Proiect Ferma de Culturi Alternative

download Proiect Ferma de Culturi Alternative

of 19

Transcript of Proiect Ferma de Culturi Alternative

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  1/19

  PROIECT FERMA DE CULTURI ALTERNATIVE: PLANTETEHNICE SI AROMATICE

  1. Obiectul de activitate: cultivaea ceealel! "i a #la$tel! te%$ice&. A'#la"a'e$tul ()udet* l!calitatea* de"cieea a'#la"a'e$tului+

  P!iectul ,e'a de #la$te te%$ice "i a!'atice u'ea-a a ,i i'#le'e$tat i$)udetul Va$cea* C!'u$a Rui$e"ti* -!$a uala* #e ! "u#a,ata de 1/0 %a tee$aabil* #!#ietate #e"!$ala. A"iuaea 'i)l!acel! ,i$a$ciae.Mi)l!acele ,i$a$ciae v! ,i a"iuate di$ ,!$dui #!#ii "i i'#le'e$ta$d

  #!a'ul PNDR 'a"ua 11& i$"talaea ti$eil! ,e'iei i$ val!ae de 22000 3*

  $ea'bu"abili "i cae v! ,i ,!l!"iti #e$tu #!cuaea de utila)e "i 'a"i$i

  aic!le*$ece"ae #e$tu $!ua te%$!l!ie.

  3. R!tatia cultuil! &0145&016

  &014 &017 &01/ &018 &016

  CultuaSu#. %a

  CultuaSu#. %a

  CultuaSu#. %a

  CultuaSu#. %a

  CultuaSu#. %a

  Ma-ae 40 9au S#elta 20 S!,a$el 40MUSTARAL

  24Ma-ae

  40

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  2/19

  9au "#elta 40 S!,a$el 0MUSTARAL

  /0 Ma-ae 74 9au "#elta 40

  S!,a$el 40MUSTARAL

  70 Ma-ae 0 9au "#elta 24 S!,a$el 40

  MUSTARAL &0 Ma-ae 0 9au S#elta &0 S!,a$el 14 MUSTARAL &0

  TOTAL 170 170 170 170 170

  4. Planul de productie ANUL 2015

  NR.CRT

  CULTURA SUP.Ha

  PROD.MEDIE; %a($ "ud e"tul R!'?$iei. Ae e@edi$=a >$'u$ici#iul F!c@a$i. ude=ul Va$cea e"te "ituat la a$i=a di$te eiu$ilei"t!ice M!ld!va @i Mu$te$ia* cae eau de"#B=ite de ?ul Milc!v. E"tecu#i$" i$te c!!d!$atele e!a,ice 24& @i 2711 latitudi$e $!dicB @i&7& @i &/& l!$itudi$e e"ticB. SituatB >$ #atea de "ud5e"t a =Bii* lacubua Ca#a=il! Oie$tali* Va$cea c!$"tituie ! #u$te de leBtuB >$tecele tei #!vi$cii i"t!ice M!ld!va* aa R!'?$ea"cB @i Ta$"ilva$ia. Ca

  a@e-ae* "e >$veci$ea-B cu )ude=ul acBu la $!d* la $!d5e"te cu )ude=ulVa"lui* la e"t cu )ude=ul 9ala=i* cu )ude=ul Bila la "ud5e"t* la "ud cu )ude=ulu-Bu* ia la ve"t cu )ude=ul C!va"$a. Va$cea cu#i$de u$ teit!iu ,!atevaiat at?t di$ #u$ct de vedee al altitudi$ii @i al ,!'ei* c?t @i ca !ii$e @iv?"te e!l!ice.

  http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Foc%C5%9Fanihttp://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Foc%C5%9Fani
 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  3/19

  Relie,

  Di"#u" >$ te#te di$"#e ve"t "#e e"t* cu#i$de Mu$ ii Va$cei (cu de#e"iu$ilei$ta'!$ta$e 9e u i Le# a +* Dealuile Subca#atice i C?'#ia Sietului I$,ei!*'Bi$itB la $!d5e"t de P!di ul M!ld!vei (C!li$ele Tut!vei+ i la "ude"t de

  C?'#ia R?'$icului. Mu$ ii Va$cei "u$t 'u$ i de >$ce ie * alcBtui i di$ cul'i ce #!vi$ di$ ,a'e$taea #lat,!'ei de e!-iu$e de 1/00 ' (9!u 5 1/84 * LBcBu i 1/// *9iuiu 1/&0 * Piet!"u 17/& * Gb!i$a Fu'!a"B 174/+. DealuileSubca#atice* de#e"iu$ile c!li$ae i dealuile de #!di * cu#i$d dealuile >$alte ve"tice (d!uB iui >$te Valea Put$ei i Valea u itei+ de#e"iu$i i$tadelu!a"e (ta$"ve"al "au de5a lu$ul vBil! u i ei* Put$ei i Milc!vului* #ecu' i la cu'#B$a a#el! >$te ba-i$ul Milc!vului i R?'$ei+* dealuile >$alte MBuaOd!be til! 677 '+* laci"ul "ubca#atic* cae ,ace leBtua >$te DealuileSubca#atice. C?'#ia Sietului I$,ei! i C?'#ia R?'$icului* "e >$cli$B "#e e"t

  #?$B la altitudi$ea de &0 ' * la c!$,lue$ a R?'$icului SBat cu Sietul . C?'#iaSietului e#e-i$tB tea#ta cea 'ai de )!" de #e teit!iul )ude ului i "e i$ti$de >$te laci"ul "ubca#atic i ?ul Siet* cu "u#a,a a >$cli$atB de la ve"t la e"t i altitudi$ea cu#i$"B >$te &0 ' i 1&4 ' .

  C?'#ia >$altB "ituatB >$te laci" i ! li$ie ce tece #ela MBB e ti * V?$Bt!i* Milc!vul* TBtBa$u* R?'$ice$i i la e"t de Ci!B"ti* ae !altitudi$e de /0 ' >$ $!d i 4 ' >$ "ud. Ea ae a"#ectul u$ei "u#a,e e $etede*

  u ! >$vBluitB dat!itB #e-e$ ei u$! c!$ui aluvi!$ae >$te cae c?'#ia ,!'ea-B de#e"iu$i l!cale* cu ece" de u'iditate (b!lta V!eti$* Lacul Neu* aiade la e"t de CBiata+ dat!ate ad?$ci'ii edu"e la cae "e a,lB "tatul de a#B.

  La $!d de Valea u i ei * a"#ectul c?'#iei e#e-i$tB ,!'a u$ei #i"'e >$te#te ce c!b!aB cate Lu$ca Sietului* ia >$ a#!#ieea Ad)udului* la tea"eleSietului "e adauB cele ale T!tu ului .

  Ca'#ia )!a"B "e >$ti$de #e li$ia MBB e ti * V>$Bt!i* TBtBa$u* R?'$ice$i i dela e"t de Ci!B ti #?$B la albia Sietului* altitudi$ea ei ,ii$d de 440 ' >$ #atea de$!d i de &00 ' >$ cea de "ud. E"te caactei-atB #i$t5! "u#a,a B elativ $etedB* >$cli$atB >$ aceea i diec ie de "cuee a Sietului i e"te tave"atB de $u'e!a"e albii* 'ea$de i de#e"iu$i cu ece" de u'iditate* "e#aate >$te ele

  #i$ i$dui te ite .

  Re ea hidrografic

  Re eaua %id!a,icB a )ude ului Va$cea 'B"!aB 1/47 ' cu"ui de a#B

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Vranceihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Vranceihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gre%C8%99uhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gre%C8%99uhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Lep%C8%99ahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Lep%C8%99ahttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_Siretului_Inferior&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Moldoveihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Moldoveihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Subcarpa%C8%9Bii_de_Curbur%C4%83http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_Siretului_Inferior&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_R%C3%A2mnicului&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C4%83%C8%99e%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C4%83%C8%99e%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n%C4%83torihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Milcovhttp://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83t%C4%83ranuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicenihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cior%C4%83sti&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lacul_Negru&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_%C8%98u%C8%99i%C8%9Ba,_Sirethttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_%C8%98u%C8%99i%C8%9Ba,_Sirethttp://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca_Siretuluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Adjudhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Trotu%C8%99http://ro.wikipedia.org/wiki/Trotu%C8%99http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C4%83%C8%99e%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C4%83%C8%99e%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%AEn%C4%83torihttp://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83t%C4%83ranuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicenihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cior%C4%83%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cior%C4%83%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Vranceihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gre%C8%99uhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Lep%C8%99ahttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_Siretului_Inferior&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Moldoveihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Subcarpa%C8%9Bii_de_Curbur%C4%83http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_Siretului_Inferior&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_R%C3%A2mnicului&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C4%83%C8%99e%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n%C4%83torihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Milcovhttp://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83t%C4%83ranuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicenihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cior%C4%83sti&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lacul_Negru&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_%C8%98u%C8%99i%C8%9Ba,_Sirethttp://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca_Siretuluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Adjudhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Trotu%C8%99http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C4%83%C8%99e%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%AEn%C4%83torihttp://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83t%C4%83ranuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicenihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cior%C4%83%C8%99ti
 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  4/19

  c!di,icate cu u'Bt!aele "ubba-i$e %id!a,ice #i$ci#ale:

  1. Subba-i$ul Siet* 1.&0 Su#a,a a

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  5/19

  Tehnologia de cultivare a mazrii. Cultura de mazre, avantajoas i profitabil

  TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A MAZARII, CULTIVAREA MAZAREI,

  FISA TEHNOLOGICA MAZARE, CUM SE CULTIVA MAZAREA.

  E"te de d!it ca 'a-Bea "B u'e-e du#B #la$te cae #BB"e"c tee$ul deve'e*#e'i=?$d lucaea 'ai ti'#uie @i c?t 'ai c!ectB a "!lului* cae "B ,ie $ivelat* ,BBe"tui veetale @i buuie$i >$cB di$ t!a'$B. Cele 'ai bu$e e-ultate "e !b=i$ du#Bceeale #Bi!a"e @i du#B u$ele cultui #B@it!ae cu ec!ltae 'ai ti'#uie @i >$c!$di=iile >$ cae au ,!"t c!'bBtute bi$e buuie$ile.

  K$ R!'?$ia "tuctua cultuil! a i'#u"* ti'# >$delu$at* cultivaea 'a-Bii* >$

  #i'ul ?$d du#B #!u'b* ,l!aea5"!aelui* ",eclB de -a%B* cat!,* a#i=B (cue-ultate de"tul de bu$e+.

  Nu "e ec!'a$dB a'#la"aea cultuil! de 'a-Be du#B alte leu'i$!a"e* #e de! #ate* #e$tu a evita i"cuile ece"ului de a-!t* ia #e de altB #ate* di$ cau-a

  #e#etuBii @i a'#li,icBii atacului u$! b!li de alt,el* #e$tu "tuctua cultuil!di$ R!'?$ia a ,i $ea=i!$al "B "e e$u$=e al e,ectul a'eli!at! al leu'i$!a"ei >$a"!la'e$t.

  Ma-Bea e"te ! #la$tB cae $u "e aut!"u#!tB @i* ca atae* '!$!cultua e"teeclu"B. K$ ca-ul cultivBii e#etate a 'a-Bii #e acela@i tee$* a#ae ,e$!'e$ul de!b!"eala "!lului* cae "e 'a$i,e"tB* >$ #i$ci#al* #i$ tulbuBi bu@te de ce@tee*ab"e$=a ,!'Bii $!d!-itB=il! #e BdBci$i* #ute-iea BdBci$il! @i a tul#i$ii.Ace"te ,e$!'e$e "u$t acce$tuate de "ta$aea a#ei @i de ece"ul de a#B* dat!atec!'#actBii "!lului @i de$a)ului de,ectu!". K$ '!$!cultuB "e a'#li,icB>'buuie$aea tee$ului* atacul de b!li @i dBu$Bt!i* a"t,el cB #!duc=iile "cadc!$"ideabil. K$ #e-e$t* "e acce#tB cB 'a-Bea #!ate eve$i #e acela@i tee$ du#B

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  6/19

  52 a$i* ,BB i"c* cu c!$di=ia tatBii "e'i$=el!* >$ai$te de "e'B$at* >'#!tivab!lil!.

  La ?$dul "Bu* 'a-Bea e"te ! #e'eBt!ae ,!ate bu$B #e$tu 'ulte cultui @i! ecele$tB #e'eBt!ae #e$tu ?u* de!aece* "e ec!ltea-B ti'#uiu* ae !i$,lue$=B ,av!abilB a"u#a "tuctuii "!lului* "!lul e"te eavB$ @i "e #!ate aa >$c!$di=ii bu$e* >$ "!l B'?$e ! ca$titate a#eciabilB de 'ateie !a$icB @i de a-!t(cica 1*4 t "ub"ta$=B u"catB @i 05100 $ "!lele >$ cae u'ea-B "B ,ie "e'B$at ?u de t!a'$B. Su$t"itua=ii c?$d* du#B 'a-Bea ec!ltatB ti'#uiu* >$ lu$a iu$ie* "u$t "e'B$ate cultui"ucce"ive* cae ,!l!"e"c bi$e di"#!$ibilul te'ic B'a" #?$B >$ t!a'$B.

  Lucrrile solului n cultura mazrii

  #ez$iri%tirea.I'ediat du#B ec!ltaea #la$tei #e'eBt!ae @i elibeaeatee$ului de e"tui veetale* "e ec!'a$dB "B "e e,ectue-e ! lucae de de-'ii@tit*cu "c!#ul 'Bu$=iii buuie$il!* a e"tuil! veetale ('ii@tea+ @i a "tatului"u#e,icial al "!lului.

  Ar&tura.C?t 'ai cu?$d #!"ibil tee$ul "e aB cu #luul >$ aeat cu a#a"telatB* la ad?$ci'ea de &454 de c'. Cultivat!ii de 'a-Be ec!'a$dB* ade"ea* "B"e ae 'ai ad?$c dec?t #e$tu alte cultui >$de!"ebi #e "!luile ele* a,?$aeaad?$cB a "!lului ,av!i-?$d ! 'ai bu$B de-v!ltae a BdBci$il! >$ "tatuile ad?$ci

  ale "!lului.

  ABtuile e,ectuate vaa "e lucea-B >$ '!d e#etat #?$B >$ t!a'$B ("e B#ea-B+*lucBi #i$ cae e"te $ivelat tee$ul* "u$t 'Bu$=i=i bulBii @i "u$t di"tu"e

  buuie$ile cae B"a* educ?$d* a"t,el* e-eva de buuie$i.

  ABtuile e,ectuate du#B #e'eBt!ae cu ec!ltae 'ai t?-ie #!t ,i lucate >$cBdi$ t!a'$B "au #!t ,i lB"ate >$ ba-dB cudB. K$ '!d !bi@$uit* "e "u"=i$e

  $ece"itatea B#Bii @i $ivelBii aBtuii >$ t!a'$B* ceea ce !,eB ava$ta)ul cB* lade"#i'BvBae* tee$ul de u"ucB 'ai e#ede @i 'ai u$i,!' @i "e #!ate "e'B$a 'aideve'e cultivat!ii de 'a-Be di$ -!$ele "ecet!a"e (de e. D!b!ea+ #e,eBace"t "i"te' de lucae a "!lului.

  Pe a$u'ite tee$ui* @i >$de!"ebi >$ -!$ele cu "!lui ele @i u$de cad ca$titB=i'ai de #eci#ita=ii >$ "e-!$ul ece* B#aea @i $ivelaea tee$ului >$ t!a'$B #!t

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  7/19

  c!$duce la c!'#actaea eaeatB a "!lului #e ti'#ul ie$ii* ace"ta "e u"ucB 'aieu >$ #i'BvaB @i "e >$t?-ie "e'B$atul. K$ a"e'e$ea "itua=ii e"te de #e,eat caaBtua "B ,ie lB"atB $elucatB #e"te ia$B.

  K$ #i'BvaB tee$ul "e lucea-B c?t 'ai ti'#uiu #!"ibil* da $u'ai du#B ce a#a"5a "cu" >$ #!,u$-i'e* #e$tu a evita c!'#actaea eaeatB #i$ teceeaaeatel! aic!le di$ acelea@i '!tive* tebuie edu" la 'i$i'u' $u'Bul detecei #e tee$ cu aeatele aic!le.

  'r&parea.De eulB* >$ #i'BvaB* "u$t $ece"ae d!uB lucBi* di$te cae !lucae de B#at la de"#i'BvBae* #e$tu '!bili-aea "!lului @i ! a d!ua lucae*e,ectuatB c%ia >$ai$te de "e'B$at* cu c!'bi$at!ul "au cu a#a cu di"cui >$aeat cu c?'#ui de a#B cu c!l=i @i la'B $ivelat!ae* #e$tu '!bili-aea "!lului

  #e ad?$ci'ea de "e'B$at.

  Pi$ t!ate lucBile "!lului tebuie u'Bit "B "e !b=i$B u$ tee$ ,!ate $ivela* cae"B #e'itB u$ "e'B$at u$i,!'* ca ad?$ci'e @u ca di"tibuie a "e'i$=el!*eali-aea u$! cultui u$i,!' de-v!ltae* ,!ate i'#!ta$t #e$tu a >$le"$iec!ltaea 'eca$i-atB a cultuii.

  Smn!a i semnatul mazrii

  Ma-Bea e"te "e'B$atB #i'Bvaa c?t 'ai ti'#uiu* atu$ci c?$d "e #!ate #eBti

  tee$ul >$ c!$di=ii bu$e ("!lul "5a -v?$tat bi$e+. Cale$dai"tic* >$ R!'?$ia*cultuile de 'a-Be "u$t "e'B$ate >$ cu"ul lu$ii 'atie (de eulB* >$ #i'a

  )u'Btate a lu$ii 'atie >$ "ud @i >$ a d!ua )u'Btate >$ e"tul -!$el!+ "#e $!d @i>$ ulti'ii a$i cu de"#i'BvBae t?-ie* "u$t "itua=ii >$ cae 'a-Bea e"te "e'B$atBla >$ce#utul lu$ii a#ilie.

  (e$&natul ti$puriu!,eB ava$ta)e cete: "u$t ,!l!"ite bi$e cele 1005&00 -ile cuve'e ,av!abilB 'a-Bii* "ub a"#ectul c!$di=iil! de u'iditate* te'#eatuB @ilu$i'e a -ilei (lu$ile 'atie5iu$ie+. K$ ace"t ,el* e"te val!i,icatB >$ c!$di=ii !#ti'e

  u'iditatea acu'ulatB >$ "!l >$ "e-!$ul ece @i cae a"iuB e'i$aea "e'i$=el! @ice@teea ti$eel! #lB$tu=e.

  (e$&natul )nt*rziata$te$ea-B* de eulB* "cBdeea i'#!ta$tB a #!duc=iil! "edi"cutB c%ia de"#e #iedei de #!duc=ie de 40* la ! >$t?-iee de &0 de -ile ,a=Bde #ei!ada !#ti'B de "e'B$at. Su$t a,ectate t!ate c!'#!$e$tele de #!duc=ie @i>$de!"ebi $u'Bul de b!abe ,!'ate #e ! #la$tB.

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  8/19

  De$"itB=ile de "e'B$at ,!l!"ite >$ R!'?$ia "u$t de 1&45120 b!abe e'i$abile;'*#e$tu a "e eali-a 1005&00 #la$te ec!ltabile; '&. K$ '!d !bi@$uit* la 'a-Be* "ee"ti'ea-B u$ #!ce$t de B"Bie >$ c?'# de /4.

  Ma-Bea #!"edB ! a$u'itB "u#le=e #ivi$d de$"itatea la$ului @i #!ate c!'#e$"a#a=ial* #i$ a'i,icae* de$"itB=ile #ea 'ici. Ca u'ae* cu c?t -!$a ae u$ cli'at'ai '!deat* "ub a"#ectul ei'ului te'ic @i #luvi!'etic* cu at?t "e #!ate"e'B$a cu de$"itB=i 'ai 'ici* ia >$t?-ieea "e'B$atului ae e,ecte $eative 'ai

  #!$u$=ate. Di$ c!$tB* cu c?t -!$a de cultivae e"te 'ai "ecet!a"B* ci at?t tebuie"e'B$at 'ai deve'e @i "e va luca cu de$"itB=i 'ai 'ai.

  De e=i$ut: Ca$titB=ile de "B'?$=B c!e"#u$-Bt!ae de$"itB=il! !#ti'e "u$t de

  eulB de &40500 $ cBBi ("i'ila cu ce "5a #e-e$tat la?u+ !,eB ava$ta)e cete* #e'i=?$d a#licaea tata'e$tel! de c!'batee a

  buuie$il!* b!lil! @i dBu$Bt!il!* ,!ate u$i,!'* @i #?$B >$ ,a-e de veeta=ie 'aiava$"ate.

  Dat!itB cei$=el! 'ai ,a=B de u'iditate >$ ,a-a de e'i$ae* 'a-Bea tebuie

  "e'B$atB 'ai ad?$c >$ c!$di=iile di$ R!'?$ia "e "ea'B$B la cica 7 c' ad?$ci'e.Se'B$atul "u#e,icial e"te ,!ate dBu$Bt! de!aece c!$duce la u$ B"Bit$eu$i,!' @i #!ate "#!i #aubele #!du"e de atacul #B"Bil!. Se'B$atul eaeatde ad?$c e"te* de a"e'e$ea* de,av!abil: a#!vi-i!$aea cu !ie$ a "e'i$=el! >$cu" de e'i$ae e"te i$"u,icie$tB* "e a'#li,icB atacul de b!li @i* ca u'ae* "e>$ei"tea-B #iedei i'#!ta$te de de$"itate.

  Lucrrile de ngrijire a mazrii

  Pe$tu c!'bateea dBu$Bt!il! "e ,!l!"e"c 'ic!!a$i"'e e$t!'!#at!e$e ca .ba""i$ia$a #e$tu BBi=a ,u$-el! la 'a-Be @i E$t%!'!#%!a "#. #e$tu#Bduc%ele vede al 'a-Bii.

  "ecoltarea mazrii

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  9/19

  Se a#ecia-B cB #ei!ada !#ti'B de ec!ltae a u$ui la$ de 'a-Be e"te ,!ate"cutB* de $u'ai 254 -ile. Ca u'ae* la$uile de 'a-Be tebuie ec!ltate cu

  #i!itate ,a=B de alte cultui. La ec!ltae* tee$ul tebuie "B ,ie ,!ate bi$e $ivelat@i ,BB buuie$i.

  Se ec!'a$dB "B "e >$cea#B ec!ltatul atu$ci c?$d #la$tele "5au >$Blbe$it*,u$-ele "5au u"cat @i /4 di$ #B"tBi "u$t albe$e* #ea'e$t!a"e @i b!abele "5au>$tBit. De eulB* 'atuaea @i ec!ltaea 'a-Bii au l!c >$ a d!ua )u'Btate a lu$iiiu$ie >$ -!$ele u'ede @u Bc!!a"e @i >$ u$ii a$i 'ai #l!i!@i* "e >$t?-ie #?$B >$

  #i'a decadB a lu$ii iulie.

  K$ =aa $!a"tB ec!ltaea la$uil! de 'a-Be "e e,ectuea-B divi-at ( >$ d!uB,a-e+: >$ #i'a ,a-B #la$tele "u$t "'ul"e "au tBiate cu 'a@i$a de ec!ltat 'a-Be("au 'a$ual* #e "u#a,e=e 'ici+ du#B cae "u$t lB"ate >$ ba-dB c!$ti$uB c?teva -ile

  #e$tu u$i,!'i-aea c!aceii >$ ,a-a u'Bt!ae "e teieB cu c!'bi$a de ceeale*#evB-utB cu idicBt! de ba-dB @i e,ectu?$du5"e ! "eie de ela)e "#eci,ice*>$de!"ebi cu "c!#ul de a li'ita "#aeea b!abel!: educeea tua=iei a#aatului deteie la 'ai #u=i$ de 700 !ta=ii;'i$ut 'Biea di"ta$=el! di$te bBtBt! @ic!$tabBtBt! ela)ele "e e,ac de &5 !i #e -i.

  Di,icultB=ile >$t?'#i$ate la ec!ltaea 'a-Bii i'#u$ ! ,!ate bu$B !a$i-ae"e lucea-B de #e,eat di'i$ea=a deve'e* #e !uB @i "#e "eaB.

  Teieatul "e de",B@!aB cel 'ai bi$e c?$d u'iditatea b!abel! e"te cu#i$"B >$te185&0 "ub 14 b!abele "e "#a u@!* ia #e"te && teieatul "e ,ace cudi,icultate.

  I'ediat du#B ec!ltae @i >$ai$te de de#!-itae b!abele de 'a-Be tebuie "u#u"e!#ea=iu$il! de c!$di=i!$ae (a-aea c!$ta BBi=ei* eli'i$aea i'#uitB=il!*u"caea b!abel! #?$B la 12 u'iditate+.

  Ma-Bea e"te ! cultuB #!ductivB* de la cae "e #!t !b=i$e #e"te .000

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  10/19

  (ofranelul (Carthamus tint!rius L."face parte din fa$ilia Co$po+itae +i+e culti,a pentru o-tinerea unui ulei co$e+ti-il de calitate.

  Taditi!$al* #la$ta "e 'ai cultiva #e$tu ,l!ile "ale utili-ate ca a!'ati-a$t*#e$tu !bti$eea de c!l!a$ti* "au i$ i$du"tia ,a'aceutica. I$ C%i$a* ,l!ile "u$tec!ltate "#e a ,i ,!l!"ite i$ 'edica'e$tele taditi!$ale* da "u#a,ata cultivata $ue"te a#!tata la $ivel i$te$ati!$al.

  Ave' i$ cultua d!a #!#ulatii l!cale cu$!"cute "ub $u'ele de S!,a$elc!'u$.

  I$,l!e"ce$tele de "!,a$el au cca. 1 c' i$ dia'etu* de cul!ae albe$a "au#!t!calie* de"i u$ele "!iui au ,l!i !"ii "au albe. !b!cii ,l!ali a#a la ",a"itul

  lu$ii iu$ie* ia i$,l!iea i$ce#e de la )u'atatea5",a"itul lu$ii iulie "i c!$ti$ua ti'#de &5 "a#ta'a$i* i$ ,u$ctie de c!$ditiile de 'ediu* de$"itatea "i "!i. Fiecaei$,l!e"ce$ta #!duce i$te 1450 "e'i$te* cu u$ c!$ti$ut de ulei i$te 0524.Se'i$tele "u$t i$c!#!ate i$ ca#itul* ceea ce i'#iedica "#aeea ace"t!a i$ai$tede ec!ltae* #iedeile dat!ate i$ta-ieil! de ec!ltaea "au #a"ail!.

  Fuctul e"te ! ac%e$a alu$ita cu 'ai$ile #uti$ #!e'i$e$te* ce "e

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  11/19

  a"ea'a$a i$ 'ae 'a"ua cu cel de ,l!aea "!aelui* $u'ai ca e"te 'ult 'ai 'ic.Cul!aea ,uctului e"te alba. I$ 'ulte ca-ui "e'i$tele de "!,a$el "u$t #eva-utecu u$ #a#u" c!'#u" di$ 'e'ba$e i$u"te #!ve$ite di$ "e#alele cae devi$

  #e"i"te$te* cu #eica#ul !". I$veli"ul e#e-i$ta 40570 di$ eutatea ,uctului.

  La #la$tele de "!,a$el c!'#let de-v!ltate* adaci$ile #atu$d i$ "!l #a$a la&5 ' ada$ci'e "i #e-i$ta $u'e!a"e adaci$i "ubtii* !i-!$tale. Ace"t "i"te'adicula ii c!$,ea S!,a$elului ca#acitate de a "u#avietui i$ -!$e cu u'iditateedu"a.

  Ca$titatile de "e'i$te ,!l!"ite la "e'a$at i$ vedeea !bti$eii u$! #!ductii!#ti'e* vaia-a de la 10514

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  12/19

  S!,a$elul $u tebuie "a i$te i$t5u$ a"!la'e$t cu acele cultui "e$"ibile laScle!ti$ia "##. cu' a ,i: ,l!aea "!aelui* 'u"ta* a#ita* ,a"!le. Se #!atei$t!duce i$ a"!la'e$t du#a !-* !e-* da "i du#a alte ceeale.

  Se !bti$ #!ductii de &0005&400

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  13/19

  Lucaile "e eecuta i$ ,u$ctie de #la$ta #e'eat!ae. Se ec!'a$da i$"a ca i$t!a'$a "a "e e,ectue-e lucaea de aa la &&5&4 c'* ia daca ti'#ul $e #e'ite

  #ute' "a e,ectua' "i lucaea cu di"cul* ca i$ #i'avaa #eatiea #atuluie'i$ativ "a ! ,ace' cu a)ut!ul u$ui c!'bi$at! "au cu a#a cu di"cui i$aeat cu c!lti elabili.

  Sa'a$ta "i "e'a$atul. Se'a$atul 'u"taului "e ,ace cu "a'a$ta #!a"#ata di$ a$ul #ecede$t* cu

  #uitate "i e'i$atie de 'i$i' 62* i$ tee$ ,!ate bi$e 'au$tit "i $ivelat. Se'a$tului 'u"taului "e ,ace #i'avaa cat 'ai deve'e (!data cu ceealele de

  #i'avaa+. Mu"taul "e #!ate "e'a$a la 1&5 14 c'* ,ie la i$tevale 'ailai de &4 c'.Ca$titatea de "a'a$ta la %ecta e"te de 10514 * ia ada$ci'ea de "e'a$at &5 c'.

  Lucaile de i$i)ie i$ cultua 'u"taului. Pe$tu cultuile "e'a$ate i$ a$dui ae* lucaile de i$teti$ee c!$"tau i$eecutae a 15& #a"ile 'eca$ice "i 'a$uale. I$ ca-ul cultuil! "e'a$ate i$ a$duide"e "e eecuta #livitul 'a$ual. Ebicidaea cultuii "e ,ace cu : Ti,lue 2 l;%a la #eatiea #atului e'i$ativ*

  #i$ i$c!#!ae i'ediata* "au cu Fu"ilade l;%a ca$d buuie$ile au 257 ,u$-e. C!'bateea b!lil! "i dau$at!il!. Cele 'ai ,ecve$te b!li "u$t: 'a$acuci,eel!* albu'eala cuci,eel!* ,ai$aea* #ataea $eaa* #uteaiul

  adaci$il!. Pe$tu #eve$ie "e va evita cultivaea 'u"taului #e tee$ui )!a"e "iu'ede. C!'bateea "e va #utea e,ectua* la $ev!ie* #i$ tata'e$te cu Dit%a$e0*&4* T!#"i$ 0*0/ i$ veetatie. Cei 'ai i'#!ta$ti dau$at!i: #uicii cuci,eel!* a$dacul luci!"* vie"#eaa#itei* a$dacul alba"tu al 'u"taului. Se utili-ea-a #!du"ele: Si$!at! &l;%a*tal"ta 0*044* Deci" 0*04etc.

  Rec!ltatul. Mu"taul "e ec!ltea-a ca$d cele 'ai 'ulte ,ucte au i$ce#ut "a "e c!l!e-e i$

  bu$* ia "e'i$tele au #i'it cul!aea caactei"tica.La 'atuitate* ,u$-ele cad "i

  la$ul i$te ae cul!aea albe$a. Rec!ltatul "e ,ace diect cu c!'bi$a. P!ductiile cae "e !bti$ la cultua de 'u"ta "u$t de 1 000 1 400 ;%a

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  14/19

  (raul Triticum spelta ) grau cultivat din cele mai vechi timpuri, reinventat de

  agronomi

  Grau$ tritium s%&$ta, GRAU S'ELTA SI 'RO'RIETATILE SALE, ist!ria

  rau$ui s%&$ta, um s& u$ti)a rau s%&$ta

  9aul c!'u$ e"te de ,a#t ! de$u'ie e$eica !,eita "#eciil! di$

  e$ul Triticum* di$te cae cea 'ai cultivata e"te Triticum aestivum. Alatui deace"ta* ei"ta alte -eci de "#ecii de au* cae di,ea atat #i$ "e-!$ul de ce"tee(!rau de pri$a,ara"au !rau de toa$na+* #i$ "tuctua e$etica "au #i$

  #!#ietatile "e'i$tel! Triticum durumae u$ c!$ti$ut ,!ate 'ae de lute$ "ie"te ! "#ecie de"ti$ata ,abicaii #a"tel! ,ai$!a"e.Cultivat de 10.000 de a$i

  Triticum speltae"te* "e #ae* cea 'ai vec%e "#ecie de au. P!#ietatile "ale"u$t "u#ei!ae aului c!'u$* ava$d u$ c!$ti$ut i'bu$atatit de vita'i$e* #!tei$e"i 'i$eale.

  Hildead a de"ci" >$ '!d "i"te'atic* >$ tatatul "Bu P%"icaQ* e,ectelevi$decBt!ae ale aului "#elta* alBtui de !b"eva=iile "ale de"#e #la$tele'edici$ale. Ob"eva=iile ,Bcute de Hildead di$ i$e$ a"u#a e,ectel! #!-itiveale ?ului Titicu' "#elta "5au c!$,i'at #?$B >$ -iua de a-i.

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  15/19

  Titicu' "#elta e"te cea 'ai bu$a ceealB. K'#li$it! @i #li$ de ,!=B* Titicu'"#elta e"te 'ai ,i$ dec?t t!ate celelalte ceeale. El c!$,eB ,e'itate c!#ului celuice5l 'B$?$cB @i >i >'bu$BtB=e@te "taea "?$elui. Fiea lui devi$e 'ai ve"elB @i?$duile "ale devi$ #li$e de "e$i$Btate. K$ !ice ,!'B a ,i c!$"u'at* ca #?i$e "auca '?$cae BtitB* Titicu' "#elta e"te bu$ @i u@! de dieat. DacB ci$eva e"te at?tde b!l$av* >$c?t de "lBbiciu$e $u 'ai #!ate '?$ca $i'ic* atu$ci el "e va >$te'adacB "e va %B$i cu ! '?$cae di$ b!abe >$tei de ?u Titicu' "#elta* ,iete >$a#B* cB!a le va adBua a#!i #u=i$ u$t "au u$ !u ,iet* #e$tu a avea u"tul 'ai

  bu$. Acea"tB '?$cae >l va vi$deca #e cel b!l$av di$"#e >$Bu$tu* >$t!c'ai ca !#!'adB bu$B @i vi$decBt!ae.Q

  Sa$atatea vi$e di$ "#icul "#elta

  Titicu' "#elta eu$e@te >$ '!d ideal ava$ta)ele u$ei %B$ii i$teale: #e l?$B

  u$ c!$=i$ut idicat de ,ibe e"te b!at >$ vita'i$ele A* E* 1* & @i >$ $iaci$B(vita'i$a PP+* cae e"te $ece"aB #e$tu ,u$c=i!$aea $evil!* #e$tu u$'etab!li"' bi$e elat @i #e$tu #iele. De a"e'e$ea* @i c!$ti$utul de aci-i a@ie"e$=iali @i de 'i$eale (,ie* 'a$e-iu* ,!",! @i calciu+ e"te 'ai idicat dec?t laalte "!iui de ceeale. Mic!ele'e$te @i "ub"ta$=e vitale cu' a ,i albu'i$e decalitate* %id!cabui c!'#lee @i B"i'i caactei-ea-B acea"tB "u#e5ceealB.De"#e ?ul Titicu' "#elta "e "#u$e cB "ti'ulea-B 'etab!li"'ul @i activitateai$ic%il! @i #!duce ! de-i$t!icae a !a$i"'ului. C!$"u'at!ii lui a,i'B cBace"ta ce@te "taea de bi$e @i ca#acitatea de #e,!'a$=B.

  S5a c!$"tatat* de a"e'e$ea* e,ectul ee$eat! al ?ului Titicu' "#elta a"u#acelulel!* 'Biea #!te$=ialului bi!l!ic al ace"t!a. Rei'ul ba-at #e alac e"te,ecve$t a#licat >$ "a$at!ii la b!l$avii de leuce'ie* #e$tu e,ectul be$e,ic a"u#a"#li$ei @i 'Bduvei. El e"te 'ai u@! dieabil dec?t ?ul c!'u$. K$ #!ce"uldieBii lui* !a$i"'ul $ece"itB ! ca$titate ,!ate 'icB de "ece=ii biliae @ide!aece cel cae =i$e u$ ei' ali'e$ta cu alac ae >$t5! 'B"ua 'ai 'icB$ev!ie de alte ali'e$te* e$eaea celulel! "a$ui$e (%e'at!#!ie-B+ e"te 'aiu@!aB.

  Cultivaea aului "#elta: a,acee ec!l!ica

  A"ta-i* aul de ti# "#elta e"te iaa"i la 'ae #et* 'ai ale" #e #iata #!du"el!ec!l!ice. I$ "#ecial #a"tele ,ai$!a"e* da "i alte #!du"e de #a$i,icatie ,abicatedi$ ,ai$a de au "#elta* au ! 'ae cautae i$ la$tuile de 'aa-i$e cu #!du"eec!l!ice.

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  16/19

  QMulti ca$d vad cul!aea ciudata a #a"tel! ,ai$!a"e "e a$de"c ca e ve!ciudate$ie. De ,a#t* a"tea "u$t #a"te ,acute di$ SPELTA* u$ "ta'!" al aului de5acu' 4000 de a$i* a declaat i$t5u$ i$teviu Maiu" 9ab!* #at!$ul u$ei ,i'e dedi"tibutie a #!du"el! ec!l!ice.

  QI$ "udul R!'a$iei* "5au a"it i$ "a#atua a%e!l!ica au$te de SPELTA.9e'a$ii le5au #a"tat 'ai bi$e* l5au ta$"'i" di$ e$eatie i$ e$eatie "i a a)u$"

  #a$a la $!i. Ei au acu' cultui de "#elta #e "u#a,ete de"tul de 'ai. Si i$ R!'a$ia"e ,!l!"ea* da a di"#aut. Acu' e"te la$a Aad ci$eva cae ,ace "i $e da "i $!ua

  #e$tu #a"te. Acea"ta ceeala ae $i"te #!#ietati ,a$ta"tice* e ede"c!#eita acu'i$ Eu!#a "i t!t 'ai 'ulti ! ,!l!"e"c. A"ta e"te u$a di$te "#ecialitatile $!a"te*

  #a"tele di$ "#elta* a 'ai "#u" 9ab!.

  AR9UMENTEPRO

  Se #etea-a ,!ate bi$e la "eceta "i caldui ece"ivePiata de de",acee ete$aU$ bu$ i$l!cuit! al alt! "#ecii cu #et 'ai "ca-utTe%$!l!ii cla"ice

  CONTRAPiata de de",acee e"ta$"a i$ taaC!"tui ce"cute cu i$,ii$taea cultuiiC!"tui ce"cute cu de#!-itaea

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  17/19

  Di,icultati la d#!-itae

  M!tivul cultivaii ace"t! cultui e"te u$ #!,it 'ai 'ae "i dat!ita aiditatii di$

  -!$a #e ti'#ul veii.

  ibli!a,e

  %tt#:;;.a!!'a$ia.'a$ae.!

  http://www.agroromania.manager.ro/http://www.agroromania.manager.ro/
 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  18/19

  %tt#:;;!.i

 • 7/25/2019 Proiect Ferma de Culturi Alternative

  19/19

  MARIA TOADER DUTA ALIN CONSTNTIN