Proiectarea Retelelor

7
Ministerul Educației al Republicii Modova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Fizică si Inginerie Catedra: Fizică Aplicată și Informatică Cursul: Proiectarea Retelelor Lucrare de laborator Nr.1 Tema: „Realizarea diagramelor de retea cu MS Visio” Efectuat de studentul grupei 4.1 anul IV: Săculțanu Gheorghe

description

Laborator

Transcript of Proiectarea Retelelor

Page 1: Proiectarea Retelelor

Ministerul Educației al Republicii ModovaUniversitatea de Stat din MoldovaFacultatea de Fizică si Inginerie

Catedra: Fizică Aplicată și InformaticăCursul: Proiectarea Retelelor

Lucrare de laborator Nr.1

Tema: „Realizarea diagramelor de retea cu MS Visio”

Efectuat de studentul grupei 4.1 anul IV:

Săculțanu Gheorghe

Controlat de:lector universitar,Gladei A.

Chișinău 2015

Page 2: Proiectarea Retelelor

Conditiile:

Este data o clădire cu 4 etaje,cu înăltimea etajului 3.6m,grosimea podurilor 40cm si grosimea peretilor interni 33cm.

La fiecare etaj avem cîte un departament din patru birouri alăturate de dimensiuni k x n metri, lungimea internă a coridorului 4k+1,lătimea coridorului 2m.Usile si ferestrele sunt amplasate exact la mijlocul peretilor.

k=lătimea biroului=4+Numărul subgrupei=4+2=6 => k=6;

n=lungimea biroului =6+4=10 => n=10;

Lungimea intern ă a coridorului va fi 4k+1=4*6+1=25m(4 birouri a cite 6 m +1 m grosimea peretilor)

Fie că locul amplasării nodurilor concentrate de birou este Lh5-mijlocul peretelui opus usii de intrare ,comutatoarele de etaj se vor instala în biroul doi ,iar ruterul de campus –la etajul 2.

Schitarea diagramei logice a retelei la nivel de campus.

Sunt vizibile 8 dintre cele 16 segmente de retea de birou în bază de concentrator (hub), conectate în patru retele de departament/etaj în bază de comutator,conectate într-o retea de campus cu un router.

Fig:1.1

Page 3: Proiectarea Retelelor

În fiecare birou de 18x6m sunt instalate cîte 10 calculatoare cîte 5 de-a lungul peretilor de 6 m la distanta de 1m fiecare + cîte 0,5m de la ambele capete.Două periferice sunt simetric amplasate fată de concentrator (hub,switch,router) la 1 metru ,sub geam.

Doar în biroul 2 de la etajul 2 se contin toate 3 concentratoare:de nivel birou,departament si campus.În birourile cu numărul 2 din departamentele 1,3 si 4 se vor contine concentratoare de nivel birou si departament.În toate celelalte birouri se va contine doar cîte un concentrator de nivel birou.

Lungimea unui segment,de exemplu Lh1,este o linie frîntă de la statia 1 spre hub,care se constituie din 0,5m spre statie +5m de-a lungul peretelui +2m de la peretele lateral spre hub.Deci reteaua de birou are 12 segmente de cablu,cîte 6 perechi egale amplasate simetric.Atunci lungimea sumară a cablului necesar pentru cablarea unui birou va fi:

Lh3et3=L1+L2+L3+L 4+L5+L6+L7+ L8+L9+L10+L11+L12=¿

= (1,5m+12m+ 10m +8m +6m +4m) *2=83 m;

Schi ț area diagramei fizice a birului 3 de la etajul 2

Fig:1.2

Page 4: Proiectarea Retelelor

Schițarea diagramei fizice a departamentului(etaj)care conectează pe orizontală între ele 4 rețele.

Fig:1.3

Lungimea cablului pentru 4 birouri: 83m*4=332 m;

Lungimea cablului necesar pentru un departament: Lb1=3,33m(de la hub pina la perete)+6,33m(latimea biroului 2+perete)+3m+0,5m=13,16m;Lb2=3,33m+3m+0,5m=6,83m;Lb3=3m+0,5m=3,5m;Lb4=3,33m+3m+0,5m=6,83m;Ltotal=332m+13,16m+6,83m+3,5m+6,83m=362,32 m

Page 5: Proiectarea Retelelor

Schițarea diagramei fizice a rețelei de campus,care conectează între ele patru rețele de departament prin ruterul aflat la etajul 2 în biroul 3.

Fig:1.4

Cablarea la nivel de campus:Inaltimea podului=3,6 m; Distanta de la podea la priza=1 m; Grosimea podului=0,4 m;Routerul se afla la etajul 2, biroul 3Ld1=(3,6m-1m)+0,4m+1m=4m;Ld2=1m;Ld3=1m+0,4m+2,6m=4m;

Page 6: Proiectarea Retelelor

Ld4=1m+0,4m+3,6m+0,4m+2,6m=8m;Ldtotal=4m+1m+4m+8m=17m;

Lcampus=4*362,32m+Ldtotal=1466,28 m;

Concluzie:

In urma efectuarii acestei lucrari de laborator am facut cunostinta cu acest pachet de proiectat retele care este numit MS Visio. In cursurile anterioare am lucrat pe aceiasi tema insa in alt pachet care este denumit Cisco Packet Tracer unde la fel am avut la baza sa model o retea si sa demonstram functionalitatea retelei. Am ramas impresionat de posibilitatile ce le poseda acest program, scop ce a fost pusa in fata a fost realizat, itemii la fel. Impresii si experineta buna a ramas la mine in urma elaborarii laboratorului.