Proiect suspensie - UTCN

of 28 /28
UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MECANICĂ SPECIALIZARE AUTOVEHICULE RUTIERE DISCIPLINA CALCULUL ŞI CONSTRUCŢIA AUTOVEHICULELOR II PROIECT C.C.A. II SUSPENSIA AUTOVEHICULULUI

description

Proiect suspensie AR - IV

Transcript of Proiect suspensie - UTCN

UNIVERSITATEATEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MECANICSPECIALIZARE AUTOVEHICULE RUTIEREDISCIPLINA CALCULUL I CONSTRUCIA AUTOVEHICULELOR IIPROIECT C.C.A. IISUSPENSIAAUTOVEHICULULUIndrum!"r# S!ud$n!# Anu% IV&ru'( )*+,-)*+-1. Tem proiectCalculul i construcia suspensieiautovehicululuiCalculul i proiectarea suspensiei autovehicululuiS .$ 'r"/$0!$1$ 2/ 0(%0u%$1$ " .u.'$n./$ '$n!ru un m"!"r 0u ('r/nd$r$ 'r/n .03n!$/$4 (%unu/ (u!"5$6/0u% V7 P"%" +.)/4 '"rn/nd d$ %( urm!"(r$%$ d(!$ /n/8/(%$ 9An$:( +;# !/'u% m"!"ru%u/ 0/%/ndr$$( numru% d$ 0/%/ndr/ !ur(8/( d$ 'u!$r$ m(:/m 'u!$r$( n"m/n(% 0u'%u% d$15"%!(! r('"r!u% d$ 0"m'r/m(r$ u% (0$.!u/ ./.!$m $.!$ 0 0$%$ d"u =(.0u%$ .$ m/20 @n '(r(%$%4 %.3nd r"(!( @n'$rm(n$n8 5$r!/0(% '$ 0(r".(=/%. F/