Raspunsuri Si Intrebari hatz

download Raspunsuri Si Intrebari hatz

of 28

 • date post

  02-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Raspunsuri Si Intrebari hatz

 • 7/26/2019 Raspunsuri Si Intrebari hatz

  1/28

  1. Ce este o clasa java si cum se salveaza pe disk?

  Clas: set de obiecte cu caracteristici i funcionalitate identice (termenul de clasa sesubstituite termenului de tip)

  O clasa reprezinta o modalitate de a descrie un nou tip de date. Clasa este o descrierea unei multimi de obiecte caracterizate prin structuri si comportamente similare. Deaceea, o clasa va cuprinde defnitiile datelor si operatiilor ce caracterizeaza obiecteleclasei respective.

  Datele defnite intr-o clasa se mai numesc atribute, iar operatiile se mainumesc metode sau unctii-membru. tributele si metodele ormeaza membrii uneiclase.

  !inta"a olosita pentru a defni o clasa in #ava este:

  class nume_clasa { // date si metode

  }!alvarea pe dis$ se ace in olderul built cu numele clasei si e"tensia .class

  2. Ce este un package?

  %n pac$a&e &rupeaza toate clasele , %tilizate pentru or&anizarea claselor .'ac$a&eurile pot si comprimate sub orma ar.

  3. Defneste fnal, fnally fnalize.

  inal- o clasa declarata cu fnal nu poate f subclasata. O clasa declarata ca fnal oprestelinia de mostenire, nu se poate e"tinde o clasa fnala. O metoda declarata cu fnal nupoate f suprascrisa.O variabila declarata cu fnal poate f initializata numai o sin&uradata. %tilizata in special pentru mostenire

  inall*- +locul declarat cu fnall* se e"ecuta mereu dupa tr* and catc atunci cand apareo e"ceptie neasteptata sau ara a f o e"ceptie. ste utilizat pentru a evita . utapro&ramatorul sa evite curatarea codului accidentala prin return brea$ sau continue.

  inalize-este o metoda care daca este prezenta intr-o clasa este apelata inaintea &arba&ecollectorului. etoda fnalize() este utilizata pentru curatarea codului inainte ca unobiesct sa fe luat de &arba&e colector

  4. Defneste varia ila locala, varia ila mem ra si varia ila de clasa

  /ariabile de instan0. !unt unice fecrei instan0e le clasei.

  1

 • 7/26/2019 Raspunsuri Si Intrebari hatz

  2/28

  Variabile de clas. O singur copie pentru toate instanele clasei. Se folosetemodi catorul de acces static .

  Variabile locale. Variabile temporare declarate !n cadrul unei metode sau a unui bloc.Sunt "i#ibile doar !n cadrul acelei metode.

  'arametri. /ariabilele prin care se trimit ar&umente la apelul metodelor.

  variabile de 2nstanta (atribute) 3 aceste variabile defnesc valorile unui obiect, deci, elesunt create atunci c4nd obiectul este creat5 ele e"ista de c4nd obiectul este creat si panacand acesta este distrus5 doar obiectul si metodele sale au acces la variabilele deinstanta5

  variabilele statice 3 aceste variabile sunt parte dintr-o clasa5 sunt create atunci c4ndclasa este incarcata de #/ 5

  variabile locale ale unor metode 3 aceste variabile sunt defnite pe stiva metodei si elee"ista at4ta timp c4t metoda este e"ecutata (e"ista in stiva de apeluri)5 variabilele locale

  nu pot f accesate si din interiorul unor metode imbricate c iar daca ele e"ista candmetoda imbricata este e"ecutata

  variabile locale unui bloc de cod - aceste variabile sunt defnite in interiorul blocurilor decod (intre 6 si 7) si poate f utilizate in timp ce blocul este e"ecutat5 blocuri de cod sunttipice pentru, or, 8 ile si blocuri de initializare.

  Variablie membre$ sunt declarate in cadrul unei clase% dar apartin unui obiect.

  !. Defneste private, protected , pu lic'rivate: elementele private pot f accesate doar de creatorul clasei in cadrul metodeloracelei clase

  - olosit in declararea unui camp sau a unei metode dintr-o clasa - specifca aptul camembrul sau metoda respectiva poate f accesata doar din cadrul clasei insesi, nu si dinclasele derivate din aceasta clasa.

  'ublic: elementele publice sunt disponibile oricaror alte clase

  'rotected: similar cu private, utilizat in mostenire, clasele care mostenesc pot accesaelementele private din clasele de baza

  - olosit in declararea unui camp sau a unei metode dintr-o clasa - specifca aptul camembrul sau metoda respectiva poate f accesata doar din cadrul clasei insesi sau dinclasele derivate din aceasta clasa.

  9

 • 7/26/2019 Raspunsuri Si Intrebari hatz

  3/28

  ". #olul claselor de tip $ilter

  %n fltru este un obiect de a e ectua sarcini de fltrare pe fecare cerere, la o resurs (cuun con inut de servlet sau statice), sau pe rspunsul la o resurs, sau ambele.

  "emplele care au ost identifcate pentru acest desi&n sunt1) iltre de autentifcare9) e"ploatarea orestier ;i udit fltre) iltrele de criptare?) iltre @o$enizin&A) iltre care declanseaza resurse de acces evenimenteB) ! E @ fltreF) ime-@ip fltru lan

  Clasele ilter sunt radacina abstracta a claselor de decorator

  %. Design patternul &terator

  '. Descrieti modul de utilizare a Decoratorilor la realizarea i(o in java

  ). Care este di*erenta intre o clasa a stracta si o inter*ata

  O inter ata defneste un set de metode, proprietati, evenimente, inde"atori. cestimembri vor f implementati de o clasa sau c iar de o structura.

  O clasa abstracta este o clasa care nu poate f instantiata si este olosita pentrumostenire.O clasa care nu este abstracta si care deriveaza dintr-o clasa abstracta, trebuie saincluda implementarile tuturor membrilor abstracti.

  1+. Descrieti mecanismul try catc- fnally

  tr* 6

  EE codul care este susceptibil sa &enereze e"ceptie

  7 catc (@*pe1 tp1) 6

  EE e"ceptii de tipul @*pe1

  7 catc (@*pe9 tp9) 6

  EE e"ceptii de tipul @*pe9

 • 7/26/2019 Raspunsuri Si Intrebari hatz

  4/28

  7 G

  fnall* 6

  EE cod care se e"ecuta indi erent de tipul de e"ceptie aruncat (sau nu)7

  @r* 3 catc unctioneaza ca un s8itc pe tipul de e"ceptie

  9 modalitati de tratare a erorilor

  @ermination: eroarea este aruncataHesumption: se insereaza cod tr* 3 catc pt rezolvarea erorii

  +locul Itr*I contine instructiunile de desc idere a unui fsier si de citire dintr-un fsierambele put4nd produce e"ceptii. "ceptiile provocate de aceste instructiuni sunt tratate

  Jn cele doua blocuri Icatc I, c4te unul pentru fecare tip de e"ceptie.

  2nc iderea fsierului se ace Jn blocul Ifnall*I, deoarece acesta este si&ur ca se va

  e"ecuta. ara a olosi blocul Ifnall*I Jnc iderea fsierului ar f trebuit acuta Jn fecaresituatie Jn care fsierul ar f ost desc is, ceea ce ar f dus la scrierea de cod redundant:

  11. Descrieti modulele de creare a o iectelor din tipul claselorinterioare care nu sunt anonimie

  Clasa interioarK este necesarK numai clasei e"terioare. 'entru reducerea numKrului declase de nivel superior si pentru simplifcarea comunicKrii Jntre clasele ascultKtor laevenimente putem defni clasele receptor ca niste clase interioare cu nume, incluse Jnclasa cu ereastra aplicatiei:

  class rame e"tends # rame 6 #+utton b1 L ne8 #+utton (I M I)5 #+utton b9 L ne8 #+utton (I - I)5 #@e"t ield te"t L ne8 #@e"t ield (?)5int nL N5

  public rame() 6Container c L &etContent'ane()5b1.add ction istener (ne8 +1 ())5b9.add ction istener (ne8 +9 ())5c.set a*out (ne8 lo8 a*out())5c.add(b1)5 c.add(b9)5te"t.set@e"t(I IMn)5c.add (te"t)5

  7EE clase incluse cu numeclass +1 implements ction istener 6

  public void action'er ormed ( ction vent ev) 6te"t.set@e"t(I IM MMn)5

  =

 • 7/26/2019 Raspunsuri Si Intrebari hatz

  5/28

  77class +9 implements ction istener 6

  public void action'er ormed ( ction vent ev) 6te"t.set@e"t(I IM --n)5

  77

  Defnirea de clase incluse anonime reduce si mai mult lun&imea pro&ramelor, darele sunt mai &reu de citit si de e"tins

  19. ie un s*stem ormal defnit pe al abetul ormat din literele a si b. imba ulormat accepta doar cuvinte care se inc eie cu aab.!a se scrie automatul fnit

  determinist pentru acest limba si reprezentarea limba ului in + .

  13. Descrieti modaliatea de realizare a unui iterator si incercati sa*urnizati un e emplu concret de utilizare a acestui sa lon de programare

  %n iterator este un obiect care permite traversarea unei colectii simodifcarea acesteia (e": ster&ere de elemente) in mod selectiv. 'uteti obtine uniterator pentru o colectie, apeland metoda sa iterator(). 2nter ata 2terator esteurmatoarea:

  public inter ace 2teratorP Q 6 boolean as e"t()5 ne"t()5 void remove()5 EE optional7

  etodele au urmatorul comportament:

  as e"t -intoarce true daca mai e"ista elemente neparcurse inca de iteratorulrespectivne"t -intoarce urmatorul elementremove -elimina din colectie ultimul element intors de ne"t. 2n mod evident,remove nu poate f apelat decat o sin&ura data dupa un apel ne"t. Daca aceastare&ula nu este respectata, vom primi o eroare.

  e putem ima&ina ca un iterator se pozitioneaza intre elementele colectiei. 2nitial,cursorul sau precede primul element, ast el ca primul apel ne"t va intoarce primulelement.

  tentie: etoda remove este sin&ura modalitate !2R%H de a inlatura un elementdintr-o colectie in timpul parcur&erii acesteia. Orice alta metoda are uncomportament neprecizat (nu putem &aranta ca ster&erea va avea loc, sau caelementul sters va f cel pe care c iar doream sa-l ster&em).

  ste util sa olosim iteratori cand dorim: ster&erea elementului curent, in timpuliterarii

  >

 • 7/26/2019 Raspunsuri Si Intrebari hatz

  6/28

  Cand dorim sa iteram mai multe colectii in paralel.

  "emplu de olosire a unui iterator:Collection c L ne8 rra* ist()52terator it L c.iterator()5 8 ile (it. as e"t()) 6 EEverifcari asupra elementului curent: it.ne"t()5 it.remove()57

  14. Ce inseamna upcast? Descrieti mecanismul legarii intarziate si cum*aciliteaza acest mecanism realizarea proprietatii de upcast.

  'ropr