Producător Reprezentant pentru UE OMRON ......• Nu efectuai msurtori dup ce ai fcut baie, ai...

of 28 /28
Verificaţi următoarele componente! Tensiometru digital automat Model M3 Manual de instrucţiuni Română IM-HEM-7200-E2(V)-01-08/2011 Producător OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONIA Reprezentant pentru UE OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp OLANDA www.omron-healthcare.com Unitate de producţie OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd. Binh Duong Province, VIETNAM OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K. Subsidiară OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH John-Deere-Str. 81a 68163 Mannheim, GERMANIA www.omron-medizintechnik.de OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANŢA Fabricat în Vietnam

Embed Size (px)

Transcript of Producător Reprezentant pentru UE OMRON ......• Nu efectuai msurtori dup ce ai fcut baie, ai...

 • Verificaţi următoarele componente!

  Tensiometru digital automatModel M3

  Manual de instrucţiuni

  Română

  IM-HEM-7200-E2(V)-01-08/2011

  Producător OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,617-0002 JAPONIA

  Reprezentant pentru UE OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp OLANDAwww.omron-healthcare.com

  Unitate de producţie OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.Binh Duong Province, VIETNAM

  OMRON HEALTHCARE UK LTD.Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

  Subsidiară

  OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbHJohn-Deere-Str. 81a 68163 Mannheim, GERMANIAwww.omron-medizintechnik.de

  OMRON SANTÉ FRANCE SAS14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANŢA

  Fabricat în Vietnam

 • c

  d

  21

  L

  F

  a

  b

  J

  Vă mulţumim că aţi achiziţionat tensiometrul digital automat OMRON M3.Tensiometrul OMRON M3 este un aparat compact, complet automat, care funcţionează pe principiul de măsurare oscilometric. Aparatul măsoară simplu şi rapid tensiunea arterială şi pulsul. Pentru a asigura un nivel înalt de control şi confort la umflarea manşonului, fără a fi necesare prestabilirea presiunii sau repetarea operaţiunii de umflare, acest aparat utilizează tehnologia avansată „IntelliSense”.Scopul utilizării aparatuluiAcest produs este proiectat pentru a măsura tensiunea sistolică (valoarea mai mare), tensiunea diastolică (valoarea mai mică) şi pulsul la adulţi prin utilizarea manşonului special pentru braţ.Aparatul este destinat numai utilizării generale la domiciliu. Vă rugăm să citiţi „Informaţii importante referitoare la siguranţă“ din acest manual de instrucţiuni înainte de a folosi aparatul.Informaţii importante referitoare la siguranţă.........................................................11. Prezentare generală..................................32. Pregătirea..................................................4 2.1 Montarea/înlocuirea bateriilor.............4 2.2 Setarea avertizorului sonor/datei şi orei.........................................................53. Utilizarea aparatului..................................6 3.1 Amplasarea manşonului pentru braţ...6 3.2 Poziţia corectă....................................7 3.3 Efectuarea unei măsurători................8 3.4 Utilizarea funcţiei de memorie..........12

  4. Identificarea şi rezolvarea problemelor / Întreţinerea...............................................14 4.1 Pictogramele şi mesajele de eroare...14 4.2 Identificarea şi rezolvarea problemelor.......................................16 4.3 Întreţinerea.......................................18 4.4 Depozitarea......................................195. Accesorii opţionale.................................206. Date tehnice.............................................217. Câteva informaţii utile despre

  tensiunea arterială..................................24

  Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni.Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.Pentru informaţii specifice despre tensiunea dumneavoastră arterială, CONSULTAŢI MEDICUL.

  G

  H

  I J K

  L

  A

  B

  C

  DE

  F

  M

  NOP

  T

  QR

  U

  V

  WX

  ZAA

  S

  Y

  Cuprins

 • 1

  RO

  Informa�ii importante referitoare la siguran��În timpul perioadei de sarcin� sau dac� a�i fost diagnosticat(�) cu aritmie sau arterioscleroz�, consulta�i medicul înainte de a utiliza acest aparat.Înainte de a folosi aparatul, citi�i cu aten�ie aceast� sec�iune.

  Avertisment: • Indic� o situa�ie poten�ial periculoas� care, dac� nu este evitat�, poate avea ca urmare decesul sau r�nirea grav�.(Instruc�iuni de utilizare cu caracter general)• Consulta�i întotdeauna medicul. Autodiagnosticarea pe baza rezultatelor m�sur�torilor �i automedica�ia sunt

  periculoase.• Persoanele care sufer� de tulbur�ri grave ale circula�iei sanguine sau de boli ale sângelui trebuie s� consulte un

  medic înainte de a folosi acest aparat, deoarece umflarea man�onului poate provoca o sângerare intern� local�.(Folosirea transformatorului de c.a.) • La conectarea �i deconectarea la / de la priz�, nu atinge�i niciodat� cablul de alimentare cu mâinile ude. (Folosirea bateriei)• Dac� electrolitul bateriilor intr� în contact cu ochii, cl�ti�i imediat cu mult� ap� curat�. Consulta�i imediat medicul.

  Aten�ie: • Indic� o situa�ie cu poten�ial periculos care, dac� nu este evitat�, poate avea ca urmare r�nirea u�oar� a

  utilizatorului sau deteriorarea echipamentului sau a altor bunuri materiale.(Instruc�iuni de utilizare cu caracter general)• Nu l�sa�i aparatul nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau a persoanelor lipsite de discern�mânt.• Nu folosi�i aparatul în alt scop decât m�surarea tensiunii arteriale.• Nu dezasambla�i unitatea sau man�onul pentru bra�.• La acest aparat folosi�i doar man�onul pentru bra� aprobat. Folosirea altor man�oane pentru bra� ar putea avea

  drept rezultat ob�inerea de rezultate incorecte.• Verifica�i ca tubul de aer s� nu fie înf��urat în jurul altor p�r�i ale corpului, atunci când m�sura�i tensiunea arterial�.

  Aceasta ar putea avea drept efect v�t�marea corporal� atunci când presiunea din tubul de aer este crescut�.• Dac� m�sura�i tensiunea arterial� în timpul nop�ii, ave�i grij� s� nu l�sa�i man�onul înf��urat pe bra�. Aceasta ar

  putea avea drept efect v�t�marea corporal�.• Nu umfla�i man�onul pentru bra� la mai mult de 299 mmHg.• În apropierea aparatului, nu folosi�i telefoane mobile sau alte dispozitive care emit un câmp electromagnetic. În caz

  contrar, aparatul poate func�iona incorect.• Nu folosi�i aparatul într-un vehicul aflat în mi�care (autoturism, avion).• Pentru umflarea manual� a man�onului, consulta�i sec�iunea 3.3. Dac� man�onul este umflat prea tare, acesta

  poate provoca o sângerare intern� local�.

 • 2

  Informa�ii importante referitoare la siguran��

  (Folosirea transformatorului de c.a.) • Folosi�i numai transformatorul de c.a. (op�ional) special proiectat pentru acest aparat. Utilizarea transformatoarelor

  nerecomandate poate determina deteriorarea aparatului �i/sau poate fi periculoas� pentru acesta.• Conecta�i transformatorul de c.a. la o priz� de alimentare cu tensiune corespunz�toare. Nu folosi�i o priz� multipl�.• Nu folosi�i transformatorul de c.a. dac� aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Opri�i aparatul �i scoate�i

  imediat cablul de alimentare din priz�. (Folosirea bateriei)• Dac� electrolitul bateriilor intr� în contact cu pielea sau îmbr�c�mintea, cl�ti�i imediat cu mult� ap� curat�.• La acest aparat folosi�i doar patru baterii alcaline sau cu mangan „AA“. Nu folosi�i alte tipuri de baterii.• Nu introduce�i bateriile cu polarit��ile inversate.• Înlocui�i imediat bateriile vechi cu unele noi. Înlocui�i simultan toate cele patru baterii.• Scoate�i bateriile din aparat dac� acesta nu va fi folosit o perioad� de cel pu�in trei luni.• Nu folosi�i concomitent baterii noi �i vechi.M�suri generale de precau�ie• Nu supune�i man�onul pentru bra� �i aparatul la �ocuri �i vibra�ii puternice �i nu le sc�pa�i pe jos.• Nu efectua�i m�sur�tori dup� ce a�i f�cut baie, a�i consumat alcool, a�i fumat, a�i depus un efort fizic intens sau a�i

  mâncat.• Nu îndoi�i cu for�a man�onul pentru bra� �i nu îndoi�i excesiv tubul de aer.• Atunci când îndep�rta�i tubul de aer, trage�i de conectorul de aer de la conexiunea cu aparatul, nu de tub.• Nu umfla�i man�onul pentru bra� dac� acesta nu este înf��urat în jurul bra�ului.• Nu sp�la�i man�onul pentru bra� �i nu îl scufunda�i în ap�.• Citi�i �i respecta�i „Informa�ii importante referitoare la compatibilitatea electromagnetic� (EMC)“ din sec�iunea Date

  tehnice.• Citi�i �i respecta�i „Aruncarea corect� a acestui produs“ din sec�iunea Date tehnice atunci când elimina�i la de�euri

  aparatul �i orice accesorii sau componente op�ionale uzate.

 • 3

  RO

  1.Prezentare general�

  AparatulAfi�ajButon de pornire/oprire O/I START ( ) Buton A/B utilizatorButoane sus/jos ( ) Avertizor sonor �i buton de setare dat�/or� ( ) Muf� pentru aerCompartimentul bateriilorConector pentru transformator de c.a. (pentru transformatorul op�ional de c.a.)

  Man�on pentru bra�Man�on pentru bra� (Man�on mediu: circumferin�� bra� 22 – 32 cm)MarcajulTub aerConector pentru aer

  Afi�ajTensiunea sistolic�Tensiunea diastolic�Simbolul pentru b�t�ile inimii(Lumineaz� intermitent în timpul m�sur�torii)Simbol pentru valoarea medieSimbolul pentru dezumflareSimbol memorieSimbolul pentru b�t�i neregulate ale inimiiSimbol eroare de mi�careIndicatorul pentru nivelul tensiunii arterialeAfi�area pulsului �i num�rul alocat în memorieSimbolul pentru avertizorul sonorGhidajul pentru înf��urarea man�onuluiSimbol ID UTILIZATOR (A/B) Simbol baterie desc�rcat�Afi�area datei/orei

  Deschide�i pagina-copert� din spate pentru a citi urm�toarele informa�ii:Literele alfabetului de pe ultima copert� corespund cu cele care apar pe pagina de text.

  AB

  CDE

  FGH

  I

  JKL

  MNO

  PQRS

  TU

  V

  W

  X

  YZAA

 • 4

  2.Preg�tirea2.1 Montarea/înlocuirea

  bateriilor1. Scoate�i capacul

  compartimentului pentru baterii.

  2. În compartimentul pentru baterii, introduce�i patru baterii „AA“, dup� cum este indicat, apoi pune�i la loc capacul acestui compartiment.Note:• Dac� pe afi�aj apare simbolul de baterie desc�rcat� ( ), opri�i aparatul �i înlocui�i toate bateriile.• Valorile m�sur�torilor sunt stocate în memorie chiar �i dup� înlocuirea bateriilor.

  Aruncarea la de�euri a bateriilor uzate trebuie efectuat� în conformitate cu reglement�rile na�ionale privind aruncarea la de�euri a bateriilor.

 • 5

  2. Preg�tirea

  RO

  2.2 Setarea avertizorului sonor/datei �i orei1. Ap�sa�i butonul .2. Seta�i avertizorul sonor.

  3. Înainte de a efectua o m�sur�toare pentru prima dat�, seta�i data �i ora corecte.

  4. Ap�sa�i butonul O/I START pentru a stoca în memorie setarea.Note:• Dac� bateriile au fost scoase timp de mai mult de 30 de secunde, data �i ora vor trebui setate din nou.• Dac� data �i ora nu sunt setate, în timpul m�sur�torii sau dup� efectuarea acesteia afi�ajul va indica „-:--“.

  1)

  2)

  Ap�sa�i butoanele sau pentru a selecta op�iunile On (pornit) sau Off (oprit).Pentru confirmare, ap�sa�i butonul . On (pornit) Off (oprit)

  1)

  2) An Lun� Zi Or� Minut

  Pentru a modifica valorile afi�ate, ap�sa�i butoanele sau .

  Pentru confirmare, ap�sa�i butonul .Apare urm�toarea setare.

 • 6

  3.Utilizarea aparatului

  3.1 Amplasarea man�onului pentru bra�Scoate�i hainele �i nu sufleca�i mânecile care pot strânge bra�ul.Nu aplica�i man�onul peste haine groase.

  1. Introduce�i conectorul pentru aer în mufa pentru aer.2. Introduce�i bra�ul prin bucla man�onului.3. Pozi�iona�i corect bra�ul.

  Marginea inferioar� a man�onului trebuie s� fie la 1 - 2 cm deasupra cotului. Marcajul (s�geata de sub tub) se centreaz� pe mijlocul p�r�ii interioare a bra�ului. Închide�i STRÂNS sistemul de prindere din material textil.Note:• Când m�sura�i tensiunea arterial� pe bra�ul drept, tubul de aer se va afla lâng� cotul dumneavoastr�.

  Ave�i grij� s� nu v� sprijini�i bra�ul pe tubul de aer. --- • Tensiunea arterial� poate diferi de la o mân� la alta, la fel �i valorile m�surate ale tensiunii arteriale. Este

  recomandat s� efectua�i toate m�sur�torile pe acela�i bra�. Dac� valorile la cele dou� bra�e difer� foarte mult, întreba�i medicul ce bra� s� folosi�i pentru m�surare.

  Deschide�i atât coperta din fa��, cât �i cea din spate, pentru a citi urm�toarele informa�ii:Literele alfabetului �i numerele de pe pagina-copert� corespund cu cele care apar pe pagina de text.

  L F

  a J

  b

 • 7

  3. Utilizarea aparatului

  RO

  3.2 Pozi�ia corect�Pentru a efectua o m�sur�toare, trebuie s� v� relaxa�i �i s� sta�i comod, în pozi�ia a�ezat, într-o camer� cu o temperatur� confortabil�. Timp de 30 de minute înainte de a m�sura tensiunea arterial�, nu mânca�i, nu fuma�i �i nu face�i efort fizic intens.• Sta�i a�ezat pe scaun, cu picioarele pe podea.• Sta�i a�ezat, cu spatele drept. --- • Man�onul trebuie fie la acela�i nivel cu inima. ---

  Ghid de prindere a man�eteiGhidul de înf��urare a man�onului este o caracteristic� unic� ce indic� dac� man�onul nu este înf��urat suficient de strâns în jurul bra�ului. Chiar �i atunci când este afi�at, va avea loc o citire a tensiunii.Not�:Aceast� citire NU este sigur� din cauza înf��ur�rii incorecte a man�onului. V� rug�m s� înf��ura�i man�onul din nou, având grij� s� îl înf��ura�i corect �i s� efectua�i m�surarea înc� o dat�.Când este afi�at, man�onul este înf��urat suficient de strâns pe bra� �i citirea este exact� �i sigur�.

  cd

 • 8

  3. Utilizarea aparatului

  3.3 Efectuarea unei m�sur�toriNote:• Pentru a anula o m�sur�toare, ap�sa�i butonul O/I START pentru a opri aparatul �i elibera�i aerul din man�on.• R�mâne�i nemi�cat pe perioada m�sur�torii.Tensiometrul este destinat efectu�rii de m�sur�tori �i stoc�rii în memorie a valorilor m�surate pentru dou� persoane care utilizeaz� ID-urile de UTILIZATOR A �i B.

  1. Ap�sa�i butonul O/I START (Pornire/oprire).

  2. Selecta�i ID-ul dumneavoastr� de UTILIZATOR (A sau B).

  3. Ap�sa�i din nou butonul O/I START (Pornire/oprire).Man�onul va începe automat s� se umfle.Avertizorul sonor se va declan�a la finalizarea m�sur�torii.

 • 9

  3. Utilizarea aparatului

  RONote:• Pe durata m�sur�torii, avertizorul sonor (dac� este setat la „on“) va emite semnale sonore în ritmul

  b�t�ilor inimii dumneavoastr�.• A�tepta�i 2 – 3 minute înainte de a efectua o nou� m�sur�toare a tensiunii arteriale. Intervalul dintre

  m�sur�tori permite arterelor s� revin� la starea dinaintea m�sur�rii tensiunii arteriale.Avertisment:

  Autodiagnosticarea pe baza rezultatelor m�sur�torilor �i automedica�ia sunt periculoase. Respecta�i instruc�iunile medicului dumneavoastr�.

  Dac� tensiunea dumneavoastr� sistolic� dep��e�te 220 mmHgDup� ce man�onul începe s� se umfle, ap�sa�i �i �ine�i ap�sat butonul O/I START pân� când tensiometrul ajunge cu 30 - 40 mmHg peste valoarea estimat� a tensiunii dumneavoastr� sistolice.Note:• Tensiometrul nu va continua umflarea la mai

  mult de 299 mmHg.• Nu aplica�i mai mult� presiune decât este

  necesar.

  pornire umflare dezumflare finalizareoprire

 • 10

  3. Utilizarea aparatului

  4. Scoate�i man�onul de bra�.5. Ap�sa�i butonul O/I START pentru a opri tensiometrul.

  Tensiometrul stocheaz� automat rezultatele m�sur�torii.Aparatul se va opri automat dup� cinci minute.Important:• Cercet�ri recente sugereaz� c� urm�toarele valori pot fi folosite ca nivel

  orientativ pentru hipertensiune la m�sur�torile efectuate la domiciliu.

  Criteriile se refer� la m�surarea la domiciliu a tensiunii arteriale.Pentru criteriile privind m�surarea tensiunii arteriale în mediu spitalicesc, consulta�i capitolul 7.

  Tensiune sistolic� Peste 135 mmHg

  Tensiune diastolic� Peste 85 mmHg

 • 11

  3. Utilizarea aparatului

  RO

  • Tensiometrul dumneavoastr� include func�ia de semnalare a b�t�ilor neregulate ale inimii. B�t�ile neregulate ale inimii pot influen�a rezultatele m�sur�torii. Algoritmul pentru b�t�i neregulate ale inimii stabile�te automat dac� rezultatele m�sur�torii pot fi utilizate (sunt valide) sau dac� m�sur�toarea trebuie repetat�. Dac� rezultatele m�sur�torii sunt afectate de b�t�ile neregulate ale inimii, dar rezultatul este valabil, acest rezultat apare împreun� cu simbolul pentru b�t�i neregulate ale inimii ( ). Dac� b�t�ile neregulate ale inimii determin� invalidarea m�sur�rii, pe afi�aj nu apare niciun rezultat. Dac� simbolul pentru b�t�i neregulate ale inimii ( ) apare dup� o m�sur�toare, repeta�i m�sur�toarea. Dac� simbolul pentru b�t�i neregulate ale inimii ( ) apare frecvent, anun�a�i medicul.

  • Dac� v� mi�ca�i în timpul efectu�rii m�sur�torii, simbolul pentru eroare de mi�care ( ) va ap�rea pe afi�aj. R�mâne�i nemi�cat �i repeta�i m�sur�toarea.

 • 12

  3. Utilizarea aparatului

  3.4 Utilizarea func�iei de memorieTensiometrul stocheaz� automat în memorie pân� la 60 de seturi de rezultate pentru fiecare utilizator (A �i B). Aparatul poate calcula, de asemenea, un rezultat mediu al m�sur�torilor pe baza ultimelor trei valori m�surate în interval de 10 minute. Dac� în memoria aparatului, pentru intervalul respectiv, exist� doar rezultatele a dou� m�sur�tori, valoarea medie se va calcula pe baza acestor dou� m�sur�tori. Dac� în memoria aparatului, pentru intervalul respectiv, exist� doar rezultatele unei singure m�sur�tori, valoarea medie se va baza pe respectiva m�sur�toare.Note:• Dac� memoria este plin�, tensiometrul va �terge cele mai vechi valori citite.• Dac� nu se seteaz� data �i ora, la vizualizarea rezultatelor m�sur�torii afi�ajul aferent datei �i orei va

  indica: „-:--“.Pentru a vizualiza valoarea medie

  1. Ap�sa�i butonul sau .2. Selecta�i ID-ul dumneavoastr� de

  UTILIZATOR (A sau B).

  Not�: Dac� nu exist� rezultate de m�sur�toare stocate în memorie, se va afi�a ecranul din dreapta.

 • 13

  3. Utilizarea aparatului

  RO

  Pentru a vizualiza m�sur�torile stocate în memorie

  1. Ap�sa�i butonul în timp ce este afi�at� valoarea medie.Înainte de afi�area pulsului, num�rul alocat în memorie apare timp de o secund�. Cel mai recent set este numerotat cu „1“.

  2. Ap�sa�i butonul sau pentru a vizualiza m�sur�torile stocate în memorie.

  : La m�sur�torile mai vechi : La m�sur�torile mai recente

  Pentru a �terge toate valorile stocate în memorieValorile stocate în memorie sunt �terse în func�ie de codul de identificare al UTILIZATORULUI.Când simbolul pentru memorie ( ) apare pe ecran, ap�sa�i mai întâi butonul . Men�ine�i-l ap�sat �i ap�sa�i, de asemenea, butonul O/I START timp de 2–3 secunde.Not�: Nu pute�i �terge doar o parte din valorile stocate în

  memorie. Vor fi �terse toate valorile aferente utilizatorului selectat.

  Afi�area alternativ� a datei/orei

 • 14

  4. Identificarea �i rezolvarea problemelor / Între�inerea4.1 Pictogramele �i mesajele de eroare

  Eroare afi�at� Cauz� Remediu

  Aparatul detecteaz� pulsul neregulat sau slab.

  Scoate�i man�onul de bra�. A�tepta�i 2 – 3 minute înainte de a efectua o nou� m�sur�toare. Repeta�i pa�ii enumera�i în sec�iunea 3.3. Dac� acest mesaj de eroare apare în continuare, contacta�i medicul.

  Mi�carea pe perioada m�sur�torii Citi�i cu aten�ie �i repeta�i pa�ii enumera�i în sec�iunea 3.3.

  Man�onul nu este corect amplasat. Amplasa�i corect man�onul pentru bra�. Consulta�i sec�iunea 3.1.

  Bateriile sunt aproape desc�rcate. Este necesar s� înlocui�i bateriile cu unele noi înainte de consumare.Consulta�i sec�iunea 2.1.

  Bateriile sunt desc�rcate. Trebuie s� înlocui�i imediat bateriile cu unele noi.Consulta�i sec�iunea 2.1.

  Lumineaz� intermitent

  Lumineaz� continuu

 • 15

  4. Identificarea �i rezolvarea problemelor / Între�inerea

  RO

  Not�:Simbolul de b�taie neregulat� a inimii ( ) poate fi afi�at �i cu mesaje de eroare.

  Man�onul este prea pu�in umflat. Citi�i cu aten�ie �i repeta�i pa�ii enumera�i în sec�iunea 3.3.

  Mi�carea pe perioada m�sur�toriiRepeta�i m�sur�toarea. R�mâne�i nemi�cat �i nu vorbi�i pe perioada m�sur�torii.Consulta�i sec�iunea 3.3.

  Conector de aer deconectat. Introduce�i ferm conectorul de aer.Consulta�i sec�iunea 3.1.

  Man�onul pentru bra� nu este corect amplasat.

  Amplasa�i corect man�onul pentru bra�. Consulta�i sec�iunea 3.1.

  Hainele intr� în contact cu man�onul pentru bra�.

  Scoate�i hainele care intr� în contact cu man�onul pentru bra�.Consulta�i sec�iunea 3.1.

  Aerul iese din man�onul pentru bra�. Înlocui�i man�onul cu unul nou.Consulta�i capitolul 5.

  Man�onul pentru bra� a fost umflat manual la peste 299 mmHg.

  Nu umfla�i man�onul pentru bra� mai mult de 299 mmHg.Consulta�i sec�iunea 3.3.

  Eroare de dispozitiv. Contacta�i punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.

  Eroare afi�at� Cauz� Remediu

 • 16

  4. Identificarea �i rezolvarea problemelor / Între�inerea

  4.2 Identificarea �i rezolvarea problemelorProblem� Cauz� Remediu

  Valoarea rezultat� în urma citirii este extrem de mic� (sau mare).

  Man�onul pentru bra� nu este corect amplasat.

  Amplasa�i corect man�onul pentru bra�. Consulta�i sec�iunea 3.1.

  Utilizatorul se mi�c� sau vorbe�te în timpul m�sur�torii.

  R�mâne�i nemi�cat �i nu vorbi�i pe perioada m�sur�torii.Consulta�i sec�iunea 3.3.

  Hainele intr� în contact cu man�onul pentru bra�.

  Scoate�i hainele care intr� în contact cu man�onul pentru bra�.Consulta�i sec�iunea 3.2.

  Nu cre�te presiunea în man�onul pentru bra�.

  Tubul de aer nu este bine fixat în conectorul aparatului.

  Asigura�i-v� c� acest tub de aer este bine fixat. Consulta�i sec�iunea 3.1.

  Aerul iese din man�onul pentru bra�.

  Înlocui�i man�onul pentru bra� cu unul nou. Consulta�i capitolul 5.

  Man�onul pentru bra� se dezumfl� prea devreme. Man�onul pentru bra� este sl�bit.

  Fixa�i corect man�onul astfel încât acesta s� fie înf��urat strâns în jurul bra�ului. Consulta�i sec�iunea 3.1.

  Nu se poate efectua m�sur�toarea sau valorile citite sunt prea mici sau prea mari.

  Man�onul pentru bra� nu a fost umflat suficient.

  Umfla�i man�onul astfel încât s� fie cu 30 pân� la 40 mmHg peste rezultatul m�sur�torii anterioare.Consulta�i sec�iunea 3.3.

 • 17

  4. Identificarea �i rezolvarea problemelor / Între�inerea

  RO

  Nu se întâmpl� nimic la ap�sarea butoanelor.

  Bateriile sunt desc�rcate. Înlocui�i bateriile vechi cu unele noi.Consulta�i sec�iunea 2.1.

  Bateriile au fost montate incorect.Monta�i bateriile cu polarit��ile (+/-) corect aliniate.Consulta�i sec�iunea 2.1.

  Alte probleme.

  • Ap�sa�i butonul O/I START (Pornire/oprire) �i repeta�i m�sur�toarea.• Dac� problema persist�, încerca�i s� înlocui�i bateriile cu unele noi.Dac� problema nu s-a rezolvat, contacta�i punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.

  Problem� Cauz� Remediu

 • 18

  4. Identificarea �i rezolvarea problemelor / Între�inerea

  4.3 Între�inereaPentru a proteja aparatul împotriva deterior�rii, v� rug�m s� respecta�i urm�toarele indica�ii:• Nu expune�i aparatul �i man�onul la temperaturi extreme, umiditate, umezeal� sau ac�iunea direct� a

  soarelui.• Nu înf��ura�i sau plia�i prea strâns man�onul sau furtunul.• Nu umfla�i man�onul pentru bra� la mai mult de 299 mmHg.• Nu demonta�i produsul.• Nu supune�i aparatul la �ocuri sau vibra�ii puternice (de exemplu, nu îl l�sa�i s� cad� pe podea).• Nu folosi�i lichide volatile pentru a cur��a tensiometrul. • Nu sp�la�i man�onul pentru bra� �i nu îl scufunda�i în ap�.• Nu folosi�i benzin�, diluan�i sau solven�i similari pentru a cur��a man�onul pentru bra�.• Nu efectua�i personal repara�ii de niciun tip. Dac� aparatul se defecteaz�, consulta�i punctul de vânzare

  sau distribuitorul OMRON utilizând informa�iile indicate pe ambalaj.

  • Aparatul trebuie cur��at cu o lavet� moale �i uscat�.• Folosi�i o lavet� moale, umezit� pu�in cu solu�ie de ap� �i s�pun, pentru a cur��a man�onul pentru bra�.Calibrarea �i opera�iunile de service• Precizia acestui tensiometru a fost testat� cu aten�ie, acesta fiind conceput pentru o durat� de via��

  îndelungat�.• În general, se recomand� verificarea aparatului la fiecare doi ani pentru a asigura func�ionarea

  corespunz�toare �i precizia acestuia. Consulta�i distribuitorul autorizat OMRON sau Departamentul de servicii pentru clien�i al firmei Omron la adresele indicate pe ambalaj sau în documenta�ia livrat� împreun� cu aparatul.

 • 19

  4. Identificarea �i rezolvarea problemelor / Între�inerea

  RO

  4.4 DepozitareaP�stra�i aparatul în caseta de protec�ie atunci când nu îl folosi�i.

  1. Scoate�i tubul de aer din conectorul de aer.2. Plia�i u�or tubul de aer în man�onul pentru

  bra�.Not�:Nu îndoi�i prea mult tubul de aer.

  3. A�eza�i man�onul pentru bra� �i aparatul în caseta de protec�ie.

  Nu depozita�i unitatea în urm�toarele cazuri:• Dac� unitatea este ud�.• În loca�ii expuse la temperaturi extreme, umiditate, radia�ii solare directe, praf sau

  vapori corozivi.• În loca�ii expuse la vibra�ii �i �ocuri sau în care aparatul nu poate fi a�ezat pe o suprafa�� plan�.

 • 20

  5.Accesorii op�ionale

  Folosirea transformatorului op�ional de c.a.1. Introduce�i fi�a

  transformatorului de c.a. în mufa pentru adaptor c.a. aflat� pe spatele aparatului.

  2. Conecta�i transformatorul de c.a. la o priz� electric�.Pentru a deconecta transformatorul de c.a., scoate�i mai întâi �techerul acestuia din priza electric�, apoi deconecta�i fi�a transformatorului de la aparat.

  Man�on cu interval largCircumferin�� bra� 22 – 42 cm

  Man�on mediu pentru bra�Circumferin�� bra� 22 – 32 cm

  Man�on mare pentru bra�Circumferin�� bra� 32 – 42 cm

  Transformator S de c.a.

  CW-9520534-2 (Model: HEM-RML30)

  CM2-9513256-6 (Model: HEM-CR24)

  CL2-9513255-8 (Model: HEM-CL24)

  Adapter S-9515336-9

 • 21

  RO

  6.Date tehnice

  Not�: Specifica�iile tehnice pot fi modificate f�r� aviz prealabil.

  Descrierea produsului Tensiometru digital automatModel OMRON M3 (HEM-7200-E2(V))Afi�aj Afi�aj LCD digitalMetod� de m�surare Metoda oscilometric�Interval de m�surare Tensiune: 0 – 299 mmHg

  Puls: 40 – 180 b�t�i pe minut.Precizie Tensiune: �3 mmHg

  Puls: �5% din valoarea afi�at�Umflare Controlat� prin logic� fuzzy de o pomp� electric�Dezumflare Supap� automat� de dezumflareMemorie 60 m�sur�tori cu dat� �i or�, pentru fiecare utilizator (A �i B)Valori nominale 6 V c.c. 4 WSurs� de alimentare 4 baterii „AA“ de 1,5 V sau transformator

  (Adapter S-9515336-9 (op�ional), Intrare c.a.100-240 V 50/60 Hz 0,12 A)Durata de via�� a bateriei Capacitatea noilor baterii alcaline este de aproximativ 1500 de m�sur�tori

  Component� aplicat�

  Protec�ie împotriva electrocut�rii Echipament ME cu alimentare intern� (Atunci când se folosesc doar bateriile)

  = Echipament ME clasa II (Adaptor op�ional de c.a.)Temperatur� / umiditate de func�ionare Între +10°C �i +40°C / Maximum: 30 pân� la 90% UR

  Temperatur� / umiditate / presiune atmosferic� în spa�iile de depozitare

  Între -20°C �i +60°C / Maximum: 10 pân� la 95% UR / 700-1060hPa

  Greutate consol� Aproximativ 340g f�r� bateriiGreutate manon Aproximativ 120gDimensiuni exterioare Aproximativ 123 (l) mm � 85 (H) mm � 141 (L) mmDimensiuni manon Aproximativ 146 mm � 446 mm (Man�on mediu: circumferin�� bra� 22 - 32 cm)Material man�on Nailon �i poliesterCon�inutul ambalajului (produse incluse la livrare)

  Aparat, man�on, manual de instruc�iuni, ghid rapid, hus� de protec�ie, set de baterii, certificat de garan�ie, fi�� de urm�rire a evolu�iei tensiunii arteriale

  = Type B= Tip B

 • 22

  6. Date tehnice

  • Acest produs respect� prevederile Directivei 93/42/CEE (Directiva privind dispozitivele medicale).

  • Acest tensiometru este construit în conformitate cu standardul european EN1060, Sfigmomanometre neinvazive, Partea 1: Cerin�e generale �i Partea 3: Cerin�e suplimentare pentru sistemele electromecanice de m�surare a tensiunii sangvine.

  • Acest produs OMRON este produs �i testat cu ajutorul sistemului strict de control al calit��ii dezvoltat de OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonia. Componenta principal� a tensiometrelor OMRON, respectiv senzorul de presiune, este fabricat� în Japonia.

 • 23

  6. Date tehnice

  RO

  Informa�ii importante referitoare la compatibilitatea electromagnetic� (EMC)Odat� cu cre�terea num�rului de aparate electronice precum PC-urile �i telefoanele mobile (celulare), dispozitivele medicale utilizate pot fi susceptibile la interferen�ele electromagnetice degajate de alte aparate. Interferen�ele electromagnetice pot perturba func�ionarea corect� a aparatelor medicale �i pot crea situa�ii care pot fi periculoase.Aparatele medicale nu trebuie s� interfereze cu alte aparate.Pentru a reglementa cerin�ele referitoare la EMC (compatibilitate electromagnetic�) cu scopul de a preveni orice situa�ie periculoas� ap�rut� în timpul func�ion�rii produselor, a fost implementat standardul EN60601-1-2:2007. Acest standard define�te nivelele de imunitate la interferen�ele electromagnetice cât �i nivelele maxime de emisii electromagnetice pentru aparatura medical�.Acest aparat medical produs de OMRON HEALTHCARE respect� standardul EN60601-1-2:2007 atât din punctul de vedere al imunit��ii cât �i al emisiilor.Totodat�, trebuie luate anumite m�suri speciale:• Nu utiliza�i în apropierea aparaturii medicale telefoane mobile (celulare) �i alte dispozitive care genereaz� câmpuri

  electrice sau electromagnetice puternice. În caz contrar, unitatea va func�iona incorect �i se pot crea posibile situa�ii periculoase. Se recomand� p�strarea unei distan�e de minimum 7 m. Verifica�i func�ionarea corect� a aparatului în cazul în care distan�a este mai mic�.

  Informa�ii suplimentare referitoare la standardul EN60601-1-2:2007 sunt disponibile la OMRON HEALTHCARE EUROPE, la adresa indicat� în acest manual de instruc�iuni.De asemenea, documenta�ia este disponibil� �i la adresa www.omron-healthcare.com.

  Aruncarea corect� a acestui produs (de�euri provenind de la echipamente electrice �i electronice)Simbolul de pe produs sau documenta�ia acestuia, indic� faptul c� produsul nu trebuie aruncat împreun� cu celelalte de�euri din gospod�rie la terminarea perioadei sale de via��. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau s�n�t��ii umane din cauza elimin�rii necontrolate a de�eurilor, separa�i acest produs de alte tipuri de de�euri �i recicla�i-l în mod responsabil pentru a promova refolosirea durabil� a resurselor materiale.Utilizatorii casnici trebuie s� contacteze fie distribuitorul de la care au cump�rat produsul, fie autorit��ile locale, pentru detalii privind locul �i modul în care pot recicla acest produs într-un mod sigur pentru mediu.Companiile sunt invitate s� î�i contacteze furnizorul �i s� verifice termenii �i condi�iile contractului de cump�rare. Acest produs nu trebuie aruncat al�turi de alte de�euri comerciale.

 • 24

  7. Câteva informa�ii utile despre tensiunea arterial�Ce este tensiunea arterial�?Tensiunea arterial� este o m�sur� a for�ei (presiunii) exercitate de sânge pe pere�ii arterelor. Presiunea sângelui din artere se modific� în mod constant pe parcursul unui ciclu cardiac. Tensiunea cea mai ridicat� se nume�te tensiune sistolic�; tensiunea cea mai sc�zut� se nume�te tensiune diastolic�. Ambele valori ale tensiunii, cea sistolic� �i cea diastolic�, sunt necesare pentru a permite unui medic s� evalueze starea tensiunii arteriale a unui pacient.

  Ce sunt b�t�ile neregulate ale inimii?B�t�ile neregulate ale inimii indic� un ritm al b�t�ilor inimii care variaz� cu mai mult de 25% fa�� de ritmul mediu al b�t�ilor inimii detectat atunci când aparatul m�soar� tensiunea sistolic� �i diastolic�.Dac� se detecteaz� un astfel de ritm neregulat de mai mult de dou� ori pe durata m�sur�torii, simbolul pentru b�t�i neregulate ale inimii ( ) apare la afi�area rezultatelor m�sur�torii.

  Ce este aritmia?Aritmia este o stare caracterizat� de un ritm anormal al b�t�ilor inimii, care apare din cauza unor defecte ale sistemului bioelectric care dirijeaz� b�t�ile inimii. Printre simptomele tipice se num�r� „omiterea“ unor b�t�i ale inimii, contrac�iile premature, pulsul prea rapid (tahicardie) sau prea lent (bradicardie).

  B�t�i normale ale inimii

  B�t�i neregulate ale inimii

  PulsTensiunearterial�

  Tensiunearterial�

  Interval scurt Interval lungPuls

 • 25

  7. Câteva informa�ii utile despre tensiunea arterial�

  RO

  De ce este indicat s� m�sur�m la domiciliu tensiunea arterial�?Numero�i factori, cum ar fi activitatea fizic�, starea de nelini�te sau perioada din zi v� pot influen�a tensiunea arterial�. O singur� m�sur�toare ar putea fi insuficient� pentru stabilirea unui diagnostic corect. Este, prin urmare, recomandat s� încerca�i s� m�sura�i tensiunea arterial� de fiecare dat� în aceea�i perioad� a zilei, pentru a ob�ine un indiciu clar al oric�rei modific�ri a tensiunii arteriale. De obicei, tensiunea arterial� este sc�zut� diminea�a �i cre�te în intervalul de timp de la amiaz� �i pân� seara. Tensiunea arterial� este mai sc�zut� vara �i mai ridicat� iarna.

  mm

  Hg

  200

  150

  100

  50

  6 12 18 24

  Exemplu: fluctuaţia pe parcursul unei zile (bărbat, 35 de ani)

  Ora din zi

  Curba superioară: tensiunea sistolicăCurba inferioară: tensiunea diastolică

 • 26

  7. Câteva informa�ii utile despre tensiunea arterial�

  Clasificarea tensiunii arteriale de c�tre Organiza�ia Mondial� a S�n�t��ii Organiza�ia Mondial� a S�n�t��ii (OMS) �i Societatea Interna�ional� de Hipertensiune (SIH) au realizat Clasificarea tensiunii arteriale, prezentat� în aceast� figur�.Aceast� clasificare se bazeaz� pe valorile tensiunii arteriale m�surate la persoane în pozi�ie a�ezat, în ambulatoriu.Not�:Nu exist� o defini�ie universal acceptat� a hipotensiunii arteriale. Cu toate acestea, persoanele care au presiunea sistolic� sub 100 mmHg sunt considerate ca fiind hipotensive.

  80

  180

  160

  140

  130

  120

  85 90 100 110

  Tensiune diastolică (mmHg)

  Tensiunea sistolică (mmHg)

  Hipertensiune severă

  Hipertensiune moderată

  Hipertensiune ușoară

  Valoare sistolică normală

  Tensiune arterială normală

  Tensiune arterială optimă

  (valoare-ţintă)