Recapitulare Geografia

download Recapitulare Geografia

of 120

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Recapitulare Geografia

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  1/120

  Geografa României

  Pozi ia geografică, relief, climă, hidrografieț

  Recapitulare semestrială

  Propunător: prof. Cristi Amăriu eiț

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  2/120

  Cum se va desășura ora ?

  • Ora se va desfășura sub forma unei competiții între două echipe, formate dintr-un număr egal de participanți;

  • De asemenea se vor organiza și două grupe de susținători, ecare grupă pentru ecare echipă participantă;

  iecărei echipe i se va adresa c!te o întrebare, care vavalora "o puncte; dacă echipa nu știe răspunsul corect, se va da șansa grupei de susținători să răspundă #răspunsul corect se va puncta cu $ puncte%& Dacă nici aceasta nu va ști răspunsul, se va da șansa echipei adverse, răspunsul

  ind cotat tot cu $ puncte; • 'n elev va ține statistica scorului la tablă; • (a  declarată c!știgătoare echipa care va acumula la

  nalul orei cele mai multe puncte )

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  3/120

  SĂ ÎNCEPEM !

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  4/120

  "&*& +om!nia se aă pe continentul numit

  • a% *merica • b% *frica •

  c% .uropa • d% *sia

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  5/120

  +ăspuns corect c%

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  6/120

  "&/& +om!nia este situată pe continetul european, mai e0act în .uropa 1entrală, în 

  • a% zona vestică • b% zona estică • c% zona sud-estică • d% zona nordică

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  7/120

  • +ăspuns corect c%

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  8/120

  2&*& (ecinul nordic al +om!niei este3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  9/120

  • +ăspuns corect 'craina

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  10/120

  2&/& (ecinul sudic al +om!niei este3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  11/120

  • +ăspuns corect /ulgaria

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  12/120

  4&*& (ecinul estic al +om!niei este3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  13/120

  • +aspuns corect +epublica 5oldova

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  14/120

  4&/& (ecinul vestic al +om!niei este3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  15/120

  • +ăspuns corect 'ngaria

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  16/120

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  17/120

  • +aspuns corect grupa 1rapaților Orientali

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  18/120

  6&/& 7rincipalii munți din +om!nia sunt 5unții 1arpați& 1e grupă este în partea vestică a țării 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  19/120

  • +ăspuns corect grupa 1arpaților Occidentali

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  20/120

  $&*& 8imita sudică a 1arpaților Orientali este3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  21/120

  • +ăspuns corect (alea 7rahovei

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  22/120

  $&/& 8imita vestică a 1arpaților Orientali este3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  23/120

  • +asăuns corect Depresiunea 1olinară a 9ransilvaniei

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  24/120

  :&*& ubdiviziunea nordică a 1arpaților Orientali este 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  25/120

  • +ăspuns corect grupa 5aramureșului și a /ucovinei

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  26/120

  :&/& ubdiviziunea sudică a 1arpaților Orientali este3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  27/120

  • +ăspuns corect 1arpații de 1urbură

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  28/120

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  29/120

  • +ăspuns corect roci vulcanice

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  30/120

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  31/120

  • +ăspuns corect roci sedimentare #iș%

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  32/120

  >&*& ?n zona notată cu litera * au aspect de relief glaciar munții 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  33/120

  • +ăspuns corect munții +odnei

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  34/120

  >&/& ?n zona notată cu litera *, au aspect de relief vulcanic munții 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  35/120

  • +ăspuns corect munții 1ălimani, munții @urghiu #" răspuns, la alegere%

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  36/120

  A&*& 8imita vestică a 1arpaților 5eridionali este 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  37/120

  • +ăspuns corect 1uloarul 9imiș-1erna

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  38/120

  A&/&?n c!te subdiviziuni sunt  împărțiți 1arpații 5eridionali 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  39/120

  • +ăspuns corect 6 subdiviziuni #grupa /ucegi, grupa ăgăraș, grupa 7ar!ng, grupa [email protected]%

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  40/120

  "B&*& @rupa de munți notată cu cifra ", este 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  41/120

  • +ăspuns corect grupa ăgăraș

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  42/120

  "B&/& 1ea mai mare altitudine din 1arpații +om!niei se aă în diviziunea notată cu cifra 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  43/120

  • +ăspuns corect cifra "

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  44/120

  ""&*& 1arpații 5eridionali sunt dezvoltați pe roci denumite 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  45/120

  • +ăspuns corect roci dure #șisturi cristaline%

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  46/120

  ""&/& 'nitatea de relief notată cu litera @, este 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  47/120

  • +ăspuns corect 1!mpia de (est

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  48/120

  "2&*& 5unții notați cu litera 1 sunt 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  49/120

  • +ăspuns corect 5unții 7oiana +uscă

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  50/120

  "2&/& 'nitatea de relief notată cu litera , este3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  51/120

  • +ăspuns corect 7odișul ucevei

  ă

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  52/120

  "4&*& 'nitatea de relief notată cu litera /, este 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  53/120

  • +ăspuns corect 1!mpia Olteniei

  "4 / ' i d li f ă

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  54/120

  "4&/& 'nitatea de relief notată cu litera ., este 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  55/120

  • +ăspuns corect 7odișul /!rladului

  "6 *  bdi i i t tă if

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  56/120

  "6&*& ubdiviziunea notată cu cifra 2, este 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  57/120

  • +ăspuns corect 1!mpia 5oldovei #Ciiei%

  "6 / 7 i i t tă if

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  58/120

  "6&/& 7rin regiunea notată cu cifra 2, curge r!ul 3

 • 8/18/2019 Recapitulare Geografia Romaniei.pptx

  59/120

  • +ăspuns corect r!ul Ciia

  "$ *  b ții 1 b ii t t ți