Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

17
Evaluarea si certificarea competentelor Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite in mediu non-formal si profesionale dobandite in mediu non-formal si informal informal Proiect finantat din fonduri Phare Proiect finantat din fonduri Phare

description

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite in mediu non-formal si informal Proiect finantat din fonduri Phare. Proiect Phare S.C. IMSAT S.A. CONFERINTA DE DISEMINARE A REZULTATELOR PROIECTULUI PHARE Bucuresti, 21 ianuarie 2008. Proiect Phare S.C. IMSAT S.A. Proiect - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Page 1: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite in mediu non-formal si informaldobandite in mediu non-formal si informal  

Proiect finantat din fonduri PhareProiect finantat din fonduri Phare

Page 2: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

CONFERINTA DE CONFERINTA DE DISEMINARE A DISEMINARE A

REZULTATELOR REZULTATELOR PROIECTULUI PHAREPROIECTULUI PHARE

Bucuresti, 21 ianuarie 2008Bucuresti, 21 ianuarie 2008

Page 3: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect„EVALUAREA SI CERTIFICAREA COMPETENTELOR

PROFESIONALE DOBANDITE IN MEDIU NON-FORMAL SI INFORMAL”

Contract de grant Phare/2004/016-772.04.02.02.01.01.110

Parteneri de proiect: S.C. IMSAT S.A. BUCURESTI

S.C. IMSAT NEAMT S.R.L. CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR

PROIECT DERULAT IN CADRUL SCHEMEI DE GRANT PHARE 2004Dezvoltarea Resurselor UmanePromovarea Capitalului Uman

Page 4: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Factori determinanti

Factorii ce au determinat necesitatea accesarii proiectului Phare:

EVALUAREA SI CERTIFICAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE

DOBANDITE IN MEDIU NON-FORMAL SI INFORMAL

Dna. Cristina UrateCoordonator Recrutare

Page 5: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

1. Factori nationali

1.1 Migrarea fortei de munca calificate1.2 Sistemul educational preuniversitar romanesc neadaptat

schimbarilor aparute pe piata muncii

2. Factori regionali (regiunea Nord Est)

3. Factori particulari

3.1 Dezvoltarea accentuata a sectorului constructiilor si domeniilor aferente si implicit, participarea IMSAT SA la un numar sporit de proiecte in tara si in strainatate

3.2 Existenta in cadrul companiei a personalului cu competente profesionale dobandite pe cale non-formala, dar nerecunoscute dpdv al calificarii

Page 6: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

1. Factori nationali

Migratia fortei de munca

Catre tarile cu economii dezvoltate32.500 de romani au plecat in 2007 la munca prin ANOFM in tari precum Germania, Spania si Franta mai ales in domeniile constructii , agricol, gastronomic si medical si alte 15.000 de persoane au plecat folosind agentii de recrutare private cu predilectie in tari europene, dar si de pe continentul american

Dinspre zonele mai putin dezvoltate ale Romaniei catre zonele mai dezvoltate

Page 7: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Deficiente ale sistemul educational preuniversitar romanesc

Reforma invatamantului ce nu tine cont de necesitatile economiei actuale

Insuficiente scoli de arte si meserii Dotarile specifice precare ale scolilor de arte si meserii existente Programa teoretica stufoasa si practica aproape inexistenta Lipsa programelor de orientare profesionala in scolile generale, care

sa tina cont de abilitatile si inclinatiile elevilor, dar si de meseriile cele mai cautate la nivel regional si national, nivel salarial, etc

Atitudinea civica - lipsa cultivarii mandriei si respectului fata de anumite meserii

Page 8: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

2. Factori regionali – Regiunea Nord Est

Ponderea ridicata a populatiei concentrate in mediul rural - 59.23% Cel mai ridicat nivel al saraciei dintre toate regiunile - 40,7% Grad ridicat al populatiei ocupate in agricultura - 51,12% Rata ridicata a somajului in regiune 10.8% in raport cu media

nationala, iar la nivelul tinerilor (18-24 ani) este de 2.25 ori mai mare decat rata totala, segmentul 18-34 ani detine cea mai mare pondere a somerilor

Absenta unei redistribuiri a populatiei ocupate dinspre agricultura spre servicii si industrie

Adaptabilitatea scazuta a fortei de munca

Page 9: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

3. Factori particulari

Dezvoltarea accentuata a sectorului constructiilor si domeniilor aferente

Participarea IMSAT SA la un numar sporit de proiecte in tara si in strainatate

Cresterea necesitatii de personal calificat pentru realizarea proiectelor desfasurate

Existenta in cadrul companiei a personalului cu competente profesionale dobandite pe cale non-formala, dar nerecunoscute dpdv al calificarii

Page 10: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Solutii posibile ale crizei fortei de munca calificate

Participarea companiei la programe de evaluare, certificare si reconversie profesionala

Crearea de parteneriate de tip public privat in vederea calificarii pentru anumite meserii

Participarea la diverse programe la nivel national in vederea atragerii personalului calificat romanesc plecat la munca in strainatate

Importul de personal calificat din tari cu economie mai putin dezvoltata (Republica Moldova, India, China, Macedonia, etc)

Folosirea in mai mare masura a utilajelor si echipamentelor performante

Page 11: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Concluzii

Accesarea programului Phare reprezinta un pas important pentru revigorarea fortei de munca calificata pentru doua dintre cele mai cautate ocupatii din cadrul companiei (sudor si electrician in constructii), prin posibilitatea oferita de a evalua si certifica competentele profesionale dobandite in mediul non formal.

Proiectul face parte dintr-un plan mai larg de actiune al IMSAT SA, care urmareste atragerea de forta de munca calificata, dar si mentinerea acesteia, prin cresterea satisfactiei angajatului fata de conditiile de lucru si perspectivele oferite in cadrul companiei.

Page 12: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

ProblemeleProblemele ce se doreau a fi solutionate prin intermediul proiectului:

mobilitate si adaptabilitate scăzută a forţei de muncă; efectele restructurării întreprinderilor. rata ridicata a somajului in regiunea Nord - Est 10.8% lipsa unor spatii adecvate si a dotarilor necesare procesului de

instruire in special in scolile profesionale si de ucenici, care sa tina pasul cu nevoile mereu în schimbare ale pietei fortei de munca

lipsa acuta a personalului cu competente recunoscute, dar

dobandite pe cale non-formala de-a lungul vietii lor active

Page 13: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Obiective specificeObiective specifice ale proiectului se refera la:

scaderea deficitului de competente recunoscute si certificate la personalul muncitor din IMSAT si din sucursala Neamt cat si din regiunea Nord – Est;

actualizarea Standardelor Ocupationale pentru ocupatia de electrician in constructiielectrician in constructii si sudorsudor;

crearea unui corp de evaluatori de competente profesionale;

evaluarea si certificarea unui grup pilot de 20 de muncitori pentru cele doua ocupatii;

diseminarea rezultatelor in intreaga regiune pentru a face cunoscut centrul de evaluare precum si activitatile desfasurate de acesta.

Page 14: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Activitati primordialeActivitati primordiale din cadrul proiectului:

actualizarea Standardelor Ocupationale pentru meseriile de electrician in constructiielectrician in constructii si sudorsudor,

formarea si certificarea unor specialisti evaluatori pentru meseriile de electrician in constructiielectrician in constructii si sudorsudor

evaluarea si certificarea competentelor dobandite in mediu informal si non-formal unui grup pilot de 20 pe

persoane.

Page 15: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Rezultate obtinuteRezultate obtinute in cadrul proiectului:

doua Standarde OcupationaleStandarde Ocupationale actualizate si puse la dispozitia companiilor ce opereaza in domeniul constructiilor

4 evaluatori de competente profesionaleevaluatori de competente profesionale pentru meseriile de electrician in constructii si sudor

instrumente de evaluareinstrumente de evaluare realizate ce vor sta la baza activitatii viitorului centru de evaluare ce va fi infiintat

Evaluarea unui grup tinta de 20 de persoane20 de persoane pentru cele doua meserii abordate de proiect

Crearea bazelor necesare infiintarii centrului de evaluare si certificare a competentelor profesionale

Page 16: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Sustenabilitatea Sustenabilitatea proiectului:

Centrul de evaluare de competenteCentrul de evaluare de competente profesionale, ce va avea sediu la filiala din Piatra Neamt, va oferi servicii de evaluare profesionala pentru orice potential client, companie sau persoana fizica interesata din regiune de dezvoltare, precum si pentru toti angajatii din cadrul grupului IMSAT.

Page 17: Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Proiect Phare S.C. IMSAT S.A.

Echipa manageriala si tehnica a Echipa manageriala si tehnica a proiectuluiproiectului

va multumeste pentru prezenta!va multumeste pentru prezenta!