Produse ecologice pe piaţa românească

of 46 /46
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU PRODUSELE ECOLOGICE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ Autori: Călin Bădescu Mihai Pentek Mihaela Vatamanu

Embed Size (px)

Transcript of Produse ecologice pe piaţa românească

Page 1: Produse ecologice pe piaţa românească

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARADIRECŢIA DE MEDIU

PRODUSELE ECOLOGICE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ

Autori:Călin Bădescu

Mihai PentekMihaela Vatamanu

Page 2: Produse ecologice pe piaţa românească

INTRODUCERE• Apariţia unor efecte metabolice nedorite induse

de dezechilibre alimentare a dus la conştientizarea importanţei actului de nutriţie, ceea ce a implicat fundamentarea comportamentului alimentar pe principii sănătoase şi a determinat segmente semnificative de consumatori să se îndrepte spre alimente cât mai pure din punct de vedere biologic, spre aşa numitele produse ecologice (care pot avea si denumiri similare: produse organice, deşi există diferenţe terminologice între aceste denumiri.

Page 3: Produse ecologice pe piaţa românească

Ce înseamnă agricultura ecologică?

• Agricultura ecologică reprezintă prin definiţie un sistem care promovează cultivarea pământului prin mijloace capabile să menţină un echilibru între agroecosisteme şi ambianţă, generând agroclimate specifice, favorabilă conservării tuturor elementelor şi proceselor pozitive ce intră în alcătuirea sistemelor agricole contemporane viitoare.

Page 4: Produse ecologice pe piaţa românească

Ce este un produs ecologic?• Este un produs realizat în condiţiile de mediu şi

printr-o tehnologie care asigură o stare de sănătate deplină a plantelor şi animalelor, evitându-se efectul bolilor cauzate de agenţii patogeni sau alţi dăunători.

• Este esenţial, pe de altă parte, şi lipsa din produs a unor compuşi (reziduuri toxice) care apar în urma utilizării necorespunzătoare a substanţelor chimice (îngrăşăminte, pesticide) antibioticelor, preparatelor hormonale, a altor substanţe chimice de sinteză

Page 5: Produse ecologice pe piaţa românească

LEGISLATIA ACTUALA (1)Regulamentul Consiliului (CEE)nr 2092/91 privind modul de producţie ecologică şi indicarea acesteia pe produseleagroalimentare ecologice cu modificările şi completările ulterioare

OUG nr 34/2000 modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 62 din 6 sept2006 pentru modificarea si completarea OUG nr 34/2000 OUG nr 34/2000privind produsele agroalimentare ecologice (MO 787/2006)

OM nr 417/110/2002 modificată prin Ordinul nr 317/190 din 28 iun2006 privind modificarea şi completarea Anexei la OrdinulMinistrului Agriculturii , Alimentaţiei şi Pădurilor şi al presedinteluiAutoritatii Naţionale de Protecţie a Consumatorului nr 417 /110/2002 pentru apărarea regulilor specifice privind etichetarea produseloragroalimentare ecologice (MO nr 598/2006)

Page 6: Produse ecologice pe piaţa românească

LEGISLATIA ACTUALA(2)

ORDIN nr 219 din 21.03.2007 pentruaprobarea Regulilor privind înregistrareaoperatorilor în agricultura ecologică (MO nr 238/2007)ORDIN nr 688/09.08.2007 pentruaprobarea Regulilor privind organizareasistemului de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control (MO nr 599/2007)

Page 7: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 8: Produse ecologice pe piaţa românească

Organisme de inspecţie aprobate

14 organisme de inspecţie şi certificare din State Membre cu filiala/sucursala peteritoriul României aprobate de MADR peo perioadă de tranziţie care expiră la 31 decembrieIn conf. cu OM.nr 688/2007

Page 9: Produse ecologice pe piaţa românească

Evoluţia agriculturii ecologice în Romania

• 1992 primul poligon de agricultură ecologică• 1997 Asociaţia “Bioterra”• 2000 O.U.G NR 34/2000 aprobată prin Legea 36/2001• 2002 Federaţia Naţională de Agricultură Ecologică• 2003 Legislaţie natională armonizată cu legislaţia

comunitară• 2004 Organisme de inspecţie româneşti• 2005 Sprijin pentru agricultura ecologică• 2006 Sigla “ae”

Page 10: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 11: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 12: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 13: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 14: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 15: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 16: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 17: Produse ecologice pe piaţa românească

Alte produse ecologice procesate

• ulei de floareasoarelui 2166 to

• Suc de mere 5000l• Produse procesate

din soia: tofu 31 to lapte de soia:24000 l

• Faina 8 to• Ceaiuri din plante 4to• Conserve de

legume:42 to

Page 18: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 19: Produse ecologice pe piaţa românească

Sprijin pentru dezvoltarea pieţeiproduselor ecologice

• Web site:• www.bioagro.ro• www.agriculturaecologica.ro

Page 20: Produse ecologice pe piaţa românească

Caracteristicile pieţei produselor ecologice in România

• Pe piaţa internă ajung între 5 şi 10% din produsele ecologice

• Există in prezent aprox 4000 producători agricoli atestaţi din 32 firme care produc si comercializează produse agroalimentare ecologice

• Volumul produselor ecologice pe piată-400.000 euro

• Exista 2 magazine destinate comercializării exclusiv produselor agroalimentare ecologice

Page 21: Produse ecologice pe piaţa românească

Recunoaşterea produselor ecologice din standurile magazinelor

ETICHETA ECOLOGICA trebuie sa conţină urmatoarele elemente:

• Numele si adresa producătorului sau prelucrătorului

• Denumirea produsului (inclusiv metoda de producţie ecologică folosită)

• Numele si marca organismului de inspecţie şi certificare

• Condiţii de păstrare• Termenul minim de valabilitate

Page 22: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 23: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 24: Produse ecologice pe piaţa românească

Perspectivele Instituţiei Primarului Municipiului Timişoara privind dezvoltarea

pieţei produselor ecologice pe raza municipiului Timişoara

•Începând cu anul 2008, Instituţia Primarului Municipiului Timişoara, va demara un program de informare a producătorilor agricoli, cu privire la toate etapele care trebuie urmate pentru a deveni un producător agricol ecologic, precum şi avantajele care survin în urma practicării agriculturii ecologice;

Page 25: Produse ecologice pe piaţa românească

• Conştientizarea fermierilor că produsele ecologice se obţin printr-o trecere treptată de la agricultura convenţională la cea ecologică, fiindcă solul, plantele şi animalele obţinute în sistem convenţional nu pierd această influenţă peste noapte;

• Informarea producătorilor agricoli existenţi în pieţele municipiului Timişoara privind legislaţia specifică în vigoare, referitoare la produsele agroalimentare ecologice;

• Producătorii agricoli vor fi de asemenea informaţi că, înaintea obţinerii unor produse agroalimentare ecologice, va fi necesară trecerea peste perioada de conversie, care presupune adesea investiţii pentru modificări, completări, adaptări, pe când veniturile din vânzarea produselor

Page 26: Produse ecologice pe piaţa românească

ecologice certificate , se obţin după doi, trei ani;• Încurajarea acestora că există programele de sprijin pe

durata perioadei de conversie, creditele agricole de producţie şi investiţii;

• În sprijinul producătorilor agricoli din pieţele existente pe raza municipiului Timişoara, Direcţia de Mediu din cadrul Instituţiei Primarului Municipiului Timişoara a realizat o broşură în scop informativ care a fost distribuită în toate pieţele şi care cuprinde informaţii necesare pentru a deveni un producător agricol ecologic, începând de la definirea unui produs ecologic, până la modul în care fermierii pot accesa date suplimentare de la alte instituţii de stat responsabile de această ramură;

Page 27: Produse ecologice pe piaţa românească

• De asemenea, Direcţia de Mediu, în colaborare cuSC PIEŢE SA, va organiza în anul 2008 un simpozion pe tema “Produsele agroalimentare ecologice – prezent şi viitor”, unde vor fi invitaţi reprezentanţi din cadrulMinisterului Agriculturii, Pădurilor, şi Dezvoltării Rurale,reprezentanţi din cadrul altor instituţii, organisme de inspecţie şi certificare, asociaţii şi organizaţii din ţară, producători agricoli care vor expune produse ecologice certificate provenite din diferite zone ale ţării precum şi producători agricoli individuali de pe raza judeţului Timişinteresaţi de modul în care pot practica agricultura ecologică.

Page 28: Produse ecologice pe piaţa românească

• Odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a Pieţei Iosefin, se va propune şi amenajarea unui stand special pentru expunerea şi comercializarea produselor agroalimentare ecologice, provenite de la potenţialii producători agricoli şi certificate de către un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

• De asemenea, Instituţia Primarului Municipiului Timişoara va propune conducerii SC Pieţe SA oportunitatea ca la Piaţa de Gros să fie închiriat un spaţiu special pentru expunerea şi comercializarea produselor agroalimentare ecologice.

Page 29: Produse ecologice pe piaţa românească

Mulţumim pentru atenţie.

Page 30: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 31: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 32: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 33: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 34: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 35: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 36: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 37: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 38: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 39: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 40: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 41: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 42: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 43: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 44: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 45: Produse ecologice pe piaţa românească
Page 46: Produse ecologice pe piaţa românească