Pui de greier de Domnița Georgescu Moldoveanu

download Pui de greier de Domnița Georgescu Moldoveanu

of 35

Transcript of Pui de greier de Domnița Georgescu Moldoveanu

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  1/35

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  2/35

  DOM NrTA CLOITCESCU MOLDOVTA NU

  P * . {rqd ,(a* a.+'*\rF:-. 'ir'.' - \q('f

  Ilusbalii de V GRESCENCO

  Editia a IV- a

  DE GRE/e

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  3/35

  zLF.a.*a*:a

  Intr-o zi,Cit ai clipi,Vara se cdlitori,Pe aripe de cocon,Ducind cintece si flori.

  A ramas mihnit pdmintulCd i-a ruginit vetmintul ;CA

  se uscxflodle,

  Cd-ntirzie zorile,CA h joc nu vin copii i potecile-s pustii.Toate-s histe, toate tacLingA mnginea de lac.Doar un pui de Greier micTrece vesel pe cohic.Trece singur, singurel ICine'i cintdret ca el ?Scripca lui n-are pereche...,-Di sdfia pe-o ureche,Minecile i9i sumeteSi se-ncheie-apoi Ia ghete.Intra-n ierburi, saltd-n sir i se caldr{ pe-un fir,Potrivindu-9i sus vioara.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  4/35

  Dar ce zumzet Finde ara?Vede slzde in roi.Zarva lor era in toi.O gramad de eingiilj

  Inc}.au ierute, sanir.Glrghitde mennteUrci bobul dt un munte.Boii domnuld se-nhdd,Cnd simbui, cad poami.Vine lanlo$ un Bondar,Cu doi saci plini de nectar,Si i ascundi in hambar.Trec Nbinele spre fagud9i Fumici se-aratn n prasurjCu och mari,Cr ochelni,9i m rorl de bucdbdCroiioru-$i ia nosorulii Ilenele fuiofrl.Saps-n scoa4e .uiburi CariiPe cind Fiutmii, sptutad,Cu aipe de ninsori,Duc o sar.ini de flod

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  5/35

  Toti s-au strlns in Itrffit,Clldind case sub 1mi9,Ctr povara,Shhsd-n vad,Ca s-o rlnduien cdmadUite-w Forfecar voidcTrase abia sufllnd un spic.Sare-n {a'td Pui de GreierCII cuoatte :

  -Ce faci?

  - Trcier.Am copn i am bmic;Nu ne eti cumva un pic?La serbhi noi gtim pea bineNu-i alt ciDtdrel ca the...Ce ne-an bumra cu to1il...Stai pe glnduri... Sau... nu poli?Las'ca e destuli Eme...Muti la clacl-or s[ te cheme,$i, oriem, te-om auzi.Piil Grozav nFom v6dlDoil tladaposte$ti cu aoi,Ci dn dntui 9i vin p1oi,Fris. ti iamn. ti inshef.PuiC ndeatunci senf:-Cril cdl cdlHit hil hit _

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  6/35

  Eu sint Greierl istet$i vioara med-i de Pret IPe sub frunze nu mi-ndoi rStau $i singur. Ce-am cu voi ?Nitte biete gize miciNu mai cint pe sub aglici.Nu mai vin la vreo serbare.Sint un cinteret prea mare IOamenii md iau in seam6,Rizdtori copii md chemA...

  Dar cum a sfirsit de zis,ZArile s-au fost inchis,Norii s-aD involburat.Rece, vintul s-a iscat,$ia pornit hai-hui, vinej.Pui de Greie prins de-un vrej,Cat6-n laturi speriatGizele unde-au intrat ?Ramud de copaci se fring,Zgribulite ierbud pling.Vintul Rdu nu-l ocole$te IFu.ios rotind wietteSi la Greier se rdstegte :

  - Ce te-nvirli pe-aici hoinar ?Si ce-ascunzi in buzunar ?Ia sE ved, ce dai de qol,CA te suflu rostogolPui de Greier, mic, pldpind,'Naltd scripca tremurind.

  - O vioara ?... Ha I ha ha IAm sd cint $i eu cu eaPiei acum din fata meaSi lovind c-un spin in pui,Vintul Rdu fugi tehui.$i-agdle vioara-n pieptSi-o lu; spre codri, drept.Cerind iernii tumeleSA-$i copere urmele.Turmd albd, tum5 sure,Peste cimpud, pe r5surd.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  7/35

  Pe la marghi de pdduri,Greierel predat de furiPIiEgen mirittea de griu$i-i curg lao;mile riu.Tarei singur. Tare-i mic,P;dsit ii de nimic rSpre poiod ear abateLd vreu ocb de geam ar bab...F5r'de scrrpc;... nu se poaie r..Unde-o fi vioala lui ?Tu, aiDsoee, poF sA-i spui ?Fluturi de omet fogneau ;N{u v6at ti nu Stiau.,.lar uD

  fulg marunt de deaCu sbai alb de ctifealncbeiat in mdrgddntFi botitre de arginl,Mai blaji ;i mai milos,S-a lasat la Creier jos.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  8/35

  Ffr pe pace, Pui de Greier,Cn pomesc eu si .utreidTara toat5-n iuns ;in latSi vioara o s-o cat.lnse vezi, cd nu e vrdIa o frunzt, te-nf4oaliSi nu deged pini-n seara.ADoi {uls de nea s-a dusn'itacind in ios I n susSjvrodinag:sit..5i a pornit pc-un plins .umPIiHn5 cind sa istovitlntr un picur cristilnFnnd.i-a fost vlntul hain )

  Trcce-o zi, trec doui, noue,

  Nod coama-9i flutud.Stropfr mari ii scuiurd.Rebegit ii picijit,kin tuJig cine-a sdncit?Pd de Greier, negretit IAsti-iarnd n-avea cizme$iacu i plin de reumatisme,Nici vreo hahn, cit de citOfl grozav ll doare'n git.9i strlnutd ;i tu9e9te...(Frunza nu plea te ptue9te.)

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  9/35

  Ud, pnn ploaie-abia se mitcn,Vdnd si sare-un ft de hriici,Dar noroiu-l prinde [p.4.

  -Cine ttiedea mea scdpci?

  Zice bietd, in zadar,N-oi tti tu, Pic de cle;tar?Pi. dr ploaie lalrinaln (Jrtd dc marseaTelegarii tii stmnea

  Telegadi inspumaliCu beteals inhinaji9i din suri cuvinta :-N-am vizut vioara tal

  Zif" *"re * pt*.,Norii dD ;i norii trec.9i-ntr o bunt dimineali,Raza mici cea isteali,Fii@ Soarelui Rasare,Pinde mire si pogoareLunechid pe-un fir de in.Are ochi de cer seiin.Galben ptu de Coslnzene,si din flori de Slnziene.

  lnpletitt-i erochita,

  Cu ielila.lar altitr.F oisdi n aur node.Condurei, doui petaleStrinse bine pe Picior.Cum o vrd, flodle-nflor,Musurn pe mn tresargi copiii rid ti sar.Pui de Greier, rngt-un truncb,I se las: ln genunchi :

  Razi mici, bun venitO vioari n ai gnsit?...Uite ci e pdmivari.Glzele-or ie9i pe-afar5Si m'or face de ocarn.$ior sd dda-n hohot, zdu,Cum stau tAFde scripcd eu ?

  il;;..

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  10/35

  Drept e, m am cam sumelit,InsA cite n-am p;lltStai 9i'asculta ce-am mai trasPilbegind ldrd pripas...Raza ii zimberte lin :- Suie

  firul meu de inCatdr;-te-n graba ma.eSd urcdm la Tata Soare. tCd ruga-mi-l-om ruga,5i vioara tio ceta.Ftu subtire, poleit,Urcd Greierel uimit.Se tot naltr5 si-i e fricd.Dar il mina Raza micd.$i se-agal; si se-anind,DDs de raza de luminS.

  Colo sus, pe jill de foc,Tata Soare tade-n loc:Pletele-i s cldtinauSj pe cer striifulgerau,Aruncjnd lucirj pe vai.Ochii tui, dou; vdpdi.Flacerile-i ard pe frunte i

  Lumineazi culmi de munteJur in jur scintei vin roi.-

  RazA micA I Vai de noiM: dogoarei

  - Lasa-aleann1

  Zice Raza. Cu ocheanulTata Soare de se-aratA,Tot necazul ti se gate.Raza mic6 se ruga,GreieruI mocnit ofta,Soarele ocheanu-9i lua.

  Si cindiscodea

  o da6,Strdbatea pddurea toatd.Atintea de doux ori,$i cotrobdia prin nori

  I A.md _ pdjl hbi ra (ra.).

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  11/35

  --

  /

  De trei ori privea din nalt in t;rimul celdlaltRiserea vioara-n h6u,Pitulafi de Vint-RAu.

  Fir sublire iar s-a tors.Greierel pe trunchi s-a-ntors,Frecind

  ochii buimdcit iacud std Ia socotit.l;i tocmegte-ntii opinci,Iar toiege, patru, cinci.Buzdugane, ferd numdr, i desagi de dus pe umdr.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  12/35

  ;i trezit Ia Cintaiori.rL da luga .arre rorr,Inttebhd dn floare n floareS*-i ,rate o ctrarc-- Unde i celilalt tndn,Pe Vint RAU sb mts1 f.1n-m.sa-mr rat scrrp a rndpor

  /,Flori tumoase, nu rtili 1 oi?Florile i.lipeFc d rcuiIn bitaia lud, noun,9i tecute se iDclins,Sirprin somn abia suspind.

  Ircserind sc.deitepta..Sii.spunea, mni, spunea,ff1n qi iisi dinirirn sa1l

  P. Jtuimul celelait.

  Acolo da.d-a ajuns,A bdtut ii i-cu rdspunsMitteri mari ti merten miLiFiurarii .ei pitici,Sirejuind pe Ia portici.

  rt-

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  13/35

  StatrPald5-BarbA-Cot, IAducea daiul tot,$ia thut ${ cuviat;rePeniru bm,S-ntht inaie. I.

  Auit-am aeitC-ai fi clnttret vestitiLumea-ntrepge.ai fi unjiil r'JIa atei-te puih , ., JS: ti lnchin paharul plin.,Ori... Ia spEnebe, ce F, ,Pina-aicea de rizbatj ?Greiesl pe:glnd nu'stet.Spus p& 1 pe-ndel;te, .,$i indatd un pereier ' .De zdpadl i de foc

  Des{ecutu s-epe loc:

  Kepezr, drn6r6tuL dS,Vin pe umd spiridD$iiC-un ciocan ciocnhd ln stlnct,$i-unde Jao o borti-qdlncx$i ua dfrm intortoddat;' 'Pine piti qr palat I ; '.

  'l rr 1

  ,l'

  . 1..1,.'i

  ..,, t3L

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  14/35

  -Uite casa Vintului

  Mi te-alterne drumuluiScotoceite, ia-li vioaraSd cintri vesel toatA vara.Tamd n"ai. cA Vintul nu-i.Astdzi, a plecat hai-hui

  Greierul asculta toate.La palat in poartA bate.Porli de-arame rdsunau,R6sunau si se_nelFuZiduri pinla cer cre9teau,Sa rAspund; nimeni nu e

  Sinoui lacatul se-ncuie . 'creipnrl mirat se suie5i se-aburcA ti se saltAPesle gratia inaltelnsa cum se ridica,Poarta iutei scutura$i vuia,Si se surpa.Ziduri prind 5d se ddrime,Vor pe Greier sdrl firime,Dar el sare ill picioare

  is-a lovit nitel ri"l doare).Cind il vdd cd-i viu $i treaz,Tipa spinii de necaz.Groase scorburi cad de-a dulaSi se sparq vdrsindu'5i ura.P6zilori cu trup de iascaIes din ele s;.l goneasch.Se subiie, se intitrd,Bice-n plesnte rotind.Cremenele scapdr5.Greierul se apdrd.

  Crcmenele seizbesc,

  Ddr pe Greier nu-l strivescIasca s-a aprins sEl frig6,Stilpii auie $i strtgd iSe-nconvoaie, se ciocnescgi palatul mil vestesc.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  15/35

  Bottile incp si mugiPtiu palatu-o id la fugd IUite-l ici, uite-l colea,Fulger iute-l coperea,Uitel iaraii. Unde-o fi ?Pdntre neguri mai sclipi$i departe se piti.

  Pui de Greier cali-n van

  Casa Vintului viclean...Tot alea.gd $i, de truda,.Fruntea-n boabe mari iasud;,Ostenit; ar sta pe-o piatrAPietrele s-ascut $i latrd.$iar gusta un strop de ap;Sar ciulinii Si-l inieapA.G.eieml nu se lEsa.Buzduganele rotea.Si pe calq se-ntuma.

  Lingd slinca fermecat;,Spiridu$ii se aratdCu c6ciuli motat, ro$ii.{Dau zor mare inimoqii )Se tot duc $i v;n pe rind,Pictre rare-n saci cdrind.

  \t

  \

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  16/35

  Greiercl de se ivi,Bilbn-Cd Ia ei clipi,9i d ochii de scinteiToti se stdng si vaald ce-;.Puiul sufli istovit,Cltredt Si obidit, i suspinS:-A pieritl

  Cx ciocane, ou topoare,'Feurari se string, popoare. i din {ire de aryintFac un lan' ti-l tot lntindPeste zare ca pe-un bduPini pdnd palatu-n fttu.

  El se smulge, chip sn scape;Scoate fum, revarsd ape.Ies pe coeuri vlhdtdj,Joace imprejur vipdi.Turnuri 1iuie, blesteame...Fdumdi nu au teamiIl atei,-l priponesc i-n piroane I tintuiesc.Mai la ume stlnjeni bat.Grele stinci au rezemat...Cum stirgsc de ciocenit,Greierul a

  i stuit:

  Pjn-acu a fost mai treu.Ma; departe plec doir eu...Barbi-Cot std pe-un butuc i- Sin r nu te ducit

  - Md duclIntru... gi apoi ls'pe mine,e5-mi cunosc vioara bine.Spiridutij-s muli ntr-i numri.lnsi tac ti dau din umsi,Apoi fac anume sem,Cad obloanele de lehn i la (ele nouA catui,FdAstruici se dau in laturi.Uti de aur s-au deschjs......Du piticii, unde hi-s?

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  17/35

  Ci-i bttut cr nctemateCel Falat. 9i cm sd cateOchi de pdminted la el?Vai de bietur Greiddl...Ba de fricI,Iaca-i pid

  Bwdqane qi toiese.Prd dn ele se degelSperiat, d ma sd id,Dar to ju prind sd se leseRuele ca phzele,$i el stfrs htr-hsele.Ar lovi, dd m mai poate,Ce-i cu niide legate.ii-ar gipa, dar n-ile cum,Parc5 e-necat de ftm.Se tot zbate-ata h le9i-l ard plnzele de Ioc.Geme-ncet, neputincis,Ijdffid {ht fotos.De-o mai sta lnci nilel,Scrom e micd Greiselt

  Ici aprcape h dzo ,FIEuii sed ciopor.Deodate iau aminteLa dlvorea dinainte,9i se-ncMtn uruiti,Unul stdsi :

  H.i

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  18/35

  ln grffiaddIese sfade.Unii n-ar mai vrea sa-l vaddPe acdl infuurat,gturlubatic r, zvepdiat.Cei bdtrini atuci le zic :- E nepr iceput ii mic ;SE-l mar dju6m un prc.De-o gdsi acM vioara,O sd cinte toatd varaSi-o fi iarS$i bucurieIn pddure, pe cimpie.,.

  - I ietem?

  -Se intelege ...

  Vine grabtric s6-l dezlegeStatu-Palmd'Barbd-Cot,Aducind alaiul totSi se-ndurd,Si de gur5.Umbrele ci se l5sau,Pietrele nu mai luceau.Pui de Grcier cm scdpa,Miinile la ochi duceaSi plingea,Si se caia,lnima ii se rupeaSpiridugii se-mbunaugi pe dat;-l deruiauTot cu suliti, buzdugane,Fennecate, nezdrdvane,Tot cu arcuri ti sdgeti,Si infringd pe procleF.Chiar piticul cel posacScoate-un palot cit utr ac :

  Cui vei vrea, sd-i dai de hac

  $i-acelstra$nic meiter faurr

  li di chivdri de aurSd infrunte Si-un balaur.Adunindu'se din straturiSe intrec dpoi in sfdturi I

  -' ,'. ner*indrar, zburdalnic ln. a.l

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  19/35

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  20/35

  -Vezi acum, p5;e$te lin,

  Cd pe-acolo-i loc strdin...Zgripluroaica cea bdtrindStd de veghe intr-o fine.DacE dai de ea in tind5,Fugi-napoi se nu te prindA.Dacd Sade-ntinsd-n peme,lnspre noi la drum t-aSteme,De s-a-nchis in vreufi celar,Se n-ai fricd, nici habar,lnsd umbli-ncet ti rar,Ca sA nu-ii lie amar.Pui de Greier mul[dmeaSi alaiul se-ntuma

  Pe podeluri, peste punte,$i pe cdrdrui de mute.

  Greienl seri sprinldIn pr-latul de clegtar.Peste prasri de-a cdlcatEl povetele-a uitat.9i nu {ace mnlte salturi,Cd mil prididesc din nalttrri-Fiii Vintului hain,$i cnmrea i-o alin.Cali la ei $i te tot miri...Tare-s iui, tare subjid-..Mai cit firele de a X,Dar de Greier se agald.Unul patii-i impletegte,Cd abia se mai umegt.Altul vljlie urzici,Pe obraji loYindu-l: plicilthinpi in sin ii tot strecodd.Ins; nu-I pot scoate-aId.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  21/35

  l,: ,

  ,

  l .ri l i , I

  , 'iii"t lr i.;.,t r 'i. , ir':r,,

  , rl

  .i

  ll\r,'lt rl\ l r i.:,

  I"-ing{oad; 1 :Se d6face,Vh cu ace,PraJ le tacel

  - Dace ved cid s-au spetit

  $-nclnu l-au binit.

  PiuieSi chideirt ne ce st-l asurzemd....Dir e zurn mi se cscet?Ne44, luci, solitt... ,Limbapddecoclitd. , r ;Dhlii ruginili, de fier...(Or fi rs ddei, pips...)...Maina Vintultri tubatl

  ' Cm de F fi dqteptat? .

  -AIei, Greier, alelei...

  Ce ai cu nepotii mei? IIndrenet mai lj-a f6t gindulSd patrozi ude stl Vintul INtr;ai scaDit Sht mam lui 'r,tn shrfundid te incuil...Si clnd scopia sufla, . :.Budugmelei z&obea, lChivrra-i rostogolea, ,Pals' i-I zdmmica.

  . Pln-a nu * dumiri, i 'i'lGrcierol se 9i trezi : ': 'Strlns b lantuile mi,Amcat b fud de beci .

  , ii,Pe sulj t seni de vse, :r1'" rPtu&i chti, flului zbose.Nnmai mro,l GreierdPtlna singu, singurel.r . Jl I ' i

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  22/35

  Ferecat gincetusatln adincu-ntunecat.Socotea c; seamdtr n_are,C

  arli cintdrel

  Preamare

  Sr dcun ujt-l in Pierzare .N-diunqed cii a PAtit ?Viniuletele-a stirnit,Zqripluroaica I a simlit...Si cum plinge, lacrimi Pic5,Si pemintul il despicd,Pe sub zidud sA se scwga,Limpede izvor sd curga'Sprridusii-or inretasr vcnivor cu cola,Cu cofila, cu ulcior,Sd bea apd din izvor'Cind se apropie de aPe,Slropii sar, cofa 1 scape,Si ulcioare dacA-ntind,Pi.url zboare licurind I

  Nu ne punetri in ulciorCa pe apa de izvor,Sin galeti titr stropitoare,Cd noi sintem ldcrdmioare,Lacrime de greierel,Care plinge singurelSpiridusii stau s-audaSi nici buzele nu-$i udd.Le-o fi sete, gura ameDar s'adund toli ti sar sxScape idr pe bietul pui,C-a ajuns al nfin;nui.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  23/35

  i se-Dcinge-o luptd crunt;,Pe pitici grAbit i-nfruntdVintulete ugubeieCu nuiele ti cu beieFii de Vint, nepoli de Vint,Fluierind i uierind.Zgripluroaica cea batrineLe aruncA-n ochi trdrind.Dd cu pietre.coliurateS;-i loveascd pe La spate,Zangine din solzii grei,Zvircolindu-se spre ei.Si prdvale bolovaniiDoar, doar, sa le curme anii.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  24/35

  Id apoi rienind in goane,Culmile de munli rdstomsSe-i vestescl pe jecioriSe b-adune pe nnori.Din atund de veguneIese vajnic o Ftrune.Tipd Yijeliile,Ntvdlesc Stihile i dau buna Viscol, Ger,Clenlerind dinlii de fier.:.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  25/35

  Spindutii ni-i ripun.Spiddugii mii supun.Vine lnsugi Tarta-CotCa si i lege cot la cot.Iar pe scdpia cea reaIn stra{undud o dna.Tda:Cot din palme bateCad cttuge cad l5cate.Sare-afar[ micul PuiZgdptu.oaica-n locd lui...

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  26/35

  $ed acm piticii roatiSA socoatd

  Cum sE poataScdpca din phlat s-o scoatd.Iar pe Greier il mingiie$i-ar vrea catinel sal miie,Sd-i dea tihndSi odihna,PdtuceanDe Maghiran,Pemd albilnfAFtd-n flori de Natbd.Insd Greierel suspind,

  De genunchii lor se-anin4:- Vin Si eu cu voi sd cautUnde parcd suna-a flaut.Unde harpele adie.,.Cine 5tie, cin StieDe cEmara dauritd,Ca sd-mi iau intr-o clipiteScripca tintuitd-n cuiCit e vintul dus tehui ?De-a$ avea vioara mea,Zi ti noapte aF cinta,Vara-n lanul de cicoare,Iama colo la serbare,De cu seari piaA-n zoriPentru gize, pentru flod...$i cum a stir'it de zis,C;miruia s-a deschisLuminind, strdluminind,CloDotrel d+argint sunind.Greirel p;leste pragul :Ce-a mai strins Vintul pribeagul IRdu mai e Si plin de uri :

  Cintul tuturor il furdUite harpe, uite lire,Uite flautul subtire...Fluiere, din toatd ,ara.Printre ele, si vioara.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  27/35

  Criereloia,ovede'Si parc6 nu-i vine-a credeLecrima 5i mu1[6mi :

  Cri cri i cri ICdl cd crilSisi lud (cercindu-$i struna)R6mas bun, pe totdeauna.Un salut, Si sA te fi ...Se opri cdtre cimpii ...Florile in drum r;sa.Ura O se cinte iar...Gizele l-or asculta9i pe urmd... I-or ierta...

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  28/35

  Dar ce guier s-a stirnit ?Vitrtul Rdu creqtea zburlitCu scaieiii pdn i in barbA,Peste gene, smoc de iarbe,Lunge mantie de praf,9i pe cap cu lurlui-Eat. i venea, venea, venea,Frig + foc pe nnd zvirleaii pe Greier mi-l pdndea.Fata scofilcitd-ti supse,Scripca in fd.dme-o mpse;O ddicn pind-n nori, io aroncd-n patru zAri.Iar pe Greier, cu necaz,Mi-l ptsne ie pe obru,Pe obr& ii pe gmmz, i-n virtejud mri rotindPiere Vintul vijlind.

  Llng5 marginea de lac,Pd de creid sta buimac:- Le sa nci Le sa ma laclPe gingdnii cum le-mpac ?

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  29/35

  Astd-ioarnnA hohoteam,N-aveam zor, nii suneieam,Ce m-dgieapti, nu ttiam ICite-apoi am pdtimit 1...iar cu scripca... s a sfir$ii ICun s; nai imi cer ieriare ?SA mai cint la vreo serbare ?Nu rnai e nici o sc;pdre. .

  Dar in zbor sosi acutSpdnten micul CdributCu ilice cafenii,ti pe cap doud tichii.9i-ntrebatuf-a ntrebare :

  Pui de Greier, mi ie doarc?De rutine bietul puiTa.e milc. Ce poli si spui?9tie bine vina lui.Plinge-s ar, dil si se pllngd,Cind i a fost mintea netinge?Gizele s au niniaiAste-toamn5 N-au uitatl. .hse Bjza .u 1tcIl ti rnrngrie un pic I

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  30/35

  i dA sfoard-n toatA iara.Ce gi-a prdpddit vioaraBietul Pui, fdr-de pdrinli, i-o se-ti iasd acum din mintj

  CM aud ginqhniile.Poztra Fi petdniileGreierelului smet i cA scripca lui de pretPdns-a sd se spulbere,O pomesc pdn pulbere,Si priD ierburi Fi prin fin,Prunc, tiDdr, gi betdn,

  iprin frunze

  siprin flori,

  Pind peste mdri i lbri,Si din pdnz pir-la trdmieziMdrc, doame, ce sd vezi ?Un Buhai si o Rdda cdlnhimaji trag Ia calea cE-In caleascd, aduate,Fetele viorii toate I

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  31/35

  Coarda Sol ti coarda Re,Vin cu Libelulele.la $i Mi, vibritrd in aer,Prinse-s de Ilene-n caer.Cuiele de abanos.Pureci ve*i le-mping pe jos.Iar C:lueul$i Prdgu$ulLe aduce Cdribusul.(Fuge c a uitat arcu$ul l)Tii Furmca cea cumintePme gorlul dinainteCere ceara la Albine.Matca lor, cu faqud vine.

  Chiar Tinlarul iscusitSe apucd de lipit,Cadi, toti de ciocAtrit.Pind cind se lasa seara.Gata e, la loc, vioara I

  Ce minune I -Cd I cri I cri

  Gize dragi, n-oi mai greFi I

  Iar acum sub olar delund,

  Ce mai haz, ce voie bunaPdn tuJituri, prin r&zoare,Trece-abia suflind o boare.Cariul suni viu din toacACheamA gizele la claca.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  32/35

  Mmurul s-a ti zvonitClnd, Lecustele-au

  ssitNasdincom, in graba mde,Scaun de b fiecare.Trei llmeTorc a1me,Si se uitt pe sub eene,In rizboi,Tes un roiDe Pdienjmi, phze noi.Croitori, catinle cc,Licurici ca-lcd fmos.Hmicele GdrgnrileSe pdpsc lucrlnd a.ttite.Tot Funica ia minteSd. aduci-n blid pldcinte i licoare de nectu.Fluturii toamd-n pahil.(Gizele si ospdtse,Sd ciomedcA, str arez.)

  Da pe marginea de IacCe se-aude? Toate tac.Luca largd amuli.-Cri... cri... ai...Cri... cri... cri...Greisl

  - in@tinel-remurind de sliicime,

  Trece-dcugul peste stme.De-asti-tomn5 n-a cintat.Doamne, de n-ar fi uitatl...9i deodati-ncepe lin,

  Cintul vechi 9i .ristalin.Firul fmged se ml5.die,Cue plin de bucuie.-Cdl... Cri-Cril...crii... Cd-crit...Flod albastre cad pe glnduri i se pleacd, finduri, rinduri.

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  33/35

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  34/35

  GeDe lutrgl pe ochi coboarii.Macii meni se-nfiodd,Iarba nu.se mai clhti.- Cri t... Cri-Cd 1...cd

  .-.cd-cd

  t...Se avintd-apoi in corLumea micd-a gizelor.(Fmicar de gize mri-Cite s-au gdtit cu ii )Brotdceii le dau tonulti Boddarii lin isonul.Un Buhat4lce dln nil,ZMzuientregu-alai.

  $iau cintat, au tot cintat...Flutudi au tqt jucat..,Luna s-a opdt in loc,$i-ar fi vrut sd intr+n ioc :N-avea fote ti cojoc

 • 8/13/2019 Pui de greier de Domnia Georgescu Moldoveanu

  35/35