Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

13
Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 Progresul înregistrat în anul 2009 16 decembrie 2009, Călăraşi

description

Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 Progresul înregistrat în anul 2009. 16 decembrie 2009, Călăraşi. Bugetul total al Programului (cu excepţia Axei Prioritare 4 – Asistenţă Tehnică). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Page 1: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Programul de Cooperare Transfrontalieră România –

Bulgaria2007-2013

Progresul înregistrat în anul 2009

16 decembrie 2009, Călăraşi

Page 2: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Bugetul total al Programului(cu excepţia Axei Prioritare 4 – Asistenţă Tehnică)

Axa Prioritară Finanţarea Comunitară

(FEDR)

Finanţarea Publică

Naţională

Finanţarea Naţională Privată

Valoarea totală

(a) (b) (c) (a)+(b)+(c)

Axa Prioritară1 -Accesibilitate

80,594,790 13,795,932 1,036,219 95,426,941

Axa Prioritară 2 -Mediu

76,238,315 13,319,282 326,736 89,884,333

Axa Prioritară 3 -Dezvoltare economică şi socială

47,921,227 8,372,120 205,377 56,498,724

Total 204,754,332 35,487,334 1,568,332 241,809,998

Page 3: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Primul Apel de Proiecte Primul Comitet Comun de Selecţie: Giurgiu, 19

februarie 2009

Lansat: 8 iulie 2008 Termen limită: 30 septembrie2008.

• 52 proiecte depuse

• 21 proiecte propuse spre finanţare (de către Grupul de Lucru pentru Evaluare)

• 18 proiecte selectate cu o valoare totală de ~ 8 milioane EUR

În prezent se află în faza de contractare, ce se estimează a fi finalizată în primul trimestru al anului 2010

Page 4: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Primul Apel de Proiecte Strategice

Lansat: 15 decembrie 2008 Termen limită: 15 ianuarie 2009

• 2 proiecte depuse

• 1 proiect selectat la Giurgiu, 19.02.2009 (valoarea totală 5.979.460 EUR)

• contractul pentru FEDR şi contractul pentru contribuţia statului român au fost semnate în luna septembrie

• Partenerul lider de proiect a depus la STC primul raport de progres în luna noiembrie 2009

Subcomitetul Comitetului Comun de Monitorizare pentru Coordonarea Proiectului Strategic “Socio-economic condition and evaluation of the Romania-Bulgaria Cross Border Area between 2009-2015” a fost creat

prin numirea membrilor şi vor fi informaţi cu privire la progresul proiectului

Page 5: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Al doilea Apel de Proiecte

Lansat: 30 septembrie 2008 Termen limită: 30 aprilie 2010

– 31 ianuarie: 28 proiecte depuse – 31 martie : 11 proiecte depuse – 30 aprilie: 74 proiecte depuse – în evaluare– 31 iulie: 67 proiecte depuse – în evaluare– 30 octombrie: 155 proiecte depuse – în evaluare

Număr proiecte depuse: 335, cu o valoare totală mai mare de 500 milioane EUR.

CCM a decis suspendarea depunerii de proiecte datorită numărului mare de proiecte primite şi a valorii lor

Page 6: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Apelul de idei de proiecte strategice

Lansat: 8 iulie 2009 Termen limită: 31 august 2009

• 52 idei de proiecte strategice au fost depuse

Ideile selectate de către Subcomitetul Comun de Monitorizare vor deveni proiecte; după lansarea Ghidului Solicitantului

acestea vor fi depuse la sediul Secretariatului Tehnic Comun al Programului (Călăraşi) până la data menţionată în ghid (ghidul va fi aprobat de către CCM în primul semestru al anului 2010).

Page 7: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

A doua întâlnire a Comitetului Comun de Selecţie

15 decembrie 2009, Silistra

Ianuarie – 19 proiecte selectate din 28- 10 proiecte – Partenerii lideri de proiecte sunt din Bulgaria, cu o valoare totală de 5.198.534 EUR- 9 proiecte – Partenerii lideri de proiecte sunt din România, cu o valoare totală de 5.020.750 EUR

Martie - 6 proiecte selectate din 11- 4 proiecte – Partenerii lideri de proiecte sunt din România, cu o valoare totală de 8.712.372 EUR- 2 proiecte – Partenerii lideri de proiecte sunt din Bulgaria, cu o valoare totală de 466.225 EUR

Page 8: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

0

50000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Axa 1 Axa 2 Axa 3

Bugetul programuluiBugetul proiectelor

Bugetul total al programului comparativ cu bugetul total al proiectelor depuse în cadrul primului şi celui de-al doilea apel de proiecte

Page 9: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

STC (BRCT Călăraşi) s-a adresat potenţialilor aplicanţi din

România şi Bulgaria

• 76 evenimente de informare şi promovare

• Numărul mediu de participanţi este 39

Prin intermediul evenimentelor s-a asigurat informarea şi

promovarea programului şi a apelurilor de proiecte

Informare şi Promovare

Page 10: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

STC (BRCT Călăraşi) a asigurat activitaăţi de help-desk (a primit întrebări şi a furnizat răspunsuri) pe adresele de email [email protected] şi [email protected] (Autoritatea de Management).

Peste 150 email-uri (în anul 2009) şi aproximativ 100 apeluri telefonice lunar au fost primite din partea potenţialilor aplicanţi, cea mai mare parte a întrebărilor făcând referire la depunerea de proiecte în cadrul axelor prioritare accesibilitate şi dezvoltare economică şi socială.

În procente, 61% dintre întrebări au fost transmise de către potenţiali aplicanţi din România, în timp ce 39% dintre întrebări au fost transmise de către potenţiali aplicanţi din Bulgaria.

Help-desk

Page 11: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Pentru anul 2010, obiectivele STC (BRCT Călăraşi) sunt:

Până în primul semestru al anului 2010, finalizarea evaluării proiectelor depuse

Până în cel de-al doilea semestru al anului 2010, finalizarea procesului de contractare a proiectelor selectate

Informarea în timp real a tuturor partenerilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în implementarea proiectelor

Asigurarea unei implementări transparente a proiectelor

Page 12: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Pentru anul 2010, obiectivele STC (BRCT Călăraşi) sunt:

Informarea clară şi detaliată referitoare la rezultatele Programului RO-BG şi asigurarea transparenţei pentru grupurile ţintă ale programului în vederea creşterii gradului de interes pentru fondurile europene cu scopul asigurării absorbţiei fondurilor în aria eligibilă;

Creşterea nivelului conştientizării publice referitoare la existenţa, scopul, priorităţile, suportul financiar oferit, impactul social şi economic estimat, instituţiile desemnate cu responsabilităţi în implementarea la nivel regional şi naţional;

Promovarea, pentru publicul general, a impactului social şi economic oferit prin intermediul acestui tip de asistenţă.

Page 13: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-Bulgaria

Adresa: Zona Chiciu, nr. 2, Călăraşi, Judeţul Călăraşi, RomâniaTel: 0242 / 313.091Fax: 0242 / 313.092

Contact: [email protected] web: www.cbcromaniabulgaria.eu

www.calarasicbc.ro