PROPUNERI DE TEME PENTRU LĂCRĂRI DE GRADUL I...

of 1 /1
PROPUNERI DE TEME PENTRU LĂCRĂRI DE GRADUL I SPECIALIZAREA- ISTORIE 1. Relaţiile militare dintre provinciile dunărene Dacia şi Moesia Superior 2. Cultul zeiţei Diana în Dacia romană 3. Absolutismul monarhic în Franţa. Aspecte metodologice în predarea şi învăţarea istoriei 4. Arta sec. XIX în Banat. Obiective educaţionale specifice istoriei. 5. Situaţia politică în Banat în anii 1944 - noiembrie 1946 6. Activitatea politică în Banat între noiembrie 1946 – decembrie 1948 7. Viaţa cotidiană în Banat în timpul ocupaţiei otomane 8. Obşti şi uniuni de obşti în Evul Mediu: evoluţie, funcţionalitate, terminologie (sec. XIV-XVII) 9. Făurirea statelor medievale sârbeşti (sec. XII-XIV). Metode şi tehnici moderne de cercetare ştiinţifică integrate procesului didactic 10. Al doilea ţarat bulgar şi relaţiile sale cu spaţiul românesc în sec. XII-XIV. Utilizarea mijloacelor multimedia în desfăşurarea lecţiilor de istorie 11. Regimurile politice din Sud-Estul Europei în perioada interbelică prin prisma folosirea metodelor activ-participative 12. Evoluţia relaţiilor internaţionale între 1945-1962 prin utilizarea mijloacelor multimedia 13. Studiu monografic: introducerea datelor de istorie locală în cadrul orelor de istorie cu ajutorul metodelor activ-participative 14. Educaţia în Dacia romană;modalităţi de eficientizare a metodelor clasice de predare la ora de istorie 15. Divinităţi egiptene adorate în Dacia romană 16. Organizarea internă a castrelor de legiune din provincia Dacia 17. Autohtoni şi migratori în spaţiul fostei Dacii preromane în sec. V-VI d. Hr. Tehnici moderne de documentare ştiinţifică cu privire la istoria şi arheologia spaţiului românesc şi integrarea lor în activităţile didactice 18. Cercetări interdisciplinare privind arheologia Banatului în mileniul I d. Hr. Integrarea cercetărilor de teren în cadrul lecţiilor de istorie

Transcript of PROPUNERI DE TEME PENTRU LĂCRĂRI DE GRADUL I...

Page 1: PROPUNERI DE TEME PENTRU LĂCRĂRI DE GRADUL I …dppd.uvt.ro/upload/pdf/teme-pentru-grad-1-istorie-11011201.pdf · PROPUNERI DE TEME PENTRU LĂCRĂRI DE GRADUL I SPECIALIZAREA- ISTORIE

PROPUNERI DE TEME PENTRU LĂCRĂRI DE GRADUL I

SPECIALIZAREA- ISTORIE

1. Relaţiile militare dintre provinciile dunărene Dacia şi Moesia Superior

2. Cultul zeiţei Diana în Dacia romană

3. Absolutismul monarhic în Franţa. Aspecte metodologice în predarea şi

învăţarea istoriei

4. Arta sec. XIX în Banat. Obiective educaţionale specifice istoriei.

5. Situaţia politică în Banat în anii 1944 - noiembrie 1946

6. Activitatea politică în Banat între noiembrie 1946 – decembrie 1948

7. Viaţa cotidiană în Banat în timpul ocupaţiei otomane

8. Obşti şi uniuni de obşti în Evul Mediu: evoluţie, funcţionalitate, terminologie

(sec. XIV-XVII)

9. Făurirea statelor medievale sârbeşti (sec. XII-XIV). Metode şi tehnici moderne

de cercetare ştiinţifică integrate procesului didactic

10. Al doilea ţarat bulgar şi relaţiile sale cu spaţiul românesc în sec. XII-XIV.

Utilizarea mijloacelor multimedia în desfăşurarea lecţiilor de istorie

11. Regimurile politice din Sud-Estul Europei în perioada interbelică prin prisma

folosirea metodelor activ-participative

12. Evoluţia relaţiilor internaţionale între 1945-1962 prin utilizarea mijloacelor

multimedia

13. Studiu monografic: introducerea datelor de istorie locală în cadrul orelor de

istorie cu ajutorul metodelor activ-participative

14. Educaţia în Dacia romană;modalităţi de eficientizare a metodelor clasice de

predare la ora de istorie

15. Divinităţi egiptene adorate în Dacia romană

16. Organizarea internă a castrelor de legiune din provincia Dacia

17. Autohtoni şi migratori în spaţiul fostei Dacii preromane în sec. V-VI d. Hr.

Tehnici moderne de documentare ştiinţifică cu privire la istoria şi arheologia

spaţiului românesc şi integrarea lor în activităţile didactice

18. Cercetări interdisciplinare privind arheologia Banatului în mileniul I d. Hr.

Integrarea cercetărilor de teren în cadrul lecţiilor de istorie