Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva...

of 41 /41
Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente pentru construcţia instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetelor conform normelor DIN/VDE TBS Sisteme tranzitorii şi de protecţie împotriva trăsnetului Protecţie la fiecare nivel pentru o instalaţie perfectă împotriva trăsnetului. Cu un ghid cuprinzător privind protecţia la trăsnet şi cu indicaţii de proiectare conform normelor DIN V VDE V 0185:11 –2002.

Embed Size (px)

Transcript of Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva...

Page 1: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente pentru construcţia instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetelor conform normelor DIN/VDE

TBS

Sis

tem

e tra

nzito

rii ş

i de

prot

ecţie

împo

triva

trăs

netu

lui

Protecţie la fiecare nivel pentru o instalaţie perfectă împotriva trăsnetului. Cu un ghid cuprinzător privind protecţia la trăsnet şi cu indicaţii de proiectare conform normelor DIN V VDE V 0185:11 –2002.

Page 2: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Conducem curentul electric, transmitem datele controlăm energia –cu un program complet de peste 30.000 de articole, OBO văoferăproduse cu montare uşoară şi soluţii îndreptate către practică pentru o infrastructurăprofesionalăelectrotehnică şi de date în instalţiile electrice. Şi pentru toţi clienţii care folosesc produsele de calitate de la OBO, se înţelege de la sine că acestea se potrivesc unele cu celelalte. „Diversitate într-o gândire unitară” este pentru noi în calitate de creatori de sisteme un principiu

� un program complet, fărălacune pentru toate domeniile de instalaţii electrice� peste 30.000 de articole grupate în şapte sisteme de produse� o permanentămodernizare şi dezvoltare a produselor� dezvoltare şi producţie proprie

Profesioniştii au nevoie de calitate. Şi pentru aceasta văstăla dispoziţie marca OBO cu toate produsele şi serviciile sale :

� garantarea calităţii prin certificarea conform normelor DIN EN ISO 9001 :2000� calitate verificatăa materialelor şi a producţiei � certificări şi atestări naţionale şi internaţionale : GS şi VDE, UL� participare activă în cadrul organizaţiilor naţionale şi internaţionale de standardizare� soluţii perfecte de logistică pentru am balare şi expediţie

Sisteme Calitate

OBO ştie de ce au nevoie profesioniştii: soluţii perfecte

pentru toate domeniile instalaţiilor electrice. Produse

prietenoase, deosebit de practice pentru o montare

rapidă, fără probleme. În plus, printr-un program vast de

instruire şi o OBO Hotline competentă, primiţi sfaturi şi

ajutor pentru rezolvarea problemelor la faţa locului. OBO

–marca, ce face legătura direct cu clientul.

OBO. Cu aceasta lucreazăprofesioniştii

Page 3: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Ringhiopol Braşov 0268.314.946

Romstal IMEX Bucureşti 021.332.09.01, 021.332.09.02,

021.332.09.04

OBO Bettermann este prezentăpe piaţa mondială împreunăcu societăţile sale fiice, filialele şi reprezentanţele sale în peste 50 de ţări. Toate acestea vin în sprijinul clienţilor noştri şi dăo semnificaţie concretă devizei noastre: OBO –mereu mai rapid, mai aproape şi mai eficient alături de clientul nostru! În România suntem prezenţi prin dealerii noştri dintre care menţionăm:

La OBO văstau la dispoziţie specialiştii noştri cu sfatul şi acţiunile lor pentru rezolvarea problemelor dvs. specifice de aplicaţie a sistemelor OBO. Seminariile pe care le organizăm la sediul nostru sau al dvs. –dupăpreferinţe – sunt orientate spre practica realizării instalaţiilor electrice.

Adresa noastră este:Str. Atomiştilor nr. 10, comuna Măgurele, judeţul Ilfov (în continuarea Şoselei Bucureşti –Măgurele)

Telefoanele la care răspundem sunt:021.457.49.09, 021.457.49.93, 021.457.45.66, 021.457.45.82, 021.457.45.86, 021.457.46.18La aceste numere puteţi săne transmiteţi şi faxurile dumneavoastră.

Adresa noastră de mail este :

[email protected]

Baduc Bucureşti 021.450.37.97, 021.450.37.07

Chorus M and D Galaţi 0236.320.305

Daco Intercom Focşani 0237.230.654, 0237.239.272

Dedeman Bacău 0234.513.330, 0234.517.133

Digiton Constanţa 0241.698.108

Electroglobal Cluj Napoca 0264.437.617

Ergonet Piatra Neamţ 0233.241.668

Euro Vial Lighting 0241.516.611, 0241.516.612

FROSYS Cluj Napoca 0264.437.551

Heveco Ploieşti 0244.595.900, 0244.595.901

ICCO Electric Braşov 0268.401.269, 0268.401.255

Accesibilitate Sfat şi faptă

Protecţia împotriva trăsnetului realizată în mod profesionist este o temăla modă. Prin intermediul

acestei broşuri dorim săvăfurnizăm informaţii utile privind aceastătemăcomplexă şi săvăindicăm

pas cu pas modul de realizare al unei protecţii la trăsnet conformă cu normele VDE şi DIN. Vom

folosi exemple reprezentative din practică şi cele mai importante pricipii teoretice. De asemenea

văinvităm săutilizaţi materialele noastre cuprinzătoare de seminarii pe acestătemă. Datele de

desfăşurare a acestor seminarii le puteţi afla de pe Hotline sau de pe site-ul nostru www.obo.ro

A dumneavoastră Echipa OBO - TBS

1TBS

IMSAT Argeş Piteşti 0248.615.352, 0248.636.051

Neon Lighting Cluj Napoca 0264.433.774

Proenerg Târgu Mureş 0265.250.777

Vital Instal Bucureşti 021.413.35.75

Universal Construct Market

Sibiu 0269.228.891

Internet

www.obo.ro

Page 4: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Descărcările electrice care au loc în timpul furtunilor reprezintăun spec-tacol facscinant al naturii. Pe de o parte acestea sunt impresionante, dar pe de altă parte ele reprezintă un pericol, care nu trebuie sube-stimat, atât pentru oameni şi pen-tru mediul ambiant. Diferenţele de sarcinăelectricădintre nori şi

pământ care apar mai ales în luni-le de vară, conduc la formarea de fronturi atmosferice. Trăsnetele percepute de noi conţin în general un curent electric negativ care se scurge din nori înspre pământ. Dacăo clădire este atinsăde un trăsnet, curentul electric al ace-stuia încălzeşte atât punctul de

atingere cât şi zidăria şi astfel apare pericolul de incendiu. Anual în Germania descărcările electrice produc pagube în valoare de mai multe sute de milione de Euro. Instalaţiile montate în conformitate cu normele constituie o protecţie eficientă împotriva loviturilor de trăsnet

Premiza: pagube imense datorate celor cca. 1,5 milioane trăsnete pe an numai în Germania

Soluţia:Protecţie la trăsnet de la OBO conform normelor DIN/VDE

1

1

1

2

2

3

3

4

1

2

3

4

5

max Iimp 200 000 A

5

2 TBS

Un sistem de protecţie împotriva trăsnetului are rolul de a capta toate descărcările electrice prove-nite de la trăsnet într-o instalaţie. Curentul electric generat de trăsnet trebuie captat , condus către pământ şi descărcat prin priza de pământ. Prin acest sistem se înlătură efectele termice, meca-nice sau electrice, pagubele ce s-ar produce în urma trăsnetului şi eventualele accidente produ-se prin atingerea de către unele persoane a locurilor încărcate cu tensiuni mari în interiorul clădirii. Un sistem de protecţie împotriva trăsnetului este compus din:

Protecţia exterioară împotriva trăsnetului: Instalaţie de captare a trăsnetului Instalaţia de conducere a curentului trăsnetului Instalaţia de legare la pământProtecţia interioară împotriva trăsnetului: Barăde echipotenţial a instalaţiei de paratrăsnet Eclatori

Page 5: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Informaţii

Texte 34

Procese verbale cu rezultatele testărilor 44

Lista numerică a produselor 46

Lista tipurilor 47

Cuprins

1

Blitzeinschlag in das historische Rathaus von Worpswede. Entstandener Schaden: ca. 1,7 Mio �.

Ghid de protecţie împotriva trăsnetului 6

Elementele protecţiei exterioare împotriva

trăsnetului: Combinaţii de materiale, testare

şi clase de testare, distanţa de separaţie

Instalaţia de captare a trăsnetului

Indicaţii de proiectare şi execuţie 10

Elemente componente 16

Instalaţia de conducere a curentului

de trăsnet

Indicaţii de proiectare şi execuţie 20

Elemente componente 22

Instalaţia de legare la pământ

Indicaţii de proiectare şi execuţie 24

Elemente componente 26

Instalaţia de egalizare a potenţialului şi de

protecţie la supratensiune

Indicaţii de proiectare şi execuţie 28

Elemente componente 30

3TBS

Page 6: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Clasele de protecţie şi împărţirea acestoraÎnainte de a proiecta un sistem de paratrăsnet, obiectivul ce urmează a fi protejat trebuie încadrat într-o clasăde protecţie. Astfel eficaci-tatea cea mai mare se obţine prin aplicarea clasei de protecţie I, cu protecţie în proporţie de 99%, iar clasa cu gradul cel mai scăzut de protecţie este IV cu un procent de 84% (vezi tabelul 2). Costul unei instalaţii de paratrăsnetdin clasa I (de ex.: mărimea ochiuri-lor reţelelor, unghiul de protecţie, distanţele până la conductoare) este mai mare decât al unuia din clasa IV. Clasa de protecţie necesarăse stabileşte prin estima-rea riscului de deteriorare conform reglementărilor DIN V VDE V 0185-2, dacă nu sunt precizate prin alte înscrisuri. O altă posibi-litate de determinarea clasei de protecţie, neoferăreglementările VdS 201(protecţia împotriva trăsnetului şi la supratensiune ţinând cont de factorul de risc) emise de Uniunea Generală a Economiei Asigurărilor. (GDV).

Informaţii utile puteţi obţine consultând pagina noastră www.obo.ro sau

Partea 1 Principii generale

Partea a 2-a

Managementul riscului, evaluarea riscului de producere a pagube-lor la instalaţiile construcţiei

Partea a 3-a

Protecţia instalaţiilor şi a persoanelor

Partea a 4-a

Protecţia sistemelor electrice şi electronice din instalaţii

Bazele activităţii dumneavoastră:Situaţia nor-melorDin noiembrie 2002 au intrat în vigoare normele DIN V VDE V 0185 de la partea 1 până la partea a 4-a cu reglementări de bazăpentru protecţia generală împotriva trăsnetului. La acestea

se adaugă normele 0185 clasificate conform exemplificării din tabelul 1. La proiectarea şi amenajarea unui sistem de paratrăsnet este foarte importantăpartea a 3-a, referitoare la protecţia instalaţiilor construcţiei şi a persoanelor, deoarece descrie principiile protecţiei exterioare împotriva trăsnetului conform

reglementărilor tehnice recunoscute şi o montare facilă a elementelor componente. Aceasta se clasifică în următoarele părţi: Măsuri de protecţie împotriva trăsnetului pen-tru instalaţii speciale. Montarea, testarea şi îngrijirea sistemului de paratrăsnet. Menţinerea în funcţiune şi verificarea sistemelor

Bazele protecţiei exterioare la loviturile de trăsnet:Norme, clase de protecţie împotriva trăsnetului, clase de testare şi materiale

Clasa de protecţie împotriva

Valoarea minimăa curentului de trăsnet

Valoarea maximăa curentului de trăsnet

Probabilitatea de capatare a trăsnetului

I 2,9 kA 200 kA 99 %

II 5,4 kA 150 kA 97 %

III 10,1 kA 100 kA 91 %

IV 15,7 kA 100 kA 84 %

Clasificarea normelor DIN V VDE V 0185

Parametrii de periculozitate în raport cu clasele de protecţie împotriva trăsnetului

4 TBS

EinsatzbereichBlitzschutzklassen-

empfehlung in Anlehnung an die Richtlinie VdS 2010

Ex-Bereiche bei Industrie und Chemie 2

Rechenzentrum, Militärische Bereiche, Kernkraftwerke

1

Museen, Schulen, Hotels mit mehr als 60 Betten

3

Krankenhäuser, Kirchen, Lager, Versammlungs stätten für mehr als 100 bzw.

3

Verwaltungsgebäude, Verkaufsstätten, Büro- und Bankgebäude mit über 2000 qm Fläche

3

Wohngebäude mit mehr als 20 Wohnungen, Hochhäuser über 22 m Gebäudehöhe

3

Privathäuser, Büro- und Verkaufsstätten, Verwaltungs- und Bankgebäude unter 2000 qm Fläche

kein Blitzschutz

Blitzschutzklasseneinteilung nach Gebäudetyp

Page 7: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

MaterialOţel zincat termic

(FT)Aluminiu

(Alu)Cupru (Cu)

Oţel inox (VA)

Oţel zincat termic (FT) ++ O – OAluminiu (Alu) O ++ – OCupru (Cu) – – ++ OOţel inox (VA) O O O ++

Combinaţii de materiale: ++ recomandabil, ?posibil, - nerecomandabil

Materii prime şi materialeLa instalaţia de protecţie exterioară împotriva trăsnetului se folosesc de preferinţăurmătoarele materi-ale: oţel zincat termic, oţel inoxida-bil, cupru şi aluminiu

CoroziuneaPericolul de corodare apare în special în cazul combinaţiilor de diferite materiale. Din acest motiv nu trebuie montate componente din cupru împreunăcu suprafeţe zincate sau cu componente din aluminiu, deoarece în cazul precipitaţiilor sau în alte condiţii, particulele de cupru pot ajunge pe suprafaţa zincată, respectiv din aluminiu dând naştere unor micro-pile. Dupăcum vedeţi în exemplul de mai jos, legătura din cupru s-a corodat la îmbinarea cu conducta de apădin oţel şi se poate des-face. Dacăeste necesară olegătură între două materiale diferite, care nu sunt compatibile, se poate uti-liza o legăturăexecutatădintr-un aliaj de două metale. În exemplul

de mai jos se poate vedea mon-tarea unei legături dintr-un aliaj de două metale la un jgheab de cupru, la care se conectează un conductor rotund din aluminiu. In locurile cu un ridicat pericol de coroziune cum sunt pătrunderile în beton sau sol, trebuie executate căptuşeli împotriva coroziunii. În locurile de legare la pământ se recomandă, prin urmare, aplicarea unui strat protector corespunzător. Nu este permisămontarea alumini-ului direct, (fărăspaţiu), pe, în sau sub tencuială, mortar sau beton şi nici în sol. Eventualele urmări se pot vedea în exemplul nostru. În tabelul „Combinaţii de materiale”sunt evaluate combinaţiile posibile în funcţie de coroziunea în contact cu aerul.

Instalaţie defectuoasă, legăturăcorodatădatorităcombinării unor materiale diferite

Instalaţie defectuoasă: conductorul de aluminiu este corodat printr-un contact direct cu peretele.

Instalaţie corectăcu piesă de fixare din aliaj aluminiu/cupru.

Materiale: de ex.: conductor rotund de 8 mm şi legăturărapidăVario Tip 248 din oţel, cupru sau aluminiu

5TBS

Page 8: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Bazele protecţiei exterioare împotriva trăsnetelor:Verificarea instalaţiilor de paratrăsnet, componente testate

Verificarea instalaţiilor de paratrăsnetInstalaţiile de paratrăsnet trebuie verificate la intervale regulate din punct de vedere al funcţionalităţii chiar şi dupărecepţia finalăa

lucrării, pentru a remedia eventu-alele defecţiuni sau pentru unele modernizări. Verificarea constă în controlul documentaţiilor tehnice, inspectarea şi măsurarea instalaţiei de paratrăsnet.

Tabelul arată intervalele de timp dintre verificări.

La pag. 44 găsiţi prezentarea unui raport de verificare

Clasa de protecţie

Interval de timp dintre verificările complete

Interval de timp dintre verificările la vedere a

instalaţiilor

I 2 ani 1 ani

II 4 ani 2 ani

III, IV 6 ani 3 ani

Măsurarea rezistenţei ohmice a prizei de pământ

Măsurarea descărcătoarelor de supratensiune

Intervalele de timp dintre verificări

6 TBS

Page 9: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Controlul tuturor situaţiilor şi documentaţiilor, inclusiv încadrarea în norme

Verificarea stării generale a instalaţiilor de captare, de descărcare a curentului, ca şi a componentelor de legătură(nici o legăturănerealizată), a rezistenţelor intermediare.

Verificarea prizei de pământ şi a rezistenţei ohmice a prizei inclusiv a trecerilor şi a legăturilor.

Verificarea protecţiei interioare la trăsnet incusiv a descărcătoarelor la supratensiune şi a siguranţelor.

Starea generală a gradului de coroziune

Siguranţa fixării dipozitivelor LPS (Lighting Protection Sistem) şi a componentelor acestora.

Documentaţia privind toate modificările şi completările sistemului de protecţie la trăsnet ca ţi a echipamentelor construcţiei.

Clasa de verificare Verificat cu Utilizare

3x Iimp 100 kA

(10/350)Instalaţia de captare

3 x Iimp 50 kA

(10/350)

Mai multe descærcætoare, pe care se poate distribui curentul de træsnet (minim 2 descærcætoare)

Legături (componente verificate ale instalaţiei de paratrăsnet)Componentele pentru instalaţiile de para-trăsnet au fost stabilite în trecut conform seriei de norme DIN 48801 până la DIN 48852, în cadrul cărora elementul princi-pal îl constituiau dimensiunile componn-telor. Din august 1999 au intrat în vigoare normele EN 50164-1 (DIN/VDE 0185 partea 201), care au ca element principal verificarea componentelor legăturilor. Dupăo fazăintermediară de 10 zile se verificăcomponentele cu trei curenţi de şoc (vezi tabelul din stânga).

Clase de verificare ale componentelor legăturilor

Verificările şi întreţinereainstala-ţiilor trebuie efectuate conform pri-cipiilor fundamentale ale norme-lor în vigoare şi prevederilor tehnice ale DIN V VDE V 0185 - partea a 3-a Trebuie avute în vedere următoare-le: verificările cuprind şi controlul protecţiei interioare împo-

triva trăsnetelor. Din acestea face parte şi controlul barei de egalizare a potenţi-alului şi a descărcătoarelor de trăsnet şi supratensiune conec-tate. Un raport de verificaresau o carte tehnică serveşte la elaborarea docu-mentaţiei privindverificările şi între-ţinere a instalaţiei de

protecţie împotriva trăsnetelor şi trebuie completatăsau emisădin nou cu ocazia fiecărei verifi-cări sau operaţiuni de întreţinere.

Măsurarea descărcătoarelor de supratensiune

7TBS

Page 10: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Situaţii Soluţie

Construcţii metalice cum ar fi plasa de sârmă, ferestrele, uşile şi ţevile (fărăconţinut inflamabil sau exploziv) sau elementele de faţadă, care nu trans-mit curent electric.

Legaţi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetelor de componentele metalice

Instalaţii de climatizare, instalaţii fotovoltaice, sen-zori electrici, acţionări electrice sau tuburi metalice de aerisire care au fost montate recent în clădire

Izolaţi prin intermediul distanţei de separaţie. (vezi şi ex. de pe această paginădublă)

Instalaţie defectuoasă: nu s-a respectat distanţa de separaţie s.Conectarea prin izolator (de exemplu 480 sau 481) nu este permisă; corpul de iluminat trebuie săfie amplasată în zona de captare a unei tije de paratrăsnet.

Distanţăde separaţie scorect respectată între instalaţia de descărcare şi camera de supraveghere

Toate părţile metalice ale unei clădiri ca şi aparatele cu acţionare electricătrebuie săfie conectate la instalaţia de paratrăsnet. Aceastămăsurăeste necesară pen-tru a îndepărta formarea de scântei periculose între instalaţia de cap-tare a trăsnetului şi descărcătoare pe de o parte şi părţilemetalice ale clădirii şi aparatele electrice, pe de altă parte.

Distanţa de separaţieDacăse lasăo distanţă suficient de mare între conductorul pe care se scurge curentul provenit de la

trăsnet şi părţile metalice ale clădirii, pericolul de forma-re al scânteilor este ca şi ine-xistent. Aceastădistanţăeste denumitădistanţăde separaţie (s). Cum se calculeazăaceastă distanţăvedeţi la pag. 9.

Componente în legăturădirectăcu instalaţia de protecţie împotriva trăsnetelorÎn clădirile cu pereţi şi plafoane care au între ele legături metalice (de exemplu beton armat) sau care au faţade şi plafoane din metal nu este necesarărespectarea

distanţei de separaţie. Componentele metalice care nu sunt alimentate cu.curent electric, în clădirea care trebuie protejată, şi care au o distanţăfaţăde con-ductorul instalaţiei de protecţie exterioară împotriva trăsnetelor mai micăde 1 m, trebuie să fie conectate direct la instalaţia de protecţie împotriva trăsnetelor. Aici putem enumera spre exemp-lu plasa de sârmă, uşile şi ţevile metalice (fărăconţinut inflama-bil sau explozibil), elementele de faţadă ş.a.m.d.

Bazele protecţiei exterioare împotriva trăsnetelor.Distanţa de separaţie

8 TBS

Page 11: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Calculul distanţei de separaţieCalculul se realizeazăcu următoarea formulă:

Pasul 1:Stabiliţi valoarea coficientului kikidiferă în funcţie de clasa de protecţie aleasăa instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetelor.

Pasul 2:Stabiliţi valoarea coeficientului kckc depinde de curentul provenit de la trăsnet, care se scurge prin instalaţia de descărcare.

Pasul 3:Stabiliţi valoarea coficientului kmkm depinde de materialul din care este realizatăizolaţia electrică

Pasul 4:Stabiliţi valoarea LL este distanţa în plan vertical de la punctul la care se stabileşte distanţa de separaţie s până la punctul cel

s = ki L(m)1kc

km

Distanţăde separaţie s corect respectată între instalaţia de captare a trăsnetului şi antena de satelit.

Distanţa de separaţie s corect respectată între instalaţia de captare şi coşul de fum din oţel inox

Clasa de protecţie ki

I 0,1

II 0,075

III, IV 0,05

Material km

aer 1

beton, cărămidă 0,5

Numărul de

coborâri

Valoarea aproximativă a coeficientu-

lui kc

Valoare detaliată(datele exacte le

găsiţi în DIN V VDE V01185 Partea a 3-a

1 1 1

2 0,66 1 ... 0,5

sau mai mulţi 0,44 0,5 ... 1/n

Un exemplu:� Clădire cu mai mult de 4 coborâri� Clasa de protecţie III� Distanţa maximă L=10 m� ki = 0,05 m� km = Aer = 1

� Distanţa de separaţie = 0,5 m

9TBS

Page 12: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

h

h

h

Instalaţia de captare a trăsnetului este elemen-tul instalaţiei exterioare de protecţie împotriva trăsnetelor destinat cap-tării trăsnetelor. În principiu, o instalaţie paratrăsnet se montează în aşa fel încât în special unghiurile şi muchiile clădirii sau instalaţiei să fie protejate.

1. Întrebare:Cu ce tip de clădire avem de-a face?Procedeul de protecţie este în funcţie de tipul clădirii. Procedeul care trebuie ales, în funcţie de tipul clădirii, reiese din tabelul alăturat.

2. Întrebare:În ce clasăde protecţie se încadreazăclădirea?Înainte de întocmirea proiectului unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor trebuie stabilităclasa de protecţie pentru obiectivul care trebuie protejat. Conform normelor în vigoare, pentru a stabili clasa de protecţie, trebuie cunoscute anumite detalii ale

obiectivului şi factorii de risc ce rezultădin ace-sta. Prin utilizarea tabelului 3 din Indreptarul VDS 2010 se poate proiecta o instalaţie fără aceste date de detaliu, respectiv factori de risc. Astfel, de exemplu, pentru o clădire publicăadministartivăse recomandăclasa III de protecţie împotriva trăsnetului. (vezi pag. 4 )

Pasul 1:Stabiliţi înălţimea clădiriiStabiliţi înălţimea coamei clădirii (vezi h în schiţă). Această înălţime este punctul de plecare pentru proiectul întregii instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor. Pe coamăse monteazăconductorul de coamă şi se constituie astfel „coloana vertebrală”a instalaţiei de captare. În exemplul nostru înălţimea clădirii de 9 m.

h

h

h

Pasul 2:Determinaţi unghiul de protecţie αÎnălţimea clădirii (aici de 9 m) va fi înscrisăpe axa orizontalăa diagramei (vezi graficul alăturat ). Apoi mergeţi pe verticală în sus până întâlniţi curba clasei de protecţie (în cazul nostru curba III). Pe axa verticalăputeţi citi acum unghiul de protecţie α ?.. În cazul nostru rezultă un unghi de 62º.

Unghiul de protecţie îl transpuneţi pe clădire. Toate părţile componente ale clădirii încadrate în acest unghi sunt protejate (vezi desenul alăturat).

Exemplul de utilizare 1Procedeul unghiului de protecţie la o casăcu acoperiş ascuţit, locuităde o singură familie

Proiectul unei instalaţii de paratrăsnet

geschützter Bereich

1

10 TBS

Tabellarische Darstellung des Schutzbereiches siehe Seite 12

Tipul clædirii Procedeu

Acoperiş ascuţit Procedeul unghiului de protecţie – vezi exemplul 1

Acoperiş plat Procedeul reţelei din conductori - vezi exemplul 2

Acoperiş plat cu anumite construcţii pe el

Procedeul reţelei în combinaţie cu pro cedeul unghiului de protecţie pentru construcţiile de pe acoperiş – vezi exemplul

αº = unghiul de protecţie

h = înălţimea coamei acoperiţului

I / II / III / IV = clasele protecţiei la trăsnet

Page 13: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

h

h

h

h

h

h

Pasul 3:Părţile clădirii exclusiv unghiul de protecţiePărţile clădirii, din afara unghiului de protecţie, tre-buie protejate separat. Coşul, în exemplul nostru, are un diametru de 70 cm şi necesităo tijă de captare de 1,50 m lungime. (Datele pentru calculul exact îl găsiţi în ex. 3: acoperiş plat cu construcţii pe acoperiş). Lucarnele vor avea conductori de captare pe propriile coame

Pasul 4.Completarea instalaţiei de captareConduceţi instalaţia de captare către partea de jos spre instalaţia de descărcare. Terminaţiile conduc-torilor de coamătrebuie săo depăşeascăpe aceasta şi să se curbeze în sus cca. 0,15 m. Astfel sunt protejate şi streaşinile ieşite în afară.

max. 1,2 m

max. 1,2 m

0,4 m

Rezultat: O protecţie perfectă împotriva trăsnetelor la o clădire cu acoperiş în pantă. Codurile compo-nentelor le găsiţi începând de la pag. 16

0,15 m

12128

1

9

14

12

1414

13

812

9

9

15

2

12

4a

11TBS

Bitte Diagonale beachten.

Page 14: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

MetalulDe exemplu: al tablei ati-

cului

Grosime(t)fără pericol de topire, supraîncălzire şi aprindere în punctul de lovire al

trăsnetului

mm

Fe 0,5 4

Cu 0,5 5

Al/Niro 0,7 7

Fixarea piesei de continuitate(cu nituri sau şuruburi din oţel inoxi-

dabil)

Diametru

mm

5 nituri oarbe 3,5

4 nituri oarbe 5

2 nituri oarbe 6

ţuruburi pentru tablă 6,3

m m

h

l

Realizarea instalaţiei de captare - Partea 1Mai întâi se pozează un conductor rotund care înconjoarătoate porţiunile cu muchiicum ar fi coamele, canelurile sau trecerile de la acoperiş la pereţi. Zona protejatăse stabileşte astfel: se transpune înălţimea clădirii în diagramă şi se citeţte unghiulde protecţie. În exemplul nostru acesta are 60º. Înscrieţi unghiul de protecţie pe clădirea noastră. Toate componentele clădirii încadrate în acest unghi sunt protejate.

Tabla aticului ca parte componentăa instalaţiei de captare a trăsnetuluiTabla aticului poate fi folositădrept parţe componentăa instalaţiei de captare, dacă are o grosime minimă care se înscrie în tabelul alăturat (partea de jos) şi sunt conectate împreunăLegăturile valabile sunt cele reali-zate prin lipire cu un aliaj dur, prin sudare, prin presare cu un aliaj dur, prin sudare, prin presare, cu şuruburi sau prin nituire. Tablele aticului pot fi conectate şi prin trese de continuitate împreunăcu şuruburile sau nitu-rile corespunzătoare alese conform normelor. (vezi tabelul alăturat, partea de jos).

Exemplul nr. 2Procedeul la o clădire de birouri cu acoperiş plat

geschützter Bereich

2

Klasse 2 Klasse 3

Höhe derFangstange

in m

Schutz-bereich a in m

Schutz-bereich a in m

1 2,9 3,4

2 5,8 6,9

3 8,7 10,4

4 10,4 12,3

5 10,7 13,7

6 11,2 14,8

8 12,8 16,4

10 13,7 18,0

12 14,3 19,2

14 15,0 19,9

16 15,4 21,2

18 15,1 21,4

20 15,0 22,2

12 TBS

16

αº = unghiul de protecţie

h = înălţimea coamei

I / II / III / IV = Clasele de protecţie împotriva trăsnetului

Page 15: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Clasa de protecţie Maschenweite m

I 5 x 5 m

II 10 x 10 m

III 15 x 15 m

IV 20 x 20 m

m m

h

l

Pasul 2:Aşezarea măştilorPentru fiecare clasăde protecţie împotriva trăsnetului (vezi pag. 4) corespund mărimi diferite ale ochiurilor reţelei. În exemplul nostru clădirea are clasa de protecţie III. Pentru aceasta mărimea ochiurilor m de 15 x 15 m nu trebuie depăţită. Dacălungimea totală, (ca în exemplul nostru) este mai mare de 20 m, trebuie săfie adăugatăo piesăde alungire care săpreia modificările de lungime datorate schimbărilor de temperatură.

Schutz gegen seitlichen EinschlagAb einer Gebäudehöhe von 60 m und dem Risiko von hohen Schäden (z. B. bei elektrischen oder elektro-nischen Einrichtungen) empfiehlt sich die Errichtung einer Ringleitung gegen seitlichen Einschlag. Der Ring wird auf 80 % der Gebäudegesamthöhe installiert, die Maschenweite richtet sich – wie bei der Verlegung auf dem Dach – nach der Blitzschutzklasse, z. B. entspricht Blitzschutzklasse III einer Maschenweite von 15 x 15 m.

Rezultat: O clădire cu acoperiş plat perfect protejată

Tabelul 4: Corelarea clasei de protecţie cu mărimea ochiurilori

7

5

6

511

77

16

13

16

134a

1212

17

10

13TBS

20 %

> 60 m

80 %

Page 16: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

RostockKiel

Hamburg

Bremen

Hannover

Magdeburg

Berlin

HalleLeipzig

ChemnitzDresden

Erfurt

Dortmund

D sseldorfK lnBonn

Koblenz

Stuttgart

M nchen

ht

Exemplul 3 Clădire de birouri cu construcţii pe acoperiş

Pasul 1:Procedeul unghiului de protecţie pentru construcţii pe acoperişAţi asigurat clădirea cu acoperiş plat la fel ca în ex. 2. Suplimentar trebuie săasiguraţi cu tije de captare şi toate construcţiilede pe acoperiş. Aici este necesar săse acorde o deosebităatenţie respectării distanţei de separaţie. Dacăconstrucţia de pe acoperiş este legatăde clădire (de ex. printr-o ţeavădin oţel ino-

xidabil cu conectare la instalaţia de aerisire sau de climatizare), trebuie obligatoriu respectatădistanţa de separaţie. Tija de captare trebuie aţezatăla o anumitădistanţă (vezi pag. 8) de obiectivul care trebuie protejat. În toate celelalte cazuri (de ex fereastrăpe acoperiş fără acţionare mecanizatăsau cămin încastrat în zidărie) trebuie instalată tija de capatare cât mai aproape de obiectul ce trebuie pro-tejat.

2. Construcţiile de pe acoperiş trebuie asigurate cu o tijă de captare proprieUnghiul de protecţie pentru tijele de captare variază în funcţie de clasa de protecţie împotriva trăsnetului. Pentru cele mai utilizate tije de captare cu lungimi de pânăla 3 m găsiţi unghiul de protecţie α în tabelul alăturat

Clasa de protecţie

Unghiul de protecţie · la tijele de captare de până la 3 m

70°

72°

76°

79°

I

II

III

IV

Zonăprotejată

IVIII

II I

IVIII

II I

IVIII

II I

IVIII

II I

Unghiul de protecţie realizat cu o tijă de captare în cazul protejării unei antene de satelit

Unghiul de protecţie realizat cu o tijă de captare în cazul protejării unei ferestre de acoperiţ

3

14

Zone 1Gebiete mit

Geländehöhen bis 600 m über NN

Zone 2Norddeutsche

Tiefebene

Zone 3Nord- undOstsee-

Küstengebiet

Zone 4Inseln in der

deutschen Bucht

FangstangeHöhe 2 m

FangstangeHöhe 2,5 m

FangstangeHöhe 3 m

auf Anfrage

FangstangeHöhe 3,5 m

auf Anfrage auf Anfrage

3. Ermitteln der WindlastErmitteln Sie anhand der Tabelle, wieviele Steine Sie zur sicheren Aufstellung der Fangstange benötigen. Die

Werte dieser Tabelle beziehen sich auf die Befestigung von verjüngten Fangstangen der OBO-Serie 101/V mit dem FangFix-System.

Page 17: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Instalaţie solarăprotejatăcu două tije de captare

Aerisire protejată cu FangFix–Junior

Tijăde captare izolatăcu suport de susţinere

d

p

ht

4. Dachaufbauten mit mehreren Fangstangen absichernVerwenden Sie mehrere Fang stan gen, um ein Objekt abzusichern, müssen Sie die Eindring-tiefe zwischen den Fangstangen berück sichti-gen. Zur genauen Berechnung verwenden Sie folgende Formel: (R = Radius der Blitzkugel)

p = Eindringtiefe, R = Radius der Blitzkugel, d = Abstand der Fangeinrichtung

Blitzschutzklasse I II III IV

R (m) (Blitzschutzkugel) 20 30 45 60

D = Distanţa dintre dispozitivele de fixare a tijelor

p = adâncimea de penetrare

2 0,03 0,02 0,01 0,01

3 0,06 0,04 0,03 0,02

4 0,10 0,07 0,04 0,05

5 0,16 0,10 0,07 0,05

10 0,64 0,42 0,28 0,21

15 1,46 0,95 0,63 0,47

20 2,68 1,72 1,13 0,84

4a

5

6

7a

12 12

17

3b

4e

4f

4b

4e

10

16

4c

4d

4b

7b

10

15TBS

10

4b

4e4c

Page 18: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

16 La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articolTBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Conductor rotund

Material

Aluminiu

mm

Mărime nominală Ø

8

ca. m

Inel normal

150 (± 7,5 m)

mm²

Secţiunetransversa

50

RD 8/ALU-T

Tip

150

m

Amb.

13,500

kg/% m

Greutate

5021 29 4

Nr.art.

Aluminiu

Cu

8

100 (± 2 m)

50

RD 8/Cu

100

45,000

5021 48 0

Cu

Preţ€/% m

1

RD ...-VA: conductor rotund (conform DIN EN 50164-2)• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• oţel inoxidabil, V4A pentru utilizări în pământ

Tijă de captare

Material

Cu

mm

Lung.

1500

mm

Mărime nominală Ø

16

101/A-Cu

Tip

10

bucată

Amb.

272,100

kg/% buc.

Greutate

5400 62 7

Nr.art.

Cu

Preţ€/% buc.

2

101/A...: Tije de captare/împământare cu margini rotunjite • Ø 16 mm material masiv • Rotunjite la ambele capete

Material

Ol

Suprafaţă

FT

mm

Lung.

1000

mm

Mărime nominală Ø

16

101/G-DIN

Tip

10

bucată

Amb.

164,300

kg/% buc.

Greutate

5402 10 7

Nr.art.

Ol FT/

Ol FT 1500 16 101/G-DIN 10 240,000 5402 15 8

Preţ€/% buc.

2

101/G...: Tijă de captare/împământare cu capăt plat pentru conectare • 1 perforaţie Ø 12 mm • Cu piesă de legătură premontată pentru Rd 8-10 • Rotunjite la un capăt

Stangenhalter

Material

Zn

mm

ajustaj

Rd 16

113/B-Z-HD

Tip

100

bucată

Amb.

6,000

kg/% buc.

Greutate

5412 80 3

Nr.art.

Zn VZ/

Zn Rd 16 113/Z-16 50 6,000 5412 60 9

Zn

Rd 16

113/ZN-16

50

10,100

5412 63 3

Zn Cu/

Preţ€/% buc.

3a

113/... -16: Suport pentru tije• Pentru tije de captare şi împământare Rd 16• Montat cu piesă superioară şi şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16• Cu filet interior M8 respectiv perforaţie Ø 7 mm• Versiunea-HD: Cu montaj preliminar cu holţşurub 5 x 60  şi diblu din plastic 8 x 40

Material

Zn

mm

ajustaj

Rd 20

113/Z-20

Tip

100

bucată

Amb.

6,450

kg/% buc.

Greutate

5230 52 7

Nr.art.

Zn VZ/

Preţ€/% buc.

3b

113/Z-20: Suport pentru tije • Pentru tije Ø 20 mm • Pentru susţinerea tijelor de izolare tip 101/I • Cu piesă superioară şi 2 şuruburi M6 • Cu filet interior M8, respectiv perforaţie Ø 7 mm

Distanţier izolant

mm

Lung.

500

mm

ajustaj

Rd 16

ISO-A-500

Tip

15

bucată

Amb.

36,000

kg/% buc.

Greutate

5408 80 6

Nr.art.

Aluminiu

800 Rd 16 ISO-A-800 15 55,000 5408 81 4

Preţ€/buc.

4a

ISO-A-...: Distanţier izolat pentru fixarea tijelor de captare la intervale de separare definiteconform DIN VDE 0185-305-3• Suport pentru tije de captare de Ø 16 mm• Suport de montaj cu 4 perforaţii de conexiune Ø 6,5 mm• Suport de montaj cu 2 perforaţii de conexiune Ø 8,5 mm

Dispozitiv izolant de prindere/tijă izolantă

mm

Mărime nominală Ø

20

mm

Lung.

3000

101

Tip

5

bucată

Amb.

180,000

kg/% buc.

Greutate

5408 10 5

Nr.art.

PA/GF

20 6000 101 5 360,000 5408 14 8

Preţ€/buc.

4b

101/I: Tije de izolare pentru montarea dispozitivelor de prindere izolate, respectiv adistanţelor de siguranţă conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Din plastic ranforsat cu fibră de sticlă• Ø 20 mm material masiv

Dispozitiv izolant de prindere/piesă de legătură T

mm

Lung.

65

101/IT

Tip

10

bucată

Amb.

20,000

kg/% buc.

Greutate

5408 15 6

Nr.art.

Aluminiu

Preţ€/buc.

4c

101/IT: Piesă de legătură T pentru montajul tijelor de izolare tip 101/I • Cu şuruburi M10 x 12

Dispozitiv izolant de prindere/piesă de racord

mm

Lung.

60

101/A

Tip

10

bucată

Amb.

20,000

kg/% buc.

Greutate

5408 35 0

Nr.art.

Aluminiu

Preţ€/buc.

4d

101IA-M16: Piesă de conectare pentru montajul ţevilor de izolare tip 101/I • Cu filet M16 • Pentru montajul pe suporţi cu filet interior M16

Page 19: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

17La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articol TBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Dispozitiv izolant de prindere/piesă de capăt

mm

Lung.

60

101IES

Tip

10

bucată

Amb.

20,000

kg/% buc.

Greutate

5408 39 3

Nr.art.

Aluminiu

Preţ€/buc.

4e

101IE: Piesă de capăt pentru montajul tijelor de izolare tip 101/I • Cu filet interior M10 • Pentru fixarea conductorului rotund RD 8-10 • Pentru fixarea vârfului de paratrăsnet tip 101/ISP • Cu şuruburi M10 x 12

Dispozitiv izolant de prindere/vârf de paratrăsnet

mm

Lung.

110

101/ISP

Tip

10

bucată

Amb.

10,000

kg/% buc.

Greutate

5408 45 8

Nr.art.

Aluminiu

Preţ€/buc.

4f

101ISP-M10: Vârf de paratrăsnet pentru montarea tijelor de izolare tip 101/I • Pentru montajul pe piesa de capăt tip 101IES • Cu filet M10

Tijă de paratrăsnet pentru acoperişuri tip terasă

Material

Aluminiu

mm

Lung.

1500

mm

Mărime nominală Ø

10/16

101/VL1500

Tip

10

bucată

Amb.

38,000

kg/% buc.

Greutate

5401 98 0

Nr.art.

Aluminiu

Aluminiu 2000 10/16 101/VL2000 10 55,000 5401 98 3 Aluminiu 2500 10/16 101/VL2500 10 72,000 5401 98 6 Aluminiu 3000 10/16 101/VL3000 10 88,000 5401 98 9 Aluminiu 3500 10/16 101/VL3500 10 105,000 5401 99 3 Aluminiu 4000 10/16 101/VL4000 10 120,000 5401 99 5

Preţ€/% buc.

5

101/VL...: Tije de captare subţiate, fără filet • Adecvate pentru parametriii mari ai vântului • Ultimul metru îngustat de la Ø 16 mm la Ø 10 mm • Potrivit pentru sistemul suport FangFix

Suport pentru tije de paratrăsnet, mai mică de 1000 mm

mm

Lung.

1000

mm

Mărime nominală Ø

10

F-Fix-Junior

Tip

10

bucată

Amb.

32,000

kg/% buc.

Greutate

5403 30 8

Nr.art.

Aluminiu

Preţ€/buc.

6

FangFix-Junior: Tijă de captare cu suport şi clemă pentru protecţia construcţiilor mici de peacoperiş• Inclusiv tijă de captare din aluminiu cu lungimea de 1000 mm (Ø 10 mm)• Montaj rapid al tijei de captare în soclu cu ajutorul tehnicii de racordare• cu piesă de legătură rapidă Vario 249

Suport pentru tije de paratrăsnet, mai mare de 1000 mm

F-Fix-16

Tip

1

bucată

Amb.

1732,500

kg/% buc.

Greutate

5403 20 0

Nr.art. Preţ€/% buc.

7a

Poate fi comandată din paleta de produse cu cele 54 de piese.FangFix-System: Sistem suport, pentru fixarea simplă, rapidă şi sigură a tijelor de captareØ 16 mm• Sistem constituit din piatră FangFix cu bază şi clemă• Clemă FangFix din inox verificată la curent de trăsnet cu 100 kA (10/350)• Piatră de 16 kg Ø 365 mm, stabilitate ridicată• Montaj rapid şi simplu a tijei de captare• Beton, rezistent la îngheţ• Piatra FangFix se poate stivui

Filet

M16

101/B-16

Tip

1

bucată

Amb.

1600,000

kg/% buc.

Greutate

5402 95 6

Nr.art. Preţ€/% buc.

7b

101/B-16: Suport (16 kg) cu filet interior pentru tije de captare • Greutate 16 kg • Beton, rezistent la îngheţ • Filet interior M16 • Lungimea recomandată a tijelor de captare max. 3,0 m în funcţie de parametrii zonali aivântului

Suport conductor pentru ţigla de coamă

Material

Cu

mm

ajustaj

Rd 8

132/Cu

Tip

50

bucată

Amb.

13,400

kg/% buc.

Greutate

5202 86 8

Nr.art.

Cu

V2A

Rd 8

132/VA

50

12,900

5202 83 3

V2A

Preţ€/% buc.

8

132/..: Suport conductor pentru ţigla de coamă a acoperişului • Reglabil de la 185-260 mm lăţime • Suport conductor din oţel inoxidabil (V2A) • Pentru conductor rotund Rd 8 • Montaj rapid cu şurub-fluture

Suport conductor pe acoperiş

mm

ajustaj

Rd 8

mm

Lung.

230

Material

V2A

157/F VA-230

Tip

50

bucată

Amb.

8,350

kg/% buc.

Greutate

5215 55 2

Nr.art.

V2A

Rd 8 280 V2A 157/F VA-280 50 10,170 5215 57 9 Rd 8 410 V2A 157/F VA-410 50 14,880 5215 59 5

Rd 8

280

Cu

157/F-Cu-280

50

11,100

5216 20 6

Cu

Preţ€/% buc.

9

157/F...: Suport conductor pentru acoperiş de ţiglă • Soclu şi suport din oţel inoxidabil (V2A) • Pentru conductor rotund Rd 8 • Inclusiv perforaţie în soclu pentru montaj rapid

Page 20: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

18 La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articolTBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Suport conductor pe acoperiş

mm

ajustaj

Rd 8

mm

Lung.

212

Material

Cu

157/L-Cu

Tip

50

bucată

Amb.

9,900

kg/% buc.

Greutate

5215 47 1

Nr.art.

Cu

Rd 8

212

V2A

157/L-VA

50

8,000

5215 43 9

V2A

Preţ€/% buc.

9

157/L-..: Suport pentru conductor pe acoperişurile cu plăci de ardezie • Partea superioară şi suportul pentru conductor din oţel superior inoxidabil (V2A) • Cu perforaţie Ø 5,5 mm şi nervuri • Pentru conductor rotund Rd 8

Suport pentru conductor pentru acoperiş tip terasă

mm

ajustaj

Rd 8

165/MBG

Tip

12

bucată

Amb.

106,000

kg/% buc.

Greutate

5218 69 1

Nr.art.

PE

Preţ€/% buc.

10

165/MBG: Suport conductor pentru acoperişurile tip terasă • DIN 48829 litera B 1 • Formă închisă cu bază • Cu suport dublu pentru conductor • Masă 1 kg (beton rezistent la îngheţ) • Înveliş din polietilenă, negru, soclu din polipropilenă, negru

Suport conductor

Material

Zn

Suprafaţă

Cu

mm

ajustaj

Rd 8-10

113/B-MS-HD 8-10

Tip

100

bucată

Amb.

7,280

kg/% buc.

Greutate

5230 36 5

Nr.art.

Zn Cu/

Zn Cu Rd 8-10 113/8-10 50 9,600 5230 21 7

Zn

VZ

Rd 8-10

113/B-Z-HD 8-10

100

6,580

5230 32 2

Zn VZ/

Zn

G

Rd 8-10

113/Z 8-10

50

6,202

5229 96 0

Zn G/

Preţ€/% buc.

11

113/...: Suport conductor • Cu filet interior M8 respectiv perforaţie Ø 7 mm • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Piesă superioară montată cu 2 şuruburi cu cap hexagonal • Versiunea HD cu holţşuruburi (5 x 60) şi diblu din plastic (8 x 40)

mm

ajustaj

Rd 8

mm

{Montagehöhe}

28

177/VA

Tip

50

bucată

Amb.

2,500

kg/% buc.

Greutate

5207 33 9

Nr.art.

V2A

Rd 8

28

177/VA-VK

50

2,500

5207 80 0

V2A Cu/

Preţ€/% buc.

11

177/VA..: Suport universal pentru conductor • Cu filet interior M6, respectiv perforaţie Ø 5 mm • Pentru conductor rotund Rd 8 • Din oţel inoxidabil (V2A) • Versiunea -VK: cuprat

Clemă Vario

mm

ajustaj

Rd 8-10

mm

MăsurăA

44

Material

Aluminiu

249/ALU

Tip

30

bucată

Amb.

6,600

kg/% buc.

Greutate

5311 51 9

Nr.art.

Aluminiu

Rd 8-10

40

Cu

249/Cu

50

11,900

5311 52 7

Cu

Rd 8-10

40

Ol

249/ST

50

10,800

5311 50 0

Ol FT/

Preţ€/% buc.

12

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.249/...: Piesă universală de legătură• Pentru legături T, cruce şi în paralel• Pentru conductor rotund Rd 8-10• Montaj rapid cu ajutorul unui şurub M10 x 30 din oţel inoxidabil• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

Suport de prindere

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

Ol

Suprafaţă

FT

324/S

Tip

50

bucată

Amb.

3,400

kg/% buc.

Greutate

5326 30 3

Nr.art.

Ol FT/

Rd 8-10

Cu

324/S-Cu

50

3,660

5326 33 8

Cu

Preţ€/% buc.

13

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.324/...: Clemă de strângere universală pentru fixarea şi îmbinarea conductorului rotund peconstrucţii • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Inclusiv şurub cu cap hexagonal M8 x 25, şaibă şi piuliţă

Bridă pentru jgheaburi

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

Ol

Suprafaţă

FT

262

Tip

25

bucată

Amb.

20,300

kg/% buc.

Greutate

5316 01 4

Nr.art.

Ol FT/

Rd 8-10

Cu

262/Cu

25

20,940

5316 15 4

Cu

Preţ€/% buc.

14

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.262/...: Suport prindere pe jgheab • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16 • Potrivit pentru orice grosime a marginii

mm

ajustaj

Rd 8-10

262/ZM

Tip

25

bucată

Amb.

23,100

kg/% buc.

Greutate

5316 17 0

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/% buc.

14

Pentru jgheaburile din cupru şi conductorii rotunzi FT.262/ZM: Suport prindere pe jgheaburile pentru acoperiş • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Potrivit pentru orice grosime a marginii • Piesă bimetalică pentru prinderea conductorului rotund din aluminiu sau oţel pejgheaburile din cupru pentru acoperiş fără coroziune a diferitelor metale

Page 21: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

19La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articol TBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Colier

mm

{für Rohr mm}

26,9

303/DIN

Tip

5

bucată

Amb.

25,640

kg/% buc.

Greutate

5102 08 1

Nr.art.

Ol FT/

33,7 303/DIN 5 28,300 5102 11 1 42,4 303/DIN 5 31,300 5102 13 8 48,3 303/DIN 5 33,220 5102 15 4 60,3 303/DIN 5 36,840 5102 19 7

Preţ€/% buc.

15

303/DIN: Colier de prindere a ţevilor • DIN 48818, litera D • Cu perforaţie de prindere Ø 11 mm • 2 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 20 (4 inch = M10) • 2 piuliţe hexagonale M8 (4 inch = M10)

Piesă de conectare şi şuntare

Material

Aluminiu

288/DIN

Tip

50

bucată

Amb.

3,000

kg/% buc.

Greutate

5320 71 2

Nr.art.

Aluminiu

Preţ€/% buc.

16

DIN 48841, litera B.288/DIN: Piesă de conectare şi şuntare • Cu 1 perforaţie Ø 11 mm • Cu 2x 5 perforaţii de fixare Ø 4,2 mm • Cu 2x 2 perforaţii de fixare Ø 6,9 mm

Piesă de racord

Material

Aluminiu

287

Tip

50

bucată

Amb.

1,600

kg/% buc.

Greutate

5320 70 4

Nr.art.

Aluminiu

Preţ€/% buc.

16

DIN 48841, litera L. Preţuri conform cotaţiei DEL, a se vedea indicaţiile referitoare la materiale.287/...: Piesă de racordare • Cu 1 perforaţie de prindere Ø 11 mm • 5 perforaţii de fixare Ø 4,2 mm • 2 perforaţii de fixare Ø 6,9 mm

Piesă de dilataţie

172/AR

Tip

25

bucată

Amb.

7,500

kg/% buc.

Greutate

5218 92 6

Nr.art.

Aluminiu

Preţ€/% buc.

17

similar DIN 48842.172/AR: Piesă de dilataţie • Pentru egalizarea modificărilor de lungime datorate schimbărilor de temperatură • Necesară pentru conductori rotunzi cu lungimi mai mari de 20 m • Din conductor rotund Rd 8-Alu

Cablu de legătură electrică

853/DIN

Tip

100

bucată

Amb.

7,260

kg/% buc.

Greutate

5331 01 3

Nr.art.

Ol F/

Preţ€/% buc.

17

DIN 48841, litera D.853/DIN: Cablu de şuntare cu papuci din aluminiu • Din cablu flexibil izolat din cupru de 16 mm² • Înveliş: negru, din clor-cauciuc EMS • Cu 1 x perforaţie Ø 8,5 mm • Cu 2 x perforaţie Ø 4,2 mm • Pentru montarea în spaţii libere sau închise

Clemă de falţ

mm

Domeniul- de strângere

max. 10

Material

Ol

Suprafaţă

FT

270

Tip

50

bucată

Amb.

13,810

kg/% buc.

Greutate

5317 20 7

Nr.art.

Ol FT/

max. 10

Cu

270/Cu

50

14,740

5317 25 8

Cu

Preţ€/% buc.

19

La cerere veţi primi informaţii suplimentare cu privire la componenteleinstalaţiei de protecţie la trăsnet conform EN 50164-1. Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.270/...: Clemă pentru falţ şi de racordare • Pentru conductor rotund Rd 10 • Grosimea tablei până la 10 mm • Pentru montarea conductorilor transversal şi paralel la tablă • Îndeplineşte cerinţele conform DIN V VDE V 0185-3 paragraful 4.5

mm

Domeniul- de strângere

max. 10

Material

Ol

Suprafaţă

FT

274

Tip

50

bucată

Amb.

10,400

kg/% buc.

Greutate

5317 42 8

Nr.art.

Ol FT/

max. 10

Cu

274/Cu

50

11,340

5317 47 9

Cu

Preţ€/% buc.

19

La cerere veţi primi informaţii suplimentare cu privire la componenteleinstalaţiei de protecţie la trăsnet conform EN 50164-1. Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.274/...: Clemă pentru falţ şi de racordare• Conductor rotund Rd 8-10 • Grosimea tablei până la 10 mm• Pentru montarea conductorului transversal şi longitudinal până la tablă• 4 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

Clemă pentru grilaj de interceptare a zăpezii

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

Ol

Suprafaţă

F

264

Tip

25

bucată

Amb.

18,640

kg/% buc.

Greutate

5316 51 0

Nr.art.

Ol F/

Rd 8-10

Cu

264/Cu

25

21,140

5316 55 3

Cu

Preţ€/% buc.

20

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.264/...: Clemă pentru grilaj de interceptare a zăpezii • pentru conductor rotund Rd 8-10 • Grosimea tablei până la 8 mm • Cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16

Page 22: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Proiectul unei instalaţii de coborâre

Instalaţia de coborâre conduce curentul generat de trăsnet prin instalaţia de captare către priza de legare la pământ. Numărul coborârilor rezultădin mărimea perimetrului clădirii care trebuie protejate. Trebuie să existe, în orice caz, cel puţin două coborâri. De asemenea trebuie avut grijăca traseele prin care circulăcurentul de trăsnet să fie scurte şi fără bucle

0,3 m

1,5 mDistanţa dintre suporţii de conductor

0,5 - 1 m

max. 1,2 m

0,2 m

BlitzschutzklasseAbstand zwischen

den Ableitern a

I 10 m

II 10 m

III 15 m

IV 20 m

Corelarea distanţelor dintre conductorii de coborâre cu clasele de protecţie

11

11

11

24

1420

23

13

24

3a

3a23

20 TBS

22a

22b

Page 23: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

a a

Coborârile trebuie montate, de preferinţă, în apro-pierea colţurilor construcţiei. Pentru obţinerea unei distribuţii optime a curentului generat de trăsnet, tre-buie instalate coborârile la distanţe egale, pe pereţii exteriori ai clădirii.

Coborâre integrată într-un acoperiş metalic

O imagine din laboratorul BET:Un conductor rotund instalat defectuos cu o îndoire mai mare de 90° înainte şi dupăimpulsul trăsnetului.

11

11

21

21

24

23

21TBS

Page 24: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

22 La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articolTBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Suport pentru tije şi conductori

Material

Zn

mm

ajustaj

Rd 16

113/B-Z-HD

Tip

100

bucată

Amb.

6,000

kg/% buc.

Greutate

5412 80 3

Nr.art.

Zn VZ/

Zn Rd 16 113/Z-16 50 6,000 5412 60 9

Zn

Rd 16

113/ZN-16

50

10,100

5412 63 3

Zn Cu/

Preţ€/% buc.

3a

113/... -16: Suport pentru tije• Pentru tije de captare şi împământare Rd 16• Montat cu piesă superioară şi şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16• Cu filet interior M8 respectiv perforaţie Ø 7 mm• Versiunea-HD: Cu montaj preliminar cu holţşurub 5 x 60  şi diblu din plastic 8 x 40

Material

Zn

Suprafaţă

G

113/BZ-FL

Tip

100

bucată

Amb.

6,280

kg/% buc.

Greutate

5230 44 6

Nr.art.

Zn G/

Preţ€/% buc.

3b

113/BZ...: Suport platbandă cu piesă superioară • Cu filet interior M8, respectiv perforaţie pentru holţşuruburi • Pentru platbandă FL30 • Piesă superioară glisantă pentru montaj rapid

Suport pentru conductor

Material

Zn

Suprafaţă

Cu

mm

ajustaj

Rd 8-10

113/B-MS-HD 8-10

Tip

100

bucată

Amb.

7,280

kg/% buc.

Greutate

5230 36 5

Nr.art.

Zn Cu/

Zn Cu Rd 8-10 113/8-10 50 9,600 5230 21 7

Zn

VZ

Rd 8-10

113/B-Z-HD 8-10

100

6,580

5230 32 2

Zn VZ/

Zn

G

Rd 8-10

113/Z 8-10

50

6,202

5229 96 0

Zn G/

Preţ€/% buc.

11

113/...: Suport conductor • Cu filet interior M8 respectiv perforaţie Ø 7 mm • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Piesă superioară montată cu 2 şuruburi cu cap hexagonal • Versiunea HD cu holţşuruburi (5 x 60) şi diblu din plastic (8 x 40)

mm

ajustaj

Rd 8

mm

{Montagehöhe}

28

177/VA

Tip

50

bucată

Amb.

2,500

kg/% buc.

Greutate

5207 33 9

Nr.art.

V2A

Rd 8

28

177/VA-VK

50

2,500

5207 80 0

V2A Cu/

Preţ€/% buc.

11

177/VA..: Suport universal pentru conductor • Cu filet interior M6, respectiv perforaţie Ø 5 mm • Pentru conductor rotund Rd 8 • Din oţel inoxidabil (V2A) • Versiunea -VK: cuprat

Clemă Vario

mm

ajustaj

Rd 8-10

mm

MăsurăA

44

Material

Aluminiu

249/ALU

Tip

30

bucată

Amb.

6,600

kg/% buc.

Greutate

5311 51 9

Nr.art.

Aluminiu

Rd 8-10

40

Cu

249/Cu

50

11,900

5311 52 7

Cu

Rd 8-10

40

Ol

249/ST

50

10,800

5311 50 0

Ol FT/

Preţ€/% buc.

12

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.249/...: Piesă universală de legătură• Pentru legături T, cruce şi în paralel• Pentru conductor rotund Rd 8-10• Montaj rapid cu ajutorul unui şurub M10 x 30 din oţel inoxidabil• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

Suport de prindere

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

Ol

Suprafaţă

FT

324/S

Tip

50

bucată

Amb.

3,400

kg/% buc.

Greutate

5326 30 3

Nr.art.

Ol FT/

Rd 8-10

Cu

324/S-Cu

50

3,660

5326 33 8

Cu

Preţ€/% buc.

13

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.324/...: Clemă de strângere universală pentru fixarea şi îmbinarea conductorului rotund peconstrucţii • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Inclusiv şurub cu cap hexagonal M8 x 25, şaibă şi piuliţă

Bridă pentru jgheaburi

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

Ol

Suprafaţă

FT

262

Tip

25

bucată

Amb.

20,300

kg/% buc.

Greutate

5316 01 4

Nr.art.

Ol FT/

Rd 8-10

Cu

262/Cu

25

20,940

5316 15 4

Cu

Preţ€/% buc.

14

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.262/...: Suport prindere pe jgheab • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16 • Potrivit pentru orice grosime a marginii

mm

ajustaj

Rd 8-10

262/ZM

Tip

25

bucată

Amb.

23,100

kg/% buc.

Greutate

5316 17 0

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/% buc.

14

Pentru jgheaburile din cupru şi conductorii rotunzi FT.262/ZM: Suport prindere pe jgheaburile pentru acoperiş • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Potrivit pentru orice grosime a marginii • Piesă bimetalică pentru prinderea conductorului rotund din aluminiu sau oţel pejgheaburile din cupru pentru acoperiş fără coroziune a diferitelor metale

Page 25: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

23La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articol TBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Clemă pentru grilaj de interceptare a zăpezii

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

Ol

Suprafaţă

F

264

Tip

25

bucată

Amb.

18,640

kg/% buc.

Greutate

5316 51 0

Nr.art.

Ol F/

Preţ€/% buc.

20

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.264/...: Clemă pentru grilaj de interceptare a zăpezii • pentru conductor rotund Rd 8-10 • Grosimea tablei până la 8 mm • Cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16

Clemă de construcţie Piesă de conectare şi de capăt

Material

Ol

mm

ajustaj

Rd 8-10

5009

Tip

50

bucată

Amb.

14,500

kg/% buc.

Greutate

5304 97 0

Nr.art.

Ol F/

Preţ€/% buc.

21

5009: Piesă de conectare şi de capăt• Pentru conductor rotund Rd 8-10• Cu 2 perforaţii Ø 11 mm• Montată cu piesă de legătură (o singură parte) 5001 DIN• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

Material

Ol

Suprafaţă

FT

mm

ajustaj

Rd 8-10

mm

Domeniul- de strângere

4-20

5010/20 FT

Tip

25

bucată

Amb.

30,600

kg/% buc.

Greutate

5304 52 0

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/% buc.

21

5010/20..: Clemă pentru construcţii• Pentru conectarea conductorilor rotunzi Rd 8-10 • Este posibil montajul conductorului rotund în poziţie verticală sau transversală• Pentru fixarea pe construcţii cu grosimea flanşei de până la 20 mm• Fixarea pe construcţii cu ajutorul unui şurub cu cap hexagonal M10• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

Bridă burlan scurgere a apei

mm

{für Rohr mm}

100

Material

Ol

Suprafaţă

FS

301/S

Tip

50

bucată

Amb.

5,200

kg/% buc.

Greutate

5351 05 7

Nr.art.

Ol FS/

120 Ol FS 301/S 50 5,950 5351 07 3

100

Cu

301/S-Cu

50

5,850

5351 45 6

Cu

120 Cu — 301/S-Cu 50 6,700 5351 47 2

Preţ€/% buc.

22a

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.301/S...: Colier pentru fixarea conductorului rotund direct în spatele burlanului

• Cu nervuri • Pentru conductor rotund Rd 8-10 • Inclusiv şurub cu cap hexagonal M6 x 20 şi piuliţă M6

Bridă burlan scurgere a apei

Material

Ol

Suprafaţă

FS

301/V

Tip

5

bucată

Amb.

11,900

kg/% buc.

Greutate

5350 86 7

Nr.art.

Ol FS/

Cu

301/V-Cu

5

13,500

5350 88 3

Cu

V2A

301/V-VA

5

11,800

5350 90 5

V2A

Preţ€/% buc.

22b

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.301/...: Colier universal de fixare pe burlan• Reglabil pentru diametre de burlan de la 60-130 mm• Cu 2x perforaţie Ø 7 mm • Cu 1x perforaţie Ø 9 mm• Cu 1x perforaţie Ø 11 mm• Inclusiv şurub cu cap hexagonal M6 x 20 şi piuliţă M6

Piesă de separaţie

mm

ajustaj

Rd 8-10/16

Material

Zn

Suprafaţă

G

223/DIN

Tip

50

bucată

Amb.

10,500

kg/% buc.

Greutate

5335 20 5

Nr.art.

Zn G/

Rd 8-10/16

Zn

Cu

223/MS-DIN

50

11,700

5335 25 6

Zn Cu/

Preţ€/% buc.

23

La cerere veţi primi informaţii suplimentare cu privire la componenteleinstalaţiei de protecţie la trăsnet conform EN 50164-1. Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.223/DIN: Piesă de separaţie închisă• Pentru îmbinarea conductorului rotund Rd 8-10 cu tijele de împământare Rd 16• Inclusiv 2 şuruburi cu cap hexagonal din oţel inoxidabil (V2A)• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

Material

Ol

Suprafaţă

FT

226

Tip

50

bucată

Amb.

8,600

kg/% buc.

Greutate

5336 00 7

Nr.art.

Ol FT/

V2A

226/VA

50

8,700

5336 05 8

V2A

Preţ€/% buc.

23

La cerere veţi primi informaţii suplimentare cu privire la componenteleinstalaţiei de protecţie la trăsnet conform EN 50164-1. Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.226/...: Piesă universală de separaţie pentru tijele de captare şi de împământare• Ajustaj pentru conductor rotund Rd 8-10 la Rd 16 sau platbandă FL30• Inclusiv 2 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 20 din oţel inoxidabil (V2A)• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

Material partea

superioară

Material partea

inferioară

226/ZV-VA

Tip

50

bucată

Amb.

11,000

kg/% buc.

Greutate

5336 07 4

Nr.art.

Cu

Preţ€/% buc.

23

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.226/ZV-...: Piesă de separaţie bimetalică pentru conductor rotund/platbandă din diferitemateriale • Ajustaj: Rd 8-10 x 16, FL30 x Rd 16 • Cu 2 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 20 din oţel inoxidabil (VA) • Placă intermediară din aluminiu/cupru

Page 26: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

24 La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articolTBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Tijă de împământare

Material

Ol

Suprafaţă

F

mm

Lung.

2000

mm

Mărime nominală Ø

16/10

204/KS

Tip

1

bucată

Amb.

230,000

kg/% buc.

Greutate

5430 01 1

Nr.art.

Ol F/

Ol F 2500 16/10 204/KS 1 310,000 5430 06 2

Preţ€/buc.

24

204/KS: Tijă de împământare subţiată şi parţial izolată • 16 mm intrare în pământ cu 10 mm racord • Cu protecţie la coroziune

Page 27: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

25

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

TBS

Page 28: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

1 m

Proiectul unei instalaţii de legare la pământ

� Priza de pământ de adâncimePriza de pământ de adâncime este o prizăcare se montează în gene-ral vertical şi la adâncimi sufici-ent demari. Este, de exemplu, cea mai simplăsoluţie pentru comple-tarea ulterioarăa unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului.

� Priza de pământ perimetralăPriza de pământ perimetralăeste o prizăde pământ de suprafaţă, care are forma unui inel închis şi este montatăla o distanţăde 1,0 m şi o adâncime de 0,5 m în jurul fundaţiei exte- rioare a construcţiei

� Priza de pământ de fundaţiePriza de pământ de fundaţie (con-form TAB 1974 recomandatăpentru construcţiile noi) este o prizămontată în fundaţia din beton a unei construcţii. Are rolul de a prote-ja construcţia împotriva trăsnetelor prin legarea sistemului de cap-tare la partea metalicăa fundaţiei. Ramificaţiile şi conexiunile din fundaţie pot fi executate cu ajutorul clemelor pană.

Instalaţia de legare la pământ este partea instalaţiei de protecţie exterioarăcare trebuie săconducă şi sădistribuie curentul electric al trăsnetului în pământ. Criteriile cele mai importante pentruo distribuţie uniformăa curentului trăsnetului fărăgenerarea de supratensiuni periculoase sunt forma şi dimen-

siunile. Conform DIN V VDE V 0185 partea 3, paragraful 4.4.1, este recomandabilă, în general, o rezistenţăohmicăla priza de pământ <10 ş O instalaţie de legare la pământ se poate construi într-una din cele trei variante prezentate în continuare. Există şi posibilitatea de a uni diferiţi electrozi de legare

la pământ, dar trebuie avut grijă la eventualele pericole de coroziune.O indicaţie importantă: instalaţiile de legare la pământ trebuie conectate la dispozitive-le de egalizare de potenţial. (vezi pag. 28)-

Priza de pământ de adâncimeO prizăde pământ de adâncime (clasa A) este montată în general vertical, la adâncimi mari. Pentru fiecare coborâre de conducere a curentului trăsnetului trebuie montată o priză de adâncime cu lungimea de 9,0 m (conform DIN VDE 0185 partea 1) la o distanţăde aproximativ 1,0 m. de fundaţie. Ca dimensiune minimă(conform DIN V VDE V 0185 partea 3, figura 2). pen-tru un electrod tip A, pentru clasele de protecţie III şi IV este o lungime de 2,5 m la pozarea verticală şi 5 m la pozarea orizontală. Lungimile necesare ale prizelor se pot împărţi în mai multe trasee dispuse paral-el. În funcţie de tipul solului, prizele de adâncime se pot instala manual respectiv cu ciocane electrice, pe benzină sau pneumatice.

Ca materiale se pot folosi printre

altele următoarele:

� Bare din oţel zincat Ø 20 mm� Bare din oţel inox Ø 20 mm� Bare în manta de cupru Ø 20 mm� Ţevi din oţel zincat Ø 25 mm (grosimea peretelui de 2 mm)� Platbandădin oţel zincat 30 x 3,5 mm� Platbandădin oţel inox 30 x 3,5 mm

În mediile cu pericol de coroziune trebuie folosit, în pricipiu oţel inox. Legăturile care pot fi afectate în pământ se protejează împotriva coroziunii cu benzi de protecţie din material plastic).

28

27

29

32

24 TBS

26 32

26

32

26

32 25c

25c

25c

Page 29: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Priza de pământ perimetrală(prizăde suprafaţă)O priză de pământ perimetralăaflată în exteriorul construcţiei trebuie să fie în contact cu pământul pe cca. 80% din lungimea sa. Astfel se pozează ca un inel închis la distanţa de 1,0 m şi adâncimea de 0,5 m faţăde fundaţia exterioarăa clădirii. O priză perimetralăeste o priză de tip B

Ca materiale se pot folosi printre altele următoarele:

� Platbandădin oţel zincat 30 x 3,5 mm� Platbandădin oţel inox 30 x3,5 mm� Conductor rotund Ø 8 mm din cupru� Conductor rotund Ø 10 mm din oţel zincat� Conductor rotund Ø 10 mm din oţel inox

În mediile cu pericol de coroziune trebuie folosit, în pricipiu oţel inox. Legăturile erodabile din pământ se protejează împotriva coroziunii (cu benzi de protecţie îm-potriva coro-ziunii din material plastic)1 m

Prizăde pământ de fundaţieO prizăde pământ de fundaţie este priza care se montează în fundaţia din beton a unei construcţii. Are rolul de a proteja construcţia împotriva trăsnetelor prin legarea sistemului de captare la partea metalicăa fundaţiei. Ramificaţiile şi conexiunile din fundaţie pot fi exe-cutate cu ajutorul clemelor pană. Ca bazăpentru construcţia unei instalaţii exterioare de protecţie împotriva trăsnetelor servesc nor-mele DIN 18014.

Clemele pană nu trebuie introdu-se în pământ. La montarea pri-zei de pământ în fundaţie, pentru o execuţie corespunzătoare, se recomandăutilizarea suporturilor de platbandă. Acestea se monteazăla o distanţăde cca 2 m. La reţeaua de captare de pe acoperiş, suporţii pentru conductor se monteazăla distanţe de max. 1 m. Invelitoarea metalicăeste utilizatăca instalaţie de captare a trăsnetului. În cazul conductorilor cu lungimi mai mari de 20 m este necesarăcompensarea dilataţiei acestora.

Ca materiale pentru priza de pământ de fundaţie pot fi utilizate printre altele:

� Platbandădin oţel zincat 30 x 3,5 mm� Platbandădin oţel inox 30 x 3,5 mm� Conductor rotund Ø mm din cupru� Conductor rotund Ø 10 mm din oţel zincat� Conductor rotund Ø 10 mm din oţel inox

În mediile cu pericol de coroziune trebuie utilizat oţel inox la intrarea sau ieşirea din beton.

20 x 20 m

26

32

26 32

26

32

3031

25TBS

25b

25c

25a

25c

25a

Page 30: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

28 La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articolTBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Platbandă

Material

Ol

Suprafaţă

FT

mm

Dimensiuneb x H

30 x 3,5

ca. m

Inel normal

100

5052/ DIN

Tip

100

m

Amb.

84,000

kg/% m

Greutate

5019 10 9

Nr.art.

Ol FT/

Ol FT 30 x 3,5 FIX 30 5052/ DIN 30 84,000 5019 11 7 Ol FT 30 x 3,5 FIX 50 5052/ DIN 50 84,000 5019 13 3

Preţ€/% m

25a

5052: Platbandă/bandă de oţel la colac (conform DIN EN 50164-2)

• DIN 48801• Strat de zinc: 500 g/m² (ca. 70 µm)

Domeniu de utilizare: instalaţii de protecţie la trăsnet şi legare la pământ

Material

V4A

mm

Dimensiuneb x H

30 x 3,5

ca. m

Inel normal

50

5052-VA

Tip

50

m

Amb.

82,425

kg/% m

Greutate

5018 70 6

Nr.art.

V4A

V4A 30 x 3,5 25 5052-VA 25 82,425 5018 73 0

Preţ€/% m

25b

5052VA: Platbandă/bandă de oţel la colac (conform DIN EN 50164-2)

• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Oţel inoxidabil pentru montarea în zonele cu risc mare de coroziune• Oţel inoxidabil, V4A pentru utilizări în pământ

Domeniu de utilizare: instalaţii de protecţie la trăsnet şi de legare la pământ

Conductor rotund

Material

Ol

Suprafaţă

FT

ca. m

Inel normal

75 (+/- 2 m)

mm²

Secţiunetransversală

78

RD 10/PVC

Tip

75

m

Amb.

67,200

kg/% m

Greutate

5021 16 2

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/% m

25c

RD ...: Conductor rotund cu manta din material plastic (conform DIN EN 50164-2)

• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Cu înveliş din PVC

Legătură cruce

mm

ajustaj

Rd 8-10 x 16

Material

Ol

Suprafaţă

FT

252/DIN

Tip

25

bucată

Amb.

38,800

kg/% buc.

Greutate

5312 34 5

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/% buc.

26

Preţuri conform cotaţiei DEL, vezi indicaţiile referitoare la materiale.252/...: Piesă de legătură cruce pentru conductor rotund şi tijă de captare/împământare

• Ajustaj: Rd 8-10 x Rd 16 • Cu placă intermediară • Montată cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8 • DIN 48845, litera E

mm

ajustaj

max. FL30

mm

MăsurăA

60

mm

MăsurăB

60

Material

Ol

Suprafaţă

FT

256/A-DIN 30

Tip

10

bucată

Amb.

27,800

kg/% buc.

Greutate

5314 65 8

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/% buc.

26

256/A-DIN ..: Piesă de legătură cruce pentru platbandă • Ajustaj: Max. FL30 x FL30, max. FL40 x max. FL40 (F) • Fără placă intermediară • Montată cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8 • DIN 48845, Litera H

Legătură cruce

mm

ajustaj

max. FL30

mm

MăsurăA

60

mm

MăsurăB

60

Material

V2A

Suprafaţă

256/A-DIN 30

Tip

25

bucată

Amb.

27,800

kg/% buc.

Greutate

5314 72 0

Nr.art.

V2A

Preţ€/% buc.

26

256/A-DIN ..: Piesă de legătură cruce pentru platbandă• ajustaj: mm• Material:• Fără placă intermediară• Montată cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8• DIN 48845, Litera H

Bridă de fixare

Suprafaţă

FT

mm

MăsurăA

101

Ø mm

pentru priză de pământ

de adâncime

20

mm

ajustaj

Rd 8-10/FL40

2760/20

Tip

5

bucată

Amb.

32,400

kg/% buc.

Greutate

5001 64 1

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/buc.

27

2760: Bridă de fixare universală pentru electrod de împământare

• Adecvată pentru legarea conductorului rotund Rd 8-10 respectiv a platbandei de până laFL40 • Cu placă intermediară • Montată cu 2 şuruburi cu cap hexagonal M10 x 30 şi 2 piuliţe hexagonale M10

Electrod de împământare

mm

Lung.

1500

mm

{Aussen-Ø (mit Intervall)}

20

219/20

Tip

5

bucată

Amb.

365,400

kg/% buc.

Greutate

5000 01 7

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/buc.

28

219/..: Electrod de împământare masiv• DIN 48852, Litera Z, sistem „OMEX“• Cu vârf şi gaură pentru înnădire• Cu ştifturi de oţel călit• Versiunea FT cu strat de zinc cel puţin 60 µm• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

mm

Lung.

1500

mm

{Aussen-Ø (mit Intervall)}

20

219/20 BP-VA

Tip

5

bucată

Amb.

365,000

kg/% buc.

Greutate

5000 86 6

Nr.art.

V4A

Preţ€/buc.

28

219/.. BP: Electrod de împământare cu presiune de contact ridicată• DIN 48852, Litera Z, sistem „BP“ (Poşta Federală)• Proprietăţi foarte bune de contact datorită bilei din plumb existentă în gaura de înnădire• Cu vârf şi gaură pentru înnădire• Versiunea V4A din oţel inoxidabil (nr. material 1.4401) • Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

Page 31: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

29La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articol TBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Electrod tubular

mm

Lung.

1500

mm

{Aussen-Ø (mit Intervall)}

25

LE- Erder

Tip

5

bucată

Amb.

220,000

kg/% buc.

Greutate

5000 30 0

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/buc.

28

Electrod cilindric „LightEarth":

• Sistem de priză de pământ cu electrod tubular pentru construire prizelor de pământ deadâncime (Tip A) • Protecţie anticorozivă ridicată datorită stratului rigidizat de zinc• Adecvat şi pentru condiţiile dificile de teren• Conectarea electrodului LightEarth se realizează cu mufa premontată • Îndeplineşte cerinţele conform nach VDE 0185-305 (IEC 62305)• pentru utilizarea de exemplu a prizei de pământ pentru antenă, priză de pământ pentruprotecţie la trăsnet etc.

Vârfuri de bătut

Ø mm

pentru priză de pământ

de adâncime

20

1819/20

Tip

10

bucată

Amb.

3,300

kg/% buc.

Greutate

3041 20 4

Nr.art.

TG FT/

Preţ€/buc.

29

1819/...: Vârf pentru bătut pentru montarea pe electrodul de împământare

• Recomandat pentru sistemul OMEX • DIN 48852 litera Sp

Ø mm

pentru priză de pământ

de adâncime

20

1819/20BP

Tip

10

bucată

Amb.

3,500

kg/% buc.

Greutate

3041 21 2

Nr.art.

TG FT/

Preţ€/buc.

29

1819/..BP: Vârf pentru bătut pentru montarea pe electrodul de împământare

• Recomandat pentru sistemul ST şi BP

Material

Ol

Suprafaţă

FT

LE- Spitze

Tip

10

bucată

Amb.

10,000

kg/% buc.

Greutate

3041 40 9

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/buc.

29

Vârf LE cu Ø 25 mm: vârf de batere pentru montarea pe electrozi cilindrici

• Pentru sistemul LightEarth

Distanţier

mm

ajustaj

10/FL30 x 3,5

mm

Lung.

250

1811

Tip

25

bucată

Amb.

19,000

kg/% buc.

Greutate

5014 01 8

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/buc.

30

1811: Distanţier pentru montarea corectă a conductorului rotund şi platbandei conform VDE0185-305 (IEC 62305)

• DIN 48833• Potrivit pentru dispunerea conductorului rotund Rd 10, respectiv a platbandei FL30 x 3,5

Clemă diagonală

Suprafaţă

FT

mm

MăsurăL

40

mm

ajustaj

Rd 6-22/max. FL50

250/A-FT

Tip

25

bucată

Amb.

28,800

kg/% buc.

Greutate

5313 01 5

Nr.art.

Ol FT/

Preţ€/% buc.

31

250/A...: Cleme de prindere pe diagonală

• Pentru armături Ø 6-22 mm şi platbandă 50 x 4 • Montate cu şuruburi M10 x 40 • Versiunea ...-AS cu şuruburi M10 x 20 • Montaj simplu datorită perforaţiei longitudinale deschise

Bandă din plastic pt protecţie anticorozivă

mm

lăţimea

50

m

Lungime

10

356

Tip

1

bucată

Amb.

71,500

kg/% buc.

Greutate

2360 05 5

Nr.art. Preţ€/buc.

32

356: Bandă din plastic de protecţie anticorozivă

• Cca. 1,2 mm grosime • Lăţime: 50 mm respectiv 100 mm, din petrolatum cu inserţie de ţesătură de bumbac

Page 32: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Planul instalaţiei de echipotenţial din instalaţia de paratrăsnet

Rolul şi funcţionarea protecţiei interioare împotriva trăsnetelorInstalaţia de protecţie interioară împo-triva trăsnetelor are funcţia de de a înlătura formarea scânteii în instalaţia care trebuie protejată. Scânteia poate apare mai ales atunci când, datorităscurgerii curentului de trăsnet printr-un conductor sau descărcător apar diferenţe mari de potenţial între părţile metalice sau electrice ale instalaţiei. Înainte de toate trebuie protejate toate instalaţiile electrice şi de tehnica informaţiilor, deoarece prin sistemul de legare la pământ şi cel de egalizare a potenţialului se creazăo legăturădirectă între instalaţia de protecţie exterioară împotriva trăsnetelor şi instalaţia din clădire. Pentru a înlătura pagu-bele din instalaţia clădirii este necesarărealizarea unei instalaţii de egalizare a potenţialului conform nor-melor DIN V VDE V 0185 partea a 3-a: 2002-11. În acest caz, la instalaţia de egalizare a potenţialului trebuie conectate următoarele părţi ale construcţiei:� Structura metalicăa construcţiei� Instalaţii din metal� Conductori exteriori� Instalaţii electrice şi de tehnica informaţiilor

Instalaţia de egalizare a potenţialuluiInstalaţia de egalizare a poteníalului trebuie instalată în subsol sau la nivelul solului. Cablurile de energie electrică şi de tehnica informaţiilor trebuie conectate la bara de egalizare a potenţíalului print-un descărcător tip 1 (clasa B) . Descărcătoarele trebuie conectate cât mai aproape posibil de bara de egalizare a potenţialului la intrarea cablurilor în clădire. Conectarea descărcătoarelor de supratensiune trebuie săse facă conform normei DIN V VDE V 0100-534. Dimensiunile minime pentru conexiunile cu bara de echipotenţial din instalaţia de protecţie împotriva trăsnetelor (dacănu sunt cerute dia-metre mai mari prevăzute de alte norme) sunt:

Mergeţi la sigur cu TBS ConstructProgramul „Überspannungsschutz Construct” – „Protecţia la supra-tensiune Construct”de la OBO reprezintăun excelent ajutor pen-tru proiectarea uşoară şi conform normelor a instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetelor şi de egalizare a potenţialului din clădiri.

max. 50%

50%

Blitzstrom100%

Secţiune min. mm2 Material

16 Cupru

25 Aluminiu

50 Oţel

33

34

37

37

36

UV

35

28 TBS

Page 33: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

Exemple de instalaţii:1. Descărcător de curent de trăsnet1a. Eclator NPE2. Barăde egalizare a a potenţialului3. Şină principalăde egalizare a potenţialului4. Legăturăla pământF1 Siguranţe principale

L1

L2

L3

F1

Wh

1

N

RARB

3

PE

4

1a

HAK

TT-System und TN-S-System

L1

L2

L3

F1

Wh

PEN

RARB

3

HAK

1 1 1

2

TN-C-System

(bei TN-S)

L1

L2

L3

F1

Wh

1

N

RARB

3

PE

4

1a

HAK

TT-System und TN-S-System

L1

L2

L3

F1

Wh

PEN

RARB

3

HAK

1 1 1

2

TN-C-System

(bei TN-S)

Privatgebäude

*wenn vorgeschaltete Absicherung > als angegebener Wert: Ableiter selektiv mit angegebenem Wert absichern

Industrie/GewerbeWohngebäude

Abstand zwischen Haupt verteilung und Unterverteilung ist

größer als 5 m

Industrie/Gewerbe/Wohngebäude

Abstand zwischen Haupt verteilung und Unterverteilung ist

kleiner als 5 m

TN-CTN-STTIT

V 25-B+C/3+NPE (160 A*)Kombinierbar mit FS- oder AS-Fernsignalisierung

Art.-Nr. 5097 40 1

TN-C 3 x MC 50-B VDE (500 A*)Typ 1, Anforderungsklasse B,Vor- oder Nachzählerbereich

Art.-Nr. 5096 84 7

TN-STT, IT

3 x MC 50-B VDE (500 A*) Art.-Nr. 5096 84 7

1 x MC 125-B/NPEArt.-Nr. 5096 86 3

Typ 1, Anforderungsklasse B,Vor- oder Nachzählerbereich

Typ 1+2, Anforderungsklasse B+C,Nachzählerbereich

TN-C 3 x MCD 50-B (500 A*)Typ 1, Anforderungsklasse B,Vor- oder Nachzählerbereich

Art.-Nr. 5096 84 9

TN-STT, IT

3 x MCD 50-B VDE (500 A*) Art.-Nr. 5096 84 9

1 x MCD 125-B/NPEArt.-Nr.. 5096 86 5

Typ 1, Anforderungsklasse B,Vor- oder Nachzählerbereich

Industrie/Gewerbe

kombinierte Verteilung

TN-C PS3-VA/TNC (125 A*)Typ 1+2,Anforderungsklasse B+C,Vor- oder Nachzählerbereich

Art.-Nr. 5089 62 0

TN-STT, IT

PS4-VA/TT+TNS (125 A*)Typ 1+2,Anforderungsklasse B+C,Vor- oder Nachzählerbereich

Art.-Nr. 5089 62 6

f f

Proiectarea protecţiei la supratensiune (Hauptverteilung)

29TBS

33

33

33

33

33

33

33

Page 34: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

32 La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articolTBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Descărcător de curent de trăsnet/LightningControlle tip 1 (clasa B)

V

Cea mai mare tensiune de

durată

255

Execuţie

MC 125-B/NPE

Tip

1

bucată

Amb.

52,000

kg/% buc.

Greutate

5096 86 3

Nr.art. Preţ€/buc.

¥ YEARS ¥

PR

OD

U

C T W A R RA

NT

Y

33

Cartuş şi socluMC 125-B/NPE: Pentru montarea în sistemele TN-S şi TT ca eclator N-PE Tip 1 (Clasa B)IEC 61643, pentru interfaşa 0 până la 1 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie latrăsnet conform IEC 61312-1 respectiv DIN VDE 0185-305 partea 4 pentru montarea caeclator între N şi PE. • Simboluri de testare VDE• Corespunde directivei VDN ediţia a 2-a 2004• Valoarea curentulu de vârf 125 kA 10/350 µs• Inclusiv capac introdus pentru marcarea racordurilor• Nivelul tensiunii de protecţie <2,5kV• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei: montare posibilă întablourile electrice obişnuite Exemplu de utilizare: descărcător de curent de trăsnet conform directivei VDN înainte decontor.Indicaţie: Lungimea cablului necesară ca lungime a decuplării pentru protecţia lasupratensiune 5 m.

V

Cea mai mare tensiune de

durată

255

Execuţie

MC 50-B VDE

Tip

1

bucată

Amb.

34,400

kg/% buc.

Greutate

5096 84 7

Nr.art. Preţ€/buc.

¥ YEARS ¥

PR

OD

U

C T W A R RA

NT

Y

33

Cartuş şi socluMC 50-B VDE: descărcător de curent de trăsnet Tip 1 (Clasa B) conform DIN EN 61643-11pentru a fi folosit în interfaţa 0 spre 1 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie latrăsnet conform IEC 61313-1, respectiv VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Simbol de testare VDE • Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004 • Parte superioară şi bază, cartuş debroşabil • Valoarea curentului de vârf 50 kA 10/350 µs per pol • Nivelul tensiunii de protecţie <2,0 kV • Curent de scurtcircuit asimetric maxim 25 kA Ipeak • Inclusiv capac introdus pentru marcarea racordurilor • Sistem capsulat, nu permite emisiide scântei în afara carcasei: montare posibilă în tablourile electrice obişnuite

Exemplu de utilizare: instalaţii industriale; descărcător de curent de trăsnet conformdirectivei VDN-ediţia a 2-a 2004 pentru montaj înaintea contorului. Indicaţie: Lungimeacablului necesară ca lungime a decuplării pentru protecţia la supratensiune 5 m."

V

Cea mai mare tensiune de

durată

255

Execuţie

MCD 125-B/NPE

Tip

1

bucată

Amb.

46,500

kg/% buc.

Greutate

5096 86 5

Nr.art. Preţ€/buc.

¥ YEARS ¥

PR

OD

U

C T W A R RA

NT

Y

33

Cartuş şi socluDescărcător combinat N-PE pentru montarea în reţelele TN-S şi TT.

MCD 125-B/NPE: Eclator coordonat N-PE Tip 1 (Clasa B) conform EN 61643-11. Pentruinterfaţa 0 până la 2 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie la trăsnet conform IEC61312-1 respectiv DIN VDE 0185-305. • Valoarea curentului de vârf 125 kA 10/350 µs • Corespunde directivei VDN ediţia a 2-a 2004• Inclusiv capac pentru marcarea racordurilor• Nivelul tensiunii de protecţie < 1,3 kV• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei: montare posibilă întablourile electrice obişnuite Exemplu de utilizare: Concepte compacte de protecţie la supratensiune şi instalareadescărcătorilor din clasa de solicitare B+C într-un tablou electric fără inductanţe dedecuplare, respectiv lungimi ale conductorilor, de exemplu direct pe instalaţiile detransmisie ale telefoniei mobile din cadrul tehnicii de sistem.

Descărcător de curent de trăsnet/LightningControlle tip 1 (clasa B)

V

Cea mai mare tensiune de

durată

255

Execuţie

MCD 50-B

Tip

1

bucată

Amb.

34,400

kg/% buc.

Greutate

5096 84 9

Nr.art. Preţ€/buc.

¥ YEARS ¥

PR

OD

U

C T W A R RA

NT

Y

33

Cartuş şi socluDescărcător combinat cu 1 pol pentru montarea în reţelele TN şi TT:

MCD 50-B: descărcător coordonat de curent de trăsnet Tip 1 (Clasa B) EN 61643-11.Pentru zona de protecţie la trăsnet 0 până la 2 (LPZ) în conformitate cu IEC 61312-1respectiv DIN VDE 0185-305. • Valoarea curentului de vârf 50 kA 10/350 µs per pol• Corespunde directivei VDN ediţia a 2-a 2004• Nivelul tensiunii de protecţie < 1,3 kV• Curent de scurtcircuit asimetric maxim 25 kA Ipeak• Inclusiv capac pentru marcarea racordurilor• Eclator capsulat: montare posibilă în tablourile electrice obişnuite. Exemplu de utilizare: concept compact de protecţie la supratensiune în carcasă separată.Instalarea descărcătorilor din clasa de solicitare B+C într-un tablou electric fără inductanţede decuplare respectiv lungimi ale liniilor, de exemplu direct pe instalaţiile de transmisie aletelefoniei mobile din cadrul tehnicii de sistem.

Descărcător de supratensiune/SurgeController tip2 (clasa C)

V

Cea mai mare tensiune de

durată

280

Execuţie

V 20-C/3+NPE-280

Tip

1

bucată

Amb.

41,700

kg/% buc.

Greutate

5094 65 6

Nr.art. Preţ€/buc.

¥ YEARS ¥

PR

OD

U

C T W A R RA

NT

Y

34

V 20-C/...: Descărcător de supratensiune Tip 2 (Clasa C) conform EN 61643-11 (VDE 0675partea 6-11). • Cu soclu Multibase cu cleme de conectare multiple• Unitate completă, alcătuită din cartuş şi soclu, premontată şi conectată• Verificat VDE• Adecvat pentru sistemele de reţea TN şi TT• Cartuş debroşabil, separarea de soclu se face fără unelte • Inclusiv dispozitiv de declanşare termic şi dinamic• Cu afişaj optic al defecţiunilor• Capacitate ridicată de descărcare la o durată mare de utilizare• Marcaj conexiuni Exemplu de utilizare: blocuri de locuinţe, case particulare şi industrie

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiune pentru instalaţia

de telecomunicaţii

Execuţie

{Stecksystem}

SC-Tele/4-C-G

Tip

1

bucată

Amb.

30,000

kg/% buc.

Greutate

5081 68 8

Nr.art. Preţ€/buc.

¥ YEARS ¥

PR

OD

U

C T W A R RA

NT

Y

35

pentru sisteme digitale de telecomunicaţiiAparat de protecţie a reţelei de date pentru sisteme de telecomunicaţii în carcase dinmaterial izolant • Pentru sisteme analoge, ISDN sau DSL• Asistat ADSL 2• Cu circuit de protecţie în două trepte• Carcase din material izolant IP 54• Cu cleme fără şuruburi pentru montaj rapid• Pentru 2 sisteme DA (4 conductori de cablu cu protecţie) Utilizare: Montaj direct la locul de alimentare a conexiunii, înainte de locul de secţionareNT-S0, respectiv de la distribuitor.

Page 35: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

33La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articol TBS

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Şină egalizare potenţial

Culoare

gri

1809

Tip

1

bucată

Amb.

23,000

kg/% buc.

Greutate

5015 07 3

Nr.art.

CuZn

negru

1809/A

1

23,000

5015 11 1

V2A

Preţ€/buc.

36

1809: Şină de echipotenţial pentru egalizarea potenţialului conform DIN VDE 0100-410 / -540 precum şi echipotenţial de protecţie la trăsnet conform DIN VDE 0185-305

Posibilităţi de racordare:• 7x conductori mono sau multifilari până la 25 mm² sau din sârmă subţire  până la 16 mm²• 1x conductor rotund Rd 8-10• 1x platbandă până la FL30 sau conductor rotund Rd 8-10• Suport şi capac din polistiren gri• Lisă de contact din alamă nichelată• Şuruburi şi parte superioară din oţel, zincat galvanic• Capacitate de încărcare a curentului de trăsnet 100 kA (10/350)

Şină egalizare potenţial

Culoare

gri

1801 VDE

Tip

1

bucată

Amb.

55,000

kg/% buc.

Greutate

5015 65 0

Nr.art.

CuZn

Preţ€/buc.

36

premontat şi conectat.1801: Şină de echipotenţial pentru echipotenţializare conform DIN VDE 0100-410 / -540precum şi echipotenţial de protecţie la trăsnet conform DIN VDE 0185-305

Posibilităţi de conectare:• 7x conductori mono sau multifilari 2,5-25 mm² sau din sârmă subţire Conductori până la16 mm² (max. Ø 7 mm) • 2x conductori mono sau multifilari 25-95 mm² sau din sârmă subţire Conductori până la70 mm² (max. Ø 13,5 mm) • 1x conductor din sârmă subţire 30 x 3,5 mm • conform VDE 0618, partea 1 • Cu şină de prindere 10 x 10 mm din alamă, nichelată • Cu cleme şir pentru siguranţa contactului din oţel, zincat galvanic • Capac şi suport pentru şină din polistiren, gri • Capacitate de încărcare a curentului de trăsnet 100kA (10/350)• Bridă de tracţiune cu şaibă de siguranţă împotriva auto-desprinderii   (solicitat de exemplu în industrie şi zonele cu pericol de explozii)

Bridă de fixare pentru împământare

ţol

pentru diametrul

ţevii

3/8-11/2

927/1

Tip

10

bucată

Amb.

7,780

kg/% buc.

Greutate

5057 51 5

Nr.art.

V2A

3/8-4 927/2 10 8,550 5057 52 3 3/8-6 927/4 10 8,900 5057 55 8

Preţ€/% buc.

37

927/.: Bride de fixare pentru împământare • Pentru ţevi Ø 3/8-6 ţoli • Posibilităţi de conectare: max. 2 conductori 2,5-25 mm² • Conductor rotund Rd 8 • Bridă, şuruburi şi bandă pretensionată din oţel inoxidabil (VA)

Bridă de fixare pentru împământare

mm

pentru diametrul

ţevii

8 -22

Suprafaţă

nichelat

927/0

Tip

10

bucată

Amb.

5,000

kg/% buc.

Greutate

5057 50 7

Nr.art.

CuZn N/

Preţ€/% buc.

37

927/0: Bridă de fixare pentru împământare

• Pentru ţevi Ø 8-22 mm • Posibilităţi de conectare: max. 2 conductori 2,5-10 mm² • Bridă şi şuruburi din alamă, nichelate • Bandă pretensionată din oţel inoxidabil (VA)

Page 36: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

TBS36

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Lista alfabetică a produselor

Bandă din plastic pt protecţie anticorozivăB

, 29Bridă burlan scurgere a apei, 23Bridă de fixare, 28Bridă de fixare pentru împământare, 33Bridă pentru jgheaburi, 18, 22

Cablu de legătură electricăC

, 19Clemă de construcţie Piesă de conectare şi de capăt, 23Clemă de falţ, 19Clemă diagonală, 29Clemă pentru grilaj de interceptare a zăpezii, 19, 23Clemă Vario, 18, 22Colier, 19Conductor rotund, 16, 28

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunepentru instalaţia de telecomunicaţii

D, 32

Descărcător de curent de trăsnet/LightningControlle tip1 (clasa B)

, 32

Descărcător de supratensiune/SurgeController tip2(clasa C)

, 32

Dispozitiv izolant de prindere/piesă de capăt, 17Dispozitiv izolant de prindere/piesă de legătură T, 16Dispozitiv izolant de prindere/piesă de racord, 16Dispozitiv izolant de prindere/tijă izolantă, 16Dispozitiv izolant de prindere/vârf de paratrăsnet, 17Distanţier, 29Distanţier izolant, 16

Electrod de împământareE

, 28Electrod tubular, 29

Legătură cruceL

, 28

Piesă de conectare şi şuntareP

, 19Piesă de dilataţie, 19Piesă de racord, 19Piesă de separaţie, 23Platbandă, 28

Şină egalizare potenţialŞ

, 33

StangenhalterS

, 16Suport conductor, 18Suport conductor pe acoperiş, 17-18Suport conductor pentru ţigla de coamă, 17Suport de prindere, 18, 22Suport pentru conductor, 22Suport pentru conductor pentru acoperiş tip terasă, 18Suport pentru tije de paratrăsnet, mai mare de 1000mm

, 17

Suport pentru tije de paratrăsnet, mai mică de 1000 mm, 17Suport pentru tije şi conductori, 22

Tijă de captareT

, 16Tijă de împământare, 24Tijă de paratrăsnet pentru acoperişuri tip terasă, 17

Vârfuri de bătutV

, 29

Page 37: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

TBS 37

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

(LLE

xpor

t_00

298)

Page 38: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

38

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

/ LL

Exp

ort_

0029

8

Lista numerică a produselor

La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articolTBS

€/buc.5230533 2360 05 5 29

5242710 3041 20 4 295242772 3041 21 2 295617235 3041 40 9 29

5371298 5000 01 7 285617358 5000 30 0 295371830 5000 86 6 28

5372912 5001 64 1 28

5377894 5014 01 8 29

5378259 5015 07 3 335959427 5015 11 1 335378556 5015 65 0 33

€/% m5800477 5018 70 6 285022015 5018 73 0 28

5379812 5019 10 9 285379874 5019 11 7 285379935 5019 13 3 28

5381730 5021 16 2 285901273 5021 29 4 165067474 5021 33 25382034 5021 48 0 16

€/% buc.5388517 5057 50 7 335388579 5057 51 5 335388630 5057 52 3 335388692 5057 55 8 33

€/buc.5834793 5081 68 8 32

5240099 5094 65 6 32

5966388 5096 84 7 325541158 5096 84 9 325966449 5096 86 3 325541394 5096 86 5 32

€/% buc.5399919 5102 08 1 195399971 5102 11 1 195400035 5102 13 8 195400097 5102 15 4 195400158 5102 19 7 19

5403814 5202 83 3 175902171 5202 86 8 17

5404774 5207 33 9 185904878 5207 80 0 18

5407171 5215 43 9 185812111 5215 47 1 185407294 5215 55 2 175812234 5215 57 9 175812357 5215 59 5 17

5813019 5216 20 6 17

5408857 5218 69 1 185409090 5218 92 6 19

5412212 5229 96 0 18

5446231 5230 21 7 185629535 5230 32 2 185629474 5230 36 5 185739999 5230 44 6 225959601 5230 52 7 16

EAN-C. Nr.art. Preţ Pagin

€/% buc.5503057 5304 52 0 235416951 5304 97 0 23

5417675 5311 50 0 185417736 5311 51 9 185417798 5311 52 7 18

5418153 5312 34 5 28

5740537 5313 01 5 29

5419471 5314 65 8 285925873 5314 72 0 28

5419891 5316 01 4 185419952 5316 15 4 185818359 5316 17 0 185420316 5316 51 0 195420378 5316 55 3 19

5420552 5317 20 7 195420675 5317 25 8 195420859 5317 42 8 195420972 5317 47 9 19

5421573 5320 70 4 195421634 5320 71 2 19

5422419 5326 30 3 185422532 5326 33 8 18

5423379 5331 01 3 19

5423614 5335 20 5 235423676 5335 25 6 23

5424215 5336 00 7 235424338 5336 05 8 235424390 5336 07 4 23

5426790 5350 86 7 235426851 5350 88 3 235426912 5350 90 5 23

5426974 5351 05 7 235427032 5351 07 3 235427216 5351 45 6 235427278 5351 47 2 23

5629054 5400 62 7 16

5105619 5401 98 0 175107774 5401 98 3 175108672 5401 98 6 175108733 5401 98 9 175045359 5401 99 3 175050803 5401 99 5 17

5428053 5402 10 7 165428176 5402 15 8 165897910 5402 95 6 17

5548713 5403 20 0 17€/buc.

5034872 5403 30 8 17

5690733 5408 10 5 165636731 5408 14 8 165681496 5408 15 6 165674474 5408 35 0 165674412 5408 39 3 175674351 5408 45 8 175542773 5408 80 6 165542834 5408 81 4 16

€/% buc.5429616 5412 60 9 165446415 5412 63 3 165752356 5412 80 3 16

EAN-C. Nr.art. Preţ Pagin

€/buc.5901457 5430 01 1 245901570 5430 06 2 24

EAN-C. Nr.art. Preţ Pagin

Page 39: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

39

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

/ LL

Exp

ort_

0029

8Lista numerică a produselor

La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articol TBS

€/buc.165408 10 556907333000 PA/GF/101165408 14 856367316000 PA/GF/101165408 35 0567447460 Aluminiu/101/A

€/% buc.165400 62 756290541500 Cu/101/A-Cu

175402 95 65897910M16101/B-16165402 10 75428053Ol/ FT/101/G-DIN165402 15 85428176Ol/ FT/101/G-DIN

€/buc.175408 45 85674351110 Aluminiu/101/ISP165408 15 6568149665 Aluminiu/101/IT

€/% buc.175401 98 051056191500 Aluminiu/101/VL1500175401 98 351077742000 Aluminiu/101/VL2000175401 98 651086722500 Aluminiu/101/VL2500175401 98 951087333000 Aluminiu/101/VL3000175401 99 350453593500 Aluminiu/101/VL3500175401 99 550508034000 Aluminiu/101/VL4000

€/buc.175408 39 3567441260 Aluminiu/101IES

€/% buc.185230 21 75446231Zn/ Cu/113/8-10225230 21 75446231Zn/ Cu/113/8-10185230 36 55629474Zn/ Cu/113/B-MS-HD 8-10225230 36 55629474Zn/ Cu/113/B-MS-HD 8-10225230 44 65739999Zn/ G/113/BZ-FL

165412 80 35752356Zn/ VZ/113/B-Z-HD225412 80 35752356Zn/ VZ/113/B-Z-HD

185230 32 25629535Zn/ VZ/113/B-Z-HD 8-10225230 32 25629535Zn/ VZ/113/B-Z-HD 8-10

185229 96 05412212Zn/ G/113/Z 8-10225229 96 05412212Zn/ G/113/Z 8-10

165412 60 95429616Zn/ VZ/113/Z-16225412 60 95429616Zn/ VZ/113/Z-16

165230 52 75959601Zn/ VZ/113/Z-20

165412 63 35446415Zn/ Cu/113/ZN-16225412 63 35446415Zn/ Cu/113/ZN-16

175202 86 85902171Cu/132/Cu175202 83 35403814V2A/132/VA

175215 55 25407294230 V2A/157/F VA-230175215 57 95812234280 V2A/157/F VA-280175215 59 55812357410 V2A/157/F VA-410

175216 20 65813019280 Cu/157/F-Cu-280

185215 47 15812111212 Cu/157/L-Cu185215 43 95407171212 V2A/157/L-VA

185218 69 15408857PE/165/MBG195218 92 65409090Aluminiu/172/AR

185207 33 95404774V2A/177/VA225207 33 95404774V2A/177/VA185207 80 05904878V2A/ Cu/177/VA-VK225207 80 05904878V2A/ Cu/177/VA-VK

€/buc.245430 01 15901457Ol/ F/204/KS245430 06 25901570Ol/ F/204/KS

285000 01 753712981500 Ol/ FT/219/20285000 86 653718301500 V4A/219/20 BP-VA

€/% buc.235335 20 55423614Zn/ G/223/DIN235335 25 65423676Zn/ Cu/223/MS-DIN

Tip Nr.art. Preţ PaginaEAN-C.Dimensiuni/culoa

€/% buc.235336 00 75424215Ol/ FT/226235336 05 85424338V2A/226/VA235336 07 45424390Cu/226/ZV-VA

185311 51 9541773644 Aluminiu/249/ALU225311 51 9541773644 Aluminiu/249/ALU185311 52 7541779840 Cu/249/Cu225311 52 7541779840 Cu/249/Cu185311 50 0541767540 Ol/ FT/249/ST225311 50 0541767540 Ol/ FT/249/ST

295313 01 5574053740 Ol/ FT/250/A-FT

285312 34 55418153Ol/ FT/252/DIN

285314 65 8541947160 Ol/ FT/256/A-DIN 30285314 72 0592587360 V2A/256/A-DIN 30

185316 01 45419891Ol/ FT/262225316 01 45419891Ol/ FT/262185316 15 45419952Cu/262/Cu225316 15 45419952Cu/262/Cu185316 17 05818359Ol/ FT/262/ZM225316 17 05818359Ol/ FT/262/ZM195316 51 05420316Ol/ F/264235316 51 05420316Ol/ F/264195316 55 35420378Cu/264/Cu

195317 20 75420552Ol/ FT/270195317 25 85420675Cu/270/Cu195317 42 85420859Ol/ FT/274195317 47 95420972Cu/274/Cu

195320 70 45421573Aluminiu/287195320 71 25421634Aluminiu/288/DIN

235351 05 75426974Ol/ FS/301/S235351 07 35427032Ol/ FS/301/S235351 45 65427216Cu/301/S-Cu235351 47 25427278Cu/301/S-Cu

235350 86 75426790Ol/ FS/301/V235350 88 35426851Cu/301/V-Cu235350 90 55426912V2A/301/V-VA

195102 08 15399919Ol/ FT/303/DIN195102 11 15399971Ol/ FT/303/DIN195102 13 85400035Ol/ FT/303/DIN195102 15 45400097Ol/ FT/303/DIN195102 19 75400158Ol/ FT/303/DIN

185326 30 35422419Ol/ FT/324/S225326 30 35422419Ol/ FT/324/S185326 33 85422532Cu/324/S-Cu225326 33 85422532Cu/324/S-Cu

€/buc.292360 05 5523053350 10356

€/% buc.195331 01 35423379Ol/ F/853/DIN

335057 50 75388517CuZn/ N/927/0335057 51 55388579V2A/927/1335057 52 35388630V2A/927/2335057 55 85388692V2A/927/4

€/buc.335015 65 05378556gri CuZn/1801 VDE335015 07 35378259gri CuZn/1809335015 11 15959427negru V2A/1809/A

295014 01 85377894250 Ol/ FT/1811

293041 20 45242710TG/ FT/1819/20293041 21 25242772TG/ FT/1819/20BP

285001 64 15372912101 Ol/ FT/2760/20

Tip Nr.art. Preţ PaginaEAN-C.Dimensiuni/culoa

Page 40: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

40

02 T

BS

_Blit

zsch

utz_

2006

/ ro

/ 27

/05/

2009

/ LL

Exp

ort_

0029

8

Lista numerică a produselor

La comandă, vă rugăm să folosiţi întotdeauna numărul de articolTBS

€/% buc.235304 97 05416951Ol/ F/5009235304 52 05503057Ol/ FT/5010/20 FT

€/% m285019 10 95379812Ol/ FT/5052/ DIN285019 11 75379874Ol/ FT/5052/ DIN285019 13 35379935Ol/ FT/5052/ DIN

285018 70 6580047730 x 3,5 V4A/5052-VA285018 73 0502201530 x 3,5 V4A/5052-VA

€/% buc.175403 20 05548713F-Fix-16

€/buc.175403 30 850348721000 Aluminiu/F-Fix-Junior

165408 80 65542773500 Aluminiu/ISO-A-500165408 81 45542834800 Aluminiu/ISO-A-800

295000 30 056173581500 Ol/ FT/LE- Erder

293041 40 95617235Ol/ FT/LE- Spitze

325096 86 35966449MC 125-B/NPE325096 84 75966388MC 50-B VDE325096 86 55541394MCD 125-B/NPE325096 84 95541158MCD 50-B

€/% m285021 16 25381730Ol/ FT/RD 10/PVC165021 29 45901273Aluminiu/RD 8/ALU-T165021 48 05382034Cu/RD 8/Cu

€/buc.325081 68 85834793SC-Tele/4-C-G

325094 65 65240099V 20-C/3+NPE-280

Tip Nr.art. Preţ PaginaEAN-C.Dimensiuni/culoa

Page 41: Protecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ... fileProtecţia exterioară împotriva trăsnetelorComponente ...

VBS Sisteme de conexiune şi fixare

Sisteme de doze de derivaţie pentru cabluri

Sisteme cu fixare sub în tencuială sau în

pereţi despărţitori uşori

Sisteme de cleme

Sisteme de presetupe

Sisteme de fixare

Sisteme cleme metalice

Sisteme de şine

Sisteme de fixare cu şuruburi şi prin batere

KTS Sisteme de trasee de cabluri

Sisteme de montaj

Sisteme de şine

Sisteme de jgheaburi metalice

Sisteme de jgheaburi din sârmă

Sisteme de trasee de cabluri

Sisteme pentru încărcări mari

Sisteme de jgheaburi tip scară verticală

Sisteme pentru iluminat

Sisteme de jgheaburi modulare

Sisteme din oţel inox

Sisteme de menţinere în funcţiune şi MLAR TBS Sisteme tranzitorii şi de protecţie

împotriva trăsnetului

Sisteme de protecţie la supratensiune

Sisteme de egalizare a potenţialului

Sisteme de legare la pământ

Sisteme de protecţie împotriva trăsnetului

BSS Sisteme de protecţie la foc

Sisteme etanşare

Sisteme de canale cu protecţie la foc

Sisteme de menţinere în funcţiune

Sisteme MLAR

UFS Sisteme în pardoseală

Sisteme de instalaţii în pardoseală falsă

Sisteme de canale în pardoseală falsă

Sisteme în pardoseală, pardoseală

dublă şi cu goluri

Sisteme de rame pentru aparate

EGS Sisteme aparate pentru instalaţii

Elemente de bază

Aparate electronice

Sistem OBO-BUS

Sisteme radio

Program Standard

Program Dialog

Program Aura

Program Modul 45

Aparatură tehnică pentru spitale

Aparatură tehnică pentru spaţii umede

Aparatură pentru tehnica datelor

LFS Sisteme de canale pentruconducerea cabulurior

Sisteme de canale pentru conducerea cablurilor

Sisteme de canale tip soclu

Sisteme de canale tip pieptene

Sisteme de canale tip pervaz

Mască pentru pervaz şi accesorii

Coloane pentru aparate

VBS TBS

KTS

BSS

LFS

EGS

UFS

OBO BETTERMANN GmbH & Co.Postfach 1120 · D-58694 MendenTel. 0 23 73/89-0 · Fax 0 23 73/89-238E-Mail: [email protected] · www.obo.de

Zentrale Technische Hotline Tel. 02373/89-1500 Fax 02373/89-1550 E-Mail [email protected]

Conducem curentul electricTransmitem dateleControlăm energia

© O

BO

BE

TTE

RM

AN

N

Bes

t.-N

r. 9

1319

65

06/2

005

R

O