Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

of 30 /30
Clasificarea nrgocierilor După domenul în care se efectuează După gradul de explicitare După nr. de parteneri După nivelul la care se desfășoară După obiectivele (scopurile , finalitățile urmarite)

Embed Size (px)

description

negocieri

Transcript of Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Page 1: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Clasificarea nrgocierilor

După domenul în care se efectuează După gradul de explicitare

După nr. de parteneriDupă nivelul la care se desfășoară

După obiectivele (scopurile , finalitățile urmarite)

Page 2: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Clasificarea negocierilordupă domeniu în care se efectuează

Negocieri politice la nivel național și internațional (negociri politico-diplomatice)

Negocieri militare – convenirea și adoptarea unor măsuri de dezarmare (reducerea

arsenalului nuclear, interzicerea experiențelor nucleare, reducerea armamentelor etc)

Negocieri culturale, religioase, comerciale etc

Page 3: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Principii generale, findamentale ale negocierilor

Principiile ”mai presus de preferințele noastre” ... Oamenii le pot înfrunta numai cu riscul eșecului”

(hans J. Morgenthau)Principiile negocierii – ”un îndrumar prețios pentru

buna lor desfășurare” (M. Malița) Principiile – ”idei călăuzitoare în procesul

negocierii” (D. Mazilu)

Page 4: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Principii specifice negocierilor politico-diplomatice

Principiul reglementării pașnice a diferendelor

Principiul abținerii de la folosirea forței sau amenințării cu forța

Page 5: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Strategii în negocierile politico-diplomatice

Strategiile pentru dezamorsarea stării conflictuale și normalizarea relațiilor dintre părțiStrategiile vizând încheierea unei înțelegeri de

redistribuțieStrategiile privind crearea de instituții noi și de

stipulare a unor obligații în sarcina părților

Page 6: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Strategii în negocierile politico-diplomatice

Strategiile privind extinderea sferei de acțiune a unor înțelegeri anterioare

Strategiile de prelungire a înțelegerilor convenite anterior între părți

Page 7: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

CALITĂŢI INDISPENSABILE UNUI NEGOCIATOR

Calmul, răbdarea, perseverenţa Inteligenţa şi flexibilitatea

Capacitatea de a mânui tehnicile negocierii şi de a folosi limbajul

potrivit

Page 8: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Negociatorul trebuie să aibă un comportament diplomatic

(Harold Nicolson)

Charles de Martens defineşte diplomaţia ca „ştiinţă a relaţiilor externe sau afacerilor străine ale statelor sau, într-un sens mai restrâns, ştiinţa sau arta negocierilor” .

Page 9: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Calmul, răbdarea, perseverenţa – calităţi indispensabile ale negociatorului

În procesul negocierilor apar multe momente tensionate, dacă negociatorul nu are calmul necesar, adică capacitatea să se stăpânească, confruntarea se accentuează, iar cooperarea pentru a se ajunge la înţelegerea dorită „este pusă în cauză”.

Page 10: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Calmul, răbdarea, perseverenţa – calităţi indispensabile ale negociatorului

Calmul negociatorului îşi găseşte expresia în capacitatea acestuia „de a asculta partenerul” şi de a-şi controla reacţiile, chiar în situaţii în care”partea adversă încearcă, în mod deliberat, să-şi enerveze partenerul”

Răbdarea – capacitatea negociatorului de a aştepta ca situaţiile să se rezolve fară a sări peste etape

Page 11: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Calmul, răbdarea, perseverenţa – calităţi indispensabile ale negociatorului

Perseverenţa capacitatea negociatorului „de a nu ceda” insistând, cu argumente convingătoare, asupra obiectivelor urmărite. (Sunt cazuri în care ajungerea la o soluţie de compromis presupune anumite concesii, dar acestea se înscriu în strategia negocierii, dacă acea negociere a fost temeinic pregătită

Page 12: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Calmul, răbdarea, perseverenţa – calităţi indispensabile ale negociatorului

Răbdarea şi perseverenţa sunt complementare, deoarece numai având răbdare şi reluând argumentarea cu perseverenţă se poate „obţine succesul”.

 

Page 13: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Calităţi indispensabile negociatorului

Negocierile sunt un proces competitiv, cel mai bun câştigă, adică cel acre are capacitatea de a prevedea reacţiile adversarului şi de a pregăti răspunsurile cele mai potrivite. Inteligenţa implică o sumă de alte însuşiri

 

Page 14: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Inteligenţa și flexibilitatea implică o sumă de alte însuşiri

Inteligenţa implică o sumă de alte însuşiri

Negociatorul inteligent se va impune în fața partenerului, căruia îi va prezenta argumente pertinente, la momentul oprtun (ales , deasemenea, cu luarea în considerare a tuturor circumstanțelor)

 

Page 15: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Inteligenţa implică o sumă de alte însuşiri

perspicacitatea (capacitatea de a surprinde mişcările partenerului şi de a pregăti reacţia cuvenită),imaginaţia (capacitatea creatoare a negociatorului, în baza şi în realizarea mandatului ce i s-a încredinţat),

Page 16: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Inteligenţa implică o sumă de alte însuşiri

capacitatea de a generaliza (capacitatea de a surprinde imaginea de ansamblu astrategiei partenerului, în baza intervenţiilor sale în cursul tratativelor),capacitatea de a abstractiza (a pătrunde în esenţa procesului şi de a desprinde concluzii utile pentru realizarea obiectivelor proprii);

 

Page 17: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Inteligenţa implică o sumă de alte însuşiri

uşurinţa de asociere şi disociere (capacitatea negociatorului de a separa şi de a uni „diferitele luări de poziţie ale partenerului”, în scopul de a desprinde „obiectivele urmărite în procesul negocierii)

 

Page 18: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Inteligenţa implică o sumă de alte însuşiri

Negociatorul inteligent se va impune în faţa partenerului, căruia îi va prezenta argumente pertinente, la momentul oprtun (ales , deasemenea, cu luarea în considerare a tuturor circumstanţelor)

 

Page 19: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Inteligenţa şi flexibilitatea condiţii şi calităţi necesare pentru obţinerea succesului în compeţiţia negocierii

 Un negociator este şi flexibil (capabil să-şi „reorienteze argumentaţia” în funcţie de „argumentele şi conduita partenerului”). Să aleagă momentul potrivit pentru a face o concesie (care poate fi chiar aparentă) sau pentru a se adapta la o situaţie nouă, apărită în procesul negocierii

Page 20: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Inteligenţa şi flexibilitatea condiţii şi calităţi necesare pentru obţinerea succesului în compeţiţia negocierii

Flexibilitatea – capacitatea de adaptare la evoluţiile din „câmpul tratativelor” şi perceperea de „remodelare a poziţiilor în legătură cu elementele nou apărute”( comportament opus condiței rigide în negocieri, care blochează sau obstrucţioneată procesul  

Page 21: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Capacitatea de a mânui tehnicile negocierii şi de a folosi limbajul potrivit

Negociatorul trebuie să fie „un profesionist al com unicării, ceeace înseamnă – între altele – să folosească un limaj potrivit:

adecvat temei (problemei) care face obiectul negocierii

profesional domeniului economic, politic, tehnic etc.

având claritatea necesară , adică să fie pe înţelesul partenerilor de negociere

Page 22: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Capacitatea de a mânui tehnicile negocierii şi de a folosi limbajul potrivit

- În cazul negocierilor cu un partener străin, se recomandă ca negociatorul să stăpânească limba în care se desfăşoară negocierile şi care este convenită cu partenerii de negocieri.

 

Page 23: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Capacitatea de a mânui tehnicile negocierii şi de a folosi limbajul potrivit

- Una din cele mai importante calităţi ale negociatorului o constituie „capacitatea de a comunica cu partenerul” (Karl Deustch: „o dezbatere este mai aptă să ducă la descoperirea unei soluţii reciproc avantajoasă şi acceptabilă dacă fiecare parte află ce anume exprimă de fapt cealaltă parte.

 

Page 24: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Capacitatea de a mânui tehnicile negocierii şi de a folosi limbajul potrivit

- Să exprime pentru sine cazul adversarului

într-o formă atât de clară şi atrăgătoare, încât

să fie acceptabilă chiar şi pentru adversarii

înşişi”)

 

Page 25: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Principalele criterii în clasificarea strategiilor negocierilor şi

strategiile cunoscute

Strategiile utilizate în negocieri se clasifică potrivit unor criterii, a căror cunoaştere reprezintă o obligaţie profesională a oricărui negociator: scopul urmărit, intenţia părţilor

Page 26: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

După scopul urmărit

Ține de esența conceptului, care are în vedere „atingerea unor obiective prestabilite”:strategii care vizează ajungerea la un acordstrategii care urmăresc încheierea unui acord, tratat, convenţiestrategii care au în vedere prelungirea unei înţelegeri

Page 27: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Clasificarea strategiilor după INTENŢIA PĂRŢILOR

Ține de esența conceptului, care are în vedere „atingerea unor obiective prestabilitestrategii conflictuale – competitive , în care se urmărește obţinerea unor avantaje, fărăr a se accepta concesiistrategii cooperative, în care părțile se concentrează asupra găsirii unor soluții care să permită încheierea acorduluistrategii mixte – este vorba despre folosirea (atunci când circumstanțele permit) a strategiilor competitive și, apoi, a celor cooperative

Page 28: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Tipuri de strategii folosite în negocierile politico-diplomatice

strategiile pentru dezamorsarea stării conflictuale și normalizarea relațiilor dintre părți. strategiile vizând încheierea unei înțelegeri de redistribuție

Page 29: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Tipuri de strategii folosite în negocierile politico-diplomatice

strategiile privind extinderea sferei de aplicare a unor înţelegeri anterioare strategiile de prelungire a înţelegerilor convenite anterior între părţi

Page 30: Principile Negocieriilor Politico-diplomatice 2011

Strategiile privind extinderea sferei de aplicare a unor înţelegeri anterioare

strategiile de prelungire a înţelegerilor convenite anterior între părţi