Proiect pro lectura

13
Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi comunicare , a gustului pentru lectură, pentru valorificarea potenţialului creativ al elevului. PROIECT Pro-lectura OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE În toate demersurile pe care le întreprindem avem în vedere: -să stimulăm interesului pentru lectură al elevilor; -să formăm unele criterii axiologice prin care elevii să distingă singuri ce şi când să citească; - să descopere, fără constrângerile „catalogului” plăcerea de a citi; -să favorizăm schimbul de opinii cu privire la textele citite; -să prezinte în manieră proprie cărţi citite şi personaje îndrăgite; -să-l comemorăm pe Marele poet Eminescu; -să marcăm „Ziua mondială a cărţii“; -să dezvoltăm competenţe de comunicare, socializare, receptare a unui text.

Transcript of Proiect pro lectura

Page 1: Proiect pro lectura

Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi comunicare , a gustului pentru lectură, pentru valorificarea potenţialului creativ al elevului.

PROIECT

Pro-lectura

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE

În toate demersurile pe care le întreprindem avem în vedere:-să stimulăm interesului pentru lectură al elevilor;-să formăm unele criterii axiologice prin care elevii să distingă singuri ce şi când să citească;- să descopere, fără constrângerile „catalogului” plăcerea de a citi;-să favorizăm schimbul de opinii cu privire la textele citite;-să prezinte în manieră proprie cărţi citite şi personaje îndrăgite;-să-l comemorăm pe Marele poet Eminescu;-să marcăm „Ziua mondială a cărţii“;-să dezvoltăm competenţe de comunicare, socializare, receptare a unui text.

Page 2: Proiect pro lectura

-Elevii şi profesorii Şcolii cu clasele I-VIII Nr.1 „ Iorgu Radu” – Bârlad; - Elevii şi profesorii Şcolii cu clasele I-VIII Pogana;- părinţii;- membrii comunităţii locale.Grupul ţintă al proiectului il constituite un număr de 160 de elevi. În urma discuţiilor avute cu bibliotecarii scolilor implicate, cât si în cadrul orelor de curs, am constatat dezinteres faţă de lectură. Copii nu mai au disponibilitatea de a citi, de a se implica afectiv în actul lecturii.

GRUPUL ŢINTĂ

PARTENERI

COORDONATOR PROIECT

Prof. Coman Alina, Şcoala nr.1, “Iorgu Radu”

- Şcoala cu clasele I-VIII Pogana;

- Centrul „Mihai Eminescu” Bârlad; - Biblioteca Casei de Cultură a Sindicatelor „ George Tutoveanu”;

- Librăria “Enciclopedia”.

Page 3: Proiect pro lectura

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

-Poartă deschisă spre univers -Gustul dulce al lecturii-Obiceiul românesc – Literatură de suflet-Mihai Eminescu – O lume dăruită nouă-Parada personajelor îndrăgite-Târgul de carte-Ziua mondială a cărţii / Oameni-carti-Noi suntem Pro- lectura-Drumul spre o carte nouă ...

Page 4: Proiect pro lectura

OBICEIUL ROMÂNESC- LITERATURĂ DE SUFLETProiect derulat în parteneriat cu C.D.I. Pogana

Tipul activităţii: cultural - artisticData/perioada de desfăşurare: decembrie 2011Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele I-VIII PoganaNumărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevi 36, cadre didactice 3, părinţi 3Responsabil: responsabil C.D.I. POGANA, prof. Coman Octavian Ilie, prof. Damian Ramona, Prof. Coman AlinaBeneficiari: elevi, cadre didactice, părinţiMetode/mijloace de realizare: texte populare, colinde, mituri, obiceiuri, realizarea unor costume specifice sărbătorilor de iarnă. Modalităţi de evaluare: scenetă religioasă şi un concert de colinde.Descrierea pe scurt a activităţii: Elevii Scolii Nr 1 Bârlad vor vizita C.D.I-ul Şcolii Pogana. Următorul moment îl reprezintă activitatea cultural-artistică susţinută de elevii Şcolii cu clasele I-VIII Pogana. În final copiii Şcolii Nr. 1 “ Iorgu Radu” au oferit daruri celor care au pregătit programul artistic şi au socializat.

Page 5: Proiect pro lectura

PRIMIREA INVITAŢILOR

Page 6: Proiect pro lectura

OBICEIUL STRĂMOŞESC-LITERATURĂ DE SUFLET

Page 7: Proiect pro lectura

SCENETA RELIGIOASĂ “ IROZII”

Page 8: Proiect pro lectura

PLUGUŞORUL

Page 9: Proiect pro lectura

PĂSTRĂTORI AI TRADIŢIEI

Page 10: Proiect pro lectura

PLUGUŞORUL

Page 11: Proiect pro lectura

AM PRIMIT DARURI DE SUFLET – CĂRŢI

Page 12: Proiect pro lectura

ÎNTRE NOII PRIETENI

Page 13: Proiect pro lectura

NE VOM REVEDEA