Procesarea Imaginii

download Procesarea Imaginii

of 8

Embed Size (px)

Transcript of Procesarea Imaginii

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  1/18

  PROIECT LA DISCIPLINA

  Procesarea Imaginii

  Procedura perimeter pentru calculul perimetrului unei

  regiuni

  2016

  1

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  2/18

  Cuprins

  1. Cerinţa proiectului . . . . . . . 32. Considerente teoretice . . . . . . 33. Proiectarea programului . . . . . . 54. Rularea programului . . . . . . . 105. Cod sursă . . . . . . . . 12

  6. Bibliograie . . . . . . . . 1!

  !. "od de utili#are a aplicaţiei . . . . . . 1$$. %ne&ă . . . . . . . . . 1'

  1 Cerinţa proiectuui

  2

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  3/18

  (laboraţi )n C*C++ ,i testaţi pe imaginile de test procedura perimeter de calcul a perimetruluiunei regiuni.

  2 Consi!erente teoretice

  Perimetru

  Perimetrul unei regiuni pentru o imagine binară este alcătuit din mulţimea pi&elilor care aparţinobiectului ,i au cel puţin un -ecin care aparţine ondului.

  %ce,ti pi&eli se contori#ea#ă iar -aloarea re#ultată poate i olosită ca perimetru. (&istă două

  -ariante de calcul )n uncţie de tipul conectării tetra/conectare sau octo/conectare.uăm e&emplul perimetrului unei regiuni circulare negre pe ond alb cu diametrul de 1! pi&eliig 1.

  ig 1. isc 1!

  Calculnd perimetrul acestui cerc după relaţia P"2#R$ re#ultă P 5340!.

  7n ca#ul tetra/conectării perimetrul unei regiuni estealcătuit numai din pi&eli tetra/ conectaţi. Pentru e&empluig 2 se obţine 64.

  7n ca#ul octo/conectării perimetrul unei regiuni este alcătuit numai din pi&eli octo/conectaţi.Pentru e&emplu ig 3 se obţine 54.

  3

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  4/18

  ig 2. Regiune tetra/conectată ig 3. Regiune octo/conectată

  Problema care apare la măsurarea perimetrului este aceea că pi&elii consideraţi repre#intă de apto arie ,i nu o distanţă liniară.

  7n acest ca# trebuie introdusă obser-aţia legată de modul )n care un pi&el este tra-ersat de linia perimetrului.

  Ca#ul cel mai simplu este acela )n care linia perimetrului tra-ersea#ă un pi&el P după o direcţie-erticală sau ori#ontală. %portul unui astel de pi&el la calcularea perimetrului este 1.

  7n alte situaţii linia perimetrului tra-ersea#ă un pi&el după o direcţie diagonală. e această dată

  contribuţia acestui pi&el este dată de diagonala pătratului √ 2 .

  7n alte ca#uri linia perimetrului tra-ersea#ă pi&elul considerat după o direcţie ori#ontală*-erticală

  ,i o direcţie diagonală. 7n acest ca# contribuţia acestui pi&el este1

  2 %√ 2

  2 &

  Cu aceste obser-aţii pentru determinarea perimetrului unei regiuni se parcurg următorii pa,i8

  4

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  5/18

  1. 9e identiică ,i se separă pi&elii care alcătuiesc conturul regiunii pentru care urmea#ă săcalculăm perimetrul.

  2. 9e testea#ă iecare pi&el al perimetrului pentru a determina ponderea cu care -a participala calculul perimetrului.

  3. 7n inal se )nsumea#ă toate aceste contribuţii indi-iduale ale pi&elilor ,i -aloarea obţinută

  este o -aloare apro&imati-ă a perimetrului.

  ' Proiectarea programuui

  Pentru implementarea programului s/au olosit urmatoarele uncţii8

  (oi! citire)imagine*+ , cite,te inormaţia din i,ierul te&t )n care se ală matricea imaginii

  (oi! a-isare*+ , ai,ea#ă imaginea

  int -in!See!*+ , găse,te coordonatele pi&elului seed ,i returnea#ă 0 dacă nu mai e&istănicio regiune nouă

  (oi! mar./*int (a$ int isee!$ int see!+ , marc:ea#ă o regiune cu -aloarea -al pornind de la pi&elul seed

  int na/*int i$ int + ; returnea#ă pi&elii tetra/conectaţi cu pi&elul

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  6/18

  int &0@int p@or i1@iAn@i++ ?  or >1@>Am@>++

    ?  p imag9eed>@  &++@  brea@

    ip 1  brea@

  return &@ ** daca &0 atunci nu mai e&ista regiuni noi

  Pentru a marca regiunea pentru care -om calcula perimetrul olosim uncţia mar./ care -amarca cu -aloarea val  toţi pi&elii din regiunea pentru care urmea#ă să calculăm perimetrul)ncepnd de la pi&elul de coordonate seed?iimag

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  7/18

  iimag

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  8/18

  iimag++  iimagAm@>++?int -o0@ **-ecini -erticala/ori#ontala

  8

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  9/18

  int d0@ **-ecini pe diagonalaiimag

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  10/18

  1' 1'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Pentru această imagine se -a calcula perimetrul olosind procedurile pre#entate mai sus.7n momentul )n care selectăm Run programul -a ai,a regiunea pentru care calculăm perimetrulig. 4regiunea marcată cu -aloarea 2 ig. 5 ,i linia perimetrului pentru care s/a calculat

   perimetrul ig. 6 )n acest e&emplu iind o regiune tetra/conectată.

  ig. 4 Kmagine iniţială

  10

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  11/18

  ig. 5 Regiune marcată

  ig. 6 Calculul perimetrului

  11

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  12/18

  4 Co!u surs5

  LincludeAprocess.:JLincludeAconio.:JLincludeAstdio.:JLincludeAstdlib.:JLincludeAmat:.:J

  K( M@ **isierul in care pastram imaginea binaraint nm@ **dimensiunile imaginiiint imagopt-al@

  (oi! citire)imagine*+

  ?i openFcerc.t&tFFrFNO

   printFGn isierul nu a ost desc:isEF@scanFdFIn@scanFdFIm@or i1@iAn@i++

  or >1@>Am@>++

  scanFdFIimag1@>Am@>++

   printFd F imag

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  13/18

  int &0@int p@or i1@iAn@i++?

  or >1@>Am@>++

  ? p imag9eed>@&++@ brea@

  ip 1 brea@

  return &@ ** daca &0 atunci nu mai e&ista regiuni noi

  **marc:ea#a regiunea cu -al c(oi! mar./*int c$ int isee!$ int see!+

  ?iimag

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  14/18

  mar4c iseed >seed / 1@

  int na/*int i$int +  ** returnea#a numarul pi&elilor tetraconectati cu pi&elul de coordonate

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  15/18

  -oat perimeter*int reg+

  ?or i1@iAn@i++

  or >1@>Am@>++iimag4 **nu apartine conturuluiimag1@>Am@>++

  iimagAm@>++

  ?int -o0@ **-ecini -erticala/ori#ontalaint d0@ **-ecini pe diagonalaiimag

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  16/18

  (oi! main*+

  ?clrscr@citireQimagine@ printFGn "atricea pentru care calculam perimetrul este8GnGnF@

  aisare@int copie@

    orint i 1@i A n@i++  ?

    orint > 1@> A m@>++  ?

    copie imag9eed >@  brea@

        i copie 1

    brea@ 

   printFGnGnGn Regiunea a ost marcata cu -aloarea 2F@mar42i9eed>9eed@

  aisare@loat p@ p perimeter2@ printFGnGnPerimetrul regiunii este8 2.F p@  getc:@

  7 Mod de utilizare al aplicației

  16

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  17/18

  Pentru a rula aplica ia se eectuea#ă următorii pa i8ț ș

  1. 9e introduce C/ul )n unitatea optică a calculatorului.2. 9e copia#ă de pe C i,ierul sursă perimetr.cpp ,i i,ierul te&t )n care se ală imaginea de

  test cerc.t&t )ntr/un director de lucru la alegere.3. 9e lansea#ă mediul de programare urbo C++.4. in meniul ile ; Spen ile se )ncarcă i,ierul sursă din directorul )n care s/a sal-at.5. in meniul ebug ; Run se rulea#ă aplicaţia.

  3 Ane5

  17

 • 8/19/2019 Procesarea Imaginii

  18/18

  (&emplu de rulare pentru regiune octo/conectată.

  18