Publication as PDF

36
, , oportunitati aplica ț ie parteneriat ini ț iative fonduri valoare finanțări evaluare consultanță echipa informație idee proiect

Transcript of Publication as PDF

Page 1: Publication as PDF

,,

oportunitati

a p l i c a ț i e

parteneriat

iniț iat ive

fonduri

valoare

finan

țări

ev

al

ua

re

consultanță

echi

pa

inform

ație

idee

proiect

Page 2: Publication as PDF

Editor:Fundaţia Friedrich Ebert RomâniaAnna-Katharina ScheidereiterTel: 0040 21 2 11 09 82/-83Web: http://www.fes.roEmail: [email protected]

Bucureşti, 2010

Autori:Juranda Zielinski Thorsten KirschnerCrossmondo ConsultingEmail: [email protected]

Strângere de fonduripentru iniţiative cetăţeneştişi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare

Page 3: Publication as PDF

Cuvânt înainte Ghid practic pentru accesarea programelor de finanţare CiPR

„Democraţia are nevoie de democraţi“

Democraţia trăieşte prin cetăţeni. O societate civilă implicată şi informată constituie baza unei democraţii puternice şi a unei comunităţi prospere. În acest context, participarea la procesele politice şi implicarea socială a cetăţenilor pe plan local joacă un rol esenţial. Deoarece aici, în cadrul comunităţii, cetăţenii trăiesc direct democraţia, aici poate fi învăţat şi transmis mai departe modul de gândire şi de acţiune democratic, aici este suficientă o mână de oameni implicaţi pentru a aduce schimbări, aici cu paşi mici pot fi realizate salturi substanţiale.

Fundaţia Friedrich-Ebert (FES) promovează pe plan global valorile democratice. Fundaţia activează în spiritul valorilor fundamentale ale dreptăţii, libertăţii şi solidarităţii.Pentru Fundaţie, consolidarea societăţii civile constituie un obiectiv şi un domeniu de activitate central şi în România, unde FES este activă începând din anul 1994.

În anul 2005, Fundaţia Friedrich-Ebert împreună cu Asociaţia Universităţilor Populare Germane (Deutschen Volkshochschulverband - DVV) a iniţiat proiectul „Cetăţeanul în primul rând“ (CIPR). Obiectivul acestui proiect constă în consolidarea democraţiei şi a implicării cetăţeneşti pe plan local. Prin intermediul unor seminarii şi oferte educaţionale, Fundaţia doreşte să pună la dispoziţia cetăţenilor interesaţi şi implicaţi informaţii şi instrumente cu ajutorul cărora aceştia pot avea o contribuţie la procesele locale de decizie şi se pot implica în configurarea viitorului comunităţii lor. Reţeaua CiPR numără în prezent peste 25 de grupuri de iniţiativă locale, care se implică în mod activ pentru interesele comunităţilor lor, iniţiind şi realizând în mod independent proiecte politice, sociale şi culturale.

Prezentul Ghid practic pentru accesarea programelor de finanţare se adresează diferitelor forme de iniţiative ale implicării cetăţeneşti. Ghidul oferă informaţii consistente privind posibilităţile de promovare a proiectelor şi iniţiativelor dedicate societăţii civile din România şi descrie în manieră clară şi pe baza unor exemple practice, în ce mod şi pentru ce demersuri poate fi solicitată o finanţare.

Prin intermediul prezentului Ghid dorim să punem la dispoziţia grupurilor de iniţiativă şi ONG-urilor un nou instrument, cu ajutorul căruia să-şi organizeze activităţile într-un mod mai cuprinzător şi mai durabil.Pe lângă toate acestea, un lucru nu trebuie însă uitat: resursa cea mai importantă a angajamentului cetăţenesc este şi rămâne iniţiativa (proprie) a oamenilor!

În acest spirit vă dorim o lectură plăcută şi mult succes în proiectele dumneavoastră actuale şi viitoare.

Stefanie M. MoserReprezentanta pentru România a Fundaţiei Friedrich-Ebert

Page 4: Publication as PDF

AFCN – Administraţia Fondului Cultural NaţionalARC – Asociaţia pentru relaţii comunitareARDC – Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară“Europa pentru cetăţeni” (UE)FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii CivileFRDS – Fondul Român de Dezvoltare SocialăFundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea RomânieiFundaţia PACTFundaţia Alexandrion GroupMicrosoft Corporate CitizenshipMOL Program CSR“Oraşul Tău” - PETROM“Pădurea Nostra” – Unicredit Ţiriac BankPETROM – Program CSRPNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală“Pot ajuta” – MOLProgramul Operaţional Regional – POR (UE)Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS MEDIU (UE)Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU (UE)“Şcoli pentru mediu” – MOLSwiss Agency for Development and Cooperation“Ţara lui Andrei” - PETROM“Tineret în Acţiune” (UE) Trust for Civil Society in Central & Eastern EuropeUnicredit Ţiriac Bank – Program CSR

IndexulProgramelor şi Organizaţiilor (A-Z)

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare2

Programele şi organizaţiile descrise în acest ghid au fost alese spre a servi Iniţiativelor Cetăţeneşti şi ONG-urilor ce doresc să implementeze proiecte de talie mică şi mijlocie, acestea găsind sprijin fie prin cooperări, fie prin programe de finanţare.Există în România o paletă mult mai largă de asociaţii ce cooperează sau intervin, în diferite moduri, în procesul de realizare / implementare a proiectelor dumneavoastră, precum şi programe ce oferă sprijin financiar sau consultanţă în vederea realizării / implementării proiectelor dumneavoastră, dar marea lor majoritate afişează liste complexe ale formalităţilor ce trebuiesc îndeplinite.De aceea, prezentul ghid a selecţionat potenţiale programe de finanţare şi organizaţii uşor accesibile prin care proiectele dumneavoastră vor fi implementate cu succes.

Page 5: Publication as PDF

CAPITOLUL 1: Introducere

CAPITOLUL 2: Opţiuni generale de finanţare pentru iniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri

CAPITOLUL 3: Cunoştinţe de bază privind programele de finanţare

CAPITOLUL 4: De la idee la depunerea proiectului

CAPITOLUL 5: Programe de finanţare naţionale şi internaţionale

CAPITOLUL 6: Programe de Responsabilitate Socială (CSR)

CAPITOLUL 7: Alte surse de finanţare

CAPITOLUL 8: Organizaţii în sprijinul ONG-urilor

CAPITOLUL 9: Linkuri şi alte informaţii

Glosar de Termeni

4

6

9

12

15

23

28

29

32

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România3

CUPRINS

Page 6: Publication as PDF

Din punct de vedere formal, oportunităţile de finanţare existente în România se pot împărţi în următoarele categorii:

Programe de granturi operaţionale (finanţări pentru ONG-uri)

Sprijin financiar direct (pentru înfiinţarea/ dezvoltarea unui ONG)

Sprijin financiar indirect (ex: donaţii calculatoare, Software, etc.)

Programe specifice de granturi (finanţări ale unor iniţiative specifice ale ONG-urilor)

Sprijin financiar pentru iniţiative specifice (cu termen limită), având ca beneficiari ONG-urile (asociaţii, fundaţii, universităţi, etc.), de ex.: activităţi in sectorul cultural, politic, educaţional, economic.

Organizaţii fără program specific care finanţează ONG-uri şi iniţiative (donatori privaţi/ organizaţii finanţatoare)

Organizaţii, în general fundaţii, ce finanţează iniţiative specifice ale ONG-urilor la cererea directă a acestora (fără program specific).

Organizaţii ce oferă sprijin în activităţile de atragere de fonduri pentru ONG-uri

Organizaţii ce sprijină activităţile de atragere a resurselor pentru ONG-uri [ex.: capacity building (dezvoltarea capacităţilor), seminarii sponsorizate, traininguri sau consultanţă pe tema atragerii de fonduri].

Definiţiile tuturor cuvintelor marcate cu * se află la pagina 35

Introducere

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare4

1 CAPITOLUL

Organizaţiile non-guvernamentale (ONG) şi iniţiativele cetăţeneşti* din România dispun în general de o vastă paletă de oportunităţi de finanţare. Peste 100 de programe şi organizaţii naţionale şi internaţionale oferă suport financiar.

Aceste programe diferă foarte mult în ceea ce priveşte sprijinul acordat activităţilor proiectelor, mărimea şi valoarea de finanţare, şi nu în ultimul rând complexitatea programelor. Unele programe nu prezintă mari restricţii pentru proiecte la scară mică (1.000 - 5.000 euro), fiind uşor de accesat chiar şi pentru grupările cu o organizare informală. Alte programe necesită o organizare eficientă şi o vastă experienţă în iniţierea, solicitarea şi managementul proiectelor.

Page 7: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România5

SCOPUL GHIDULUI

Acest ghid practic se adresează ONG-urilor mici sau recent înfiinţate din România, iniţiativelor cetăţeneşti şi organizaţiilor comunitare ce caută să atragă fonduri pentru proiecte locale. Proiectul trebuie să se înscrie într-unul din următoarele domenii:

Activităţi politice (ex.: grupuri de acţiune civică, lobbing/ campanii)Activităţi socialeActivităţi economice regionaleActivităţi culturale (cluburi de tineret, cursuri de limbi străine, vernisaje, etc.)

Mobilizarea capitalului/resurselor în vederea realizării unui proiect trebuie să se încadreze între 1.000 euro şi o sumă maximă per proiect de 50.000 euro.

Acest ghid va

Cum să realizez un proiect plecând de la o idee?Cum să găsesc oportunităţi de finanţare pentru ONG/ iniţiative cetăţeneşti?Ce programe se potrivesc proiectului meu?Care sunt criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite?Organizaţia Comunitară*/ iniţiativele cetăţeneşti au nevoie de un statut legal?Unde pot să aplic?Unde pot găsi informaţii suplimentare despre oportunităţile de finanţare?

răspunde următoarelor întrebări:

Acest ghid nu se consideră a fi exhaustiv, necuprinzând toate aspectele şi programele potenţiale adresate ONG-urilor din România, însă prezentă o selecţie a actualelor oportunităţi de finanţare.

IMPORTANT:0

Termenul ONG utilizat în prezentul ghid este un termen general ce încadrează iniţiative şi organizaţii non-guvernamentale (non-profit). În cadrul programelor financiare în România, când vorbim de un ONG, vorbim de un ONG cu un statut legal conform legislaţiei naţionale în vigoare.Pentru a facilita lectura acestui ghid, vom vorbi în general de ONG-uri ca beneficiari ai finanţărilor. În cazul în care o organizaţie fără statut legal (ex: iniţiative cetăţeneşti) poate aplica la un program de finanţare, acest lucru va fi special subliniat în acest ghid.

Page 8: Publication as PDF

Prin cuvântul “Fundraising” (atragere de fonduri) se înţelege analiza, planificarea, punerea în practică şi controlul tuturor activităţilor de comunicare ale unui ONG, în scopul atragerii de fonduri.

Grupul de finanţatori este format din:

Persoane privateFinanţări de la bugetul de statAsociaţii şi fundaţiiOrganizaţii internaţionaleAntreprenori

Succesul în atragerea de fonduri necesită:

O strategie clară a întregului grup sau a organizaţieiComunicarea clară a ideilor şi obiectivelor ce trebuie atinse (strategia de comunicare externă)Experienţă financiară de bază în obţinerea de fonduriExperienţă în managementul de proiect în vederea implementării cu succes a proiectelor

Pentru ca proiectul să aibă şanse de finanţare, abordarea trebuie să ţină cont de donatori:

Donaţii de la persoane private/ alte finanţări

Persoanele fizice pot face donaţii pe diferite căi puse la dispoziţie:

Colectarea de fonduri/ donaţii în bani (în cutiile de donaţii din supermarketuri şi magazine) Curier electronic directCurier direct

Persoanele fizice preferă în general să

direcţioneze donaţiile către proiecte sociale, celelalte domenii fiind mai puţin finanţate de acestea.

În România o altă oportunitate interesantă de finanţare o constituie direcţionarea din partea contribuabililor a unei cote de 2% din impozitul pe venit către entităţile non-profit. ONG-ul care doreşte să aibă o astfel de sursă de finanţare trebuie să facă o campanie publicitară la nivel local/ naţional pentru un proiect cu beneficii maxime aduse publicului sau comunităţii căreia se adresează.Mai multe informaţii despre direcţionarea a 2% din impozitul pe venit puteţi găsi accesând site-urile:

Finanţări de la fundaţii şi trust-uri Unele fundaţii şi trusturi sunt înfiinţate de persoane fizice, familii sau organizaţii şi au ca scop specific efectuarea de donaţii financiare pentru un obiectiv sau interes definit. Aceste fundaţii şi trusturi sunt familiarizate cu ONG-urile, lucrând în colaborare pentru propriile proiecte sau oferind programe specifice de finanţare la care ONG-urile pot aplica cu propriile idei de proiecte. (Vezi detaliile programelor de finanţare în ghid)

http://codfiscal.money.ro/directionati-2-din-impozitul-pe-venit/http://www.stiriong.rohttp://www.doilasuta.ro

Finanţări de la bugetul de stat sau de la organizaţii internaţionale

Statul român şi organizaţiile internaţionale (ex: UE) dispun de bugete alocate pe perioade lungi pentru proiectele din diferite domenii.

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare6

2 Opţiuni generale de finanţare pentru Iniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri

CAPITOLUL

Page 9: Publication as PDF

Având în vedere faptul că aceste instituţii administrează bugetul public, formalităţile necesare aplicării la sesiunile de proiecte sunt mai complexe, iar perioada de aprobare a proiectelor este destul de lungă. Pe de altă parte, aceste instituţii finanţează proiecte cu bugete considerabile. De aceea, în funcţie de proiectul dorit, este recomandată alegerea cu grijă a finanţării din partea ONG-urilor.

Finanţări de la companii

Spre deosebire de fundaţii, companiile doresc cu precădere să câştige bani, nu să-i cheltuiască. Cererea dumneavoastră poate să nu constituie o prioritate. Prin urmare, este important să contactaţi departamentul care se ocupă cu proiectele de finanţare şi persoana responsabilă, şi mai presus de toate să vă prezentaţi proiectul într-un mod foarte convingător.

VERIFICAŢI MAI INTÂI PIAŢA LOCALĂ: Cine poate fi donator local? Există o şansă de a obţine bani de la persoane fizice? Care sunt companiile locale ce ar putea fi interesate de proiect? Ce fundaţii finanţatoare sunt active în regiune? Există fundaţii finanţatoare care au sediul în regiune? Există programe de finanţare care acoperă regiunea în care se d o r e ş t e i m p l e m e n t a r e a proiectului?

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România7

IMPORTANT:

În cazul în care sunteţi o grupare non-profit activă pe plan local, ar trebui să verificaţi în primul rând posibilităţile de finanţare locale, apoi pe cele la nivel naţional şi în cele din urmă pe cele la nivel internaţional.

Page 10: Publication as PDF

Cu toate acestea, în România oportunităţile locale de finanţare sunt destul de limitate. Acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte bugetul de stat. Deficitul este completat de către organizaţii şi programe internaţionale. Nu ezitaţi să luaţi în considerare potenţialul internaţional de finanţare! O multitudine de programe de finanţare sunt deja adaptate la nevoile ONG-urilor româneşti şi sunt active de mai mulţi ani.

În principiu, există două posibilităţi principale de a accesa fondurile externe:

Aplicarea la programe specifice Candidaturi/ aplicări spontane

Candidaturile / aplicările spontane pentru a aborda potenţiali finanţatori/ donatori nu necesită o formă de prezentare specifică. Aceasta nu înseamnă că accesarea de fonduri este mai uşoară, deoarece prezentarea proiectului sau descrierea acestuia trebuie să fie foarte convingătore. Prezentarea se referă la grupul sau la organizaţia dumneavoastră văzută ca un întreg, precum şi la activitatea planificată sau la proiect.

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare8

Avantajele - dezavantajeleprogramelor de finanţare şi ale

aplicărilor spontane:

Avantaje

Nici o formalitatespecifică necesară

Dezavantaje

Fără dată limită,calendar al aplicărilor

sau perioadăde implementare

a unui proiect

Organizarea uneiimportante campanii

de marketing şide convingere

În general statutullegal al ONG-urilornu este obligatoriu

Identificare dificilă apotenţialilor donatori

Aplicările spontane

Avantaje

Potenţialii donatorisunt mai uşor

de identificat prinofertele de

programe specifice

Dezavantaje

Există posibilitateaca termenele limităsa nu corespundă

proiectului planificat

Sfera de acţiunea proiectului este

clar definită

Competiţie întrepotenţialii beneficiari

datorită bugetuluilimitat

Aplicări la programe specifice

Fondurile sunt dejaalocate şi disponibile

Există posibilitateaca proiectul sau

activitatea planificatăsă nu fie acoperite

de un program

În acest ghid veţi putea găsi cunoştinţele de bază necesare pentru programele de finanţare. Câteva dintre acestea vor fi detaliate în capitolul următor.

Page 11: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România9

3Cunoştinţe de bază privind programele de finanţare

CAPITOLUL

Programele de finanţare variază mult în ceea ce priveşte complexitatea procedurii de aplicare, ceea ce înseamnă că aplicanţii trebuie să-şi dubleze eforturile. Totuşi, majoritatea programelor urmează o schemă standard. Pentru a accesa cu succes programe specifice, este necesară cunoaşterea termenilor utilizaţi de aceste programe.

Primul lucru important ce trebuie ştiut este dacă programul se potriveşte în general cu proiectul dorit. Multe programe impun doar un cadru general al domeniilor. Sub-programele relevante sunt organizate, de exemplu, în axe prioritare sau domenii de intervenţie unde se găsesc descrierile detaliate ale programului sau actualele apeluri de propuneri.

Activităţile eligibile

În cadrul descrierii programelor, capitolul activităţi eligibile poate furniza informaţii detaliate despre activităţile concrete legate de proiect, activităţi ce vor fi sprijinite de acest program de finanţare.

Beneficiarii

Prin termenul Beneficiari se înţelege organizaţia responsabilă, din punct de vedere legal, pentru implementarea proiectului şi, în acelaşi timp, beneficiarul grantului.

Important de ştiut:

Domeniul vizat de program /axa de prioritate

În cazul în care organizaţia dumneavoastră este un potenţial beneficiar, specificaţiile programului vă pot aduce informaţii despre documentele ce trebuie furnizate cu privire la organizaţie (de ex: bilanţ, etc.). De asemenea, trebuie ţinut cont de posibilitatea organizaţiei de a furniza aceste documente.

Granturi / Fonduri nerambursabile

Marea majoritate a ONG-urilor sunt în căutare de granturi sau fonduri nerambursabile. O dată ce proiectul este aprobat, se va semna un contract între organizaţia donatoare şi beneficiar.

În funcţie de program, granturile vor fi plătite după cum urmează:

În avans (parţial sau integral) După atingerea fiecărui punct al proiectului definit în prealabil (convenit în contractul de finanţare)

IMPORTANT:

Marea majoritate a programelor disponibile pun condiţia ca beneficiarii să deţină un statut legal existent – sub forma unui ONG sau a unei asociaţii non-profit, conform legislaţiei naţionale în vigoare. Doar un număr limitat de programe finanţează organizaţii fără statut legal. În concluzie, în vederea identificării formei juridice de organizare a solicitantului, trebuie depuse documentele justificative necesare (de exemplu statutul, decretul-lege).

Page 12: Publication as PDF

După terminarea proiectului/ prezentarea facturilor plătite

Schema de plată este foarte importantă pentru ONG-urile mici, deoarece acestea nu dispun de obicei de mijloace financiare semnificative pentru pre-finanţarea proiectelor. Există programele special concepute pentru ONG-urile mici care iau în considerare acest factor.

În cazul în care granturile sunt plătite numai după finalizarea proiectului, ONG-ul trebuie să efectueze o pre-finanţare în proporţie de 100%, urmând ca rambursarea să aibă loc la finalizarea proiectului. Unele bănci oferă programe speciale de finanţare pentru a pre-finanţa granturile, ex: finanţări provenind din Fondurile Structurale ale UE.

Suma minimă/ maximă

Fiecare program defineşte o sumă minimă şi maximă per proiect. Aceasta depinde de domeniul de aplicare al programului, de fondurile disponibile şi de tipul de beneficiari spre care este orientat programul.

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare10

IMPORTANT:

Atenţie! Suma maximă a proiectului şi suma maximă de finanţare pot fi diferite.

În multe cazuri, o sumă minimă consistentă poate constitui indicatorul unor cerinţe mai stricte cu privire la procedura de aplicare. Un proiect de 5.000 euro este desigur mai uşor accesibil decât proiecte cu o sumă minimă de 100.000 euro.

Cheltuieli eligibile

Reprezintă cheltuielile direct legate de proiectul propus şi vor fi parte integrantă din finanţarea (grantul) unui program. Suma tuturor cheltuielilor eligibile constituie baza pentru plata finanţărilor.(ex: 90% din cheltuielile eligibile) ATENŢIE: Numai cheltuielile eligibile vor fi rambursate, în timp ce cheltuielile neeligibile vor fi plătite de către beneficiar.

Contribuţia proprie

Cele mai multe programe solicită o contribuţie proprie de finanţare a proiectului (între 2% şi 50% din suma totală a proiectului). Pentru a face un calcul final este foarte important să citiţi cu atenţie condiţiile unui program, pentru a afla dacă contribuţia proprie este aşteptată în numerar sau cheltuielile de personal şi de administrare pot fi considerate a fi contribuţie proprie. O contribuţie exprimată în cheltuieli de personal este, în majoritatea cazurilor, mai uşor de furnizat în cazul în care personalul deja existent lucrează timp parţial pentru proiectul dorit.Uneori este acceptată şi o contribuţie în natură. O contribuţie în natură este orice contribuţie făcută de către un terţ, care nu este plătită de către beneficiar şi co-beneficiari. Acestea pot fi contribuţii sub formă de materii prime, muncă voluntară prestată de către o entitate privată individuală sau corporativă sau de personalul detaşat de la o altă organizaţie.

Exemplu: Un program pentru un proiect local (reabilitarea unui loc de joacă) defineşte valoarea maximă a finanţării la 10.000 euro, finanţându-se 90% din cheltuieli. Aceasta înseamnă că suma maximă a finanţării nerambursabile va fi de 9.000 euro, 1.000 euro reprezentând contribuţia proprie ce trebuie finanţată de către beneficiar.

Page 13: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România11

Data/ termenul limită

Cele mai multe programe de finanţare au o durată limitată şi vor fi revizuite sau vor lua sfârşit după o anumită perioadă. Anumite programe, împărţite în axe prioritare sau în tipuri de activităţi, îşi pot schimba anual obiectivul activităţilor finanţate. Candidaţii trebuie să ia în considerare următoarele etape cu privire la planificarea calendaristică a programului:

Durata programului Termenul limită de aplicare în cadrul unei axe prioritare a unui program:

Fără termen limită (cererile pot fi depuse pe întreaga durată a programului) Solicitare anuală de propuneri

Documente necesare

La final este important să se verifice cu exactitate documentele necesare în vederea aplicării. Cele mai multe ghiduri oferă liste cu documentele necesare. Unele programe oferă formulare standard ce pot fi completate online pentru a fi admise la pre-selecţie (shortlist).

Alte sfaturi

Aveţi grijă să deţineţi mereu cea mai recentă versiune a unui ghid sau a unui apel de propuneri. Verificaţi dacă există modificări suplimentare (aşa-numitul "Corrigendum").Contactaţi persoana responsabilă pentru program în vederea verificării listei actualizate a documentelor relevante ce trebuie depuseVerificaţi dacă în ghidul programului există un sistem de evaluare disponibil, unde puteţi afla care este modul în care cererile sunt evaluate. Această schemă poate explica, spre exemplu, câte puncte sunt acordate unora dintre cerinţele specifice, astfel încât să puteţi adapta proiectul pentru a acumula un maxim de punctaj.

IMPORTANT:

De regulă, programele cu solicitări anuale pun la dispoziţie un ghid al programului ce conţine informaţii despre condiţi i le generale de aplicabilitate. Detaliile cu privire la obiectivele anuale (activităţile eligibile) sunt publicate în apelul anual de propuneri.

Termenul limită de aplicare (lunar, anual, nelimitat)

Perioada de evaluare (între o săptămână şi câteva luni)

Perioada contractului (durata contractului; durata implementării întregului proiect)

Programul de plată

Page 14: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare12

4 De la idee la depunerea proiectuluiCAPITOLUL

Primul pas pentru mobilizarea resurselor în vederea finanţării unui proiect este o idee clară şi un concept de bază pentru organizaţia însăşi. Odată ce acest concept are o formă definită pot fi întreprinşi următorii paşi. De aceea trebuie găsite răspunsuri la următoarele întrebări:

A: Ideile de proiect:

Ce proiecte se pot implementa pentru a atinge scopurile ONG-ului?Ce idei proprii de proiect prezintă membrii ONG-ului?În ce domeniu deţinem cunoştinţe, în ce tipuri de proiecte avem experienţă?

B: Lista de priorităţi

Pot fi puse în practică cu uşurinţă unele dintre aceste idei?Care sunt ideile cu o perspectivă pe termen lung?Care ar fi primul proiect pe care dorim să-l implementăm?

Treceţi pe o listă toate avantajele şi dezavantajele fiecărei idei de proiect şi faceţi o listă de priorităţi.

SFAT: Organizaţi un brainstorming-întâlnire cu echipa şi pune-ţi toate ideile pe un “tablou de bord”. Odată ce s-au adunat toate ideile, organizaţi-le şi discutaţi-le.

SFAT: Odată ce aţi făcut o primă alegere ar putea fi util sfatul unui expert sau al unei organizaţii de sprijin pe care o cunoaşteţi sau cu care aţi mai colaborat.

C: Ciorna/ schiţa:Faceţi un prim rezumat al proiectului planificat

Nu este necesară o descriere completă a proiectului, un rezumat de 1-2 pagini (ciorna) este în general suficient pentru a continua o planificare la nivel intern şi pentru a iniţia căutarea unei finanţări potrivite.

O ciornă ar trebui să cuprindă următoarele puncte:

Descrierea generală a proiectului (titlu semnificativ al proiectului şi o scurtă descriere)Definirea scopului proiectului

SFAT: Gândiţ i -vă care este parametrul ce poate aduce succesul proiectului şi ţineţi cont de faptul că atingerea ţintei unui proiect poate fi măsurată ; de ex : dor i ţ i să îmbunătăţiţi oferta de locuri de g r ă d i n i ţ ă d i n c o m u n a dumneavoastră. Ţinta: 50% dintre copii trebuie să aibă un loc la grădiniţă în următorii 2 ani (starea actuală 30%)

Page 15: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România13

Separarea proiectului pe activităţi distincte:

- Activitatea A- Activitatea B

- Activitatea CPersoana/ persoanele care vor lua parte la acest proiect (personalul ONG-ului sau personal extern)O primă estimare generală a bugetuluiContribuţia proprie (0-50%)Planificarea calendaristică (faza de pregătire, faza de acţiune (început-sfârşit)

Punctele importante:

Planificare calendaristică realistă

Experienţa ne arată, că multe proiecte au un timp de planificare prea optimist. Luaţi în considerare:

Perioada pentru planificarea internă Perioada de identificare a donatorilor Perioada pentru aplicare şi evaluare a proiectului în vederea validării acestuiaPerioada de implementare (în special în cazul în care proiectul dumneavoastră necesită contactul cu administraţia publică).

IMPORTANT0

pentru iniţiativele cetăţeneşti:

Verificaţi dacă aveţi posibilitatea să aplicaţi ca grup informal, fără un statut juridic. În cazul în care nu găsiţi fonduri adecvate, gândiţi-vă dacă este oportună schimbarea statutului legal într-un ONG, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Buget realist necesar pentru atingerea scopului (este mai bine să luaţi în considerare o marjă mai mare decât să aveţi “un minus în buget”)

D: Identificarea fondurilor potenţiale

După ce planificarea internă a luat sfârşit, următorul pas este identificarea fondurilor potenţiale şi/sau a donatorilor, în funcţie de grupul ţintă ales (alte informaţii în Capitol 2).

Faceţi o listă a tuturor programelor şi donatorilor potenţiali în concordanţă cu proiectul dumneavoastră. Detalii despre programe, organizaţii de donatori şi link-uri suplimentare veţi găsi în următoarele capitole.

Verificaţi dacă programele alese au linii deschise (termenul limită pentru cererea de propuneri) care se potrivesc cu planificarea calendaristică.Verificaţi dacă puteţi furniza toate documentele necesare Verificaţi dacă efortul necesar depus pentru aplicarea la un program corespunde cu valoarea finanţării cerute (ex: nu are sens să lucraţi trei luni pentru aplicarea la un program cu un buget de 2.000 euro) În cazul în care aveţi nevoie de sprijin profesional pentru strângerea de fonduri sau pentru aplicarea la un program, contactaţi una dintre organizaţiile ce furnizează consultanţă pentru ONG-uri (vezi capitolul 8)

SFAT: Este mai bine să nu vă concentraţi doar asupra unui program sau a unui singur donator. Încercaţi să diversificaţi pentru a vă creşte şansele de finanţare.

Page 16: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare14

E: Aplicarea

Pentru activităţile de obţinere de fonduri, descrierea proiectului pentru aplicarea finală trebuie redactată în funcţie de grupul ţintă de donatori/ finanţatori.

În cazul în care aveţi nevoie de un concept de marketing, puteţi apela la modelele deja existente sau la exemplele din practica altor ONG-uri, etc.

În cazul în care vă decideţi să aplicaţi la un program de finanţare, verificaţi dacă aţi înţeles termenii specifici

programului, explicaţi în capitolul 3 al acestui ghid. Doar câteva programe permit depunerea unui proiect fără formă specifică. Majoritatea programelor au o structură de aplicare prestabilită.

Verificaţi ce alte informaţii suplimentare sunt necesare pentru aplicare:

este planul de buget deja structurat în aşa fel încât toate costurile aferente să fie listate separat?dispuneţi deja de documentele necesare ce trebuie anexate la cererea de aplicare?

Companiile private devin din ce în ce mai mult o sursă interesantă de finanţare pentru ONG-uri. Aceste companii au propriile reguli şi condiţii de finanţare. Dacă doriţi să aplicaţi pentru un program de CSR* sau să trimiteţi o cerere spontană de finanţare către o companie privată, puteţi găsi informaţii suplimentare şi sfaturi în capitolul 6.

IMPORTANT:

Descrierea proiectului trebuie să fie modificată şi adaptată cerinţelor grupului ţintă de finanţatori. De exemplu, pentru a vă adresa persoanelor fizice aveţi nevoie de un concept de marketing creativ, ce conţine un mesaj precis şi convingător. Pentru a accesa un program de finanţare trebuie să urmaţi îndeaproape paşii stabiliţi de acesta.

De exemplu: aruncaţi o privire la modul în care alte ONG-uri îşi fac publicitate pentru redirecţionarea cotei de 2% din impozitul pe venit:

- Care este mesajul transmis? -Care este modul de prezentare al

organizaţiei?- Cum sunt descrise activităţile?

§Utilizare internă / planingIdentificarea surselor de finanțare§

Program de finanțare

Organizații donatoare

Companii (CSR)

Persoane fizice

Aplicare

Aplicare spontană

Concept de Marketing

Descrierea proiectului

Page 17: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România15

5Programe de finanţare naţionale şi internaţionale

CAPITOLUL

AFCN – Administraţia FonduluiCultural Naţional

AFCN este o instituţie publică autonomă înfiinţată în anul 2005 în scopul de a oferi finanţări nerambursabile proiectelor culturale. AFCN organizează consultări cu operatorii culturali şi cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din România, pentru stabilirea unei strategii de finanţare a culturii.

Calendarul finanţărilor: Sesiunile de finanţare ale proiectelor sunt deschise o dată pe an.

Scurtă descriere:AFCN oferă în f iecare an f inanţări nerambursabile. Sunt sprijinite proiecte provenite din diferite arii tematice. Proiectele finanţate prin programele AFCN: proiecte culturale şi editoriale

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Str. Barbu Delavrancea nr. 57,sector 1, cod poştal 011353, Bucureşti

Informaţii generale despre finanţări:Telefon / Fax: (+40) 21 230 00 29;

(+40) 21 230 00 29Telefon: (+40) 21 230 00 94 (+40) 21 230 00 94Email: Site:

(instrucţiuni şi ghidul solicitantului)

0

0

[email protected]://www.afcn.ro/finanţări-proiecte-culturale.html

Detaliile programului

Beneficiari:Persoane fizice autorizateAsociaţii Fundaţii Instituţii publice de cultură Societăţi comerciale care derulează activităţi culturale

Activităţi eligibile:Activităţi muzealeArte vizuale şi arhitectură Muzică, dansEducaţie culturalăManagement cultural Patrimoniu cultural naţional Teatru

Cheltuieli eligibile: C h e l t u i e l i f u n c ţ i o n a l e a fe re n te programului (acţiunii culturale) Cheltuieli de cazare/transport/de masă ale participanţilor, etc.

Finanţare: 90% din costurile eligibile, 10% contribuţia solicitantului

Suma maximă alocată:30.000 lei pentru anul 2010

Termen limită: stabilit în fiecare an;pentru 2010: 21 aprilie - 20 mai

Page 18: Publication as PDF

PNDR – Programul Naţionalde Dezvoltare RuralăMăsura 313: Încurajarea activităţilor turistice

Scurtă descriere:Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 este finanţat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”

Obiectivele operaţionale se referă la:Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică;Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică;Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.

Calendarul finanţărilor: Pentru informaţii actualizate accesaţi site-ul:

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare16

Detaliile programului: Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice

Beneficiari:Persoane fizice autorizate sau neautorizate (care se vor angaja ca până la dată semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprindere)

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Site:

(ghidul solicitantului şi anexe)

0

www.apdrp.ro http://www.apdrp.ro/content.aspx?item= 1795&lang=RO (sesiuni de proiecte)http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1814&lang=RO

MicroîntreprinderiComunele, prin reprezentanţii săiAsociaţii de dezvoltare inter-comunitarăONG-uri

Activităţi eligibile - exemple:Investiţii în infrastructura de primire turisticăInvestiţii în activităţi recreaţionaleInvestiţii în infrastructura la scară mică, precum centre de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

Finanţare: Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit: sprijinul public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Suma maximă alocată:200.000 euro/proiect

Condiţii speciale:Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 euro

Termen limită:Sesiunea de depunere a proiectelor pentru 2010 privind Măsura 313 nu a fost încă deschisă. Pentru informaţii actualizate accesaţi site-ul.

Măsura 322: Renovarea şi dezvoltarea satelor

Scurtă descriere:Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 este finanţat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”

PNDR – Programul Naţionalde Dezvoltare Rurală

Page 19: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România17

Obiectivele specifice se referă la:Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală;Creşterea numărului de sate renovate;Creşterea numărului de obiective de patrimoniu sprijinite din spaţiul rural.

Calendarul finanţărilor: Sesiunea de finanţări pentru 2010 nu s-a deschis încă. Pentru informaţii actualizate accesaţi site-ul

Detaliile programului (Măsura 322 exemplu din 2009)

Beneficiari:Comunele, prin reprezentanţii legali Consiliul local Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare*ONG-uriAşezăminte culturale şi instituţii de cult Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural

Activităţi eligibile - exemple: Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes localÎnfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreare pentru populaţia rurală (parcuri,

CONTACT ŞI INFORMAŢII

În funcţie de regiunea în care se doreşte implementarea proiectului, se vor contacta Oficiile Judeţene ale APDRP responsabile.

0

0

http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1696&lang=RO (ghidul solicitantului, anexe, alte informaţii)

spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv săli de sport, piste de biciclete, etc.);Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora, etc.

Finanţare: 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit

Suma maximă alocată:6 milioane euro

Condiţii speciale:Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 322 este de 5.000 euro

Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe ("CEE Trust") este o organizaţie de caritate independentă şi publică.

CEE Trust promovează dezvoltarea societăţii civile din Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia şi România.

Calendarul finanţărilor: Până în 2012, sesiuni anuale de propuneri de proiecte cu termen limită

Scurtă descriere:CEE Trust vizează:

Întărirea sectorului non-profit prin capacity building şi advocacy,Consolidarea cooperării intra - şi extra-sectoriale şi a parteneriatuluiIntensificarea finanţării durabile a ONG-urilor prin dezvoltarea surselor publice şi private de sprijin pentru sectorul non-profitSprijinirea dezvoltării operaţionale şi strategice a ONG-urilor

Trust for Civil Societyin Central & Eastern Europe

Page 20: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare18

Detaliile programului

Beneficiari:Organizaţii formale şi informale non-profit şi neguvernamentaleGrupuri civice, grupuri de interese, mişcări, persoane fizice, instituţii educaţionale etc.

Activităţi eligibile:Angajament civic şi mobilizare comunitarăSolidaritate în viaţa socialăMediu de sprijin pentru societatea civilă

Cheltuieli eligibile: Nu există limite, cheltuielile trebuie să fie corelate cu implementarea proiectului

Finanţare: Până la 100%, contribuţia proprie este apreciată.

Suma maximă alocată:Nu există specificaţii. Proiecte finanţate până acum în România între 1.700 şi 500.000 USD

Condiţii speciale:Pentru informaţii accesaţi site-ul

Termen limită: În funcţie de proiect

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Pentru România şi SloveniaDolores NeagoeTel: +40 21 314 16 38 Email: Site:

(ghid, aplicare şi proceduri)

0

[email protected]://www.ceetrust.org

http: //www.ceetrust-org/applications-and-reporting/selection-procedures.html

Fundaţia Dan Voiculescupentru Dezvoltarea României

Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României solicită ONG-urilor propuneri de proiecte pentru a le include în cadrul unui concurs.Domeniile în care se depun proiecte sunt următoarele:

Mediu SocialEducaţie Artă şi Cultură.

Termen limită :Depunerea de proiecte până la data de 1 martie 2010 prin e-mail sau prin poştă; evaluarea proiectelor 1-15 martie 2010; comunicarea rezultatelor – 15 martie 2010Pentru 2011 termenul limită nu a fost încă determinat.

Suma maximă alocată:Nu există sumă minimă sau maximă

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Str. Secerişului nr. 31, sector 4, BucureştiTel: +40 31 425 58 82/83Fax: +40 31 425 58 84Email: Site:

0

[email protected]

FRDS – Fondul Românde Dezvoltare Socială

FRDS a fost înfiinţat ca organism de interes public, apolitic, autonom din punct de vedere administrativ, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Guvernului.

Page 21: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România19

Misiune:Sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor sărace şi a altor categorii vulnerabile din România, prin promovarea şi suportul acordat iniţiativelor locale, identificate în prealabil şi realizate în mod participativ.

Finanţări şi programe:Pentru 2010 şi pentru perioada următoare nu există finanţări deschise.

Există 4 programe active:Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere - faza a II-aProgramul de Intervenţii PrioritareVBF - Un viitor mai bun pentru femeiESPAS - EconomiaSocială ca abordare

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Str. Eugeniu Carada nr. 1, et. 3, sector 3, Bucureşti Tel: +40 21 315 34 15Email: Site:

0

[email protected]

Swiss Agency for Developmentand Cooperation

În cadrul programului Mărirea Contribuţiei (Enlargement contribution) pentru sud-estul Europei, guvernul elveţian a aprobat un fond în valoare de 275 milioane euro având ca beneficiari România şi Bulgaria, În România programul de finanţare se va derula pe o perioadă de 5 ani, aceste finanţări fiind accesibile începând cu anul 2010. Detaliile acestui program nu sunt încă disponibile. În celelalte ţări est-europene programul sprijină financiar iniţiativele şi activităţile societăţii civile.

CONTACT ŞI INFORMAŢII0

http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/en/Home/News/Bulgaria_and_Romania

Programe ale Uniunii Europene

Uniunea Europeană dispune de o paletă bogată de finanţări şi fonduri pentru activităţile ONG-urilor din România. Unele programe sunt însă concepute doar pentru proiecte medii şi mari. Exemple de programe:

PNDR – pentru mai multe informaţii despre acest program, vezi ghid.

Tineret în Acţiune – pentru mai multe informaţii despre acest program, vezi ghid.

Europa pentru cetăţeni este unul din cele patru programe derulate de Direcţia Generală Educaţie şi Cultură din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă. Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a realiza proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar.

0

0

0

CONTACT ŞI INFORMAŢII0

http://www.europapentrucetateni.eu/

Page 22: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare20

Fonduri structurale pentru România – Programele operaţionale:

Fondurile structurale sunt instrumentele principale ale politicii economice şi de coeziune elaborate de Uniunea Europeană, ce au ca scop micşorarea diferenţelor în dezvoltarea economică a diferitelor regiuni europene.Pentru perioada 2007 – 2013 în România au fost elaborate şi sunt accesate mai multe Programe Operaţionale. Numai câteva dintre acestea sunt relevante pentru ONG-uri:

o axă prioritară (nr. 4): protecţia naturiifinanţare – până la 100% din cheltuielile eligibile

Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS MEDIU:

CONTACT ŞI INFORMAŢII0

http://www.mmediu.ro/programe_finanţare/pos_mediu.htm

Programul Operaţional Regional – POR:

2 axe de prioritate/ 4 arii de intervenţie:Axa 5 (5.1-5.3): Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiAxa 3.2: Reabilitarea/ modernizarea / d e z v o l t a r e a ş i e c h i p a r e a infrastructurii serviciilor sociale

finanţare între 50-90% din cheltuielile eligibile

CONTACT ŞI INFORMAŢII0

http://www.inforegio.ro/

Programul Operaţional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane – POS:

4 axe de prioritate, 12 arii de intervenţie:Axa 2 (2.1-2,3): Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciiA x a 3 ( 3 . 1 - 3 . 3 ) : C r e ş t e r e a adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorAxa 5 (5.1-5.2): Promovarea măsurilor active de ocupareAxa 6 (6.1-6.4): Promovarea incluziunii sociale

ONG-uri potenţiali beneficiarifinanţare 98% din cheltuielile eligibile

CONTACT ŞI INFORMAŢII0

http://www.fseromania.ro/index.php

Aceste Programe Operaţionale sunt complexe din punct de vedere al aplicării; proiectele pentru care se aplică sunt de:

min. 50.000 euromin. 100.000 euromin. 500.000 euro sau mai mult.

Scurtă descriere:"Tineret în Acţiune" (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare non-formală pentru tineri, prin finanţarea de proiecte.

Finanţarea vizează:Promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, Dezvoltarea sentimentului de solidaritate şi toleranţă,Promovarea cooperării europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţii de tineret.

Tineret în Acţiune (UE)

Page 23: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România21

CONTACT ŞI INFORMAŢIIANPCDEFP - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Calea Şerban Vodă nr. 133etaj 3, sector 4, cod poştal 040205, Bucureşti, RomâniaTel: 021 201 07 43 Fax: 021 312 16 82Pentru fiecare acţiune în parte există un responsabil. Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul.Site:

0

0

http://www.tinact.ro/http://www.tinact.ro/ce-este-tiahttp://www.tinact.ro/acţiunihttp://www.tinact.ro/acţiunile-tiahttp://www.tinact.ro/tia-priorităţi-naţionalehttp://www.tinact.ro/contact

Beneficiari - exemplu:Organizaţii neguvernamentale Instituţii publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii Şcoli speciale pentru tinerii cu dizabilităţi Grupuri informale de tineri

Sunt eligibile toate acţiunile dacă sunt reprezentate (inclusiv contractual) de una din categoriile de organizaţii menţionate mai sus. Pentru lista completă a beneficiarilor accesaţi site-ul.

Activităţi eligibile:

A. Priorităţile permanente ale programului, de ex.:Cetăţenia europeană;Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse.

B. Priorităţile anuale ale programului pentru 2010 sunt reprezentate de propunerile de proiect care vizează următoarele aspecte:

Anul European pentru combaterea sărăciei şi a excluderii sociale;Şomajul în rândul tinerilor şi promovarea participării active în societate a tinerilor şomeri;

1. Priorităţi europene

2. Priorităţi naţionale

A. Priorităţi tematice - se vor aplica tuturor acţiunilor propunerile de proiect care –de ex.:

promovează explicit educaţia non-formală şi conceptul de voluntariat;au ca obiectiv principal protecţia mediului înconjurător;urmează să se desfăşoare în mediul rural, având ca obiectiv principal implicarea tinerilor din mediul rural.

B. Priorităţi instituţionale ce se vor aplica tuturor acţiunilor. Pentru detalii accesaţi site-ul.

C. Alte tipuri de priorităţi – pentru detalii accesaţi site-ul

Acţiunile programului “Tineret în Acţiune”:Schimburi de tineri Iniţiative ale tinerilor Proiecte pentru democraţie participativă Serviciul European de Voluntariat Cooperare cu ţările partenereProiecte de formare şi reţele Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineret Acţiuni centralizate

Fiecare acţiune a programului este diferită, din această cauză:beneficiarii, cheltuielile eligibile, suma alocată etc., se modifică în funcţie de programul ales.

Cheltuieli eligibile: În funcţie de acţiunea aleasă

Page 24: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare22

Finanţare: Bugetul estimativ alocat în România pentru fiecare acţiune pentru anul 2010:

Termen limită: Perioada de implementare 2007-2013.Dosarele de candidatură se depun prin poştă. Există 5 termene limită pe an, la care se depun dosarele de candidatură:

1 februarie

1 aprilie

1 iunie

1 septembrie

1 noiembrie

între 1 mai şi 30 septembrie

între 1 iulie şi 30 noiembrie

între 1 septembrie şi 31 ianuarie

între 1 decembrie şi 30 aprilie

între 1 februarie şi 31 iulie

1.1 Schimburi de tineri

Acţiune

1.2 Iniţiative ale tinerilor

2 Serviciul european de voluntariat

Proiecte pentru democraţieparticipativă

Cooperare cu ţările parteneredin vecinătatea Uniunii Europene

Întâlniri ale tinerilor şi aleresponsabililor de politici de tineret

Formare şi reţele ale entităţiloractive în domeniul tineretului

Total

1.182.299 euro

Sumapentru 2010

571.725 euro

1.467.563 euro

320.529 euro

352.246 euro

196.256 euro

282.477 euro

4.721.811 euro

4.3

5.1

3.1

1.3

Data de începerea proiectului

Termenullimită

Page 25: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România23

6CAPITOLUL Programe de Responsabilitate Socială Corporatistă (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) defineşte contribuţia pe care trebuie să o aibă companiile la dezvoltarea societăţii moderne. La nivel internaţional s-a elaborat o serie de standarde pentru a defini ce înseamnă “comportament corporativ dezirabil”.

În România, companiile multinaţionale au fost cele care au aderat primele la acest concept. În ultimii ani, din ce în ce mai multe companii româneşti au venit să completeze lista entităţilor care au aderat la CSR.Acest program a devenit o sursă importantă de finanţare pentru ONG-uri.

Tipuri de programe de CSR

Promovarea unei cauze

în vederea creşterii notorietăţii şi a preocupării publicului pentru o cauză, saupentru a mobiliza publicul să doneze, să participe sau să se ofere voluntari în sprijinul unei cauze.

Marketing legat de o cauză

Contribuţie a consumatorilor în favoarea ONG-ului sau a cauzei lor favorite

Marketing social

Ameninţări la adresa vieţii sau a siguranţei; sănătate, mediu, implicarea civică

Acţiuni filantropice

Donaţii în bani Finanţări (de ex:ONG-urile de mediu)Burse

Donaţii în produse sau serviciiOferirea de expertiză

Voluntariat în comunitate

Acordarea de finanţări ONG-urilor care reuşesc să îi convingă pe angajaţii companiei să se ofere voluntari.

Practici de afaceri responsabile social

Sunt iniţiative prin care o companie îşi îmbunătăţeşte în mod voluntar modul de operare, în aşa fel încât să contribuie la binele general al comunităţii şi la protejarea mediului.

Aplicarea ONG-urilor: Cum să aplici la un program de finanţare?

În general, programele de finanţare ale companiilor nu deţin un ghid al solicitantului la care ONG-urile pot aplica. În funcţie de sectorul în care activităţile unui proiect se vor desfăşura, ONG-ul poate contacta direct compania care iniţiază proiectul pentru a lua parte la acesta, prin parteneriat sau prin finanţarea unui proiect propus de însăşi ONG-ul şi aprobat de companie. În vederea obţinerii sponsorizării, ONG-ul trebuie să respecte îndeaproape cerinţele companiei finanţatoare. Fiecare companie are condiţii diferite de aplicabilitate dar, în general, câteva dintre aceste condiţii se regăsesc în lista de selecţie a fiecăreia dintre ele:

La întocmirea unui proiect trebuie vizate domeniile de interes ale finanţatorului în conformitate cu scopul proiectului, stabilit de organizaţie

Page 26: Publication as PDF

Marea majoritate a programelor sunt accesibile organizaţiilor ce deţin un statut juridic, verificarea condiţiilor de eligibilitate fiind o condiţie sine qua non.Experienţă în redactarea şi implementarea proiectelorExperienţă în deservirea grupurilor ţintăRedactarea, în interiorul proiectelor, a unei liste a proiectelor derulate şi istoricul organizaţiei aduce un avantaj în plusProiectul trebuie redactat impecabil, trebuie să fie la obiect, iar implementarea acestuia trebuie să corespundă obiectivelor partenerilor finanţatoriProiectul trebuie să livreze rezultate cuantificabile Proiectul trebuie să aducă beneficii comunităţii vizate

În general, nu există o perioadă de depunere a proiectului. De obicei companiile calculează bugetul pentru anul care urmează în al treilea semestru al anului în curs. De aceea este bine ca proiectele să fie depuse de ONG-uri până la acest termen pentru a fi luate în calcul şi implementate anul următor.Nu există o perioadă prestabilită de depunere a proiectelor, cererile de finanţare se pot trimite pe tot parcursul anului.

În concluzie, înainte de depunerea proiectului, ONG-ul trebuie să se documenteze şi să contacteze compania vizată, pentru a se asigura că respectă termenele impuse.

Companii din Româniaşi programele CSR - Exemple

MOL

MOL România face parte din Grupul MOL - principala companie integrată de petrol şi gaze din Europa Centrală şi de Est.

Politica CSRDomeniile prioritare în care Mol România desfăşoară programe de responsabilitate socială sunt sport, artă şi mediu.

Programele MOL România:Sport şi Artă – Programul “Pot ajuta” iniţiatîn 2006, valoarea totală a sponsorizărilor oferite până acum în cadrul acestui program este de 140.000 euro.Mediu – 2006 programul „Şcoli pentru mediu” s-a extins la nivel naţional în 2007 sub denumirea „Spaţii Verzi”, fiind destinat ONG-urilor din România care încheie parteneriate cu şcoli sau instituţii publice. În total au fost finanţate 37 proiecte de amenajare.

Alte informaţii despre programele de CSR ale MOL România: http:/www.csr-molromania.ro

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare24

Page 27: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România25

PETROM

Exemplu de proiect propus ce se află în curs de validare: “Cartare Vrancea Let's Do It Romania” – proiect de inventariere şi cartare a deşeurilor din arealele naturale ale ţării în vederea eficientizării activităţii de curăţare a acestor zone. Cartarea va fi semnalată autorităţilor responsabile.

Petrom este cea mai mare companie românească de produse petroliere şi gaz. Compania este lider pe piaţa românească de profil şi cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, în funcţie de capitalizare.

Politica CSRProiecte derulate pentru a susţine: educaţia, sportul, protecţia mediului, calitatea şi comunităţile locale.

Programele PETROM exemplu:

“Ţara lui Andrei” – “Oraşul Tău”- program de responsabilitate civilă. Proiecte finanţate cu 5.000 euro/proiect.

Proiectele sunt propuse prin intermediul portalului:Pe acelaşi site este de asemenea disponibil regulamentul. În vederea validării iniţiativei este nevoie de încheierea unui parteneriat între persoana privată ce propune proiectul şi un ONG sau o instituţie de interes public.

http://www.taraluiandrei.ro.

Alte informaţii despre programele de CSR ale Petrom: http://www.petrom.rohttp://www.taraluiandrei.ro

UniCredit Ţiriac Bank

UniCredit Ţiriac Bank face parte din reţeaua UniCredit Group, grup bancar lider în zona euro şi în Europa Centrală şi de Est, fiind unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa bancară din România. UniCredit Ţiriac Bank se implică atât la nivel internaţional cât şi pe plan naţional. În România banca susţine proiecte sociale împreună cu partenerii săi: Fundaţia InterFutura, Fundaţia Freedom House, Organizaţia Salvaţi Copiii şi Fundaţia Parada/Serviciul Apel.

Politica CSRProgramele CSR se derulează prin intermediul Fundaţiei Unidea înfiinţată în martie 2003. Domenii de aplicabilitate: solidaritate, cooperare internaţională şi dezvoltare în domeniile: sănătate, educaţie şi protecţia mediului. Programele UniCredit Ţiriac Bank (exemplu):Domeniu de aplicabilitate – MediuProiect “Pădurea noastră” 2008Proiectul a constat în plantarea a 2.000 de puieţi într-o zonă defrişată din Parcul Naţional Piatra Craiului. Parteneri ai proiectului:asociaţia „MaiMultVerde”

Alte informaţii despre programele de CSR ale UniCredit Ţiriac Bank:http://www.unicredit-tiriac.ro/dezvoltare-durabila/parteneriate-si-sponsorizari

Page 28: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare26

MicrosoftCorporate Citizenship

Microsoft, lider mondial în industria de software, creează oportunităţi sociale şi economice cu ajutorul implementării Programului CSR.În România Microsoft Corporate Citizenship lucrează în parteneriat cu TechSoup România pentru donaţii software. TechSoup este o organizaţie internaţională cu care Microsoft a încheiat un parteneriat pentru a gestiona donaţiile software către ONG-uri. Organizaţia este prezentă în România din ianuarie 2009 prin Odorheiu Secuiesc Community Foundation.

Pentru a avea acces la donaţii de software, ONG-urile pot accesa şi îşi pot înregistra organizaţia.

Dacă îndeplinesc condiţiile minime impuse de Microsoft, organizaţiile îşi pot depune documentele de înregistrare pentru a se califica pentru donaţii.

Odată aprobate cererile, ONG-urile pot comanda produse Microsoft, economisind între 94 şi 96%. Restul de 4% din valoarea produselor reprezintă taxa necesară pentru acoperirea costurilor de administrare a programului de donare a tehnologiei.

TechSoup-România.org

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Adrese de contact:

Email:

0

0

http://www.techsoup-romania.org [email protected]

http://www.microsoft.com/romania/citizenship/Oportunitaţi.aspx

Fundaţia Alexandrion Group

Înfiinţată în 2003, Fundaţia Alexandrion Group este o fundaţie corporatistă, care a preluat şi continuă programele de responsabilitate socială ale companiei Alexandrion, oferind sprijin comunităţii în rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă.

Calendarul finanţărilor: Începând cu 1 aprilie 2010 se deschide sesiunea de înscrieri la concursul de proiecte „Investim în comunitate!” organizat de Fundaţia Alexandrion Group. Programul este împărţit în 2 sesiuni a câte cinci premii, valoarea totală a premiilor ridicându-se la suma de 20.000 euro.

Scurtă descriere:Fundaţia Alexandrion Group este implicată în programele de responsabilitate socială:

susţine diferite centre de plasament şi organizaţii nonguvernamentale din toată ţarafinanţează programe educativesprijină proiecte culturale, programe ecologice şi proiecte proprii

CONTACT ŞI INFORMAŢII0

Adresa: B-dul Ficusului nr .16, sector 1, cod poştal 013974, BucureştiTel: 004 021 4051100 004 021 4051100 004 0725114100 004 0725114100Fax: 004 021 405 11 98Email: Site:

office@fundaţia-alexandrion.rohttp://www.fundaţia-alexandrion.ro

Page 29: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România27

Beneficiari:ONG-uri

Activităţi eligibile:EducaţieProtecţia mediului

Cheltuieli eligibile: Accesaţi ghidul solicitantului pe site-ul fundaţiei.

Finanţare: 20.000 euro pentru cele două sesiuni

Suma maximă alocată:Valoarea maximă a fiecărui grant este de 2.000 euro.

Condiţii speciale:Solicitantul poate asigura cofinanţarea proiectului printr-o contribuţie proprie a cărei valoare nu poate depăşi suma cerută Fundaţiei Alexandrion Group. Contribuţia proprie poate fi în numerar sau/şi în natură.Termen limită: 30 aprilie 2010 – prima sesiune. Pentru informaţii despre a doua sesiune, accesaţi site-ul fundaţiei.

Informaţii detaliate cu privire la implicarea companiilor în Programul CSR puteţi obţine pe site-ul :

CSR- Alte informaţii:

http://www.responsabilitatesocială.ro

Acest site cuprinde o „Listă de companii“ care descrie profilurile celor 49 de firme listate, politica CSR a acestora, precum şi o „Listă de studii de caz“ ce prezintă câteva dintre programele de CSR realizate de fiecare companie în parte.Pe acest site vă puteţi abona la un newsletter pentru a fi la curent cu ştiri, articole şi companii responsabile din România.

Alte informaţii despre Programul CSR puteţi găsi accesând site-ul:http://www.csr-România.ro/

Page 30: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare28

7 Alte surse de finanţare

CAPITOLUL

Fundaţii naţionale şi regionale

Fundaţii naţionale:

http://www.repf.ro

http://www.fudv.ro

http://www.fpmr.ro

http://www.vodafone.ro/fundaţia-vodafone

http://www.arcRomânia.ro

http://www.civitas.ro

http://www.fdsc.ro

În România există un număr mare de fundaţii naţionale şi regionale cu o raza de acţiune i m p o r t a n t ă î n d i f e r i t e d o m e n i i . Aceste fundaţii lucrează în parteneriat cu alte ONG-uri în vederea implementării proiectelor comune.Numai câteva dintre fundaţii au programe specifice la care ONG-urile pot aplica pentru finanţări. În majoritatea cazurilor, parteneriatul sau finanţarea se bazează pe acorduri individuale între parteneri, în aşa fel încât ONG-urile contactează şi prezintă proactiv potenţialele proiecte.

Cu titlu de exemplu, următoarele fundaţii lucrează în parteneriat cu ONG-uri sau le finanţează direct activităţile:

Fundaţia pentru Parteneriat

Fundaţia Dan Voiculescu

Fundaţia Principesa Margaretaa României

Fundaţia Vodafone

ARC Asociaţia pentru Relaţii Comunitare

Fundaţia Civitaspentru Societatea Civilă

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – FDSC

Fundaţii regionale:

Fundaţia dispune se o vastă gama de programe, finanţând proiecte mici şi mijlocii. În funcţie de proiectul vizat, contactaţi fundaţia pentru a prezenta direct proiectul şi pentru a cere mai multe informaţii.

Fundaţii internaţionale ce finanţează proiecte/ asociaţii/ fundaţii/ ONG-uri în România:

Fundaţia PACT

Fundaţia Adept Transilvania

Fundaţia Carpatica

Fundaţia SOROS

Fundaţia United Way

Fundaţia Friedrich Ebert

Fundaţia Hans Seidl

Fundaţia Konrad Adenauer

Fundaţia Friedrich Naumann

Charles Stewart Mott Foundation

J. Paul Getty Trust

http://www.fundaţiapact.ro

http://fundaţia-adept.org

http://www.carpathianfoundation.org Fundaţii internaţionale în România:

http://www.soros.ro

http://www.unitedway.ro

http://www.fes.ro

http://www.hss.ro

http://www.kas.de/proj/home/home/103/19/index.html

http://www.liberals.ro/r-public.htm

http://www.mott.org

http://www.getty.edu/

Page 31: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România29

8CAPITOLUL Organizaţii în sprijinul ONG-urilor

Mai multe organizaţii din România sprijină ONG-urile, organizaţiile comunitare şi iniţiativele cetăţeneşti să-şi însuşească sau să-şi dezvolte know-how-ul privind accesarea de fonduri pentru organizaţia din care fac parte sau pentru proiectele lor. Aceste organizaţii au aşa – numitele „capacity building programmes“ – programe de dezvoltare a capacităţii instituţionale/ administrative şi sprijină ONG-urile prin organizarea de seminarii, consultanţă sau aistenţă în planificarea şi redactarea proiectelor.

Scurtă descriere:FDSC oferă servicii eficiente pentru organizaţiile neguvernamentale, evaluează şi promovează politici şi este un partener de dialog între administraţia publică şi o r g a n i z a ţ i i l e n e g u v e r n a m e n t a l e .

Obiectivele FDSC pentru perioada2007 – 2011:„Crearea leadership-ului în sectorul neguvernamental, încurajarea comunicării eficiente, a cooperării pentru educarea publicului cu privire la rolul pe care îl au organizaţiile neguvernamentale şi societatea civilă. Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor societăţii civile de a influenţa politicile publice din România.Dezvoltarea capacităţii interne a sectorului neguvernamental românesc prin instruire, consultanţă, asistenţă tehnică, informare şi construirea consensului.”

FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Ariile de expertiză ale FDSC:Coaliţii şi advocacy*, informare, cercetare, training şi consultanţă, managementul granturilor şi asistenţă tehnică

Exemple de cursuri deschise:Scrierea propunerilor de finanţare pentru Fonduri Structurale Implementarea proiectelor cu finanţare din Fondurile Structurale Managementul financiar al proiectelor cu finanţare din Fonduri Structurale Managementul granturilor şi asistenţă tehnică

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Adresa : Strada Orzari nr. 86A, sector 2, Bucureşti, RomâniaTel: +40 21 310 01 81 +40 21 310 01 81 Fax: +40 21 310 01 80 Email: Persona de contact: Aurelia Grigore,PR & Marketing Coordonator Email: Site:

0

[email protected]

[email protected] http://www.fdsc.ro/

ARC – Asociaţia pentru relaţiicomunitare

Scurtă descriere:ARC este o organizaţie care operează în vederea mobilizării resurselor financiare locale în beneficiul comunităţii.

ARC intervine la nivelul organizaţiilor non-profit şi al donatorilor - companii sau indivizi, facilitând schimburile între actori prin informaţii şi abilităţi noi.

Page 32: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare30

Programele şi proiectele ARC se înscriu pe 3 mari direcţii:

Sprijinirea organizaţiilor non-profit pentru a-şi dezvolta capacitatea de a atrage resurse din comunitate, contribuind astfel la viabilitatea lor. Relaţii cu publicul şi companiile pentru ca aceştia să se implice constant şi coerent în dezvoltarea comunităţilor şi susţinerea organizaţiilor non-profit.Contribuţie la dezvoltarea unui mediu favorabil în care există mecanisme de donaţie uşor de utilizat de către donatori şi organizaţii non-profit.

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4, ap 4, Cluj-Napoca, România, 400699Tel.: +40 264 406388 +40 264 406388 +40 264 406389 +40 264 406389Site:

0

http://www.arcromania.ro/

ARDC – Asociaţia Românăde Dezvoltare Comunitară

A R D C e s t e p r i m a o r g a n i z a ţ i e neguvernamentală în domeniul dezvoltării comunitare din România, fiind înfiinţată în anul 1999 ca o reţea de facilitatori comunitari de profesii diferite (sociologi, etnologi, asistenţi sociali, profesori, psihologi, economişti, ingineri, etc.)

Scurtă descriere:Proiectele ARDC urmăresc aplicarea procesului de dezvoltare comunitară prin intermediul a trei intervenţii:

Facilitarea comunitarăInstruire şi asistenţă tehnicăSeed-fund (mini-finanţări de iniţiative comunitare)

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Adresa: Str.Mr.Gh. Pastia nr.4, ap.10, Focşani, Vrancea Tel : +4 0764473012 +4 0764473012 Fax: +4 0318145720 Email:

Filiala CraiovaCraiova, Str. N Titulescu nr. 64, sc DecebalTel/Fax: 0351 448 001 0351 448 001 Email: Site:

0

0

.

[email protected]

[email protected] http://www.ardc.ro

Beneficiari:persoane fiziceasociaţii comunitareautorităţi şi instituţii publice

Activităţi eligibile: Schimbarea atitudinii şi furnizarea de cunoştinţe către comunităţi şi către alte organizaţii Promovarea valori lor dez voltări i comunitare Promovarea alternativei reprezentată de organizaţiile neguvernamentale ca şi partener pentru iniţiativele autorităţilor publice centrale şi locale.

Alte informaţii:ARDC se regăseşte în acest ghid ca titlu de exemplu al unei asociaţii ce sprijină activităţile şi proiectele asociaţiilor/ iniţiativelor civice ce nu deţin personalitate juridică şi pentru care foarte multe programe sunt inaccesibile.

Page 33: Publication as PDF

FUNDAŢIA FRIEDRICH EBERT România31

Fundaţia PACT

Scurtă descriere:Fundaţia PACT - Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare este o organizaţie neguvernamentală şi non-profit activă în domeniile dezvoltare comunitară şi economie socială.

PACT are o experienţă îndelungată (din octombrie 2002) de sprijinire a societăţii civile din zona de sud a României (Oltenia şi Muntenia) şi contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor prin promovarea iniţiativelor locale şi regionale, a parteneriatului şi a responsabilităţii sociale.

PACT activează în domenii cum ar fi (domeniile de activitate au caracter informativ, pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul Fundaţiei PACT):

1. Dezvoltarea organizaţiilor comunitare, grupurile ţintă fiind:organizaţii comunitare (OC)organizaţii non-profit interesate de domeniul dezvoltării comunitare sau de dezvoltarea participativă de proiecte şi programeautorităţi şi instituţii publice

Obiectivele acestei activităţi sunt:Încurajarea şi acordarea de sprijin în înfiinţarea de noi Organizaţii Comunitare în cele 2 regiuni ţintăSprijinirea în continuare a dezvoltării Organizaţiilor Comunitare existente în cele 2 regiuni ţintăStimularea parteneriatelor şi practicilor participative între actorii locali din comunităţile din cele 2 regiuni ţintăStimularea responsabilităţii sociale a indivizilor, comunităţilor şi mediului de afaceri

2. Economie socială, grupurile ţintă fiind:organizaţii comunitare (OC) dezvoltate prin intermediul programelor şi proiectelor Fundaţiei PACT, care lucrează cu şi pentru grupurile dezavantajate din comunitate alte ONG-uri interesate din cele 2 regiuni care lucrează pentru abilitarea şi sporirea capacităţii grupurilor marginalizateinstituţii publice, autorităţi locale, etc.

Obiectivele activităţii sunt:Acordarea de sprijin în iniţierea de întreprinderi sociale comunitare în cele 2 regiuni ţintăÎmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţii prin construirea capacităţii şi a solidarităţii, Promovarea şi susţinerea iniţiativelor socio-economice locale şi regionale, etc.

CONTACT ŞI INFORMAŢII

Adresa: Strada Doctor Lister nr. 55, et.2, ap. 5, sect. 5, Bucureşti, cod poştal 050542 Tel. / Fax: +40 21 410 10 58 +40 21 410 10 58 Tel.: +40 31 690 09 61 +40 31 690 09 61 Email: Site:

0

office@fundaţiapact.ro http://www.fundaţiapact.ro/

Page 34: Publication as PDF

Strângere de fonduri pentruiniţiative cetăţeneşti şi ONG-uri din România

Ghid practicpentru accesarea programelor de finanţare32

9 Linkuri şi alte informaţii

CAPITOLUL

În România, o paletă bogată de site-uri şi portaluri oferă informaţii detaliate ONG-urilor şi iniţiativelor cetăţeneşti despre finanţări şi fonduri nerambursabile:

Informaţii generale pentru ONG-uri şi iniţiative cetăţeneşti din România

Comunitate informaţională ONG, evenimente, ştiri, puncte de vedere ale ONG-urilor despre diferite subiecte, etc.

Portal de ştiri, informaţii, legislaţie, etc., pentru şi despre ONG-uri, companii, instituţii publice.

Fundaţia Naţională pentru Dezvoltarea Comunitară.

Informaţii generale despre fondurile nerambursabile

P l a t f o r m a o n l i n e p e n t r u a f a c e r i Finanţare.ro oferă vizitatorilor săi:

Bursă de Consultanţă C e n t r u d e i n f o r m a r e p r i v i n d finanţările Instrumente de promovare online

Oferă informaţii şi detalii privind programe de finanţare şi modalităţi de bursă şi credite, precum şi o bază de date a finanţatorilor.

Site oficial al Fondurilor Structurale Europene în România

http://www.ngo.ro

http://www.stiriong.ro

http://www.fndc.ro

http://www.finanţare.ro

http://www.granturi.ro

http://fonduri-structurale.ro

Informaţii despre programele CSR

site-ul oferă:

informaţii despre iniţiativele de CSR desfăşurate în Româniao listă de companii şi de studii de caz un forum de dezbatere în privinţa problematicii CSRîn secţiunea Articole, idei despre modul în care se face sau ar trebui să se facă CSR în Româniaprin intermediul newsletter-ului şi al secţiunii de noutăţi , ştiri despre evenimentele sau dezbaterile importante pentru domeniul CSR din România.

Portal de comunicare, intermediar în culegerea şi distribuirea de informaţii, producător de analiză şi cercetare, promotor de idei în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste.

http://www.responsabilitatesocială.ro

http://www.csr-România.ro/

Page 35: Publication as PDF

* Glosar de Termeni AdvocacyAdvocacy reprezintă un proces care se desfăşoară pe perioade de timp diferite, incluzând strategii de influenţare a partenerilor sociali şi a responsabililor politici. Advocacy are întotdeauna ca rezultat dorit influenţarea politicilor, legilor, reglementărilor, programelor, finanţărilor publice, care să determine schimbări pozitive pentru societate, comunitate sau un grup semnificativ de cetăţeni. Pentru organizaţiile neguvernamentale, activitatea de advocacy este în primul rând un proces de definire, promovare şi apărare a unor drepturi/nevoi ale cetăţenilor sau ale unor grupuri de cetăţeni, fiind în acelaşi timp şi un proces de educare privind legitimitatea acestor drepturi.

Asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţată în condiţiile legii de unităţile administrativ-teritoriale, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii.

Corporate Social Responsibility (CSR)CSR constituie un concept referitor la contribuţia pe care trebuie să o aibă companiile la dezvoltarea societăţii moderne. Deoarece adoptarea principiilor de CSR de către companii serveşte obiectivelor de dezvoltare durabilă, statele şi instituţiile internaţionale au elaborat o serie de standarde pentru a defini ce înseamnă un “comportament corporatist dezirabil”.

Organizaţii neguvernamentale (ONG)ONG-urile sunt structuri instituţionalizate de natură privată ce pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice, fiind independente în raport cu orice autoritate publică. Ele nu urmăresc nici accesul la puterea politică şi nici obţinerea de profit. Din punct de vedere juridic, în România organizaţiile neguvernamentale pot exista sub trei forme: asociaţie, fundaţie, federaţie.

Organizaţie comunitarăDeşi nu există o definiţie precisă a organizaţiei comunitare, aceasta poate fi explicată în următorul mod: „Toate asociaţiile care nu aparţin unui grup industrial, comercial sau guvernamental şi care au ca scop sau vizează interese publice, atât în privinţa unor drepturi de orice natură cât şi în ceea ce priveşte calitatea vieţii, formulând aprecieri menite să corecteze diverse aspecte”.

Iniţiative cetăţeneştiCetăţeni motivaţi, fără o structură formală sau personalitate juridică, care doresc să schimbe ceva în societate.

Page 36: Publication as PDF

Fundaţia Friedrich Ebert RomâniaTel: 0040 21 2 11 09 82/-83

Web: http://www.fes.roEmail: [email protected]

Bucureşti, 2010