PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM...

13
1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6 MARTIE 2021 MIERCURI, 3 Martie / WEDNESDAY, March 3rd CANAL 1/ CHANNEL 1 10.00-11.30 SESIUNEA DIABET ZAHARAT (I) / DIABETES MELLITUS SESSION (I) Moderatori/Chair: Cristian Serafinceanu, Nebojsa Lalic 10.00-10.20 Cristian Serafinceanu – Renoprotecţia este un obiectiv major în managementul diabetului zaharat de tip 2 / Renoprotection is a major objective in T2DM management 10.20-10.40 Romulus Timar – Tratamentul hipertensiunii arteriale în diabetul zaharat / Hypertension management in patients with DM 10.40-11.00 Nebojsa Lalic (Serbia) – Determinările glicemiei și noile recomandări pentru tratamentul diabetului / Glucose sensing and the new glucose based recommendations for the treatment of diabetes 11.00-11.20 Cristian Guja - Impactul ponderal al medicaţiei incretinice injectabile / Weight impact of injectable incretin-based therapies 11.20-11.25 Discuţii/Discussions 11.25-11.30 Pauză/Break 11.30-13.30 SESIUNE EDUCAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ (I) / EDUCATIONAL SESSION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION (I) Moderatori/Chair: Itamar Raz, Manfredi Rizzo 11.30-12.20 Itamar Raz (Israel) – Insuficienţa renală şi rezultatul cardiovascular / Renal failure and cardiovascular outcome 12.20-13.10 Manfredi Rizzo (Italia/Italy) – Abordarea cardiometabolică în diabetul zaharat de tip 2 - Ce este nou? / Cardiometabolic approach in T2DM: what is new? 13.10-13.20 Discuţii/Discussions 13.20-13.30 Pauză/Break 13.30-15.00 SESIUNEA DIABET ZAHARAT (II) / DIABETES MELLITUS SESSION (II) Moderatori/Chair: Gabriela Roman, Alper Sonmez 13.30-13.50 Gabriela Roman, Cornelia Bala, Adriana Rusu - Impactul diabetului zaharat asupra serviciilor medicale spitaliceşti / The impact of diabetes on hospital medical services 13.50-14.10 Elini Hatziagelaki (Grecia /Greece) - Noi tratamente antidiabetice: Eficacitatea lor dincolo de reglarea glucozei / New anti-diabetic drugs: Their efficacy beyond glucose regulation

Transcript of PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM...

Page 1: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

1

PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR

Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a

3-6 MARTIE 2021

MIERCURI, 3 Martie / WEDNESDAY, March 3rd

CANAL 1/ CHANNEL 1

10.00-11.30 SESIUNEA DIABET ZAHARAT (I) / DIABETES MELLITUS SESSION (I)

Moderatori/Chair: Cristian Serafinceanu, Nebojsa Lalic

10.00-10.20 Cristian Serafinceanu – Renoprotecţia este un obiectiv major în managementul

diabetului zaharat de tip 2 / Renoprotection is a major objective in T2DM management

10.20-10.40 Romulus Timar – Tratamentul hipertensiunii arteriale în diabetul zaharat /

Hypertension management in patients with DM

10.40-11.00 Nebojsa Lalic (Serbia) – Determinările glicemiei și noile recomandări pentru

tratamentul diabetului / Glucose sensing and the new glucose based recommendations for

the treatment of diabetes

11.00-11.20 Cristian Guja - Impactul ponderal al medicaţiei incretinice injectabile / Weight

impact of injectable incretin-based therapies

11.20-11.25 Discuţii/Discussions

11.25-11.30 Pauză/Break

11.30-13.30 SESIUNE EDUCAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ (I) /

EDUCATIONAL SESSION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION (I)

Moderatori/Chair: Itamar Raz, Manfredi Rizzo

11.30-12.20 Itamar Raz (Israel) – Insuficienţa renală şi rezultatul cardiovascular / Renal

failure and cardiovascular outcome

12.20-13.10 Manfredi Rizzo (Italia/Italy) – Abordarea cardiometabolică în diabetul zaharat

de tip 2 - Ce este nou? / Cardiometabolic approach in T2DM: what is new?

13.10-13.20 Discuţii/Discussions

13.20-13.30 Pauză/Break

13.30-15.00 SESIUNEA DIABET ZAHARAT (II) / DIABETES MELLITUS SESSION (II)

Moderatori/Chair: Gabriela Roman, Alper Sonmez

13.30-13.50 Gabriela Roman, Cornelia Bala, Adriana Rusu - Impactul diabetului zaharat

asupra serviciilor medicale spitaliceşti / The impact of diabetes on hospital medical services

13.50-14.10 Elini Hatziagelaki (Grecia /Greece) - Noi tratamente antidiabetice: Eficacitatea

lor dincolo de reglarea glucozei / New anti-diabetic drugs: Their efficacy beyond glucose

regulation

Page 2: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

2

14.10-14.30 Alper Sonmez (Turcia/Turkey) - Prevenţia rezultatelor cardiometabolice renale

în managementul diabetului / Prevention of cardiometabolic-renal outcomes in diabetes

management

14.30-14.55 DESCHIDEREA OFICIALĂ A CONFERINŢEI / OPENING CEREMONY

14.55-15.00 Pauză/Break

15.00-17.00 SIMPOZIOANE SPONSORI

15.00-16.00 SIMPOZION ASTRAZENECA - DAPAGLIFLOZIN, RĂSPUNSUL LA SCHIMBAREA

DE PARADIGMĂ NECESARĂ ÎN DIABETUL ZAHARAT DE TIP 2 / ASTRAZENECA SYMPOSIUM -

DAPAGLIFLOZIN, THE ANSWER TO THE PARADIGM SHIFT NEEDED IN TYPE 2 DIABETES

Moderator / Chair: Nicolae Hâncu

Cristian Serafinceanu - Riscul cardio-renal la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 / Cardio-

renal risk in T2D patients

Adrian Covic - Prevenţia evenimentelor cardio-renale cu Dapagliflozin la pacienţii cu diabet

zaharat de tip 2 / Prevention of cardio-renal events with Dapagliflozin in T2D patients

Doina Dimulescu – Dapagliflozin: de la prevenţie la tratamentul IC FEr / Dapagliflozin: from

prevention to HF rEF treatment

16.00-16.30 SIMPOZION NOVO NORDISK: PUTEM REDUCE IMPACTUL HIPOGLICEMIILOR

NERAPORTATE ŞI NERESIMŢITE ASUPRA PACIENŢILOR CU DIABET ZAHARAT? – PANEL DE

DISCUŢII / NOVO NORDISK SYMPOSIUM: CAN WE REDUCE THE IMPACT OF

UNDERREPORTED EPISODES OF HYPOGLYCAEMIA OR HYPOGLYCAEMIA UNAWARENESS

ON PATIENTS WITH DIABETES?

Moderator/Chair: Cristian Serafinceanu

Lectori/Speakers: Doina Catrinoiu, Roxana Barbu

16.30-17.00 SIMPOZION SERVIER - GLICLAZIDA: PENTRU CINE, CUM, CÂND ŞI DE CE? /

SERVIER SYMPOSIUM - GLYCLAZIDE: FOR WHOM, HOW, WHEN AND WHY?

Lector/Speaker: Nicolae Hâncu

17.00-18.30 MASA ROTUNDĂ I: HETEROGENITATEA FENOTIPICĂ ŞI PERSONALIZAREA

TERAPEUTICĂ / PANEL I: PHENOTYPIC HETEROGENICITY AND THERAPEUTIC

PERSONALIZATION

Moderatori/ Chair: Nicolae Hâncu, Cristian Serafinceanu

Nicolae Hâncu – Introducere: Importanţa fenotipizării în diabetologia precisă/Introduction:

The importance of phenotyping in precise diabetology

Maria Moţa- Fenotipizarea cardio-vasculară în diabetul zaharat / Cardiovascular

Phenotyping in Diabetes Mellitus

Page 3: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

3

Cristian Serafinceanu - Fenotipizarea afectării renale în diabetul zaharat /

Phenotyping of renal impairment in diabetes mellitus

Gabriela Roman - Fenotipizarea obezităţii în diabetul zaharat / Phenotyping of obesity in

diabetes mellitus

Cornelia Bala - Fenotipizare şi genotipizare- LADA / Phenotyping and genotyping – LADA

(Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

Cristian Guja - Fenotipizare şi genotipizare- diabetul monogenic / Phenotyping and

genotyping – monogenic diabetes

Cristian Serafinceanu – Concluzii / Conclusions

18.25-18.30 Pauză/Break

18.30-20.30 SESIUNE OMAGIALĂ PROF. DR. „NICOLAE C. PAULESCU”- INSULINOTERAPIA

DUPĂ 100 DE ANI/ HOMAGE SESSION PROF. DR. „NICOLAE C. PAULESCU” - INSULIN

THERAPY AFTER 100 YEARS

Moderatori/ Chair: Romulus Timar, Doina Catrinoiu 18.30-19.30 Maria Moța, Constantin Ionescu Tîrgovişte - Mitul Paulescu –între ştiinţă şi

artă / The Paulescu myth - between science and art

19.30-20.00 Andrej Janez (Slovenia) – Studiul NEJM în abordarea pe larg a terapiei cu

insulină -100 de ani de la descoperirea insulinei / NEJM study in the broader aspect of

insulin therapy. Insulin moderna: 100 years since discovery of insulin?

20.00-20.30 Doina Catrinoiu – Evoluţia insulinei /Insulin evolutin

CANAL 2/ CHANNEL 2

10.20-11.30 SESIUNE CARDIOLOGIE (I): EVALUAREA RISCULUI CARDIOVASCULAR-PREVENȚIA CARDIOVASCULARĂ / CARDIOLOGY SESSION (I): CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT- CARDIOVASCULAR PREVENTION Moderatori/ Chair: Wael Almahmeed, Manfredi Rizzo

10.20-10.40 Wael Almahmeed (Emiratele Arabe/United Arab Emirates) – Medicina

cardiometabolică: este necesară o nouă specialitate? / Cardiometabolic medicine: is there a

need for a new specialty?

10.40-11.00 Dan Gaiță - Protecție vs. Non-protecție = HDL vs. Non – HDL/ Protection vs.

Non-Protection = HDL vs. Non - HDL?

11.00-11.20 Manfredi Rizzo (Italia/Italy) – Riscul cardiovascular rezidual în diabetul zaharat

de tip 2 / Residual cardiovascular risk in T2DM

11.20-11.25 Discuţii / Discussions

11.25-11.30 Pauză/Break

Page 4: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

4

11.30-13.00 SESIUNE NEFROLOGIE (I)/ NEPHROLOGY SESSION (I)

Moderatori/ Chair: Gener Ismail, Liliana Tuţă

11.30-11.50 Liliana Tuță - Evoluția si prognosticul COVID-19 la pacienții cu boală renală

diabetică / Evolution and prognosis of COVID-19 in diabetic kidney disease

11.50-12.10 Cristian Guja - Efecte nefroprotectoare ale medicaţiei incretinice /

Nephroprotective effects of incretin-based therapies

12.10-12.30 Niki Katsiki (Grecia/Greece) - Inhibitorii SGLT2: tratament antidiabetic sau

cardiovascular? / SGLT2 inhibitors: antidiabetic or cardiovascular drugs?

12.30-12.50 Gener Ismail - Efectul diuretic al inhibitorilor de SGLT2 / Diuretic effects of

SGLT2 inhibitors

12.50-12.55 Discuţii / Discussions

12.55-13.00 Pauză/Break

13.00-14.30 SESIUNE GASTROENTEROLOGIE/ GASTROENTEROLOGY SESSION

Moderatori/ Chair: Dan Dumitraşcu, Carmen Fierbinţeanu

13.30-13.50 Dan Dumitraşcu - Biomarkerii steatohepatitei nealcoolice / Biomarkers of non-alcoholic steatohepatitis 13.50-14.10 Carmen Fierbințeanu – Identificarea rapidă a progresiei steatohepatitei

nealcoolice / Fast identification of NASH progression

14.10-14.30 Andra Suceveanu - Implicarea disbiozei intestinale în patogenia NASH şi rolul

său în progresia fibrozei / Dysbiosis involvement in NASH pathogenesis and its role in liver

fibrosis progression

14.30-14.50 Mircea Manuc –Managementul NASH în diabetul zaharat /NASH management

in diabetes mellitus

14.50-14.55 Discuţii / Discussions

JOI, 04 martie/ THURSDAY, March 4th

CANAL 1 / CHANNEL 1

10.00-11.30 SESIUNE DIABET ZAHARAT-BOLI METABOLICE / DIABETES MELLITUS –

METABOLIC DISEASES SESSION

Moderatori/ Chair: Bogdan Timar, Niki Katsiki

10.00-10.20 Anca Cerghizan - Prediabetul - identificare și abordare clinică/ Prediabetes -

identification and management

10.20-10.40 Niki Katsiki (Grecia/Greece) - Hiperuricemia şi riscul cardiovascular – „un

inamic silenţios?”/ Hyperuricemia and cardiovascular risk: a "hidden enemy"?

10.40-11.00 Lidia Arhire - Relaţia apnee obstructivă de somn - microbiota intestinală –

insulinorezistenţa / The relationship between obstructive sleep apnea – intestinal microbiota

– insulin resistance

11.00-11.20 Bogdan Timar - Impactul medicaţiei antidiabetice în prognosticul insuficienţei

cardiace /The impact of antidiabetic medication on heart failure prognosis

Page 5: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

5

11.20-11.25 Discuţii / Discussions

11.25-11.30 Pauză/Break

11.30-13.30 SESIUNE EDUCAŢIONALĂ (II) / EDUCATIONAL SESSION (II)

Moderatori/ Chair: Cristian Serafinceanu, Romulus Timar

11.30-12.20 Romulus Timar - Managementul riscului cardiovascular în diabetul zaharat

/ Cardiovascular risk management in diabetes

12.20-13.10 Cristian Serafinceanu: Managementul nutriţional al bolii cronice de rinichi -

actualizare / Nutritional management of CKD – an update

13.10-13.15 Discuţii / Discussions

13.15-13.30 Pauză/Break

13.30-15.00 SIMPOZION ORGANIZAT CU SPRIJINUL CEDA– DIABETUL SI COMPLICAŢIILE

SALE / CEDA SYMPOSIUM ON DIABETES AND ITS MAIN COMPLICATIONS

Moderatori/ Chair: Anca Pantea-Stoian, Thomas Stulnig

13.30-13.40 Thomas Stulnig (Austria) - Introducere şi misiune CEDA / Introduction of CEDA

and its mission

13.40-14.00 Christian Herder (Germania/Germany) – Sunt complicaţiile diabetului

favorizate de inflamaţie? / Are diabetes complications driven by inflammation?

14.00-14.20 Cristian Serafinceanu- Boala renală în diabet şi prevenţia sa / Renal disease in

diabetes and its prevention

14.20-14.40 Peter Kempler (Ungaria/Hungary) – Neuropatia autonomă: Impactul asupra

metabolizării carbohidraţilor şi provocări terapeutice / Autonomic neuropathy: impact on

carbohydrate metabolism and therapeutical challenges

14.40-15.00 Întrebări şi răspunsuri / Q&A

15.00-17.00 SIMPOZIOANE SPONSORI

15.00-15.45 SIMPOZION MERCK - VILDAGLIPTINA ŞI METFORMINA, BENEFICII

TERAPEUTICE DINCOLO DE CONTROLUL GLICEMIC / MERCK SYMPOSIUM - VILDAGLIPTIN

AND METFORMIN – THERAPEUTICAL BENEFITS BEYOND GLYCEMIC CONTROL

José Silva Nunes - Metformina şi vildagliptina – un management complex pentru pacienţii

cu diabet zaharat tip 2 / Metformin & vildagliptin – the complex management for patients

with type 2 diabetes

Cristian Serafinceanu - Beneficiile vildagliptinei în tratamentul diabetului zaharat tip 2 /

Benefits of vildagliptin in the treatment of type 2 diabetes

Page 6: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

6

15.45-16.30 SIMPOZION LILLY TRULICITY - BENEFICII MULTIPLE PENTRU SUCCESUL

TRATAMENTULUI DIABETULUI ZAHARAT DE TIP 2/ LILLY TRULICITY SYMPOSIUM -

MULTIPLE BENEFITS FOR SUCCESSFUL T2DM MANAGEMENT

Moderator/Chair - Nicolae Hâncu

Trulicity - Aderenţă şi persistenţă terapeutică traduse în experienţa clinică

remarcabilă în viaţa reală/ Adherence and persistence translated into outstanding

real-life clinical experience

Lector / Speaker - Cristian Guja

Trulicity - Asocierea cu inhibitorii de SGLT2 - acum POSIBILĂ în România/ Trulicity

combination with SGLT2i, NOW REIMBURSED in Romania

Lector/ Speaker - Doina Catrinoiu

16.30-17.00 SIMPOZION NOVO NORDISK - OZEMPIC®, TRATAMENTUL FĂRĂ

PRECEDENT ÎN DIABETUL ZAHARAT TIP 2 – CONFIRMARE ÎN EXPERIENŢA CLINICĂ,

PANEL DE DISCUŢII / NOVO NORDISK SYMPOSIUM - OZEMPIC®, THE UNPRECEDENTED

TREATMENT FOR TYPE 2 DIABETES – THE CLINICAL EXPERIENCE CONFIRMATION,

DISCUSSION PANEL

Moderator /Chair - Romulus Timar

Lectori / Speakers: Cornelia Bala, Brânduşa Cofaru

17.00-18.30 DEZBATERE I: BOALA ATEROSCLEROTICĂ CARDIOVASCULARĂ ESTE O BOALĂ

METABOLICĂ (DETERMINATĂ DE INSULINOREZISTENŢĂ)? / DEBATE 1: IS ASCVD A

METABOLIC (INSULIN RESISTANCE DRIVEN) DISEASE?

Moderator/ Chair: Doina Catrinoiu

17.00-17.30 Cristian Serafinceanu – PRO / PROS

17.30-18.00 Daniel Lighezan – CONTRA / CONS

18.00-18.25 Discuţii/ Discussions

18.25-18.30 Pauză/Break

18.30-19.50 MASA ROTUNDĂ II: STEATOHEPATITA NON-ALCOOLICĂ ŞI DIABETUL

ZAHARAT / PANEL II: NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS AND DIABETES MELLITUS

Moderatori/ Chair: Dimitri Mikhailidis, Dan Dumitrașcu

18.30-18.55 Dan Dumitrașcu- Predispoziţia genetică în ficatul gras nealcoolic / Genetic

predisposition in non-alcoholic fatty liver

18.55-19.20 Dimitri Mikhailidis (Grecia/Greece) – Boala ficatului gras nealcoolic, risc lipidic

şi vascular – probleme comune la pacienţii cu diabet zaharat / Non-alcoholic fatty liver

disease, lipids and vascular risk: common problems in patients with diabetes mellitus

19.20-19.45 Andrada Mihai - Intervenţii nutriţionale în steatoza hepatică non-alcoolică /

Nutritional interventions in non-alcoholic fatty liver disease

19.45-19.50 Întrebări şi răspunsuri / Q&A

Page 7: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

7

CANAL 2 / CHANNEL 2

10.00-11.30 SESIUNE ENDOCRINOLOGIE /ENDOCRINOLOGY SESSION

Moderatori/ Chair: Cătălina Poiană, Diana Păun

10.00-10.20 Cătălina Poiană – Statusul de vitamina D şi sarcopenia la pacientul cu diabet

zaharat de tip 2 / Vitamin D status and sarcopenia at the patient with type 2 diabetes

10.20-10.40 Viviana Elian - Hiperglicemia şi tulburările cognitive la pacienţii cu diabet /

Hyperglycemia and cognitive impairement in patients with diabetes

10.40-11.00 Graţiela G. Pîrcălăbioru , Iuliana Ilie , Laura Petcu, Ariana Picu, Mariana-Carmen

Chifiriuc, Luciana Oprea, Andreea Bănică, Mădălina Muşat - Particularităţi ale microbiotei

intestinale la pacienţii cu sindrom metabolic - rezultatele unui studiu pilot / Features of the

intestinal microbiota in patients with metabolic syndrome - the results of a pilot study

11.00-11.20 Diana Păun - Terapiile endocrine - la interferenţă cu diabetologia / Endocrine

therapies - interfering with diabetes

11.20-11.25 Discuţii/ Discussions

11.25-11.30 Pauză/Break

11.30-13.00 SESIUNE CARDIOLOGIE (II) - INSUFICIENŢA CARDIACĂ ÎN DIABETUL ZAHARAT

/ CARDIOLOGY SESSION (II) - HEART FAILURE IN DIABETES MELLITUS

Moderatori/ Chair: Francesco Giorgino, Daniel Lighezan

11.30-11.50 Ovidiu Chioncel - to be announced

11.50-12.10 Francesco Giorgino (Italia/Italy) – Protecţia cardiovasculară cu GLP-1RA /

Cardiovascular protection with GLP-1RA

12.10-12.30 Ştefan Busnatu - Tipuri de activitate fizică și participarea în sporturi la pacienții

cu diabet zaharat şi insuficiență cardiacă / Exercise modalities and sports participation in

patients with diabetes and heart failure

12.30-12.50 Daniel Lighezan - Fibrilaţia atrială şi diabetul zaharat: update 2021! / Atrial

fibrilation and diabetes mellitus: 2021 update!

12.50-12.55 Discuţii/ Discussions

12.55-13.00 Pauză/Break

13.00-14.30 CURS EDUCAŢIONAL: ACADEMIC WRITING / EDUCATIONAL COURSE:

ACADEMIC WRITING – DIMITRI MIKHAILIDIS, NIKI KATSIKI

13.00-13.35 Dimitri Mikhailidis

Reguli simple pentru un articol de succes (Editoriale, Lucrări originale, Recenzii, Scrisori) / Simple rules for successful writing (Editorials, Original articles, Reviews, Letters)

Rolul autorilor, editorilor, recenzorilor / The role of authors, editors, reviewers

Page 8: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

8

13.35-14.05 Niki Katsiki

Evaluarea studiilor clinice / Evaluating clinical trials

Greşeli comune în lucrările din „lumea reală” / Common mistakes in “real world”

papers

Reviste cu acces liber şi riscul de plagiat: ce să verificăm? / Open access and

Predatory journals: what to check

14.05-14.30 Dimitri Mikhailidis, Niki Katsiki Faceţi cunoştinţă cu editorii şi întrebări din public / Meet the Editors and Questions from the audience

VINERI, 05 martie / FRIDAY, March 5th

CANAL 1 / CHANNEL 1

10.00-11.30 SESIUNE NEUROPATIE-PICIORUL DIABETIC / NEUROPATHY-DIABETIC FOOT

SESSION

Moderatori/ Chair: Anca Cerghizan, Nikos Papanas

10.00-10.20 Anca Cerghizan - Managementul diabetului zaharat de tip 2 la vârstnici/ Type 2

diabetes mellitus in old age

10.20-10.40 Nikos Papanas (Grecia/Greece) - Noi tratamente pentru managementul

neuropatiei diabetice şi a piciorului diabetic / New treatments for the management of

diabetic neuropathy and diabetic foot

10.40-11.00 Andrada Mihai - Asocierea dintre variabiliatatea glicemică evaluată cu ajutorul

sistemelor de monitorizare glicemică continuă şi neuropatia diabetică / Association of

glycemic variability assessed by continous glucose monitoring with diabetic neuropathy

11.00-11.20 TBA

11.20-11.25 Discuţii/ Discussions

11.25-11.30 Pauză/Break

11.30-13.15 SESIUNE EDUCAŢIONALĂ (III) / EDUCATIONAL SESSION (III)

Moderatori/ Chair: Doina Catrinoiu, David Owens

11.30-12.20 Doina Catrinoiu - Prezentare generală a interacțiunii dintre diabet, obezitate și

cancer / Overview of the interaction between diabetes, obesity and cancer

12.20-13.15 David Owens – Controlul glicemic / Glycemic control (Sesiune realizată cu

sprijinul companiei Sanofi)

13.15-13.30 Pauză/Break

Page 9: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

9

13.30-15.00 SESIUNE NUTRIŢIA ÎN BOLILE CRONICE / NUTRITION IN CHRONIC DISEASES

SESSION

Moderatori/ Chair: Anca Pantea Stoian, Maria Moţa

13.30-13.50 Anca Pantea Stoian - Intervenția medico-nutrițională în prevenția complicațiilor

diabetului zaharat / Medical-nutritional intervention in the prevention of diabetes mellitus

complications

13.50-14.10 Anca Hâncu - Status nutriţional şi BPOC / Nutritional status and COPD

14.10-14.30 Graţiela Pîrcălăbioru Grădişteanu - Microbiomul în relaţia nutriţie-patologie

cronică / Microbiome in relation to nutrition chronic pathology

14.30-14.50 Maria Moţa - Terapia medicală nutrițională în diabetul zaharat gestațional /

Medical nutrition therapy in gestational diabetes mellitus

14.50-14.55 Discuţii/ Discussions

14.55-15.00 Pauză/Break

15.00-17.00 SIMPOZIOANE SPONSORI

15.00-15.30 SIMPOZION LILLY LYUMJEV - O NOUĂ CALE SPRE ECHILIBRUL GLICEMIC / LILLY

LYUMJEV SYMPOSIUM - A NEW PATH TOWARDS GLYCEMIC CONTROL

Moderator/Chair - Gabriela Radulian

Lyumjev - nouă insulină lispro cu acțiune prandială cvasifiziologică/ Lyumjev - a

novel formulation of insulin lispro that more closely matches normal physiological

glucose response

Lector/ Speaker - Bogdan Timar

Lyumjev în tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 1 și diabet zaharat de tip

2 / Lyumjev in adults with T1DM and T2DM

Lector /Speaker - Brândușa Cofaru

15.30-16.30 SIMPOZION BOEHRINGER INGELHEIM - INTERFERENŢE CARDIO-RENO-

METABOLICE/ BOEHRINGER INGELHEIM SYMPOSIUM - CRM SYSTEM INTERFERENCE

Cristian Serafinceanu - Interferenţe Cardio-Reno-Metabolice / CRM system interference

Gabriela Roman - O rază de speranţă în viaţa persoanelor cu diabet zaharat de tip 2/ A race

of hope in the life of T2D persons

Amorin Popa- Empagliflozin – beneficii din studii clinice transferate în viaţa reală/

Empagliflozin – the benefits from RCTs translated into real life

16.30-17.15 SIMPOZION ASTRAZENECA „DIAMONDS IN THE ROUGH”/ ASTRAZENECA

SYMPOSIUM - DIAMONDS IN THE ROUGH

Anca Pantea Stoian – Prevenţia cardiovasculară cu Dapagliflozin / Cardiovascular prevention

with Dapagliflozin

Andrej Janez - Protecţia renală cu Dapagliflozin la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 / Renal

unmet need and Dapagliflozin protection in patients with Type 2 Diabetes

Page 10: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

10

17.15-18.20 DEZBATERE 2: PROTECŢIA CARDIOVASCULARĂ OPTIMĂ ÎN DIABETUL

ZAHARAT DE TIP 2 /DEBATE 2: THE OPTIMAL EARLY CARDIOVASCULAR PROTECTION IN

T2DM

Moderatori/ Chair: Dimitri Mikhailidis

17.15-17.45 Cristian Guja – Inhibitorii SGLT2i sau agoniştii de receptori GLP1-RA?/ SGLT2i or

GLP1-RA?

17.45-18.15 Francesco Giorgino (Italia/Italy) – Atât inhibitorii SGLT2i cât şi agoniştii de

receptori GLP1-RA / Both SGLT2i and GLP1-RA

18.15-18.20 Discuţii/ Discussions

18.20-18.30 Pauză/Break

18.30-20.30 MASA ROTUNDĂ 3: INSUFICIENŢA CARDIACĂ ŞI DIABETUL ZAHARAT DE TIP 2 /

PANEL 3: HEART FAILURE AND T2DM

Moderatori/ Chair: Antonio Ceriello, Doina Catrinoiu

18.30-18.50 Antonio Ceriello (Italia/Italy) - De ce cardiologii nu ar trebui să înceapă terapia

antidiabetică / Why cardiologists should not start antidiabetic therapy

18.50-19.10 Dragoş Vinereanu - to be announced

19.10-19.30 Doina Catrinoiu – Miocardul: prea gras pentru a se potrivi / The miocardium:

too fat to be fit

19.30-19.50 Ovidiu Chioncel – to be announced

19.50-20.10 Elini Hatziagelaki (Grecia /Greece) – Efectele cardioprotective ale agoniştilor de

receptori GLP1-RA şi inhibitorilor SGLT-i / Cardioprotective effects of GLP-1ra and SGLT-i

20.10-20.30 Discuţii/ Discussions

CANAL 2 / CHANNEL 2

10.00-11.30 SESIUNE NEFROLOGIE (II) / NEPHROLOGY SESSION (II)

Moderatori/ Chair: Itamar Raz, Adrian Covic

10.00-10.20 Itamar Raz (Israel) – Inhibitorii SGLT2 în etape diferite ale bolii cronice de

rinichi / SGLT2 inhibitors at different stage of CKD

10.20-10.40 Liliana Gârneață - Restricţia dietetică de proteine: Este utilă la bolnavii diabetici

cu Boală cronică de rinichi? Este fezabilă pe termen lung? - De la studii clinice la practică /

Dietary protein restriction: Is it effective in patients with Diabetic Kidney Disease ? Is it

feasible on long-term ?- From clinical trials to clinical cases

10.40-11.00 Adrian Covic - Particularități ale abordării pacientului diabetic cu supleere

renală / Peculiarities of the approach of the diabetic patient with renal supplementation

11.00-11.20 Eugen Moța - Managementul riscului cardiorenal în boala renală diabetică-

Perspectiva nefrologului /The management of cardiorenal risk in diabetic kidney disease -

The Nephrologist's perspective

Page 11: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

11

11.20-11.25 Discuţii/ Discussions

11.25-11.30 Pauză/Break

11.30-13.00 SESIUNE DIABET / DIABETES SESSION

Moderatori/ Chair: Alper Sonmez, Nikos Papanas

11.30-11.50 Alexandra Sima – Interrelaţia dintre COVID-19 şi diabetul zaharat / The

interrelationship between COVID-19 and diabetes mellitus

11.50-12.10 Nikos Papanas (Grecia/Greece) – Noi tratamente în managementul neuropatiei

diabetice / New treatments for the managment of diabetic neuropathy

12.10-12.30 Viviana Elian – Monitorizarea glicemică continuă la pacienţii cu diabet zaharat tip 2/ CGMs in parients with Type 2 Diabetes Mellitus 12.30-12.50 Alper Sonmez (Turcia/Turkey) – Cine ar trebui să se îngrijească de pacientul

diabetic: endocrinologul, medicul internist, medicul de familie sau altă specialitate? / Who

should manage the patient with diabetes: Endocrinologist, Internist, Family physician or

else?

12.50-13.00 Discuţii/ Discussions

SÂMBĂTĂ 06 martie / SATURDAY, March 6th

CANAL 1 / CHANNEL 1

10.00-10.45 SIMPOZION MEDTRONIC - IMPORTANȚA MONITORIZĂRII CONTINUE-

SENZORUL GLICEMIC ÎN SISTEME DE MONITORIZARE ȘI INTEGRAT ÎN TERAPIA CU POMPĂ

/ MEDTRONIC SYMPOSIUM - THE IMPORTANCE OF CONTINUOUS MONITORING: THE

GLYCEMIC SENSOR IN CGM AND INTEGRATED IN PUMP THERAPY

Lector/Speaker: Laura Mihalache

10.45-11.00 Pauză/Break

11.00-13.00 MASĂ ROTUNDĂ IV – COVID- 19 ŞI DIABETUL ZAHARAT / PANEL IV – COVID-

19 AND DIABETES MELLITUS

Moderatori/ Chair: Manfredi Rizzo, Dan Gaiţă

11.00-11.25 Maria Moța -Intercorelații între diabetul zaharat și Covid-19, două pandemii

malefice / Intercorrelations between Diabetes and Covid-19, two evil pandemics

11.25-11.50 Dan Gaiţă - Sănătatea Cardio-Metabolică în vremea pandemiei - la urma-urmei

e despre endoteliu, nu-i așa? / Cardio-Metabolic Health in the Time of pandemic - in the end

is about endothelium, isn't it?

11.50-12.15 Manfredi Rizzo (Italia/Italy) – COVID-19 şi diabetul: ce am învăţat până acum /

COVID-19 and Diabetes: what we have learnt so far

12.15-12.40 Nebojsa Lalic (Serbia) – Tratamentul diabetului în vremea pandemiei de COVID-

19: ce trebuie să învăţăm / Treatment of diabetes in COVID-19: lessons to be learned

Page 12: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

12

12.40-13.00 Discuţii/ Discussions

13.00-13.30 Pauză/Break

13.30-15.00 SESIUNE EDUCAŢIONALĂ (IV) / EDUCATIONAL SESSION (IV)

Moderatori/ Chair: Antonio Ceriello, José Silva Nunes

13.30-14.00 Antonio Ceriello (Italia/Italy) – Pandemia de COVID-19 şi diabetul: lecţii

învăţate / COVID-19 and diabetes: the lessons we learned

14.00-14.30 José Silva Nunes (Portugalia/Portugal) – Protecţia cardiorenală / Cardiorenal

protection

14.30-14.45 Discuţii/ Discussions

14.45-15.00 Pauză/Break

15.00-17.15 SIMPOZIOANE SPONSORI

15.00-15.30 SIMPOZION NOVO NORDISK

15.30-16.30 SIMPOZION SANOFI - TERAPII INOVATOARE PENTRU NEVOILE INDIVIDUALE

ALE PACIENTILOR CU DIABET ZAHARAT / SANOFI SYMPOSIUM - INOVATION THERAPIES

FOR INDIVIDUAL T2D PATIENTS

Moderator / Chair: Cristian Serafinceanu

Lector / Speaker: Cristian Guja

Lector / Speaker: Adrian Covic

Lector / Speaker: Cornelia Bala

16.30-17.15 SIMPOZION MSD - JANUVIA- PARTENER DE ÎNCREDERE ÎN TRATAMENTUL

INDIVIDUALIZAT AL DIABETULUI ZAHARAT DE TIP 2 ÎN CONDIŢII EXCEPŢIONALE DE

PANDEMIE / MSD SYMPOSIUM – JANUVIA – A TRUSTED PARTNER IN INDIVIDUALIZED

TREATMENT OF T2DM, IN EXCEPTIONAL CONDITIONS DURING THE PANDEMIC

Lectori/Speakers: Cristian Guja, Eduard Adamescu

17.15-17.30 Pauză/Break

17.30-19.00 SESIUNE OBEZITATE / OBESITY SESSION

Moderatori/ Chair: Peter P. Toth, Bogdan Mihai

17.30-18.00 Peter P. Toth(SUA/USA) – Utilizarea statinelor la pacienţii cu risc crescut- din

nefericire prea mulţi medici aleg utilizarea şi titrarea lor inadecvată /Under-utilization and

under-titration of statins in high risk patients: Unfortunately many physicians choose failure

18.00-18.20 Cristina Lăcătușu - O nouă speranţă: tratamentul diabezităţii prin molecule

hibrid / A new hope: treatment of diabesity with hybrid molecules

Page 13: PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională … · 2021. 2. 25. · 1 PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR Conferinţa Internaţională INTERDIAB, ediţia a VII-a 3-6

13

18.20-18.40 Bogdan Mihai - Managementul obezității la persoanele vârstnice /

Management of obesity in older adults

18.40-19.00 Cornelia Bala - Paradoxul obezităţii- o fereastră de oportunitate în înţelegerea mecanismelor patogenetice?/ Obesity paradox- a window of opportunity for better undestanding of obesity mechanisms?

19.00-20.30 SESIUNE EDUCAŢIONALĂ (V) / EDUCATIONAL SESSION (V)

Moderatori/ Chair: Peter P. Toth, Ali A. Rizvi

19.00-19.45 Peter P. Toth (SUA/USA) – Restul de lipoproteine şi riscul pentru patologia

cardiovasculară / Remnant lipoproteins and risk for cardiovascular disease

19.45-20.20 Ali A. Rizvi (SUA/USA) - Monitorizarea continuă a glucozei - potenţiale noi

modalităţi de aplicare odată cu iniţierea pacientului şi menţinerea ulterioară externării /

Continuous glucose monitoring new and emerging applications -Inpatient initiation and

continuation at discharge

20.20-20.30 Discuţii/ Discussions

20.30-20.45 Închiderea Conferinţei / Closing remarks