Raport asupra faunei de interes conservativ naţional şi ...apmgl-old.anpm.ro/files/ARPM...

of 20 /20
Raport asupra faunei de interes conservativ naţional şi/sau comunitar de pe suprafaţa Lacului Lozova şi a zonei adiacente - raport final- Întocmit pentru: ÎNTOCMIT DE Autor biol. Liviu Pârâu Verificare şi revizurire biol. Călin Hodor Decembrie 2011

Embed Size (px)

Transcript of Raport asupra faunei de interes conservativ naţional şi ...apmgl-old.anpm.ro/files/ARPM...

 • Raport asupra faunei de interes conservativ naţional şi/sau comunitar de pe suprafaţa Lacului Lozova şi

  a zonei adiacente - raport final-

  Întocmit pentru:

  ÎNTOCMIT DE

  Autor

  biol. Liviu Pârâu

  Verificare şi revizurire

  biol. Călin Hodor

  Decembrie 2011

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  i

  Conţinut Pagina

  1 INTRODUCERE ................................................................................................................................... 1

  2 PREZENTAREA ZONEI DE STUDIU .................................................................................................. 1

  3 METODA DE STUDIU ......................................................................................................................... 4

  4 REZULTATE PRELIMINARE .............................................................................................................. 7 4.1 AVIFAUNA CUIBĂRITOARE DIN PERIMETRUL LACULUI LOZOVA ŞI ZONELE ÎNVECINATE ........................... 7 4.2 SITUAŢIA CUIBĂRIRII BERZEI ALBE ÎN SATELE DIN PERIMETRUL PROIECTULUI ...................................... 14 4.3 ANALIZA POPULAŢIEI DE POPÂNDĂU DIN ZONA STUDIATĂ ................................................................... 14

  5 CONCLUZII ........................................................................................................................................ 18

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  1

  1 INTRODUCERE

  Raportul privind analiza calitativă şi cantitativă a faunei de păsări şi mamifere de interes comunitar a fost produs ca urmare a solicitării Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice, custode al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi a comenzii primite de la Continental Wind Ro SRL.

  Raportul este în conformitate cu obligaţiile Wildlife Management Consulting din contractului 37 din 01.03.2011.

  Obiectul principal al acestui contract constă în studierea avifaunei cuibăritoare şi a mamiferelor de interes comunitar din apropierea Lacului Lozova precum şi analiza distribuţiei berzei albe Ciconia ciconia şi succesul reproductiv al acestei specii în localităţile din apropierea parcurilor eoliene dezvoltate de CWP.

  2 PREZENTAREA ZONEI DE STUDIU

  Prezentul studiu are ca obiectiv evaluarea efectivelor de păsări, a speciilor cuibăritoare dar şi cele de pasaj, din partea nordică a lacului Lozova, precum şi a spaţiului limitrof, în limita a 500 de metri. În aria studiată va fi amplasată o singură unitate turbină, însă în figura 1 am marcat şi poziţia următoarelor 3 turbine, care vor fi în vecinătatea lacului Lozova.

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  2

  Fig. 1: Vedere satelitară a lacului Lozova; aria în care au fost efectuate observaţiile

  Această unitate face parte din zona de importanţă avifaunistică (IBA) ”Lunca Siretului

  Inferior” (figura 2).

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  3

  Fig. 2: IBA Lunca Siretului Inferior

  (http/iba.sor.ro/Maps/lunca_siretului_inferior_harta_satelitara.htm)

  Aria în care au fost efectuate observaţiile este delimitată la sud de către un dig de pământ

  ce fragmentează lacul în două părţi inegale.

  Zona principală este în prezent concesionată, fiind practicată piscicultura, dar şi pescuitul

  sportiv. Habitatul, caracterizat de suprafaţa apei şi banda îngustă de vegetaţie poziţionată

  limitrof, poate susţine doar un număr limitat de specii şi indivizi. Zona secundară (figura

  3), aflată la nord de dig, prezintă o vegetaţie palustră abundentă (Phragmites sp., Typha

  sp.) şi ochiuri de apă (japşe). În extremitatea nordică se află o păşune umedă/ zonă

  Lacul Lozova

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  4

  umedă, favorabilă pentru păsările limicole, dar şi pentru berze, limitată de plantaţia tânără

  de plop (Populus sp.). Studiul nostru este axat pe această zonă secundară, perturbată

  doar de păşunatul ocazional şi pescuitul sportiv, fără a afecta avifauna.

  Fig. 3: Aspect din zona secundară. Foto Liviu Pârâu

  3 METODA DE STUDIU

  Pentru efectuarea acestui studiu au fost selectate 40 de puncte de observaţie în

  perimetrul de 500 de metri adiacent lacului şi zonei umede (figura 4). Acestea sunt situate

  în habitate diferite: pajişti, culturi agricole, căi de acces, plantaţii, astfel că diversitatea

  speciilor a fost ridicată. Aceste puncte ne-au permis şi observarea directă a păsărilor

  aflate pe luciul apei, ori în vegetaţia palustră, precum şi dinamica zilnică a diferiţilor indivizi

  dinspre locurile de înnoptare (mlaştină) către locurile de hrănire (culturi agricole).

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  5

  Punctele sunt situate pe direcţia est-vest; primul (1,6,7 etc.) la 50 de metri distanţă de lac,

  al doilea (2,5,8 etc.) la 250 de metri, iar ultima linie (3,4,9 etc.) de puncte se află la 450 de

  metri distanţă de lac. Aceste distanţe pot varia cu ± 4 metri, din cauza faptului ca

  marginea lacului este neregulată. Toate punctele îndeplinesc aceste criterii, cu excepţia

  punctelor 19-22, situate pe direcţia nord-sud, care fac legătura între partea estică şi cea

  vestică a lacului Lozova.

  În fiecare punct au fost petrecute 15 minute, pentru a obţine un număr real al speciilor şi

  indivizilor din perimetrul selectat. Fiecare pasăre a fost notată pe formular, împreună cu

  caracteristicile individului (sex, vârstă, alte observaţii) şi distanţa la care a fost observată

  (astfel am putut selecta speciile posibil cuibăritoare). Deasemenea, în formular a fost

  menţionată viteza vântului, temperatura aerului, dar şi procentul de acoperire al cerului,

  factori ce influenţează activitatea păsărilor.

  Observațiile au fost efectuate după cum urmează:

  În luna iulie – 10 zile, între data de 3 şi 12

  În luna august – 10 zille între 1 şi 10

  În luna septembrie – 10 zie între 6 și 15

  În luna octombrie – 10 zile între 3 și 12

  De asemenea, a fost realizat un recensământ al puilor de barză albă şi al păsărilor adulte

  ce cuibăresc în localităţile aflate în vecinătatea viitorului parc eolian şi anume localităţile

  Braniştea, Vasile Alecsandri, Independenţa, Izvoarele, Slobozia Conachi, Negrea,

  respectiv Schela.

  În timpul observaţiilor asupra avifaunei, au fost notate punctele din care pot fi observaţi

  popândăi (Spermophilus citellus) şi coloniile ale acestora.

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  6

  Fig. 4: Amplasarea punctelor de observaţie

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  7

  4 REZULTATE

  4.1 AVIFAUNA CUIBĂRITOARE DIN PERIMETRUL LACULUI LOZOVA ŞI ZONELE ÎNVECINATE

  În cursul celor 30 zile de observaţie folosite pentru analiza păsărilor prezente în

  amplasament au fost utilizate următoarele echipamente: binoclu 10x42, aparat GPS

  pentru poziţionarea corectă şi înregistrarea traseelor, aparat foto DSLR, obiectiv de 70-

  300mm, obiectiv de 18-55mm.

  Zona imediat limitrofă lacului, în care este situată prima linie de puncte, dispune de cel

  mai ridicat număr de specii, având o medie de 3,41 specii posibil cuibăritoare la punctul

  de observaţie. În intervalul 200-500 de metri, unde sunt situate punctele din linia a doua şi

  a treia am înregistrat media de 2,5 specii posibil cuibăritoare, respectiv 2,41 (figura 5).

  Fig. 5: Densitatea speciilor pentru fiecare linie de puncte (1-A, 2-B, 3-C)

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  8

  Principalul factor ce determină abundenţa speciilor este resursa de hrană. Astfel, habitatul

  prezent în linia 1 (figura 6), caracterizat în principal de vegetaţia stepică, şi bineînţeles,

  aflat în apropierea lacului, este utilizat în mod preferenţial.

  Punctele din linia 2 şi linia 3 sunt poziţionate în interiorul culturilor agricole (figura 7), ori la

  limita dintre diferitele culturi şi căile de acces. În zona adiacentă lacului, cele mai des

  cultivate plante sunt: grâul, rapiţa, floarea-soarelui, ovăzul, porumbul, ceapa. Aceste

  culturi nu oferă condiţii prielnice de hrănire, ci doar condiţii de cuibărit pentru unele specii

  (Phasianus colchicus, Alauda arvensis, Motacilla flava).

  Fig. 6: Habitat tipic pentru punctele din prima linie, foto Liviu Pârâu, 2011

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  9

  Fig. 7: Habitat tipic pentru punctele din linia a doua şi a treia

  Totalul cumulat de specii înregistrat în perioada observaţiilor din luna iulie, luna august,

  luna septembrie şi luna octombrie este 97 (tabelul 1).

  Unele specii au fost prezente doar în prima perioadă de monitorizare, sau în a doua

  perioadă, însă majoritatea au fost observate în primele două luni.

  Regimul de protecţie este diferit: unele specii sunt menţionate în anexa 1 a Directivei

  Păsări, elaborată de Uniunea Europeană (79/409/EEC), fiind specii de interes comunitar;

  unele dintre speciile observate reprezintă specii de interes naţional, prin Ordonanţa de

  Urgenţă 57/2007 emisă de Guvernul României.

  Multe dintre speciile întâlnite au cuibărit, probabil, în acest sezon (2011) în interiorul ariei

  studiate. Pentru speciile comune am aproximat numărul de perechi cuibăritoare.

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  10

  Nr. Crt. Specia

  Luna observatiei Regimul de protectie Observatii

  1 Accipiter nisus S, O - -

  2 Acrocephalus arundinaceus I, A, S - 8-10 perechi

  3 Acrocephalus scirpaceus I, A, S - 10-12 perechi

  4 Actitis hypoleucos A - -

  5 Alauda arvensis I, A, S - 10-15 perechi

  6 Alcedo atthis I 79/409/EEC 1-2 perechi

  7 Anas clypeata S - -

  8 Anas crecca S, O - -

  9 Anas platyrhynchos I, A, S, O - 2-5 perechi

  10 Anthus campestris I, A, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/2007 -

  11 Anthus pratensis I, A, S - 4-6 perechi

  12 Anthus trivialis S, O - -

  13 Apus apus A - -

  14 Ardea alba I, A, S, O 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  15 Ardea cinerea I, A, S, O - -

  16 Ardea purpurea I, A, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 5-8 perechi

  17 Ardeolla ralloides I 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  18 Athene noctua I, S - 0-1 perechi

  19 Aythya nyroca I, A, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 2-4 perechi

  20 Botaurus stellaris A 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  21 Buteo buteo O - -

  22 Buteo rufinus I, A, S, O 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  23 Carduelis carduelis I, A, S, O - 10-20 perechi

  24 Carduelis cannabina A, S - -

  25 Carduelis chloris S, O - -

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  11

  26 Chlidonias hybridus I, A 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 20-25 perechi

  27 Chroicocephalus ridibundus I, A, S, O - 5-8 perechi

  28 Ciconia ciconia I, A, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  29 Ciconia nigra S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  30 Circaetus gallicus S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  31 Circus aeruginosus I, A, S, O 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 1 pereche

  32 Circus cyaneus S, O 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  33 Circus pygargus S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  34 Coracias garrulus I, A 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  35 Corvus cornix I, A, S, O - -

  36 Corvus frugilegus I, A, S, O - -

  37 Corvus monedula I, A, S, O - -

  38 Cuculus canorus I, A - 3-6 cuiburi parazitate

  39 Cyanistes caeruleus S - -

  40 Cygnus olor A, S, O - 1 pereche

  41 Delichon urbica I, A, S - -

  42 Dendrocopos syriacus A 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  43 Egretta garzetta I, A, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ -

  44 Emberiza citrinella I - -

  45 Falco subbuteo A,S - -

  46 Falco tinnunculus I, A, S, O - -

  47 Falco vespertinus I 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  48 Fulica atra I, A, S, O 79/409/EEC 30-35 perechi

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  12

  49 Gallinago gallinago A, S 79/409/EEC -

  50 Gallinago media S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  51 Gallinula chloropus I, A - 8-12 perechi

  52 Haliaeetus albicilla O 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  53 Hirundo rustica I, A, S, O - -

  54 Ixobrychus minutus I, A 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 15-20 perechi

  55 Lanius collurio I, A, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 2-4 perechi

  56 Lanius minor A, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  57 Larus cachinnans I, A, S, O - -

  58 Larus canus O - -

  59 Melanocorypha calandra I, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  60 Merops apiaster I, A, S - 5-10 perechi

  61 Motacilla alba I, A, S, O - 5-10 perechi

  62 Motacilla flava I, A, S - 5-10 perechi

  63 Numenius arquata I - -

  64 Nycticorax nycticorax I, A, S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 7-10 perechi

  65 Oenanthe oenanthe I, A, S - 5-8 perechi

  66 Oriolus oriolus I, A - 1 pereche

  67 Pandion haliaetus S, O 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  68 Panurus biarmicus I, A, S, O - 10-14 perechi

  69 Passer domesticus I, A, S, O - 10-15 perechi

  70 Passer montanus I, A, S, O - 20-25 perechi

  71 Pelecanus onocrotalus I, A 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  72 Perdix perdix S - -

  73 Pernis apivorus S - -

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  13

  74 Phalacrocorax carbo I, A, S, O - -

  75 Phalacrocorax pygmeus I, A 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  76 Phasianus colchicus I, O - 1-3 perechi

  77 Philomacus pugnax I 79/409/EEC -

  78 Philoscopus trochilus S - -

  79 Pica pica I, A, S, O - 2-4 perechi

  80 Platalea leucorodia I, A 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  81 Pluvialis apricaria S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  82 Podiceps cristatus I, A - 3-5 perechi

  83 Porzana porzana S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  84 Ralus aquaticus S - -

  85 Recurvirostra avosetta S 79/409/EEC, O.U.G.

  57/ 2007 -

  86 Riparia riparia I, A - 5-10 perechi

  87 Saxicola rubetra S - -

  88 Streptopelia decaocto I, A, S, O - -

  89 Streptopelia turtur S - -

  90 Sturnus vulgaris I, A, S, O - -

  91 Sylvia communis A - -

  92 Sylvia curruca A - -

  93 Tringa erythropus S - -

  94 Tringa glareola I, A 79/409/EEC. O.U.G.

  57/ 2007 -

  95 Tringa ochropus I, A, S, O - -

  96 Upupa epops I, A - -

  97 Vanellus vanellus I, A, S, O - 10-12 perechi

  Tabelul 1: Totalul speciilor observate

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  14

  4.2 SITUAŢIA CUIBĂRIRII BERZEI ALBE ÎN SATELE DIN PERIMETRUL PROIECTULUI

  Recensământul berzelor albe şi a puilor din cuib a evidenţiat faptul că în anul acesta,

  2011, succesul reproductiv a fost mai ridicat ca în anul anterior, existând în medie 1 pui în

  plus, spre deosebire de 2010 şi 2009.

  Datele cu privire la anii 2009 și 2010 au fost obținute de la localnicii care aveau locuințele

  în apropierea cuiburilor.

  Recensământul berzelor albe şi a puilor din cuib a evidenţiat faptul că în anul acesta,

  2011, succesul reproductiv pentru cuiburile vizitate a fost mai ridicat ca în anul anterior,

  existând în medie 1 pui în plus, spre deosebire de 2010 şi 2009. Datele pentru anii

  anteriori au fost obţinute prin bunăvoinţa localnicilor.

  Din cele 11 cuiburi identificate în luna iulie, doar 9 erau active. La unul din cuiburile

  dezafectate, în 2010, 2 păsări s-au electrocutat pe un stâlp de tip transformator aflat în

  apropierea cuibului, acest motiv oferind o posibilă explicaţie a lipsei indivizilor adulţi.

  Dintre localităţile vizitate, comuna Independenţa deţine numărul maxim de cuiburi, 4

  (tabelul 2). În Braniştea şi Vasile Alecsandri au fost găsite 2 cuiburi (figura 8), iar în

  Izvoarele, Negrea şi Slobozia Conachi doar un cuib (singurul activ fiind în Negrea).

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  15

  Nr. Cuibului Locatia Nr. puilor, 2011 2010 2009 2008

  1 Branistea 4

  2 Branistea 3 3

  3 V. Alecsandri 3 2 2

  4 V. Alecsandri 2 2 2

  5 Independenta 4

  6 Independenta 4 2 2

  7 Independenta 3 2

  8 Independenta 3

  9 Izvoarele

  10 Negrea 3

  11 Slobozia Conachi

  Tabelul 2: Situaţia celor 11 cuiburi de barză identificate

  Fig. 8: Cuibul numărul 1, situat în comuna Braniştea

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  16

  4.3 ANALIZA POPULAŢIEI DE POPÂNDĂU DIN ZONA STUDIATĂ

  În zona de studiu am identificat 27 indivizi aparţinând speciei Spermophilus citellus şi 2

  eventuale colonii / aglomerări (figura 9).

  În vecinătatea punctului de observaţie cu numărul 11 am observat 4 exemplare; la punctul

  9 am observat 3 exemplare; la punctul 8 am observat 2 exemplare, iar la punctele 5, 12 şi

  14 am putut observa un singur exemplar din specia indicată. De asemenea, pe digul de

  pământ ce fragmentează lacul, au fost observate 4 exemplare. La numărul total se

  adaugă un ultim exemplar observat pe calea de acces către spaţiul de depozitare a

  deşeurilor, aparţinând comunei Braniştea.

  O mică colonie se formată din mai puțin de 10 indivizi se află situată la nord de punctul

  21.

  La momentul actual, singurul factor ce periclitează existenţa acestor indivizi este traficul

  autovehiculelor pe drumul judeţean 251L, între localităţile Braniştea şi Schela. În timpul

  observaţiilor nu am găsit nici un exemplar mort din acest motiv (sau din alte cauze).

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  17

  Fig. 9: Distribuţia indivizilor din specia Spermophilus citellus

 • Wildlife Management Consulting SRL Fauna de interes conservativ din zona Lozova – raport final

  Decembrie 2011

  18

  5 CONCLUZII

  • Studiul aduce date noi pentru zona studiată datorită concentrării cercetărilor asupra lacului Lozova și a zonei imediat învecinate.

  • Studiul nu face parte din procedura de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu sau construcție ci a fost cerut doar de către custodele sitului Natura2000.

  • Numărul speciilor și densitatea populațiilor scade direct proporțional cu distanța față de lacul Lozova putându-se constata o scădere de la 3,14 specii cuibăritoare/punct de observație la puctele din linia de puncte situată pe malui zonei umede la 2,14 specii cuibăritoare/punct de observație în a treia linie situată la 500 m de malul lacului.

  • O singură turbină este situată în zona studiată, în apropiere de punctul de observație GL-15, la aproximativ 500 m de marginea zonei umede Lozova.

  • Cercetarea amanunțită a cuiburilor de barză a arătat prezența în zona proiectelor parcurilor eoliene a unui număr de 9 cuiburi active în anul 2011.

  • Având în vedere faptul că în perimetrul studiat va fi amplasată o singură instalaţie

  eoliană, la aproximativ 500 de metri de malul lacului, considerăm că impactul

  asupra speciilor cuibăritoare nu va fi semnificativ, dar menţionăm faptul că păsările

  vor fi deranjate de traficul de utilaje grele pe drumul judeţean 251L, între localităţile

  Braniştea şi Schela, în timpul construcţiei viitorului parc eolian, factor ce ar putea

  avea drept rezultat temporar diminuarea numerică a perechilor cuibăritoare.

  • Acelaşi factor va avea un impact negativ asupra populaţiei de Spermophilus

  citellus: în mod sigur indivizii aflaţi în vecinătatea drumului îşi vor părăsi teritoriile

  în timpul fazei de construcție.

  • Și în urma studiului amănunțit asupra speciilor cuibăritoare în zona umedă Lozova și asupra celor întâlnite pe o distanță de până la 500 de metri depărtare de aceasta se poate păstra ipoteza că parcurile eoliene din apropiere vor aduce un impact nesemnificativ asupra integrității sitului de importanta comunitara ROSPA Lunca Siretului precum și a stări favorabile de conservare a speciilor pentru care acesta a fost desemnat.

  1 INTRODUCERE2 PREZENTAREA ZONEI DE STUDIU3 METODA DE STUDIU4 REZULTATE 4.1 AVIFAUNA CUIBĂRITOARE DIN PERIMETRUL LACULUI LOZOVA ŞI ZONELE ÎNVECINATE4.2 SITUAŢIA CUIBĂRIRII BERZEI ALBE ÎN SATELE DIN PERIMETRUL PROIECTULUI4.3 ANALIZA POPULAŢIEI DE POPÂNDĂU DIN ZONA STUDIATĂ

  5 CONCLUZII