinut dup ncheierea investiiei i pentru ce perioad de timp?

  n cazul proiectelor generatoare de venit (cf. art.55dinReg.CE1083/2006)bugetulcarevafialocat

 • proiectului nu va reprezenta 98% din cheltuielileeligibile, ci va fi micorat cu o valoare egal cuvenitul net generat de proiect n perioada deanaliz (10 ani). pe pagina de internet a Regio,www.inforegio.ro,a fostpublicatmetodologiadecalcul, inclusiv un document n Excel, n care seintroducdateleconcreteisecalculeazautomat.perioadadetimppentrucaresefacecalcululestede10ani(conformAnexei2laGhidulSolicitantului-recomandareAnalizaCost-beneficu)

  La art. 4 (valoarea contractului) din contractul de finanare, se menioneaz: Beneficiarul poate solicita finanarea nerambursabil prin maximum 4 cereri de rambursare, cu condiia ca trana final s nu fie mai mic de 20% din valoarea total eligibil contractat. Care este valoarea total eligibil contractat - suma nerambursabil din fonduri UE sau suma nerambursabil din fonduri UE + contribuia eligibil a beneficiarului?

  n conformitate cu prevederile din Contractulde finanare pe DMI 4.3 - art.4, alin. 1, valoareatotal eligibil contractat este egal cu valoareatotal eligibil a proiectului, aceasta fiind sumadintre finanarea nerambursabil i contribuiabeneficiaruluilavaloareaeligibilaproiectului.

  n Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de intervenie 4.3, la pct. II.3 Completarea i depunerea cererii de finanare, se prevede anexarea situaiilor financiare anuale ale solicitantului aferente ntregului an fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanare. Din data de 01.01.2010 se aplic art. III,

  alin. 3 din Legea nr. 441/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, care prevede depunerea situaiilor financiare numai la Oficiul Registrului Comerului. Totodat, trebuie s menionm c, n cadrul depunerii acestor documente, Oficiul Registrului Comerului nu vizeaz situaiile financiare. n acest context, cum se vor depune situaiile financiare anuale?

  La cererea de finanare se vor anexa situaiilefinanciareanualealesolicitantului,depuselaOficiulRegistrului Comerului sau la unitile teritorialeale Ministerului Finanelor publice, dup caz, ncopie conform cu originalul: bilanul contabil,contuldeprofitipierdereinoteleexplicativelasituaiile financiare anuale, aferente ntregului anfiscalprecedentdateilacaresedepunecerereadefinanare.pentrucereriledefinanaredepusencursulanului2010,sevoranexasituaiilefinanciareaferenteanului

 • fiscal2009(la31decembrie2009),dacacesteaaufost depuse la Oficiul Registrului Comerului saula unitile teritoriale ale Ministerului Finanelorpublice,dupcaz.ncazcontrar,sevordepunecelemai recente situaii financiare aprobate i depusela Oficiul Registrului Comerului sau la unitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorpublice,dupcaz(ex.aferenteanuluifiscal2008).Dovada depunerii situaiilor financiare se va faceprinconfirmareadepuneriiinregistrriisituaiilorfinanciarelaOficiulRegistruluiComeruluisauprinviza unitii teritoriale a Ministerului Finanelorpublice,dupcaz.

  Autoritatea administrativ public local poate fi solicitant eligibil pe Axa prioritar 3, domeniul major de intervenie 3.2, dat fiind faptul c furnizorul serviciului social va fi Serviciul Public Social Cre din subordinea autoritii administrative publice locale, iar certificatul de acreditare a serviciului social

  este emis pe numele primriei? Menionm c proiectul vizeaz reabilitarea unei cldiri unde va fi extins furnizarea serviciului social de cre. Dac solicitantul finanrii este o primrie, iar serviciul social este furnizat de Serviciul Public Social Cre fr personalitate juridic, ce fel de documente statutare trebuie anexate cererii de finanare pentru acest tip de solicitant?

  n conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent seciunea II. 1.2 Eligibilitatea proiectelor, esteposibildoarmodernizarea/extindereacldirilorncarefuncioneazcentresociale,precumiactivitidenaturamodernizrii/extinderiicldirilorpentrunfiinareadenoicentresociale,doarcndsepoatedovedionevoiecrescndpentruunanumittipdeserviciusocial,dectreoautoritateaadministraieipublice sau de ctre un furnizor de serviciisociale care furnizeaz deja respectivul serviciusocial. La capitolul 2.3.3 Justificarea necesitiiimplementrii proiectului din formularul Cereriidefinanare, solicitantuldefinanareva trebui sdescriesituaiacurent,modulncaresepresteazserviciulsocialladatadepuneriicereriidefinanare.nconformitatecughidulsolicitantului,potdepunecereri de finanare fie autoritile administraieipublice locale prin serviciile publice de asistensocialdinsubordine,fiefurnizoriipublicideserviciisociale singuri, n situaia ncareaupersonalitatejuridic.Documentelecaretrebuiedepuse,ncazulncarefurnizorii de servicii sociale sunt de drept public,sunt urmtoarele: Hotrrea Consiliului Judeean,Hotrrea Consiliului Local, Hotrrea Consiliilorlocale ale sectoarelor Municipiului bucureti/ConsiliuluiGeneralalMunicipiuluibucuretidup

 • caz, de nfiinare a serviciului public de asistensociallaniveljudeeansaulocalsauaunitiideasistenmedico-social,carefaceobiectulcereriidefinanare,ncopie,sauLegeaspecial,HotrreadeGuvern,HotrreaConsiliului Judeean,HotrreaConsiliului Local, Hotrrea Consiliilor locale alesectoarelor Municipiului bucureti/ ConsiliuluiGeneral al Municipiului bucureti dup caz, denfiinareaaltorserviciipublicespecializatelaniveljudeean sau local sau a instituiilor publice careauconstituitecompartimentedeasistensocial,n copie, sauHotrreaorganuluideconducerealinstituieipublicedenfiinareacompartimentuluide asisten social, n copie, i Certificatul deacreditare pentru tipul de serviciu social pe carel furnizeaz n cldirea obiect al proiectului saupentru un serviciu social similar furnizat la o altlocalizare (n cazul modernizrii/ extinderii uneicldiri, pentru nfiinarea unui nou centru social).Certificatuldeacreditaresevaidentificaprinnumr,serieidataeliberrii,ncopie.

  Este eligibil pentru accesarea de fonduri pe domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor, o microntreprindere care are activitate ncepnd cu data de 15 martie 2009?

  pentru a fi considerat eligibil spre finanare, ncadrulacestuidomeniude intervenie,solicitantultrebuies-ifidesfuratactivitateapeoperioadcorespunztoarecelpuinunuianfiscalintegralisfiobinutprofit