Proiect –Energia mecanică Energia convențională

12
PROIECT –ENERGIA MECANICĂ ENERGIA CONVENȚIONALĂ Moruz Carmen Lăcrămioara Gurguță Ionela - Antonela Rusu Ionuț Martie - Mai 2011

description

Proiect –Energia mecanică Energia convențională. Moruz Carmen Lăcrămioara Gurguță Ionela - Antonela Rusu Ionuț Martie - Mai 2011. Energia convențională include energia nucleară precum și energia generată prin arderea combustibililor fosili:- țiței , - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Proiect –Energia mecanică Energia convențională

Page 3: Proiect –Energia mecanică Energia convențională

Țițeiul(petrolul) : este un lichid vâscos de culoare brută, neagră sau verde măsliniu , inflamabil, cu miros caracteristic , insolubil în apă , cu densitatea mai mică decât a apei. Nu are temperatură de fierbere fixa . Conține în cantități mici și substanțe anorganice ca sulf , oxigen , și azot .Compoziția petrolului este diferită de la un zăcământ la altul.

Page 6: Proiect –Energia mecanică Energia convențională

Energia hidraulică - reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apa) de a efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o stare dată în altă stare (curgere). Datorită circuitul apei în natură întreținut de energia Soarelui , este considerată o formă de energie regenerabilă. Energia hidraulică este de fapt o energie mecanică , formată din energia potențială a apei dată de diferența de nivel între lacul de acumulare și centrală, respectiv din energia cinetică a apei în mișcare.

Page 8: Proiect –Energia mecanică Energia convențională

Energia convențională - Energia Poluantă

Folosirea surselor de energie convențională eliberează în atmosferă cantități impresionante de gaze cu efect de seră dintre care cel mai important este dioxidul de carbon (CO2).

Utilizarea excesiv a resurselor neregenerabile are consecințe negative asupra mediului cum ar fi accentuarea efectului de seră , ploile acide și creșterea concentrației de praf din atmosferă.

Încălzirea globală determinată de amplificarea efectului de seră, este semnul cel mai vizibil al schimbărilor climatice ce au loc la nivelul întregului glob.

Page 9: Proiect –Energia mecanică Energia convențională

Creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice extreme ( căldura excesivă, inundații, furtuni )

Topirea ghețarilor și creșterea nivelului oceanelor reprezintă amenințări serioase asupra supraviețuirii multor specii de plante și animale , precum și asupra sănătății și bunăstării oamenilor.

La nivelul local creșterea poluării , în special în marile orașe ( de pildă praful și smogul ce fac aerul irespirabil) are consecințe dintre cele mai

Page 10: Proiect –Energia mecanică Energia convențională

Nefaste între care ploile acide ocupă un loc central, producând alterări semnificative ale sănătății plantelor și animalelor eroziuni ale solului sau clădirilor , coroziuni ale obiectelor metalice etc.

Utilizarea resurselor regenerabile de energie Alterarea calității aerului și a apei a condus la

deteriorarea sănătății populației înregistrându-se o intensificare a afecțiunilor cardio-respiratorii care au condus la niveluri alarmante ale mobilității la nivelul mondial , împreună cu stresul termic produs de valorile de căldură și creșterea răspândirii bolilor infecțioase din zonele tropicale spre alte localități datorită încălzirii climei.

Page 11: Proiect –Energia mecanică Energia convențională

Imagini - Energia Convențională