REFERAT abandon maternal

of 17 /17
UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” DE STIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI ADMINISTRATIVE ABANDON MATERNAL MANAGEMENT SOCIAL Studenta : TANALT IOANA LAVINIA 1

Embed Size (px)

Transcript of REFERAT abandon maternal

Page 1: REFERAT abandon maternal

UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” DE STIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

ABANDON MATERNAL

MANAGEMENT SOCIAL Studenta : TANALT IOANA LAVINIA

1

Page 2: REFERAT abandon maternal

ABANDON MATERNAL

1. DESCRIEREA FENOMENULUI (ISTORIC)

Din 1989 si până în prezent, rata abandonului maternal nu a cunoscut o scădere, ci, dimpotrivă a crescut în ciuda liberalizării avortului şi a măsurilor luate de Guvernele care s-au succedat după Revoluţie.

Fenomen cu cauze multiple , de o complexitate ce atinge punctele sensibile ale unei ţări care de-abia a aderat la Uniunea Europeană, abandonul maternal reclamă cu stringenţă măsuri de combatere şi prevenire

Abandonarea copiilor (la naştere) reprezintă o modalitate rudimentară de gestionare a naşterilor nedorite sau neacceptate din cauze culturale sau/şi economice. Prezenţa sau persistenţa lor în societăţile moderne este generată de absenţa unor servicii, de funcţionare a unor instituţii sau de absenţa culturii utilizării lor.

În România, ca şi în alte culturi, au existat dintotdeauna copii abandonaţi, fără ca acest fapt să ia vreodată o amploare, în timp şi spaţiu, prin care ar deveni tradiţie sau ar defini o trăsătură culturală a poporului român.

După căderea comunismului, în anii ’90-’91 s-a sperat la o scădere “naturală” a fenomenului de abandon, ca urmare a liberalizării avorturilor şi a accesului liber la contraceptive. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. În anii scurşi după 1989 abandonul a căpătat determinări din ce în ce mai complexe care au făcut dificilă găsirea soluţiilor pentru scăderea numărului de copii abandonaţi.

Paralel a avut loc o criza de valoare şi sărăcirea profundă a unor categorii largi de populaţie.

2

Page 3: REFERAT abandon maternal

În acelaşi timp, noile politici sociale dezvoltate faţă de copiii în dificultate, au purtat amprenta vechilor mentalităţi care erau ataşate valorilor instituţionale de protecţie, dezvoltate în afară şi cu ignorarea importanţei familiei şi a satisfacerii nevoilor copilului.

Copiii abandonaţi în spitale staţionau mult timp în aceste instituţii. Plecarea lor prin instituirea unei măsuri de protecţie dura de la câteva luni la 4-5 ani. Dezvoltarea lor normală era periclitată nu numai de îmbolnăviri, dar mai ales de ignorarea nevoilor lor de dezvoltare. Luarea tardivă a măsurilor de protecţie se “justifica” conjunctural în diferitele momente politice. La început, în spitale se considera că nu există personal calificat desemnat să rezolve aceste probleme iar personalul medical era limitat în posibilităţile sale de intervenţie.

După 1989 s-au desfiinţat multe leagăne de dimensiuni foarte mari. Amploarea abandonului fiind aceeaşi, copiii rămâneau în continuare mult timp în maternităţi şi spitale de pediatrie pentru că nu aveau unde să plece. Ulterior, închiderea leagănelor a provocat aceleaşi blocaje chiar şi în condiţiile dezvoltării formelor alternative de protecţie (asistenţi maternali, centre maternale) pentru că acestea nu puteau acoperi nevoile. Blocajele sunt perpetue pentru că ieşirile din sistemul de protecţie sunt puţine. Copiii rămân la asistenţii maternali perioade comparabile cu cele petrecute în centrele de plasament. Deci pentru noi cazuri trebuie create noi locuri (noi asistenţi maternali).

În prezent abandonul copiilor sub 5 ani continuă să fie o realitate dură pentru România, care a fost prea puţin influenţată de reformele implementate în domeniul protecţiei copilului, după 1989. În anii 2003 şi 2004, abandonul copiilor s-a manifestat pe aceleaşi coordonate ca acum 10, 20, 30 de ani. Reformele implementate după 1990 urmate de crearea a numeroaselor structuri instituţionale şi servicii în domeniul protecţiei copilului au evoluat paralel cu fenomenul abandonării copiilor, de vreme ce maternităţile şi spitalele de pediatrie continuă să fie “gazdele predilecte” ale acestora.

Pentru anii de referinţă 2003 şi 2004 s-a constatat că aproape 4000 de copii nou-născuţi sunt abandonaţi (în fiecare din aceşti ani) în maternităţi, la care se adaugă peste 5000 de copii, abandonaţi (anual) în spitale/secţii de pediatrie. În spitalele şi

3

Page 4: REFERAT abandon maternal

secţiile de pediatrie rata abandonului exprimă numărul de copii abandonaţi la 100 de internări şi a fost de 1,5% în 2003 şi de 1,4% (2,1%) în 2004.

Faptul că nu există indicatori ai fenomenului de abandon maternal, impune măsuri de urgenţă pentru cunoşterea manifestărilor complexe ale fenomenului, de aici derivând măsurile necesare în vederea combaterii abandonului maternal.

2. CAUZELE SI EFECTELE FENOMENULUI

CAUZELE FENOMENULUI

Cauzele care au dus creşterea ratei de abandon maternal sunt:SărăciaNivelul scăzut de educaţieLipsa locuinţei sau condiţii improprii de locuitNeutilizarea măsurilor contraceptive şi de planning familial, fie din necunoştinţă, dar de cele mai multe ori ignoranţăLipsa educaţiei sexualeLipsa sprijinului partenerului sau a familiei, relaţia cu partenerul în cazul uniunilor consensualeProblemele de sănătate ale copilului (malformaţii congenitale, distrofic)Starea de sănătate a mamei (boli psihice, infecţie HIV, TBC)

1/19/2009 2

Grupuri tintaGrupuri tinta

Institutii:ANPCA, SPSPCA

Mame cu risc ridicat de abandon

Nou-născuţii şicopiii abandonaţi în

maternităţi şi secţii de pediatrie

CauzeCauze

SărăciaNivelul scăzut

de educaţieLipsa locuinţei/condiţii

improprii de locuit

Lipsa educaţiei sexualeLipsa sprijinului

partenerului/familieiProblemele de

sănătate ale copilului

Creşterea nr de copii ai străziiCreşterea delincvenţei juvenile

Creşterea nr de consumatori de droguri

EfecteEfecte

4

Page 5: REFERAT abandon maternal

EFECTELE FENOMENULUI

Cronicizându-se deja prin lipsa măsurilor concrete de prevenire şi combatere, problema are efecte de lungă durată, cu consecinţe nu numai asupra grupurilor direct afectate ci asupra tuturor membrilor societăţii:

Creşterea numărului de copii ai străzii,Creşterea delincvenţei juvenile,Creşterea numărului de consumatori de droguri.

Efectele acestui fenomen pe termen scurt implică cheltuieli materiale şi umane pentru instituţionalizare, dar mai ales cele pe termen lung. După împlinirea vârstei de 18 ani, aceşti copii se vor găsi în imposibilitatea de a îşi asigura existenţa şi vor încerca să supravieţuiască apelând la activităţi ilegale (consecinţele traumei pe care o poartă).

Problema nu este o noutate în România, aceasta existând din perioada regimului comunist. Cu toate că au fost realizate mari progrese în domeniul protecţiei drepturilor, prin crearea unor noi structuri instituţionale centrale şi locale, dezvoltarea de servicii pentru copii şi familii în dificultate şi pentru prevenirea situaţiilor de risc, România continuă să se confrunte cu problema abandonului copiilor, apărută şi acutizată cu mult înainte de 1990.

Reformele, mai mult sau mai puţin reuşite, în sistemul de protecţie socială şi de asistenţă medicală, în general, şi de protecţie a copilului, în special, nu au acţionat predilect în aceasta zonă, lăsând fenomenul să devină mai amplu şi mai complex.

Consimţământul, toleranţa şi indiferenţa faţă de acest fenomen ale instituţiilor sau ale profesioniştilor care au responsabilităţi directe în protecţia copilului pot fi elemente determinante.

Persistenţa acestui fenomen în toate determinările sale, care afectează direct şi pe termen lung şansele copiilor la o dezvoltare normală, reclamă cunoaşterea amplorii lui în vederea diminuării acestuia.

5

Page 6: REFERAT abandon maternal

3. LEGISLATIE - (puncte tari si puncte slabe )

1/19/2009 5

Indicatori care să reflecteimportanţa şi gravitatea fenomenului de abandon maternal

Adaptarea legislaţiei la nevoile persoanelor aflate în situaţie de risc de abandon maternal

Ordonanţei de urgenţă 26/1997:

protecţia diferitelor categorii de copii neglijaţi,abandonaţi - temporar sau definitiv - sub denumirea generică de copii aflaţi în dificultate.

Stabilirea unei accepţiuni unitare asupra termenilor de abandon şi copil abandonat

Legea nr.272/2004protecţia şi promovarea

drepturilor copilului

Realizarea unui parteneriatpublic privat pe termen lung cu ONG-uri în stabilirea şi implementarea unei strategii care vizează exclusiv combaterea şi prevenirea fenomenului de abandon maternal

Elaborarea unei legi care sareglementeze sarcinilor siresponsabilitatile personalului medical in ceea ce priveste

cazurile de abandon maternal

Ordinul nr 275/2005:coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în

structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie.

ALTERNATIVA NOUA

STATUS-QUO MODIFICAT

STATUS-QUO ACTUAL

În urma analizei fenomenului de abandon maternal, am constatat că există încă lacune legislative de importanţă majoră.

Anul 1997 poate fi considerat o piatră de hotar în privinţa protecţiei drepturilor copilului prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă 26/1997, care reglementează în principal protecţia diferitelor categorii de copii neglijaţi, abandonaţi - temporar sau definitiv - sub denumirea generică de copii aflaţi în dificultate. Acest act normativ evită sintagma copil abandonat din cauza unei alte legi (Legea 47/1993), în vigoare la aceea dată, lege care urmăreşte clarificarea situaţiei juridice a copilului abandonat de părinţi în instituţii. Conform prevederilor acestei legi, se putea atribui copilului abandonat statutul de abandonat de o instanţă judecătorească pe baza unor criterii şi condiţii definite, pentru ca acesta să poată beneficia de unele măsuri de protecţie cum ar fi plasamentul familial şi adopţia. După intrarea în vigoare a legii mai sus menţionate, mulţi profesionişti din sistemul de protecţie al copilului au considerat că pot fi numiţi abandonaţi numai copiii declaraţi juridic abandonaţi, pentru ceilalţi copii abandonaţi recomandând o noţiune mai puţin savantă, aceea de părăsit.

Perspectiva din care se conferă actualmente, copilului atributul de abandonat sau părăsit – este aceea a mamei/părintelui. Această perspectivă ignoră şi lasă nesancţionate juridic şi moral practicile de menţinere în stare de perfectă abandonare (vreme îndelungată şi la vârste extrem de importante) a copiilor în unităţi sanitare unde dezvoltarea normală a copilului este profund periclitată pentru că nu îi sunt satisfăcute nevoile fundamentale.

6

Page 7: REFERAT abandon maternal

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului stabileşte obligaţiile autorităţilor administraţiei locale în garantarea şi promovarea drepturilor copilului. Aceasta utilizează noţiunile de copil părăsit, găsit dar şi abandonat de mamă, strict din aceeaşi perspectivă şi fără ca să le definească.

Alt act legislativ care reglementează abandonul maternal este ordinul nr 275/2005, privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie. Acesta reglementează activitatea asistenţilor sociali din cadrul acestor secţii, care vor urmări ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor privind eliminarea oricărui risc de abandon al copilului în unităţile sanitare. Totusi, din unitatile sanitare, mai putin de 45 % au asistent social.

Legislaţia actuală privind protecţia copilului nu este explicită în privinţa modului în care ar trebui să se acţioneze pentru prevenirea abandonului în unităţi de tip medical . Legislaţia nu cuprinde responsabilităţi pentru instituţie în ceea ce priveşte practicile de "îngrijire a mamei şi copilului. Abandonul copiilor imediat după naştere, sau a celui din spitale pediatrice, se datorează şi faptului că mamele nu cunosc procedurile prin care copiii lor pot ajunge în serviciile oferite de direcţia pentru protecţia copilului.

In ultima perioada, s-a incercat modificarea anumitor aspecte,si anume

Adaptarea legislaţiei la nevoile persoanelor aflate în situaţie de risc de abandon maternal,Stabilirea unei accepţiuni unitare asupra termenilor de abandon şi copil abandonat,Elaborarea unei legi cu următoarele prevederi:

Obligarea maternităţilor să se implice în prevenirea abandonului şi astfel să se responsabilizeze unităţile spitaliceşti astfel încît DJPDC-urile să poată să acţioneze în conformitate cu legislaţia,

Sancţionarea unităţilor spitaliceşti -secţiile pediatrie şi maternitate, care nu au angajat un asistent social, conform prevederilor legislaţiei în vigoare,

Reglementarea sarcinilor personalului medical, cu privire la responsabilităţile în cazul nou-născuţilor şi copiilor până în 5 ani abandonaţi (evidenţa evoluţiei stării de sănătate a acestora şi acordarea îngrijirilor medicale),

Crearea obligatorie de rooming-in în maternităţi.

7

Page 8: REFERAT abandon maternal

4. POLITICI IN DOMENIU

În vederea îmbunătaţirii actualului sistem de protecţie socială din România şi a minimalizării ratei abandonului maternal , Guvernul României a pomovat următoarele măsuri :

- Redimensionarea măsurilor de protecţie socială pasivă /ajutor financiar pentru familiile cu nevoi speciale şi dinamizarea măsurilor active de solidaritate familială; Reducerea disparităţilor faţă de accesul la resursele dezvoltării existente între familiile din mediul urban şi cele din mediul rural; - Redimensionarea cadrului legal şi instituţional privind protecţia maternităţii, creşterea natalităţii şi reducerea abandonului de copii; - Reducerea fenomenului violenţei în familie, creşterea gradului de educaţie şi securitate familială; - Sporirea participării active a societăţii civile şi dezvoltarea durabilă a parteneriatului în beneficiul dezvoltării şi protecţiei familiei.

O importanta aparte are promovarea programului de reducerea a abandonului de copii şi sporirea natalităţii având în vedere :– acordarea unei indemnizaţii lunare pentru creşterea copiilor până la 2(3) ani femeilor neasigurate în sistemul asigurărilor sociale pentru fiecare din primii trei copii; – acordarea unei indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului până la 2(3) ani, persoanelor asigurate care îşi reiau activitatea în acest interval de timp.

5. ANALIZA SI DIAGNOZA

Conform unui studiu realizat de Ministerul Sanatatii si UNICEF in 150 de unitati medicale, specialistii au estimat, pentru 2004, ca aproximativ 4000 de nou-nascuti au fost abandaonati imediat dupa nastere, reprezentand 1,8% din totalul acestora.In spitale si sectiile de pediatrie rata abandonului (numarul de copii abandonati la 100 de internari) a fost de 1,5% in 2003 si de 1,4% in 2004, estimand un numar de 5000 de copii pe an.

Profilul mamei care-si paraseste copilul

Analiza caracteristicilor mamelor care si-au abandonat copiii a aratat ca 28% aveau sub 20 de ani la nasterea copilului, 42,2% erau analfabete si 27% cu scoala generala neterminata. Nivelul socio-economic foarte scazut caracterizeaza aproape 80% din mame, iar 85% din acestea au venituri nesigure.

De regula, aceste femei nu sint casatorite, studiul relevind un procent de 67%. Pe de alta parte, multe mame sint parasite de parteneri cind acestia afla de sarcina sau in preajma nasterii copilului.

O astfel de „mama” este angajata doar in 5,8% din cazuri. 3,8% din ele sint eleve sau studente, iar 90,4% - casnice sau fara ocupatie. De remarcat ca doar 34% din copiii abandonati au fost recunoscuti de catre tatii lor.

8

Page 9: REFERAT abandon maternal

De multe ori consecinţă a sărăciei sau bolilor, abandonarea bebeluşilor persistă în Europa, potrivit raportului Consiliului Europei, care constată revenirea la practica locurilor publice special amenajate în care poate fi abandonat un nou-născut.

În Ucraina, abandonul se explică prin presiunile familiale asupra mamelor. Există şi cazuri de mame care au virusul HIV şi care renunţă la bebeluşul care ar putea avea la rândul său virusul, cazuri de acest gen înregistrându-se mai ales în Rusia, în Ucraina sau Georgia.

Dacă nou-născuţii abandonaţi sunt deseori găsiţi în pubele sau locuri publice, alţii, mai puţini la număr, sunt abandonaţi într-o structură specială, reminiscenţă a "turnurilor pentru bebeluşi" sau "turnurilor abandonului" larg răspândite Evul Mediu. "Asistăm la revenirea constroversată a acestor turnuri cu bebeluşi", a declarat parlamentarul britanic Michael Hanckok, autorul raportului.

În Germania, Elveţia, Austria, Ungaria, Slovacia, Belgia, Italia, "cutii pentru bebeluşi" au fost instalate în ultimii ani. Accesibile din exterior, acolo se poate abandona anonim un copil, care apoi va fi încredinţat unor asistenţi maternali, în aşteptarea unei adopţii. Înregistrat imediat, chiar dacă mama sa dispune de un termen pentru a-l prelua din nou, dacă vrea, bebeluşul primeşte un nume şi un prenume.

"Cutia pentru bebeluşi" provoacă o controversă: în multe ţări abandonul la întâmplare este considerat o infracţiune şi acest sistem este perceput deci ca "o incitare la comiterea unei infracţiuni".

Susţinătorii sistemului prezintă însă argumente etice: lupta împotriva avortului, prevenirea abaondonurilor la întâmplare, a infanticidelor şi lipsei de îngrijire. "Este un rău mai mic, pentru că viaţa copilului nu este pusă în pericol şi poate fi adoptat", a rezumat parlamentarul francez Andre Schneider.

Aceleaşi argumente sunt prezentate în favoarea naşterii anonime, puţin răspândită, cu excepţia Franţei, care înregistrează circa 500 de astfel de naşteri pe an. "Lipsa de bebeluşi pentru adopţie este un factor care agravează practica abandonului anonim", potrivit Adunării parlamentare a Consiliului Europei.

6. CONCLUZII SI PROPUNERI

Prin reducerea numărului de copiii abandonaţi în maternităţi şi secţii de pediatrie, o parte din fondurile publice pot fi direcţionate pentru rezolvarea cazurilor existente într-un timp scurt şi crearea posibilităţii de a motiva personalul specializat din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială prin diferite recompense.

Prin implicarea sectorului non-guvernamental se pot oferi servicii de o calitate mult mai bună, se obţine o capacitate de informare mai mare şi se pot atrage noi fonduri.

Competitivitatea în sectorul ONG. Lupta pentru atragerea de noi fonduri va genera o competiţie între organizaţiile care doresc să se implice.

Creşterea accesului la asistenţă primară, de sănătate şi de educaţie a categoriilor marginale de populaţie.

9

Page 10: REFERAT abandon maternal

Se impune astfel recomandarea în ceea ce priveşte susţinerea serviciilor comunitare care îşi pot converge rezultatele către sprijinirea menţinerii copilului în mediul său familial.

Recomandări: promovarea programelor de planning familial, îmbunătăţirea serviciilor din maternităţi şi secţiile de pediatrie, creşterea competenţelor profesioniştilor implicaţi în diferite niveluri de decizie, campanii de mediatizare la nivel naţional privind amploarea acestui fenomen pentru sensibilizarea opiniei publice şi pentru a trezi interesul atât din partea actorilor cu putere mare de decizie cît şi din partea cetăţenilor.

Comunicarea cu persoanele aflate în situaţia de risc reprezintă una din primele acţiuni prin care se poate aprecia riscul şi se pot lua primele măsuri . Soluţiile survin dezvoltării următoarelor domenii :

- educaţie sanitară , sexuală şi contraceptivă în licee , promovarea imaginii femeii şi a mamei ; prevenirea sarcinilor nedorite ;

- dezvoltarea serviciului de asistenţă socială ;- monitorizarea sarcinilor din punct de vedere medical , cu aprecierea din timp,

a riscului social ; dezvoltarea unor activitaţi care să favorizeze ataşamentul mamă – copil ;

- modificarea / adaptarea legislaţiei la nevoile şi la dificultăţile cu care se confruntă societatea romanească .

Pentru a diminua fenomenul de abandon maternal trebuie trezit interesul tuturor factorilor sociali implicaţi în soluţionarea acestui fenomen si anume :

1. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF)2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (ANPCA)3. Ministerul Sănătăţii4. Ministerul de Interne5. Serviciile Publice Specializate pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

(SPSCA)6. Consiliile locale/primăriile7. Organizaţiile Internaţionale (UNICEF, UNESCO, Fundaţia Internaţională

pentru Copii si Familie)8. ONG-uri9. Biserica10. Beneficiarii (familii şi mame aflate în situaţia de risc de abandon maternal)

şi comunitatea

10

Page 11: REFERAT abandon maternal

 

Am nevoie de tine mai mult  ca oricand   si de cuvintele tale  cu glas  de mamica  " TE IUBESC"

11

Page 12: REFERAT abandon maternal

BIBLIOGRAFIE

1. Fern K. Greenwell, Raportul USAID Reforma bunăstării copilului în România:

abandon şi dezinstituţionalizare, 1987-2000

2.Mihaela Lambru, Influenţarea politicilor publice- Ghid practic pentru

organizaţiile neguvernamentale, Bucureşti, 2005

3. Mihaela Lambru, Ioan Mărginean, Parteneriatul public-privat în furnizarea de

servicii sociale, Bucureşti, 2004

4. Studiul UNICEF Situaţia abandonului copiilor în România, 2005

5. Programul de Guvernare - Politica de protecţie socială (cap 7 )

6.Internet www.google.ro

12