Protectia consumatorului

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  887
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Protectia consumatorului

 • 1. EDUCATIACONSUMATORISTA DEFINITIE Ansamblul de masuri, aplicate in mod sistematic, decatre stat cat si de catre organizatiile societatii civile, care activeazaatat in domeniul protectiei consumatorulor in scopul formarii sidezvoltarii insusirilor specifice, caracteristice, unui consumator bineinformat, avizat, activ si capabil de a-si valorifica drepturile siinteresele sale legitime, consfintite prin legislatia in vigoare. Rolul de a modela atitudini si comportamente de consum. Cuprinde : 1. Protectia consumatorilor , pe care o asigura statulprin legi , institutii de supraveghere si control pe piata2. Autoprotectia consumatorilor-care se realizeaza lanivel de individ cat si la nivel de asociatii ale consumatorilor

2. -15 MARTIE -ZIUA MONDIALA A DREPTURILOR CONSUMATORILOR15martie 1962 momentul nasterii miscarii consumatoriste-J.F.Kennedy, rostea un mesaj legat de drepturileconsumatorului1985 ONU a adoptat REZOLUTIA NR.39/24801985Principiile directoare pentru protectia consumatoruluiAugust 1992 Romania a adoptat legea de baza in domeniulproptectiei consumatorului _ordonanta Guvernuluinr.21/1992 3. PROTECTIA CONSUMATORULUI OBIECTIVE1.PROTECTIA VIETII , SANATATII SI SECURITATII CONSUMATORILOR2.PROTECTIA INTERESELOR ECONOMICE ALE CONSUMATORILOR 3. INFORMAREA SIEDUCAREACONSUMATORILOR 4. 1.PROTECTIA VIETII , SANATATII SI SECURITATII CONSUMATORILOR se interzice comercializarea produselor sauprestarea de servicii care :pot pune viata in pericolpot pune sanatatea in pericolpot pune securitatea in pericolnu au termenul de valabitate stabilit, sau nurespecta termenul de valabilitate*sunt falsificate sau contrafacute 5. 2.PROTECTIA INTERESELOR ECONOMICE ALECONSUMATORILOR * consumatorii au dreptul de a pretinde agentiloreconomici remedierea sau inlocuirea gratuita a produselorsau serviciilor obtinute * obtinerea de despagubiri pentru pierderile suferiteca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului devalabilitate sau de garantie stabilit 6. 3. INFORMAREA SI EDUCAREACONSUMATORILOR# INFORMAREA TREBUIE SA FIE: corecta completa precisa 7. INFORMAREA CONSUMATORULUI# UNDE ?LA VEDERE PE: produs eticheta ambalaj 8. INFORMEAZA-TE! 9. INFORMAREA SI EDUCAREA CONSUMATORULUI Cumpara produsealimentare de la magazine saupuncte de vanzare organizate,nu de la vanzatorii stradaluineautorizati! Cumpara produsealimentare ambalate sicontroleaza integritateaprodusului! 10. INFORMAREA SI EDUCAREA CONSUMATORULUI Asigura-te ca adresa producatorului sau distribuitorului sunt mentionate, pentru posibilitatea de a-l contacta! Verifica data durabilitatii minimale, respective data limita de consum (termenul de valabilitate)inscriptionata pe ambalaj! 11. Urmeaza intocmaiindicative de peambalaj privitoare laconditiile de pastraresi utilizare aprodusului! Citeste cu atentieeticheta produsului silista ingredientilor! 12. ETICHETELE ALIMENTELOR TREBUIE SA CUPRINDA IN MODOBLIGATORIU:1.Denumirea sub care5. Data durabilitatii este vandut alimentul minimale(termen de valabilitate)2.Lista cuprinzand ingredientele6.Conditiile de depozitare si transport3. Cantitatea de anumite ingrediente sau7. Denumirea sau categorii de ingredientedenumirea comerciala si sediul producatoruiul4 Cantitatea neta pentru sau ale ambalatorului alimentele preambalatesau ale distribuitorului 13. DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE CONSUMATORULUI DREPTUL DE A FI DESPAGUBITDREPTUL LA PROTECTIEIMPOTRIVA RISCULUI DREPTUL DE A SE ORGANIZA IN LIBERTATEADIVERSE FORME ASOCIATIVE, CACONSUMATORULU DE A ALEGEo ASOCIATIIPRODUSELE SI SERVICIILE oFUNDATII DREPTUL DE A FI INFORMAToGRUPURI SOCIO- ECONOMICECOMPLET, CORECT SI PRECISoUNIUNI SI FEDERATII DREPTUL LA ACCES LIBER LAPIETELE, MAGAZINELE SI FURNIZORIICARE ASIGURA O GAMA VARIATADE PRODUSE SI SERVICII 14. SESIZARERECLAMATIE tip ; -verbala Tip: - verbala -in scris-in scrisNemultumireaNemultumireaconsumatorului legata de consumatorului legatacalitatea, modul dede calitatea, modul decomercializare/prestarecomercializare/prestarefara a revendica pretentii cu revendicare demateriale sau banestipretentii materiale sau banesti-depune direct la ANPC sau OPC : vei primi o dovada deprimire a reclamatiei-durata primirii raspunsului 30 zile (exceptii max.45zile) 15. Fisa de sesizare/reclamatie1. Numele si prenumele reclamantului, adresa, nr, de telefon2 .Denumirea si adresa agentului economic care a comercializat produsul sau serviciul3.Data achizitionarii produsului sau sertviciului4. Elemente de identificare si caracterizare a produsului sau a serviciului reclamat5. Detalii cu privire la deficientele reclamate, descrierea clara si amanuntita adeficientelor, a imprejurarilor in care au aparut, a interventilor facute pentrurepararea sau inlocuirea produsului, mentionarea persoamelor care se fac, inopinia sa , responsabile de aceste greutati6. Pretentile reclsamantului (reparare produs, inlocuire, restituire contravaloare, etc.)7. Reclamatia trebuie insotita de copii dupa care consumatorul probeaza cele reclamate8. Reclamantul trebuie sa predea, o data cu reclamatia, si produsul reclamat si sa facamentiune in reclamatie despre acest fapt. De asemenea trebuie descrisa stareacalitativa a produsului. OBS. Sesizarea/Reclamatia trebuie datata si semnata de catre reclamant. 16. PROFESOR LETITIA SANDULESCU