PROIECTAREA RETELELOR DE MONITORIZARE - ahgr · 2020. 12. 12. · UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI...

of 5 /5
www.unibuc.ro UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Geologie ş i Geofizicã www.gg.unibuc.ro Program master: Inginerie geologică si geotehnică ambientală PROIECTAREA RETELELOR DE MONITORIZARE Titular curs : Daniel Scrădeanu Structura referatului pentru examen Introducere .................................................................................................................... 1 1. Metodologia proiectării reţelelor de monitorizare ................................................ 2 2. Optimizarea unei retele de monitorizare ............................................................... 2 2.1. Date utilizate pentru aplicaţie ......................................................................... 2 2.2. Entropia 2D a reţelei de monitorizare ............................................................ 3 2.3. Entropia 1D a reţelei de investigare................................................................ 3 Notă............................................................................................................................ 3 2.4. Metoda punctului fictiv ................................................................................... 4 CONCLUZII ...................................................................................................................... 4 Indicaţii privind redactarea referatului .......................................................................... 5 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................. 5 Minima ....................................................................................................................... 5 Suplimentară .............................................................................................................. 5

Embed Size (px)

Transcript of PROIECTAREA RETELELOR DE MONITORIZARE - ahgr · 2020. 12. 12. · UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI...

CARACTERIZAREA GEOSTRUCTURILOR PRIN SIMULARE GEOSTATISTICAwww.gg.unibuc.ro
PROIECTAREA RETELELOR DE MONITORIZARE Titular curs : Daniel Scrdeanu
Structura referatului pentru examen
2.1. Date utilizate pentru aplicaie ......................................................................... 2
2.2. Entropia 2D a reelei de monitorizare ............................................................ 3
2.3. Entropia 1D a reelei de investigare ................................................................ 3
Not ............................................................................................................................ 3
CONCLUZII ...................................................................................................................... 4
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................. 5
Minima ....................................................................................................................... 5
Suplimentar .............................................................................................................. 5
www.gg.unibuc.ro
Introducere
Se vor preciza:
Tipuri de reele de monitorizare: o regionale si functionale in prezent pe “Planeta albastra”. o locale/regionale pentru monitorizarea mediului geologic din Romania
Obiective ale proiectrii reelelor de monitorizare
Dificulti în realizarea reelelor de monitorizare O scurt sintez a categoriilor de parametri monitorizai pentru prognoza i evaluarea hazardelor naturale i antropice : cutremure, alunecri de teren, contaminarea solului, contaminarea acviferelor, subsiden minier Parametrii identificati vor fi grupai în: calitativi/alfanumerici i cantitativi/numerici
1. Metodologia proiectrii reelelor de monitorizare
Se vor prezenta sintetic succesiunea i opiunile operaionale pentru proiectarea reelelor de monitorizare cu referire la tehnologiile utilizate pentru transmitere i stocare:
etapele proiectrii reelelor de monitorizare: o http://www.ahgr.ro/media/181572/3.2.0.-reducrea-erorilor.pdf
metoda entropiei i metoda punctului fictiv:
o http://www.ahgr.ro/media/182313/metodica-investigarii-_prm.pdf
2. Optimizarea unei reele de monitorizare
Un studiu de caz realizat pe un set de date pentru o variabil numeric V .
2.1. Date utilizate pentru aplicaie
Datele pentru aplicaie sunt grupate într-un fiier de tip xls care este repartizat studenilor conform listei afisate pe site (http://ahgr.ro/specialisti/daniel- scradeanu/3_geostatistica/monitoring.aspx ). Fiierul excel conine:
o coordonatele punctelor de observaie initiale ( N ) ale reelei de monitorizare ( Ni ,...,2,1 ):
ii YX ,
o valorile variabilei monitorizate la momentul iniial în toate punctele de observaie:
oTV
o serii de timp de 50 de valori în fiecare punct de observie:
111 ,, TYXV , 211 ,, TYXV ,..., 5011 ,, TYXV
.....................................................................
1,, TYXV NN , 2,, TYXV NN ,..., 50,, TYXV NN
o abaterea standard maxim acceptat ( KSD ) ( KSD : Kriging Standard Deviation) impus de beneficiarul reelei de monitorizare.
Pentru calculul erorilor de estimare, toi studenii vor folosi: o riscul asumat %10
www.gg.unibuc.ro
Evaluarea entropiei 2D a reelei de investigare trebuie s conin:
prezentarea principiului metodei de evaluare a entropiei 2D
calculul valorii a entropiei medii 2D pentru zona monitorizat realizat
pentru separarea amplitudinii de variaie a variabilei studiate în minimum
trei grupe valorice
momentul iniial ( oTV : harta contural)
2.3. Entropia 1D a reelei de investigare
Entropia 1D va fi calculat pentru fiecare punct de observaie al reelei de investigare, pe baza seriilor de timp de minimum 50 de valori din fiecare punct de observaie, i va conine:
prezentarea principiului metodei de evaluare a entropiei 1D
calculul valorii entropiei medii 1D pentru seriile de timp din punctele de
investigare
zonarea suprafeei investigate în funcie de entropiile 1D din fiecare punct
de observatie, pentru a evidenia zonele în care este necesar reducerea
intervalului de timp ( t ) dintre dou msurtori succesive, pentru reducerea
entropiei seriilor de timp.
Not
Metodologia de calcul pentru metoda entropiei se gsete în suportul logistic de pe site-ul dedicat metodologiei de configurare a reelelor de monitorizare
principiul metodei entropiei:
o http://www.ahgr.ro/media/180280/entropie_1d.xls
o http://www.ahgr.ro/media/180283/entropie_2d.xls
www.gg.unibuc.ro
Metoda punctului fictiv trebuie s stabileasc punctele de observaie suplimentare care asigur reducerea KSD , pe toata suprafaa monitorizat, sub valoarea maxim admis,precizata în fiierul excel ( pe coloana cu valorilor variabilei
la momentul iniial: V(To):KSD<=...)
o Analiza variografic a variabilei oTV
Calculul variogramei de suprafa Estimarea caracteristicilor structurii spaiale:
Modelul de variogram
Parametrii de anizotropie o Raportul de anizotropie ( rR / ) o Orientarea direciei de continuitate maxim( )
o Estimarea distribuiei abaterii standard de interpolare ( KSD ) o Identificarea zonelor cu abateri standard de interpolare mai mari
decat KSD maxim. o Stabilirea poziiei punctelor “fictive” necesare reducerii KSD sub
valoarea maxim admis o Recalcularea KSD dup introducerea punctelor “fictive”. o Definitivarea reelei de monitorizare. o Calculul i reprezentarea grafic a distribuiei erorilor de estimare
pentru reeaua de monitorizare definitivat, pentru un %10 , N i KSD utilizând funcia din excel:
),,,(,, NyxKSDCONFIDENCEyx jiji
în care ji yx , sunt coordonatele nodurilor reelei de interpolare
pentru KSD Finalizarea aplicarii metodei punctului fictiv trebuie ilustrat cu:
harta cu poziia punctelor de monitorizare iniiale;
harta distribuiei KSD iniiale cu evidenierea zonelor în care este depit KSD maxim acceptat;
harta cu poziia punctelor fictive care reduc KSD sub valoarea maxim acceptat
harta cu distribuia valorilor variabilei ii yxV , i a erorilor de estimare
( ,, ji yx ) pentru reeaua final de monitorizare, completat cu punctele
fictive.
CONCLUZII
O sintez a interpretrii celor trei parametri care cuantific eficiena reelei de monitorizare pentru estimarea distribuiei în spaiu i a variabilitii în timp pentru variabila monitorizat V :
Entropia 1D
Entropia 2D
www.gg.unibuc.ro
Textul referatului trebuie s respecte structura propus
Textul va fi trimis în format pdf pe adresa: [email protected]
Termenul de predare: pân în ultima zi a sesiunii: 7 februarie 2021
BIBLIOGRAFIE
Minima
Suplimentar Bomboe, P., Geologie matematicã (vol. I, Analiza statisticã a datelor geologice), Editura Universitãtii din Bucuresti, 1979. Delhomme, J.P., Les variables regionalisees dans les sciences de l'eau, B.R.G.M., Deuxieme serie, no4, Section III, Deutsch, C.V., Journel, A.G., GSLIB: Geostatistical Software Library, New York, Oxford University Press, 1992. Journel, A.G., Huijbregts, Ch.J., Mining Geostatistics, Academic Press,London, 1978. Laffite, P., Traité d’informatique géologique, Masson et Cie Editeurs, Paris. Matheron, G., Traite de Geostatistique Appliquee, (tome I), Technip, Paris, 1976. Matheron, G., Traite de Geostatistique Appliquee, (tome II), Technip, Paris, 1963. Matheron, G., La theorie des variables régionnalisées, et ses applications, Matheron, G., Estimer et choisir, Les Cahiers du Centre de Morphologie Mathematique de Fontainebleau, Fascicule 7, Ecole de mines de Paris, 1978. Murgu,M., Analiza retelelor de explorare si valorificarea optimå a zåcåmintelor minerale, Tipografia Univ.Bucuresti, 1979. Paris, 1991. Scrãdeanu, D., Mihnea, G., L'etude de variationes spatiales de grandeurs hydrogeologique a l'aide du krigeage, Analele Univ.Bucuresti, 1987. Scrãdeanu, D., Optimizarea metodelor de explorare a zãcãmintelor de lignit, Tezã de doctorat, Univ.Buc, 1993. Scrãdeanu, D., Informaticå geologicå, Editura Univ.Bucuresti, 1995. Scrãdeanu, D., Modele geostatistice în Hidrogeologie, vol.I, Editura didacticå si Pedagogicå, R.A.-Bucuresti, 1996. Zorilescu, D., Modele operationale ale problemelor miniere, Editura tehnicã. Bucuresti, 1981. Zorilescu, D., Introducere în geostatistica informationalã, Editura Academiei, Bucuresti, 1990.