Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie “Porumbeni ...

download Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie “Porumbeni ...

of 127

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie “Porumbeni ...

INSTITUTULDEFITOTEHNIEPORUMBENIBIBLIOTECAREPUBLICANTIINIFICAGRICOLAUASM

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni

(19742011)Bibliografie

Chiinu,2013

Responsabildeediie: VasilePOJOGA,director,InstitutuldeFitotehniePorumbeni

Alctuitor: ParascoviaVERECEAC,efbibliotec,Institutulde

FitotehniePorumbeniRedactoribibliografici: VioricaLUPU,directoradjunct, IuliaTTRESCU,efserviciu, BibliotecaRepublicantiinificAgricolaUASM

InstitutuldeFitotehniePorumbenis.Pacani,r.Criuleni,RepublicaMoldova

tel.:245571;245574Email:porumbeni@agriculture.md

Admin

Admin Publicaii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie Porumbeni (1974 2011): bibliografie / Inst. de Fitotehnie Porumbeni, Bibl. Rep. t. Agricol a UASM; alct.: Parascovias Vereceac; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Ttrescu; resp. de ed.: Vasile Pojoga. - Chiinu: UASM, 2013. 127 p. 100 ex.ISBN 978-9975-64-255-2.016:[001.32(478-22)+633]P97

Cuprins

InstitutuldeFitotehniePorumbenipromotoraldezvoltriicercetrilortiinificendomeniulporumbuluiisorgului............................................................5

I. PORUMB........................................................................................................................................81.1. Genetica, ameliorarea i producerea de semine la porumb .......................... 8

1.2. Fiziologia i biochimia porumbului ............................................................. 47

1.3. Tehnologii de cultivare a porumbului ......................................................... 58

II. SORG...........................................................................................................................................72III. RAPI.......................................................................................................................................77IV. TUTUN........................................................................................................................................78V. LEGUMICULTUR.................................................................................................................80VI. PLANTEMEDICINALEINETRADIIONALE...........................................................84VII. INOVAREANAGRICULTUR..........................................................................................88VIII. RECOMANDRIPRIVINDCULTIVAREAPORUMBULUI,SORGULUI,

CULTURILORLEGUMICOLE.............................................................................................90IX. AUTOREFERATELETEZELORDEDOCTORIDOCTORHABILITAT.............94X. BREVETEDEINVENII......................................................................................................97XI. ADEVERINEPENTRUSOIURIDEPLANTE..............................................................99INDEXDENUME.............................................................................................................................110INDEXNUMERIC.............................................................................................................................124DENUMIRIDESOIURIIHIBRIZIDEPLANTE..................................................................126

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 5

InstitutuldeFitotehniePorumbenipromotoraldezvoltriicercetrilortiinificendomeniul

porumbuluiisorguluiInstitutul de Fitotehnie Porumbeni reprezint unul din celemai impor

tanteinstituiidecercetareavansatndomeniultehnologiilordecultivareaporumbului,obinndorecunoatereapotenialuluisudecercetare,exprimatnmodsubstanialprinrezultatelesaletiinificedecalitate.

InstitutuldeFitotehniePorumbeni,anteriorInstitutuldeCercetritiinificepentruPorumbiSorg,fondatnanul1973,desfoarurmtoareledireciiprincipaledeactivitate:

- creareahibrizilorcompetitivideporumb,sorgdediferitegrupematuritateidireciideutilizare;

- producereaseminelordecategoriisuperioare(elitsuperioarielit)desoiuri,liniiconsangvinizateideformeparentale;

- producerea seminelor de porumb, sorg i tutun pentru asigurareanecesitilorinterneipentruexport;

- perfecionareatehnologiilordecultivareiinstruireacadrelorndomeniulproduceriiculturilordeprofil;

- comercializareaseminelor.Direciaprioritardeactivitateainstitutuluiesteameliorarea,producerea

seminelor i perfecionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului. Aceastdirecie constituiepeste90 la sutdin volumulde investigaii i este integratntrunprogramcomplexdecercetare,realizatde8laboratoarespecializate:

Laboratoruldegeneticigenofondefectueazcercetri laevideniereaimeninereasurselorpurttoaredecaractereinsuirivaloroaseameliorative,ctilaevaluareaimeninereasurselordesterilitategermoplasmatic.Anualsemeninpeste1100soiuriipopulaiiautohtone,1500liniiconsangvinizatei1400mutanideporumb.

Laboratoruldeameliorareaporumbuluipentruzonelenordiceseocupdecreareahibrizilortimpurii(FAO150300)pentruexport nzoneledenordale CSIului i de cultivarea n cultur succesiv aMoldovei.n crearea liniilorconsangvinizatedeporumbseutilizeazgrupedegermoplasmFlintEuropean,Dent Canadian, Lancaster timpuriu, Iodent i BSSS. Anual, colecia de liniiconsangvinizate include 5065 linii autohtone din convarietile indurata iidentata.

Laboratoruldeameliorareaporumbuluipentru zonele sudice i calitatecreazhibrizisemitimpuriiisemitardivi(FAO300450),studiazcirca78mii familii i linii consangvinizate noi din diferite grupe heterotice Reid,

6 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

Iodent, Stiff Stalk, Synthetic, Osterland, Lancaster, Mindsentpustai, Minnesotaetc.,efectueazameliorareaporumbuluilacalitateicreazhibrizicudestinaiespecial:

cu coninut sporit de carotin nbob, destinai utilizrii n alimentaie,subformadefin,crupe,bastonae,pufuleietc;

cu bob pentru floricele (popcorn) i pentru utilizarea n industriaculinar;

cubobzaharatpentruconservareiutilizarenstareproaspt.Laboratorul de testare a hibrizilor de porumb efectueaz evaluarea

complex comparativ a hibrizilor experimentali, evaluarea morfofiziologic ahibriziloriaformelorparentaledeporumb(conformmetodologieiUPOVntrudeterminareacorespunderiicriteriilordebrevetabilitate).

Laboratorul demultiplicare a formelor parentale efectueaz cercetriprivind controlul calitii seminelor hibride i a formelor parentale, spoririicalitiiseminelorhibridecomercializateitransferultehnologicalelaborrilortiinificenproducere.

Laboratorul demultiplicare a hibrizilor i liniilor consangvinizate decategorii superioare efectueaz producerea seminelor de baz i prebaz aliniilor consangvinizate formelor parentale a hibrizilor omologai de porumbpentruasigurareanecesitilorsistemuluidesemnat;reproducereahibrizilornoideporumbpentruasigurareacusemineaComisieideStatiancercrilorecologice;perfecionareatehnologieidecultivarepesectoareledehibridare.

Laboratoruldetehnologieaporumbuluiitutunuluiefectueazcercetriorientate spre perfecionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului itutunului; optimizarea sistemei de ngrminte la porumb n asolament iculturpermanent;testareapreparatelordeuzfitosanitarialfertilizanilorlaculturiledeprofil;elaborareaprocedeelortehnologiceiproducereadeseminelaculturatutunuluiiaplantelormedicinale.

Laboratoruldebiochimie,fiziologieitehnologiemolecularefectueazstudierea biochimic a calitii diferitor genotipuri de porumb utilizate nameliorare,identificareapuritiibiologiceagenofonduluiformelorparentaleigradul de hibridare a hibrizilor F1, aprecierea comparativ a nivelului detipicitate a formelor parentale. Perfecionareametodelor i tehnologiilor analiticepentruaccelerarea i mbuntirea calitativaproceselordeameliorareaporumbului la nivel biochimic i molecular constituie direcia prioritar alaboratorului.

Aplicarea realizrilor tiinifice n producie se efectueaz de ctreServiciulderelaiiinternaionaleitransfertehnologic,careactiveazndomeniulimplementrii tehnologiilor de cultivare, prestrii serviciilor de consultan iinstruireacadrelor.

Lucrareabibliograficprezentreflectdinamicaactivitiidecercetareipotenialulumanalinstitutuluiiscoatenevidencapacitateacercettorilordeaproducevaloritiinificedeoimportanmajorpentrutiinaagricoldinar

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 7

i de peste hotare. Lucrarea integreaz producia editorial a institutuluiobinut ntroperioaddestulde ndelungatdeaproape40ani (19742011),fixnd informaii bibliografice despre publicaiile instituionale pentru a letransmite n timp. Totodat, bibliografia exprim problematica, metodele derealizare i rezultatele obinute n procesul de cercetare, precum i caracterulcomplex,colectiviintegratalcercetrilorrealizate.

Ideileirezultatelecercetrilortiinificedescrisenpublicaiileinclusenaceastbibliografieiaugsitaplicarensferadeproducie,constituindunrepersigur pentru cercetrile tiinifice actuale i de viitor n domeniul ameliorriiporumbului.

Spermcaaceastlucrarebibliograficsfieutilcercettorilor,amelioratorilorispecialitilordinagricultur.

VasilePOJOGA,

DirectorulInstitutului,OmemeritalR.Moldova,

drnt.agricole

8 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

I.PORUMB

1.1.Genetica,ameliorareaiproducereadeseminelaporumbGenetics,breedingandseedproductionofmaize

,1974

1. ,..207// . ,1974..2730.

2. ,. . /.,.//.1974..43..4143.

3. ,../....:,1974.144.

4. , . . /.,.//..1974.1..3438.

5. ,..161/.,.//.1974.12.C.14.

6. , . . / . ,.//.1974.10..28.

1975

7. , . . // .,1975..153.

8. ,.. // .,1975..158.

9. , . . // .1975.11..19.

10. , . . . //.,1975..147.

11. , . . // .,1975..154.

12. ,..//.,1975..179.

13. , . . / . , .