RAPORT DE ACTIVITATE - gal-mt.ro · modificare de strategie prin relocarea sumei ... (APL),...

of 18 /18
GAL “Pe Mures si pe Tirnave”, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro 1 RAPORT DE ACTIVITATE 2013 Grupul de Actiune Locala PE MURES SI PE TARNAVE

Embed Size (px)

Transcript of RAPORT DE ACTIVITATE - gal-mt.ro · modificare de strategie prin relocarea sumei ... (APL),...

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  1

  RAPORT DE ACTIVITATE

  2013

  Grupul de Actiune Locala

  PE MURES SI PE TARNAVE

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  2

  RRAAPPOORRTT DDEE AACCTTIIVVIITTAATTEE

  Anul 2013

  1. Informatii generale

  Grupul de Actiune Locala Pe Mures si pe Tarnave s-a infiintat in anul 2010 fiind

  un parteneriat public-privat constituit in conformitate cu cerintele Axei LEADER (axa IV

  din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala).

  Teritoriul GAL cuprinde 11 localitati

  din judetul Alba: Cetatea de Balta, Jidvei,

  Sona, Sincel, Teius, Radesti, Lopadea Noua,

  Hoparta, Lunca Muresului, Farau, Noslac, si

  o localitate din judetul Mures, respective

  comuna Atintis,

  In luna ianuarie 2012 s-a semnat

  contractul de finantare cu APDRP pentru implementarea strategiei.

  Obiectul contractului este reprezentat de acordarea finantarii nerambursabile de

  catre Autoritatea Contractanta pentru componentele Sub-Masurii 431.2 - Functionarea

  Grupului de Actiune Locala Pe Mures si pe Tarnave, dobandirea de competente si

  animarea teritoriului.

  Obiectivul principal este implementarea planului local de dezvoltare, in teritoriul

  GAL, alcatuit din 12 localitati din judetele Alba si Mures.

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  3

  In al doilea an de functionare principalele obiective au fost de animare si

  facilitare a teritoriului GAL, mediatizarea sub-masurilor Leader, organizarea de actiuni si

  evenimente de promovare. Activitatile desfasurate au avut un impact bun asupra

  comunitatilor din teritoriul GAL.

  Principalele beneficii aduse de programul Leader pentru teritoriu GAL sunt

  urmatoarele:

  Coeziunea teritoriala a microregiunii si grupului

  Consideram o mare realizare faptul ca cetatenii teritoriului

  isi simt apartenenta la parteneriatul GAL. Inca din faza de

  animare putem spune ca partenerii au construit viziunea

  dezvoltarii pe baza capitalului teritorial, luand in considerare

  resursele cele mai semnificative ale teritoriului si valorizarea

  acestora in beneficiul intregului teritoriu.

  Cresterea capacitatii locale

  Cresterea/ consolidarii capacitatii locale este o prioritate

  pentru GAL-ul nostru. Pentru noi este un obiectiv important

  ca prin actiunile noastre, atat la nivel de individ/

  comunitate/ localitate cat si la nivel microregional sa cream

  modele, exemple de buna practica, astfel incat la sfarsitul

  proiectului sa ramana in urma comunitati intarite.

  Desi rezultatele se vor vedea in timp, pana la ora actuala un indicator

  cuantificabil ar fi numarul de benefiari care acceseaza pentru prima data un

  program de finantare. In cazul nostru din cei 60 de beneficiari care au accesat

  masurile Leader, numai 6 sunt beneficiari si ai altor programe din care 4 a

  masurilor PNDR.

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  4

  2. Implementarea strategiei

  In anul 2013 GAL Pe Mures si pe Tarnava si-a continuat activitatea de

  implementare a strategiei de dezvoltare locala, fiind organizate 5 sesiuni de selectie de

  proiecte.

  Sesiunea 1/2013 - 25.02-05.04.2013

  Sesiunea 2/2013 - 22.05-27.06.2013

  Sesiunea 3/2013 - 01.08-16.09.2013

  Sesiunea 4/2013 - 08.11-09.12.2013

  Sesiunea 5/2013 - 18.12.2013-20.01.2014

  In luna iulie 2013 a fost efectuata o

  modificare de strategie prin relocarea sumei

  de 400.000 euro de la masura 411.2

  Sprijinirea antreprenoriatului si

  imbunatatirea marketingului produselor locale la masura 411.12 Instalarea tinerilor

  fermieri.

  In cadrul sesiunilor organizate in anul 2013 au fost evaluate si selectate 44 de proiecte din

  care: 21 sunt proiecte depuse de beneficiari publici (APL), celelalte 23fiind proiecte depuse de

  beneficiari privati.

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  5

  3. Situatia proiectelor selectate

  Masura 413.1 Renovarea satelor si echiparea teritoriului (322) Bugetul

  Masurii (euro): 580000

  Nr. Crt. Sesiunea An Denumire proiect Beneficiar Localitate

  Valoare eligibila (euro)

  1 1 2012 Modernizare strazi secundare (Strada Oituz) in localitatea Cetatea de Balta, Judetul Alba

  Comuna Cetatea de Balta

  Cetatea de Balta 54769

  2 1 2012 Asfaltare strazi in localitatile Leorint si Mescreac, comuna Radesti judetul Alba Comuna Radesti Radesti 59996

  3 1 2012 Reabilitarea zonei centrale a comunei Noslac si construirea unui spatiu multifunctional in comuna Noslac, judetul Alba Comuna Noslac Noslac 60854

  4 1 2012 Reabilitare camin cultural Veseus Comuna Jidvei Jidvei 55000

  5 1 2012 Reabilitare si extindere camin cultural Sincel Cimuna Sincel Sincel 87797

  6 2 2012

  Infiintarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat si dotarea acestuia cu un buldoexcavator in comuna Lopadea Noua, judetul Alba

  Comuna Lopadea Noua

  Lopadea Noua 49375

  7 2 2012 Dotarea serviciului pentru situatii de urgenta al comunei Atintis, judetul Mures Comuna Atintis

  Atintis - Mures 49325

  8 2 2012 Asfaltare strada Bisericii Comuna Hoparta Hoparta 50000

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  6

  9 2 2012 Reabilitarea camin cultural sat Heria comuna Farau Judetul Alba ComunaFarau Farau 55066

  10 2 2012 Dotare cu echipamente si mobilier pentru camin cultural Noslac Comuna Noslac Noslac 8081

  11 2 2013

  Proiect integrat imbunatatirea serviciilor publice pentru cetatenii comunei Lunca Muresului prin prima infiintare si dotarea a serviciului de gospodarire comunala in cadrul primariei Lunca Muresului, Achizitie de Echipamente Necesare serviciului voluntar privind situatiile de urgenta si dezvoltarea culturala a comunitatii din Lunca Muresului prin dotarea bibliotecii si a caminului cultural Lunca Muresului

  Lunca Muresului 40607

  12 2 2013 Reabilitare camin cultural Heria, comuna Farau, jud. Alba Farau Farau 51090

  13 3 2013 Reabilitare camin cultural sincel, localitatea sincel, comuna sincel, jud Alba Comuna Sincel Sincel 51930

  14 5 2013 Dotarea serviciului de voluntariat pentru situatii de urgenta cu un buldoexcavator in comuna Cetatea de Balta

  Comuna Cetatea de Balta

  Cetatea de Balta 54584

  15 5 2013 Construire trotuare -comuna Sona Comuna Sona Sona 54584

  16 5 2013 Infiintarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat si dotarea acestuia cu un buldoexcavator in comuna Sancel,judetul Alba Comuna Sancel Sincel 54584

  TOTAL 990072

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  7

  Masura 413.3 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi care valorifica potentialul local (312) Bugetul masurii: 480.000 euro

  Nr. Crt. Sesiunea An Denumire proiect Beneficiar Localitatea

  Valoare publica (euro)

  1 2 2012 Infiintarea si dotarea unei intreprinderi individuale in localitatea Bagau, Comuna Lopadea Noua, judetul Alba Godorogea Gabriela Lopadea Noua 123750

  2 2 2012 Dezvoltarea SC Nova Tehnology SRL prin achizitie de utilaje de productie SC NOVA TECHNOLOGY SRL Noslac 107939

  3 1 2013 Achizitia de echipamente pentru coserit SC TAO PROIECT SRL Cetatea de Balta 11021

  4 1 2013 Achizitie echipamente topografice si dotari birouri ARHICUZIC SRL Noslac 29735

  5 1 2013

  Achizitie tractor si plug pentru prestari servicii in agricultura

  FOLEA VERONICA Sona

  27300

  6 1 2013

  Achizitie incarcator si plug pentru lucrari de pregatire a terenului

  HAIDU IULIAN FLORIN Sona

  26950

  7 1 2013

  Achizitionare de tractor si plug pentru activitati auxiliare in productia vegetala

  GIRLONTA CRISTIAN Sona

  27300

  8 1 2013 Achizitie aparatura topografica VOICU MARIUS PARTENIE Sona 29390

  9 2 2013 Achizitie echipament pentru testarea si repararea injectoarelor tip common rail SC Actual Technodiesel SRL Lunca Muresului 17858

  10 3 2013 Deyvoltare SC Nova Tehnology SRL prin achiyitie utilaje de productie SC Nova Tehnology SRL Noslac 84968

  11 3 2013 Achiyitie tractor si plug pentru prestari servicii in agricultura Folea Veronica Sona 27300

  Total 513511

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  8

  Masura 411.3 Modernizarea exploatatiilor agricole (121) Bugetul Masurii

  (euro): 210000

  Nr. Crt. Sesiunea An Denumire proiect Beneficiar Localitatea Valoare publica (euro)

  1 2 2012 Achizitie semanatoare Moldovan Rodica Lopadea Noua 15000

  2 1 2013 Achizitii utilaje in ferma mixta

  TULUS EMIL PETRU Teius 21850

  3 2 2013 Modernizare ferma vegetala prin achizitii utilaje SC SERVICE PAJISTI SRL Noslac 20560

  4 3 2013 Modernizare ferma vegetala prin achizitie de utilaje

  PFA Botezan Liviu Romul Noslac 18400

  5 3 2013 Dotare cu utilaje agricole in ferma vegetala Loghin Ana Maria Farau 20852

  6 4 2013 Modernizare activitate SC Terra Germundis SRL Radesti 22500

  7 5 2013 Modernizarea exploatatiei agricole-Mosia Maier SC Mosia Maier SRL Radesti 99925

  Total 219087

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  9

  Msura 413.2: Promovarea valorilor spatiului rural, patrimoniului material si imaterial (322 b, c)

  Bugetul Masurii (euro): 185000

  Nr. Crt. Sesiunea An Denumire proiect Beneficiar Localitatea

  Valoare publica (euro)

  1 1 2013 Achizitie de costume populare, si instrumente muzicale ASOCIATIA M.I.S. Lopadea

  Noua 15000,00

  2 1 2013 Dotare echipamente si mobilierpentru caminul cultural Noslac COMUNA NOSLAC Noslac 12833

  3 1 2013 Promovarea patrimoniului imaterial Fetele de la Capalna

  COMUNA JIDVEI Jidvei

  12219,00

  4 3 2013

  Dezvoltarea activitatilor culturale ale comunei Farau prin dotarea caminelor culturale din localitatile Heria si Sinbenedic cu echipamente si mobilier Comuna Farau Farau 19352

  5 3 2013 Dotarea asociatiei fii satului cetatea de balta cu instrumente si echipament in vederea desfasurarii de activitati artistice

  Fii Satului Cetatea de Balta

  Cetatea de Balta 19745

  6 3 2013 Dotarea caminului cultural din cetatea de balta cu instalatie de aer conditionat si cortina pentru scena

  Comuna Cetatea de Balta

  Cetatea de Balta 14863

  7 3 2013 Dotare camin cultural Sincel Comuna Sincel Sincel 17121

  8 3 2013 Gastronomia si legendele satului

  UNIUNEA ARTISTILOR INTERPRETI DE FOLCLOR MUZICAL DIN ROMANIA

  Noslac Jivei, Cetatea de Balta 20000

  9 3 2013 Achizitie scena pentru spectacole Comuna Radesti Radesti 20000

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  10

  10 4 2013 Modernizarea caminului cultural Comuna Hoparta Hoparta 20691

  11 4 2013 Conservarea traditiilor populare Comuna Atintis Atintis 20000

  12 5 2013 Dotarea asociatiei Fii Satului Cetatea de Balta cu instrumente si echipament in vederea desfasurarii de activitati artistice

  Asociatia Fii Satului Cetatea de Balta

  Cetatea de Balta 19800

  13 5 2013 Modernizarea caminului cultural Turdas prin dotarea cu echipamente si mobilier Comuna Hoparta Hoparta 25554

  TOTAL 237178

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  11

  411.12 Instalarea tinerilor fermieri Bugetul Masurii (euro): 400.000

  Nr. Crt. Sesiunea An Denumire proiect Beneficiar Localitatea

  Valoare publica (euro)

  1 3 2013 Instalarea tinarului fermier PFA Costea Nicolae Daniel Sona 40000

  2 3 2013 Instalarea tanarului fermier Loghin Ana Maria Loghin Ana Maria Farau 16000

  3 3 2013

  Cresterea capacitatii productive si a volumului productiei destinate comercializarii in ferma agricola Fogorosi Istvan

  Cetatea de Balta 40000

  4 4 2013 Instalarea tinarului fermier Marginean Ciprian Alexandru Noslac 40000

  5 4 2013

  Cresterea capacitatii productive si a volumului productiei destinate comercializarii in ferma agricola Folea Bogdan Sona 40000

  6 5 2013 Instalare tanara fermiera Stoian Simona Ioana Stoian Simona Ioana Noslac 40000

  7 5 2013 Instalare tanara fermiera Nicula Cristina Nicula Cristina Radesti 40000

  8 5 2013 Instalare tanara fermiera Ilea Victorita Ilea Victorita Noslac 32000

  9 5 2013 Instalare tanara fermiera Doboczi Claudia Daniela Doboczi Claudia Daniela Noslac 24000

  TOTAL 312000

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  12

  4. Activitati de informare si animare a teritoriului

  4.1 Informarea publicului

  In cadrul activitatii au fost realizate mai multe intalniri in teritoriul GAL in

  vederea informarii cetatenilot

  referitor la activitatea GAL,

  apelurile de selectie, masurile din

  strategia GAL. In cadrul intalnirilor

  organizate au fost distribuite

  materiale informative potentialilor

  beneficiari.

  Rezultatele activitatii se

  concretizeaza in urmatoarele:

  5 intalniri organizate

  375 participanti la intilnirile

  organizate

  375 de mape distribuite (material

  informative si promotionale).

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  13

  4.2 Instruirea personalului si a liderilor locali

  In perioada 09-12.10.2013 a fost desfasurata o sesiune de instruire adresata

  angajatilor si liderilor locali, cu tema Prioritatile dezvoltarii rurale obiective si viziune

  de dezvoltare. Cursul a fost organizat la Pensiunea Subpiatra din localitatea Salciua,

  judetul Alba si a fost foarte bine

  receptat si apreciat de participanti.

  Au participat 20 de persoane, 7 angajati ai GAL si 13 lideri din teritoriul GAL. Au

  fost desfasurate 24 de ore de instruire.

  In luna noiembrie unul din angajatii GAL a participat la cursul cu tema

  Accesarea, utilizarea si recuperarea fondurilor europene.

  4.3 Evenimente de promovare ale teritoriului GAL

  In primul semestru a fost organizat la Noslac in eveniment pentru promovarea

  producatorilor locali din teritoriul GAL, la care au participat 11 producatori din teritoriul

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  14

  GAL. In semestrul al doilea fost organizat la Noslac in data de 15.09.2013 evenimentul

  Roadele toamnei pentru promovarea producatorilor locali din teritoriul GAL.

  Asa cum a fost planificat evenimentul a avut scopul de promovare a

  producatorilor locali din teritoriul GAL si mediatizare a potentialului teritoriului.

  Fata de anul trecut, echipa

  GAL a reusit o organizare mai

  buna care a facut ca atractia sa fie

  maxima. Au fost invitati

  producatori locali care sa-si

  prezinte si sa vanda productia

  proprie. Sectorul destinat

  producatorilor locali a fost

  amenajat rustic, astfel incat sa fie

  evidentiate traditiile locale. Corturile amenajate pentru producatori au fost de

  asemenea amenajate si inscriptionate cu insemnele GAL si numele poducatorilor. De

  asemenea au fost realizate materiale de promovare (carti de vizita cu insemnele GAL si

  date de contact ale producatorilor) pentru o mai buna mediatizare catre publicul larg a

  producatorilor.

  Au participat cu produse:

  - Ferma de legume: Urs Gabriel Noslac

  - Ferma de legume: Adorjan Nicolae

  Noslac, Stana de Mures

  - Ferma legume :Morar Erika Noslac,

  Stana de Mures

  - Mestesugar artizanat: Sarghi

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  15

  Constantin Noslac Captalan

  - Apicultor: Dirjan Ionel Noslac, Gabud

  - Ferma de legume: Agraris Lunca Muresului

  - Ferma legume si fructe: Haiduc Marius Lunca Muresului

  - Produse lactate: Marginean Marcel Noslac

  - Preparate traditionale: Erdely Iosif, Feher Alexandru, Szeci Arpad

  Programul a debutat

  cu parada portului popular

  ocazie cu care s-au prezentat

  ansambluri folclorice din

  teritoriul GAL localitatile:

  Noslacul, Radesti, Atintis,

  Farau, Hoparta, Lopadea

  Noua, Lunca Muresului. In

  continuare in cadrul

  spectacolului folcloric localitatile din teritoritoriul GAL si-au prezentat traditiile locale

  prin cantec si dans.

  Cu acest prilej, Grupul de Actiune Locala Pe Mures si pe Tarnave si-a mediatizat

  prezenta in teritoriu si identitatea prim materialele informative si promotionale

  distribuite, fiind amenajat un stand de prezentare al GAL in cadrul expozitiei

  producatorilor.

  Evenimentul a fost foarte bine apreciat de participanti, insa atractia

  evenimentului a ramas expozitia organizata de GAL Pe Mures si pe Tarnave, care a fost

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  16

  vizitata si apreciata de catre oficialitatile de la nivel judetean care au participat la

  eveniment, respectiv conducerea Consiliului Judetean Alba, senatori si deputati de Alba.

  Rezultatele activitatii constau in: 2 evenimente organizate, 143 de participant din

  care 21 producatori locali.

  4.4 Mediatizarea actiunilor/ rezultatelor

  Activitatea a avut scopul informarii teritoriului GAL referitor la activitatile,

  evenimentele, desfasurate de GAL si comunicarea informatiilor legate de

  implementarea strategiei de dezvoltare locala.

  Mediatizarea a fost realizata in special prin intermediului site-ului propriu:

  www.gal-mt.ro, prin presa scrisa si on-line, campanii radio.

  mailto:[email protected]://www.gal-mt.ro/

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  17

  Rezultatele se concretizeaza in urmatoarele:

  4 aparitii in presa scrisa

  14 publicatii on-line

  1 campanie radio

  1 intilnire informativa

  4.5 Studii ale zonei

  In vederea unei evaluari a serviciilor sociale din teritoriul GAL a fost realizat un

  studiu. Activitatea a inceput in luna aprilie 2013 cand s-a realizat achizitia serviciilor.

  Prestatorul de servicii a parcurs etapele de documentare, culegere date, aplicare

  chestionare, prelucrare date , studiul fiind finalizat la sfarsitul anului 2013. Studiul

  evalueaza necesitatile teritoriului, gradul in care strategia locala atinge domeniul si face

  recomandari viitoare pentru GAL si parteneri.

  4.6 Animarea teritoriului GAL Pe Mures si pe Tarnave

  In cadrul activitatii au fost

  organizate intilniri individuale ale

  animatorilor cu cetateni din teritoriul

  GAL si intilniri tematice cu

  producatori locali, reprezentanti ai

  asociatiilor agricole, fermieri.

  S-a constituit un grupului

  tematic de lucru Bune practici

  pentru dezvoltare rurala. In lunile

  mailto:[email protected]

 • GAL Pe Mures si pe Tirnave, Noslac, str. Principala nr. 78, Judetul Alba e-mail: [email protected] , www.gal-mt.ro

  18

  august si noiembrie au avut loc intilniri individuale ale animatorilor cu cetateni si

  producatori din teritoriul GAL. A fost o abordare de genul din poarta in poarta.

  Rezultatele activitatii:

  - 4 intilniri organizate

  - 1 grup tematic constituit

  - 67 participanti la intilnirile organizate din care 12 membri in grupul de lucru

  - Intalniri individuale ale animatorilor cu cetatenii,

  5.Alte activitati

  A fost organizata la Alba Iulia in perioada 28.02 01.03.2013 intilnirea regionala

  a GAL-urilor din regiunea Centru. GAL Pe Mures si pe Tarnave a fost unul dintre

  organizatori.

  In perioada 29 31 iulie 2013 echipa GAL a participat la evenimentul organizat

  de Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din Romania la Sinaia Conferinta

  nationala pe teme de cooperare LEADER si Targul de proiecte de cooperare intre

  Grupurile de Actiune Locala.

  mailto:[email protected]