Regio: Intrebari si raspunsuri

of 24 /24
Întrebări şi răspunsuri www.inforegio.ro

Embed Size (px)

description

Intrebari si raspunsuri despre Regio, Programul Operational Regional

Transcript of Regio: Intrebari si raspunsuri

 • ntrebri i rspunsuri

  www.inforegio.ro

 • Autoritile publice locale, care sunt beneficiari de finanare nerambursabil prin Regio n cazul DMI-urilor unde se aplic schema de ajutor de stat (DMI 4.1 si 5.2), pot cere recuperarea TVA?

  Da, conform prevederilor legislaiei n vigoare:OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiar aInstrumentelor Structurale i utilizarea acestorapentru Obiectivul Convergen i Ordinul nr.2548/25.08.2009privindNormelemetodologicedeaplicarecucompletrileulterioare.

  Anexa la contractul de finanare privind informarea i publicitatea proiectelor prevede obligaia beneficiarului de a anuna prin comunicate de pres nceperea i ncheierea activitilor proiectului i de a publica o informare asupra rezultatelor proiectului la finalizarea acestuia. n calitate de beneficiar putem transmite dou comunicate de pres i s publicm un anun la terminarea proiectului?

  Ghidul Solicitantului i contractul de finanareinsist asupra ndeplinirii msurilor de informarei publicitate care s asigure vizibilitatea ipromovareaadecvataproiectuluiiasurselordefinanare nerambursabil asigurate prin program.Acesta este i motivul pentru care cheltuielile cu

  informareaipublicitateasuntconsiderateeligibile,iarncadrulbugetuluiproiectuluiseregsescpeolinie distinct. Acest obiectiv poate fi atins doarprin publicarea ntr-un cotidian local/ regional(cu excepia tabloidelor i a ziarelor de scandal)a comunicatului de pres la nceputul i la finalulproiectelor(simplatransmitereacomunicatuluidepresnuesteodovadapromovriiproiectului).

  Dac nainte de semnarea contractului de finanare se vinde parte din prile sociale ale firmei (se schimb acionariatul), firma este n continuare eligibil pentru finanare? n acest

  REGIO-NtREbRIIRSpUNSURI

 • caz, se completeaz din nou la vizita la faa locului declaraia privind ncadrarea n categoria IMM i, dac este cazul, a ntreprinderilor partenere i legate? Toate celelalte date rmn neschimbate.

  Firmaesteeligibilncontinuare,dacauintervenitmodificri care nu afecteaz ncadrarea firmein categoria IMM. Conform prevederilor GhiduluiSolicitantuluiialeLegiinr.346/2004,sevacompletanetapaprecontractualonoudeclaraieprivindncadrareancategoriaIMM.

  n cazul DMI 4.3 este eligibil un proiect care prevede achiziia de echipamente pentru mai multe Coduri CAEN?

  Nu,ncazulDMI4.3sunteligibilenumaiproiectecareprevddesfurareaactivitilorproiectuluipentruunsingurcodCAEN,caretrebuiesseregseascnlistadecoduriCAENdinghidulsolicitantului.

  Este considerat eligibil o firm care are activitatea suspendat pe parcursul ctorva luni n anul precedent depunerii cererii de finanare, dar are situaia financiar ncheiat aferent anului precedent i are profit operaional n anul financiar precedent?

  Firmanuesteeligibilncazulsuspendriiactivitii(suspendaremenionatncertificatulconstatator)din cauz c, aa cum rezult din prevederileGhidului Solicitantului, firma trebuie s aib oactivitate desfurat integral pe parcursul anuluifinanciarprecedentdepuneriicereriidefinanare.

  Cheltuielile privind lucrrile de construire a unei parcri n cadrul unui centru de agrement, sunt cheltuieli eligibile, avnd n vedere faptul c aceasta poate fi considerat o utilitate aferent?

  Realizarea de parcri, n cadrul unui centru deagrement,poateficonsideratoutilitatepublici, ca atare, cheltuielile aferente acesteia suntcheltuielieligibile,conformOrdinuluinr.261/2008cumodificrileicompletrileulterioare.

  Pentru proiectele generatoare de venit, venitul net stabilit pe o perioad dat de timp urmeaz a fi sczut din totalul cheltuielilor eligibile? Care este modul practic n care se calculeaz venitul net obinut dup ncheierea investiiei i pentru ce perioad de timp?

  n cazul proiectelor generatoare de venit (cf. art.55dinReg.CE1083/2006)bugetulcarevafialocat

 • proiectului nu va reprezenta 98% din cheltuielileeligibile, ci va fi micorat cu o valoare egal cuvenitul net generat de proiect n perioada deanaliz (10 ani). pe pagina de internet a Regio,www.inforegio.ro,a fostpublicatmetodologiadecalcul, inclusiv un document n Excel, n care seintroducdateleconcreteisecalculeazautomat.perioadadetimppentrucaresefacecalcululestede10ani(conformAnexei2laGhidulSolicitantului-recomandareAnalizaCost-beneficu)

  La art. 4 (valoarea contractului) din contractul de finanare, se menioneaz: Beneficiarul poate solicita finanarea nerambursabil prin maximum 4 cereri de rambursare, cu condiia ca trana final s nu fie mai mic de 20% din valoarea total eligibil contractat. Care este valoarea total eligibil contractat - suma nerambursabil din fonduri UE sau suma nerambursabil din fonduri UE + contribuia eligibil a beneficiarului?

  n conformitate cu prevederile din Contractulde finanare pe DMI 4.3 - art.4, alin. 1, valoareatotal eligibil contractat este egal cu valoareatotal eligibil a proiectului, aceasta fiind sumadintre finanarea nerambursabil i contribuiabeneficiaruluilavaloareaeligibilaproiectului.

  n Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de intervenie 4.3, la pct. II.3 Completarea i depunerea cererii de finanare, se prevede anexarea situaiilor financiare anuale ale solicitantului aferente ntregului an fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanare. Din data de 01.01.2010 se aplic art. III,

  alin. 3 din Legea nr. 441/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, care prevede depunerea situaiilor financiare numai la Oficiul Registrului Comerului. Totodat, trebuie s menionm c, n cadrul depunerii acestor documente, Oficiul Registrului Comerului nu vizeaz situaiile financiare. n acest context, cum se vor depune situaiile financiare anuale?

  La cererea de finanare se vor anexa situaiilefinanciareanualealesolicitantului,depuselaOficiulRegistrului Comerului sau la unitile teritorialeale Ministerului Finanelor publice, dup caz, ncopie conform cu originalul: bilanul contabil,contuldeprofitipierdereinoteleexplicativelasituaiile financiare anuale, aferente ntregului anfiscalprecedentdateilacaresedepunecerereadefinanare.pentrucereriledefinanaredepusencursulanului2010,sevoranexasituaiilefinanciareaferenteanului

 • fiscal2009(la31decembrie2009),dacacesteaaufost depuse la Oficiul Registrului Comerului saula unitile teritoriale ale Ministerului Finanelorpublice,dupcaz.ncazcontrar,sevordepunecelemai recente situaii financiare aprobate i depusela Oficiul Registrului Comerului sau la unitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorpublice,dupcaz(ex.aferenteanuluifiscal2008).Dovada depunerii situaiilor financiare se va faceprinconfirmareadepuneriiinregistrriisituaiilorfinanciarelaOficiulRegistruluiComeruluisauprinviza unitii teritoriale a Ministerului Finanelorpublice,dupcaz.

  Autoritatea administrativ public local poate fi solicitant eligibil pe Axa prioritar 3, domeniul major de intervenie 3.2, dat fiind faptul c furnizorul serviciului social va fi Serviciul Public Social Cre din subordinea autoritii administrative publice locale, iar certificatul de acreditare a serviciului social

  este emis pe numele primriei? Menionm c proiectul vizeaz reabilitarea unei cldiri unde va fi extins furnizarea serviciului social de cre. Dac solicitantul finanrii este o primrie, iar serviciul social este furnizat de Serviciul Public Social Cre fr personalitate juridic, ce fel de documente statutare trebuie anexate cererii de finanare pentru acest tip de solicitant?

  n conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent seciunea II. 1.2 Eligibilitatea proiectelor, esteposibildoarmodernizarea/extindereacldirilorncarefuncioneazcentresociale,precumiactivitidenaturamodernizrii/extinderiicldirilorpentrunfiinareadenoicentresociale,doarcndsepoatedovedionevoiecrescndpentruunanumittipdeserviciusocial,dectreoautoritateaadministraieipublice sau de ctre un furnizor de serviciisociale care furnizeaz deja respectivul serviciusocial. La capitolul 2.3.3 Justificarea necesitiiimplementrii proiectului din formularul Cereriidefinanare, solicitantuldefinanareva trebui sdescriesituaiacurent,modulncaresepresteazserviciulsocialladatadepuneriicereriidefinanare.nconformitatecughidulsolicitantului,potdepunecereri de finanare fie autoritile administraieipublice locale prin serviciile publice de asistensocialdinsubordine,fiefurnizoriipublicideserviciisociale singuri, n situaia ncareaupersonalitatejuridic.Documentelecaretrebuiedepuse,ncazulncarefurnizorii de servicii sociale sunt de drept public,sunt urmtoarele: Hotrrea Consiliului Judeean,Hotrrea Consiliului Local, Hotrrea Consiliilorlocale ale sectoarelor Municipiului bucureti/ConsiliuluiGeneralalMunicipiuluibucuretidup

 • caz, de nfiinare a serviciului public de asistensociallaniveljudeeansaulocalsauaunitiideasistenmedico-social,carefaceobiectulcereriidefinanare,ncopie,sauLegeaspecial,HotrreadeGuvern,HotrreaConsiliului Judeean,HotrreaConsiliului Local, Hotrrea Consiliilor locale alesectoarelor Municipiului bucureti/ ConsiliuluiGeneral al Municipiului bucureti dup caz, denfiinareaaltorserviciipublicespecializatelaniveljudeean sau local sau a instituiilor publice careauconstituitecompartimentedeasistensocial,n copie, sauHotrreaorganuluideconducerealinstituieipublicedenfiinareacompartimentuluide asisten social, n copie, i Certificatul deacreditare pentru tipul de serviciu social pe carel furnizeaz n cldirea obiect al proiectului saupentru un serviciu social similar furnizat la o altlocalizare (n cazul modernizrii/ extinderii uneicldiri, pentru nfiinarea unui nou centru social).Certificatuldeacreditaresevaidentificaprinnumr,serieidataeliberrii,ncopie.

  Este eligibil pentru accesarea de fonduri pe domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor, o microntreprindere care are activitate ncepnd cu data de 15 martie 2009?

  pentru a fi considerat eligibil spre finanare, ncadrulacestuidomeniude intervenie,solicitantultrebuies-ifidesfuratactivitateapeoperioadcorespunztoarecelpuinunuianfiscalintegralisfiobinutprofitdinexploatarenanulfiscalprecedentdatei de depunere a cererii de finanare astfel: ontreprinderecaredepuneocereredefinanarencursul anului 2010, trebuie s fi fost nfiinat cel

  mai trziu la1 ianuarie2009, iar la31decembrie2009 s fi nregistrat profit din exploatare.Avndn vedere aceste aspecte, o microntreprinderecuactivitatedindatade15martie2009nupoatedepune proiect n cursul anului 2010 pe domeniulmajordeintervenie4.3.

  n grila de evaluare tehnic i financiar a domeniului major de intervenie 4.1 se stipuleaz faptul c proiectul trebuie s prevad crearea de noi locuri de munc permanente, n cadrul firmelor gzduite n structura de sprijinire a afacerilor. Este obligatoriu ca aceste locuri de munc s fie create n cadrul IMM-urilor care sunt gzduite de structura de sprijinire a afacerilor sau se poate ca aceste locuri de munc s fie create de solicitantul finanrii? Cum se face dovada faptului c, n urma implementrii unui astfel de proiect, s-a creat un anumit numr de locuri de munc? Firmele trebuie s-i deschid

 • puncte de lucru n aceast locaie i, ulterior finanrii, s ataeze copii ale crilor de munc ale noilor angajai?

  Conform Ghidului Solicitantului pentru domeniulmajor de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil astructurilordesprijinireaafacerilordeimportanregional i local, n cadrul indicatorilor derezultat,seprevedecreareadenoilocuridemuncdoar n structurile de afaceri sprijinite. Criteriuldin cadrul grilei de evaluare tehnic i financiarse referdoar la locuriledemuncnoucreatedectre firmele gzduite n structura de sprijinire aafacerilor.pentruaobinepunctelaacestcriteriu,proiectul trebuie s prevad creareadenoi locuridemuncprinfirmelecarevorfigzduitencadrulstructuriidesprijinireaafacerilor.n urma implementrii proiectului este necesar can cadrul structurii de sprijinire a afacerilor s idesfoare activitatea mai multe societi, iar nurma activitii acestora s fie create noi locuri

  demuncpermanente, ladoianide lafinalizareaproiectului.

  Pentru a depune un proiect pe domeniul major de intervenie 4.1, exist urmtoarea situaie: pentru a ajunge de la drumul principal, unde exist toate utilitile, la terenul pe care se dorete realizarea investiiei, se trece pe un drum public de pmnt, fr utiliti. Construirea drumului de acces de la drumul principal amintit (pe domeniul public) ctre terenul pe care se dorete realizarea structurii de sprijinire a afacerilor este cheltuial eligibil, chiar dac acest drum este domeniu public? Asigurarea utilitilor necesare funcionrii obiectivului de investiie (de la drumul public unde exist utilitile i pn la obiectiv) este cheltuial eligibil?

  Conform Ghidului Solicitantului pentru domeniulmajor de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil astructurilordesprijinireaafacerilordeimportanregional i local i Ordinului nr. 267/2008 din04/03/2008,publicatnMonitorulOficial,parteaInr.386 din 21/05/2008 privind aprobarea categoriilorde cheltuieli eligibile pentru domeniul major deintervenie Dezvoltarea durabil a structurilorde sprijinire a afacerilor de importan regionali local, sunt considerate eligibile cheltuielileaferenteasigurriiutilitilornecesarefuncionriiobiectivului de investiie, precum: alimentare cuap,canalizare,alimentarecugazenaturale,agenttermic, energie electric, telecomunicaii, carese execut pe amplasamentul delimitat din punctde vedere juridic ca aparinnd obiectivului deinvestiie.Sunt,deasemenea,eligibilecheltuielile

 • aferenteracordriilareeleledeutiliti.Referitorlacelemenionatenntrebare,precizmfaptulcsuntconsiderateeligibiledoaracelelucrricaresedesfoarpeamplasamentuldelimitatdinpunctdevederejuridicicareaparinobiectivuluideinvestiie.Lucrrileefectuatepedomeniulpublicnusuntconsideratecheltuielieligibile.

  Este considerat eligibil un parteneriat ntre dou ONG-uri n cadrul domeniului major de intervenie 3.2 (un ONG are n concesiune terenul i cldirea, iar cel de-al doilea este furnizor acreditat pe servicii sociale similare)?

  n conformitate cu Ghidul Solicitantului pentruacestdomeniumajordeintervenie,unparteneriatntredouONG-urinuesteconsideratcasolicitanteligibil.

  Dac, la momentul depunerii cererii de finanare, nu este ataat una sau mai multe note explicative aferente situaiilor financiare, aceast situaie constituie un motiv de neconformitate sau se solicit clarificri?

  Lipsa notelor explicative aferente situaiilorfinanciare constituie motiv de neconformitate iconducelarespingereadosaruluidefinanare,nefiindnecesareclarificrinacestsens.Noteleexplicative,cetrebuieanexateobligatoriu,suntceleaplicabileconform normelor n vigoare i informaiilor dinbilanul i contul deprofit i pierderedin cerereadefinanare.

  n cadrul domeniului major de intervenie 4.3 este permis implementarea unui proiect

  care prevede achiziionarea de echipamente n mai multe locaii aflate n mediul urban?

  Implementarea este permis, dac investiiavizeazacelaidomeniudeactivitate(clasaCAEN)n mai multe locaii. Solicitantul de finanare vatrebui s demonstreze dreptul de folosin pentrutoatespaiilencareurmeazsfoloseascbunurileachiziionateprinproiect.

  Dup finalizarea implementrii unui proiect finanat pe domeniul major de intervenie 4.3, beneficiarul poate vinde spaiul de producie creat?

  Conform contractului de finanare, beneficiarul seobligsnunstrineze,snuconstituiegajsauoalt garanie bancar sub nicio form, n ceea deprivete obiectele/ bunurile finanate n cadrulproiectului, fie elemobile sau imobile, pe durata

 • devalabilitateacontractului(3anidupexpirareaperioadeideimplementareaproiectului).

  Dac n urma implementrii unui proiect finanat pe domeniul major de intervenie 4.3, valoarea total a investiiei depete 3.000.000 de lei, diferena este suportat de ctre beneficiar?

  n cazul n care valoarea total a proiectului estemai mare de 3.000.000 de lei, proiectul devineneeligibil,iarbeneficiarulesteobligatsreturnezenintegralitatesumeleprimitedelaAMpOR.

  Activitile propuse prin proiect pot viza mai multe domenii de activitate eligibile?

  Investiia propus prin proiect poate viza doar unsingurdomeniudeactivitate(clasCAEN)eligibil.

  Pe parcursul implementrii unui proiect

  finanat n cadrul domeniului major de intervenie 4.3, beneficiarul poate modifica locul de implementare?

  Dac proiectul prevede numai achiziionarea debunuri, schimbarea spaiului n care beneficiaruldesfoaractivitateapentrucareacesteaau fostachiziionate este permis doar cu notificareaprealabil,nscris,aOIiAMpORicurespectareaurmtoarelorcondiii:

  a) schimbarea spaiului nu este de natur safecteze ndeplinirea indicatorilor stabilii princerereadefinanarepentrumsurareaatingeriirezultateloriobiectivelorproiectului;b) noul spaiu se afl n mediul urban (ntr-olocalitateurban),nRomnia;c) ncazul nchirieriinoului spaiu,contractulde nchiriere acoper perioadademinim3 anide la data finalizrii implementrii proiectuluisau fraciunea rmasdinaceastperioad, nfunciedemomentullacareintervineschimbareaspaiului.

  Dac se dorete achiziionarea unor licene software, se impune n acest caz pragul unei valori minime de 1800 de lei/ licen?

  Licenele software nu reprezint mijloace fixe,astfelnuseva lua nconsiderareniciHGnr.2139din2004-Clasificareamijloacelorfixeinicilimitadesumde1800delei.

  Se poate depune o cerere de finanare pentru un cod CAEN care a fost introdus n actul constitutiv al societii n ianuarie 2010?

 • Introducerea,nacteleconsitutive,aunuicodCAENnoutrebuiesfiefacutoricndnainteadepuneriicererii de finanare, deci situaia prezentat esteacceptabil.

  Pentru un proiect depus n cadrul domeniului major de intervenie 4.3, solicitarea unei finanri nerambursabile mai mari de 30 % din cifra de afaceri aferent ultimului exerciiu financiar duce automat la punctarea subcriteriului 2.1. cu zero puncte, chiar dac resursele materiale i umane sunt clar definite i sunt adecvate pentru implementarea proiectului, iar solicitantul are experien n domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus?

  Situaiaprezentatvaducelaacordareaunuipunctajaproape de zero, dar strict mai mare ca zero, lasubcriteriul 2.1. de evaluare tehnic i financiar- Capacitatea solicitantului de a realiza investiiapropus.Acestfapt,nsine,nureprezintunmotivderespingereaproiectului.

  O societate al crei obiect de activitate este domeniul hoteluri i restaurante, este eligibil pe domeniul major de intervenie 4.3 - Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor cu un proiect privind construcia unui motel la etaj, deasupra unui restaurant existent?

  Da,investiiapoateficonsiderateligibil.

  O firm care i schimb acionariatul, sediul i domeniile de activitate nainte de a depune o cerere de finanare, este n continuare eligibil?

  Da,dacmodificrileintervenitenusuntdenatur

  s afecteze respectarea tuturor condiiilor deeligibilitate.

  Conform art. 4 aliniat 4 din Ordinul comun al MDLPL nr. 267/2008 i MEF nr. 1447/2008, pentru msura 4.1 Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse. Explicai n ce constau echipamentele structurilor de afaceri. Dac deja exist contracte cu anumite IMM-uri prin care acestea vor folosi o parte din spaiile structurii de afaceri, sunt eligibile cheltuieli cu echipamente specifice activitii respectivelor IMM?

  ncadruldomeniuluimajordeintervenie4.1,sunteligibiledotrilecuechipamentespecificestructuriideafaceri.Nusunteligibiledotrilecuechipamentespecificeutilizatorilorstructuriideafaceri.

 • Un cabinet medical care funcioneaz sub form de microntreprindere dorete s depun o cerere de finanare n cadrul domeniului major de intervenie 4.3. Prevederile fiscale precizeaz c activitatea desfurat de cabinetele medicale nu intr n sfera TVA, respectiv nu se va deduce TVA la facturile de achiziie a echipamentelor medicale care vor face obiectul cererii de finanare. n aceast situaie, TVA aferent echipamentelor achiziionate n cadrul Programului Operaional Regional, care nu se deduc de societate pot fi considerate cheltuieli eligibile n cererea de finanare?

  tVA nu este cheltuial eligibil fie c se deduce,fiecnu.ntr-adevr,nlegislaiaromneascesteprevzut cpentru fonduri comunitare,tVApoatefieligibildacnusededuce,daraceastprevederenuafostaplicatipentruproiectelefinanateprinprogramulOperaionalRegional.

  n grila de evaluare tehnic i financiar a proiectului, la punctul 1.1 se cuantific criteriul privind crearea de noi locuri de munc. n situaia n care numrul de noi locuri de munc calculat conform algoritmului (fonduri nerambursabile solicitate/ 10.000 de euro x 0,3) este 1,25, de exemplu, pentru obinerea punctajului maxim se poate considera un loc de munc nou creat?

  Depinde de suma solicitat (finanareanerambursabil).Conformgrileideevaluaretehnicifinanciar,la10.000deeuro,numruldelocuridemuncpermanentetrebuiesfiemaimaresauegal cu 0,3 pentru a obine punctajmaxim de 6.Adic,pentruaobinepunctajmaximde6laacestcriteriu,cuunsingurlocdemuncnoucreat,sumasolicitat(finanareanerambursabil)trebuiesfiepuinpeste33.333deeuro.

  Un beneficiar al unui proiect aferent domeniului major de intervenie 4.3 are obligaia efecturii auditului pe parcursul implementrii?

  Efectuarea auditului asupra proiectului nu esteobligatorie, dar se recomand,mai ales c existlegislaienvigoare,respectivOrdinuluiMDLpLnr.31din17ianuarie2008ialMEFnr.503din21februarie2008 care prevede eligibilitatea cheltuielilor cuactivitiledeaudit.pe site-ul www.inforegio.ro gsii Nota ctrebeneficiarii de finanare n cadrul programuluiOperaionalRegional2007-2013privindinstruciunii termeni de referin pentru achiziionareaserviciilordeaudit.

 • n cadrul depunerii primului proiect ulterior depunerii Planului Integrat de Dezvoltare Urban, conform calendarului asumat, au aprut cteva neclariti cu privire la opisul care trebuie completat la depunerea cererilor de finanare. Astfel, aici sunt menionate dou hotrri:- Hotrrea Consiliului Local de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect;- Hotrrea autoritii administraiei publice locale de aprobare a studiului de fezabilitate / documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii, n copie.ntrebarea este dac se poate emite o hotrre comun intitulat Hotrre de aprobare a documentaiei tehnico-economice (documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii) a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect, pentru proiectul menionat anterior?

  Conform Ghidului Solicitantului, grila 2 - Grilade verificare a conformitii administrative ia eligibilitii Cererii de finanare, solicitantultrebuie s prezinte dou Hotrri distincte ianume, Hotrrea Consiliului Local de aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ia acordului de parteneriat, n copie, respectivHotrrea autoritii administraiei publice localedeavizarealucrrilordeintervenie/studiuluidefezabilitate, deci va trebui s respectai cerineleGhiduluiSolicitantului.

  Este eligibil n cadrul DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor o microntreprindere care a desfurat activitate pe un cod CAEN neeligibil?

  Da. Solicitanii eligibili sunt microntreprinderilecare investesc ntr-unul dintre domeniile deactivitate menionate n lista codurilor CAENeligibile din Ghidul Solicitantului. prin urmare, omicrontreprindere care a desfurat activitatentr-un domeniu de activitate neeligibil, poatedepune proiect n cadrul acestui domeniu deintervenie,dacalegesinvesteascntr-unuldincodurileCAENeligibileinclus nactulconstitutivamicrontreprinderii.

  Prin certificatul de urbanism se solicit obinerea unor avize. Neclaritile referitoare la aceste avize sunt urmtoarele: La cererea de finanare se ataeaz i copii dup avizele solicitate prin certificatul de urbanism i autorizaia de construire? La cererea de finanare se ataeaz i copii dup avizul tehnic al Inspectoratului de Stat n

 • Construcii - aparatul central Bucureti?

  n aceast etap se depune cererea de finanarensoitdeproiectultehnic.proiectultehnictrebuiesconintoateavizeleceruteprincertificatuldeurbanism.Ladepunereacereriidefinanare(conformcalendarului asumat) solicitantul va face dovadadepunerii proiectului pentru autorizarea lucrrilordeconstruire-pAC(inuautorizaiadeconstrucie).Avizul Inspectoratului de Stat n Construcii seprezintnperioadadepre-contractare.

  Se poate restaura un obiectiv, respectiv un lca de cult, care nu se regsete n nicio list a monumentelor istorice?

  ConformGhiduluiSolicitantuluipentruAxaprioritar5Dezvoltareadurabilipromovareaturismului,domeniulmajor de intervenie 5.1 Restaurareai valorificarea durabil a patrimoniului cultural,precumicrearea/modernizarea infrastructurilor

  conexe,obiectivulpropuspentrufinanaretrebuiesfie nscris pe listapatrimoniulUNESCO (Ordinulnr.493/2004pentruaprobareaMetodologieiprivindmonitorizarea monumentelor istorice nscrise nListapatrimoniuluimondial, anexaA),patrimoniulcultural naional sau patrimoniul cultural localdin mediul urban (Ordinul nr. 2314/2004 privindaprobareaListeimonumenteloristorice,actualizat,emisdeMinisteruluiCulturiiiCultelor).Aceast cerin se va verifica prin analizareaOrdinului de clasare emis de ministrul culturii iculteloraferentobiectivuluidepatrimoniuobiectalproiectuluideinvestiiicaresevaanexalaCerereadefinanare.

  Se poate reabilita prin domeniul major de intervenie 3.2 o cldire n incinta creia funcioneaz un centru social? Cldirea a fost achiziionat prin programul PHARE.

  Conform Ghidului Solicitantului pentru domeniulde intervenie 3.2 Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilorsociale, Axa prioritar 3 mbuntireainfrastructurii sociale, reabilitarea unei cldiriachiziionate prin programul pHARE este posibiln condiiile n care nu au fost finanate aceleaiactiviti (modernizare, extindere,modernizareautilitilor generale/specifice) n ultimii 5 ani, dinfonduricomunitare.

  O persoan fizic autorizat poate aplica pe DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor?

  Solicitaniicustatutdepersoanfizicautorizatnu

 • sunteligibilincadrulDMI4.3.pentruacestdomeniude intervenie sunteligibile societile comercialesau societile cooperative care se ncadreaz ncategoriamicrontreprinderilor.

  Cum se acord pre-finanarea unui proiect?

  pre-finanareaseacordnprocentde30%sau35%din valoarea eligibil a contractului de finanarencheiatntreOrganismulIntermediar,nnumeleipentruAMpOR,ibeneficiar,conformContractuluidefinanare.pre-finanareaseacord integral sauntrane,nfunciedepreviziuneafluxuluidepliaferentfiecruiproiect,careserealizeazconformcontractuluidefinanarencheiatcubeneficiarul.pentru a putea fi acordat pre-finanarea, trebuiendepliniteurmtoarelecondiii:

  beneficiarul va trimite o solicitare scris,conformcontractuluidefinanare; trebuiesfiencheiatcontractuldefurnizarede bunuri/prestare de servicii/execuie delucrrintrebeneficiariunoperatoreconomic; trebuie completat i depus cererea depre-finanare,conformcontractuluidefinanarencheiat ntre Organismul Intermediar ibeneficiar; trebuie depus scrisoarea de garaniebancar pentru suma aferent pre-finanriisolicitate(numaincazulproiectelorcareintrsubincidenaajutoruluidestat-de minimis); trebuie s existe un cont de trezoreriedeschis, cu aceast destinaie, n numelebeneficiarului, sau un cont n banc, conformprevederilor legislaiei n vigoare (pentruorganizaiilenon-profit).Dobndanet(dobndacreditoare aferent contului de pre-finanare

  minus comisioane) acumulat n acest cont vafi rambursat AM pOR, prin deducerea ei dincerereaderambursarefinal.

  pre-finanareaacordatdininstrumentestructuralei/sau din sume de la bugetul de stat se restituiesursei de finanare din care a fost acordat, dacnicio justificare privind achiziionarea de bunuri/serviciisauexecutareadelucrrinuafostfurnizatde ctre beneficiar n termen de 6 luni de ladata primirii acesteia sau conform prevederilorcontractuale.pre-finanarea se va recupera prin deduciiprocentuale din fiecare Cerere de rambursare,astfel:

  deduciile vor ncepe cu prima Cerere derambursare, deduciile vor fi fcute n procent de 30%sau 35% din suma eligibil a fiecrei Cereri derambursare (excluznd plata tVA) conformcontractului de finanare, pn cnd pre-

 • finanareavafirestituitntotalitate, sumaaferentpre-finanriiserecupereazintegralnaintedeplatafinal.

  Sumele existente n contul de pre-finanare sevor utiliza exclusiv pentru derularea activitiloreligibilealeproiectului.Dacpre-finanareanua fost restituit naintedeefectuarea plii finale sau nainte de reziliereacontractului, diferena rmas nerecuperat vafipltit de ctrebeneficiar n contulAMpOR, ntermende30deziledelanotificareatransmisdeAMpOR.beneficiarul care primete pre-finanare n cadrulcontractelorcuoperioaddeimplementaredepnla2anitrebuiestransmitcelpuinoCererederambursarentermende6lunidelaprimireaprimeitranedepre-finanare.pentrucontractelecuoperioaddeimplementaremaimarede2ani,beneficiarultrebuiestransmitcelpuinoCererederambursarentermende1andelaprimireaprimeitranedepre-finanare.

  ncazulnerespectriiacesteicondiii,beneficiarulareobligaiarambursriintregiisumereprezentndpre-finanareaprimit.

  Care este valoarea total a unui proiect depus pe domeniul major de intervenie 3.2?

  Conform Ghidului Solicitantului pentru domeniulmajor de intervenie 3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echipareainfrastructurii serviciilor sociale,Axa prioritar 3mbuntirea infrastructurii sociale, valoareatotalaproiectuluiestecuprins ntre350.000delei i 3.500.000 de lei (echivalentul aproximativ a100.0001.000.000deEuro).Valoarea total a proiectului reprezint sumacheltuielilor eligibile i neeligibile, inclusiv a tVAaferent.

  Este obligatorie anexarea analizei cost-beneficiu, dac aceasta nu face parte din documentaia tehnico-economic?

  Conform Ghidului Solicitantului analiza cost-beneficiu este anex obligatorie a cererii definanare.

  O microntreprindere, definit conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvotrii IMM, care are sediul social n mediul rural, poate s solicite finanare pentru o investiie n mediul urban n cadrul domeniului de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor?

  Da.Cerinaprivindmediulurbansereferlalocul

 • de implementare a investiiei i nu la solicitant.Solicitantulpoateaveasediulsocialnmediulrural,darsipropuncaprinintermediulproiectuluisrealizezeinvestiiinvedereainiieriiuneiactivitideproducie/servicii/construciinmediulurban.

  Este obligatoriu ca la cererea de rambursare s se anexeze i raportul de progres?

  ConformGhiduluiSolicitantului,beneficiarultrebuies transmit odat cu cererea de rambursare iraportuldeprogres,completatnformatulstandardprevzut la contractul de finanare, prin care sevor raporta activitile desfurate n perioadaderaportare,stadiulrealizriiindicatorilor,rezultatelepariale/finaleobinutelamomentulraportriietc.

  n cadrul Ghidului solicitantului pentru Axa prioritar 1 se menioneaz la activiti eligibile: dezvoltarea i/ sau modernizarea infrastructurii utilitilor publice urbane (iluminat public, cablare broadband, etc.). Poate fi inclus n cadrul acestei activiti i modernizarea infrastructurii de ap i canalizare?

  n cadrul Axei prioritare 1 nu se pot finanaproiecte care prevd modernizarea infrastructuriide ap i canalizare, deoarece astfel de activitisunt finanate prin intermediul altor programecomunitare cu finanare european. totui, ncadrulAxeiprioritare1sepotfinana,laproiectelecare vizeaz reabilitarea de strzi, acele lucrrila utilitile din corpul drumului care sunt strictnecesare pentru atingerea obiectivului proiectuluiicareselimiteazlareabilitareaaceeaceexist.

  Ce nseamn un an vechime pentru furnizorul de servicii sociale?

  pentru a fi eligibil n cadrul acestui domeniumajor de intervenie, furnizorul de serviciisocialevadovedicare, ladatadepunerii cereriide finanare, o vechime de cel puin un an de lanfiinare, respectiv de la data nfiinrii n cazulunitilor administrativ-teritoriale (autoriti aleadministraieipublicelocale)ialserviciilorpublicedeasistensocialideladatanscrieriinregistrulasociaiilorifundaiilor,ncazulorganismelornon-guvernamentale.

  Achiziionarea unor mijloace de transport este eligibil dac se justific necesitatea ei pentru derularea proiectului n condiii optime?

  Cheltuielile pentru achiziionarea unor mijloacede transport nu se regsesc n lista cheltuielilor

 • eligibileaprobatprinOrdinulcomunalMDLpLnr.1119/30.10.2007ialMEFnr.2392/13.12.2007,decivorficonsideratedreptcheltuielineeligibilepentruco-finanare prin programul Operaional Regional.Solicitantulpoatesprevadaceastactivitate,darcheltuielile aferente nu sunt eligibile. Cheltuielileneeligibile,precumioricecheltuielisuplimentare(conexe), carevoraprea n timpul implementriiproiectului, vor fi suportate de ctre solicitant/beneficiar.

  Referitor la domeniul major de intervenie 3.2. - ulterior nfiinrii unui cmin de btrni, este permis beneficiarului s subcontracteze o parte din servicii, de exemplu subcontractarea serviciilor de aprovizionare de la un SRL sau a unor servicii medicale specializate.

  Un proiect depus n cadrul domeniului majorde intervenie 3.2 trebuie s cuprind activitireferitoarelareabilitarea/modernizareacldirilori

  dotareaacestoracuechipamentecorespunztoare.Organismul Intermediar are obligaia de amonitoriza,dinpunctdevederetehnicifinanciar,implementarea proiectului care face obiectulcontractului.Subcontractarea de servicii de aprovizionare i/sau servicii medicale reprezint activiti conexeunui proiect finanat pe DMI 3.2 care sunt strictn sarcina beneficiarului i care in de asigurareadesfurrii activitii centrului social respectiv,dupimplementareaproiectului.prinurmare,achiziiileulterioarealebeneficiaruluilegate de desfurarea activitii centrului social(respectiv serviciile de aprovizionare i serviciilemedicale)nufacobiectulniciuneiprevederilegatedeDMI3.2.

  Este eligibil un proiect n cadrul domeniului major de intervenie 4.3 prin care se va dota un centru de training, n cadrul cruia tehnicienii dentari s nvee s realizeze lucrri cu ajutorul unor echipamente complexe de tehnic dentar?

  Una dintre condiiile de eligibilitate specificate nGhidul Solicitantului este aceea ca domeniul deactivitate n care se realizeaz investiia propusprinproiectsseregseascnlistadomeniilordeactivitatefinanateprinprogram.Listadomeniilorde activitate pentru care se acord finanarenerambursabil este detaliat n Ordinul nr.709/2009. Dac activitile propuse prin proiectsunt n concordan cu domeniul de activitatepentru care se solicit finanare, atunci proiectulesteeligibil.

  Pentru a depune un proiect n cadrul

 • domeniului major de intervenie 4.3, apare urmtoarea situaie: o societate nu deine n proprietate terenul pe care dorete s dezvolte o construcie pentru care se solicit finanare din Programul Operaional Regional. n schimb, a fost ncheiat un contract notarial de comodat prin care i-au fost cedate toate drepturile asupra terenului, inclusiv cel de construcie. Toate autorizaiile vor fi obinute pe firma solicitant, nu pe firma care deine terenul. S-a obinut deja certificatul de construcie pe numele societii solicitante. Acest contract de comodat a fost ncheiat la notar. n aceast situaie este considerat eligibil proiectul depus?

  n conformitate cu Ghidul Solicitantului pe DMI4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor,pentruproiectelecareimplicexecuiadelucrri,solicitantultrebuiesdeindreptuldeexecuiealucrrilor de construcii asupra imobilului ce faceobiectulproiectului,conformLegiinr.50/1991privindautorizarea executrii lucrrilor de construcii,cumodificrile i completrileulterioare. nacestsens,odatcucerereadefinanare,solicitantulvacompleta i depune Declaraia de eligibilitate, pepropriarspundere.n etapa de pre-contractare (nainte de semnareacontractului de finanare), solicitantul trebuie sprezinte:

  - Autorizaia de construire, emis pentrurealizarea proiectului, precum i documentulcare dovedete dreptul real sau, dup caz,dreptuldecreanprivindimobilul,ceconfersolicitantuluidreptuldeaobine,potrivit legiinr.50/1991,dinparteaautoritiicompetente,autorizaia de construire. Microntreprinderea

  solicitanttrebuiesfietitularaautorizaiei;-Extrasdecartefunciar,pentruimobilulcevaface obiectul proiectului, emis cu cel mult 15zilecalendaristicenaintededataviziteilafaalocului.

  totui,nconformitatecuLegeanr.50/1991privindautorizarea executrii lucrrilor de construcii, cumodificrileicompletrileulterioare,Anexanr.2Definireaunortermenidespecialitateutilizaincuprinsul legii,dreptuldeexecuiea lucrrilordeconstruciiestedefinitcadreptulasupraconstrucieii/ sau terenului care confer titularului dreptulde a obine, potrivit legii, din partea autoritiicompetente,autorizaiadeconstruire/desfiinare: 1.dreptulrealprincipal:dreptdeproprietate,uz, uzufruct, superficie, servitute, dobndit prin:contract de vnzare-cumprare, de schimb, dedonaie,certificatdemotenitor,actadministrativderestituire,hotrrejudectoreasc; 2.dreptdecreandobnditprin:contractde

 • cesiune,concesiune,comodat,locaiune.Emitereaautorizaieideconstruire nbazaunuicontractdecomodat/ locaiune se poate face numai pentruconstruciicucaracterprovizoriuiacordulexpresalproprietaruluidedrept.

  O societate comercial cu zero salariai este eligibil n cadrul DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor?

  Conform meniunilor din Ghidul Solicitantului iconform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privindstimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilormici i mijlocii, societile comerciale cu zeroangajaisunteligibilencadrulacestuidomeniudeintervenie.

  n cazul n care o microntreprindere ctig un proiect cu finanare nerambursabil pe domeniul de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor, dar, pe

  parcursul implementrii proiectului, statutul ntreprinderii se modific (devine ntreprindere mic sau mijlocie), acest fapt va duce la pierderea finanrii nerambursabile?

  Schimbarea statutului solicitantului societatecomercialdinmicrontreprindere n ntreprinderemicsaumijlocie(caurmareacreteriinumruluideangajaisauacifreideafaceri/activelortotale)nu va afecta calitatea acestuia de beneficiar alfinanriinerambursabile.Acestlucruestechiardedorit,avnd nvedere faptulcobiectivulacestuidomeniudeintervenielconstituiecreareadenoilocuridemuncidezvoltareaeconomicafirmelor.

  Cheltuielile pentru elaborarea planului de afaceri pot fi considerate eligibile pe domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor?

  Cheltuielile efectuate pentru elaborarea planuluide afaceri sunt considerate eligibile pentru acestdomeniumajordeintervenie.ConformOrdinuluinr.31 din 17 ianuarie 2008 alMDRt privind aprobareacategoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniulmajor de intervenie Sprijinirea dezvoltriimicrontreprinderilor,acestecheltuielisencadreazlaart.3,literaa)plataserviciilordeconsultanlaelaborareastudiilordepiaideevaluare.

  O microntreprindere poate depune un proiect pentru un cod CAEN n cadrul cruia nu a mai desfurat activitate?

  Da, se pot depune proiecte pentru un cod CAENnou, indiferent dac acesta reprezint activitatea

 • principal sau secundar a microntreprinderiii dac firma a mai desfurat sau nu activitiaferenteacestuia.Lamomentuldepuneriicereriidefinanare,solicitantultrebuiesaibdejanscris,nactul constitutiv, domeniul deactivitateeligibil ncaredoretesrealizezeinvestiia/proiectulpentrucaresolicitfinanare.

  Ce tipuri de dotri sunt eligibile n cadrul DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor?

  pentruafieligibilencadrulacestuidomeniumajordeintervenie,bunurileachiziionatetrebuiessencadrezencategoriamijloacelorfixe,conformLegiinr. 15/24.03.1994, privind amortizarea capitaluluiimobilizat n active corporale i necorporale, cumodificrile i completrile ulterioare, art. 3, lit.b):Sunt considerate mijloace fixe obiectul saucomplexul de obiecte ce se utilizeaz ca atare indeplinetecumulativurmtoarelecondiii:a) areo valoarede intraremaimaredect limitastabilitprinHotrredeGuvern.Aceastvaloarepoatefiactualizatanual,nfunciedeindiceledeinflaie.Ultimalimitpentruvaloareadeintrareamijloacelorfixeestede1.800delei,conformHGnr.105/31.01.2007.b)areoduratnormaldeutilizaremaimaredeunan.Nu sunt eligibile bunurile care se ncadreaz ncategoria obiectelor de inventar sau materialelorconsumabile.Orice bun poate fi considerat eligibil, dac sencadreazncategoriabunuriloreligibilencadrulacestui domeniu de intervenie, conform celor

  menionatemaisus,idacsejustificprinproiectcacestaestenecesaractivitiidesfurate.Responsabilitateaprivindncadrareaechipamentelorn grupeledinHotrreadeGuvernnr. 2139/2004pentruaprobareaCataloguluiprivindclasificareaiduratelenormaledefuncionareamijloacelorfixerevinebeneficiarului,acestafiindobligatsrespecteprevederilelegale.

  Conform crui act normativ se va verifica ncadrarea solicitantului n categoria microntreprinderilor?

  n vederea verificrii ncadrrii solicitantului ncategoria microntreprinderilor, se vor aplicaprevederile Legii nr. 346/2004 privind stimulareanfiinrii i dezvoltrii IMM, cu modificrile icompletrileulterioare.

  O microntreprindere care a depus un proiect

 • n cadrul domeniului major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderii poate efectua schimbarea denumirii societii comerciale pe parcursul procesului de evaluare i selecie?

  Da,dar,dac,nurmaevaluriitehniceifinanciare,proiectulobineunpunctajdepeste3,5pct.,fiindpropuspentrufinanare, netapapre-contractualsevorprezentaexperilorOrganismuluiIntermediardocumentele solicitate mpreun cu toatemodificrile/completriledincaresreiasifaptulcdenumireasocietiicomercialeafostmodificat.

  n cazul unei microntreprinderi care ctig un proiect n cadrul domeniului major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor, echipamentele obinute prin proiect pot fi utilizate i n afara locului de implementare a proiectului?

  n cadrul unui proiect, pot fi achiziionate bunuricarevorfiutilizatenafaraloculuideimplementareaproiectului,ncazulacelordomeniideactivitatecare implic utilizarea echipamentelor n locaiidiferite.

  n cadrul domeniului major de intervenie 4.3. Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor, care sunt tipurile de lucrri de construcii eligibile n cadrul activitii Construirea/extinderea/modernizarea spaiilor de producie/prestare servicii ale microntreprinderii.

  Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului,sunteligibiledoaracelelucrrideconstruciecarese supun autorizrii, conform Legii nr. 50/1991,cu modificrile i completrile ulterioare. Astfel,pentrumodernizareaspaiilordeproducie/prestareserviciialemicrontreprinderiinusuntconsiderateeligibilelucrriledementenansaureparaii.

 • Ministerul Dezvoltrii Regionale i TurismuluiREGIO - Programul Operaional RegionalStr. Apolodor nr. 17, Bucureti, Sector 5Tel:(+40 37) 211 14 09E-mail: [email protected]

  Investimnviitorultu!proiectselectatncadrulprogramuluiOperaionalRegionalico-finanatdeUniuneaEuropeanprinFondulEuropeanpentruDezvoltareRegional

  Sprijinirea activitilor de informare i publicitate pentru implementarea POR 2007-2013 pentru perioada 2009-2011Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului - Autoritatea de Management a Programului Operaional Regional

  august 2010

  ConinutulacestuimaterialnureprezintnmodobligatoriupoziiaoficialaUniuniiEuropenesauaGuvernuluiRomniei.