Programul Capacitؤƒإ£ ؤƒ Romأ¢old. 2012-10-29آ  3 Cooperؤƒri bilaterale - Programul de...

download Programul Capacitؤƒإ£ ؤƒ Romأ¢old. 2012-10-29آ  3 Cooperؤƒri bilaterale - Programul de cooperare bilateralؤƒ

of 17

 • date post

  07-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Programul Capacitؤƒإ£ ؤƒ Romأ¢old. 2012-10-29آ  3 Cooperؤƒri bilaterale - Programul de...

 • PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI

  INOVARE 2007-2013, PNII

  Programul Capacităţi

  Subprogramul “Cooperări bilaterale - Programul de

  cooperare bilaterală România – Ungaria”

  Pachet de informaţii

 • 2

  CUPRINS

  1.Scop..........................................................................................................................................................3

  2.Parteneri....................................................................................................................................................3

  3.Conditii de participare...............................................................................................................................3

  4.Buget.........................................................................................................................................................4

  5.Durata........................................................................................................................................................4

  6.Prezentarea propunerilor de proiecte........................................................................................................5

  7.Procedura de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte....................................................................5

  7.1 Verificarea eligibilitatii-evaluare administrativa................................................................................5

  7.2 Evaluare stiintifica..............................................................................................................................5

  7.3 Decizia de finantare............................................................................................................................5

  7.4 Publicarea rezultatelor........................................................................................................................5

  8.Contractarea..............................................................................................................................................5

  9.Calendar....................................................................................................................................................6

  10.Contestatii...............................................................................................................................................6

  11.Legislatie.................................................................................................................................................7

  12.Informatii suplimentare...........................................................................................................................7

  Anexa 1-Lista domeniilor CD prioritare.....................................................................................................8

  Anexa 2-Cererea de finantare.....................................................................................................................9

  Anexa 3-Criterii de evaluare pentru proiecte bilaterale.............................................................................13

  Anexa 4-Declaratie privind neimplicarea ajutorului de stat......................................................................14

  Anexa 5-Declaratie privind nefinantarea din alte surse.............................................................................16

  Anexa 6-Declaratie de eligibilitate............................................................................................................17

 • 3

  Cooperări bilaterale - Programul de cooperare bilaterală România – Ungaria

  Identificator: PN-II-CT-RO-H-2012 - 1

  1. Scop:

  Promovarea cooperării ştiinţifice printr-un program bilateral între comunitatea ştiinţifică din

  România şi comunitatea ştiinţifică din Ungaria ce are ca scop consolidarea legăturilor în toate

  domeniile de cercetare științifică.

  2. Parteneri

  Acordul de cooperare științifică și tehnologică, semnat între Guvernul României și Guvernul

  Republicii Ungare.

  3. Condiţii de participare

  - Propunerile de proiecte vizează următoarele domenii de cercetare din Anexa 1.

  - Proiectul se desfăşoară în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în

  instituţii de învăţământ superior, numite în continuare instituţii gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi

  o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;

  - În cazul în care pentru realizarea activităţilor proiectului participă mai multe instituţii gazdă din

  România, propunerea de proiect va fi depusă de o singură entitate, cu rol de coordonator;

  - Instituţia coordonatoare de proiect trebuie să aibă un contract în derulare finanţat pe plan

  naţional sau/şi pe plan internaţional (PC7, Eureka, F4E, etc.) având aceeaşi tematică de cercetare,

  sau similară, cu cea propusă pe plan bilateral.

  - Instituţiile gazdă nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au

  conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu au furnizat declaraţii inexacte cu privire

  la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; nu au încălcat

  prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.

  - Propunerea de proiect trebuie depusă atât în România cat şi în Ungaria.

  4. Buget:

  Valoarea estimată a bugetului competiției este de: 1.800.000 RON pentru un număr de 30 proiecte.

  ANCS asigură fondurile necesare pentru derularea proiectelor finanţate prin intermediul agenţiei de

  implementare UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior,

  Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • 4

  Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii români:

  - transport internaţional dus-întors pentru un număr de maxim 3 bilete de avion/an până în

  localitatea în care se desfăşoară activitatea de cercetare;

  - asigurarea medicală;

  - cheltuielile cu transportul intern, diurna, precum şi cazarea pe teritoriul României, în cazul în

  care sunt prevăzute deplasări interne în interesul proiectului, numai împreună cu echipa parteneră

  și în conformitate cu legislația națională.

  Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii din Ungaria:

  - cazarea şi diurna (60 lei/zi/pers) pentru cercetătorii maghiari care vin în România, conform

  legislaţiei interne în vigoare;

  - acoperirea costurilor necesare deplasărilor interne pentru cercetătorii maghiari care vizitează

  România, necesare implementării proiectului.

  Vizitele reciproce ale cercetătorilor vor fi echilibrate, limitate la 3 bilete de avion/an, pentru o

  perioadă de maxim 60 de zile/an pentru fiecare parte. Deplasarea unui număr mai mare de persoane

  se poate face cu trenul sau auto fără a se depăşi echivalentul sumei prevăzute mai sus.

  În urma negocierilor din cadrul Comisiei Mixte, pot apărea modificări în ceea ce priveşte cheltuielile

  eligibile reglementate de legislaţia în vigoare, în limitele acceptate în pachetul de informaţii al

  Programului Capacităţi.

  5. Durata:

  Durata unui proiect este de maxim 22 luni şi este cuprinsă între martie 2013 şi decembrie 2014.

  6. Prezentarea propunerilor de proiecte

  Cererile de finanţare se depun într-o singură etapă, la sediul UEFISCDI, şi se redactează conform

  Anexei 2 – Cererea de finanţare. Acestea se vor depune atât în format tipărit cât și în format

  electronic şi vor fi insoţite de o scrisoare de înaintare.

  7. Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte

  Fiecare propunere primită este evaluată atât de partea română cat si de partea ungară, utilizând

  propriile reguli. Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte asigurat de către CNCS - UEFISCDI

  presupune următoarele etape:

  7.1 Verificarea eligibilității – evaluare administrativă

  Cererile de finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se

  asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile

 • 5

  de ambele părţi vor intra în evaluare. Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afişată pe site-ul

  web al UEFISCDI – www.uefiscdi.gov.ro.

  7.2 Evaluarea ştiinţifică

  Fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă este evaluată, din punct de vedere al calității, de către 2

  experți evaluatori propusi de comisiile de specialitate CNCS, care acordă note conform fișei de

  evaluare prevăzută în Anexa 3.

  7.3 Decizia de finanţare

  După încheierea procesului de evaluare de ambele părţi, pe baza rezultatelor obţinute şi a bugetelor

  disponibile, lista finală de proiecte acceptate la finanţare va fi agreată şi consemnată în urma

  negocierilor din cadrul Comisiei Mixte de selecţie a propunerilor de proiecte în cadrul Acordului de

  colaborare științi