Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

of 40 /40
Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați 1 din 40 SUBIECTE BAZE DE DATE An şcolar 2012-2013 Subiect nr. 1 Se consideră tabelele având următoarea structură : DESTINAłII : ( idd, denumire, descriere ) CLIENłI: ( idc, nume, prenume, adresa, telefon, idd ) Să se populeze tabelele cu următoarele date a) Să se afişeze clienŃii cu prenumele Maria. b) Să se afişeze toŃi clienŃii şi destinaŃiile dorite de aceştia.

Embed Size (px)

Transcript of Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Page 1: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

1 din 40

SUBIECTE BAZE DE DATE An şcolar 2012-2013

Subiect nr. 1

Se consideră tabelele având următoarea structură : DESTINAłII : ( idd, denumire, descriere ) CLIENłI: ( idc, nume, prenume, adresa, telefon, idd )

Să se populeze tabelele cu următoarele date

a) Să se afişeze clienŃii cu prenumele Maria.

b) Să se afişeze toŃi clienŃii şi destinaŃiile dorite de aceştia.

Page 2: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

2 din 40

Subiect nr. 2

Se consideră tabelele având următoarea structură : DESTINAłII : ( idd, denumire, descriere ) CLIENłI: ( idc, nume, prenume, adresa, telefon, idd )

Să se populeze tabelele cu următoarele date

a) Să se şteargă din tabelă destinaŃia cu denumirea Miami.

b) Să se introducă cu ajutorul unei comenzi următoarea destinaŃie : 6, Palma de Malorca, hotel de 5*, 780 şi apoi vizualizaŃi întreg conŃinutul

Page 3: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

3 din 40

Subiect nr. 3 Se consideră tabelele având următoarea structură FILME : (idf, nume, data_lansarii) ACTORI : ( ida, nume, idf, data_nasterii) Să se completeze cu următoarele date

a) Să se afişeze cel mai tânăr actor.

b) Să se afişeze pentru filmul “Liceenii” numărul de actori care joacă în el

Page 4: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

4 din 40

Subiect nr. 4 FILME : (idf, nume, data_lansarii) ACTORI : (ida, nume, idf, data_nasterii ) Să se completeze cu următoarele date

a) Să se afişeze pentru filmul cu idf=2 toŃi actorii care joacă în cadrul său.

b) Să se afişeze toŃi actorii a căror aniversare este în luna curentă

Page 5: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

5 din 40

Subiect nr. 5 Se consideră tabelele având următoarea structură LOCATARI : ( idl, nume, prenume, loc_munca, ida) APARTAMENTE : ( ida, numar_camere, suma_plata, suma_restanta)

Să se completeze cu următoarele date:

a) CâŃi locatari au restanŃe ?

b) Care este cea mai mare datorie şi care sunt persoanele ce locuiesc în acest/aceste apartamente ?

Page 6: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

6 din 40

Subiect nr. 6

Se consideră tabelele având următoarea structură LOCATARI : ( idl, nume, prenume, loc_munca, ida) APARTAMENTE : ( ida, numar_camere, suma_plata, suma_restanta)

Să se completeze cu următoarele date:

a) Să se afişeze locatarii şi numărul apartamentului lor, care lucrează în acelaşi loc de

muncă , de exemplu Sidex

b) Să se afişeze suma toatală restantă pe care o datorează locatarii

Page 7: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

7 din 40

Subiect nr. 7 Se consideră tabelele având următoarea structură SPECII : ( ids, denumire) ANIMALE : ( ida, ids, nume, data_nasterii )

Să se completeze cu următoarele date:

a) Care este vârsta în ani pentru Leu ?

b) Să se afşseze animalele care au ids 2 sau 3 şi a căror nume încep cu litera « L »

Page 8: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

8 din 40

Subiect nr.8 Se consideră tabelele având următoarea structură SPECII : ( ids, denumire) ANIMALE : ( ida, ids, nume, data_nasterii )

Să se completeze cu următoarele date:

a) Să se afişeze toate animalele dintr-o specie a cărei denumire se dă de la tastatură. ( de ex. Mamifere )

b) Să se şteargă din tabelul Animale, Somonul.

Page 9: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

9 din 40

Subiect nr. 9

Se consideră tabelele având următoarea structură SPECII : ( ids, denumire) ANIMALE : ( ida, ids, nume, data_nasterii )

Să se completeze cu următoarele date:

a) Să se afişeze primele două înregistrări din tabelul Animale

b) Să se afişeze numele şi vârsta în ani împliniŃi a animalelor grupate pe specii în ordine crescătoare a vârstelor lor.

Page 10: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

10 din 40

Subiect nr. 10 Se consideră tabelele având următoarea structură : PROPRIETARI: ( cnp, nume, telefon, nr_inmatr ) AUTOVEHICULE: ( nr_inmatriculare, marca, model, culoare, an_fabr ) Să se completeze cu următoarele date:

a) AfişaŃi toŃi proprietarii cu maşina marca BMW si anul de fabricatie cel putin 2010

b) AfişaŃi numărul de maşini înmatriculate în GalaŃi

Page 11: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

11 din 40

Subiect nr. 11 Se consideră tabelele având următoarea structură : PROPRIETARI: ( cnp, nume, telefon, nr_inmatr ) AUTOVEHICULE: ( nr_inmatriculare, marca, model, culoare, an_fabr )

a) AfişaŃi toate maşinile care au proprietar

b) AfişaŃi structurile celor două tabele ( nume, coloană, tip ) şi redenumiŃi tabela autovehicule cu numele maşini

Page 12: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

12 din 40

Subiect nr. 12 Se consideră tabelele având următoarea structură : PROPRIETARI: ( cnp, nume, telefon, nr_inmatr ) AUTOVEHICULE: ( nr_inmatriculare, marca, model, culoare, an_fabr ) Să se completeze cu următoarele date:

a) Să se afişeze modelul,culoarea şi proprietarul pentru marca BMW

b) Să se afişeze marca şi numărul de înmatriculare pentru cel mai nou automobil.

Page 13: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

13 din 40

Subiect nr. 13 Se consideră tabelele având următoarea structură : PROPRIETARI: ( cnp, nume, telefon, nr_inmatr ) AUTOVEHICULE: ( nr_inmatriculare, marca, model, culoare, an_fabr ) Să se completeze cu următoarele date:

a) Să se şteargă coloana model din tabelul Autovehicule

b) Să se afişeze marca şi numărul de înmatriculare pentru cel mai vechi automobil.

Page 14: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

14 din 40

Subiect nr. 14

Într-o baza de date se memorează informaŃii despre cântăreŃi si trupele din care aceştia fac parte. O trupă este formată din mai mulHi cântăreHi, dar un cântăreH face parte dintr-o singură trupă. Pentru fiecare cântăreH se păstrează id, nume, prenume, şi statutul în cadrul trupei din care face parte. Pentru fiecare trupă se păstrează id_trupă, denumire, anul înfiinHării şi numarul de discuri scoase pe piaHă.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele CANTARETI şi TRUPE şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) AfişaŃi intr-un tabel ce conŃine o singură coloană, denumită INFORMAłII TRUPĂ

informaŃiile următoare, sub forma: Trupa……(denumire)…înfiinŃată în…(an)….a realizat un număr de….(nr_discuri)…..discuri.

b) AfişaŃi în ordine alfabetică trupele şi componenHa acestora (denumire – în coloana TRUPA, nume - în coloana NUME CÂNTĂREł, prenume – în coloana PRENUME CÂNTĂREł)

Page 15: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

15 din 40

Subiect nr. 15

Într-o baza de date se memorează informaŃii despre cântăreŃi si trupele din care aceştia fac parte. O trupă este formată din mai mulHi cântăreHi, dar un cântăreH face parte dintr-o singură trupă. Pentru fiecare cântăreH se păstrează id, nume, prenume, şi statutul în cadrul trupei din care face parte. Pentru fiecare trupă se păstrează id_trupă, denumire, anul înfiinHării şi numarul de discuri scoase pe piaHă.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele CANTARETI şi TRUPE şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) AfişaŃi cântăreŃii ale căror nume şi prenume încep cu aceeaşi literă.

b) Afisati numele si prenumele solistului trupei Voltaj.

Page 16: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

16 din 40

Subiect nr. 16 Într-o baza de date se memorează informaŃii despre regizori şi filmele acestora. Fiecare regizor poate realiza unul sau mai multe filme, dar fiecare film este realizat de un singur regizor. Pentru fiecare film se păstreaza id, titlu, durata, anul apariHiei şi bugetul alocat. Pentru fiecare regizor se păstrează id şi nume regizor.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele FILME şi REGIZORI şi populaHi-le cu înregistrări astfel: a) AfişaŃi în ordine alfabetică toate filmele cu buget mai mic de 30000 de euro, precum şi

regizorul acestora (titlul filmului, anul apariHiei, bugetul şi numele regizorului)

b) DeterminaŃi şi afişaŃi numărul filmelor produse după anul 2000.

Page 17: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

17 din 40

Subiect nr. 17 Într-o baza de date se memorează informaŃii despre regizori şi filmele acestora. Fiecare regizor poate realiza unul sau mai multe filme, dar fiecare film este realizat de un singur regizor. Pentru fiecare film se păstreaza id, titlu, durata, anul apariHiei şi bugetul alocat. Pentru fiecare regizor se păstrează id şi nume regizor.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele FILME şi REGIZORI şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) AfişaHi alfabetic numele fiecărui regizor, filmele realizate şi bugetele filmelor în ordinea descrescătoare a valorilor.

b) AfişaŃi un raport care va cuprinde denumirea fiecărui film, numele regizorului şi durata

filmului astfel: dacă filmul durează 120 de minute afişaHi în coloana „TIMP ALOCAT” mesajul Durata e de 2 ore, dacă durează 90 minute afişaHi mesajul Obisnuit, altfel afişaHi Doua serii.

Page 18: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

18 din 40

Subiect nr. 18 Într-o instituŃie şcolară sunt în desfăşurare mai multe proiecte. În cadrul unui proiect sunt implicaŃi atât profesori cât şi elevi, pe care îi vom numi participanŃi. Un participant trebuie să facă parte dintr-un singur proiect. Pentru fiecare proiect trebuie să se cunoască id, denumire, data începerii şi bugetul alocat. Pentru fiecare participant se cunosc id, nume, prenume şi statut (profesor sau elev). ConstruiŃi baza de date cu tabelele PARTICIPANTI şi PROIECTE şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) MăriHi bugetul proiectelor cu 10%. AfişaHi denumirea fiecărui proiect, bugetul actual

şi noul buget. Interogarea va cuprinde 3 coloane cu titlul Denumirea proiectului, Buget vechi, Buget nou.

b) AfişaŃi denumirea şi data începerii pentru proiectele începute în 2012.

Page 19: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

19 din 40

Subiect nr. 19 Într-o instituŃie şcolară sunt în desfăşurare mai multe proiecte. În cadrul unui proiect sunt implicaŃi atât profesori cât şi elevi, pe care îi vom numi participanŃi. Un participant trebuie să facă parte dintr-un singur proiect. Pentru fiecare proiect trebuie să se cunoască id, denumire, data începerii şi bugetul alocat. Pentru fiecare participant se cunosc id, nume, prenume şi statut (profesor sau elev). ConstruiŃi baza de date cu tabelele PARTICIPANTI şi PROIECTE şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) AfişaŃi numai profesorii participanŃi la proiectele cu profil ecologic, precum şi denumirea

proiectelor. Stim despre aceste proiecte că denumirea lor începe cu prefixul Eco, urmat de alt cuvânt.

b) AfişaHi numărul de elevi participanHi la proiecte în coloana “NUMAR ELEVI”.

Page 20: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

20 din 40

Subiect nr. 20 La Ministerul Muncii se Hine evidenHa tuturor firmelor şi a angajaHilor care lucrează în acestea.

La o firmă pot lucra mai mulHi angajaHi, dar un angajat poate lucra la o singură firmă. Pentru fiecare angajat se cunosc cod, nume, prenume, data naşterii, data angajării, localitatea. Pentru fiecare firmă se cunosc id_firma, nume firmă, tipul firmei (1-firmă de stat, 2-firmă privată)

şi localitatea.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele ANGAJATI şi FIRME şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) ObŃineŃi lista localităŃilor în care îşi au sediul cele mai multe firme.

b) AfişaŃi numele şi prenumele celui mai tânăr angajat.

Page 21: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

21 din 40

Subiect nr. 21 La Ministerul Muncii se Hine evidenHa tuturor firmelor şi a angajaHilor care lucrează în acestea.

La o firmă pot lucra mai mulHi angajaHi, dar un angajat poate lucra la o singură firmă. Pentru fiecare angajat se cunosc cod, nume, prenume, data naşterii, data angajării, localitatea. Pentru fiecare firmă se cunosc idfirma, nume firmă, tipul firmei (1-firmă de stat, 2-firmă privată) şi

localitatea.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele ANGAJATI şi FIRME şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) ObŃineŃi lista alfabetică a firmelor.

b) AfişaŃi numele firmei cu număr maxim de angajaŃi.

Page 22: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

22 din 40

Subiect nr. 22

La Ministerul Muncii se Hine evidenHa tuturor firmelor şi a angajaHilor care lucrează în acestea.

La o firmă pot lucra mai mulHi angajaHi, dar un angajat poate lucra la o singură firmă. Pentru fiecare angajat se cunosc cod, nume, prenume, data naşterii, data angajării, localitatea. Pentru fiecare firmă se cunosc idfirma, nume firmă, tipul firmei (1-firmă de stat, 2-firmă privată) şi

localitatea.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele ANGAJATI şi FIRME şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) AfişaŃi datele angajaŃilor care lucrează la firme de stat din Timisoara.

b) AfişaŃi numărul firmelor de stat, respectiv private. (câmpul TIP are valorile 1-firmă de

stat, 2-firmă privată). ObHineHi în output 2 coloane TIP şi NUMAR FIRME.

Page 23: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

23 din 40

Subiect nr. 23

La un serviciu de înmatriculări auto se Hine evidenHa persoanelor şi a maşinilor înmatriculate. O persoană poate înmatricula mai multe maşini, dar o maşină trebuie să fie înmatriculată de o singură persoană.

Pentru fiecare persoană se cunosc id_persoana, nume, prenume şi localitatea de domiciliu. Pentru fiecare maşină se cunosc id_masina, marca şi persoana pe numele căreia este înmatriculată.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele PERSOANE şi MASINI şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) Să se afişeze toate persoanele care nu au nici o maşină.

b) AfişaHi numărul de mărci distincte existente în tabelul MASINI, denumiHi coloana "NUMAR MARCI".

Page 24: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

24 din 40

Subiect nr. 24

La un serviciu de înmatriculări auto se Hine evidenHa persoanelor şi a maşinilor înmatriculate. O

persoană poate înmatricula mai multe maşini, dar o maşină trebuie să fie înmatriculată de o singură persoană.

Pentru fiecare persoană se cunosc id_persoana, nume, prenume şi localitatea de domiciliu. Pentru fiecare maşină se cunosc id_masina, marca şi persoana pe numele căreia este înmatriculată.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele PERSOANE şi MASINI şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) Să se afişeze toate maşinile care aparŃin persoanei Patriche Viorel.

b) AfişaHi câte persoane din GalaHi au maşină.

Page 25: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

25 din 40

Subiect nr. 25

AngajaŃii de la politia rutieră au hotărât sa creeze o evidenŃă a şoferilor din judeŃul lor şi a amenzilor primite de aceştia. Un şofer poate primi mai multe amenzi, dar o amendă trebuie să fie pe numele unui singur şofer.

Pentru fiecare şofer se păstrează: cnp şofer, numele şoferului, localitatea de domiciliu, data la care a fost eliberat permisul de conducere.

Pentru fiecare amendă ce cunoaşte: cod amendă, cnp şoferului care a primit amenda, valoarea amenzii plătite de către conducătorul auto.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele SOFERI şi AMENZI şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) CalculaŃi valoarea totală a amenzilor date şoferilor din GalaHi şi afişaHi-o în coloana ”TOTAL”.

b) OrdonaHi tabelul SOFERI în ordinea descrescătoare a eliberării permisului.

Page 26: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

26 din 40

Subiect nr. 26

AngajaŃii de la politia rutieră au hotărât sa creeze o evidenŃă a şoferilor din judeŃul lor şi a

amenzilor primite de aceştia. Un şofer poate primi mai multe amenzi, dar o amendă trebuie să fie pe numele unui singur şofer.

Pentru fiecare şofer se păstrează: cnp şofer, numele şoferului, localitatea de domiciliu, data la care a fost eliberat permisul de conducere.

Pentru fiecare amendă ce cunoaşte: cod amendă, cnp şoferului care a primit amenda, valoarea amenzii plătite de către conducătorul auto.

ConstruiŃi baza de date cu tabelele SOFERI şi AMENZI şi populaHi-le cu înregistrări astfel:

a) AfişaHi numele şi localitatea şoferilor care au primit amenda maximă.

b) AfişaHi în coloana “FEMEI” numărul şoferiHelor amendate. Dacă există femei care au luat mai mult de o amendă ele se vor număra o singură dată.

Page 27: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

27 din 40

Subiect nr. 27 Se consideră tabelele având următoarea structură: ELEVI: (ide, nume, data_nasterii, sex, idc) CLASE: (idc, profil, diriginte) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze elevii de la clasa ‘IXB’. 2. Să se afişeze numele, clasa şi diriginHii elevelor de la profilul ‘matematica-informatica’.

Page 28: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

28 din 40

Subiect nr. 28

Se consideră tabelele având următoarea structură: ELEVI: (ide, nume, data_nasterii, sex, idc) CLASE: (idc, profil, diriginte) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze elevii al caror professor diriginte este “VOICULESCU GEORGEL”. 2. Să se afişeze clasa la care este diriginte profesorul “VOICULESCU GEORGEL”.

Page 29: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

29 din 40

Subiect nr. 29

Se consideră tabelele având următoarea structură: CARTI: (id_carte, titlu, autor, nr_exemplare, an_aparitie, domeniu) IMPRUMUTURI: (id_imp, id_carte, id_cititor, data_imp) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze ordonate după titlu toate cărHile din domeniul “Informatica”. 2. Să se afişeze titlurile cărHilor împrumutate până în luna mai.

Page 30: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

30 din 40

Subiect nr. 30

Se consideră tabelele având următoarea structură: CARTI: (id_carte, titlu, autor, nr_exemplare, an_aparitie, domeniu) IMPRUMUTURI: (id_imp, id_carte, id_cititor, data_imp) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze titlurile cărHilor din bibliotecă pentru care autor este “Mihai Eminescu”. 2. Să se afişeze identificatorul cititorului ce a împrumutat o carte scrisă de “George Bacovia”.

Page 31: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

31 din 40

Subiect nr. 31 Se consideră tabelele având următoarea structură: CITITORI: (id_cititor, nume, sex, varsta, profesia) IMPRUMUTURI: (id_imp, id_carte, id_cititor, data_imp) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze cititorii ce au împrumutat cărHi şi identificatorul cărHii împrumutate. 2. Cititorul “GEORGESCU COSTEL”, a returnat cărHile împrumutate. EliminaHi înregistrările

ce corespund împrumuturior realizate de acesta.

Page 32: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

32 din 40

Subiect nr. 32 Se consideră tabelele având următoarea structură: CARTI: (id_carte, titlu, autor, nr_exemplare, an_aparitie, domeniu) IMPRUMUTURI: (id_imp, id_carte, id_cititor, data_imp) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze titlurile cărHilor de la editura ‘Litera’. 2. Care este titlul, autorul şi data împrumutului celei/celor mai vechi cărHi împrumutate ?

Page 33: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

33 din 40

Subiect nr. 33 Se consideră tabelele având următoarea structură: CITITORI: (id_cititor, nume, sex, varsta, profesia) IMPRUMUTURI: (id_imp, id_carte, id_cititor, data_imp) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze profesiile cititorilor din bibliotecă. 2. Care sunt identificatorii împrumuturilor (id_imp) realizate de cititoarea “VASILESCU

ELENA”.

Page 34: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

34 din 40

Subiect nr. 34 Se consideră tabelele având următoarea structură: CITITORI: (id_cititor, nume, sex, varsta, profesia) IMPRUMUTURI: (id_imp, id_carte, id_cititor, data_imp) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. CâHi cititori din bibliotecă sunt femei şi câHi sunt bărbaHi ? 2. Care este vârsta medie a cititorilor ce au împrumutat cărHi ?

Page 35: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

35 din 40

Subiect nr. 35 Se consideră tabelele având următoarea structură: CITITORI: (id_cititor, nume, sex, varsta, profesia) IMPRUMUTURI: (id_imp, id_carte, id_cititor, data_imp) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze numele şi vârsta cititorilor care au împrumutat cărHi pe 20.03.2012. 2. CâHi medici au împrumutat cărHi din bibliotecă ?

Page 36: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

36 din 40

Subiect nr. 36 Se consideră tabelele având următoarea structură: CARTI: (id_carte, titlu, autor, nr_exemplare, an_aparitie, domeniu) IMPRUMUTURI: (id_imp, id_carte, id_cititor, data_imp) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze titlul şi autorul cărHilor apărute în secolul trecut. 2. Care este titlul cărHii împrumutată de cititorul cu identificatorul 4 şi câte exemplare există în bibliotecă

?

Page 37: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

37 din 40

Subiect nr. 37 Se consideră tabelele având următoarea structură: PRODUSE: (idp, denumire, um, pret) STOC: (ids, idp, cantitate) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se scoată 300kg din stocul cu idenificatorul 25. 2. Să se afişeze denumirile produselor existente în stoc.

Page 38: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

38 din 40

Subiect nr. 38 Se consideră tabelele având următoarea structură: PRODUSE: (idp, denumire, um, pret) STOC: (ids, idp, cantitate) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze denumirea produselor si pretul în ordinea crescatoare a preHurilor. 2. Să se afişeze stocul de produse cu pretul cel mai mare.

Page 39: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

39 din 40

Subiect nr. 39 Se consideră tabelele având următoarea structură: PRODUSE: (idp, denumire, um, pret, data_exp) STOC: (ids, idp, cantitate) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze denumirea, preHul şi unitatea de masură pentru produsele expirate. 2. Să se afişeze cantitatea de “telefoane mobile” aflate în stoc.

Page 40: Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați ...

Probleme Atestat 2012-2013 * Subiecte baze de date * IȘJ Galați

40 din 40

Subiect nr. 40 Se consideră tabelele având următoarea structură: PRODUSE: (idp, denumire, um, pret, data_exp) STOC: (ids, idp, cantitate) Să se populeze tabelele cu următoarele date:

1. Să se afişeze denumirea şi preHul produselor neexpirate. 2. Să se afişeze denumirea si valoarea totala a fiecarui produs aflat în stoc.