RAPORT TRIMESTRIAL 2018. 10. 2.آ  Imobilizari corporale Terenuri 05 26.569.109 26.569.109...

download RAPORT TRIMESTRIAL 2018. 10. 2.آ  Imobilizari corporale Terenuri 05 26.569.109 26.569.109 Constructii

of 27

 • date post

  08-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RAPORT TRIMESTRIAL 2018. 10. 2.آ  Imobilizari corporale Terenuri 05 26.569.109 26.569.109...

 • RAPORT TRIMESTRIAL

  TRIMESTRUL III 2016

  SOCIETATEA IAR SA

 • SITUATII FINANCIARE INTERIMARE - 30.09.2016

  1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

  Lei

  31 DECEMBRIE 2015

  30 SEPTEMBRIE 2016

  ACTIVE

  Active imobilizate

  Imobilizari necorporale 431.033 334.506

  Imobilizari corporale 58.439.283 57.239.678

  Imobilizari financiare 5.430.247 5.430.247

  Active imobilizate - Total 64.300.563 63.004.431

  Active circulante

  Stocuri 36.624.387 60.277.938

  Creante comerciale si alte creante 18.109.861 45.076.452

  Investitii financiare pe termen scurt 0 0

  Casa si conturi la banci 80.163.837 21.911.536

  Active circulante - Total 134.898.085 127.265.926

  Cheltuieli in avans 0 0

  TOTAL ACTIVE 199.198.648 190.270.357

  Capitaluri proprii si datorii

  Capital si rezerve

  Capital subscris varsat 47.197.132 47.197.132

  Rezultat curent 11.961.550 21.534.148

  Rezultat reportat 3.951.194 3.951.194

  Repartizarea profitului 0 0

  Rezerve din reevaluari 26.044.409 26.044.409

  Rezerve legale 2.838.868 2.838.868

  Alte rezerve 13.879.337 19.284.260

  Capitaluri proprii - Total 105.872.490 120.850.011

  Datorii pe termen lung 6.063.343 5.951.883

  Datorii curente

  Datorii comerciale 9.344.699 10.499.757

  Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 19.726.234 8.324.921

  Venituri in avans 4.449 2.161

  Datorii curente - Total 29.075.382 18.826.839

  Provizioane - Total 58.187.433 44.641.624

  Total capitaluri proprii, datorii si provizioane 199.198.648 190.270.357

  p DIRECTOR GENERAL p DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL

  ec. Ion DUMITRESCU ec. Rodica DUMITRESCU

 • 1.2.SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

  Lei

  30 SEPTEMBRIE 2015

  30 SEPTEMBRIE 2016

  Cifra de afaceri neta 60.801.350 79.316.135

  Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C 22.405.382 19.094.413

  Alte venituri din exploatare 337.620 217.977

  Venituri din exploatare – Total 83.545.352 98.628.525

  Cheltuieli cu materiile prime si materialele 51.671.107 65.921.653

  Cheltuieli cu personalul 12.386.446 13.523.192

  Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 948.632 2.821.022

  Alte cheltuieli de exploatare 25.016.367 5.303.477

  Ajustari privind activele circulante si provizioanele -26.618.573 -13.545.809

  Cheltuieli de exploatare - Total 63.403.979 74.023.535

  Profit din exploatare 20.140.373 24.604.990

  Venituturi financiare - total 14.120.990 2.078.301

  Cheltuieli financiare - total 799.845 1.023.435

  Profit financiar 13.321.145 1.054.866

  Profit inainte de impozitare 33.461.518 25.659.856

  Impozitul pe profit curent 1.857.360 4.125.708

  Profit net 31.604.158 21.534.148

  p DIRECTOR GENERAL p DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL

  ec. Ion DUMITRESCU ec. Rodica DUMITRESCU

 • 1.3.CASH FLOW – METODA INDIRECTA

  Lei

  Cash Flow metoda indirecta 30.09.2015 30.09.2016

  Profit net 31.604.158 21.534.148

  Amortizari si provizioane -25.669.941 -10.724.787

  Cash operational brut 5.934.217 10.809.361

  Variatia capitalului de lucru

  Variatia creantelor -6.199.085 28.158.923

  Variatia stocurilor -4.512.950 -9.258.409

  Variatia altor active curente inv termen scurt 11.832.150 -13.330.351

  Variatia V/Ch in avans 5.221 -3.089

  Variatia datoriilor totale -11.745.669 6.964.625

  Cash operational net -6.926.346 12.200.734

  Cash flow din investitii nete -26.044.581 10.263.616

  Variatia datoriilor

  Variatie credite pe termen scurt -

  Variatie credite pe termen lung -

  Variatie datorii asociati -

  Variatie alte datorii -

  Variatie capitaluri -12.655.490 10.829.130

  Cash flow din finantari -12.655.490 10.829.130

  Total variatii cash in perioada 6.462.745 12.766.248

  Cash initial 2.682.543 9.145.288

  Cash NET la sfarsit de perioada 9.145.288 21.911.536

  p DIRECTOR GENERAL p DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL

  ec. Ion DUMITRESCU ec. Rodica DUMITRESCU

 • SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Lei

  Element al capitalului propriu Sold la

  1 ianuarie 2016

  Cresteri Reduceri Sold la

  30.09.2016 Total, din care

  prin transfer

  total, din care

  prin transfer

  A 1 2 3 4 5 6

  Capital subscris 47.197.132 47.197.132

  Ajustari ale capitalului social 0

  Patrimoniul regiei

  Prime de capital

  Rezerve din reevaluare 26.044.409 26.044.409

  Rezerve legale 2.838.868 2.838.868

  Rezerve statutare sau contractuale

  Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 0

  Alte rezerve 13.879.337 5.404.923 19.284.260

  Actiuni proprii

  Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

  Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii

  Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

  Sold C 0

  Sold D 0

  Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

  Sold C 213709 213.709

  Sold D

  Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

  Sold C 3.305.328 0 3.305.328

  Sold D

  Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

  Sold C 432.157 432.157

  Sold D 0

  Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene

  Sold C 0

  Sold D 0

  Profitul sau pierderea exercitiului financiar

  Sold C 11.961.550 21.534.148 11.961.550 21.534.148

  Sold D 0

  Repartizarea profitului 0 0

  TOTAL CAPITAL PROPRIU 105.872.490 26.939.071 0 11.961.550 0 120.850.011

  p DIRECTOR GENERAL

  p DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL

  ec. Ion DUMITRESCU ec. Rodica DUMITRESCU

 • 1.3. NOTELE EXPLICATIVE SPECIFICE

  1.3.1. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, A AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE SI A AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE – NOTA 1

  SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  lei

  Valori brute

  Elemente de imobilizari Nr. rd.

  Sold initial la

  01.01.2016 Cresteri

  Reduceri Sold final la 30.09.2016

  (col 5=1+2-3) total

  din care: dezmembrari si casari

  A B 1 2 3 4 5

  Imobilizari necorporale

  Cheltuieli de dezvoltare 01 X

  Alte imobilizari 02 1.002.392 51.453 X 1.053.845

  Imobilizari necorporale in curs 03 X 0

  TOTAL (rd. 01 la 03) 04 1.002.392 51.453 0 X 1.053.845

  Imobilizari corporale

  Terenuri 05 26.569.109 26.569.109

  Constructii 06 36.226.293 7 36.226.300

  Instalatii tehnice si masini 07 7.256.848 569.561 3384 7.823.025

  Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 553.522 49.088 602.610

  Investitii imobiliare 09

  Imobilizari corporale in curs de executie 10 446.864 655.037 618.653 483.248

  Investitii imobiliare in curs de executie 11 51.453 51.453 0

  TOTAL (rd. 05 la 11) 12 71,052,636 1.325.146 673.490 0 71.704.292

  Active biologice 13 X

  Imobilizari financiare 14 5.430.247 X 5.430.247

  ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL ( rd 04+12+13+14) 12 77.485.275 1.376.599 673.490 0 78.188.384

  SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

  lei

  Elemente de imobilizari Nr. rd.

  Sold initial la

  01.01.2016

  Amortizare in cursul anului

  Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din

  evidenta

  Amortizare la 30.09.2016

  (col.9=6+7-8)

  A B 6 7 8 9

  Imobilizari necorporale

  Cheltuieli de dezvoltare 16 571.359 147.979 719.338

  Alte imobilizari 17 0

  TOTAL (rd. 16 la 17) 18 571.359 147.979 0 719.338

 • Imobilizari corporale

  19 Terenuri

  Constructii 20 63.644 2.239.646 2.303.290

  Instalatii tehnice si masini 21 5.691.047 428.084 3.384 6.115.747

  Alte instalatii, utilaje si mobilier 22 509.472 5.315 514.787

  Investitii imobiliare 23

  TOTAL (rd. 19 la 23) 24 6.264.