Raport final chestionar privind implicarea APL

of 27 /27
Rezultat chestionar adresat Autorităţilor Publice Locale conform Legii nr. 544/ 2001 cu referire la colectarea selectivă

Embed Size (px)

description

Raport final chestionar privind implicarea APL in implementarea sistemului de management integrat al deseurilor realizat in mai-iunie 2009

Transcript of Raport final chestionar privind implicarea APL

Page 1: Raport final chestionar privind implicarea APL

Rezultat chestionar adresat Autorităţilor Publice Locale conform

Legii nr. 544/ 2001cu referire la colectarea selectivă

Page 2: Raport final chestionar privind implicarea APL

Au raspuns la chestionar 2.289 primării dintr-un total de

3.179 la nivel naţional. Astfel, dintre acestea:

1.985 comune (pop >10.000 loc.) = 86,73% 229 orase (pop 2.000 – 40.000 loc.) = 10,03% 74 municipii (pop 10.000 – 2.000.000 loc.) =

3,24%

Page 3: Raport final chestionar privind implicarea APL

Activitatea de salubrizare din localitatea dvs este efectuata printr-un serviciu

intern sau este externalizat?

Comune 32,98% serviciu externalizat 40% serviciu intern 13,61% nu au serviciu de

salubrizare 13,41% N/AMunicipii 62,5% serviciu externalizat 37,50% serviciu intern 6% N/AOraşe 40% serviciu externalizat 54,29% serviciu intern 5,71% N/A

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

serviciuexternalizat

serviciuintern

nu auserviciu desalubrizare

N/A

comune municipii orase

Page 4: Raport final chestionar privind implicarea APL

Mai există pe raza localităţii dvs. groapă de gunoi neecologizată?

Raspuns DARaspuns DA

Comune - 91,06% = 1.808

Oraşe - 68,75% = 157

Municipii - 62,86% = 47

91,06%

62,86%68,75%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Existenta unei gropi de gunoi

comune municipii orase

Page 5: Raport final chestionar privind implicarea APL

Aveţi sistem de colectare selectivă?

Raspuns DA 271 Comune (13,68%)

172 Oraşe (54,29%)

77 Municipii (75%)

13,68%

75,00%

54,29%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

comune municipii orase

Page 6: Raport final chestionar privind implicarea APL

Ce cantitate de deşeuri aţi colectat in anul 2008?

Comune Hârtie - 383.216 kg => 1.414,08 kg/ comuna Plastic - 1.128.743 kg=> 4.165,10 kg/ comuna Sticla - 245.858 kg => 907,22 kg/ comuna

Comuna o calculăm cu o populaţie medie de 3.000 locuitori, asta înseamnă că s-au colectat:

- Hârtie = 0,47 kg/ loc.- Plastic = 1,38 kg/ loc.- Sticlă = 0,30 kg/ loc.

Page 7: Raport final chestionar privind implicarea APL

Ce cantitate de deşeuri aţi colectat în anul 2008?

Oraşe Hârtie - 12.851.378 kg => 56.119,55 kg/ oras Plastic - 47.476.931 kg => 207.322,84 kg/ oras Sticlă - 6.858.189 kg => 29.948,42 kg/ oras

Oraşul îl calculăm cu o populaţie medie de 15.000 locuitori, asta înseamnă că s-au colectat:

- Hârtie =3,74 kg/ loc.- Plastic =13,82 kg/ loc.- Sticlă = 1,99 kg/ loc.

Page 8: Raport final chestionar privind implicarea APL

Ce cantitate de deşeuri aţi colectat în anul 2008?

Municipii Hartie - 13.720.821 kg => 178.192,48 kg/ municipiu Plastic - 13.286.097 kg => 172.546,71 kg/ municipiu Sticla - 1.790.463 kg => 23.252,76 kg/ municipiu

Municipiul îl calculăm cu o populaţie medie de 80.000 locuitori, asta înseamnă că s-au colectat:

- Hârtie = 2,22 kg/ loc.- Plastic =2,15 kg/ loc.- Sticlă = 0,30 kg/ loc.

Page 9: Raport final chestionar privind implicarea APL

Ce cantitate de deşeuri aţi colectat în anul 2008?

PMB (1.943.981 locuitori) Hartie – 14.702.000 kg = 7,56 kg/ loc Plastic – 1.045.000 kg = 0,53 kg/ loc Metale feroase – 311.324.000 kg =

160,14 kg/ loc Metale neferoase – 2.194.474 kg = 1,12 kg/ loc

Sectoarele 1, 3, 4, 5, 6 ale Bucureştiului (1.614.341 locuitori)

Hartie - 6.211.641 kg = 3,84 kg/ loc Plastic - 4.875.688 kg = 3,02 kg/ loc Sticla - 3.833.398 kg = 2,37 kg/ loc

Page 10: Raport final chestionar privind implicarea APL

Există un depozit ecologic?

Raspuns DARaspuns DA

Comune 10,03% = 199

Oraşe 25,71% = 82 Municipii 25,00% =19

300 depozite ecologice

la nivel naţional declarate de primării

10,03%

25,00% 25,71%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

comune municipii orase

Page 11: Raport final chestionar privind implicarea APL

Există un depozit ecologic?Datele statistice ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Institutului Naţional de Statistică arată că: Din 225 de depozite municipale, numai 20 îndeplinesc normele europene de

mediu. Aproape jumătate din depozitele de deşeuri din zona urbană trebuie să se conformeze standardelor europene până în 2017. Pentru celelalte 205 calendarul convenit de autorităţile române cu oficialii Uniunii Europene prevede închiderea a 78 dintre ele în cursul acestui an, restul urmând să-şi sisteze activitatea până în anul 2017.

Doar 10% din depozitele de gunoi sunt ecologice Tot la nivel urban, sub 80% din populaţie beneficiază de serviciile societăţilor

de salubritate. La nivelul satelor şi al comunelor, până la jumătatea lunii iulie a acestui an,

toate gropile de gunoi din mediul rural trebuie închise.

Peste 7.000 de gropi de gunoi în mediul rural Potrivit datelor Gărzii Naţionale de Mediu, până în luna aprilie au fost închise

numai 1.300 de gropi de gunoi din cele peste 7.000. În paralel cu închiderea etapizată a gropilor de gunoi, autorităţile locale trebuie să înceapă construcţia unor depozite ecologice de deşeuri, care să respecte standardele europene de mediu sau să gestioneze transferul deşeurilor către gropile municipale.

Page 12: Raport final chestionar privind implicarea APL

Se realizează colectarea şi transportul deşeurilor vegetale de pe raza

primăriei dvs.? Deseuri vegetale: frunze, iarba, crengi, ramuri, resturi vegetale si din

gradinarit

Raspuns DARaspuns DA

■ 320 Comune = 6,11%

■ 92 Orase = 40,00%

■ 65 Municipii =87,50%

16,11%

87,50%

40,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

comune municipii orase

Page 13: Raport final chestionar privind implicarea APL

Se realizează colectarea şi transportul deşeurilor solide depozitate pe domeniul

public?

Raspuns DARaspuns DA

688 Comune (34,65%)

137 Orase (60,00%)

74 Municipii (100,00%)

34,65%

100%

60,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

comune municipii orase

Page 14: Raport final chestionar privind implicarea APL

Se realizează salubrizarea şi igienizarea spaţiilor şi terenurilor aparţinând

domeniului public?

Raspuns DARaspuns DA

1.840 Comune (92,71%)

229 Orase (100,00%)

74 Municipii (100,00%)

92,71%

100% 100%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

comune municipii orase

Page 15: Raport final chestionar privind implicarea APL

În localitatea dvs. există staţii ale mijloacelor de transport în comun? Se

realizează salubrizarea acestora?

Raspuns DARaspuns DA

1.587 Comune (79,94%)

183 Orase (80,00%)

69 Municipii (93,75%)

79,94%

93,75%

80,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

comune municipii orase

Page 16: Raport final chestionar privind implicarea APL

Se realizează colectarea şi transportul deşeurilor menajere de la populaţie,

instituţii publice şi agenţi economici?

Raspuns DARaspuns DA

Comune 61,09%

Orase 97,14%

Municipii100,00%

61,09%

100,00% 97,14%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

comune municipii orase

Page 17: Raport final chestionar privind implicarea APL

Cantitatea de deşeuri menajere colectată în kg pe parcursul anului 2008 şi în primul

trimestru al anului 2009? Comune

2008 – 173.502.729 kg 2009 – 47.872.768 kg

Orase 2008 – 401.246.193 kg 2009 – 94.321.179 kg

Municipii 2008 – 2.373.082.603

kg 2009 – 486.410.790 kg

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

Comune Orase Municipii

2008 2009

Page 18: Raport final chestionar privind implicarea APL

Se achită o taxă pentru acest serviciu de colectare şi transport al deşeurilor menajere?

Dacă da, care este in medie valorea per locuitor?

Raspuns DARaspuns DA / ValoareValoare

995 Comune (50,15%)1,2 - 8 lei/ pers/ luna

209 Orase (91,43%) 3- 5 lei/ pers/ luna

74 Municipii 100,00% 0 - 9 lei/ pers/ luna

50,15%

100,00%

91,43%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

comune

municipii

orase

Page 19: Raport final chestionar privind implicarea APL

Există sistemul de colectare în europubele a deşeurilor menajere la toţi utilizatorii

casnici?

Raspuns DARaspuns DA

410 Comune (20,67%)

118 Orase (51,43%)

37 Municipii (50,00%)

20,67%

50,00% 51,43%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

comune

municipii

orase

Page 20: Raport final chestionar privind implicarea APL

Gestionarea deşeurilor se face în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii

populaţiei?

61,52%

87,50%80,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

comune

municipii

orase

Raspuns DA

1.221 Comune (61,52%) vs. 199 cu depozit ecologic

183 Orase (80,00%) vs. 82 cu depozit ecologic

65 Municipii (87,50%) vs. 19 cu depozit ecologic

Page 21: Raport final chestionar privind implicarea APL

Ce probleme aţi întâmpinat în privinţa salubrizării localităţii dvs.?

Comune Lipsa fondurilor Lipsa utilajelor Recuperarea taxei de salubrizare Depozitarea necontrolata a deseurilor Lipsa unei rampe ecologice Lipsa pubelelor si a cosurilor de gunoi stradale Educatia cetatenilor Colectarea selectiva Infrasctructura drumurilor, zone inaccesibile Nivelul scazut de trai impiedica contractarea unei firme de salubrizare

Orase Lipsa fonduri Educatia cetatenilor Depozite necontrolate Distanta mare intre oras si rampa Utilaje vechi Colectarea selectiva

Municipii Educatia si lipsa de implicare a cetatenilor Depozitarea necontrolata a unor cantitati mari de deseuri Infrastructura drumurilor

Page 22: Raport final chestionar privind implicarea APL

Desfăşuraţi programe de informare şi educare a cetăţenilor asupra necesităţii colectării selective a deşeurilor reciclabile (hârtie şi carton, plastic-

PET, sticlă, metal)?

Raspuns DARaspuns DA

1.110 Comune (55,93%)

144 Oraşe (62,86%)

56 Municipii (75,00%)

55,93%

75,00%

62,86%

0,00%

10,00%

20,00%30,00%

40,00%

50,00%

60,00%70,00%

80,00%

comune

municipii

orase

Page 23: Raport final chestionar privind implicarea APL

Există sistem de gestionare a categoriilor speciale şi periculoase de deşeuri (uleiuri uzate, baterii şi acumulatori uzaţi, anvelope, deşeuri

spitaliceşti)?

Raspuns DARaspuns DA

60 Comune (3,04%)

13 Orase (5,71%)

9 Municipii (12,50%) 3,04%

12,50%

5,71%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

comune

municipii

orase

Page 24: Raport final chestionar privind implicarea APL

Aţi fi intersat(ă) ca localitatea dvs. sa fie pe lista celor în care are loc Programul „Marea

Debarasare”?

Raspuns DARaspuns DA

1.528 Comune – 76,96% 96 Orase – 4,19% 6 Municipii – 8,12%

Raspuns NURaspuns NU

2% comune – nu stiu ce inseamna acest Program

8% din total – sunt implicati in acest Program

Page 25: Raport final chestionar privind implicarea APL

Cunoaşteţi legislaţia specifică pentru deşeurile din echipamente electrice şi

electronice (DEEE)?

Raspuns DARaspuns DA

1.726 Comune (86,93%)

223 Orase (97,14%)

74 Municipii (100,00%)

86,93%

100,00%

97,14%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

comune

municipii

orase

Page 26: Raport final chestionar privind implicarea APL

Aţi pus la dispoziţie un spaţiu de colectare sau puteţi pune la dispoziţie terenul necesar, obligaţie conform

legislaţiei, pentru amenajarea unui punct de colectare DEEE?

Raspuns DARaspuns DA

1.635 Comune (71,43%)

157 Orase (68,57%)

74 Municipii (100,00%)

71,43%

100,00%

68,57%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

comune

municipii

orase

Page 27: Raport final chestionar privind implicarea APL

Primăria, ca instituţie, realizează colectare selectivă şi colectare DEEE, inclusiv surse de

iluminat?

Raspuns DARaspuns DA

814 Comune (35,56%)

137 Orase (60,00%)

69 Municipii (93,75%)

35,56%

93,75%

60,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

comune

municipii

orase