Rasp DGPMB Ref Salarizare Politisti 2010-2014

of 2 /2
 R,isPTiNs I,A CERERE DIRECTIA GENERALi DE POLITIE AMUNICIPIULT]I BUCUREST Rucuretri, Calea vicroriei nr.19, sector 3 E-mail: [email protected] Pe.soana de conbcll Conisar lcfde poliiie Badca Dornr Uvute t cetetii dumnedroastii a. rcsafi Dir..liei Getu.tul. . e Polilie n Municipiului B ucut.tti ti ?tr.gintntii tu Sctviciul Inlomarc ji Ret4ii Publice cu t. 180098|a .laia.le 02.44 2015, fom uldd in baza Le8ii541/2001, ptirind Iiben acces Ia htlitmntiilt de htt te\ public,fi aonunicdtu utndtoarclel Regulamenlul de o.ganiT .e ii lunclionare al Directiei Cenerale de Polille a Iluniciliului Bucuretli este n document ce face pane din clasa "SECRF-IE Db: SIRVICIU" 1n confomitate cu pLelederile arL. 7 $i afi. 8 din Hotar6rca cuvcrluLlLi Ro'nanici nr. 585 din I1.06.2003 pentlt aprcbarea Standatulclor ndti.rale dc proteclie a ihlaftatiilot .kt litdt. in Ro,zn?ia Ordinul minislrului de iffcmc u. 353 din 23.1L2002 penrl apt.hateu ,arnelor de aplicdte o Stakdadelo hatiahale de proteclie a intotnaliilor chsAcdb Si d inlbnldliilot secr.le .le senitiu in Mitulilc Miniltcn i .le /rrerre, Ordinul minislrului administraliei 9i inlemelor nr. 665 din 28.11.2008 p,T,td anrle: FIRICEL ALE)adNDRL Bu.uregti, slr.lennchili Vncnrescu nr. l7 A, s€ctor 4 e.na r. @[email protected]

Embed Size (px)

description

Raspuns DGPMB referitor salarizare politisti 2010-2014

Transcript of Rasp DGPMB Ref Salarizare Politisti 2010-2014

Page 1: Rasp DGPMB Ref Salarizare Politisti 2010-2014

 

R,isPTiNs

I,A CERERE

DIRECTIA

GENERALi

DE

POLITIE AMUNICIPIULT]I BUCUREST

Rucuretri, Calea vicroriei nr.19, sector 3

E-mail:

[email protected]

Pe.soana

de

conbcll

Conisar

lcfde

poliiie

Badca Dornr

Uvute t cetetii dumnedroastii a. rcsafi

Dir..liei

Getu.tul.

. e Polilie

n

Municipiului B ucut.tti

ti

?tr.gintntii tu

Sctviciul Inlomarc

ji

Ret4ii

Publice cu t.

180098|a .laia.le

02.44 2015,

fom

uldd

in

baza Le8ii541/2001,

ptirind

Iiben acces

Ia

htlitmntiilt de htt te\

public,fi

aonunicdtu utndtoarclel

Regulamenlul de

o.ganiT .e

ii

lunclionare

al Directiei Cenerale

de

Polille a

Iluniciliului Bucuretli este n document ce face

pane

din clasa

"SECRF-IE

Db:

SIRVICIU"

1n confomitate cu

pLelederile

arL. 7

$i

afi.

8

din Hotar6rca cuvcrluLlLi

Ro'nanici nr. 585 din I1.06.2003

pentlt

aprcbarea Standatulclor ndti.rale

dc

proteclie

a

ihlaftatiilot .kt

litdt.

in Ro,zn?ia

Ordinul minislrului de iffcmc u. 353 din 23.1L2002

penrl

apt.hateu

,arnelor de

aplicdte o Stakdadelo hatiahale de

proteclie

a

intotnaliilor chsAcdb

Si

d inlbnldliilot

secr.le .le

senitiu in Mitulilc Miniltcn

i .le

/rrerre,

Ordinul minislrului administraliei

9i

inlemelor nr. 665 din 28.11.2008

p,T,td

anrle: FIRICEL ALE)adNDRL

Bu.uregti, slr.lennchili Vncnrescu nr.

l7 A, s€ctor 4

e.na

r. @[email protected]

Page 2: Rasp DGPMB Ref Salarizare Politisti 2010-2014

 

tnele dctttildti

de hdndgenent tdurse

tua e ih unn7le

M,4,[

ti

Ordinul ministrului

administraiei

qi

lntmelor r. 66 din 23.04.2009

pehtu

aprcbarca List.i

. itfoMalii

secrete.le setaiciu i M.,4-1.

Menlionan

ca, la data de 30.03.2015,

Diieqia Generala

de

Polilie

a

Municiliului

Bucure$i are

un

numar

tulal de 6587 angajali,

din

care 5744 in structuri

operaiive,

respectiv 843 r'n sh'ucturi

neoperative.

Vd

trdsmiiem

alituat sunele

relrezentand saldiile

primite

de

personalul

D.G.P.M.B..

pe

catesorii

(operalive

9i

neoperative),

in

perioada 2010 2014:

2010 )012

t0l.l

7303920

Vd

asigufin

,le trtrcaga

iafothatiilor

.le intercs

public,

no6bn

disponibilitate

in ceea ce

p

vette

cofturical.a

confom

ptqedeilot

leeale lt

eisoote.

T€ eao Fa :02r

:r

r1

54;

{eb: $w

ooLni&apihc,

rc

anaii:pr$a

pdiriaGpihrci@pdrili'rcnuarc