PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

32
CNSEM - Curs 2 1 PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE PROGRAMAREA MANUALA A CN PROGRAMAREA CONVERSATIONALA UTILIZAND PRODUSE CAD/CAM

description

PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE. PROGRAMAREA MANUALA A CN. UTILIZAND PRODUSE CAD/CAM. PROGRAMAREA CONVERSATIONALA. PROGRAMAREA MANUALA A CN. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

Page 1: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 1

PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

PROGRAMAREA MANUALA A CN

PROGRAMAREA CONVERSATIONALA

UTILIZAND PRODUSE CAD/CAM

Page 2: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 2

Se utilizeaza pentru procese tehnologice simple(operatii de gaurire, alezare, frezare de contururi liniare, strunjiri simple) si in cazul unor programe relativ Scurte – sub 120-150 instructiuni.

Informatiile pentru programare sunt:

Geometrice: coordonate si traiectorii;

Tehnologice:

Viteze de prelucrare;

Adancimi de patrundere;

Viteze de avans;

Informatii ajutatoare privind racirea, sensul de rotatie, numerele sculelor si ordinea in care sunt utilizate.

PROGRAMAREA MANUALA A CN

Page 3: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 3

Informatiile pentru

programare

Tabele, diagrame, manual de

programare

Materiale, tratamente termice, numarul

pieselor din lot, etc

Elaborarea programului piesa

Page 4: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 4

Etapele de elaborare a programului

1. Intocmirea fisei de amplasare scule

Codul de catalog pentru scula, port-scula si pastila

Constantele de prereglare ale sculelor

Schita(forma) partii active

2. Intocmirea fisei de reglaj Se indica sistemul de axe al masinii si se pun in evidenta suprafetele ce urmeaza a fi prelucrate.

3. Calculul coordonatelor punctelor caracteristice

La piesele simple, acestea pot fi preluate direct din desen;

Unele echipamente de CN ofera facilitati pentru calculul punctelor caracteristice.

Page 5: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 5

5. Introducerea programului pe suportul de informatie

RAM, banda perforata, banda magnetica

6. Testarea si optimizarea programului

Pe o masa de desenat sau cu un program de simulare grafica pe CNC;

Pe MU, fara piesa in regim fraza cu fraza;

Pe MU cu piesa, pentru stabilirea corectiilor de scula;

Pe MU cu piesa si program corectat.

4. Intocmirea programului Se vor descrie traiectoriile tuturor sculelor pentru prelucrarea suprafetelor, verificand evitarea eventualelor coliziuni.

Page 6: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 6

Variante de programare

Programare in cod ISO

Programare parametrica,

Programare geometrica in profil (PGP)

varianta a celei precedente dar mai

flexibila

Contururile se descriu cu ajutorul

unui procesor geometric, tot in cod

ISO

Programare structurata

Salturile sau buclele relative la blocuri in

cod ISO se realizeaza cu

instructiuni PASCAL

Programare in limbaj

specializatAPT si versiunile

ulterioare

(standard)

Page 7: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 7

Coduri de programare

Cod ISO

(norme NFZ 68010, 68030, 68032)

Cod EIA

(norme RS 244A, 273A)

Structural si notional, aceste coduri au corespondente cu utilizarea ca suport program a benzii perforate (in Romania STAS 9369-85)

Page 8: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 8

INTOCMIREA PROGRAMULUI

Entitate de prelucrare - EP: rezultatul deplasarii unei scule date, ce parcurge un ansamblu de traiectorii asupra unei piese mecanice.

Informatii referitoare la generarea suprafetelor

Asocierea cu anumite scule

Adaptarea sculei la material

Conditii de aschiere

Page 9: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 9

ELEMENTE IMPORTANTE

Descrierea geometrica a starii finale a entitatii de prelucrare

macrogeometrica

microgeometrica

Natura geometrica a suprafetelor rezultate

Parametri intrinseci ai suprafetelor

Limite deometrice ale suprafetei

Rugozitatea suprafetei

Page 10: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 10

Starea initiala

Materialul piesei

Este descrisa plecand de la starea finala a

EP, considerand volumul de material

indepartat si modul de repartizare al acestuia

Incadrat in anumite clase si caracteristici

Page 11: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 11

Elemente legate de sculaAlegerea sculei

Tipul sculei

Geometria

Numarul de scule

Orientarea sculei

Se obtine prin intermediul

dispozitivului de asezare si fixare

Traiectoria sculei

Stabilirea unui punct carateristic

Descrierea deplasarii acestuia

Stabilirea sistemelor de referinta

Conditii de aschiere

Viteza de aschiere

Viteza de avans

Utilizarea lichidului de aschiere

Page 12: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 12

Algoritm de prelucrareStudiul metodei

generale de rezolvare

Definirea punctelor de baza ale traseului

Def\inirea variabilelor:

Ce corespund parametrilor intrinseci ai operatiilor – date de intrare

Utilizate de algoritmul de rezolvare

Redactarea algoritmului propriu-zis

Page 13: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 13

SISTEME DE REFERINTA

STAS 8902 -71 Axe de coordonate primare:

X, Y, Z – pentru masina unealta

X’, Y’, Z’ – pentru piesa

XY – planul de lucru

Z - axa sculei (sens pozitiv sensul indepartarii de piesa)

Sistem cartezian

Page 14: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 14

A, B, C – rotatiile dupa X, Y, Z pentru masina unealta

A’, B’, C’ – pentru piesa

Page 15: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 15

Sistem polar

Z

Y

X

Pr

θ

Coordonata liniara: raza Coordonata circulara: unghiul

Originea: pol

Plan de lucru:

Pol Plan Axa de referinta

I, J

J, K

K, I

XY

YZ

ZX

X+

Y+

Z+

Page 16: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 16

Sistem absolut: se refera la originea sistemului de referinta in indicarea tuturor coordonatelor punctelor, indiferent de pozitia curenta a sculei

A B C D E F G

xB

xA

xC

xD

xE

xF

xG

Page 17: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 17

Sistem incremental: cotele indica o marime intre doua puncte caracteristice si nu o valoare fata de o baza comuna.

A B C D E F G

xA xBA xCB xDC xED xFE xGF

Page 18: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 18

PUNCTE DE ZERO

Punct de zero piesa – programat

Punct de referinta pentru scula

Punct de referinta

Punct de schimbare scula

Punct de zero masina – originea masinii

Page 19: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 19

Localizarea punctelor de zero pe o masina de

gaurit.

Page 20: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 20

POZITIA SISTEMULUI DE COORDONATE

Sistem de coordonate al masinii Sistem de coordonate al piesei

Page 21: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 21

LIMBAJUL DE PROGRAMARE ISO

Poseda un vocabular si o sintaxa.

Elemente importante

Caractere utilizate

Numere utilizate

Variabile

Cuvinte

Instructiuni

Blocuri de instructiuni

Secvente de blocuri de instructiuni

Structuri de control

Subprogramele rezidente si concepute

Page 22: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 22

Caractere utilizate

Cifrele de la 0 la 9.

Literele: majusculele alfabetului latin.

Semne si operatori matematici.

Caractere particulare

Inceput program

Inceput comentariu

Sfarsit comentariu

Sfarsit de bloc

Caractere inerte, recunoscute de sistem, fara a avea insa un anumit efect.

Page 23: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 23

Numere utilizate

Intregi Reale

Utilizate ca:

Valori afectate variabilelor

Argumente pentru unele functii

Constante in diferite expresii aritmetice

Page 24: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 24

Variabile - parametri

Sunt definite apriori:

Numarul de variabile utilizate

Tipul de informatie pe care il reprezinta

Identificatorul acestor variabile

Variabile programate

Utilizeaza diferiti identificatori predefiniti

Valorile acopera un domeniu larg

Afectarea unei valori pentru o variabila se face prin “=“

Parametri externi

Parametri rezervati pentru comunicarea intre CNC si automat

Parametri utilizati de CNC, accesibili programatorului pentru citire

Parametri utilizati de CNC, accesibili programatorului pentru citire si scriere

Parametri care nu afecteaza CNC-ul, utilizati de programator

Page 25: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 25

Cuvintele limbajului

Cel mai mic ansamblu de caractere care poseda o semnificatie independenta de alte caractere care pot urma si de care sunt despartite prin operatori, semne de punctuatie, etc.

Cuvinte alcatuite dintr-o litera:

X, Y, Z: sistemul primar al axelor de coordonate liniare

A, B, C: axe de rotatie

U, V, W: sistemul secundar al axelor de coordonate

I, J, K: coordonatele dentrului unui cerc, parametri de interpolare

P, Q: utilizate in cicluri

R: raza cercului, cuvant utilizat in cicluri

F: functie ce defineste viteza de avans

S: functie ce defineste viteza de aschiere

T: functie ce defineste scula

D: functie ce defineste registrii de corectie

H, L: functie ce defineste un subprogram

N: eticheta pentru identificarea unui bloc

Page 26: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 26

Cuvinte alcatuite dintr-o litera urmata de cifre:

Gx, Gxx, Gxxx: functii pentru modificarea starii logice a echipamentului, functii pregatitoare

Mx, Mxx, Mxxx: functii de apelare a unui subprogram, de modificare a logicii ECN, functii auxiliare

Page 27: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 27

Instructiunea

Reprezinta entitatea cea mai mica, alcatuita din cuvinte si numere, care are o semnificatie pentru modificarea fie a starii fizice a masinii, fie a celei logice a echipamentului

Categorii de instructiuni:Pentru deplasarea pe axele masinii

Relative la interventii si mesaje adresate operatorului

Pentru structurarea programului

Referitoare la subprogramele rezidente

Moduri de constituire:Un cuvant unic

Un cuvant urmat de un numar

Un ansamblu de cuvinte urmate sau nu de un numar

Page 28: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 28

Instructiuni modale

Isi conserva continutul pana cand o alta instructiune, susceptibila la modificarea celei active, este programata.

Instructiuni nemodale

Nu afecteaza starea unei variabile informatice permanente

Deplasarea pe axe

Viteza de avans

Viteza de aschiere Temporizare

Page 29: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 29

Bloc de instructiuni

Un ansamblu de instructiuni terminate cu caracterul care defineste sfarsit de bloc.

Este reperat prin intermediul etichetei reprezentata printr-un anumit cuvant, urmata de un grup de maxim 4-5 cifre

Secventa de instructiuni

Un ansamblu de blocuri consecutive identificat prin doua etichete (de exemplu Nxxx pana la Nyyy), prima afectata primului bloc al secventei, iar cea de-a doua ultimului.

Joaca acelasi rol cu subprogramul

Page 30: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 30

Structuri de control

Un ansamblu de instructiuni care permit derularea unui program si altfel decat “liniar”:

Identificarea programelor/subprogramelor

Apelarea subprogramelor si a secventelor de program

Salt la diferite etichete

Temporizari

Marcarea sfarsitului de program principal si subprogram

Page 31: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 31

Mod de apelare: difera foarte mult de la echipament la echipament

Pentru DIALOG 4/10:

%0*n – denumirea macroului “n”

N6%0*1 – apelarea macroului 1 in programul principal

%N*n – denumire subprograme locale, N numele programului principal, n numele subprogramului

Pentru NUM760:

G77 Nxxxx – apelarea subprogramului “xxxx” rezident in memoria calculatorului

Page 32: PROGRAMAREA COMENZII NUMERICE

CNSEM - Curs 2 32

Salt conditionat/neconditionat: intrerupe derularea “liniara” a programului sursa

Temporizarea: asociata unei conditii de continuare a programului pana cand variabila nu atinge valoarea zero.