Proiect-5.1.1 Faza VII.ppt...Proiect ADER5.1.1. CRE ŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII...

of 26 /26
Proiect ADER 5.1.1. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII UNOR EXPLOATAŢII DE OVINE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PRODUCŢIEI DE CARNE RAPORT DE CERCETARE FAZA VII

Embed Size (px)

Transcript of Proiect-5.1.1 Faza VII.ppt...Proiect ADER5.1.1. CRE ŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII...

 • Proiect ADER 5.1.1.

  CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII UNOR EXPLOATAŢII DE OVINE PRIN

  ÎMBUNĂTĂŢIREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PRODUCŢIEI DE CARNE

  RAPORT DE CERCETARE FAZA VII

 • CONTRACTOR :INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

  PENTRU CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR PALAS-CONSTANŢA

  Director Proiect

  Dr. ing. Camelia Zoia ZamfirPARTENERI:

  SC ACVILA SRL TULCEA –

  CRESCĂTOR-OI DE RASĂ MERINOS;

  I.I. –POLIFRONIE – CONSTANŢA,

  CRESCĂTOR-OI DE RASĂ MERINOS.

 • Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea şi dezvoltarea sub aspect tehnico-economic a unor exploataţii familiale prin sporirea cantitativă şi îmbunătăţireacalitativă a producţiei de carne la efectivele de ovine din rasele locale, eficientizarea fermelor familiale prin creşterea numărului de miei înţărcaţi şi realizarea de carcase

  de tineret ovin îngrăşat, de calitate, valorificate la preţuri superioare pe piaţă.

  Perioada de derulare a proiectului 06.10.2015-31.10.2018FAZA VII

  Controlul producţiei de lapte la oile mame metise, finalizarea îngrăşării loturilor experimeanaliza rezultatelor obţinute şi finalizarea lucrărilor proiectului

 • Activitatea 7.1.Controlul producţiei de lapte la oile mame metise F1;

  Controlul producţiei de lână la oile metise F1;

  Clasarea ovinelor mame metise F1 şi reţinerea pentru prăsilă;

  Trecerea la turma de bază a oilor şi berbecilor metis F1

  Finalizarea îngrăşării loturilor experimentale şi martor;

  Sacrificarea de control a tineretului ovin F1, R1 şi Merinos;

  Analiza carcaselor şi a calităţii cărnii;

 • MATERIAL ŞI METODA DE LUCRULucrările proiectului se realizează pe efective de ovine de la Unitatea contractantăInstitutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas -Constanţa – oi Merinos din zona Dobrogei şi ale partenerilor :Baza Experimentală Reghin – pentru rasa Ţigaie;SC Acvila SRL Tulcea –Crescător, oi de rasă Merinos;I.I. –Polifronie – Constanţa, Crescător, oi de rasă Merinos.S-au urmărit :

  - dezvoltarea corporală a mieilor masculi pe perioada de îngrășare ;- sporul de creştere în greutate;- dimeniunile corporale ;- consumul zilnic şi specific de furaje şi substanţe nutritive;- producția de lapte (prin metoda românească Nica-Demengi);- analiza chimica a laptelui;- producţia de lână;

  - efectuarea montei oilor F1 cu berbeci de carne,Prelucrarea datelor. S-au folosit metodele statistice uzuale, au fost calculaţiparametrii statistici și determinarea varianței cu testul Fischer.

 • REZULTATE OBŢINUTE

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor masculi la îngrăşare (100 zile)şi sporul mediu zilnic de creştere în greutate realizat (Conducător de Proiect)

  Greutatea corporală (kg/cap)

  La începutul îngrăşării La încheierea îngrăşării

  Sporul mediu zilnic de creştere în greutate

  (g/cap)

  Nr.crt.

  Rasa

  n - - X ± sx

  V% n - - X ± sx

  V% n - - X ± sx V%

  1 Merinos de Palas 20 20,48±0,3207 7,01 20 36,14±0,8255 10,21 20 156,6±2,0261 5,76 2 Metişi F1 (Rasa de

  Carne Palas x Rasa Merinos de Palas

  20 22,78±1,2526 24,59 20 45,07±1,4516 12,87 20 222,9±2,9735 5,96

  3 Rasa de Carne Palas 20 22,66±0,5641 11,13 20 44,22±1,4534 14,69 20 215,60±3,3212 6,88 4 Metişi R1 Rasa de

  Carne Palas XF1 (Rasa de Carne Palas x Rasa

  Merinos de Palas) 10 23,55±0,5341 10,73 10 44,25±0,8253 5,89 10 207,0±3,3133 5,06

 • Consumul de furaje la loturile de miei supuşi îngrăşării (Conducător de Proiect)

  Consumul de furaje zilnic Nutreţ combinat

  (kg) Energie

  metabolizabilă (Kilocalorii)

  Proteină digestibilă

  (g)

  Nr. Crt.

  Specificare

  Pe lot Pe cap şi zi furajată

  Pe lot Pe cap şi zi furajată

  Pe lot Pe cap şi zi furajată

  1. Merinos de Palas 20,60 1,03 51760 2647,1 3296 164,8

  2. Metişi F1 (Rasa de Carne-Palas x Merinos de Palas)

  21,20 1,06 54480 2724 3392 169,6

  3. Rasa de Carne-Palas 20,00 1,00 51400 2570 3200 160

  4 Metişi R1 Rasa de Carne Palas x F1( Rasa de Carne Palas XRasa Merinos de Palas)

  10,50 1,05 26990 2699 1680 168,0

  Consumul de furaje (nutreţ combinat), energie metabolizabilă şi PBD pentru 1 kg spor la îngrăşarea

  de control (100 zile) (Conducător de Proiect) Nr. Crt.

  Specificare

  Consumul de nutreţ

  combinat/kg spor (kg)

  Energie metabolizabilă/kg spor (Kilocalorii)

  Proteină digestibilă/kg

  spor (g)

  1

  Metişi F1 (Rasa de Carne Palas x

  Rasa Merinos de Palas)

  4,75 12 220 760,87

  2 Rasa de Carne Palas 4,63 11920 742,11

  3 Rasa Merinos de Palas 6,57 16902 1052

  4 Metişi R1 Rasa de Carne Palas X F1(

  Rasa de Carne Palas x Rasa

  Merinos de Palas)

  5,07 13033 812

 • Măsurători şi indici corporali pe animalul viu, la rasa Merinos de Palas cu referire la dezvoltarea trenului posterior (Conducător de Proiect)

  Nr. crt.

  Specificare n

  - - X ± sx

  V%

  1. Lărgimea la articulaţiile coxofemurale (cm)

  3 21,43 ±0,2330 1,88

  2. Perimetrul jigoului (cm) 3 53,25 ± 1,3276 4,31 3. Lungimea jigoului (cm) 3 24,30 ± 0,2330 1,66 4. Indicele de compactitate a jigoului

  (I.C.J) 3 88,19 ± 2,0496 4,02

  5. Indicele de muscularitate a jigoului (I.M.J)

  3 219,14 ± 9,9889 7,89

  Măsurători şi indici corporali pe animalul viu la metişii F1 (Rasa de Carne- Palas X Merinos de Palas), cu referire la dezvoltarea trenului posterior (Conducător de

  Proiect)

  Nr. crt.

  Specificare n

  - - X ± sx

  V%

  1. Lărgimea la articulaţiile coxofemurale (cm)

  3 24,46 ± 0,6019 4,26

  2. Perimetrul jigoului (cm) 3 51,67 ± 0,8712 2,92 3. Lungimea jigoului (cm) 24,33 ± 0,5230 3,72 4. Indicele de compactitate a jigoului (I.C.J) 100,53 ± 2,7301 4,70 5. Indicele de muscularitate a jigoului (I.M.J) 3 212,37 ± 3,2514 2,65

 • Măsurători şi indici corporali pe animalul viu la mieii din Rasa de Carne- Palas, cu referire la dezvoltarea trenului posterior (Conducător de Proiect)

  Nr. crt. Specificare n X ± sx V% 1. Lărgimea la articulaţiile

  coxofemurale (cm) 3 22,83 ± 0,6009 4,37 2. Perimetrul jigoului (cm) 3 60,33 ± 2,7285 7,83 3. Lungimea jigoului (cm) 3 21,00 ± 0,5774 4,76 4. Indicele de compactitate a

  jigoului (I.C.J) 3 108,71 ± 5,3300 9,12 5. Indicele de muscularitate a

  jigoului (I.M.J) 3 287,00 ± 6,1400 3,71

  Măsurători şi indici corporali pe animalul viu la mieii metişi R1 Rasa de Carne Palas x F1(Rasa Merinos de Palas x Rasa de Carne Palas) cu referire la dezvoltarea trenului posterior (Conducător

  de Proiect) Nr. crt. Specificare n X ± sx V%

  1. Lărgimea la articulaţiile coxofemurale (cm) 3 22,76 ± 0,3009 2,28

  2. Perimetrul jigoului (cm) 3 61,33 ± 2,3255 6,56 3. Lungimea jigoului (cm) 3 22,15 ± 0,5334 4,17 4. Indicele de compactitate a jigoului

  (I.C.J) 3 102,75 ± 5,2231 8,80 5. Indicele de muscularitate a

  jigoului(I.M.J) 3 276,88± 5,1400 3,21

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metişi F1 ( Rasa de Carne Palas x Rasa Ţigaie) şi a celor de rasă Ţigaie în perioada de îngrăşare (100 zile) (Baza Experimentală Reghin-Mureş)

  Greutatea corporală (kg/cap) La începutul îngrăşării La încheierea îngrăşării

  Sporul mediu zilnic de creştere în greutate (g/cap)

  Nr. crt.

  Rasa

  n - - X ± sx

  V% n - - X ± sx

  V% n - - X ± sx

  V%

  1 Metişi F1 (Rasa de Carne Palas X Rasa Ţigaie) 20 18,01±0,2250 5,58 20 38,93±0,2606 2,99 20 209,20±2,7015 5,77

  2 Rasa Ţigaie 20 17,43±0,2130 5,46 20 35,60±0,7536 9,46 20 181,70±2,9735 1,63 3 Metişi R1 Rasa de Carne Palas

  x F 1 (Rasa de Carne Palas X Rasa Ţigaie)

  9 20,65±0,2250 3,26 9 41,32±0,2250 1,63 9 206,7±2,2150 3,21

  Consumul de furaje (nutreţ combinat) la îngrăşarea de control (100 zile) (Baza Experimentală Reghin-Mureş)

  Consumul de Nutreţ combinat (kg)

  Energie metabolizabilă (Kilocalorii)

  Proteină digestibilă (g) Nr. Crt.

  Specificare

  Pe cap şi Z.F.

  Pentru 1 kg spor

  Pe cap şi Z.F. Pentru 1 kg spor

  Pe cap şi Z.F.

  Pentru 1 kg spor

  1 Metişi F1 (Rasa de Carne Palas x Rasa Ţigaie) 1,01 4,82 2595 12404 160 765

  2 Rasa Ţigaie 1,03 5,66 2647 11554 160 881 3 Metişi R1 Rasa de Carne

  Palas x F 1 (Rasa de Carne Palas X Rasa Ţigaie)

  1,01 4,88 2595 12554 160 774

 • Măsurători şi indici corporali pe animalul viu, cu referire la dezvoltarea trenului posterior în funcţie de genotip (Baza Experimentală Reghin-Mureş )

  Specificare Genotipul F1( Rasa de Carne XŢigaie)

  (n =20)

  Ţigaie (n =20)

  Metişi R1 Rasa de Carne Palas x F 1

  (Rasa de Carne Palas X Rasa Ţigaie) (n=9)

  Nr . crt . Lărgimea la

  articulaţile coxofemurale (cm)

  - - X ± sx V%

  - - X ± sx V%

  - - X ± sx V%

  Perimetrul jigoului (cm) 22,53 ± 0,1557 3,09 19,13 ± 0,2167 5,06 22,69±0,1125 1,48

  1. Lungimea jigoului (cm) 55,22 ± 0,1772 1,43 49,35 ± 1,1275 10,21 56,12±0,3654 1,95

  2. Indicele de compactitate al jigoului ( I.C.J.)

  25,83 ± 0,1667 2,88 24,33 ± 0,2321 4,26 26,43±03231 3,66

  3. Indicele de muscularitate al jigoului ( I.M.J.) (cm)

  87,22 ± 1,1665 5,98 78,62 ± 2,6056 14,82 85,85±1,2541 4,38

  4. Indicele de compactitate al jigoului ( I.C.J.)

  213,78 ± 1,1106 2,32 202,83 ± 1,7063 3,76 212,33±1,2351 1,74

  5. Indicele de muscularitate al jigoului ( I.M.J.)

  213,78 ± 1,1106 2,32 202,83 ± 1,7063 3,76 212,33±1,2351 1,74

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metişi F1 ( Rasa Suffolk x Rasa Merinos) şi a celor de rasă Merinos în perioada de îngrăşare (100 zile)

  (Partener Proiect –Polifronie Iancu)

  Greutatea corporală (kg/cap) La începutul

  îngrăşării La încheierea îngrăşării

  Sporul mediu zilnic de creştere în

  greutate(g/cap)

  Nr.crt.

  Rasa n

  - - X ± sx

  V%

  - - X ± sx

  V%

  - - X ± sx

  V%

  1 Metişi F1 (Rasa Suffolk x Rasa

  Merinos) 20 20,73±0,3510 7,57 41,45±0,8719 9,40 207,20±4,1035 8,85

  2 Rasa Merinos 20 17,18±0,2550 6,63 33,90±0,7536 9,94 167,20±1,1735 3,13 3 Metişi R1 Rasa

  Suffolk X F1 (Rasa Suffolk X Rasa Merinos)

  9 20,61±0,3536 5,14 42,32±0,6536 4,63 217,1±3,3536 6,91

  Consumul de furaje (nutreţ combinat) la îngrăşarea de control (100 zile)

  (Partener Proiect –Polifronie Iancu)

  Consumul de Nutreţ combinat (kg)

  Energie metabolizabilă (Kilocalorii)

  Proteină digestibilă (g)

  Nr. Crt.

  Specificare

  Pe cap şi Z.F.

  Pentru 1 kg spor

  Pe cap şi Z.F.

  Pentru 1 kg spor

  Pe cap şi Z.F.

  Pentru 1 kg spor

  1 Metişi F1 (Rasa Suffolk x Rasa Merinos) 1,03 4,97 2647 12775 165 796

  2 Rasa Merinos 1,02 6,10 2621 15675 163 975 3 Metişi R1 Rasa Suffolk X F1

  (Rasa Suffolk X Rasa Merinos)

  1,03 4,74 2647 12192 165 760

 • Măsurători şi indici corporali pe animalul viu la mieii metişi F1 (Suffolk X Merinos) şi miei Merinos, cu referire la dezvoltarea trenului posterior (Partener Proiect –Polifronie Iancu)

  Genotipul

  F1 (Suffolk X Merinos) n=20

  Merinos n=20

  Metişi R1 Rasa Suffolk X F1 (Rasa Suffolk X Rasa Merinos) n=9

  Nr . crt .

  Specificare

  - - X ± sx V%

  - - X ± sx V%

  - - X ± sx V%

  1. Lărgimea la articulaţiile

  coxofemurale (cm) 23,22 ± 0,1327 2,55 17,62 ± 0,2221 5.63 23,83 ± 0,1661 2,09

  2. Perimetrul jigoului (cm) 54,17 ± 0,5271 4,61 49,25 ± 0,2350 2,13 54,22 ± 1,321 7,30

  3. Lungimea jigoului ( cm) 25,35± 0,1547 2,89 23,37 ± 0,253 4,84 26,34 ± 0,2161 2,46

  4. Indicele de compactitate al jigoului ( I.C.J.)

  91,60 ± 0,2520 1,23 75,40 ± 0,2351 1,47 90,47 ± 3,554 1,17

  5. Indicele de muscularitate al jigoului ( I.M.J.)

  213,69 ± 4,7565 10,59 210,74 ± 1,2221 2,75 205,85 ± 3,1400 4,57

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metişi F1 Rasa Charollais x Rasa Merinos şi a celor de rasă Merinos în perioada de îngrăşare (100 zile) (S.C. Acvila S.R.L.)

  Greutatea corporală (kg/cap)

  La începutul îngrăşării La încheierea îngrăşării Sporul mediu zilnic de

  creştere în greutate(g/cap)

  Nr. crt.

  Rasa n

  - - X ± sx

  V% - - X ± sx

  V% - - X ± sx

  V%

  1 Metişi F1 (Rasa

  Charollais x Rasa

  Merinos)

  20 21,90±0,6510 14,09 41,92±0,4719 5,33 200,2±4,1035 9,71

  2 Rasa Merinos 20 20,52±0,7140 16,50 39,57±0,5536 6,63 160,5±3,1435 8,76

  3 R1 Rasa Charollais

  X F1 (Rasa

  Charollais X Rasa

  Merinos)

  9 20,32±0,2140 3,05 42,57±0,5536 3,90 222,5±2,5536 3,45

 • Măsurători şi indici corporali pe animalul viu la mieii metişi F1(Charollais X Merinos) şi miei Merinos, cu referire la

  dezvoltarea trenului posterior (Partener Proiect – SC ACVILA SRL)

  Genotipul F1 (Charollais X

  Merinos) (n=20)

  Merinos (n=20)

  R1 Rasa Charollais X F1 (Rasa Charollais X Rasa

  Merinos) (n=9)

  Nr . crt .

  Specificare

  - - X ± sx V%

  - - X ± sx V%

  - - X ± sx V%

  1. Lărgimea la articulaţiile coxofemurale (cm)

  23,33 ± 0,3113 5,97 17,85 ± 0,1617 1,62 23,83 ± 0,1667 2,09

  2. Perimetrul jigoului (cm) 53,00 ± 1,7321 14,61 48,59 ± 1,251 3,61 54,24 ± 1,2123 6,70

  3. Lungimea jigoului ( cm) 25,33 ± 0,3181 5,61 25,13 ± 0,6667 4,38 26,33 ± 0,6614 4,38

  4. Indicele de compactitate al jigoului ( I.C.J.)

  93,00 ± 2,2255 10,70 71,03 ± 1,2112 2,55 90,51 ± 1,2331 4,08

  5. Indicele de muscularitate al jigoului ( I.M.J.)

  209,24 ± 7,0522 15,07 193,35±2,5412 5,87 206,00 ± 7,5400 10,98

 • Structura tisulară a carcaselor la mieii Merinos de Palas (%) (Conducător de Proiect)

  Muşchi Oase Grăsime Carne Nr. crt. - -

  n X ± sx V% - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  1. 3 58,57 ± 1,2800 3,78 3 25,82 ± 0,2500 1,67 3 15,61 ± 1,4810 16,43 3 78,02 ± 1,2511 0,532,77

  Structura tisulară a carcaselor la mieii R1 Rasa de Carne-Palas x F1 Rasa de Carne-Palas x Merinos de Palas (%)

  (Conducător de Proiect) Muşchi Oase Grăsime Carne Nr.

  crt. - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  1. 3 65,58 ± 1,6810 4,43 3 22,35 ± 1,2310 9,53 3 12,07 ± 1,4900 21,38 3 79,08 ± 0,6122 1,34

  Structura tisulară a carcaselor la mieii F1 Rasa de Carne-Palas x Merinos de Palas (%) (Conducător de Proiect)

  Muşchi Oase Grăsime Carne Nr. crt. - -

  n X ± sx V% - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  1. 3 62,40±1,0100 2,82 3 23,62±1,2700 9,31 3 13,95±2,2600 28,08 3 76,35±1,300 29,5

  Structura tisulară a carcaselor la mieii din Rasa de Carne Palas (%)

  (Conducător de Proiect)

  Muşchi Oase Grăsime Carne Nr. crt. - -

  n X ± sx V% - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  1. 3 61,85 ± 4,0100 11,24 3 23,30 ± 0,2000 1,49 3 14,84±4,2200 14,84 3 76,68±0,2100 0,17

 • Randamentul la sacrificare la miei în funcţie de genotip (Baza Experimentală Reghin-Mureş)

  Randamentul la sacrificare (%) Greutatea vie

  (kg/cap) Greutatea vie goală

  ( kg/cap) Greutatea carcasei

  răcită ( kg/cap)

  Randamentul 1 Randamentul 2 Genotipul

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  F1 (Rasa de Carne Palas X Rasa Ţigaie)

  3 38,93±1,0837 4,82 3 29,77±1,4712 4,80 3 16,41±0,5766 6,08 3 42,15±0,6410 2,63 3 55,98±0,7230 2,24

  R1 Rasa de Carne Palas X F1 (Rasa de Carne Palas X Ţigaie)

  3 41,35±0,9465 3,96 3 32,35±0,3667 1,96 3 17,89±0,2711 4,26 3 43,26±0,7213 2,88 3 55,30±1,1320 3,54

  Rasa Ţigaie 3 35,60±0,9866 5,08 3 26,31±0,3257 2,19 3 14,89±0,2709 4,26 3 41,83±0,7321 3,03 3 51,81±1,1600 3,89

  Structura tisulară a carcaselor la mieii metişi F1 (Rasa de Carne Palas X Rasa Ţigaie) de Carne PalasXF1 Rasa de Carne X Rasa Ţigaie) comparativ cu Rasa Ţigaie

  (Baza Experimentală Reghin-Mureş)

  Structura tisulară % Muşchi Oase Grăsime Carne

  Nr. crt.

  Genotipul

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  1. Metişi F1 (Rasa de Carne-Palas X Rasa Ţigaie

  3 61,33±0,0099 2,79 3 24,31±0,0073 5,17 3 14,36±0,0127 15,34 3 75,69±0,0073 1,66

  2. Rasa Ţigaie 3 52,25±0,0125 3,37 3 28,481±1,1525 7,01 3 19,27±0,0145 15,75 3 68,45±0,0068 1,61 3. R1 Rasa de

  Carne Palas X F1 (Rasa de

  Carne X Rasa Ţigaie)

  3 56,14±0,0218 6,73 3 26,71±0,0064 4,18 3 17,16±0,0156 15,75 3 73,29±0,1116 1,23

 • Randamentul la sacrificare la mieii metişi F1 (Suffolk X Merinos), R1 Suffolk X F1 (Suffolk X Merinos) şi Merinos

  (Partener Proiect – Polifronie Iancu)

  Randamentul la sacrificare (%)

  Randamentul 1 Randamentul 2

  Nr. Crt.

  Genotip

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  1

  Metişi R1 Suffolk X F1(Suffolk X Merinos 3 42,13±0,9100 3,74 3 55,77±1,1800 3,66

  2 Metişi F1 (Suffolk X Merinos)

  3 42,77 ±0,9210 3,72 3 56,38±1,1823 3,63

  3 Merinos

  3 44,40±0,7250 2,82 3 52,08±1,5230 5,06

  Structura tisulară a carcaselor la mieii la mieii metişi R1 Suffolk X F1 (Suffolk XMerinos) metişi R1 Suffolk X F1 (Suffolk X

  Merinos) şi Merinos (Partener Proiect – Polifronie Iancu)

  Structura tisulară % Muşchi Oase Grăsime Carne

  Nr. Crt.

  Genotip

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V %

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  1. Metişi R1 Suffolk X F1 (Suffolk X Merinos

  3 61,85±2,1300 5,96 3 24,26±0,7800 5,44 3 13,89±2,8800 35,91 3 78,12±0,77900 1,72

  2 Metişi F1 (Suffolk X Merinos)

  3 60,55±2,1300 6,11 3 24,76±0,7800 5,44 3 14,69±2,8800 34,26 3 75,12±0,7900 1,83

  3 Merinos

  3 60,41±0,3100 0,89 3 26,23±0,7700 5,08 3 13,36±0,9900 12,83 3 73,66±0,7700 1,80

 • Randamentul la sacrificare la mieii metişi F1 (Charollais X Merinos), la mieii metişi R1 Charollais X F1 (Charollais X Merinos) şi la mieii Merinos

  (Partener Proiect –SC ACVILA SRL) Randamentul la sacrificare (%)

  Randamentul 1 Randamentul 2 Nr. crt

  Genotipul - -

  n X ± sx V% - - n X ± sx V%

  1 Metişi F1 (Charollais X Merinos), 3 43,03±1,1512 4,63 3 54,80±0,3521 1,11 2 Metişi R1 Charollais XF1

  (Charollais X Merinos)

  3 42,87±2,1822 8,81 3 55,06±1,6525 5,19

  3 Mieii Merinos 3 43,64±0,6300 2,50 3 49,50±0,6000 2,09

  Structura tisulară a carcaselor la mieii metişi F1 (CharollaisX Merinos), la mieii metişi R1 (CharollaisX F1 (CharollaisX Merinos) şi la mieii Merinos

  (Partener Proiect –SC ACVILA SRL)

  Structura tisulară % Muşchi Oase Grăsime Carne

  Nr. Crt.

  Genotip

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V %

  - - n X ± sx V%

  - - n X ± sx V%

  1. Metişi F1 (CharollaisX Merinos),

  3 62,54±1,2900 3,57 3 25,13±0,4700 3,24 3 12,33±0,840 11,89 3 74,88±0,4600 1,07

  2 Metişi R1 (CharollaisX F1 (CharollaisX Merinos)

  3 67,19±053,22 1,37 3 24,10±0,4700 3,40 3 8,73±0,6067 12,04 3 75,91±0,4699 1,07

  3 Merinos

  3 62,33±0,6667 1,85 3 35,20 ±0,2517 1,73 3 12,47±0,4177 5,80 3 74,80±0,2517 0,58

 • Parametrii producţiei de lână la oile din cadrul loturilor experimentale şi greutatea lor corporală după tuns

  Cantitatea totală de lână(kg)

  Fineţea (µ) Greutatea corporală (kg)

  Rasa /lotul

  - - X ± sx V%

  - - X ± sx V%

  - - X ± sx V%

  Merinos de Palas/oi adulte, ICDCOC Palas 250 4,50±0,101 27,48 21,81±0,0414 2,32 56,41±1,041 22,60 Merinos de Palas/mioare, ICDCOC Palas 81 4,61±0,081 15,81 21,791±0,080 3,30 57,71±0,520 8,12 Mioare metise F1 (Rasa de Carne Pals X Merinos de Palas)/ ICDCOC Palas

  25 4,45±0,125 14,04 21,34±0,111 2,60 56,18±2,132 18,97

  Merinos / oi adulte, Partener Polifronie 98 3,92±0,064 16,15 22,021±0,025 1,12 48,95±1,266 25,60 Merinos / mioare /Partener Polifronie 67 4,06±0,054 18,88 21,87±0,187 8,99 47,89±0,287 4,98 Mioare metise F1 (Suffolk X Merinos) Partener Polofronie

  23 3,58±0,068 9,18 23,54±0,874 17,88 50,47±1,598 10,34

  Merinos/ oi adulte, Partener SC Acvila SRL

  201 3,822±0,048 17,81 21,336±0,067 4,45 49,25±0,516 14,85

  Merinos/mioare/Partener SC Acvila SRL 97 3,65±0,019 9,12 23,58±0,055 2,29 47,56±0,211 4,36 Rasa de Carne Pals, oi adulte/ ICDCOC Palas

  258 2,61±0,039 23,77 21,946±0,120 5,60 64,45±0,587 17,17

  Rasa de Carne Pals, mioare/ICDCOC Palas

  91 3,21±0,072 21,05 21,52±0,080 3,55 58,87±0,577 9,34

  Rasa Ţigaie oi adulte, /Baza Experimentală Reghin-Mureş

  94 1,82±0,048 25,81 29,19±0,118 3,93 52,62±0,224 4,12

  Rasa Ţigaie, mioare, /Baza Experimentală Reghin-Mureş

  49 2,01±0,012 4,17 29,32±0,64 15,27 48,34±0,225 3,26

  Mioare metise F1 (Rasa de Carne Pals X Ţigaie) /Baza Experimentală Reghin-Mureş

  16 2,21±0,113 20,45 28,75±0,122 1,69 43,37±0,258 2,37

 • Producţiei de lapte la oile mame

  Producţia de lapte Compoziţia chimică Rasa/lotul

  n

  Zile mulse

  Cantitatea totală de lapte(l)

  Cantitatea totală de lapte muls(l)

  Grăsime (%)

  Proteină (%)

  Merinos de Palas/ICDCOC

  Palas

  81 125 120,40 58,90 7,52 6,60

  Merinos /Partener

  I.I.Polifronie

  105 128 106,30 60,70 7,15 6,60

  Merinos/Partener SC Acvila

  SRL

  222 117 95,40 58,90 7,05 6,42

  Rasa Ţigaie/ Baza

  Experimentală Reghin

  125 130 121,60 64,50 6,72 5,30

 • Neîntoarcerile la ovine Femele în

  estru clinic-montate

  Nr. crt.

  Specia/rasa sau populaţia

  Femele în experienţă

  (n) n %

  Femele întoarse

  după prima montă

  Femele întoarse după a doua

  montă

  Neîntoarceri la sfârşitul

  perioadei de montă

  (%) 1. ♀F1 (Rasa de

  Carne Palas X Merinos de Palas) X ♂Rasa de Carne Palas

  21 19 90,47 6 3 85,71

  2. ♀ Rasa de Carne Palas X ♂Rasa de Carne Palas

  30 28 93,33 5 2 92,85

  3. ♀/Merinos de Palas X ♂ Merinos de Palas

  35 31 88,57 4 3 90,32

  4. ♀ Merinos de Palas X ♂ Rasa de Carne Palas

  45 41 91,11 8 2 95,12

  5.

  ♀Ţigaie X ♂Rasa de Carne Palas 28 23 82,14 7 4 82,60

  6. ♀ Ţigaie X ♂Ţigaie 56 53 94,64 7 2 96,22 7.

  ♀F1 (Suffolk X Merinos) X ♂Suffolk

  23 19 82,60 6 1 94,73

  8. ♀ Merinos X ♂Suffolk

  42 39 92,85 8 4 89,74

  9. ♀/Merinos X ♂ Merinos

  55 52 94,54 5 3 94,23

 • III . CONCLUZIISporul de creștere în greutate realizat în urma îngrășării mieilor metiși cu Rasa de

  Carne Palas a fost de 222,9±2,9735 g la metișii F1( Rasa de Carne PalasX Rasa Merinos )și de 207,0±3,3133 g la metișii R1 Rasa de Carne Palas X F1 ( Rasa de Carne Palas xRasaMerinos de Palas), acestea depășind sporurile realizate de mieii Merinos cu 42 șirespectiv 32.

  Mieii metiși F1( Rasa de Carne PalasX Rasa Merinos ) și R1 Rasa de Carne Palas XF1 ( Rasa de Carne Palas xRasa Merinos de Palas)au realizat kilogramul de spor îngreutate cu un consum de energie metabolizabilă de 12220, respectiv 13033 kcal și unconsum de proteină de 760,8, respectiv 812 g față de 16902 Kcal și 1052 g proteinădigestibilă, la Rasa Merinos, dovedind astfel o conversie mai bună a furajelor în spor decreștere în greutate.

  Mieii metiși dintre Rasa de Carne și Rasa Țigaie de la Baza Experimentală Reghin aurealizat sporuri de creștere în greutate în urma îngrășării de 209,2 g la metișii F1( Rasa deCarne X Rasa Țigaie) și 206,7g la metișii R1 Rasa de Carne XF1( Rasa de Carne X RasaȚigaie) depășind sporul mediu zilnic realizat de rasa Țigaie cu 15 și respectiv 13,7%.Metișii F1 și R1 au realizat un consum specific de energie metabolizabilă de 12404 șirespectiv 12554 Kcal față de 14982 Kcal la Rasa Țigaie și un consum specific de proteinăde 765 respectiv 774 g față de 881 g la Rasa Țigaie.

  În urma îngrășării mieilor metiși dintre Rasa Suffolk și Rasa Merinos de la Partenerulde Proiect I.I.Polifronie s-a obținut un spor mediu zilnic de creștere în greutate de217,1±3,3536 g la metișii R1 și 207,2±4,1035 g față de 167,20±1,1735 cât s-a obținut lamieii Merinos.

 • Metișii F1 (Rasa Suffolk X Rasa Merinos) și R1 Rasa Suffolk X F1 (Rasa Suffolk X RasaMerinos) au avut o conversie mai bună a furajelor în spor de creștere realizândkilogramul de spor în greutate cu consumuri mai reduse de energie (22,7 și respectiv28,57 %) și proteină( 22,49 și respectiv 28,29 % )față de Rasa Țigaie.

  Sporul de creștere în greutate realizat la metișii cu Rasa Charollais de la Partenerul SCAcvila SRL a fost de 222,5±2,5536 g la metișii R1 Rasa Charollais X F1 ( Rasa CharollaisXRasa Merinos) și de 200,2±4,1035 g la metișii F1 (Rasa CharollaisX Rasa Merinos),sporuri mai mari cu 38,63 și respectiv 24,74 % față de Rasa Merinos. Consumul specificde energie și proteină digestibilă al metișilor R1 a fost mai mic față de Rasa Merinos cu38,5 % iar cel al metișilor F1 mai mic cu 25 %, respectiv 27 %.

  Rezultatele sacrificărilor experimentale efectuate la metișii F1 și R1 dintre Rasa deCarne Palas și Rasa Merinos de Palas de la ICDCOC Palas au arătat faptul că cel maimare randament la sacrificare (Randament 1) l-au avut mieii din Rasa de Carne 45,04 %,acesta fiind urmat de metișii R1 Rasa de Carne Palas X ( Rasa de Carne PalasX RasaMerinos de Palas ) 44,99 % și apoi metișii F1( Rasa de Carne PalasX Rasa Merinos dePalas ) 42,15 %. Metișii R1 și F1 au realizat cele mai mari valori pentru indicii decompactitate ai carcasei ( 37,43 și 36,35) și indicele de compactitate ai jigoului ( 111,67 sirespectiv 112,67), valori apropiate de cele înregistrate de Rasa de Carne Palas ( 36,81 șirespectiv 108,33)

  Datele privind ponderea pieselor tranșate din carcasă arată faptul că la metiși jigoul areprezentat 37,86 % la metișii F1( Rasa de Carne PalasX Rasa Merinos de Palas ) și 32,70% la R1 Rasa de Carne Palas X F1( Rasa de Carne PalasX Rasa Merinos de Palas )față de34,23 % la Rasa Merinos de Palas. Metișii R1 au avut cel mai mare procent de carne încarcasă ( 79,08 %), iar metișii F1 și Rasa de Carne Palas au avut proporții asemănătoare(76,35 și respectiv 76,68 %).Cel mai mic procent de grăsime în cadrul carcasei l-au avutmetișii R1 și F1, valori de 12,07 și respectiv 13,95 %.

 • Randamentul la sacrificare la mieii metiși dintre Rasa de Carne Palas și Rasa Țigaiede la Baza Experimentală Reghin a avut valori asemănătoare (Randamentul1- 41,83 %Rasa Țigaie și 43,26 % la metișii R1 Rasa de Carne XF1( Rasa de Carne X Rasa Țigaie).Metișii F1 și R1 au avut valori mai mari pentru indicele compactității carcasei (38,65 R1 și33,51 F1) și indicele compactității jigoului (88,12 F1, 86,12 R1 ) față de Rasa Țigaie la careaceste valori au fost de 30,09 respectiv 72,41.

  Metișii F1( Rasa de Carne Palas X Rasa Țigaie ) și metișii R1 Rasa de Carne X F1( Rasade Carne X Rasa Țigaie) au avut o proporție de carne în carcasă mai mare cu 10,58 șirespectiv 7 % față de Rasa Țigaie , iar proporția grăsimii din carcasă a fost mai redusă cu34,20 la metișii F1 și 12,30 % la metișii R1, fapt ce demonstrează efectul amelioratorasupra calității carcasei al Rasei de Carne Palas.

  La Partenerul I.I.Polifronie Iancu s-au obținut date asemănătoare pentru randamentulla sacrificare ( Randament 1) la mieii metiși F1 (Rasa Suffolk X Rasa Merinos) și R1 RasaSuffolk X F1 (Rasa Suffolk X Rasa Merinos) și Rasa Merinos.S-au evidențiat valorile maimari pentru indicele de compactitate al carcasei ( 35,68 la metișii F1 și 38,53 la metișii R1)și pentru indicele de compactitate al jigoului (83,83 la F1 și 79,33 la R1) față de RasaMerinos la care s-a realizat 28,72 (I.C.) și 66,54 ( I.C.J.).

  La Partenerul SC Acvila SRL s-au obținut date asemănătoare pentru randamentul lasacrificare ( Randament 1) la mieii metiși F1 (Rasa Charollais X Rasa Merinos) și R1 RasaCharollais X F1 (Rasa Charollais X Rasa Merinos) și Rasa Merinos.

  Metișii R1 au avut cel mai mare procent de carne în carcasă (75,91%), aceștia având șicea mai redusă proporție de grăsime în carcasă și anume 8,73 %, aceasta arată efectulfavorabil asupra cantității și calității cărnii al Rasei Charollais utilizată în încrucișări cuRasa Merinos.

 • Datele obținute în privința producției de lână arată faptul că oile adulte și tineretulfemel an precedent de la ICDCOC Palas Constanța au avut producții superioare de lână( 4,50 , respectiv 4,61 kg ) față de loturile de oi Merinos de la parteneri. De asemeneagreutatea corporală a acestora a fost superioară celor de la parteneri.

  Producția totală de lapte a oilor mame a fost de 120,4 litri la oile Merinos de Palas dela ICDCOC Palas, iar la oile Merinos de 106,3 litri la partenerul Polifronie și 95,40 la oilede la partenerul SC Acvila SRL . Producția totală de lapte la oile Țigaie de la BazaExperimentală Reghin a fost de 121,60 litri.

  Concluzia generală rezultată în urma efectuării lucrărilor de cercetare din cadruletapei a VII –a este aceea că utilizarea raselor specializate pentru carne ( Rasa de CarnePalas, Rasa Suffolk, Rasa Charollais) în încrucișări cu rasele materne ( Rasa Merinos,Rasa Țigaie) îmbunătățește parametrii ce caracterizează producția de carne, respectivsporul de creștere în greutate, conformația și structura tisulară a carcasei.

  S-a realizat diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului prin elaborarea uneilucrări științifice și prezentarea rezultatelor în cadrul unui Simpozion tehnico-Științific cea avut loc la ICDCOC Palas în data de 26.10.2018, unde au participat crescătorii de ovinedin cadrul Asociației