PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE biodiversitatii si refacerea ecosistemelor...

Click here to load reader

download PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate

of 50

 • date post

  13-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE biodiversitatii si refacerea ecosistemelor...

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 1 DIN 49 9 MAI 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014- 2020, AP 5, PI 5.1)

  Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identitații culturale

  Unitati administrativ- teritoriale Autoritati ale administratiei publice centrale Unitațile de cult ONG-uri Parteneriate intre aceste

  entitați

  Restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban. Activitațile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la: • Restaurarea, consolidarea, protectia si

  conservarea monumentelor istorice; • Dotari interioare (instalatii, echipamente si

  dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);

  • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;

  • Activitați de marketing și promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.

  Valoarea minima a proiectului: 100.000 euro Valoarea maxima a proiectului: 5 milioane euro 10 milioane euro in cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO

  - 25 noiembrie 2016

  http://regio- adrcentru.r o/5-1- conservare a-protectia- promovarea -si- dezvoltarea - patrimoniul ui-natural- si-cultural/

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 2 DIN 49 9 MAI 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate

  (PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTUR A MARE 2014- 2020, AP 4, O.S. 4.1)

  NOU!

  Promovarea masurilor de conservare a biodiversitatii in conformitate cu Cadrul de Actiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeana pentru Biodiversitate 2020 si cu Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii 2014 – 2020

  Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridica

  Organizatii neguvernamentale (asociatii si fundatii) institute de cercetare / universitati / muzee - care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturii, precum si autoritati ale administratiei publice centrale / locale / alte structuri in coordonarea / subordonarea autoritatilor centrale / locale

  APM / institutia care este responsabila pentru asigurarea managementului ariei protejate

  Actiunea C: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), individual sau in parteneriat cu institutii publice centrale / universitati / institute de cercetare / ONG-uri

  Actiunea A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de masuri de conservare / planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) si pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

  Actiunea B. Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin)

  Actiunea C. Actiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitati asupra biodiversitatii, inclusiv a speciilor invazive etc.)

  Valoare maxima proiect: Actiunile A si B – maxim 5 mil. euro Actiunea C – maxim 20 mil. euro

  - 30 iunie 2018

  http://www.f onduri- ue.ro/poim- 2014#imple mentare- ghiduri- beneficiari

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 3 DIN 49 9 MAI 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Dezvoltare Locala Integrata in comunitatile marginalizate in care exista

  populatie

  apartinand

  minoritatii rome

  (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPIAL UMAN, AP 4, OS 4.1)

  NOU!

  Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii rome reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate

  Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate; ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate. Este obligatorie participarea in proiect a cel putin unei autoritati publice locale cu responsabilitati in domeniu (cu rol de solicitant/ partener).

  INTERVENTII IN DOMENIUL EDUCATIEI Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie: educatia timpurie (de nivel ante-prescolar si prescolar), invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate INTERVENTII IN DOMENIUL OCUPARII FORTEI DE MUNCA Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont- propriu INTERVENTII IN DOMENIUL DEZVOLTARII/ FURNIZARII DE SERVICII (SOCIALE/ MEDICALE/ MEDICO-SOCIALE) Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico- sociale). INTERVENTII IN DOMENIUL IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE LOCUIT Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta INTERVENTII IN DOMENIUL ACORDARII DE ASISTENTA JURIDICA PENTRU REGLEMENTARI ACTE - acolo unde este cazul Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte (acolo unde este cazul). INTERVENTII IN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINARII SI PROMOVARII MULTICULTURALISMULUI Activitatea 7. Campanii de informare si constientizare/ actiuni specifice in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea/ Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate

  Pentru regiunile mai putin dezvoltate, valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 6.000.000 euro.

  Pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti Ilfov), valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 3.719.320 euro.

  Variabila Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis in data de 16 mai 2016 ora 10.00 si se va inchide in data de 1 august 2016, ora 16.00

  http://www.f onduri- ue.ro/pocu- 2014#imple mentare- program

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 4 DIN 49 9 MAI 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Dezvoltare Locala Integrata in comunitatile marginalizate (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPIAL UMAN, AP 4, OS 4.2)

  NOU!

  Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii (non roma), prin implementarea de masuri integrate

  Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate; ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate. Este obligatorie participarea in proiect a cel putin unei autoritati publice locale cu responsabilitati in domeniu (cu rol de solicitant/ partener).

  INTERVENTII IN DOMENIUL EDUCATIEI Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la