Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE...

of 34 /34
1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru Stelian 1. Forma moderna de organizare si desfasurare ale activitatii economice, cu influente asupra factorului uman, economia de piata este caracterizata prin unele trasaturi: 1. are la baza proprietatea sub diferite forme; 2. organizatia privata, individuala sau asociativa este entitatea economica principala; 3. profitul reprezinta scopul principal al activitatii organizatiei; 4. cu ajutorul mecanismelor pietii se regleaza întreaga activitate economica; 5. proprietatea privata implica autonomia deciziilor; 6. prezinta un grad inferior de flexibilitate, completata de o sensibilitate mai pronuntata. Alegeți răspunsul correct din variantele de mai jos: a. 1,2,3,4,6 b. 2,3,4,5,6 c. 1,2,3,4,5 d. 1,3,4,5,6 e. 1,2,4,5,6 3. Intervenţia directă sau indirectă a resurselor umane condiţionează: 1. existenţa producţiei şi a celorlalte activităţi economice; 2. asigură valorificarea mijloacelor de producţie de care dispune societatea, făcând posibilă şi satisfacerea nevoilor lor; 3. perpetuarea speciei umane; 4. raritatea produselor; 5. calculul randamentului muncii prestate. Alegeți răspunsul correct din variantele de mai jos: a. 1,3 b. 2,3 c. 1,2 d. 5,6 e. 4,5 4. Rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi se regăseşte şi la nivelul firmei, principalele elemente care o demonstrează fiind următoarele: 1. resursele umane reprezintă singurul factor de producţie capabil să creeze noi valori; 2. resursele umane reprezintă creatorul şi stimulatorul mijloacelor de producţie; 3. produc şi reproduc factorii obiectivi ai producţiei; 4. au rol hotărâtor în procesul transformării naturii în bunuri destinate satisfacerii nevoilor societăţii; 5. resursele umane reprezintă factorul secundar de producţie capabil să creeze noi valori;

Embed Size (px)

Transcript of Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE...

Page 1: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

1

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Probleme orientative pentru examenul de licență

Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru Stelian

1. Forma moderna de organizare si desfasurare ale activitatii economice, cu influente

asupra factorului uman, economia de piata este caracterizata prin unele trasaturi:

1. are la baza proprietatea sub diferite forme;

2. organizatia privata, individuala sau asociativa este entitatea economica principala;

3. profitul reprezinta scopul principal al activitatii organizatiei;

4. cu ajutorul mecanismelor pietii se regleaza întreaga activitate economica;

5. proprietatea privata implica autonomia deciziilor;

6. prezinta un grad inferior de flexibilitate, completata de o sensibilitate mai

pronuntata.

Alegeți răspunsul correct din variantele de mai jos:

a. 1,2,3,4,6

b. 2,3,4,5,6

c. 1,2,3,4,5

d. 1,3,4,5,6

e. 1,2,4,5,6

3. Intervenţia directă sau indirectă a resurselor umane condiţionează:

1. existenţa producţiei şi a celorlalte activităţi economice;

2. asigură valorificarea mijloacelor de producţie de care dispune societatea, făcând posibilă

şi satisfacerea nevoilor lor;

3. perpetuarea speciei umane;

4. raritatea produselor;

5. calculul randamentului muncii prestate.

Alegeți răspunsul correct din variantele de mai jos:

a. 1,3

b. 2,3

c. 1,2

d. 5,6

e. 4,5

4. Rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi se regăseşte şi la nivelul

firmei, principalele elemente care o demonstrează fiind următoarele:

1. resursele umane reprezintă singurul factor de producţie capabil să creeze noi valori;

2. resursele umane reprezintă creatorul şi stimulatorul mijloacelor de producţie;

3. produc şi reproduc factorii obiectivi ai producţiei;

4. au rol hotărâtor în procesul transformării naturii în bunuri destinate satisfacerii

nevoilor societăţii;

5. resursele umane reprezintă factorul secundar de producţie capabil să creeze noi

valori;

Page 2: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

2

6. influenţează într-o măsură decisivă eficacitatea utilizării resurselor materiale şi

financiare.

Alegeți răspunsul correct din variantele de mai jos:

a. 1,2,3,4,6

b. 2,3,4,5,6

c. 1,2,3,4,6

d. 1,3,4,5,6

e. 1,2,4,5,6

5. Oferta de forta de munca este formata din munca pe care o pot depune membrii

societatii si este determinata de urmatoarele componente:

1. economica;

2. sociala;

3. dinamica;

4. culturala;

5. politica.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta componentele specifice ofertei fortei de

munca:

a. 1,5

b. 1,2

c. 1,3

d. 4,5

e. 2,4

6. Functiile pietei muncii în cadrul economiei de piata moderne sunt:

1. împărțirea proprietății între agenții economici;

2. alocarea judicioasă a resurselor de muncă pe ramuri şi sectoare de activitate, pe profesii şi

în teritoriu în concordanţă cu volumul şi structura cererii de forţă de muncă;

3. combinarea forţei de muncă cu factorul de producţie - capital, asocierea obiectivă a

acestora;

4. formarea şi repartizarea veniturilor;

5. contribuie la formarea climatului de muncă şi a măsurilor de protecţie socială;

6. furnizează informaţii pentru orientarea profesională şi reintegrarea forţei de muncă şi

acţionează prin mecanismele sale asupra acestui proces.

Care din combinatiile prezentate mai jos exprima corect functiile pietei de munca:

a. 1,2,3,5,6

b. 1,2,3,4,5

c. 2,3,4,5,6

d. 2,3,4,5,6

e. 1,3,4,5,6

7. Particularitatiile pietei fortei de munca sunt:

1. prezinta un grad inferior de flexibilitate, completata de o sensibilitate mai pronuntata;

2. este mai complexa, mai organizata si mai reglementata fata de celelalte piete;

3. detine pronuntate caracteristici contractuale si participative;

4. interventia statului este mai puternica decât pe celelalte piete;

Page 3: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

3

5. este deosebit de sensibila fata de deciziile care se iau pe celelalte piete, adaptându-se la

miscarile, semnalele si solicitarile acestora;

6. preturile se stabilesc în mod liber prin confruntarea dintre cerere si oferta.

Care din combinatiile prezentate exprima corect trasaturile pietei fortei de munca:

a. 1,2,3,4,5

b. 1,2,3,5,6

c. 1,3,4,5,6

d. 2,3,4,5,6

e. 1,2,4,5,6

8. Metodele managementului personalului sunt:

1. administrative;

2. economice;

3. social-psihologice;

4. planificarea sociala;

5. psihosociale;

6. de informare.

Care din combinatiile prezentate exprima corect metodele managementului personalului?

a. 1,2,3,4

b. 3,4,5,6

c. 2,4,5,6

d. 1,2,3,6

e. 1,4,5,6

9. Pentru realizarea managementului previzional al personalului trebuie apelat la un

sistem, respectiv la un ansamblu de metode si forme dintre care un rol esential

revine:

a. planului, prognozelor și proiectării;

b. planului analizei;

c. prognozelor si procesului planificarii;

d. previziunii necesarului de personal;

e. prognozelor.

Alegeți varianta corectă.

10. Continutul managementului previzional al necesarului de personal consta:

a. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si de studii bine gândite, avându-

se ca scop atingerea obiectivelor;

b. detectarea cu anticipatie a problemelor;

c. pregatirea unor solutii concretizate într-un plan si programe de actiune;

d. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si studii bine gândite, în scopul de

a detecta cu anticipatie problemele, de a pregati solutiile concretizate apoi într-un

plan si program de actiune, de a corecta actiunile pe masura realizarii lor;

e. corectarea diferitelor actiuni pe masura realizarii lor.

Alegeti varianta corecta si completa care reprezinta continutul managementului

previzional al necesarului de personal.

Page 4: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

4

11. Scopul managementului previzional al necesarului de personal este:

1. de a asigura viitorul organizatiei cu forta de munca;

2. de a influenta din punctul de vedere al resurselor umane competitivitatea si

rentabilitatea organizatiei;

3. de creare a posibilitatilor de promovare a personalului;

4. de asigurare a dezvoltarii personalului;

5. de realizare a planurilor concrete de productie.

Identificati care din variantele urmatoare prezinta corect scopul managementului

previzional al necesarului de personal?

a. 3,5

b. 2,3

c. 2,5

d. 1,2

e. 4,5

12. Orientarea profesionala are de rezolvat doua probleme de importanta majora:

1. gasirea pentru fiecare individ a profesiunii adecvate capacitatii sale;

2. satisfacerea cu necesarul de personal a fiecarei profesiuni;

3. adaptarea profesionala;

4. informatia profesionala;

5. selectia performanta.

Care din variantele de mai jos reprezinta cele doua probleme de importanta majora ale

orientarii profesionale:

a. 2,4

b. 3,5

c. 1,2

d. 2,3

e. 2,5

13. Orientarea profesionala presupune parcurgerea urmatoarelelor etape:

Alegeti varianta care nu reprezinta etapa în desfasurarea unei actiuni sistematice de

orientare profesionala.

a. analiza muncii si elaborarea monografiilor profesionale;

b. stabilirea criteriilor de succes profesional;

c. stabilirea unei baterii de probe, în functie de exigentele profesiunii si criteriile de

succes profesional;

d.

e.

f.

g

alegerea unui esantion experimental pentru etalonarea probelor si prelucrarea

rezultatelor si alegerea probelor care sunt cele mai productive;

prelucrarea rezultatelor şi alegerea probelor care sunt mai productive;

determinarea valorii cotelor care îndreptăţesc speranţe de reuşită în profesiunea

respectivă;

coroborarea probelor de laborator cu informaţii culese din convorbirea cu candida-

tul, cu datele biografice, produsele activităţii.;

h. cunoasterea cererii de munca în diferite sectoare de activitate.

Page 5: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

5

14. Activitatea de recrutare a managerilor implica unele etape ca:

1. analiza postului ce trebuie completat si definirea candidatului ideal;

2. evaluarea si selectia preliminara a candidatilor;

3. stabilirea limitei de vârsta;

4. gradul de dezvoltare al nivelului de gândire al candidatului;

5. planificarea interviurilor cu candidatii preselectionati.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice activitatii de recrutare a

managerilor?

a. 1,3,4

b. 1,2,5

c. 1,4,5

d. 1,2,3

e. 2,3,5

15. Dintre cele mai importante etape ale recrutarii amintim:

1. definirea postului;

2. definirea profilului candidatului;

3. campania de anunţare a recrutării;

4. decizia preliminară de angajare;

5. selecţia primilor 3 sau 4 dintre cei mai buni candidaţi şi trimiterea răspunsurilor la

candidaţii reţinuţi la această fază;

6. decizia finală de angajare.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape specifice recrutarii:

a. 1,3,4,5,6

b. 1,2,3,5,6

c. 2,3,4,5,6

d. 1,2,3,5,6

e. 1,2,3,4,5

16. Selecţia personalului:

a. înseamnă alegerea celor mai bune elemente dintr-un număr mai mare al celor care

doresc să practice o meserie;

b. se realizează pe baza unui ansamblu de metode ştiinţifice, care urmăresc să stabilească

dacă un candidat la o anumită profesie posedă aptitudini cerute la exercitarea acestei

profesiuni;

c. realizează. selecţia primilor 3 sau 4 dintre cei mai buni candidaţi

d. pleacă de la profesie în comparaţie cu orientarea personalului care pleacă de la in-

divid;

e. rolul să stabilească exact treapta care i se cuvine şi felul muncii care i se potriveşte

individului într-o treaptă sau alta.

Care din variantele prezentate mai sus nu constituie elemente ale conținutului selecției

personalului?

17. Problema integrarii se pune pe urmatoarele niveluri:

1. la nivel individual;

2. schemelor de comportament – coordonarea comportamentului fiecarui individ cu

cel al comportamentului membrilor grupului;

Page 6: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

6

3. socială;

4. profesională;

5. confesională.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta nivelurile specifice integrarii:

a. 1,2

b. 3,4,

c. 4,5

d. 1,3

e. 1,5

18. În procesul de asimilare si integrare a noilor angajati se disting trei etape:

1. acomodarea;

2. încurajarea si sprijinirea spiritului de inventivitate;

3. integrarea la locul de munca;

4. integrarea în organizatie;

5. integrarea profesionala a intelectualitatii tehnice.

Alegeti din variantele de mai jos pe cea care prezinta corect cele trei etape ale procesului

de asimilare si integrare a noilor angajati:

a. 1,2,3

b. 1,3,5

c. 1,3,4

d. 2,3,4

e. 3,4,5

19. Pregatirea profesionala este:

a. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi

practice;

b. un loc de munca definit ca o situatie de munca;

c. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi

practice, de un anumit gen si nivel, în masura sa asigure îndeplinirea calificata de

catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea, în procesul muncii, a unei

profesiuni sau meserii;

d. îndeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea în

procesul muncii, a unei profesiuni;

e. data de durata pregatirii fortei de munca pe o perioada nedeterminata.

Alegeti varianta care reprezinta definitia pregatirii profesionale.

20. Notiunea de evaluare ne apare ca:

a. Activitatea complexa

b. un anasamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati

c. Activitatea care nu este complexa pentru manageri

d. Activitate ce nu necesita o pregatire speciala a managerilor

e. Activitatea complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit

judecati de valoare asupra componentilor unui sistem, considerati separat in

calitatea lor de titulari ai anumitor posturi, in vederea relevarii elementelor

esentiale ale modului de realizare a obiectivelor si sarcinilor trasate, a acordari de

recompese sau sanctiuni, a stabilirii modalitatilor de perfectinare a pregatirii, a

Page 7: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

7

conturarii perspectivelor de promovare a acestora.

Alegeti varianta care defineste corect notiunea de evaluare.

21 Metoda evaluarii profesionale apreciaza ocupatia sau functia, în timp ce metoda

evaluarii meritelor:

a. o activitate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit

judecati de valoare asupra componentilor unui sistem;

b. o activitate complexa pentru manageri;

c. un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati;

d. o apreciere sistematica asupra trasaturilor salariatului la locul de munca si are ca

scop sa determine contributia si valoarea sa pentru organizatie, cu accent pe

calitatea activitatii, capacitatea de a învata, spiritul de colaborare, initiativa etc.

e. măsoară performanţele salariatului în scopul determinării contribuţiei sale relative

la locul de muncă.

Alegeți varianta corectă.

22. Principalele cerinte pe care trebuie sa le îndeplineasca politica de salarizare sunt:

1. sa asigure o corelare rationala între cresterea productiei si cea a masei salariale;

2. nu numai politica salariala, dar si flexibilitatea salariilor sa se constituie ca

instrumente ale alocarii si reocuparii fortei de munca pe sectoare, ramuri, profesii,

teritoriu;

3. sa creeze conditii pentru cresterea laturii stimulatorii a salariului în planul

competitivitatii si al performantei;

4. sa mentina cheltuielile aferente la un nivel mediu fata de limitele respective ale

clasei de salarizare;

5. sa contribuie la dezvoltarea interesului organizatiei, sub aspectul recompensarii

participarii la munca.

Care din variantele de mai jos prezinta corect cerintele pe care trebuie sa le îndeplineasca

politica de salarizare:

a. 1,2,3,5

b. 2,3,4,5

c. 1,2,3,4

d. 1,3,4,5

e. 1,2,4,5

23. La nivelul ministerelor si prefecturilor functioneaza comisiile de dialog care au un

caracter consultativ între:

a. societatile comerciale si sindicate;

b. sindicate si patronate;

c. administartia publica si societatile comerciale;

d. administratia publica, sindicate si patronate;

e. administratia publica si patronate.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

24. Principalele trasaturi caracteristice ale contractului colectiv de munca sunt:

1. se încheie numai între patronat sau organizatia patronala si sindicat sau reprezentantii

salariatilor alesi prin vot secret, daca nu exista sindicat organizat;

Page 8: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

8

2. este un contract oneros si comutativ, în sensul ca la încheierea acestuia partile cunosc

existenta si întinderea obligatiilor lor;

3. este un contract bilateral, sinalagmatic, în sensul ca genereaza drepturi si obligatii

pentru ambele parti;

4. este reglementat printr-o lege speciala: legea contractului individual de munca;

5. se încheie la nivel national, la nivel de ramura de activitate si la nivel de unitate;

6. se încheie intre angajații ministerelor, societăților comerciale.

Stabiliti care din variantele de mai jos prezinta trasaturi ale contractului colectiv de munca:

a. 2,3,4,5,6

b. 1,2,3,4,6

c. 1,2,3,4,5

d. 1,3,4,5,6

e. 1,2,3,5,6

25. Contractul colectiv de munca este structurat în urmatoarele componente:

1. sindicatele;

2. patronatele;

3. partile (patronul si salariatii);

4. obiectul;

5. continutul (cuprinsul);

6. organismele guvernamentale.

Alegeti varinta de raspuns care prezinta componentele contractului colectiv de munca:

a. 1,3,5

b. 3,4,5

c. 2,3,4

d. 1,5,6

e. 3,5,6

26. Scopul de baza al activitatii de îngrijire a sanatatii personalului si de protectie a

muncii este:

a. asigurarea necesarului de personal;

b. asigurarea cu materiale necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii de

productie;

c. asigurarea vietii si integritatii anatomo–functionale a salariatilor în procesul

muncii;

d. obligatia de a respecta disciplina muncii;

e. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate.

Alegeti varianta corecta care reprezinta scopul de baza al activitatii de îngrijire a sanatatii

personalului si de protectie a muncii.

27. Protectia muncii reprezinta:

a. un element important al organizarii muncii;

b. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

îndrumarea si controlul procesului muncii si care are ca obiectiv crearea conditiilor

optime pentru apararea vietii si sanatatii tuturor participantilor la acest proces,

prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale;

c. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

Page 9: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

9

îndrumarea si controlul procesului muncii;

d. totalitatea normelor de drept;

e. obligatiile conducerilor de a asigura salariatilor conditii bune pentru desfasurarea

muncii.

Care din variantele prezentate defineste corect protectia muncii?

28. Trasaturile definitorii ale notiunii de accident de munca sunt urmatoarele:

a. reprezinta un eveniment asteptat, care întrerupe desfasurarea normala a activitatii;

b. implica un proces de munca si factorul uman ca executant;

c. sunt consecinte ale disfunctiilor care apar în sistemul salariat – sarcina de munca -

mijloacele de munca - mediul de munca;

d. are loc în timpul procesului de munca si consta în lezarea violenta si brusca a

integritatii componentei biologice a factorului uman;

e. are ca urmare pierderea sau micsorarea capacitatii de munca, provocând

incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces

Care din variantele prezentate nu constituie trasatura definitorie a accidentului de munca?

29. În afara de pensie, asiguratii sistemului public au dreptul la urmatoarele asigurari

sociale:

1. indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de

accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

2. prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;

3. indemnizatie pentru maternitate;

4. concediile fara plata;

5. indemnizatie pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;

6. ajutor de deces.

Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect drepturi de asigurari sociale:

a. 1,2,3,4,5

b. 2,3,4,5,6

c. 1,2,3,4,6

d. 1,2,3,5,6

e. 1,2,4,5,6

30. Prin definitie ergonomia reprezinta:

a. o ramura independenta a stiintei;

b. un instrument de mare valoare pentru cresterea productivitatii muncii;

c. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii în vederea cresterii productivitatii;

d. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana, necesare pentru a fundamenta în mod rational si optim adaptarea

muncii la om si ale omului în meseria sa, în scopul cresterii continue a

productivitatii muncii sociale, în conditiile economisirii efortului uman;

e. ansamblu integrat de stiinte susceptibile sa ne furnizeze cunostinte asupra muncii

umane.

Alegeti varianta care reprezinta definitia corecta si completa ale ergonomiei.

Page 10: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

10

31. Prin studiul muncii se întelege:

a. latura studiului muncii care cuprinde cercetarea sistematica (critica si obiectiva) a

totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca si conditiile în care se

desfasoara acestea;

b. metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui executant

individual si colectiv;

c. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana;

d. ansamblul activitatii si procedeelor de cercetare sistematica si analitica a metodelor

de munca, studiu care se efectueaza în scopul obtinerii unei eficiente economice

sporite, fara sau cu un minimum de cheltuieli de investitii;

e. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii în vederea cresterii productivitatii.

Care din variantele de raspuns prezinta corect definitia studiului muncii.

32. Masurarea muncii consta în:

a. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv;

b. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv si de masurare a timpului consumat pentru

realizarea acestora;

c. cercetarea sistematica a totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca;

d. utilizarea procedeelor grafice analitice pentru examinarea modului în care se

desfasoara activitatea;

e. masurare a timpului consumat pentru realizarea activitatii unui executant.

Determinati varinta care defineste corect masurarea muncii.

33. Principiile economiei mişcărilor angajaților sunt:

1. miscarile mâinilor si ale bratelor sa fie simetrice, simultane si continue;

2. miscarile trebuie sa fie cât mai usoare, cât mai scurte si cât mai rare, în masura în

care o permite executarea corecta a muncii;

3. succesiunea logica a miscarilor;

4. utilizarea gravitatiei;

5. loc stabilit pentru unelte si materiale, astfel ca mijloacele de munca si obiectele

muncii sa aiba un loc fix si bine determinat;

6. piesele trebuie sa fie fabricate câte doua sau mai multe;

7. securitatea este un punct cheie, esential al simplificarii muncii;

8. bunul simț al angajaților.

Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect principiile economiei de miscari:

a. 1,2,3,4,5,6,7

b. 2,3,4,5,6,7,8

c. 1,2,3,4,6,7,8

d. 1,2,3,5,6,7,8

e. 1,2,4,5,6,7,8

34. Economia de piata este caracterizata prin unele trasaturi, cum ar fi:

1.prezinta un grad inferior de flexibilitate, completata de o sensibilitate mai pronuntata.

2. are la baza proprietatea sub diferite forme;

Page 11: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

11

3.organizatia privata, individuala sau asociativa este entitatea economica principala;

4. profitul reprezinta scopul principal al activitatii organizatiei;

5. cu ajutorul mecanismelor pietii se regleaza întreaga activitate economica;

6. proprietatea privata implica autonomia deciziilor;

Care din combinatiile prezentate exprima corect trasaturile economiei de piata?

a. 1,2,3,4,6

b. 2,3,4,5,6

c. 1,2,3,4,5

d. 1,3,4,5,6

e. 1,2,4,5,6

35. Resurselor umane intervin permanent în domeniul economic, fie direct sau indirect,

condiţionând:

1. perpetuarea speciei umane;

2. raritatea produselor;

3. calculul randamentului muncii prestate.

4. existenţa producţiei şi a celorlalte activităţi economice;

5. asigură valorificarea mijloacelor de producţie de care dispune societatea, făcând posibilă

şi satisfacerea nevoilor ei;

Alegeți răspunsul correct din variantele de mai jos:

a. 1,3

b. 2,3

c. 1,2

d. 5,6

e. 4,5

36. Elementele principale care demonstrează rolul primordial al resurselor umane la scara

întregii societăţi și care se regăseşte şi la nivelul firmei sunt:

1. resursele umane reprezintă factorul secundar de producţie capabil să creeze noi

valori;

2. resursele umane reprezintă singurul factor de producţie capabil să creeze noi valori;

3. resursele umane reprezintă creatorul şi stimulatorul mijloacelor de producţie;

4. produc şi reproduc factorii obiectivi ai producţiei;

5. au rol hotărâtor în procesul transformării naturii în bunuri destinate satisfacerii

nevoilor societăţii;

6. influenţează într-o măsură decisivă eficacitatea utilizării resurselor materiale şi

financiare.

Alegeți răspunsul correct din variantele de mai jos:

a. 1,2,3,4,6

b. 2,3,4,5,6

c. 1,2,3,4,6

d. 1,3,4,5,6

e. 1,2,4,5,6

37. Componentele ofertei de munca sunt:

1. dinamica;

2. culturala;

Page 12: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

12

3. economica;

4. sociala;

5. politica.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta componentele specifice ofertei fortei de

munca:

a. 1,5

b. 1,2

c. 3,4

d. 4,5

e. 2,4

38. În cadrul economiei de piata moderne functiile pietei muncii sunt:

1. alocarea judicioasă a resurselor de muncă pe ramuri şi sectoare de activitate, pe profesii şi

în teritoriu în concordanţă cu volumul şi structura cererii de forţă de muncă;

2. combinarea forţei de muncă cu factorul de producţie - capital, asocierea obiectivă a

acestora;

3. formarea şi repartizarea veniturilor;

4. contribuie la formarea climatului de muncă şi a măsurilor de protecţie socială;

5. furnizează informaţii pentru orientarea profesională şi reintegrarea forţei de muncă şi

acţionează prin mecanismele sale asupra acestui proces.

6. împărțirea proprietății între agenții economici;

Care din combinatiile prezentate mai jos exprima corect functiile pietei de munca:

a. 1,2,3,5,6

b. 1,2,3,4,5

c. 2,3,4,5,6

d. 2,3,4,5,6

e. 1,3,4,5,6

39. Piața forței de muncă are următoarele particularitati:

1. preturile se stabilesc în mod liber prin confruntarea dintre cerere si oferta.

2. prezinta un grad inferior de flexibilitate, completata de o sensibilitate mai pronuntata;

3. este mai complexa, mai organizata si mai reglementata fata de celelalte piete;

4. detine pronuntate caracteristici contractuale si participative;

5. interventia statului este mai puternica decât pe celelalte piete;

6. este deosebit de sensibila fata de deciziile care se iau pe celelalte piete, adaptându-se la

miscarile, semnalele si solicitarile acestora;

Care din combinatiile prezentate exprima corect trasaturile pietei fortei de munca:

a. 1,2,3,4,5

b. 1,2,3,5,6

c. 1,3,4,5,6

d. 2,3,4,5,6

e. 1,2,4,5,6

40. Managementul personalului operează cu următoarele metode:

1. administrative;

2. economice;

3. social-psihologice;

Page 13: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

13

4. de informare.

5. planificarea sociala;

6. psihosociale;

Care din combinatiile prezentate exprima corect metodele managementului personalului?

a. 1,2,3,4

b. 3,4,5,6

c. 2,4,5,6

d. 1,2,3,6

e. 1,4,5,6

41. Pentru realizarea managementului previzional al personalului trebuie apelat la un

sistem, respectiv la un ansamblu de metode si forme dintre care un rol esential

revine:

a. planului, prognozelor și proiectării;

b. planului analizei;

c. prognozelor si procesului planificarii;

d. previziunii necesarului de personal;

e. prognozelor.

Alegeți varianta corectă.

42. Continutul managementului previzional al necesarului de personal consta:

a. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si de studii bine gândite, avându-

se ca scop atingerea obiectivelor;

b. detectarea cu anticipatie a problemelor;

c. pregatirea unor solutii concretizate într-un plan si programe de actiune;

d. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si studii bine gândite, în scopul de

a detecta cu anticipatie problemele, de a pregati solutiile concretizate apoi într-un

plan si program de actiune, de a corecta actiunile pe masura realizarii lor;

e. corectarea diferitelor actiuni pe masura realizarii lor.

Alegeti varianta corecta si completa care reprezinta continutul managementului

previzional al necesarului de personal.

43. Scopul managementului previzional al necesarului de personal este:

1. de a asigura viitorul organizatiei cu forta de munca;

2. de a influenta din punctul de vedere al resurselor umane competitivitatea si

rentabilitatea organizatiei;

3. de creare a posibilitatilor de promovare a personalului;

4. de asigurare a dezvoltarii personalului;

5. de realizare a planurilor concrete de productie.

Identificati care din variantele urmatoare prezinta corect scopul managementului

previzional al necesarului de personal?

a. 3,5

b. 2,3

c. 2,5

d. 1,2

e. 4,5

Page 14: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

14

44. Orientarea profesionala are de rezolvat doua probleme de importanta majora:

1. gasirea pentru fiecare individ a profesiunii adecvate capacitatii sale;

2. satisfacerea cu necesarul de personal a fiecarei profesiuni;

3. adaptarea profesionala;

4. informatia profesionala;

5. selectia performanta.

Care din variantele de mai jos reprezinta cele doua probleme de importanta majora ale

orientarii profesionale?

a. 2,4

b. 3,5

c. 1,2

d. 2,3

e. 2,5

45. Orientarea profesionala presupune parcurgerea urmatoarelelor etape:

Alegeti varianta care nu reprezinta etapa în desfasurarea unei actiuni sistematice de

orientare profesionala.

a. analiza muncii si elaborarea monografiilor profesionale;

b. stabilirea criteriilor de succes profesional;

c. stabilirea unei baterii de probe, în functie de exigentele profesiunii si criteriile de

succes profesional;

d.

e.

f.

g

alegerea unui esantion experimental pentru etalonarea probelor si prelucrarea

rezultatelor si alegerea probelor care sunt cele mai productive;

prelucrarea rezultatelor şi alegerea probelor care sunt mai productive;

determinarea valorii cotelor care îndreptăţesc speranţe de reuşită în profesiunea

respectivă;

coroborarea probelor de laborator cu informaţii culese din convorbirea cu candida-

tul, cu datele biografice, produsele activităţii.;

h. cunoasterea cererii de munca în diferite sectoare de activitate.

46. Activitatea de recrutare a managerilor implica unele etape ca:

1. analiza postului ce trebuie completat si definirea candidatului ideal;

2. evaluarea si selectia preliminara a candidatilor;

3. stabilirea limitei de vârsta;

4. gradul de dezvoltare al nivelului de gândire al candidatului;

5. planificarea interviurilor cu candidatii preselectionati.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice activitatii de recrutare a

managerilor?

a. 1,3,4

b. 1,2,5

c. 1,4,5

d. 1,2,3

e. 2,3,5

Page 15: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

15

47. Dintre cele mai importante etape ale recrutarii amintim:

1. definirea postului;

2. definirea profilului candidatului;

3. campania de anunţare a recrutării;

4. decizia preliminară de angajare;

5. selecţia primilor 3 sau 4 dintre cei mai buni candidaţi şi trimiterea răspunsurilor la

candidaţii reţinuţi la această fază;

6. decizia finală de angajare.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape specifice recrutarii?

a. 1,3,4,5,6

b. 1,2,3,5,6

c. 2,3,4,5,6

d. 1,2,3,5,6

e. 1,2,3,4,5

48. Selecţia personalului:

a. înseamnă alegerea celor mai bune elemente dintr-un număr mai mare al celor

care doresc să practice o meserie;

b. se realizează pe baza unui ansamblu de metode ştiinţifice, care urmăresc să stabilească

dacă un candidat la o anumită profesie posedă aptitudini cerute la exercitarea acestei

profesiuni;

c. realizează. selecţia primilor 3 sau 4 dintre cei mai buni candidaţi

d. pleacă de la profesie în comparaţie cu orientarea personalului care pleacă de la in-

divid;

e. rolul să stabilească exact treapta care i se cuvine şi felul muncii care i se potriveşte

individului într-o treaptă sau alta.

Care din variantele prezentate mai sus nu constituie elemente ale conținutului selecției

personalului?

49. Problema integrarii se pune pe urmatoarele niveluri:

1. la nivel individual;

2. schemelor de comportament – coordonarea comportamentului fiecarui individ cu cel

al comportamentului membrilor grupului;

3. socială;

4. profesională;

5. confesională.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta nivelurile specifice integrarii:

a. 1,2

b. 3,4,

c. 4,5

d. 1,3

e. 1,5

50. În procesul de asimilare si integrare a noilor angajati se disting trei etape:

1. acomodarea;

2. încurajarea si sprijinirea spiritului de inventivitate;

3. integrarea la locul de munca;

Page 16: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

16

4. integrarea în organizatie;

5. integrarea profesionala a intelectualitatii tehnice.

Alegeti din variantele de mai jos pe cea care prezinta corect cele trei etape ale procesului

de asimilare si integrare a noilor angajati:

a. 1,2,3

b. 1,3,5

c. 1,3,4

d. 2,3,4

e. 3,4,5

51. Pregatirea profesionala este:

a. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi

practice;

b. un loc de munca definit ca o situatie de munca;

c. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi

practice, de un anumit gen si nivel, în masura sa asigure îndeplinirea calificata de

catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea, în procesul muncii, a unei

profesiuni sau meserii;

d. îndeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea în

procesul muncii, a unei profesiuni;

e. data de durata pregatirii fortei de munca pe o perioada nedeterminata.

Alegeti varianta care reprezinta definitia pregatirii profesionale.

52. Notiunea de evaluare ne apare ca:

a. Activitatea complexa

b. un anasamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati

c. Activitatea care nu este complexa pentru manageri

d. Activitate ce nu necesita o pregatire speciala a managerilor

e. Activitatea complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit

judecati de valoare asupra componentilor unui sistem, considerati separat in

calitatea lor de titulari ai anumitor posturi, in vederea relevarii elementelor

esentiale ale modului de realizare a obiectivelor si sarcinilor trasate, a acordari de

recompese sau sanctiuni, a stabilirii modalitatilor de perfectinare a pregatirii, a

conturarii perspectivelor de promovare a acestora.

Alegeti varianta care defineste corect notiunea de evaluare.

53. Metoda evaluarii profesionale apreciaza ocupatia sau functia, în timp ce metoda

evaluarii meritelor:

a. o activitate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit

judecati de valoare asupra componentilor unui sistem;

b. o activitate complexa pentru manageri;

c. un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati;

d. o apreciere sistematica asupra trasaturilor salariatului la locul de munca si are ca

scop sa determine contributia si valoarea sa pentru organizatie, cu accent pe

calitatea activitatii, capacitatea de a învata, spiritul de colaborare, initiativa etc.

e. măsoară performanţele salariatului în scopul determinării contribuţiei sale relative

Page 17: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

17

la locul de muncă.

Alegeți varianta corectă.

54. Principalele cerinte pe care trebuie sa le îndeplineasca politica de salarizare sunt:

1. sa asigure o corelare rationala între cresterea productiei si cea a masei salariale;

2. nu numai politica salariala, dar si flexibilitatea salariilor sa se constituie ca instrumente

ale alocarii si reocuparii fortei de munca pe sectoare, ramuri, profesii, teritoriu;

3. sa creeze conditii pentru cresterea laturii stimulatorii a salariului în planul

competitivitatii si al performantei;

4. sa mentina cheltuielile aferente la un nivel mediu fata de limitele respective ale clasei

de salarizare;

5. sa contribuie la dezvoltarea interesului organizatiei, sub aspectul recompensarii

participarii la munca.

Care din variantele de mai jos prezinta corect cerintele pe care trebuie sa le îndeplineasca

politica de salarizare:

a. 1,2,3,5

b. 2,3,4,5

c. 1,2,3,4

d. 1,3,4,5

e. 1,2,4,5

55. La nivelul ministerelor si prefecturilor functioneaza comisiile de dialog care au un

caracter consultativ între:

a. societatile comerciale si sindicate;

b. sindicate si patronate;

c. administartia publica si societatile comerciale;

d. administratia publica, sindicate si patronate;

e. administratia publica si patronate.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

56. Principalele trasaturi caracteristice ale contractului colectiv de munca sunt:

1. se încheie numai între patronat sau organizatia patronala si sindicat sau reprezentantii

salariatilor alesi prin vot secret, daca nu exista sindicat organizat;

2. este un contract oneros si comutativ, în sensul ca la încheierea acestuia partile cunosc

existenta si întinderea obligatiilor lor;

3. este un contract bilateral, sinalagmatic, în sensul ca genereaza drepturi si obligatii

pentru ambele parti;

4. este reglementat printr-o lege speciala: legea contractului individual de munca;

5. se încheie la nivel national, la nivel de ramura de activitate si la nivel de unitate;

6. se încheie intre angajații ministerelor, societăților comerciale.

Stabiliti care din variantele de mai jos prezinta trasaturi ale contractului colectiv de munca:

a. 2,3,4,5,6

b. 1,2,3,4,6

c. 1,2,3,4,5

d. 1,3,4,5,6

e. 1,2,3,5,6

Page 18: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

18

57. Contractul colectiv de munca este structurat în urmatoarele componente:

1. sindicatele;

2. patronatele;

3. partile (patronul si salariatii);

4. obiectul;

5. continutul (cuprinsul);

6. organismele guvernamentale.

Alegeti varinta de raspuns care prezinta componentele contractului colectiv de munca:

a. 1,3,5

b. 3,4,5

c. 2,3,4

d. 1,5,6

e. 3,5,6

58. Scopul de baza al activitatii de îngrijire a sanatatii personalului si de protectie a

muncii este:

a. asigurarea necesarului de personal;

b. asigurarea cu materiale necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii de

productie;

c. asigurarea vietii si integritatii anatomo–functionale a salariatilor în procesul

muncii;

d. obligatia de a respecta disciplina muncii;

e. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate.

Alegeti varianta corecta care reprezinta scopul de baza al activitatii de îngrijire a sanatatii

personalului si de protectie a muncii.

59. Protectia muncii reprezinta:

a. un element important al organizarii muncii;

b. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

îndrumarea si controlul procesului muncii si care are ca obiectiv crearea conditiilor

optime pentru apararea vietii si sanatatii tuturor participantilor la acest proces,

prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale;

c. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

îndrumarea si controlul procesului muncii;

d. totalitatea normelor de drept;

e. obligatiile conducerilor de a asigura salariatilor conditii bune pentru desfasurarea

muncii.

Care din variantele prezentate defineste corect protectia muncii?

60. Trasaturile definitorii ale notiunii de accident de munca sunt urmatoarele:

a. reprezinta un eveniment asteptat, care întrerupe desfasurarea normala a activitatii;

b. implica un proces de munca si factorul uman ca executant;

c. sunt consecinte ale disfunctiilor care apar în sistemul salariat – sarcina de munca -

mijloacele de munca - mediul de munca;

d. are loc în timpul procesului de munca si consta în lezarea violenta si brusca a

integritatii componentei biologice a factorului uman;

Page 19: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

19

e. are ca urmare pierderea sau micsorarea capacitatii de munca, provocând

incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces

Care din variantele prezentate nu constituie trasatura definitorie a accidentului de munca?

61. În afara de pensie, asiguratii sistemului public au dreptul la urmatoarele asigurari

sociale:

1. indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de

accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

2. prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;

3. indemnizatie pentru maternitate;

4. concediile fara plata;

5. indemnizatie pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;

6. ajutor de deces.

Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect drepturi de asigurari sociale:

a. 1,2,3,4,5

b. 2,3,4,5,6

c. 1,2,3,4,6

d. 1,2,3,5,6

e. 1,2,4,5,6

62. Prin definitie ergonomia reprezinta:

a. o ramura independenta a stiintei;

b. un instrument de mare valoare pentru cresterea productivitatii muncii;

c. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii în vederea cresterii productivitatii;

d. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana, necesare pentru a fundamenta în mod rational si optim adaptarea

muncii la om si ale omului în meseria sa, în scopul cresterii continue a

productivitatii muncii sociale, în conditiile economisirii efortului uman;

e. ansamblu integrat de stiinte susceptibile sa ne furnizeze cunostinte asupra muncii

umane.

Alegeti varianta care reprezinta definitia corecta si completa ale ergonomiei.

63. Prin studiul muncii se întelege:

a. latura studiului muncii care cuprinde cercetarea sistematica (critica si obiectiva) a

totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca si conditiile în care se

desfasoara acestea;

b. metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui executant

individual si colectiv;

c. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana;

d. ansamblul activitatii si procedeelor de cercetare sistematica si analitica a metodelor

de munca, studiu care se efectueaza în scopul obtinerii unei eficiente economice

sporite, fara sau cu un minimum de cheltuieli de investitii;

e. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii în vederea cresterii productivitatii.

Care din variantele de raspuns prezinta corect definitia studiului muncii.

Page 20: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

20

64. Masurarea muncii consta în:

a. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv;

b. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv si de masurare a timpului consumat pentru

realizarea acestora;

c. cercetarea sistematica a totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca;

d. utilizarea procedeelor grafice analitice pentru examinarea modului în care se

desfasoara activitatea;

e. masurare a timpului consumat pentru realizarea activitatii unui executant.

Determinati varinta care defineste corect masurarea muncii.

65. Principiile economiei mişcărilor angajaților sunt:

1. miscarile mâinilor si ale bratelor sa fie simetrice, simultane si continue;

2. miscarile trebuie sa fie cât mai usoare, cât mai scurte si cât mai rare, în masura în

care o permite executarea corecta a muncii;

3. succesiunea logica a miscarilor;

4. utilizarea gravitatiei;

5. loc stabilit pentru unelte si materiale, astfel ca mijloacele de munca si obiectele

muncii sa aiba un loc fix si bine determinat;

6. piesele trebuie sa fie fabricate câte doua sau mai multe;

7. securitatea este un punct cheie, esential al simplificarii muncii;

8. bunul simț al angajaților.

Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect principiile economiei de miscari:

a. 1,2,3,4,5,6,7

b. 2,3,4,5,6,7,8

c. 1,2,3,4,6,7,8

d. 1,2,3,5,6,7,8

e. 1,2,4,5,6,7,8

66. Pentru realizarea managementului previzional al personalului trebuie apelat la un

sistem, respectiv la un ansamblu de metode si forme dintre care un rol esential

revine:

a. planului, prognozelor și proiectării;

b. planului analizei;

c. prognozelor si procesului planificarii;

d. previziunii necesarului de personal;

e. prognozelor.

Alegeți varianta corectă.

67. Continutul managementului previzional al necesarului de personal consta:

a. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si de studii bine gândite, avându-

se ca scop atingerea obiectivelor;

b. detectarea cu anticipatie a problemelor;

c. pregatirea unor solutii concretizate într-un plan si programe de actiune;

d. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si studii bine gândite, în scopul de

a detecta cu anticipatie problemele, de a pregati solutiile concretizate apoi într-un

Page 21: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

21

plan si program de actiune, de a corecta actiunile pe masura realizarii lor;

e. corectarea diferitelor actiuni pe masura realizarii lor.

Alegeti varianta corecta si completa care reprezinta continutul managementului

previzional al necesarului de personal.

68. Scopul managementului previzional al necesarului de personal este:

1. de a asigura viitorul organizatiei cu forta de munca;

2. de a influenta din punctul de vedere al resurselor umane competitivitatea si

rentabilitatea organizatiei;

3. de creare a posibilitatilor de promovare a personalului;

4. de asigurare a dezvoltarii personalului;

5. de realizare a planurilor concrete de productie.

Identificati care din variantele urmatoare prezinta corect scopul managementului

previzional al necesarului de personal?

a. 3,5

b. 2,3

c. 2,5

d. 1,2

e. 4,5

69. Orientarea profesionala are de rezolvat doua probleme de importanta majora:

1. gasirea pentru fiecare individ a profesiunii adecvate capacitatii sale;

2. satisfacerea cu necesarul de personal a fiecarei profesiuni;

3. adaptarea profesionala;

4. informatia profesionala;

5. selectia performanta.

Care din variantele de mai jos reprezinta cele doua probleme de importanta majora ale

orientarii profesionale:

a. 2,4

b. 3,5

c. 1,2

d. 2,3

e. 2,5

70. Orientarea profesionala presupune parcurgerea urmatoarelelor etape:

Alegeti varianta care nu reprezinta etapa în desfasurarea unei actiuni sistematice de

orientare profesionala.

a. analiza muncii si elaborarea monografiilor profesionale;

b. stabilirea criteriilor de succes profesional;

c. stabilirea unei baterii de probe, în functie de exigentele profesiunii si criteriile de

succes profesional;

d.

e.

f.

g

alegerea unui esantion experimental pentru etalonarea probelor si prelucrarea

rezultatelor si alegerea probelor care sunt cele mai productive;

prelucrarea rezultatelor şi alegerea probelor care sunt mai productive;

determinarea valorii cotelor care îndreptăţesc speranţe de reuşită în profesiunea

respectivă;

coroborarea probelor de laborator cu informaţii culese din convorbirea cu candida-

Page 22: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

22

tul, cu datele biografice, produsele activităţii.;

h. cunoasterea cererii de munca în diferite sectoare de activitate.

71. Activitatea de recrutare a managerilor implica unele etape ca:

1. analiza postului ce trebuie completat si definirea candidatului ideal;

2. evaluarea si selectia preliminara a candidatilor;

3. stabilirea limitei de vârsta;

4. gradul de dezvoltare al nivelului de gândire al candidatului;

5. planificarea interviurilor cu candidatii preselectionati.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice activitatii de recrutare a

managerilor?

a. 1,3,4

b. 1,2,5

c. 1,4,5

d. 1,2,3

e. 2,3,5

72. Dintre cele mai importante etape ale recrutarii amintim:

1. definirea postului;

2. definirea profilului candidatului;

3. campania de anunţare a recrutării;

4. decizia preliminară de angajare;

5. selecţia primilor 3 sau 4 dintre cei mai buni candidaţi şi trimiterea răspunsurilor la

candidaţii reţinuţi la această fază;

6. decizia finală de angajare.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape specifice recrutarii?

a. 1,3,4,5,6

b. 1,2,3,5,6

c. 2,3,4,5,6

d. 1,2,3,5,6

e. 1,2,3,4,5

73. Selecţia personalului:

a. înseamnă alegerea celor mai bune elemente dintr-un număr mai mare al celor care

doresc să practice o meserie;

b. se realizează pe baza unui ansamblu de metode ştiinţifice, care urmăresc să stabilească

dacă un candidat la o anumită profesie posedă aptitudini cerute la exercitarea acestei

profesiuni;

c. realizează. selecţia primilor 3 sau 4 dintre cei mai buni candidaţi;

d. pleacă de la profesie în comparaţie cu orientarea personalului care pleacă de la in-

divid;

e. rolul să stabilească exact treapta care i se cuvine şi felul muncii care i se potriveşte

individului într-o treaptă sau alta.

Care din variantele prezentate mai sus nu constituie elemente ale conținutului selecției

personalului?

Page 23: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

23

74. Problema integrarii se pune pe urmatoarele niveluri:

1. la nivel individual;

2. schemelor de comportament – coordonarea comportamentului fiecarui individ cu cel al

comportamentului membrilor grupului;

3. socială;

4. profesională;

5. confesională.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta nivelurile specifice integrarii:

a. 1,2

b. 3,4,

c. 4,5

d. 1,3

e. 1,5

75. În procesul de asimilare si integrare a noilor angajati se disting trei etape:

1. acomodarea;

2. încurajarea si sprijinirea spiritului de inventivitate;

3. integrarea la locul de munca;

4. integrarea în organizatie;

5. integrarea profesionala a intelectualitatii tehnice.

Alegeti din variantele de mai jos pe cea care prezinta corect cele trei etape ale procesului

de asimilare si integrare a noilor angajati:

a. 1,2,3

b. 1,3,5

c. 1,3,4

d. 2,3,4

e. 3,4,5

76. Pregatirea profesionala este:

a. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi

practice;

b. un loc de munca definit ca o situatie de munca;

c. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi

practice, de un anumit gen si nivel, în masura sa asigure îndeplinirea calificata de

catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea, în procesul muncii, a unei

profesiuni sau meserii;

d. îndeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea în

procesul muncii, a unei profesiuni;

e. data de durata pregatirii fortei de munca pe o perioada nedeterminata.

Alegeti varianta care reprezinta definitia pregatirii profesionale.

77. Notiunea de evaluare ne apare ca:

a. Activitatea complexa

b. un anasamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati

c. Activitatea care nu este complexa pentru manageri

d. Activitate ce nu necesita o pregatire speciala a managerilor

e. Activitatea complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit

Page 24: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

24

judecati de valoare asupra componentilor unui sistem, considerati separat in

calitatea lor de titulari ai anumitor posturi, in vederea relevarii elementelor

esentiale ale modului de realizare a obiectivelor si sarcinilor trasate, a acordari de

recompese sau sanctiuni, a stabilirii modalitatilor de perfectinare a pregatirii, a

conturarii perspectivelor de promovare a acestora.

Alegeti varianta care defineste corect notiunea de evaluare.

78. Metoda evaluarii profesionale apreciaza ocupatia sau functia, în timp ce metoda

evaluarii meritelor:

a. o activitate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit

judecati de valoare asupra componentilor unui sistem;

b. o activitate complexa pentru manageri;

c. un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati;

d. o apreciere sistematica asupra trasaturilor salariatului la locul de munca si are ca

scop sa determine contributia si valoarea sa pentru organizatie, cu accent pe

calitatea activitatii, capacitatea de a învata, spiritul de colaborare, initiativa etc.

e. măsoară performanţele salariatului în scopul determinării contribuţiei sale relative

la locul de muncă.

Alegeți varianta corectă.

79. Principalele cerinte pe care trebuie sa le îndeplineasca politica de salarizare sunt:

1. sa asigure o corelare rationala între cresterea productiei si cea a masei salariale;

2. nu numai politica salariala, dar si flexibilitatea salariilor sa se constituie ca

instrumente ale alocarii si reocuparii fortei de munca pe sectoare, ramuri, profesii,

teritoriu;

3. sa creeze conditii pentru cresterea laturii stimulatorii a salariului în planul

competitivitatii si al performantei;

4. sa mentina cheltuielile aferente la un nivel mediu fata de limitele respective ale

clasei de salarizare;

5. sa contribuie la dezvoltarea interesului organizatiei, sub aspectul recompensarii

participarii la munca.

Care din variantele de mai jos prezinta corect cerintele pe care trebuie sa le îndeplineasca

politica de salarizare:

a. 1,2,3,5

b. 2,3,4,5

c. 1,2,3,4

d. 1,3,4,5

e. 1,2,4,5

80. La nivelul ministerelor si prefecturilor functioneaza comisiile de dialog care au un

caracter consultativ între:

a. societatile comerciale si sindicate;

b. sindicate si patronate;

c. administartia publica si societatile comerciale;

d. administratia publica, sindicate si patronate;

e. administratia publica si patronate.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

Page 25: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

25

81. Principalele trasaturi caracteristice ale contractului colectiv de munca sunt:

1. se încheie numai între patronat sau organizatia patronala si sindicat sau reprezentantii

salariatilor alesi prin vot secret, daca nu exista sindicat organizat;

2. este un contract oneros si comutativ, în sensul ca la încheierea acestuia partile cunosc

existenta si întinderea obligatiilor lor;

3. este un contract bilateral, sinalagmatic, în sensul ca genereaza drepturi si obligatii

pentru ambele parti;

4. este reglementat printr-o lege speciala: legea contractului individual de munca;

5. se încheie la nivel national, la nivel de ramura de activitate si la nivel de unitate;

6. se încheie intre angajații ministerelor, societăților comerciale.

Stabiliti care din variantele de mai jos prezinta trasaturi ale contractului colectiv de munca:

a. 2,3,4,5,6

b. 1,2,3,4,6

c. 1,2,3,4,5

d. 1,3,4,5,6

e. 1,2,3,5,6

82. Contractul colectiv de munca este structurat în urmatoarele componente:

1. sindicatele;

2. patronatele;

3. partile (patronul si salariatii);

4. obiectul;

5. continutul (cuprinsul);

6. organismele guvernamentale.

Alegeti varinta de raspuns care prezinta componentele contractului colectiv de munca:

a. 1,3,5

b. 3,4,5

c. 2,3,4

d. 1,5,6

e. 3,5,6

83. Scopul de baza al activitatii de îngrijire a sanatatii personalului si de protectie a

muncii este:

a. asigurarea necesarului de personal;

b. asigurarea cu materiale necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii de

productie;

c. asigurarea vietii si integritatii anatomo–functionale a salariatilor în procesul

muncii;

d. obligatia de a respecta disciplina muncii;

e. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate.

Alegeti varianta corecta.

84. Protectia muncii reprezinta:

a. un element important al organizarii muncii;

b. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

îndrumarea si controlul procesului muncii si care are ca obiectiv crearea conditiilor

Page 26: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

26

optime pentru apararea vietii si sanatatii tuturor participantilor la acest proces,

prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale;

c. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

îndrumarea si controlul procesului muncii;

d. totalitatea normelor de drept;

e. obligatiile conducerilor de a asigura salariatilor conditii bune pentru desfasurarea

muncii.

Care din variantele prezentate defineste corect protectia muncii?

85. Trasaturile definitorii ale notiunii de accident de munca sunt urmatoarele:

a. reprezinta un eveniment asteptat, care întrerupe desfasurarea normala a activitatii;

b. implica un proces de munca si factorul uman ca executant;

c. sunt consecinte ale disfunctiilor care apar în sistemul salariat – sarcina de munca -

mijloacele de munca - mediul de munca;

d. are loc în timpul procesului de munca si consta în lezarea violenta si brusca a

integritatii componentei biologice a factorului uman;

e. are ca urmare pierderea sau micsorarea capacitatii de munca, provocând

incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces

Care din variantele prezentate nu constituie trasatura definitorie a accidentului de munca?

86. În afara de pensie, asiguratii sistemului public au dreptul la urmatoarele asigurari

sociale:

1. indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de

accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

2. prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;

3. indemnizatie pentru maternitate;

4. concediile fara plata;

5. indemnizatie pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;

6. ajutor de deces.

Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect drepturi de asigurari sociale:

a. 1,2,3,4,5

b. 2,3,4,5,6

c. 1,2,3,4,6

d. 1,2,3,5,6

e. 1,2,4,5,6

87. Prin definitie ergonomia reprezinta:

a. o ramura independenta a stiintei;

b. un instrument de mare valoare pentru cresterea productivitatii muncii;

c. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii în vederea cresterii productivitatii;

d. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana, necesare pentru a fundamenta în mod rational si optim adaptarea

muncii la om si ale omului în meseria sa, în scopul cresterii continue a

productivitatii muncii sociale, în conditiile economisirii efortului uman;

e. ansamblu integrat de stiinte susceptibile sa ne furnizeze cunostinte asupra muncii

umane.

Page 27: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

27

Alegeti varianta care reprezinta definitia corecta si completa ale ergonomiei.

88. Prin studiul muncii se întelege:

a. latura studiului muncii care cuprinde cercetarea sistematica (critica si obiectiva) a

totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca si conditiile în care se

desfasoara acestea;

b. metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui executant

individual si colectiv;

c. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana;

d. ansamblul activitatii si procedeelor de cercetare sistematica si analitica a metodelor

de munca, studiu care se efectueaza în scopul obtinerii unei eficiente economice

sporite, fara sau cu un minimum de cheltuieli de investitii;

e. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii în vederea cresterii productivitatii.

Care din variantele de raspuns prezinta corect definitia studiului muncii.

89. Masurarea muncii consta în:

a. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv;

b. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv si de masurare a timpului consumat pentru

realizarea acestora;

c. cercetarea sistematica a totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca;

d. utilizarea procedeelor grafice analitice pentru examinarea modului în care se

desfasoara activitatea;

e. masurare a timpului consumat pentru realizarea activitatii unui executant.

Determinati varinta care defineste corect masurarea muncii.

90. Principiile economiei mişcărilor angajaților sunt:

1. miscarile mâinilor si ale bratelor sa fie simetrice, simultane si continue;

2. miscarile trebuie sa fie cât mai usoare, cât mai scurte si cât mai rare, în masura în

care o permite executarea corecta a muncii;

3. succesiunea logica a miscarilor;

4. utilizarea gravitatiei;

5. loc stabilit pentru unelte si materiale, astfel ca mijloacele de munca si obiectele

muncii sa aiba un loc fix si bine determinat;

6. piesele trebuie sa fie fabricate câte doua sau mai multe;

7. securitatea este un punct cheie, esential al simplificarii muncii;

8. bunul simț al angajaților.

Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect principiile economiei de miscari:

a. 1,2,3,4,5,6,7

b. 2,3,4,5,6,7,8

c. 1,2,3,4,6,7,8

d. 1,2,3,5,6,7,8

e. 1,2,4,5,6,7,8

Page 28: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

28

91. În plan tipologic raporturile de munca se prezinta sub doua forme:

1. individuale;

2. functionala;

3. decizionala;

4. colective;

5. individuala si de grup;

Care din variantele de mai jos reprezinta în plan tipologic cele doua forme ale raporturilor

de munca:

a. 1,5

b. 1,4

c. 2,3

d. 3,4

e. 2,4

92. Principalele trasaturi caracteristice ale contractului colectiv de munca sunt:

1. se încheie numai între patronat sau organizatia patronala si sindicat sau reprezentantii

salariatilor alesi prin vot secret, daca nu exista sindicat organizat;

2. este un contract oneros si comutativ, în sensul ca la încheierea acestuia partile cunosc

existenta si întinderea obligatiilor lor;

3. este un contract bilateral, sinalagmatic, în sensul ca genereaza drepturi si obligatii pentru

ambele parti;

4. este reglementat printr-o lege speciala: legea contractului individual de munca;

5. se încheie la nivel national, la nivel de ramura de activitate si la nivel de unitate.

Stabiliti care din variantele de mai jos prezinta trasaturi ale contractului colectiv de munca:

a. 2,3,4,5

b. 1,2,3,4

c. 1,2,3,5

d. 1,3,4,5

e. 1,2,4,5

93.Câmpul de aplicare a contractelor colective de munca se extinde în urmatoarele

domenii:

a. prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din

unitate, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala din

unitate;

b. contractele colective de munca se pot încheia la nivelul unitatilor, ramurilor de

activitate si la nivel national;

c. contractele colective de munca se pot încheia la nivelul unor grupuri de societati

comerciale si regii autonome;

d. în institutia în care nu sunt organizate asociatii patronale reprezentative la niveluri

inferioare, asociatia patronala la nivelul national poate desemna reprezentanti la

negociere;

e. contractele colective de munca nu se pot încheia si pentru salariatii institutiilor

bugetare.

94. Contractul colectiv de munca este structurat în urmatoarele componente:

1. sindicatele;

2. patronatele;

Page 29: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

29

3. partile (patronul si salariatii);

4. obiectul;

5. continutul (cuprinsul);

6. organismele guvernamentale.

Alegeti varinta de raspuns care prezinta componentele contractului colectiv de munca:

a. 1,3,5

b. 3,4,5

c. 2,3,4

d. 1,5,6

e. 3,5,6

95. Structura contractului colectiv de munca are urmatoarele componente:

1. sindicatele;

2. patronatele;

3. partile (patronul si salariatii);

4. obiectul;

5. continutul (cuprinsul);

6. organismele guvernamentale.

Alegeti varinta de raspuns care prezinta componentele contractului colectiv de munca:

a. 1,3,5

b. 3,4,5

c. 2,3,4

d. 1,5,6

e. 3,5,6

96. Asigurarea calitatii negocierilor contractului colectiv de munca se obtine prin apelare

la una din urmatoarele variante:

a. legata direct de calitatea negocierilor si apare ca necesara, deoarece negocierea

trebuie sa vizeze solutii si nu vinovati;

b. una din cerintele esentiale, care implica eforturi pentru tratarea corecta si completa

a problematicii negocierilor, evaluarea rezultatelor în raport cu obiectivele

preconizate si posibilitatea restructurarii operative a planurilor de dezbateri ale

contractului colectiv de munca;

c. trasatura care impune participantilor la dezbateri sa manifeste abilitatea de a se

acomoda si adapta la schimbarile ce survin;

d. moderata pentru a da tratativelor un continut ferm;

e. un echilibru între resursele si posibilitatile reale existente ale salariatilor.

Care din variantele de mai sus defineste corect asigurarea calitatii negocierilor contractului

colectiv de munca?

97. Strategia negocierii contractului colectiv de munca prezinta urmatoarele caracteristici:

1. este partea cea mai importanta a negocierii vizeaza ansamblul contractului colectiv de

munca;

2. se ocupa cu problemele pregatirii, planificarii si ducerii tratativelor;

3. consta într-un ansamblu de decizii ce urmeaza a fi luate de catre negociatori în vederea

realizarii obiectivelor;

4. este parte componenta a tacticii negocierii contractului colectiv de munca;

5. vizeaza o problema sau o subproblema din contractul colectiv de munca.

Page 30: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

30

Care din varintele de mai jos constituie caracteristici ale strategiei contractului colectiv de

munca:

a. 1,2,3

b. 2,3,4

c. 1,3,5

d. 1,4,5

e. 2,3,5

98. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

în urmatoarele situatii:

a. în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la

regulile de disciplina a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de

munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca

sanctiune disciplinara;

b. în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60

de zile, în conditiile Codului de procedura penala;

c. în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se

constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite

acestuia sa-si îndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;

d. în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este

încadrat;

e. în cazul desfiintarii locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor

economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.

Care din variantele de mai sus nu constituie o situatie în care angajatorul poate dispune

concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului?

99. Din punct de vedere al dreptului, disciplina muncii reprezinta:

a. o caracteristica a salariatului;

b. expertizarea starii de sanatate si a capacitatii de munca a muncitorilor bolnavi;

c. cresterea mobilitatii fortei de munca;

d. un principiu general al reglementarii relatiilor de munca;

e. un principiu universal al reglementarilor relatiilor de munca.

Alegeti varianta corecta care reprezinta caracteristica specifica a disciplinei muncii din

punct de vedere al dreptului.

100. Trasaturile caracteristice ale somajului sunt urmatoarele:

1. nivelul somajului, care se determina atât absolut, respectiv ca numar, cât si relativ,

adica sub forma de rata a somajului, calculata ca raport între numarul somerilor si

populatia activa;

2. intensitatea somajului;

3. durata somajului sau perioada de somaj de la momentul pierderii locului de munca pâna

la reducerea activitatii;

4. structura somajului sau componentele acestuia formate prin clasificarea somerilor dupa

anumite criterii;

5. sporul natal al resurselor de forta de munca.

Identificati varianta care prezinta corect trasaturile caracteristice ale somajului:

a. 1,2,3,4

b. 1,3,4,5

Page 31: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

31

c. 2,3,4,5

d. 1,2,4,5

e. 1,2,3,5

101. Scopul de baza al activitatii de îngrijire a sanatatii personalului si de protectie a

muncii este:

a. asigurarea necesarului de personal;

b. asigurarea cu materiale necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii de

productie;

c. asigurarea vietii si integritatii anatomo–functionale a salariatilor în procesul

muncii;

d. obligatia de a respecta disciplina muncii;

e. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate.

Alegeti varianta corecta care reprezinta scopul de baza al activitatii de îngrijire a sanatatii

personalului si de protectie a muncii.

102. Protectia muncii reprezinta:

a. un element important al organizarii muncii;

b. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

îndrumarea si controlul procesului muncii si care are ca obiectiv crearea conditiilor

optime pentru apararea vietii si sanatatii tuturor participantilor la acest proces,

prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale;

c. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

îndrumarea si controlul procesului muncii;

d. totalitatea normelor de drept;

e. obligatiile conducerilor de a asigura salariatilor conditii bune pentru desfasurarea

muncii.

Care din variantele prezentate defineste corect protectia muncii?

103. Trasaturile definitorii ale notiunii de accident de munca sunt urmatoarele:

a. reprezinta un eveniment asteptat, care întrerupe desfasurarea normala a activitatii;

b. implica un proces de munca si factorul uman ca executant;

c. sunt consecinte ale disfunctiilor care apar în sistemul salariat – sarcina de munca -

mijloacele de munca - mediul de munca;

d. are loc în timpul procesului de munca si consta în lezarea violenta si brusca a

integritatii componentei biologice a factorului uman;

e. are ca urmare pierderea sau micsorarea capacitatii de munca, provocând

incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces

Care din variantele prezentate nu constituie trasatura definitorie a accidentului de munca

104. În afara de pensie, asiguratii sistemului public au dreptul la urmatoarele asigurari

sociale:

1. indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau

de accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

2. prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;

3. indemnizatie pentru maternitate;

Page 32: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

32

4. concediile fara plata;

5. indemnizatie pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;

6. ajutor de deces.

Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect drepturi de asigurari sociale:

a. 1,2,3,4,5

b. 2,3,4,5,6

c. 1,2,3,4,6

d. 1,2,3,5,6

e. 1,2,4,5,6

105. Pentru ca aprecierea propunerilor sa fie corecta si obiectiva, se numesc în organizatii

experti ai sistemului de propuneri carora le revin urmatoarele sarcini:

a. sa aprecieze propunerile de îmbunatatire înaintate, în ceea ce priveste posibilitatea

de a le utiliza în organizatie;

b. sa verifice daca în propuneri este vorba de o îmbunatatire în sensul directivelor

sistemului de propuneri;

c. sa calculeze sau sa estimeze foloasele ce pot fi asteptate în urma aplicarii unei

propuneri de îmbunatatire recomandata pentru a fi acceptata;

d. sa emita o justificare ireprosabila din punct de vedere profesional pentru înapoierea

sau respingerea unei propuneri de îmbunatatire;

e. administratorul sistemului sa se întâlneasca cu angajatii si cu sefii lor pentru a

discuta si raspunde la întrebari.

Care din varintele de mai sus nu constituie sarcina a expertilor în vederea aprecierii

propunerilor cât mai corect si obiectiv?

106. Prin definitie ergonomia reprezinta:

a. o ramura independenta a stiintei;

b. un instrument de mare valoare pentru cresterea productivitatii muncii;

c. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii în vederea cresterii productivitatii;

d. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana, necesare pentru a fundamenta în mod rational si optim adaptarea

muncii la om si a omului în meseria sa, în scopul cresterii continue a productivitatii

muncii sociale, în conditiile economisirii efortului uman;

e. ansamblu integrat de stiinte susceptibile sa ne furnizeze cunostinte asupra muncii

umane.

Alegeti varianta care reprezinta definitia corecta si completa a ergonomiei.

107. Prin studiul muncii se întelege:

Care din variantele de raspuns prezinta corect definitia studiului muncii.

a. latura studiului muncii care cuprinde cercetarea sistematica (critica si obiectiva) a

totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca si conditiile în care se

desfasoara acestea;

b. metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui executant

individual si colectiv;

c. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana;

Page 33: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

33

d. ansamblul activitatii si procedeelor de cercetare sistematica si analitica a metodelor

de munca, studiu care se efectueaza în scopul obtinerii unei eficiente economice

sporite, fara sau cu un minimum de cheltuieli de investitii;

e. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii în vederea cresterii productivitatii.

108. Masurarea muncii consta în:

Determinati varinta care defineste orect masurarea muncii.

a. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv;

b. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv si de masurare a timpului consumat pentru

realizarea acestora;

c. cercetarea sistematica a totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca;

d. utilizarea procedeelor grafice analitice pentru examinarea modului în care se

desfasoara activitatea;

e. masurare a timpului consumat pentru realizarea activitatii unui executant.

109. Principiile economiei de miscari sunt:

1. miscarile mâinilor si ale bratelor sa fie simetrice, simultane si continue;

2. miscarile trebuie sa fie cât mai usoare, cât mai scurte si cât mai rare, în masura în care o

permite executarea corecta a muncii;

3. succesiunea logica a miscarilor;

4. utilizarea gravitatiei;

5. loc stabilit pentru unelte si materiale, astfel ca mijloacele de munca si obiectele muncii

sa aiba un loc fix si bine determinat;

6. piesele trebuie sa fie fabricate câte doua sau mai multe;

7. securitatea este un punct cheie, esential al simplificarii muncii;

8. reguli practice pentru economia de miscari.

Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect principiile economiei de miscari:

a. 1,2,3,4,5,6,7

b. 2,3,4,5,6,7,8

c. 1,2,3,4,6,7,8

d. 1,2,3,5,6,7,8

e. 1,2,4,5,6,7,8

110. Economia de timp atrage dupa sine urmatoarele efecte:

1. economia relativa de personal;

2. cresterea productivitatii muncii;

3. scaderea productivitatii muncii;

4. reducerea cheltuielilor de productie;

5. reducerea timpului de perfectionare.

Care din variantele de mai jos prezinta corect efectele economiei de timp:

a. 1,2

b. 1,3

c. 1,5

d. 2,3

e. 2,4

Page 34: Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ ... · 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Probleme orientative pentru examenul de licență Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Pânzaru

34

BIBLIOGRAFIE

• Pânzaru, S., Managementul resurselor umane, Sinteza cursului (Platforma Blackboard), 2019.

• Nicolescu, O. (coord.), Dicţionar de management, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011.

• Pânzaru, S., Managementul resurselor umane, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2013.

• Pânzaru, S., Managementul resurselor umane, Curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţia

“România de Mâine”, Bucureşti, 2013.

• Pânzaru, S., Management general, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, 2013.

• Pânzaru, S., Management general, Curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţia “România de

Mâine”, Bucureşti, 2012.

• Petrescu I., Konrad C., Teorie şi aplicaţii în managementul resurselor umane, Ed. Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti, 2010.