Proiecte Regio în judetul Brăila

of 13 /13
www.inforegio.ro PROIECTE REGIO IN JUDETUL BRAILA IUNIE 2014 www.inforegio.ro Consiliul Judetean Braila

description

 

Transcript of Proiecte Regio în judetul Brăila

Page 1: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

PROIECTE REGIO IN JUDETUL BRAILA

IUNIE 2014

www.inforegio.ro

Consiliul Judetean Braila

Page 2: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

„O POARTÃ SPRE PATRIMONIUL CULTURAL BRÃILEAN -REABILITAREA CLÃDIRII DE PATRIMONIU DIN STR. ANA ASLAN NR. 27-29”

Valoarea totală : 7.795.496,94 lei

Durata de implementare: 43 luni

Obiectivul general al proiectului : dezvoltarea turismului în judeţul Brăila prin valorificarea unicităţii patrimoniului cultural şi istoric al municipiului Brăila.Obiectivul specific al proiectului este infiintarea CENTRULUI MULTICULTURAL SI DE RECREERE “POARTA CETATII BRAILA”

Grupul ţintă este format din turişti, vizitatori ai municipiului Brăila, membrii comunităţilor din portul Brăila şi familiile acestora (greci, italieni, evrei, armeni, bulgari, turci etc.) care au părăsit oraşul şi ţara în perioada anilor 1950 – 1980, persoane care participă la manifestări culturale, istorice şi religioase care se desfăşoara în zona Centrului Istoric al municipiului Brăila.

Page 3: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

Avand in vedere caracterul special al grupului tinta, principalele activitati ce se vor desfasura in cadrul  CENTRULUI MULTICULTURAL SI DE RECREERE “POARTA CETATII BRAILA” vor fi:•Conferinte cultural - istorice  tematice•Expozitii de arta traditionala•Organizare de festivaluri muzicale si coregrafice•Organizare / gazduire de cenacluri literare        •Organizare de misiuni culturale si istorice bidirectionale•Organizare de activitati educative (ex Scoala de vara pentru tinerii descendenti ai familiilor care locuiau in portul Braila in perioada interbelica)•Organizare de activitati caritabile (baluri, serate)•Gazduire a unor activitati ale  altor organizatii / filiale multiculturale•Elaborare studii culturale•Indrumare turistica•Publicitate turistica si culturala•Consultanta / Incubare proiecte culturale•Elaborare de aplicatii de finantare proiecte proprii in domeniile turism, cultura.

Page 4: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

“CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE – O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRĂILEAN. REABILITAREA CLĂDIRII DIN PIAŢA TRAIAN NR.

2”

Valoare totala : 3.572.662,95 leiDurata de implementare : 21 luni

Obiectivul general :dezvoltarea turismului în judeţul Brăila prin valorificarea unicităţii patrimoniului cultural tradiţional al judeţului.Obiectivele specifice: Reabilitarea şi punerea în valoarea a sediului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ;Creşterea ponderii turismului şi culturii brăilene, ca factor care stimulează creşterea economică a regiunii, respectand principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului;Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională;Conformarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii care să fie insoţită de revitalizarea în modernitate a unor moduri de vieţuire tradiţionale;Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu: instalaţiile electrice de iluminat, prize şi curenţi slabi, echipament sanitar, instalaţii de încălzire;Creşterea calităţii resurselor umane în sectorul turistic.

Page 5: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PANAIT ISTRATI” – UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL ÎN JUDEŢUL BRĂILA

Valoare totala : 12.375.797,46 leiDurata de implementare: 36 luni

Obiectiv general : crearea unui pol de dezvoltare a turismului cultural in judetul Braila prin diversificarea serviciilor oferite de Biblioteca judeteana “Panait Istrati”

Obiective specifice : * Recuperarea omogenităţii şi densităţii sitului destructurat, ca parte componentă a întregului arhitectonic „Centrul Istoric al Municipiului Braila”, prin reconstituirea spaţial-volumetrică a ansamblului arhitectural „Biblioteca Panait Istrati”* Modernizarea şi diversificarea serviciilor de turism cultural la nivelul municipiului Brăila. Îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului au avut la bază recompunerea spaţial-volumetrică a ansamblului arhitectural al Bibliotecii Judeţene din Piaţa Poligon nr.4 cu un spaţiu având o suprafaţă de 2046 mp, dispus pe 5 nivele, care va asigura depozite de carte, carte rară, manuscrise, săli de lectură, săli de imprumut, atelier pentru prelucrare carte şi intreţinere, spaţii administrative. Proiectul a implementat activităţi de protecţie, conservare, modernizare a utilităţilor aferente, amenajări şi dotări, vizând punerea în valoare a cladirii de patrimoniu în care îşi desfaşoară activitatea Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”.

Page 6: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PANAIT ISTRATI” – UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL ÎN JUDEŢUL BRĂILA

Îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului au avut la bază recompunerea spaţial-volumetrică a ansamblului arhitectural al Bibliotecii Judeţene din Piaţa Poligon nr.4 cu un spaţiu având o suprafaţă de 2046 mp, dispus pe 5 nivele, care va asigura depozite de carte, carte rară, manuscrise, săli de lectură, săli de imprumut, atelier pentru prelucrare carte şi intreţinere, spaţii administrative.

Proiectul a implementat activităţi de protecţie, conservare, modernizare a utilităţilor aferente, amenajări şi dotări, vizând punerea în valoare a cladirii de patrimoniu în care îşi desfaşoară activitatea Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” prin :Organizare de festivaluri literareOrganizare/gazduire de cenacluri literareOrganizare de schimburi culturale si istorice bilateraleOrganizare de ateliereGazduirea unor activitati ale altor organizatii

Page 7: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

“Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Braila”

Valoare totala : 2.620.811,07 leiDurata de implementare: 41 luniObiectiv general : imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala din judetul Braila si din regiune prin prin echiparea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila Obiective specifice : * Asigurarea continuitatii actului medical in domeniul pneumoftiziologie, in judetul Braila, prin creşterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulatoriu ;* Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Braila la serviciile medicale de pneumoftiziologie prin cresterea capacitatii de preluare a cazurilor si de acordare a asistentei medicale in cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila ;* Cresterea calitatii si diversificarea serviciilor medicale de specialitate acordate in ambulatoriu prin cresterea performantei echipamentelor medicale de specialitate;* Conformarea cu prevederile legislatiei in vigoare cu privire la organizarea si functionarea ambulatoriilor de specialitate ;* Reducerea cheltuielilor pentru dotarea cu echipamente medicale ale ambulatoriului, precum si eliminarea cheltuielilor pentru inchirierea aparaturii medicale de specialitate;* Reducerea emisiilor de Raze X si respectarea normativelor privind utilizarea aparatelor cu radiatii ionizante

Page 8: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

“Modernizarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Braila, corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologie”

Valoare totala : 2.165.797,12 leiDurata de implementare: 41 luniObiectiv general : imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala din judetul Braila si din regiune prin reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului integrat Spitalului Judetean de Urgenta Braila, corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologieObiective specifice : * Asigurarea continuitatii actului medical in domeniul obstetrica-ginecologie, in judetul Braila, prin cresterea ponderii serviciilor de specialitate acordate in ambulatoriu;* Imbunatatirea accesului populatiei feminine din judetul Braila la serviciile medicale de obstetrica si ginecologie prin cresterea capacitatii de preluare a cazurilor si de acordare a asistentei medicale in cadrul ambulatoriului integrat Spitalului Judetean de Urgenta Braila, corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologie;* Cresterea calitatii si diversificarea serviciilor medicale de specialitate acordate in ambulatoriu prin crearea unui spatiu adecvat de desfasurare a activitatii si de cresterea performantei echipamentelor medicale de specialitate;* Conformarea cu prevederile legislatiei in vigoare cu privire la organizarea si functionarea ambulatoriilor de specialitate;* Cresterea eficientei energetice a cladirii reabilitate

Page 9: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

“Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”

Valoare totala : 35.660.035,76 leiDurata de implementare: 41 luniObiectiv general : imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala din judetul Braila si din regiune prin echiparea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta BrailaObiective specifice : * Asigurarea continuitatii actului medical, in judetul Braila, prin cresterea ponderii serviciilor de specialitate acordate in ambulatoriu;* Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Braila la serviciile medicale de specialitate prin cresterea capacitatii de preluare a cazurilor si de acordare a asistentei medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate Integrat in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila* Cresterea calitatii si diversificarea serviciilor mdicale de specialitate acordate in ambulatoriu prin cresterea performantei echipamentelor medicale de specialitate;* Conformarea cu prevederile legislatiei in vigoare cu privire la organizarea si functionarea ambulatoriilor de specialitate;* Reducerea cheltuielilor pentru mentinerea functionala a aparaturii exietente uzate fizic si moral;* Cresterea eficientei energetice a cladirii reabilitate

Page 10: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

“Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”

Urmare a lucrarilor executate au rezultat : 43 cabinete pentru consultatii si un salon internari de zi (5 cabinete fizioterapie, 2 cabinete chirurgie, 2 cabinete neurologie, 1 cabinet obstetrica-ginecologie, 1 cabinet logopedie, 2 cabinete dermatologie, 3 cabinete explorari functionale, 1 cabinet medicina interna, 1 cabinet endocrinologie, 2 cabinete oncologie, 1 cabinet nefrologie si cardiologie, 1 cabinet chirurgie vasculara, 1 cabinet chirurgie toracica si neurochirurgie, 1 cabinet ortopedie, 3 cabinete oftalmologie, 2 cabinete radiologie, 7 cabinete radioscopie,1 cabinet chirurgie buco-maxilo-faciala, 1 cabinet chirurgie reparatorie si arsi, 1 cabinet chirurgie ortopedie infantila, 1 cabinet urologie,1 cabinet ORL;), 6 grupuri sanitare dintre care 2 grupuri sanitare pe sexe, 1 grup pentru persoane cu handicap si 3 pentru cadre sanitare, 2 depozite, unul pentru material radiologic; 2 camere de observatii; 5 camere de comanda; 11 sali de asteptare;11 holuri; 1 debara

Suprafata totala amenajata este de 373,54,01 mp la parter -corp A, 1528,13 mp la etajul 1-corp B si 366,01 mp la etajul 2 -corp B.

A fost achiziţionată aparatură medicală nouă, cum ar fi: echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică RMN, echipament pentru diagnostic imagistic prin tomografie computerizată CT, aparat Roentgen mobil pentru radioscopii şi radiografii, ecografe de înaltă performanţă pentru utilizare multiplă, ecograf doppler color cu aplicaţii în cardiologie, aparatură pentru fizioterapie, pentru investigaţii neurologice, mese de operaţii, truse cu intrumentar nou pentru toate specialităţile ambulatoriului, precum şi mobilier nou pentru cabinete şi săli de aşteptare.

Page 11: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

„Restructurare si largire a drumului judeţean Viziru, Cuza Vodă, Mihai Bravu”

Valoare totala : 56.692.917,37 leiDurata de implementare: 38 luniObiectiv general : reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 211A / 212 între localităţile Viziru, Cuza-Vodă, Mihai Bravu în vederea dezvoltării reţelelor de transport local şi regional şi îmbunătăţirii accesului şi mobilităţii populaţiei către zonele industriale şi turistice, a bunurilor şi serviciilor, pentru dezvoltarea economică din Regiunea de dezvoltare Sud-Est.Obiective specifice : * Asigurarea continuitatii actului medical in domeniul obstetrica-ginecologie, in judetul Braila, prin cresterea ponderii serviciilor de specialitate acordate in ambulatoriu;* Imbunatatirea accesului populatiei feminine din judetul Braila la serviciile medicale de obstetrica si ginecologie prin cresterea capacitatii de preluare a cazurilor si de acordare a asistentei medicale in cadrul ambulatoriului integrat Spitalului Judetean de Urgenta Braila, corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologie;* Cresterea calitatii si diversificarea serviciilor medicale de specialitate acordate in ambulatoriu prin crearea unui spatiu adecvat de desfasurare a activitatii si de cresterea performantei echipamentelor medicale de specialitate;* Conformarea cu prevederile legislatiei in vigoare cu privire la organizarea si functionarea ambulatoriilor de specialitate;* Cresterea eficientei energetice a cladirii reabilitate

Page 12: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

Vă mulţumesc!

Valentina FiloteInspector principal

Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila

Tel.: 0239/619.700 #266Fax: 0239/619.047

E-mail: [email protected]

Page 13: Proiecte Regio în judetul Brăila

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!Proiecte selectate în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţatede Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

www.inforegio.ro

Consiliul Judetean Braila

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României