Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

of 15 /15
Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013 1 - - - - [ -a a XII-a] ministrului nr. 3180/ 13.02.2013

Embed Size (px)

description

CDS

Transcript of Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Page 1: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

1 - -

- - [ -a a XII-a]

ministrului nr. 3180/ 13.02.2013

Page 2: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

2 - -

Programa are în vedere curriculum la

-a a XII-a. Aceast se

menirea de a construi un model cognitiv adecvat fam

pentru 1 doi - pentru clasele a V- -a; - greco- pentru clasele a VII-

VIII-a; - pentru clasele a IX- -a; - , pentru clasele a XI- -a.

într- ând

Modulul (pentru clasele a V- -a) propune

conexiuni interdisciplinare, prin valorificarea câtorva toposuri culturale, printre care

Modulul greco-romane (pentru clasele a

VII- -a)

valori rom integrarea acestora într-un context

de comunicare, asigurându- Modulul (pentru clasele a IX- -a)

prezentate

- raportul om-

argumentative, elementele de Modulul - i a

XII-a)

culturii române. -

Page 3: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

3 - -

profilului umanist individualizat;

elevul ca centru al demersurilor didactice inovatoare;

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea programei sunt: principiul transferului STRUCTURA PROGRAMEI Programa

rii

române

Cultivarea respectului pentru valorile culturale perene Cultivarea

Page 4: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

4 - -

Clasele a V- -a

române

e specifice

-politice similare

geografice diferite 1.3. Exp -efect, în contexte istorice diferite 1.4. Examinarea aspectelor relevante ale mitului 1.5. Extrapolarea elementului-cheie al mitului în contextul cultural românesc

istorice similitudine de

destine;

istorice marcante;

Joc de rol: simularea întâlnirii dintre Burebist

medalion, precum Caesar, Pompei;

religioase;

externi, cu impact în destinul poporului

sugestiilor textelor; poveste

bine urât;

2.

2.1. Alegerea imaginea 2.2.

joc de identificare a cuvintelor / neologisme.

Page 5: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

5 - -

Clasele a V- -a

Modulul I: -danubian Modulul al II-lea: Modulul al III-lea: fundamental

Modulul I: -danubian

-danubian (secolul I a. Chr). - Burebista, Cezar, Pompei -danubian); - Elemente specifice ale religiei dacilor (Deceneu Zamolxe); - Elemente specifice ale religiei romanilor despre moartea lui Cezar). I.2. P iul carpato-danubian( secolul II p. Chr). - -danubian); - murus Dacicus

Modulul al II-lea:

discordiei:

- Judecata lui Paris - -o cu lumânarea,

etc.) II.3. Cutia Pandorei: - Mitul lui Prometeu - II.4. Merele de aur: - Mi - -

- - Modulul al III-lea. Termeni român III.1. Corpul omenesc -se

nasus, gula, oculi, barba, pilus, pectus, bracchia, manus, digitus, genu, frons/frontem etc. III.2. Flora fauna: herba, viola, rosa, arbor/arborem, cerasus, prunus, caballus, ovis/ovem, canis/canem, vulpes, lupus, ursus etc.

: rivus, aqua, fluvius, lacus, montes, collis, vallis etc. (verbe la infinitiv): cantare, recitare, fugere, venire, videre, audire,

sentire, ducere, dicere, tacere, disputare etc.

Page 6: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

6 - -

Clasele a VII- -a

române

e specifice

1.2. comparare 1.3. Evaluarea personajelor în

1.5. Corelarea textului citit cu imaginea / tabloul

i rezumare, oral sau /

relevante pentru mit / poveste;

de fixare a tipologiei personajului; Edin punct de vedere simbolic, moral;

imaginilor, tablourilor; Jocuri de identificare a unui personaj mitic sau de poveste, pe baza unui detaliu semnificativ.

2. Dezv

2.1.

/

sintag /

-se diferite

criterii;

într-

Page 7: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

7 - -

Clasele a VII- -a

greco-romane în

Modulul I: Mituri greco-romane ( Modulul al II-lea: al

Modulul I: Mituri greco-romane (prezentare te I.1. Tema prieteniei - corespondent românesc prietenul, amicul; I.2. -

- Tezeu

-Frumos, -labirint; - zborului, prin analogie, - scorpiei, balaurului. I.3. -divinitate - Prometeu dent în basmele

-

- dice motivul coborârii în Infern; corespondent românesc, -

Modulul al II-lea: al

II.1. pro domo; alter ego; sine die; sui generis; ipso facto; ad hoc; de iure; de facto; volens, nolens etc. II.2. Verae amicitiae aeternae sunt. Repetitio est mater studiorum. Cui prodest? Per aspera ad astra! Festina lente! Carpe diem! Nota bene! Facta, non verba! Non multa sed multum.

Page 8: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

8 - -

Clasele a IX- -a

ecifice

1.2. Identificarea terminologiei specifice unor

1.3. Reconstituirea profilului unui roman la diferite vârste sau momente din

- / actuale 1.5. Descoperirea etimologiilor unor cuvinte uzuale 1.6. Identificarea coordonatelor / reperelor stabile, respectiv

filmului documentar, albumului;

Folosirea unor machete, mostre, desene de

Compuneri tematice teleportarea în timp a unui licean de azi;

re a unor tipologii, homo

faber, homo viator, homo ludens.

2.

2.1. Traducerea maximelor 2.2. Asocierea maximei cu

2.3. Identificarea etimonului unor termeni

-

context; joc: Cine

maxime?

desprinse din maxime; Mini-dezbateri tema prieteniei; Cui prodest verbum?

Page 9: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

9 - -

Clasele a IX- -a

Modulul I: Modulul al II-lea: al

Modulul I:

I.1. Tema: familia

/ primar, secundar, superior).

I.4. Tema: joc- (terminologie, clasificare: jocuri publice gladiatori, de circ, de amfiteatru, scenice, cursele de cai, ca forme de petrecere a timpului liber;

român negotium-otium,

elemente specifice).

etimologii). I.7. Tema: rituri ale trecerii I.8. Tema: calendarul ile anului, etimologii; calendar iulian, calendar gregorian, calendar modern). Modulul al II-lea: Fondul gnomic, sapien al

II.1. eiusdem farinae, vanitas vanitatum, fortuna labilis, magna cum laude, ex toto corde, lapsus linguae, lapus memoriae, casus belli, aequo animo, honoris causa, exempli gratia, ab origine, ab ovo etc. II.2. Veni,vidi,vici. Alea iacta est! Quoque tu, mi fili! Amicus necessarius quam ignis et aqua. Amore, more, ore, re probantur amicitiae. Amicus certus in re incerta cernitur. Sol omnibus lucet. Fortuna caeca est. Libri sua fata habent. Nihil utilius sale et sole. Concordia civium, murus urbium. De gustibus non disputandum.

Page 10: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

10 - -

Clasele a XI- -a

1. Utilizarea unor aspecte semn

Exemple de

1.1. Realizarea unor conexiuni pertinente între

1.2.Identificarea de motive, teme, loci communes în operele-pentru autorii români 1.3. Stabilirea de analogii între universuri artistice similare 1.4. Compararea unor fragmente ale

1.5. Definirea specificului unor specii literare,

pastel, basm) 1.6. Distingerea diverselor ipostaze feminine în

istorie;

recurente: vanitas vanitatum, fortuna labilis;

studiate;

;

ucerile recomandate;

2.2. Identificarea etimonului latinesc al unor termeni din maximele studiate 2.3. Identificarea unor contexte noi pentru citatele celebre

joc, de identificare a autorului,

rost Texte argumentative, având ca titlu o

contexte noi;

or principii morale.

Page 11: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

11 - -

Clasele a XI- -a

Modulul I: Modulul al II-lea: al Expresii consacrate în context românesc Modulul I: I.1. Cronicarii moldoveni versus Sallustius, Titus Livius, Tacitus istorie); I.2. Miron Costin ( );

vanitas vanitatum; fortuna labilis; I.4. Dimitrie Cantemir (Descriptio Moldaviae; Incrementa atque decrementa aulae Othomanicae); I.5. Ion Budai-Deleanu ( ) versus Vergiliu (Eneida); I.6. Vasile Alecsandri (Pasteluri) versus (Ode) motivul fântânii; I.7. Mateiu I. Caragiale (Craii de Curtea-Veche), Nicolae Filimon (Ciocoii i noi) versus Petronius (Satyricon) tipul parvenitului;

(Povestea lui Harap-Alb, Povestea Porcului) versus Apuleius (Psyche); I.9. Eminescu (Poezii) versus Catul (Poezii) tipul femeii nestatornice;

: Mihai Eminescu; Vasile Voiculescu; Tudor ArghezVergiliu; Horatius; Ovidiu. Modulul al II-lea: al

II.1. Exemple: sine ira et studio; ab urbe condita; ab origine; illo tempore; suo tempore; aurea mediocritas; carpe diem; exordium ex abrupto; ars longa, vita brevis; auri sacra fames; captatio benevolentiae; cave canem; dulces exuviae; historia magistra vitae. II.2. Odi et amo...Veteris flammae vestigia agnosco. Arma virumque cano... Non omnis moriar... Exegi monumentum... Timeo Danaos et dona ferentes. Musa, mihi memora causas! Labor / amor omnia vincit. Ex ossibus ultor! Audaces (audentes) fortuna iuvat. Ave, Caesar imperator, morituri te salutant! Donec eris felix, multos numerabis amicos. Da mi bassia mille! Dulce et decorum est pro patria mori. Vae victis! Est modus in rebus.

Page 12: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

12 - -

Sugestiile metodologice adecvat

-

comunicare, pentru clasele VII- -VI, prin realizarea

-o centrare pe arii mai largi de studiu. Disciplinele ca obiecte

, lucrezi ,

pentru a îngloba firesc trecutul în prezent, pentr

-patrimoniu universal. - ivelor, a

ultime, clasele a IX-a XII-

înt

-

unitate în diversitate De

-

- - - - jocul de rol (Burebista versus Pompei); -

Page 13: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

13 - -

- - imagini-suport, ilust - jocul (fuga prin labirint labirintul lui Minos); - - biblioteca vie; - mini-dezbaterea; - i romanii); - mini- ,

DVD-

, de asemenea, recomandate elevilor de liceu, constituind modele de mini-cercetare, cu un grad sporit de dificultate.

Probele orale sunt foarte

importante.

jocuri de rol (Sunt Burebista / -o mini-dezbatere

/ actor într-o

Soare). Probele scrise, testele, test

de control

portofoliul tematic, proiectul sau studiul de caz. (vizitarea Sarmisegetuzei, a Romei),

parteneriatele

În acest caz, se parcurg în mod necesar

-

- - Identificarea temei de lucru. - - - realizarea produsului. - Prezentarea produsului realizat. - - - Reflectarea asupra întregii exper

intercultural.

-

Page 14: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

14 - -

- Ferrris, Julie; Nicholson, Sue; Stroud, Jonathan Tagholm, Sally, lumea , E

- - Kunzl, Ernst, R

- Paraschiv, Mihaela;Tiron Delia, Memento antiquitatis!, - Robert, Jean-Noel, Roma , Editura Bic All, 2002 - Mitru, Alexandru, Legendele Olimpului, Editura Ion Crea

- Apuleius, Lucius, - Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, Editura Tineretului,

- Costin, Miron, , Editura Gramar, Bucu - Deleanu, Ion Budai, - Horatius, Q., F., Opera Omnia

1980 - Livius, Titus, Ab Urbe condita , Editura Minerva,

- Mitru, Alexandru, Legendele Olimpului - Ovidius, P., N., Opere - Caragiale, I. Mateiu, Opere - Petronius, T., N., Satyricon, traducere de Eugen Cizek, Editura pentru L

1967 - Plutarh, , t - Suetonius, , Editura - Vergilius, P. M., Eneida 1980 - Catullus, C.V., Carmina, traducere de Th. 1999

- Gabriela, - Ferrari, Ana,

Mitologii: - Kun, N., A., - Olinescu, Marcel,

Enciclop - Iorga, Nicolae, Istoria românilor

- Pârvan, Vasile, Getica http://www.pantheon.org/ http://www.mythindex.com/ http://www.obta.uw.edu.pl draco/docs/voccomp.html http://www.euroclasic.eu/

Page 15: Programa CDS Central_Radacini Latine in Cultura Si Civilizatia Romaneasca Clasele v-XII

Anexa nr la ordinul ministrului educatiei nr. 3180/ 13.02.2013

15 - -

http://www.clasice.ro/ http://www.livius.org/ http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html

t curriculum -a a XII-a:

Mina-Maria RUSU inspector general MECTS (coordonator)

prof. Sarmiza Belcescu, prof. Geanina Honceriu