Psihologia organizationala

download Psihologia organizationala

of 65

Transcript of Psihologia organizationala

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  1/65

  UNIVERSITATEA OVIDIUSCONSTANTA

  FACULTATEA DE DREPT I STIINE ADMINISTRATIVEAleea Universitii no.1, Constana E-mail: [email protected]

  Tel./Fax: +40 41 694330 Site: www.univ- ovidius.ro/drept

  CURS DE PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA

  Titular curs: Lect.univ.dr. Mihaela Rus

  1

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  2/65

  CURSUL NR.1

  INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA ORGANIZATIONALA

  1.Introducere

  Psihologia muncii si organizationala (M-O) este o ramura a psihologiei care

  s-a dezvoltat pe masura ce societatea s-a implicat tot mai mult in industrializarea

  mediului inconjurator, in gasirea de noi resurse si mijloace de subzistententa, prin

  care sa-si satisaca trebuintele materiale si spirituale. PM-O a devenit o profesiune

  si este practicata de un grup de psihologi specializati in aceasta ramura de

  activitate. Acestia au in vedere doua aspecte majore :in primul rand, locul de

  munca detinut de o persoana si toate aspectele la care acesta se refera in legatura cu

  persoanele care il deservesc si, in al doilea rand, descoperirea si experimentarea

  unor metode de optimizare a activitatilor organizationale,astfel incat acestea sa

  devina tot mai competitive vizavi de cerinbtele social-economice si tehnice

  contemporane.

  2.Definitie

  PM-O este preocupata de conditia umana a muncii si este responsabila de

  aplicarea stiintifica a principiilor psihologice in organizatii.Tematica de interventie

  este foarte larga: ea se extinde de la metodele de angajare ,instruire,evaluare a

  personalului si pana la formularea teoriilor despre cum functioneaza organizatiile,

  cum pot deveni ele mai eficiente.Spector(2000) arata ca Psihologia M-O este un domeniu aplicativ care se

  ocupa de dezvoltarea si aplicarea principiilor stiintifice la locul de munca. Ea isi

  propune ca obiectiv general cercetarea teoretica si aplicata a optimizarii

  2

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  3/65

  sistemelor/subsistemelor oameni-masini-mediu, a cressterii gradului lor de

  siguranta functionala.

  3.Ce se intelege prin organizatie?

  -companii producatoare de bunuri materiale

  -companii producatoare de servicii

  -scoli,spitale, institutii militare si religioase

  -institutii ale administratiei publice.

  Gestionarea RU din organizatii revine departamentelor de RU in care sunt inclusi

  si psihologii organizationali specializati. Domeniul lor de activitate este din ce in

  ce mai larg. Astfel, psihologii M-O sunt implicati in:

  Recrutarea si selectia personalului

  Evaluarea psihologica a salariatilor

  Analiza posturilor de munca si proiectarea fiselor de post

  Evaluari ale posturilor de munca in vederea elaborarii unei politici de

  recompense echitabile

  Proiectarea de programe de instruire profesionala Studiul cauzelor fluctuatiei personalului si gasirea remediilor aferente

  Investigarea cauzelor stresului ocupational si proiectarea de programe de

  management al stresului

  Daca cineva se angajeaza azi intr-o organizatie este foarte probabil ca pe

  parcursul carierei profesionale ,traseul acesteia trebuie sa-i fie influentat , intr-o

  masura mai mare sau mai mica, de interventiile specifice psihologiei M-O.

  4.Cum sunt perceputi psihologii in organizatii?

  Perceptiile populare despre psihologi sunt adesea eronate si frecvent acoperite

  de mister. Multi gandesc ca psihologii citesc gandurile semenilor.Ce este insa

  foarte periculos este ca adesea in numele psihologiei se fac o serie de aplicatii

  3

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  4/65

  cu un continut flagrant nestiintific. Sa ne gandim numai la practici ca

  psihobioritmurile, astrologia,chiromantia, frenologiaetc.,care au adus multe

  deservicii psihologiei ca stiinta. (Anastasi,1979). Nu este deci intamplator

  faptul ca beneficiarii actiunilor psihologice devin tot mai sceptici si

  neincrezatori in ceea ce poate face realmente un psiholog M-O. Iata catva

  exemple desprinse din practicile pseudopsihologilor pe care i-am evocat:

  Reduceri de personal pe baza de teste

  Angajari pe baza exclusiva de interviu de selectie sau instrumentar

  psihodiagnostic ales la intamplare

  Utilizarea de teste psihologice abuziv,fara a fi abilitati pentru acestlucru

  Propunerea unor cursuri de formare sau perfectionare profesionala fara

  a se face un studiu prealabil al trebuintelor de instruire

  Prestarea unor servicii cu continut psihologic in cadrul unor programe

  evaluate superficial si realizate tot formal

  Efectuarea de analize-diagnostice a RU fara a avea o conceptie siinstrumente adecvate de investigare.

  5.Ce fac psihologii M-O?

  In general , o contributie majora a psihologilor organizationali o gasim

  concretizata in urmatoarele activitati:

  Training-ul managerilor

  Motivarea angajatilor

  Satisfactia profesionala

  Selectia personalului managerial

  Training-ul angajatilor

  4

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  5/65

  Productivitatea muncii personalului

  Aprecierea performantelor profesionale

  Selectia profesionala a angajatilor

  Proiectarea testelor si chestionarelor psihologice

  Proiectarea conditiilor de munca

  Proiectarea structurii organizationale

  Managementul stresului ocupational

  Proiectarea carierei profesionale

  Studiul si expertiza incidentelor si accidentelor de munca

  Studiul fluctuatiei personalului

  Elaborarea fiselor de post

  Diagnoza organizationala

  Implementarea programelor de schimbare organizationala

  6.Unde lucreaza psihologii M-O?

  Psihologii activeaza in domenii foarte diferite de aplicatie in scoala ,industrie

  ,fiind,clinica, armata, domeniul lor de interventie fiind foarte diferit , distribuiti in

  institutii bugetare, universitati,firme de consultanta,companii private.

  7.Domeniile Psihologiei M-O

  a.Psihologia personalului-se ocupa de aspectele aplicative ale diferentelor

  individuale in procesul muncii

  b.Comportamentul organizational si procesele organizationale

  Organizatiile fiind colectivitati sociale , ne confruntam cu puternice influente de

  aceasta natura in cercetarea comportamentului organizational. Daca psihologia

  personalului opereaza la nivel individual al persoanei implicate intr-o anumita

  5

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  6/65

  activitate de munca, comportamentul organizational deplaseaza zona de interes

  spre comportamentul social de grup.

  c.Psiholohgia inginereasca si Ergonomia cognitiva este preocupata de

  problemele proiectarii echipamentului de munca astfel incat, intre acesta si

  operator ,sa existe o compatibilitate maxima. Se incearca deci modificarea

  mediului muncii astfel incat operatorul sa realizeze o integrare cat mai adecvata

  sub aspectul utilizarii deprinderilor si aptitudinilor.

  d.Orientarea profesionala si consilierea in cariera

  Este o ramura importanta care impleteste consilierea cu psihologia M-O

  ;consilierea se aplica in acest caz la oamenii care se confrunta cu probleme la locul

  de munca.

  e.Dezvoltarea organizationala

  Psihologii M-O care lucreaza in acest domeniu isi concentreaza activitatea pe

  probleme de schimbari care survin la nivel organizational, imbunatatirea si

  restructurarea activitatii organizationale pentru a o face mai eficienta.

  f.Relatii industriale

  Relatiile industriale se refera la problemele care pot surveni intre angajati, angajati

  si patroni, respectiv patroni si sindicate.

  g.Comportamentul consumatorului si psihologia reclamei

  h.Psiholgia sigurantei

  i.Sanatatea si stresul ocupational

  6

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  7/65

  CURS NR. 2

  METODE DE INVESTIGARE IN PSIHOLOGIA ORGANIZATIONALA

  1. Experimentul psihologic si organizarea cercetarii de psihologie M-O

  Pentru psihologie,metoda experimentala a insemnat structurarea ei ca stiinta

  independenta. Experimentul reprezinta un mijloc de analiza. In linii generale,

  avantajelemetodei experimentale pot fi sintetizate astfel :

  Produce interventia activa in producerea fenomenului studiat prin crearea

  unor conditii adecvate intr-un moment prestabilit ;

  Realizeaza controlul variabilelor care pot influenta fenomenul studiat prin

  manevrarea lor independenta sau concurenta

  Ofera posibilitatea inregistrarii precise a datelor cu tehnologii avansate etc.

  2. Schema demersului de cercetare in psihologia M-O

  Cercetarea in psihologia M-O pastreaza demersul clasic algoritmului pe care

  trebuie sa-l parcurga un cercetator. Cercetarea de psihologia M-O parcurge

  cinci etape succesive care se termina prin bucle de feedback destinata

  procesului de evaluare a rezultatelorstudiului intreprins, de estimare a modului

  in care rezultatele obtinute pot influenta rezolvarea problemei pe care

  cercetatoul si-a pus-o initial. Iata schema demersului de cercetare :

  1.Formularea problemei

  2.Design-ul cercetarii

  3.Culegerea datelor

  4.Concluziile cercetarii

  7

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  8/65

  5. Analiza datelor

  1.Formularea problemei de cercetare

  Psihologul M-o cerceteaza permanent organizatia ,pentru ca datoria lui este de a

  identifica problemele cu care aceasta se confrunta. Odata identificata problema

  si apariatia idei de cercetare se realizeaza documentarea in literatura de

  specialitate, facandu-se apel la teoriile din domeniul respectiv.

  2.Proiectarea design-ului cercetarii

  A proiecta o cercetare nu este altceva decat stabilirea planului urmarit de

  cercetator in vederea atingerii obiectivelor fixate. Exista numeroase strategii pe

  care cercetatorul le poate avea in vedere.Muchinsky(1990) discutand despre

  strategiile pe care le poate adopta un cercetator in domeniul psihologiei

  organizationale, mentioneaza doua dimensiuni comparative :

  1.cadrul natural de derulare al cercetarii .Psihologii isi organizeaza investigatiile

  preferential in mediul natural sau pe teren ,acolo und au avut loc evenimentele

  investigate. Motivul real al acestei optiuni este ca ei doresc sa pastreze

  fenomenele studiate nedistorsionate, cat mai apropiate de realitate.

  2.nivelul de control al mediului de cercetare Succesul unei cercetari depinde de

  veridicitatea datelor care se obtin. Dintre formele de control utilizate amintim :

  a. Manipularea (controlul la nivelul variabilei independente)

  b.eliminarea sau includerea. Controlul prin includere inseamna introducerea

  variabilei externe in experiment astfel incat efectele potentiale ale aceteia

  asupra VD sa poata fi studiate. Controlul variabilei prin includee presupune atat

  studiul barbatilor cat si al femeilor in contentextul unui design factorial

  c.controlul statistic-principalele proceduri de control statistic sunt covarianta si

  corelatia partiala

  d.randomizarea

  8

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  9/65

  3.Strategii de investigare

  In psihologia O ,datele experimentale pot fi obtinute prin folosirea a patru tipuri

  majore de organizari experimentale :

  a.experimente de laborator

  b.experimente de teren

  c.studii de teren

  4.simulari

  Diferentele intre aceste tipuri de experimente constau in :

  a.posibilitatea controlului sistematic de catre experimentator a conditiilor de

  observare

  b.posibilitatea operarii cu variabile studiate (VI, VD)

  c.reprezentativitatea observatiilor (VD)

  Nr.crt. metoda avantaje Dezavantaje

  1 Experimentul de

  laborator

  -.Subiectii sunt selectionati

  dupa criterii dorite

  -Efectul experientei poate fi

  controlat printr-o perioada

  de instruire

  -Sunbiectii care nu

  corespund conditiilorexperimentale sunt eliminati

  dupa criterii clare

  -VI pot fi manevrate dupa

  Validitate

  ecologica redusa

  9

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  10/65

  criterii variate si se fac

  inregistrari corecte ale VD

  2. Experimentul de

  teren

  -validitate ecologica extrem

  de mare

  Control slab al VD

  Control limitat alconditiilor de

  observare

  3. Studiul de teren Costuri reduse Lipsa de control

  asupra conditiilor

  de aparitie

  4 Simularea Cost redus Artificializarea

  sarcinii simulate sia situatiei

  experimentale

  4. Variabilele si masurarea lor

  O variabila este orice factor insusire sau caracteristica ce se poate schimba

  /modifica sau poate lua diferite valori numerice. Variabilele pot fi cantitative

  (varsta,timp, scoruri test) si calitative (sex,calificative profesionale etc.).Variabilele calitative nu sut neaparat numerice, dar pot fi codificate

  numeric(barbati=1, femei=2 ; necasatoriti=0, casatoriti =1,divortati =2 etc.)

  Adesea in studiile de psihologia M-O ,termenul de variabila il gasim asociat

  cu alti termeni :variabile independente,variabila dependenta, variabila predictor si

  vriabila criteriu.

  5. Tehnici de analiza a datelor

  1. Statistici descriptive

  Media

  Mediana

  10

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  11/65

  Modulul

  2.Corelatia si analiza corelationala-calculul coeficientilor de corelatie

  3.Analiza factoriala se determina actiunea comuna,exercitata de mai multe

  variabile asupra unui esantion de subiecti sau factorii comuni diferitelor probe.

  4.Inferenta statistica se teteaza in ce masura datele obtinute pe esantion sunt

  relevante pentru populatia studiata. Cele mai utilizate teste sunt t,F si chi patrat.

  CURS NR.3

  Componentele sistemului social organizational

  Roluri organizationaleOrganizarea poate fi privita , intr-o prima acceptiune , ca un proces.

  1. de divizare a unei activitati complexe in componente mai simple sau in

  posturi de munca specializate(diviziunea muncii)

  2. de grupare a resurselor si activitatilor (departamentalizare)

  3. delegare catre subordonati a autoritatii unui manager. Rezultatul acestui

  proces este o structura organizationala formala, care reprezinta paternul fix,

  de functii sau roluri formale si relatiile dinte ele.

  Cand cineva este angajat intr-o organizatie ,dobandeste un anumit status. In

  conformitate cu statusul dobandit vs indeplini un anumit rol in organizatie.

  .Handy (1993) acorda o importanta deosebita conceptului de set de roluri .

  individului asupra caruia ne concentram atentia se numeste persoana focala .

  de exemplu intr-o situatie familiala, setul de roluri al individului arata ca in

  figura alaturata.

  11

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  12/65

  sotia Parintii parintii sotiei

  scoala copiilor Persoana focala vecinii

  copilul A

  copilul B prietenii prietenii

  copiilor

  fig. Setul de roluri (Handy, 1993)

  Probleme legate de roluri

  Expectanta cea mai importanta in definirea rolului este chiar expectanta

  individului care indeplineste rolul. Daca imaginea acestuia privind rolul sau este

  neclara sau este diferita de a celorlalti, apare un grad mai mare sau mai mic de

  ambiguitate de roluri. Descrierea posturilor reduce ambiguitatea rolurilor.

  Descrierile sunt mult mai sarace , pe masura ce nivelul ierarhic la care se afla rolul

  creste. Uneori expectantele privind rolul sunt cunoscute, dar sunt incompatibile..

  cand o persona trebuie sa indeplineasca mai multe roluri in aceeasi situatie, poate

  12

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  13/65

  apare conflictul de rol. De asemenea o persoana poate sa traiasca experienta

  supraincarcarii si subincarcarii.

  Diagnoza problemelor de rol

  Simptome. Toate problemele legate de rol-ambiguitatea, incompatibilitatea,

  conflictul, incarcarea, supraincarcarea-reduc eficienta organizatiilor. Diagnoza lor

  este un aspect al diagnozei eficientei organizationale. Simptomelor problemelor,

  legate de rol sunt simptomele stresului: tensiunea, moralul scazut, dificultati de

  comunicare.

  Tensiunea. Se exprima prin iritare, preocupare excesiva fata de lucruri banale,

  prea mare atentie acordata preciziei si prin imbolnaviri periodice.

  Moralul scazut se exprima ca neincredere in firma, insatisfactie a muncii si

  sentimentul zadarniciei

  Dificultati de comunicare cu cei din jur merg pana la evitarea persoanelor cu care

  individul este obligat sa interactioneze ,evitare posibila prin absenteism.

  Cauzele problemelor legate de indeplinirea rolurilor

  Situatiile organizationale cu probabilitate mai ridicata in crearea problemelor de rol

  sunt :

  1. Situatiile manageriale, in general. Sarcina managerului este aproape

  intotdeauna, de a reconcilia obiective conflictuale : obiectivele unui anumit

  grup cu obiectivele organizatiei , ca intreg, ale grupului cu cele individuale,

  obiectivele proprii cu cele ale superiorilor.

  2. Situatiile inovative. Managerii departamentelor de design ,cercetare si

  dezvoltare, responsabilii oricaror activitati inovative se pot confrunta

  ,adesea, cu situatii care genereaza conflicte de rol.

  13

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  14/65

  3. Functia integratoare sau de coordonare, fie ca priveste interactiunile interne

  ale componentelor organizatiei, fie ca are in vedere relatiile organizatiei cu

  mediul, este destinata prevenirii sau rezolvarii situatiilor tensionale.

  4. Insuficienta feed-back-ului managerial privind performanta individuala

  poate crea in perceptia rolului ,atat probleme de ambiguitate, cat si probleme

  de incompatibilitate in perceptia rolului.

  5. Variabilele de personalitatepot,de asemenea, constitui surse ale problemelor

  legate de indeplinirea rolului. Persoanele destinate situatiilor de tipul celor

  de mai sus trebuie sa prezinte caracteristici personale care sa le permita

  perceperea echivocului, tolerarea ambiguitatii si incongruentei preferinta

  pentru strategiile cooperative de rezolvare a situatiilor problematice.

  Strategii de rezolvare a problemelor de rol

  Strategiile difera dupa natura problemei. Daca este o problema de

  ambiguitate sau incompatibilitate de roluri, individul fie a. Va incerca ,unilateral sa

  adere la expectantele altora, de regula persoane mai influente, sau, dimpotriva, sa-

  si impuna propriile expectante de rol asupra altora, fie va cere clarificari in

  definirea rolului incercand realizarea unui acord in privinta diferentelor de

  perceptie.

  Conflictul de rol poate fi redus :

  -prin minimalizarea importantei unora dintre rolurile concurente ce trebuie

  indeplinite sau a performantelor in aceste roluri

  -printr-o disociere a comportamentelor de rol si o compartimentare a vietii, printr-o

  ierarhizare a prioritatilor.

  Supraincarcarea cu roluri poate fi rezolvata :

  14

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  15/65

  -prin minimalizarea importantei unor roluri renuntarea la performanta ridicata in

  aceste roluri, in aceleasi timp cu perceperea scopurilor corespondente ca

  neimportante

  -printr-o redistribuire consensuala a responsabilitatilor si prioritatilor

  Subincarcarea rolului poate fi rezolvata prin initierea unor reguli sau

  proceduri care ii vor spori importanta in organizatie ,dar vor ingradi libertatea

  altora.

  CURS NR.4ANALIZA MUNCII

  A. Definitie

  Analiza muncii este de fapt un proces de colectare sistematica de date care

  descriu sarcinile aferente unui post de munca, precum si cunostintele ,

  deprinderile , aptitudinile si alt particularitati ale muncii , care atribuie unei

  persoane calitatea de a indeplini sarcinile impuse de acesta.Cole(1997) arata ca

  analiza muncii este activitatea sau procesul prin intermediul caruia sunt studiate

  posturile de munca dintr-o organizatie cu scopul identificarii elementelor

  componente specifice ale acestora , adica indatoririle angajatului pe post. Un scop

  al analizei muncii (AM) este acela de a gasi mijloace eficiente de a perfectiona

  munca si de a mari performantele.

  In urmatorul tabel sintetizam utilizari ale analizei muncii (Pitariu,2003)

  Controlul

  administrativ

  Administrarea

  personalului

  Proiectarea

  muncii si

  echipamentului

  Alte utilizari

  Organizarea Evaluarea muncii Proiectarea Orientarea

  15

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  16/65

  resurselor umane inginereasca profesionala si in

  cariera

  Planificarea fortei

  de munca

  Recrutarea de

  personal

  Proiectarea locului

  de munca

  Consiliere pe

  probleme derecuperare

  profesionala

  Definirea rolurilor

  in organizatie

  Selectia

  personalului

  Optimizarea

  metodelor de

  munca

  Sisteme de

  clasificare a

  profesiilor

  Repartitiapersonalului

  Siguranta muncii Cercetari depersonal

  Instruirea

  profesionala

  Aprecierea

  profesionala

  Promovari s

  transfer

  Planificarea

  evolutiei carierei

  Relatiile de munca

  Informatiile recoltate in urma AM se concretizeaza intr-o fisa a postului. Profesia

  presupune o indeletnicire cu character permanent exercitata in baza unei calificari

  corespunzator.

  B.Un model general de AM

  Sperandio (1984) propune un model de studiu al AM , in care se au in vedere

  doua niveluri de analiza: analiza sarcinii ,descriptive si diagnostica si analiza

  16

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  17/65

  conduitelor operatorii ,care se refera la cunoasterea regulilor dupa care actioneaza

  operatorul. In AM distingem doua orientari majore: 1 AM orientata pe postul de

  munca (Job description) si 2. AM orientata pe detinatorul postului de munca (Job

  specification).

  1.AM orientata pe postul de munca

  AM orientata pe postul de munca presupune o activitate de colectare de informatii

  cu privire la natura sarcinilor si indatoririlor sau responsabilitatilor care trebuiesc

  indeplinite in contextul unui anumit post de munca. In acest context accentul se

  pune pe descrierea sarcinilor si responsabilitatilor postului, practic ne intereseaza

  conditiile de munca. Sperandio (1984), enumera cateva puncte pe care trebuie sa le

  includa analiza conditiilor sau sarcinilor de munca :

  Delimitarea sistemului om-masina care face obiectul studiului

  Elaborarea unui crochiu de ansamblu care defineste operatorul, masina,

  informatiile, actiunile

  descrierea dinamica a functionarii sistemului

  identificarea exigentelor/cerintelor muncii

  reperarea eventualelor disfunctiuni si contraindicatii

  Incercarea de a defini munca la nivelul conditiilor de munca cuprinde:

  Obiective de indeplinit

  Particularitati ale mediului muncii

  Exigente privind particularitatile individuale ale operatorului.

  In general ,pentru realizarea unei analize a sarcinilor de munca au fot

  mentionati sase pasi( Smith si Robertson,1993)

  Colectarea si analiza documentelor

  Interpelarea managerilor avizati despre specificul postului de munca

  Observarea detinatorilor postului

  17

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  18/65

  Incercarea de a presta activitatea de munca impusa de postul de munca

  respectiv

  Redactarea descrierilor activitatilor de munca specifice

  2. AM orientata pe detinatorul postului de munca

  Se refera la analiza si consemnarea atributelor sau particularitatilor

  individuale care trebuie sa caracterizeze detinatorul unui post de munca. Este ,

  practic ,vorba de profilul psihologic al postului de munca sau mai precis al

  exigentelor psihologice care trebuie sa caracterizeze un dtinator al unui post de

  munca. Karnas (1990) sintetizeaza trei ratiuni fundamentale care stau la baza

  actiunilor de analiza a activitatii/comportamentului de munca.Cerintele psihologiceale muncii se refera la cunostinte,deprinderi,aptitudini si alti indicatori personali

  sau de personalitate implicati mijlocit sau nemijlocit in practicarea unei profesii.

  Roger propune 7 puncte importante care trebuie urmarite si atinse atunci cand

  se analizeaza cerintele psihologice ale muncii (Smith si Robertson,1993)

  calitati fizice

  nivel de realizare individuala

  inteligenta generala

  aptitudini speciale

  domunii de interes

  personalitatea

  alte circumstante de interes

  C. Metode si tehnici de AMOmbredane si Faverge(1955) disting trei moduri sau metode de AM :

  invatarea personala

  observarea muncitorilor in timpul muncii

  18

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  19/65

  studiul traseelor muncii

  La acestea se adauga o serie de tehnici de culegere a informatiilor in cadrul

  metodelor amintite :

  tehnici grafice specifice specialistilor in studiul muncii

  esantionarea muncii(observatia instantanee)

  metoda incidentelor critice

  utilizarea aparatelor de inregistrare

  experimentarea in laborator

  Exista numeroase metode si tehnici care au fost propuse de-a lungul

  timpului pentru realizarea analizei muncii. Dintre acestea cele mai utilizate

  sunt :

  1. Modelarea este un ansamblu de elemente care reproduc partial un alt

  ansamblu de elemente, mai bogate decat realitatea, ultimul fiind

  considerat ca un etalon de comparatie a modelului.

  2. inventarierea sarcinilor de munca-tehnicile specifice utilizate pentru

  inventarierea sarcinilor de munca sunt: studiul documentelor inteprinderiisi participarea la munca.

  3. tehnici interogative in cadrul acestui grup de tehnici se amintesc mai

  multe posibilitati : chestionarul, interviul detinatoruluipostului de

  munca,tehnica explicitarii provocate si tehnica intervievarii grupului.

  4. interviul detinatorului postului de munca

  5. tehnica explicitarii provocate

  6. tehnica intervievarii grupului

  7. tehnici de observare directa-observatia deschisa si observarea descriptiva

  standardizata sunt doua modalitati de realizare a obs. drecte.

  19

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  20/65

  8. analiza erorilor-erorile sunt abateri comportamentale de la normele

  muncii ,explicatii cauzale ale unor nonconcordante dintre sarcinile sau

  standardele de munca si activitatea prestata.

  9. metoda incidentelor critice-se bazeaza pe culegerea si analizarea cauzelor

  anecdotice care se pot intalni inr-o activitate.

  CURS NR.5

  MANAGEMENTUL CARIEREI PROFESIONALEa. Definirea carierei profesionale

  Putem considera o cariera profesionala ca fiind : o succesiune de pozitii ,roluri,

  activitati si experiente profesionale cu care s-a confruntat o persoana sau un

  angajat dintr-o organizatie sau de-a lungul istoriei sale profesionale (Arnold,

  Coopersi Robertson ,1998) Abordarea psihologica de management al carierei

  profesionale este divizata in : alegerea carierei si evolutia carierei.

  b. Tendinte actuale in Managementul carierei

  Schimbarile radicale la care asistam pe piata muncii , au implicatii majore si

  asupra carierelor profesionale. Carierele sunt diferite de ceea ce erau si de

  asemenea mult mai dificil de coordonat.

  c.Contractul Psihologic

  Contractul psihologic este o notiune care se dovedeste a fi foarte utila in explicarea

  reactiei oamenilor fata de contextul interpretativ al dinamicii carierelor. Printre

  primii care a abordat aceasta problema se numara Argyris (1960). Robinson si

  Rousseau(1994) definesc cotractul psihologic ca fiind : convingerea unui individ in

  ceea ce priveste termenii si conditiile unei intelegeri de schimb reciproc intre acea

  20

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  21/65

  persoana si o terta parte, o convingere ca un anumit tip de promisiune a fost facuta

  si ca termenii si conditiile contractului au fost acceptate de catre ambele parti.

  d. Alegerea carierei

  Frank Parsons in 1909 a fost primul care a formulat sintetic motivele orientarii si

  alegerii unei cariere profesionale. Acestea ar fi urmatoarele :

  1.intelegere personala clara a atitudinilor, abilitatilor, intereselor, ambitiilor

  noastre, a limitarii resurselor si a cauzelor lor

  2.cunoasterea cerintelor si conditiilor de succes ,avantejelor si dezavantajelor,

  beneficiilor materiale, oportunitatilor si prospectarilor in diferite categorii de

  activitati de munca;

  3.apreciere corecta a relatiilor dintre cele doua motive amintite.

  Teoria lui Holland

  John Holland (1975) a dezvoltat de-a lugul multor ani, o teorie foarte

  influenta cu privire la alegerea carierei. El a gandit posibilitatea identificarii a sase

  tipuri pure de personalitate vocationala(fig.1). Holland a propus ca tipurile de

  personalitate sa fie organizate intr-un hexagon in fiecare colt al acestuia fiind

  pozitionat un tip de personalitate. Nici un tip de personalitate nu se potriveste insa

  unui singur individ, nu exista tipuri pure de personalitate ,dar binainteles ca fiecare

  persoana seamana mai mult cu un anumit tip decat cu celelalte.

  Ipoteza fundamentala a lui Holland este ca oamenii vor fi multumiti si vor

  avea succes avand servicii congruente, care se potrivesc cu personalitatea lor.

  Luarea deciziilor in cariera

  O serie de teorii ca aceea a lui Holland ,descriu continutul deciziilor actuale

  si ideale, dar nu si procesul de luare a deciziilor. Exista cativa factori relevanti

  pentru ca o persoana sa ia decizii eficiente in cariera.

  Constiinta de sine

  21

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  22/65

  Cunoasterea lumii profesiunilor

  Autocunoasterea si cunoasterea ocupationala

  Stiluri de luare a deciziilor

  Fig. 1 Tipurile de personalitate vocationala

  e. Tranzitia de roluri la locul de munca

  Inca de la inceputul anilor 1980 s-a acordat o atentie crescanda proceselor

  implicate in schimbarea locurilor de munca. Acest fapt a inclus si fenomenul

  Artistic

  Social

  22

  Realist Investigativ

  Conventional

  Intreprinzator

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  23/65

  migrarii si emigrarii sau expatrierii specific internationalizarii sau globalizarii , cu

  cereri stricte asupra persoanei (Black si colab. ,1991)

  Nicholson (1990) a propus un model ciclu de tranzitie in ceea ce priveste

  schimbarea slujbei. Ciclul este format din patru stadii prin care persoana in cauza

  este nevoita sa treaca : pregatire, impact, adaptare si stabilizare.

  Pregatirea inaintea incadrarii in muca. Probleme obisnuite: expectante nerealiste,

  pregatire insuficienta, teama. Strategii: autoapreciere, procedarea la un contact in

  avans, realism, o imagine prealabila asupra postului.

  Stabilizarea-a fi o mana priceputa in munca. Probleme obisnuite: esecuri,

  plictiseala, stagnare. Strategii: fixarea unor obiective, activitati de munca pe

  proiecte.

  Adaptarea-gasirea unui stil propriu de a te achita de sarcinile de munca. Probleme

  obisnuite : incompatibilitati, plangeri. Strategii : munca folositoare ; feedback.

  Impactul-primele zile si saptamani in noul loc de munca. Probleme obisnuite :soc,

  respingere, regrete. Strategii :sprijin social libertatea de explorare; obtinerea de

  informatii

  23

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  24/65

  Fig. 2.Ciclul tranzitiei (Nicholson ,1990)

  24

  PREGATIREA

  STABILIZAREA

  IMPACTUL

  ADAPTAREA

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  25/65

  CURS NR.6

  INSTRUIREA PROFESIONALA IN ORGANIZATII

  1. Instruirea profesionala

  Instruirea profesionala este definita ca si o achizitie sistematica de cunostinte

  ,reguli,concepte, sau atitudini cu ajutorul carora individual poate fi mai efficient la

  locul de munca.

  Obiectivul major al instruirii profesionale este asigurarea intreprinderilor cu un

  personal care poseda cunostinte si priceperi suficiente, necesare satisfacerii

  cerintelor unui anumit post de munca.

  2. Viitorul locurilor de munca

  O situatie a muncii si tendintele pietei muncii din anul 1990 este descrisa de

  Goldstein(1993)

  Cerintele pietei muncii Descrierea pietei muncii

  existente

  Industrie Orientarea pe servicii Orientata pe manufacturaAngajari Se vor crea locuri de

  munca

  Cati muncitori sunt in

  plus ?

  Demografie Tineri,calificati Diversa,varstnici,lipsiti de

  deprinderi,semicalificati

  Educatie Se cere educatie

  superioara

  Putini cu pregatire

  superioara liceului

  Nivelul muncii Vor exista multe locuri de

  munca la nivel ridicat al

  prestatiilor

  Forta de munca redusa

  pentru a lucra pe locuri de

  munca mai pretentioase

  Tipul muncii Locuri de munca

  complexe axate pe nivel

  Locuri de munca descrise

  ca procedurale si

  25

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  26/65

  cognitiv ridicat predictibile

  Managementul Mai multi conducatori

  experimentati

  Conducatori traditionalisti

  3. Schimbari in demografia pietei muncii

  Se pot estima cateva tendinte majore la nivelul carora se vor produce modificari :

  1.Piata muncii va creste lent in decada urmatoare deoarece noii angajati tineri

  care acum au intre 16-24 ani-scad substantial ca numar. Datele statistice mai

  subliniaza ca acesti tineri vor intra pe piata muncii cu deprinderi fundamentale

  profesionale inadecvate. Selectia acestor tineri va fi dramatica.

  2. Proportia de muncitori incadrati in productie va descreste simtitor si va crestenumarul minoritatilor

  3. Ca si compozitie, va creste numarul de femei si varstnici incadrati in procesul

  muncii. Astfel ,va creste numarul celor cuprinsi intre varstele de 45 si 64 ani.

  Numarul femeilor antrenate in viata productiva ca creste mult.

  4. Instruirea ca subsistem organizational

  Programe eficientede instruire intalnim tot mai frecvent la nivelul

  organizatiilor. Ele nu exista intr-un spatiu gol. Este drept, acestea nu sunt

  intotdeauna un raspuns la o anume stare de fapt. Implementarea unor programe de

  instruire reprezinta rezultanta unor foarte serioase analize ale organizatiei.

  Organizatiile sunt sisteme foarte complexe, programele de instruire

  reprezentand numai un subsistem. Schimbarile in sistemul de selectie a

  personalului vor influenta si sistemul de pregatire. Schimbarile in tehnologie, si ele

  vor influenta programele de instruire. Eficienta programelor de instruire, la randul

  ei va influenta o serie de subsisteme organizationale si chiar organizatia in sine.

  Numai daca vom intelege foarte bine modalitatile de integrare a

  subsistemuluide instruire in sistemul organizational,si vom putea face si eficient.

  26

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  27/65

  5. Un model al instruirii profesionale

  Evaluarea trebuintelor Instruire si dezvoltare

  Evaluarea obiectivele instruirii

  Fig.3 Model de instruire profesionala (Goldstein 2000)

  A.Etapa de evaluare a trebuintelor de instruire

  a. Evaluarea trebuintelor instructionale

  Este faza cu care se incepe procesul de implementare a oricarui program de

  instruire. Fazele de instruire propriu-zisa si aceea de evaluare sunt dependente de

  intrarile fazei de dezvoltare. Faza sau etapa evaluarii trebuintelor de instruire

  consta in analiza organizationala ; analiza sarcinilor si cunostintelor, a

  deprinderilor si aptitudinilor si analiza personalului.

  analiza organizatiei

  analiza sarcinilor si CDA

  Analiza personalului

  Obiectivele institutionale

  Selectia si

  proiectareaprogramelor de

  instruire

  instruire

  Proiectarea

  criteriilor

  Utilizareametodelor de

  evaluare

  Diferentele

  individualeExperimental

  Continutul

  Validarea

  instruirii

  Transferal

  validitatii

  Validitatea

  intraorganiza-

  tionala

  Validitatea

  interorganiza-

  tionala

  27

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  28/65

  b. Analiza organizationala

  Orice analiza organizationala debuteaza cu o examinare a obiectivelor imediate

  si indepartate ale acesteia. Pentru aceasta se cere la nivelul managementului

  superior (al conducerii) o analiza atenta a obiectivelor pe care le are organizatia

  de indeplinit ,astfel rezultand asteptarile lor din partea membrilor organizatiei si

  a programului de instruire.

  c. Analiza sarcinilor de munca ,a cunostintelor ,deprinderilor si aptitudinilor

  Analiza trebuintelor de instruire se continua cu analiza muncii care trebuie

  efectuata pentru posturile de munca de unde provin potentialele persoane ce vor

  fi supuse instruirii. In mod obisnuit, AM este divizata in descrierea activitatilor

  de munca (job description), in termeni comportamentali si specificatiile

  sarcinilor aferente postului de munca (job specification)-este vorba de

  deprinderile de munca cerute ,cunostinte si atitudini specifice unui anumit post

  de munca. Analiza organizatiei si analiza sarcinilor ne ofera o imagine a

  contextului in care sarcinile de munca si organizatia se situeaza la un moment

  dat. Accentul, in orice program de instruire, cade pe cunostinte, deprinderi si

  aptitudini(knowledge, skills, abilities-KSA sau CDA) care stau la baza

  efectuarii oricarei sarcini de munca si care formeaza obiectul oricarui program

  de instruire. Cu alte cuvinte ,orice sarcina de munca trebuie tradusa in CDA.

  d. Analiza personalului

  Acest tip de naliza se refera la cat de bine un detinator al unui post de munca

  poate indeplini o anumita sarcina profesionala. Segmentul la care ne referim

  este strans legat de sistemul CDA detinut de o persoana dintr-un anumit post de

  munca.

  e. Obiectivele instructionale

  28

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  29/65

  Plecand de la evaluarea necesitatilor de instruire vor fi descrise obiectivele

  care trebuie atinse prin completarea unui program de instruire profesionala.

  Definirea obiectivelor instructionale ,dar si pentru proiectarea dimensiunilor

  aferente testarii criteriului de eficienta profesionala. Stabilirea obiectivelor

  instructionale este cunoscuta si ca specificare a obiectivelor comportamentale.

  B. Etapa de instruire-dezvoltare

  Mediul de instruire

  Mediul de instruire este pasul urmator in realizarea obiectivelor instruirii. Este un

  proces delicat care solicita o corelare intre principiile de instruire si selectia celor

  mai adecvate medii de instruire existente.

  Principiile invatarii in contextul instruirii proceselor accesate presupun

  achizitia deprinderilor, conceptelor si atitudinilor care vor fi transferate intr-o noua

  pozitie , un anumit loc de munca. Faza sau etapa de achizitie este concentrata pe

  invatarea unei noi sarcini. Performanta in munca si deci aplicarea cunostintelor

  insusite intr-un mediu nou ,este concentrata pe invatarea unei noi sarcini.

  C. Etapa evaluarii

  La incheierea unui proces de instruire se asteapta o crestere a performantelor

  celor implicati intr-un curs de perfectionare sau formare profesionala. In proceul de

  evaluare se pot urmari cateva proceduri :

  1.stabilirea criteriilor care asigura succesul in activitatea care face obiectul

  instruirii

  2.utilizarea design-ului experimental si non-experimental prin care sa se determine

  ce schimbari s-au produs in timpul instruirii si in procesul de transfer al acesteia.

  Pentru evaluarea instruirii pot fi utilizate mai multe design-uri :

  1.Validitatea instruirii : invata ceva cursantii pe parcursul instruirii ?

  29

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  30/65

  2.Transferul validitatii : Este posibila transferarea a ceea ce s-a invatat in practica

  activitatii de munca ?

  3.Validitatea intraorganizationala : Apar diferente semnificative intre grupul care a

  fost inclus intr-un program de instruire si cei care nu au trecut prin programul

  respectiv ?

  4.Validitatea interorganizationala : Programul de instruire experimentat intr-o

  anumita organizatie poate fi transferat cu aceleasi beneficii in alta organizatie ?

  6. Tehnologii si metode utilizate in formarea si perfectionarea pregatirii

  profesionale

  Cele mai frecvent utilizate metode si tehnologii de instruire utilizate sunt :

  prelegerea, discutiile de grup, filme si diapozitive, televiziunea, studiul de caz,

  jocul de rol, simularea, instruirea asupra procedurilor de interactiune in cadrul

  echipei, instruirea programata.

  CURS NR.7

  STRESUL ORGANIZATIONAL

  30

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  31/65

  I. Concepte de baza despre stres

  Adaptarea la mediu este un imperativ general al existentei. Modificarile

  frecvente, deseori neasteptate si profunde, solicita la maximum disponibilitatile

  organismului uman pe linia adaptarii.

  Ultimele decenii au fost marcate de preocuparea stiintelor umaniste pentru

  definirea, caracterizarea si teoretizarea adaptarii individului la cerintele vietii

  moderne. In aceste conditii, termeni ca: nevroza, stres, sindrom de neadaptare au

  fost transferati din limbajul stiintific in cel cotidian.

  De origine engleza, termenul stress" circumscrie o serie de substantive inrudite ca

  inteles, dar cu nuante usor diferite: presiune, apasare, efort, solicitare, tensiune,

  constrangere, incordare nervoasa etc.

  Stresul defineste starea biologica de alerta care mobilizeaza corpul pentru a

  raspunde sau a riposta la solicitari sau amenintari.

  Stresul apare in orice situatie in care starea de echilibru sau integritatea fizica

  si/sau psihica a organismului este amenintata de factori interni si externi si fata de

  care, individul nu dispune de solutii tip pentru a reduce sau a elimina amenintarea.

  La baza aparitiei stresului organizational se afla doi agenti stresori de natura

  psihologica:

  conflictul de rol. Acest stresor desemneaza situatiile in care o

  persoana ce ocupa un anumit post este supusa, in cadrul organizatiei

  militare, unor imperative, solicitari, presiuni cu caracter contradictoriu

  sau chiar inacceptabile. In majoritatea cazurilor individual confruntat

  cu conflictul de rol se afla la mijloc intre superiori si subordonati

  situatiile conflictuale capatand diverse forme;

  31

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  32/65

  ambiguitatea rolului precizeaza lipsa ori insuficienta informatiilor

  clare si oportune solicitate de rezolvarea corecta a sarcinilor. Individul

  confruntat cu ambiguitatea rolului nu cunoaste exact obiectivele si

  sarcinile ce-i revin, performantele asteptate de organizatie, criteriile de

  control, evaluare si motivare. Ambiguitatea traita de indivizi este

  diferita si marcata de trasaturile de personalitate. Intensitatea diferita

  si marcata de trasaturile de personalitate. Intensitatea stresului generat

  de ambiguitatea rolului este in stransa relatie cu capacitatea de a

  tolera, in general, ambiguitatea, diferita de la un individ la altul.

  O analiza acauzelor

  generatoare de stres organizational releva posibilitatea

  departajarii celor care actioneaza exclusiv la nivelul cadrelor de conducere fata de

  cele regasite in randul executantilor, dar si existenta unor cauze comune.

  a. cauze ale stresului organizational specifice cadrelor de conducere

  complexitatea, diversitatea si caracterul de noutate frecventa a

  sarcinilor curente cu care se confrunta cadrul de conducere.

  Solicitarile contradictorii provin din gradul ridicat de dificultate si

  urgenta al sarcinilor si lipsa de timp si/sau de cunostintele

  profesionale actualizate cerute de rezolvarea lor;

  responsabilitatile mari care insotesc functiile manageriale. Presiunile

  pot aparea ca urmare a dorintei de a concilia interesele organizatiei, in

  ansamblu, cu cele ale diferitelor categorii de indivizi. Nu de putine

  ori, cadrul de conducere este pus sa aleaga si sa sacrifice unele

  interese in favoarea altora, aceste responsabilitati fiind insotite de

  emotii si sentimente puternice;

  preocuparea pentru viitorul organizatiei militare. Conflictul apare

  intre complexitatea si importanta problemelor carora, cadrul de

  32

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  33/65

  conducere trebuie sa le gaseasca rezolvarea si presiunea exercitata de

  timpul redus alocat acestora;

  ritmul alert de adoptare a deciziilor. Presiunea exercitata de

  schimbarile frecvente din mediu determina scurtarea timpului cerut de

  adoptarea corecta, stiintifica a deciziilor. Stresul apare prin

  constientizarea posibilelor efecte ale unor decizii insuficient elaborate;

  stilul managerial neadecvatreflecta conflictul dintre tipul de cadru de

  conducere care genereaza un anumit stil si caracteristicile diferite ale

  activitatii sau grupului condus;

  centralizarea excesiva a autoritatii; stresul este datorat conflictului

  dintre dorinta de a controla cat mai multe activitati si capacitati fizice,

  psihice, intelectuale si resursele de timp, limitate;

  subordonati slab pregatiti. Cauza genereaza stres ca urmare a

  conflictului dintre dorinta de realizare a obiectivelor grupului si lipsa

  autoritatii necesare selectiei sau concedierii subordonatilor;

  prelungirea duratei zilei de munca, generata de constrangeri ca:

  termene scadente, schimbari frecvente in prioritatile organizatiei

  militare, folosirea pe scara larga a unor metode si tehnici uzate moral.

  a. Cauze ale stresului organizational manifestate la nivelul

  subordonatilor

  incompatibilitatea cu tipul cadrului de conducere genereaza stres ca

  urmare a conflictului dintre dorinta de a-si mentine postul si tendinta

  de a riposta fata de atitudini, comportamente, gesturi percepute ca

  neadecvate;

  delegarea in exces practicata de sefi da nastere unor presiuni

  contradictorii intre dorinta de afirmare si promovare si efortul cerut de

  33

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  34/65

  rezolvarea propriilor sarcini si concomitent, a sarcinilor multe si/sau

  dificile, primite din partea sefilor;

  teama de pierdere a postului, cauza de stres mai intens in situatiile de

  criza. In general, afecteaza prioritar subordonatii dar, in anumite

  conditii, se poate manifesta si la nivelul cadrelor de conducere. Este

  generat de nesiguranta locului de munca.

  b. Cauze comune generatoare de stres organizational

  Atat la nivelul cadrelor de conducere cat si al executantilor, stresul poate fi cauzat

  de:

  dispozitii si ordine, inaplicabile , primite din partea unor superiori sau

  foruri superioare. Stresul este datorat presiunii dintre autoritatea si,

  respectiv, amenintarea posibilei sanctiuni si ralitatea situatiei care nu

  permite aplicarea ordinului in forma primita. A explica superiorului

  situatia inadecvata ar putea fi interpreta ca un repros fata de

  incompetenta sau gradul redus de informare a acestuia; a nu aplica

  decizia inseamna nerespectarea procedurilor si a obligatiilor ce decurg

  din responsabilitati;

  presiunea termenelormanifestate ca discordanta intre obligatia de a

  rezolva sarcini complexe si/sau dificile si timpul alocat lor;

  motivatia nesatisfacatoare reflecta conflictul dintre asteptarile

  individului ca urmare a rezultatelor obtinute si perceptia, respectiv

  aprecierea diferita a acestora de catre cei in drept;

  lipsa atitudinilor sau a pregatirii necesare postului genereaza stres, in

  situatiile in care selectia si promovarea personalului se face dupa alte

  criterii decat cele legate de competenta profesionala. Stresul apare ca

  urmare a conflictului dintre dorinta de putere a cadrelor de conducere

  34

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  35/65

  si cea de satisfacere a trebuintelor primare pe de-o parte si nelinistea

  datorata posibilei constatari a performantelor profesionale scazute, pe

  de alta parte;

  aspiratia spre functii superioare , cauza a stresului resimtita de orice

  individ ale carui dorinte, nevoi, aspiratii, depasesc puterea si/sau

  veniturile banesti oferite de postul detinut;

  tensiunile familiale pot genera stres ca urmare a conflictului, dintre

  timpul si interesul acordat problemelor profesionale in detrimentul

  celor familiale;

  deficiente in proiectarea postului: exprimarea defectuoasa a

  obiectivelor sau chiar lipsa precizarii lor in fisa postului, sarcinile

  nedelimitate care dau nastere unor lucrari repetate sau paralele la

  nivelul altor posturi sau compartimente genereaza nesiguranta,

  insatisfactia in munca, frustrarea;

  sistem informational ineficientcare furnizeaza informatii incomplete,

  inoportune, nerelevante;

  organizare informala puternica, capabila sa puna in circulatie

  informatii neoficiale aflate in evident dezacord cu informatiile

  furnizate prin canalele oficiale.

  II. Consecintele stresului organizational

  Stresul, ca proces de mobilizare si aparare a prganismului in fata unor situatii

  neasteptate se concretizeaza in reactii extrem de diferite de la un individ la altul si

  de la o situatie la alta. Raspunsurile sunt deci individuale si nu neaparat negative.

  Exista persoane pentru care stresul este sarea si piperul vietii", factor puternic,

  energizant. Aceste persoane care dispun nativ sau si-au dezvoltat prin antrenament

  rezistenta la stres pot fi remarcate dupa urmatoarele trasaturi:

  35

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  36/65

  siguranta de sine, in diferite situatii, in cea mai mare parte a timpului;

  schimbarea este considerata ca o provocare la competitie si nu ca o

  amenintare;

  implicarea profunda in viata profesionala si personala;

  capacitatea de a-si asuma riscuri;

  perseverenta fata de structurile adverse sau diverse solicitari;

  flexibilitatea in opinii si actiuni;

  constientizarea faptului ca nu pot schimba situatiile stresante dar le

  pot accepta si depasi.

  In marea majoritate a cazurilor insa, efectele sunt nocive si chiar potential

  primejdioase.

  Investigatiile au relevat, in principal, urmatoarele categorii de efecte potentiale ale

  stresului:

  efecte subiective: anxietate, agresiune, apatie, plictiseala, depresie,

  oboseala, indispozitie, scaderea increderii in sine, nervozitate,

  sentimentul de singuratate; efecte comportamentale: predispozitie spre accidente, alcoolism, abuz

  de cafea, iesiri emotionale, tendinta de a manca si/sau a fuma excesiv,

  comportament impulsiv, ras nervos;

  efecte cognitive: scaderea abilitatii de a adapta decizii rationale,

  concentrare slaba, scaderea atentiei, hipersensibilitate la critica,

  blocaje mentale;

  efecte fiziologice: cresterea glicemiei, a pulsului, a tensiunii arteriale,

  uscaciunea gurii, transpiratii reci, dilatarea pupilelor, valuri de caldura

  si de frig.

  36

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  37/65

  efecte organizationale: absenteism, demisii, productivitate scazuta,

  izolare, insatisfactie in munca, reducerea responsabilitatii si a

  loialitatii fata de organizatia militara.

  III. Managementul stresului

  Managementul stresului poate fi abordat din doua perspective: cea organizationala

  si cea individuala.

  Abordarea organizationala in managementul stresului.

  Declansarea unui asemenea demers este conditionata de cunoasterea nivelului

  stresului si a cauzelor care-l determina. In principal, organizatia militara trebuie sa

  cerceteze cele doua cauze majore, respectiv conflictul si ambiguitatea rolului, sa

  releve nivelul de toleranta al fiecarui individ sau nivelul optim al stresului.

  Figura nr. 4. Relatia dintre performanta, gradul de incarcare si stres

  Pentru a stabili nivelul optim de incarcare si toleranta la stres este necesar ca

  personalul organizatiei militare:

  sa cunoasca perfect cerintele postului;

  37

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  38/65

  sa cunoasca performantele asteptate din partea lor;

  sa fie incredintati ca pot realiza aceste performante.

  Atunci cand se constata supra sau subincarcarea, se impune declansarea

  raspunsului de adaptare din partea managementului. In principal, aceasta reactie

  vizeaza: redefinirea rolului persoanei sau persoanelor afectate de stres,

  redistribuirea sarcinilor in cazul supraincarcarii; implementarea unor proceduri

  specifice diferitelor cazuri.

  O importanta modalitate de cantonare a stresului in limitele suportabilului o

  reprezinta imbogatirea postului. Aceasta presupune cresterea numarului si varietatii

  sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor incluse in post pentru a pune deacord continutul postului cu cunostintele, abilitatile si interesul manifestat de

  titularul de post.

  Abordarea organizationala poate fi extinsa pana la elaborarea programelor

  manageriale antistres. Aceste programe pot fi:

  orientate catre problemele specifice si acute cu care se confrunta

  organizatia militara (alcoolism, redistribuirea posturilor, de consiliere

  in domeniul carierei);

  cu caracter general, promovate de echipe de proiect din organizatie

  sau de centre specializate (program pentru sanatatea emotionala,

  program de evaluare a sanatatii).

  In principal, formele pe care le imbraca sunt:

  b. programul clinic bazat pe abordarea medicala traditionala si

  respectiv, pe tratamentul diferitelor persoane. In componenta

  programului se includ:

  diagnoza, efectuata asupra persoanelor care acuza simptomele

  stresului si solicita ajutor;

  38

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  39/65

  tratamentul, care prevede o terapie consultativa ori suportiva in clinici

  de specialitate;

  supravegherea, prin examinarea periodica a indivizilor supusi unui

  inalt nivel al stresului, astfel incat sa se poata actiona in timp util;

  prevenirea, ce presupune educarea si convingerea personalului privind

  riscul expunerii la stres, ca si posibilitatea de a solicita ajutor in cazul

  aparitiei lui.

  Programele clinice pot fi sustinute prin personal competent angajat permanent sau

  asigurat prin contacte de asistenta cu centre specializate.

  c.

  programe organizationale, extinse la nivelul intregului personal din

  organizatia militara.

  Promovarea lor este stimulativa fie de identificarea unor probleme in grupurile de

  munca, fie de anumite schimbari impuse organizatiei militare: desfiintarea unor

  unitati militare, instalarea unor noi echipamente militare, sau introducerea de noi

  tehnologii.

  Pentru anihilarea stresului prin programele organizationale se recomanda o

  varietate de metode: imbogatirea postului, reproiectarea structurii organizatorice,

  stabilirea unor grupe autonome de munca, program variabil de activitate, acordarea

  unor facilitati personalului pentru relaxare sau ingrijirea sanatatii.

  Abordarea individuala in managementul stresului

  Acest tip de reducere sau anihilare a stresului pune accent pe cunoasterea si

  intelegerea starii de stres, astfel incat, atitudinea individului sa se modifice, din

  una fatalista si pesimista, in constienta si pozitiva.

  Primul demers il constituie antrenamentul cognitiv pentru adaptarea la stres.

  Cunoasterea cere:

  intelegerea cauzei stresului, mai degraba decat tratarea simptomelor;

  39

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  40/65

  confruntarea situatiei percepute cu realitatea;

  constientizarea posibilitatii de schimbare;

  actiunea in conformitate cu dorinta.

  Prin cunoastere se urmareste obtinerea distantei rationale" fata de factorii de stres,

  necesara construirii unor comportamente adecvate. Un astfel de model de

  cunoastere si analiza cere, ca la cea mai mica senzatie de stres, individul sa-si puna

  o serie de intrebari:

  ce ganduri imi trec acum prin minte?

  de ce am aceste ganduri tocmai acum?

  care sunt consecintele imediate pozitive si negative pentru

  emotiile, starea interna si comportamentul exterior?

  sunt gandurile mele indreptatite?

  ce argumente pro si contra pot aduce?

  In afara comportamentului de cunoastere specialistii mai recomanda exercitiile

  fizice, tehnicile de relaxare, de meditatie, umorul, etc.

  CURS NR.8

  DESIGNUL GRUPURILOR ORGANIZATIONALE

  I. Designul grupului

  Nevoia si pericolul grupului

  40

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  41/65

  Indivizii ca si organizatiile au nevoie de grupuri. Organizatiile folosesc

  grupurile :

  1.pentru ca alocarea unor locuri implica priceperi si responsabilitati care

  depasesc posibilitatile unui singur individ

  2. pentru managementul si controlul muncii

  3.pentru a rezolva probleme si a lua decizii

  4.pentru comunicarea informatiei

  5. pentru intarirea implicarii angajatilor

  6. pentru negociere si rezolvarea conflictelor

  7. pentru investigarea activitatii anterioare

  II.Sindromul Apolo versus diversitatea rolurilor

  Belbin(1981) a facut un studiu privind cel mai bun amestec al

  caracteristicilor persoanelor intr-o echipa. Prima echipa cercetatat a fost

  constituita din participantii la un curs de management , implicati in situatii

  de simulare a managementului. Fenomenul de ineficienta dezvoltat intr-o

  echipa de persoane cu remarcabile calitati individuale a fost numit sindromul

  Apolo. Belbin afirma ca pentru a alcatui o echipa buna este necesara

  asigurarea a opt roluri.

  1. Presedintele. Este o persoana care prezideaza echipa si-i coordoneaza

  eforturile.

  2. Formatorul .Este lider in raport cu sarcina grupului. Este nevoie de el ca

  stimulent al actiunii celorlalti.

  41

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  42/65

  3. Producatorul. Este introvertit, dar dominant intelectual. El este sursa

  ideilor si propunerilor originale, fiind cel mai imaginativ si cel mai inteligent

  membru din echipa.

  4. Monitorul-evaluatorul. Este si el inteligent , dar are o inteligenta

  analitica, mai curand decat creativa.

  5. Investigatorul resurselor. Acesta este un membru popular al echipei,

  extravertit,sociabil si relaxat. Propune idei si directii de dezvoltare pentru

  grup ,fiind totodata responsabilul cu valorificarea rezultatelor, diplomatul si

  omul relatiilor. El nu este un original si nici un conducator si de aceea echipa

  trebuie sa-i capteze contributiile.

  6. Muncitorul companiei . Lucratorul companiei este organizatorul practic.

  El este cel care transforma ideile in sarcini monitorizabile. Planurile

  ,organigramele sunt lucruri care-i apartin.

  7. Coechipierul este omul de echipa este liantul ei. Este sustinatorul

  altora,stie sa-i asculte, sa-i incurajeze. Este omul pe care nu-l observi cand este

  acolo,dar caruia ii sesizezi lipsa.

  8. Vataful. Fara el echipa nu-si poate niciodata respecta termenul de

  predare a lucrarii. Se ingrijoreaza asupra termenelor si ii plictiseste pe altii cu

  nevoia de urgentare a lucrarilor.

  III. Organizarea activitatii si diagnoza

  Procesele sau functiile organizationale la nivelul grupului pot fi

  clasificate in doua categorii :functii legate de activitatea grupului si functii

  legate de sustinerea grupului.

  42

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  43/65

  a. Organizarea activitatii

  Procesele sau functiile legate de activitatea grupului includ :structurarea,

  cautarea informatiei, diagnoza,formularea opiniilor sau generarea ideilor,

  evaluarea si directionarea deciziei.

  Structurarea . proces cu care incepe orice activitate de grup, structurarea

  initiala indica tipurile de comportament in care se vor angaja membrii grupului

  si seful acestora,stilul de conducereal sefului si modalitatile habitualede raspuns

  ale membrilor. Structurarea accentuata a activitatii fiecarui membru al grupului

  poate sa fie sau poate sa nu fie insotita de considerarea nevoilor individuale.

  Cautarea informatiei si diagnoza. Separarea informatiei de opinie si a

  diagnozei de evaluare imbunatateste calitatea solutiilor la care ajunge grupul.

  Grupul, in special ,liderul poate controla acest lucru prin paternul de

  comunicare insitutit in abordarea oricarei probleme. Comunicarea in forma de

  roata permite grupului sa ajunga cel mai repede la o solutie sau o concluzie.

  Cercul incetineste cel mai mult acest proces. Cand membrii grupului, nu

  accepta autoritatea liderului comunicarea ia forma de retea.

  43

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  44/65

  Fig. nr. 5 Tipuri de retea in grup

  Formularea opiniilor si evaluarea

  Evaluarea este, in esenta ei, un proces comparativ :o solutie se compara

  cu alte solutii disponibile. O evaluare corecta presupune ca toate solutiile sa

  fie cunoscute inainte ca vreuna sa fie evaluata. De aceea,formularea ideilor

  si opiniilor trebuie sa fie separata de evaluare. Grupul trebuie sa fie constient

  de factorii care pot influenta evaluarea calitatii opiniilor si sa aleaga

  momentul in care paternitatea opiniilor sa fie conoscuta.

  Retea tiproata

  Retea tip

  cercRetea tipretea

  44

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  45/65

  Managementul deciziei

  Unele din formele deciziei de grup decizia luata de o minoritate ori

  decizia luata prin lipsa oricarui raspuns la opiniile contrarii-sunt astfel de

  decizii negative.

  Deciziile grupului mai pot fi luate prin autoritatea liderului, pe baza

  majoritatii si prin consens. La fel cu celelalte functii, procedura de luare a

  deciziei se stabilizeaza, se normalizeaza in fazele initiale ale vietii

  grupului.

  Sustinerea grupului procesele si procedurile de organizare a activitatii

  grupului sunt intim legate de functiile orientate spre sustinerea sa. In

  grupurile ineficiente ,procesele si procedurile de tip participativ sunt propuse

  in legatura cu problemele si activitati banale, in timp ce in sarcinile

  importante grupul adopta un stil autoritar.

  IV. Designul structurii organizationale

  Majoritatea organizatiilor nu incep cu un design al structurii. Ele cresc pur si

  simplu. Designul structurii unei organizatii este designul muncii din acea

  organizatie. Structura este modalitatea de alocare a responsabilitatilor,

  reprezentate,usual, in organigrama.

  a. Tipuri de structura

  Panza de paianjen. Organizatiile mici, antreprenoriale au o structura care

  poate fi reprezentata ca o pinza de paianjen. In mijloc este patronul ca sursa

  de putere. Structura functioneaza empatic, cu putine reguli si proceduri.

  Eficienta ei depinde de alegerea corecta a oamenilor care gandesc in acelasi

  fel cu patronul lor.

  45

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  46/65

  Fig. nr.6 Structura panza de paianjen

  Custerul. Organizatiiile mici pot lua mai rar forma unui cluster. Organizatia

  apare cand un grup de indivizi din cadrul organizatiei considera ca este in

  interesul fiecaruia sa se asocieze, folosind aceleasi servicii ori acelasi

  echipament. Structura simpla, un cluster. Exemple de astfel de organizatii :

  specialisti, organizatiile de consultanta, birourile de avocati.

  Fig. nr. 7 Clusterul

  Structura functionala ierarhica. Este numita si structura birocratica.

  Caracteristici :

  46

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  47/65

  1.Un nivel ridicat de specializare al posturilor. Departamentalizarea se face

  pe functiuni. 2. Delegarea formala si precisa a autoritatii

  3.Avergura mica a controlului ,care duce la o organizatie inalta.

  4.Departamentele functionale sunt coordonate ,la varf, de un grup de restrans de

  manageri superiori. Departamentele isi fac munca separat, dupa reguli si

  proceduri care le conduc la rezultate planificate. Structura functionala este

  eficienta daca organizatia functioneaza intr-un mediu stabil sau daca poate

  controla mediu sau, in sfarsit, daca ciclul de viata al produsului este lung.

  Exemple : industri de automobile, companiile de sigurari.

  Structura organica , descentralizata este o structura bazata pe cooperare si

  autoritate legata de competente. Este mai putin formala si mai flexibila. Se

  obtine prin : 1.nivel scazut de de specializare a posturilor de munca

  2.departamentalizare pe linie de produs, loc sau clienti

  3.delegare informala a autoritatii

  47

  Cercetare si

  dezvoltare

  Productie RU Vanzari Finante

  Produs A Produs B Produs C

  Reg X REG

  . Y

  REG.Z

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  48/65

  4.grad ridicat de descentralizare

  5.anvergura mare a controlului

  6.lipsa de delimitare clara a formatiilor de staff

  Fig. nr. 8 Structura organica

  Structura matriceala. Este probabil cea mai noua si mai complicata

  forma de structura. Cea mai importantacaracteristica a sa este sistemul de

  comanda multipla in care indivizii au mai multi sefi in acelasi timp. Ea

  combina liniile de autoritate verticale cu cele orizontale. Apare un nou

  departament centrat pe produs, condus de un manager de produs. Dispune

  de o mare flexibilitate si motivatia oamenilor creste treptat. Comunicarea

  interpersonala si interdepartamentala se imbunatateste.

  Limite :

  1.Sistemul de comanda multipla poate crea autoritatea

  2.Controlul este dificil

  3.climatul de incredere poate scade

  4.numarul mare de manageri poaete ridica costurile

  Director executiv

  Departamentul A Departamentul B Departamentul C

  48

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  49/65

  Fig. nr. 9 Structura matriceala

  presedinte

  Vicepresedinte 1Vicepresedinte 2 Vicepresedinte 3

  Manager proiect A

  Manager proiect B

  Manager proiect C

  49

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  50/65

  CURS NR.9

  COMUNICAREA ORGANIZATIONALA

  I. Delimitari conceptuale

  Comunicarea verticala se realizeaza intre diferite niveluri de

  conducere si intre comandanti si subordonatii lor. Acest tip de comunicare

  este deosebit de intensa. Ea trebuie sa se concentreze asupra motivatiei

  primitorului de mesaje (a subordonatului), avand in vedere de la inceput

  valorile, convingerile si aspiratiile acestuia; in acest caz subalternul are acces

  la experienta, care ii da posibilitatea sa inteleaga ce are de facut cu privire la

  prioritati, optiuni, selectarea intre ceea ce vrea sa intreprinda si cerintelesituatiei. Este posibil ca el sa aiba alta viziune decat seful sau, insa va

  dobandi intelegerea faptului ca aceasta situatie nu este creatia superiorului

  sau, ci a realitatii mediului militar. Se intalneste in special in reteaua de

  comunicare in stea.

  Comunicarea orizontala are loc intre sefi si executantii aflati pe acelasi nivel

  ierarhic .Este specifica retelei de tip cerc, care asigura interdependenta de

  actiune a membrilor organizatiei, precum si stabilirea unor relatii de buna

  colaborare si a unui climat socio-afectiv placut

  Comunicarea oblica se realizeaza intre cadre care se situeaza pe niveluri

  50

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  51/65

  diferite si opereaza cu diferite activitati. Este specifica retelei de comunicare

  in "y".

  In activitatea practica a organizatiilor militare retelele prezentate mai sus nu

  se intalnesc ca atare, dar servesc analizei retelelor de comunicare complexe,

  facute in urmatoarele scopuri:

  evidentierea atmosferei existente in diferite structuri, concretizata in

  modul in care membrii acestora comunica intre ei;

  evidentierea modului de organizare si functionare a grupurilor din

  diverse structuri ale organizatiei ;

  stabilirea corespondentei logice dintre tipurile de retele si natura

  activitatii desfasurate in organizatia respectiva:

  pentru activitatile de rezolvare a situatiilor tactice de ordin strategic,

  operativ si tactic sunt indicate retelele de tip cerc;

  pentru activitatile operative in care trebuie sa se desfasoare actiunienergice sunt adecvate retelele tip stea sau in "y".

  Reteaua de comunicare are caracter formal in organizatie si este pusa la

  dispozitie de catre esaloanele superioare, cunoscand o mare varietate de

  modele. In activitatea curenta mai intra in actiune o structura de comunicare,

  care cuprinde ansamblul comunicarilor efectiv schimbate in organizatia militara

  bazate pe alte canale decat cele din dotare, aceasta fiind formal-informala.Retelele si structurile de comunicare presupun functionarea unui sistem

  de statute si roluri comunicationale pe care militarii ajung sa si le insuseasca

  treptat. Fiecare individ detine conditia dubla de emitator si receptor. Cand toate

  51

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  52/65

  canalele dintr-o organizatie sunt reciproce, se poate vorbi de prezenta unei

  retele simetrice sau omogene, prezentata in figura de mai jos:

  Apar totusi diferente intre interlocutori: comunicarea mai grea sau mai

  usoara, informatii mai semnificative sau mai putin semnificative etc. Apar astfel

  si alte tipuri de retele cum ar fi: retea circulara, retea diagonala, retea

  centralizata:

  In reteaua circulara fiecare individ are valoarea de releu. Reteaua diagonala

  adauga la cea circulara o legatura diagonala, astfel ca unii indivizi raman cu rol

  de releu iar ceilalti isi disputa rolul centralizatorului. In reteaua centralizata toti

  militarii comunica informatii unuia singur, care le controleaza, ia decizia si o

  comunica celorlalti. O asemenea retea de comunicare este intalnita cu precadere

  in microgrupurile organizationale, ceea ce nu exclude prezenta celorlalte tipuri

  mai ales in plan informal (unde poate exista o retea dublu sau triplu

  centralizata). In microgrupurile formate din trei indivizi, retelele omogena,

  diagonala si circulara se confunda:

  Structurile functionale de tip comunicational, ajungand sa fie formal-

  informale, presupun traiectorii de comunicare complexe, cu o mare varietate de

  forme, frecvente si amplitudini. Apar probleme legate de viteza si pastrarea

  integritatii mesajului transmis, securizarea informatiilor, tipurile si proportiile

  interventiilor (ordin, informare, utilizarea informatiilor, intrebare, raspuns,

  apreciere), dinamica desfasurarii comunicatiilor etc.

  II. Comunicarea interpersonala in organizatii

  Comunicarea interpesonala reprezinta un proces care se desfasoara

  intre doua persoane, prezentand urmatoarele etape distincte: stimulul,

  52

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  53/65

  atentia, filtrarea si completarea interactiunii. Pentru o organizatie,

  eficientizarea comunicarii interpersonale presupune existenta feed-back-ului.

  Pornind de la premisa ca nu intotdeauna dorim sa spunem ceea ce cuvintele

  noastre exprima sau nu intelegem ceea ce auzim sau citim, feed-back-ul este

  o componenta vitala a efortului nostru comunicational. Feed-back-ul

  reprezinta informatia care semnalizeaza daca ne-am facut intelesi. El ne

  informeaza ce a receptionat, interpretat si inteles cealalta persoana din

  mesajul nostru si cat de eficienti am fost in rolul de emitatori/codificatori.

  Din nefericire, multor conducatori le este frica de feed-back, iar altii

  cred ca nu au nevoie de el. Or atunci cand nu se acorda nici o atentie feed-

  back-ului, nu este generata nici o reactie si, in consecinta, nu se impune nici

  o imbunatatire in comportamentul emitatorului sau in calitatea relatiilor

  dintre el si receptor.

  Un subordonat supus unui climat de munca generator de anxietate isi

  va dezvolta un comportament defensiv, spre deosebire de persoana care,

  avand la indemana resursele necesare si sprijinul corespunzator din partea

  conducerii, va utiliza feed-back-ul pentru imbunatatirea procesului de

  comunicare interpersonala.

  III. Comunicarea de grup in organizatie

  Comunicarea de grup are rol determinant in elaborarea, transmiterea

  si operationalizarea deciziilor manageriale din organizatie . Pentru a avea o

  comunicare de grup eficienta trebuie sa tinem seama de natura grupului.

  Un agregat reprezinta un numar de indivizi care, din intamplare se

  afla in acelasi loc, in acelasi moment, probabil desfasurand aceeasi

  activitate, dar nu neaparat in acelasi scop si, sigur, nu in mod colectiv.

  Un grup functional reprezinta doi sau mai multi indivizi care se afla53

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  54/65

  in interactiune in mod intentionat in incercarea de a indeplini un obiectiv

  comun.

  In procesul comunicational, conducatorul va trebui sa tina cont de

  caracteristicile grupului, respectiv structura, coeziune, compunere,

  dimensiune, rol.

  Si in cazul comunicarii interpesonale, si in cel al comunicarii de

  grup, conducatorul poate influenta calitatea comunicarii, atat in calitatea sa

  de initiator si coordonator al comunicarii (emitator), cat si in cea de receptor.

  La emitator existenta unor dificultati in capacitatea sa de transmitere a

  informatiilor poate influenta negativ procesul comunicational datorita

  urmatoarelor cauze:

  insuficienta documentare;

  tendinta de a transforma dialogul in monolog;

  stereotipiile in modalitatile de transmitere si prezentare a informatiilor;

  utilizarea unui limbaj neadecvat persoanei care negociaza mesajul;

  utilizarea tonului ridicat;

  iritabilitate;

  lipsa de atentie sau de abilitate in dirijarea si controlul dialogului.

  Ca receptor, conducatorul poate influenta negativ procesul comunicational

  datorita unor deficiente in capacitatea sa de ascultare, cum ar fi:

  lipsa de respect fata de personalitatea interlocutorilor;

  capacitatea redusa de concentrare asupra fondului problemei;

  54

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  55/65

  persistenta ideii ca cei din subordine nu pot avea sugestii bune pentru

  rezolvarea unei probleme;

  tendinta de a interveni in timpul expunerii si de a prezenta exact varianta

  contrara;

  rezistenta fata de introducerea unor idei noi.

  La randul lor executantii pot influenta comunicarea atat in postura de

  emitatori, cat si in postura de receptori, fie din cauza unor deficiente care au

  ca sursa dorinta de securitate sau lipsa implicarii in viata organizatiei, fie din

  cauza lipsei capacitatii de ascultare.

  Dificultatile de studiere si de stapanire a proceselor de comunicare,

  potrivit nevoilor concrete ale indeplinirii functiei de coordonare sunt

  determinate in special de imperfectiunile existente in ceea ce priveste

  semantica mesajelor si tendinta oamenilor de a percepe si interpreta

  comunicarea in mod subiectiv, prin prisma nevoilor si motivatiilor, sub

  influenta starilor emotionale si a sentimentelor proprii.

  IV. Comunicare si perceptie in organizatia

  Procesele de comunicare sunt indispensabile pentru influentarea

  educativa a militarilor, pentru realizarea coeziunii subunitatilor, unitatilor si

  marilor unitati, precum si a cooperarii dintre acestea. Acestea demonstreaza

  ca liderul militar trebuie sa stapaneasca informatia la un nivel adecvat si sa o

  foloseasca ca orice alta resursa pe care o are la dispozitie. El trebuie sa fie un

  manager eficient al informatiei, pentru a putea optimiza procesul

  comunicarii in organizatia pe care o comanda.

  Din practica cotidiana cunoastem ca liderii , impreuna cu organizatiile

  lor, se angajeaza intr-o varietate mare de activitati de comunicare prin

  55

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  56/65

  vehicularea continua a informatiei atat pe verticala, cat si pe orizontala

  acestora. In acest fel informatia se instituie ca un liant intre conducerea

  rationala eficienta si atingerea scopului actiunii, fie ca o misiune de lupta, fie

  finalizarea unui obiectiv educational. Numai un lider bine informat poate

  evalua realist evolutia subunitatii sau unitatii pe care o comanda in efortul ei

  pentru indeplinirea misiunii primite. Calitatea comunicarii la nivelul

  organizatiei ii permite liderului acesteia sa reduca incertitudinea ce planeaza

  asupra deciziilor sale, sa ia hotarari adecvate situatiei concrete si sa

  optimizeze cooperarea interumana si organizationala.

  De asemenea liderul militar trebuie sa stie sa foloseasca comunicarea,

  cu seva ei informatia, ca pe un puternic factor motivational, pentru toti

  membrii organizatiei, pentru ca subordonatul bine informat, indiferent de

  locul si rolul sau in structura organizatiei, devenind astfel extrem de eficient

  in indeplinirea misiunii sale. Comunicarea ii permite liderului realizarea

  oportuna a feed-back-ului prin care el evalueaza intelegerea corecta a

  mesajelor transmise sub forma de ordine, dispozitii sau hotarari.

  Figura centrala in circulatia informatiilor in cadrul organizatiei este

  managerul. De aceea el trebuie sa inteleaga si sa foloseasca bine limbajul,

  atat cel verbal cat si cel nonverbal, pentru conducerea eficienta a organizatiei

  sale. Fara a intelege puterea si efectele limbajului, liderul nu poate opera in

  mod optim pentru a regla si sincroniza eforturile individuale ale celor din

  subordine. In acest sens el trebuie sa fie un vorbitor convingator, un

  ascultator eficient si un conducator capabil de a rezolva un conflict prin

  dialog. Pentru aceasta el trebuie sa fie pregatit si sa-si formeze deprinderile

  necesare comunicarii eficiente.

  56

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  57/65

  Pe circuitul informatiei in organizatie sau pe traseul comunicarii

  interpersonale, pot surveni o serie de perturbari. Comunicarea

  organizationala si interpersonala ascendenta, orizontala si descendenta din

  organizatia intampina dificultati datorita anumitor bariere ce produc filtraje,

  blocaje, distorsiuni si bruiaje atat in transmiterea, cat si in receptionarea

  informatiei.

  Stilul defensiv versus stilul suportiv. Sunt cateva atitudini din partea

  unor sefi care determina la subordonatii cu care intra in comunicare un

  comportament defensiv. Principalele atitudini de acest gen sunt: evaluare,

  control, strategie, superioritate si certitudine. In declansarea unui

  comportament suportiv, principalele atitudini ale stilului de conducere sunt:

  descriere, orientare, spontaneitate, simpatie, intelegere, egalitate,

  flexibilitate. Pentru discernerea diferentei intre cele doua stiluri, vom analiza

  primele trei perechi de atitudini ce caracterizeaza fiecare stil in parte.

  Astfel, perechea evaluare-descriere are in vedere atitudinea sefului

  care transmite informatia de a evalua apriori fie o anumita situatie, un

  eveniment etc., fie capacitatea subordonatului care receptioneaza, fapt ce il

  va determina pe acesta din urma sa adopte un comportament defensiv, in

  timp ce prezentarea obiectiva a situatiei, analiza cauzala a evenimentului vor

  stimula procesul de comunicare si vor incita receptorul sa sprijine eforturile

  de rezolvare a problemei.

  Perechea control-orientare diferentiaza intre atitudinile unor sefi care,

  in procesul de comunicare, isi manifesta tendinta de a controla activitatea

  partenerilor de dialog subordonati, determinand astfel, din partea acestora

  din urma o rezistenta mai mult sau mai putin manifestata, dar cu certe efecte

  57

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  58/65

  negative asupra comunicarii; atitudinea care sugereaza necesitatea cooperarii

  tuturor atat sefi cat si subordonati implicati in stabilirea problemelor si in

  rezolvarea acestora va stimula eforturile si va stimula comunicarea.

  Perechea strategie-spontaneitate se refera la modalitatea in care se face

  prezentarea unei probleme, ca si cum pentru sef este clara strategia rezolvarii

  ei, fapt ce creaza, de asemenea, rezistenta din partea celor ce receptioneaza

  si ii obliga sa se comporte defensiv, in timp ce cautarea in comun, spontana

  a solutiilor va castiga sprijinul deplin al acestora.

  Circulatia informatiei intre transmitator si receptor in organizatia militara,

  intelegerea corecta a mesajelor nu sunt stanjenite numai de barierele

  comunicationale prezentate ci si de asa numitele "distorsiuni perceptive".

  Efectul halo. Prima impresie asupra unei persoane duce la evaluari

  pozitive si negative care influenteaza perceptia si spusele acesteia si in

  situatiile urmatoare, afectand, astfel intercomunicarea prin prezenta unor

  judecati de valoare care, de fapt, nu mai corespund cu atitudinea si

  comportamentul actual al acelei persoane. Avem de-a face cu asa-numitul

  "efect halo" ce inconjoara ca un "nimb" o persoana, lucru ce ne face ca,

  uneori, sa refuzam sa accepta ca ea poate gresi cand primele impresii au fost

  pozitive sau staruim a o mentine sub judecati negative, chiar daca aceasta a

  avut realizari remarcabile. Spre exemplu la unele controale si verificari ce se

  fac la orele de instructie sau asupra activitatii unui ofiter, de multe ori

  planeaza asupra aprecierii impresiile anterioare, sau receptionam mereu

  discursul unui sef sub semnul imaginii formate cu ocazia primului contact cu

  acesta, lucru ce poate altera intelegerea corecta a mesajului transmis de seful

  in cauza.

  58

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  59/65

  Perceptia defensiva este o alta fata a distorsiunii. Daca unui sef i se

  raporteaza ceva despre o subunitate ce clatina perceptia sa anterioara despre

  aceasta, este posibil ca dialogul sa fie refuzat in virtutea impresiilor sale

  anterioare sau sa incerce sa rationalizeze fenomenul prin explicatii cauzale

  ce plaseaza cele intamplate in alta parte si nu in activitatea desfasurata in

  subunitatea respectiva. Avem de-a face cu tendinta de a auzi numai ce vrem

  sau ne-am obisnuit sa auzim, sa ignoram, pur si simplu, informatiile ce vin

  in dezacord cu ceea ce cunoastem. Perceptia defensiva se manifesta ca un

  factor de rezistenta la schimbare, ea fiind prezenta in modul de a recepta

  ideile noi, modificarile de orice natura in desfasurarea activitatilor, fiind un

  semn ce pune in evidenta existenta la persoana in cauza a unor mecanisme

  conservatoare, inertiale.

  Polarizarea perceptiei reprezinta tendinta obisnuita de a identifica

  calitatile persoanelor si mesajelor acestora in cuvinte ce denota extreme

  (bun-rau, interesant-plictisitor, instruit-neinstruit etc.). Cu alte cuvinte avem

  de-a face cu intelegeri luminoase sau intunecate, ce ignora paleta larga a

  griului, care este atat de bogata in informatii. Este un fel de a judeca comod,

  facil, care nu presupune efort intelectual si care nu este productiv pentru

  comunicarea interumana, fiind restrictiv in realizarea consensului ideatic ce

  asigura un dialog eficient.

  Succesul comunicarii in organizatia militara depinde astfel, in mod decisiv,

  de comandantul acesteia, care trebuie sa fie un adevarat manager al

  sistemului comunicational al organizatiei sale, iar acest lucru presupune un

  efort continuu din partea lui pentru acumularea de cunostinte si formarea de

  deprinderi in comunicarea organizationala si interpersonala.

  59

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  60/65

  CURS NR.10

  INVATAREA ORGANIZATIONALA

  I. Teorii implicite ale actiunii: invatarea organizationala

  Comportamentul oamenilor poate fi explicat din perspective teoriei

  actiunii. Restructurarea teoriei personale a actiunii in urma detectarii si

  corectarii erorilor constituie invatarea individuala. Membrii unei organizatii

  stiu ,de pilda, ca politicile si obiectivele, in special cele la care tine

  managementul de varf nu trebuie confruntate deschis. Aceasta norma

  presupune un comportament care ar fi neloial teoriilor declarate ale

  managementului si politicilor organizationale formale care, probabil, fara

  exceptie ,proclama contrariul :discutarea deschisa a tuturor problemelor

  organizationale si implicarea membrilor organizatiei in rezolvarea lor.

  II. Tipuri de invatare organizationala

  Invatarea organizationala implica detectarea si corectarea erorilor. Cand

  erorile detectate si corecte permit organizatiei sa-si urmeze politicile prezente

  sau sa-si realizeze obiectivele prezente, atunci procesul de detectare-corectare a

  erorilor este, in conceptia autorilor Argyris si Schon(1978) si, respective,

  Bateson(1972) o invatare cu un singur circuit (single-loop). Invatarea cu un

  singur circuit este similara cu un termostat care invata cand este prea cald

  sau prea frigsi inchide sau deschide intrerupatorul. Invatarea cu circuit dublu

  (double-loop) apare cand eroarea este detectata si corectata in modalitati care

  implica modificarea normelor, politicilor si obictivelor de baza ale organizatiei.

  Invatarea cu un singur circuit

  In multe organizatii oamenii sunt capabili sa detecteze si sa corecteze

  erorile din activitatea lor colectiva, atata timp cat obiectivul original nu este pus

  60

 • 7/29/2019 Psihologia organizationala

  61/65

  la indoiala. Invatarea cu feedback simplu denota aceasta abilitate a

  organizatiei ,de a ramane stabila intr-un context in schimbare. Exista un singur

  circuit care conecteaza rezultatele detectate ale actiunii la strategiile

  organizationale.

  In concluzie invatarea organizationala apare cand :

  a) indivizii au detectat un rezultat necorespunzator expectatante derivate din