RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

download RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

of 160

 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

 • Page 1 of 160

  R O M Â N I A

  J U D E Ţ U L B O T O Ş A N I

  M U N I C I P I U L B O T O Ş A N I

  Piaţa Revoluţiei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.ro primaria@primariabt.ro

  Nr. 5507 / 25.02.2014 / ŢMC

  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

  BOTOŞANI PE ANUL 2013

  I. STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU

  01. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ ............................................................................................. 10

  1.1. POZIŢIE ÎN JUDEŢ .............................................................................................. 10

  1.2. COORDONATE GEOGRAFICE ............................................................................................. 10

  1.3. ALTITUDINE MEDIE ............................................................................................. 10

  1.4. VECINI ............................................................................................. 10

  02. CADRU NATURAL ŞI PEISAJ ………………………………………………………… 10

  2.1. CARACTERISTICI ALE PEISAJULUI ................................................................................. 10

  2.2. APE DE SUPRAFAŢĂ .................................................................................... 10

  2.3. VEGETAŢIE ŞI FAUNĂ ..................................................................................... 11

  2.4. CARACTERISTICI ALE SOLULUI ..................................................................................... 11

  03. ACCESIBILITATE ……………………………………………………………………… 11

  3.1. ACCESIBILITATE RUTIERĂ …………………………………………................................ 11

  3.2. ACCESIBILITATE FEROVIARĂ ........................................................................................... 11

  3.3. ACCESIBILITATE AERIANĂ ……………………………………………………………. 12

  04. ASPECTE ISTORICE …………………………………………………………………… 12

  05. TERITORIU ADMINISTRATIV ……………………………………………………………12

  5.1. SUPRAFAŢĂ TOTALĂ ………………………………………………………………………12

  5.2. BILANŢ TERITORIAL ………………………………………………….................................13

  5.3. SUPRAFAŢĂ AGRICOLĂ …………………………………………………………………...13

  06. STRUCTURA URBANISTICĂ A LOCALITĂŢII ………………………………………...15

  6.1. GOSPODĂRIILE …………………………………………………………………………….15

 • Page 2 of 160

  R O M Â N I A

  J U D E Ţ U L B O T O Ş A N I

  M U N I C I P I U L B O T O Ş A N I

  Piaţa Revoluţiei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.ro primaria@primariabt.ro

  07. POPULAŢIA ŞI CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ………………………………….17

  7.1. POPULAŢIA LA RECENSĂMINTE ……………………………………………………….17

  7.2. POPULAŢIA STABILĂ A MUNICIPIULUI BOTOŞANI ŞI STRUCTURA ETNICĂ A

  ACESTEIA.........................................................................................................................................17

  08. ECONOMIA ………………………………………………………………………………….18

  8.1. DATE GENERALE ................................................................................................................18

  8.2. AGENŢI ECONOMICI ............................................................................................................20

  8.3. SERVICII ..................................................................................................................21

  8.4. TURISM ..................................................................................................................21

  09. ECHIPAMENTE SOCIO – CULTURALE ……………………………………………….23

  9.1. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ...............................................................................................23

  9.2. SĂNĂTATE ..................................................................................................................25

  9.3. CULTURĂ, SPORT, RECREERE ...........................................................................................26

  9.4. ALTELE .....................................................................................................................27

  10. GOSPODĂRIE COMUNALĂ ...............................................................................................27

  10.1. ALIMENTARE CU APĂ .....................................................................................................27

  10.2. CANALIZARE MENAJERĂ ................................................................................................28

  10.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ......................................................................28

  10.4. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ...........................................................................29

  10.5. TELECOMUNICAŢII ....................................................................................29

  10.6. SERVICII LOCALE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ .......................................................30

  11. EDIFICII CULTURALE ŞI DE CULT ................................................................................31

  11.1. EDIFICII RELIGIOASE ..........................................................................................................31

  11.2. EDIFICII CULTURALE .........................................................................................................32

  12. STAREA MEDIULUI ŞI BIODIVERSITATE .....................................................................33

  12.1. STAREA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI ..........................................................33

  12.2. STAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI ............................................36

 • Page 3 of 160

  R O M Â N I A

  J U D E Ţ U L B O T O Ş A N I

  M U N I C I P I U L B O T O Ş A N I

  Piaţa Revoluţiei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.ro primaria@primariabt.ro

  II. ACTIVITĂŢI RELEVANTE

  BUGETUL MUNICIPIULUI ........................................................................................................40

  DEZVOLTARE LOCALĂ ............................................................................................................43

  - INVESTIŢII ........................................................................................................................43

  - PROIECTE ..........................................................................................................................46

  FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL .................................................56

  MANAGEMENT URBAN ...........................................................................................................61

  - ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL EDILITAR ......................................................................61

  - URBANISM, PATRIMONIU, CADASTRU .....................................................................72

  - AUTORIZĂRI ACTIVITĂŢI ECONOMICE ....................................................................76

  SERVICII PUBLICE .....................................................................................................................78

  SERVICII SOCIALE ......................................................................................................................91

  SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ .....................................................................................106

  - TRANSPORT PUBLIC LOCAL .....................................................................................106

  - TERMOFICARE ………………………………………………………………………112

  - SALUBRIZARE ...............................................................................................................115

  - FONDUL LOCATIV .......................................................................................................121

  ORDINE PUBLICĂ ....................................................................................................................124

  SĂNĂTATE ..................................................................................................................................128

  - SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE........................................................................128

  - SPITALUL DE RECUPERARE SFÂNTUL GHEORGHE..............................................131