REABILITAREA LOCUINTELOR

download REABILITAREA LOCUINTELOR

of 43

Embed Size (px)

Transcript of REABILITAREA LOCUINTELOR

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  1/43

  UN NOU CONCEPT PENTRU REABILITAREA CLDIRILOR DE LOCUIT

  MULTIETAJATE EXISTENTE: REABILITAREA COMPLEX MULTICRITERIAL

  INTEGRAT A ANSAMBLURILOR URBANE I DE LOCUINE CU RESPECTAREA

  CERINELOR SPECIFICE DEZVOLTRII DURABILE

  REZULTATELE

  PROIECTULUI DE CERCETARE SIR.

  A NEW CONCEPT PROPOSAL FOR EXISTING BLOCKS OF FLATS

  REHABILITATION: COMPLEX, MULTICRITERIAL, INTEGRATED REHABILITATION

  OF URBAN ASSEMBLIES IN A SUSTAINABLE DEVELOPMENT VISION

  RESULTS OF THE NATIONAL RESEARCH PROJECT SIR

  conf.dr.ing. Mihaela Georgescu, prof.dr. arh. Cristina Ochinciuc,

  conf.dr.arh. Carmen Dumitrescu, conf.dr.arh. Cerasella Craciun,

  lect. dr. arh. Dorina Tarbujaru, asist.drd. arh. Codruta Iana, urb. peisager Ana Opris

  Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti, ROMANIA

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  2/43

  LOGO

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  3/43

  PREZENTAREA PROIECTULUI DE CERCETARE PNII 2008-2011):

  SIR SOLUTII INTEGRATE DE REABILITARE A ANSAMBLURILOR

  CLADIRILOR SI UNITATILOR DE LOCUIT

  .

  Context actual

  :

  trebuie sa schimbam ATITUDINEA trebuie sa actionam pornind de la

  PRINCIPIILE DEZVOLTARII DURABILE: sa

  luam in considerare ciclul de viata al

  produselor, utilizarea unor materiale si

  tehnologii verzi, a energiilor regenerabile

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  4/43

  OBIECTIVELE CERCETARII

  identificarea problemelor de rezolvat in cadrulprocesului de reabilitare complexa a ansamblurilor de

  locuit

  propunerea de solutii integrate pentru ameliorareaconfortului, reducerea consumului de energie si a

  emisiilor poluante

  definirea modalitatilor de aplicare a unei strategii dedezvoltare durabila in reabilitarea locurii

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  5/43

  PARTENERIAT

  Cercetarea se realizeaza de catre un

  parteneriat intre:

  3 universitati si 2 institute de cercetare

  Cercetarea integreaza intr-o maniera critica

  opiniile locatarilor si autoritatilor locale.

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  6/43

  I. ETAPA 1:

  Documentare asupra diverselor modele de

  analiza existente la aceasta ora.

  Documentare asupra diverselor tipuri de

  interventie de reabilitare.

  Structurarea informatiei cu ajutorul unei fise

  standard: organizarea unei baze de date.

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  7/43

  II. ETAPA 2

  Definirea unei metodologii de analiza/evaluare a realitatilorconcrete, diagnosticarea problemelor specifice (au foststudiate mai multe modele de analiza si liste de criterii si s-aales ca grila de analiza un model adaptat dupa criteriile

  Minessota, pornind de la care a fost pus la punct un programinformatic)

  Propunerea unui sistem de evaluare si certificare a cladirilor.

  Realizarea unui program informatic de analiza si diagnoza

  Selectarea tehnologiilor, materialelor, solutiilor de utilizat inrealizarea unor solutii integrate de reabilitare

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  8/43

  UN PROCES INTEGRAT DE EVALUARE

  Consum de resurse

  Repercusiuni asupra mediului

  Calitatea mediului interior

  Rezistenta in timp

  Siguranta si Securitate

  Calitatea procesului de proiectare si Inovare

  Calitatea procesului de executie

  Calitatea dotarilor si a amplasamentului

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  9/43

  PROCES INTEGRAT

  Credit 1Proces Integrat

  Credit 2Specialisti acreditati LEED

  AMPLASAMENT SI TRANSPORT

  Cerinta 1Parcare biciclete

  Credit 1Selectarea amplasamentului

  Credit 2Respectarea prevederilor urbanistice si accesul

  comunitatii pe amplasament

  Credit 3Descurajarea transportului cu automobilul

  Credit 4Amenajari destinate transportului pe bicicleta

  Credit 5Pietonale

  Credit 6Asigurarea unui numar controlat de parcari auto

  Credit 7Automobile cu emisii controlate

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  10/43

  AMPLASAMENT SUSTENABIL

  Cerinta 1-Prevenirea poluarii provenite din activitatea deconstructii

  Credit 1-Lucrari de amenajare a zonelor mlastinoase

  Credit 2-Lucrari de amplasamentprotectia sau refacerea

  habitatuluiCredit 3-Lucrari de amplasamentspatii deschise

  Credit 4-Lucrari de amenajare privind preluarea apelor

  proivenite din precipitatii

  Credit 5-Lucrari de amenajare insulele termiceCredit 6-Lucrari de amenajare privind reducerea poluarii

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  11/43

  EFICIENTA DE UTILIZARE A APEI

  Cerinta 1-Reducerea utilizarii apei pentru intretinerea amenajarilor

  peisagereCerinta 2-Reducerea instalatiilor necesare utilizarii apei pentru

  intretinerea amenajarilor peisagere

  Cerinta 3-Reducerea aparatutrii necesare utilizarii apei si controlul

  procesului utilizarii apei pentru intretinerea amenajarilor peisagere

  Credit 1-Reducerea apei utilizate in surplus pentru amenajari

  peisagere

  Credit 2-Reducerea instalatiilor utilizate in surplus pentru

  amenajari peisagereCredit 3-Managementul durabil (sustainable) al apei deseu

  Credit 4-Utilizarea apei ca element de racire (turnuri de apa)

  Credit 5-Reducerea aparaturii utilizate in surplus pentru amenajari

  peisagere

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  12/43

  ENERGIE SI ATMOSFERA

  Cerinta 1-Performanta energetica minima

  Credit 1-Optimizarea performantei energetice

  Credit 2-SolutiiCredit 3-Utilizarea energiilor regenerabile on-site

  Credit 4-Management energetic destinat racirii

  Credit 5-Energia verde

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  13/43

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  14/43

  CALITATEA MEDIULUI INTERIOR

  Cerinta 1Performanta minima de calitate asigurata aerului interior

  Cerinta 2Asigurarea controlului emanatiilor de fum

  Cerinta 3Plan managerial de asigurare a controlului calitatii aeruluiinterior pe timpul constructiei

  Credit 1Monitorizarea calitatilor aerului exterior ce patrunde in

  cladire

  Credit 2Sporirea ventilarii

  Credit 3Construirea unui plan managerial pentru calitatea aeruluiinterior inainte de ocuparea cladirii

  Credit 4Asigurarea unui mediu interior caracterizat de joase emisii

  Credit 5Controlul surselor de poluare chimica

  Credit 6Iluminat interior

  Credit 7Confort termic

  Credit 8.1Luminare naturala

  Credit 8.2Confort vizual

  Credit 9Performanta acustica

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  15/43

  PERFORMANTA

  Cerinta 1Nivelul de eficienta energetica a cladirii

  Cerinta 2Sistemul energetic al cladiriiincredintare siverificare

  Cerinta 3Nivelul de eficienta al utilizarii apei si raportare

  Credit 1.1Sisteme avansate de eficienta energeticaCredit 1.2Reconsiderarea proiectarii fata de performanta

  energetica actuala

  Credit 2Incredintarea proiectarii si executiei

  Credit 3Sisteme avansate de utilizarea apei

  Credit 4Studiu privind experienta ocupantilor

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  16/43

  INOVARE

  Credit 1.1 InovareCredit 1.2 Inovare

  Credit 1.3 Inovare

  Credit 1.4 Inovare

  Credit 1.5 Inovare

  PRIORITATI REGIONALE

  Credit 1.1 Prioritati regionalecredite specifice

  Credit 1.2 Prioritati regionalecredite specificeCredit 1.3 Prioritati regionalecredite specifice

  Credit 1.4 Prioritati regionalecredite specifice

  Credit 1.5 Prioritati regionalecredite specifice

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  17/43

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  18/43

  CHEIA DE PLATINA

  CHEIA DE AUR

  CHEIA DE ARGINT

  CHEIA DE BRONZ

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  19/43

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  20/43

  INCADRAREA IN TERITORIU

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  21/43

  RELEVEUL ZONEI ALESE

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  22/43

  FUNCTIUNI SI REGIM DE

  INALTIME

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  23/43

  VEGETATIE SI MEDIU

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  24/43

  AMENAJARE PROPUSA

  PENTRU TOATA ZONA

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  25/43

  Disfunctii si potential

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  26/43

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  27/43

  IV. STRATEGIE DE APLICARE A METODOLOGIEI

  SI SOLUTIILOR INTEGRATE PROPUSE.

  intalniri cu partenerii din proiect si reprezentantiibeneficiarilor si ai administratiei locale, sireprezentantii ministerelor de resort.

  definirea unei strategii de aplicare a metodei deanaliza si interventie.

  propunere de adoptare si aplicare la scara nationalaa sistemului de certificare propus in cadrulproiectului SIR.

  constituirea de parteneriate pentru aplicareaconcreta a solutiilor integrate propuse in cadrulproiectului SIR.

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  28/43

  DISEMINARE SI CONTINUAREA PROIECTULUI

  realizarea a 2 pagini web,

  redactarea de articole si prezentari la diverse conferinte, etc;

  carte, brosura, pliant, poster, ghid de solutii - mediatizate.

  metodologia propusa poate fi aplicata atat pentru interventiipunctuale cat si pentru interventii la scara mare, propunandsolutii integrate adaptate situatiilor concrete specifice.

  Avem intentia de a continua studiul in cadrul unor initiative

  locale de reabilitare a locuintelor; urmarim punerea inconvergenta cu programele de dezvoltare europene.

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  29/43

  CONCLUZII

  Maniera de structurare si dezvoltare a cercetarii a

  fost echilibrata si destul de eficienta.

  Rezultatele sunt (chiar inainte de finalizareacercetarii) interesante si promitatoare, atat in planulde analiza cat si in detaliile concrete, solutiilepropuse si strategiei de aplicat.

  Speram ca acest proiect va declansa reactii pozitivesi va inspira/declansa schimbari importante in

  maniera de intelegere si abordare a procesului dereabilitare a zonelor si imobilelor de locuinte.

  WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore 23 septembrie 2011 INCD URBAN-INCERC Bucuresti Romnia

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  30/43

  PROIECT PILOT

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  31/43

  DIRECTII ALE SOLUIEI DE REABILITARE

  ARHITECTURALA

  Necesitatea extinderii suprafetei utile la

  apartamentele existente;

  Oportunitatea creterii spatiului locativ prin

  mansardare.

  Utilitatea unor spatii comunitare

  Amenajarea peisagera a zonelor verzi cu

  introducerea unor spatii de loisir

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  32/43

  EXTINDEREA SPATIULUI LOCATIV EXISTENT

  Adaptabilitatea la diverse scenarii

  de folosire este extrem de redusdat fiind compartimentarearigid.

  refuncionalizarea ncperilor,practic micornd numrul delocatari pe metru ptrat.

  extinderea spatiului locativprintr-un volum adosat peretelui defaada lng buctrie, ce va

  adaposti locul de luat masa.Aceste spaii vor avea structurmetalic independent, i vor fi

  nchise cu panouri prefabricatede tip sandwish termoizolant itmplrie din PVC cu geamtermopan.

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  33/43

  SOLUTIA DE MANSARDARE

  Soluia de mansardare propune folosirea ntregii terase.

  Pentru corpurile de VEST I DE ESTse propune a se realiza pe un singur nivel,

  folosindu-se ntreaga suprafa a terasei.

  CORPUL de VEST are o suprafa construitde775mp i o suprafa util de

  475 5mp pe nivel curent. Mansardarea va avea o suprafa construit total de874mpi va conine 12

  apartamente, ocupnd un singur nivel, nsumnd o suprafa util de 680mp.

  CORPUL de EST este desfurat pe o suprafa construit la sol de890mp, fiind submprtit n trei tronsoane, fiecare fiind deservite de ocirculaie vertical.

  Suprafaa util total pe fiecare nivel este de 575mp.S construit-1200mp, incluznd i terasa verde i circulaia

  vertical.Suprafaa utileste de 680mp.

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  34/43

  MANSARDA NIVEL 1

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  35/43

  MANSARDA NIVEL 2

  Pentru corpurile de nord si sud se propune mansarda pe doua nivele.

  Aria construit a corpurilor existente de nord i de sud, este de 387,5mp.

  Mansarda co rpu ri lor de NORD SI SUD va avea o arie construit de 437mp, penivel, cu un total de 874mp p er corp.

  Sunt compartimentate 7 apartamente de tip duplex, pe tract dublu, cu un total de

  700mp suprafa utilrezultat.

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  36/43

  SPATIU COMUNITAR

  SIR propune dou construcii noi, ce vor nchide dou plombe ale ansamblului,construcii P+4 ce vor adposti cteva din aceste funciuni. Este vorba de spaii desocializare sau destinate administraiei locale sau altor tipuri de birouri, de sport,after-school, dar i cteva spaii tehnice. Pe lng acestea, cldirea va conine iaccesul vertical att pentru aceste funciuni ct i pentru mansardele propuse.

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  37/43

  Parterulva fi liber, pentru un

  posibil acces carosabil la curtea

  interioar. El va conine doar

  accesul la circulaia vertical.Suprafaa construit rezultat

  este de 40mp.

  La etajele 1,2,3sunt spaiilibere cu posibilitate de

  compartimentare flexibil.La nivelul 3 este poziionatcamera pentru bateriile de

  acumulatoare i instalaiileanex cu o suprafa de 23mp

  pentru tronson de mansard ipentru corpul de legatur.Aria construit este de163,5mp, iar cea util,excluznd circulaia vertical,

  rezult de 120mpla fiecare etaj

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  38/43

  La Etajul 4se propune un spaiucomun de socializare de tip cafeterie,

  sal de jocuri etc. Ea este prevzut cuun balcon perimetral i spaiu de

  preparare.

  Suprafeele propusesunt:

  -Sconstruit=102,4mp

  -Sutil=62,4mp

  -Steras=65mp

  -Scafeterie=55mp

  Terasa acestor dou

  construcii anexe

  pentru spaii comune

  se propune a fi

  integral plantat.

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  39/43

  FATADE ANSAMBLU

  Constructia existenta va fi finisat

  cu tencuieli decorative colorate

  sau albe. Se va schimba

  tmplria exterioara cu una dinPVC cu geam termopan.

  Elementele care se adaug voravea structuri metalice vopsite

  aparente. Vitrajele vor fi tmplarii

  de PVC cu geam termopan.nchiderile opace se vor executa

  din panouri termosistem de tipsandwish: panou din tabla n

  exterior, miez din vat mineralbazaltic de 15cm, i rigips ninterior.

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  40/43

  FATADE ANSAMBLU

  nvelitoarea mansardelor

  va fi din acelai tip depanou termoizolant cu

  anvelopanta din tabl.Majoritatea panourilor

  fotovoltaice sau

  termosolare se vor

  monta pe nvelitorilemansardelor, profitndu-

  se de orientarea variati de suprafeele marioferite.

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  41/43

  INSTALATII

  Se propune schimbarea n totalitate a instalaiilor de ap i

  canalizare.

  De asemenea se propune folosirea noilor forme de

  nclzire i ap cald i menajer obinute din resurse

  regenerabile.

  Pompe de caldura aer-aer pentru climatizare/racire:

  cate o unitate exterioara pentru fiecare apartament al mansardei deci 6

  si 7 unitati pe tronson de mansarda montate in aer liber in corpurile

  de legatura; dimensiunile unei unitati exterioare:

  L x l x H = 1mx0 5mx0 8m;

  pentru spatiile comunitare si comert putem estima un necesar de 3...4

  unitati exterioare / corp de legatura.

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  42/43

  INSTALATII

  Panouri fotovoltaice ( pentru iluminat ):

  suprafata verticala ( sau inclinata ) pe fatada sud ( si, la limita, est-vest ): 80...100mp/tronson, pentru necesitatile mansardelor si

  50...60 mp/corp de legatura, pentru servicii comunitare/comert.

  camera pentru bateriile de acumulatore si instalatiile anexa:

  suprafata 12...14mp, pentru tronson mansarda si 8...10mp, pentrucorp legatura

  Panouri termosolare ( pentru apa calda de consum ):

  2panouri x 2mp pentru fiecare apartament = 12...14 panouri pe

  tronson de mansarda, montate pe acoperis, orientate sud, unghi deinclinare fata de orizontala 40...45grade;

  pentru corpul de legatura ( servicii comunitare, comert ) suntnecesare 4...6 panouri solare, cu suprafata de 2mp, fiecare

 • 7/23/2019 REABILITAREA LOCUINTELOR

  43/43

  CONCEPT AMENAJARE PEISAGERA -

  VARIANTE