PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A...

of 16 /16
CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA SUBTRAVERSARILOR PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A SUPRATRAVERSARILOR CUPRINS 1.GENERALITATI 2.SUBTRAVERSARI 2.1 TEHNOLIGIA DE EXECUTIE 2.2 ETAPE TEHNOLOGICE: 2.3 EXECUTIA GROPILOR DE POZITIE 3. SUPRATRAVERSARI 3.1 AMPLASAREA CONDUCTELOR CE VOR SUPRATRAVERSA CANALUL DE IRIGATII 3.2 DATE CARACTERISTICE SUPRATRAVERSARI I 4. MASURI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI SECURITATEA LA INCENDII 5. NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 6. LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR DE REFERINTA 7.NORME SPECIFICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Embed Size (px)

Transcript of PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A...

Page 1: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA SUBTRAVERSARILORPRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A SUPRATRAVERSARILOR

CUPRINS

1.GENERALITATI

2.SUBTRAVERSARI

2.1 TEHNOLIGIA DE EXECUTIE2.2 ETAPE TEHNOLOGICE:2.3 EXECUTIA GROPILOR DE POZITIE

3. SUPRATRAVERSARI

3.1 AMPLASAREA CONDUCTELOR CE VOR SUPRATRAVERSA CANALUL DEIRIGATII3.2 DATE CARACTERISTICE SUPRATRAVERSARI I

4. MASURI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI SECURITATEA LA INCENDII

5. NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

6. LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR DE REFERINTA

7.NORME SPECIFICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Page 2: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde instructiunile tehnice pentru lucrarile de executie alesubtraversarilor prin metoda forajului orizontal dirijat si a supratraversarilor. Prezentulcaiet de sarcini se va citi impreuna cu memoriile tehnice, planurile de situatie si detaliileprivind realizarea subtraversarilor si a supratraverarilor

2. SUBTRAVERSARI

2.1 TEHNOLIGIA DE EXECUTIE

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic,dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza:

2.1.1.. Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance;

2.1.2. Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza deinjectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argilabentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de forajindeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere);

2.1.3. Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, printeleghidaj, cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sape i,care transmite in permanenta parametrii, precum si adancimea la care se afla sapa,inclinarea sapei in % si orientarea varfului sapei in sistem orar. Aceste informatii suntprimite la suprafata terenului de un receptor -emitator portabil, care le afiseaza in oricemoment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza executia forajului pilot.Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj,unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de mai sus,sonda din interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului incare se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza datelor primite,navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului p ilot) transmite in permanentaoperatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei, permitand astfel respectareatraseului proiectat si evitand contactul cu retelele subterane cunoscute si iesind lasuprafata in punctul prestabilit, precizia fiind d e ±5-20 cm.

2.2 ETAPE TEHNOLOGICE:Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:2.2.1. Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris desapa de forare la inaintare, presarea later ala a materialului desprins si fixarea acestuia inpereti, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat.

Page 3: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

2.2.2. Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj laextremitatea indepartata a forajului, in locuirea cu un cap largitor de diametru superiorsapei cu cca. 30% si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul deforaj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de sprijinimpreuna cu largitorul, coloana se completeaza in urma cu sprijin de foraj, astfel incat,desi largitorul se aproprie in permanenta de echipamentul de foraj, lungimea intregiicoloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafata.Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana seajunge la diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului orizontaldirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decat diametrul tevii care sepozeaza.

2.2.3. Etapa a 3-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultimelargiri cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza afi pozata in teren. Intreg ansamblul format din: sprijin, capul largitor, c apul de prindere atevii si teava este tras prin deschiderea executata in capul primelor doua etape, catreechipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este scos la suprafata, la amplasamentulechipamentului, dispozitivele de largire si prindere sunt detas ate de teava, aceastaramanand in subteran, in acest fel atingandu -se scopul intregii operatii. A doua largireexecutata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si dea-l compacta, astfel ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizaresi lubrefiere, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioadarelativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile), suficienta pentru a permite tragerea teviifara pericol.Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozitianoroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde saocupe intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact di rect cupamantul pe intreaga suprafata. Intregul proces de executie a lucrarii va cuprinde:

a). Radiodetectie in verificarea planurilor de situatie puse la dispozitie de beneficiarullucrarii si/sau efectuarea investigatiilor de teren cu ajutorul echipam entului georadar,pentru depistarea obstacolelor existente;

b). Prelucrarea informatiilor obtinute;

c). Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate si de materialul tevii siaprobarea lui de catre proiectant;

d). Executia forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si pozarea tevii;e). Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detectie fieprin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu -se proceseverbale intre constructor si beneficiar (diriginte).

f). Receptia lucrarii.

Page 4: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

2.3. EXECUTIA GROPILOR DE POZITIEPentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare sigroapa de capat) . Scopul gropilor de pozitie este urmator ul:

- colectarea noroiului de foraj,- spatiu de cuplare – decuplare scule foraj,

- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie.

Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi de lemnsau metalici asezati orizontal.

3.SUPRATRAVERSARI3.1 AMPLASAREA CONDUCTELOR CE VOR SUPRATRAVERSA CANALE

DE IRIGATII1 – conducta de refulare a apei uzate de la statia de pompare SP6 - amplasata inlocalitatea Giurgeni la statia de epurare - amplasata in vecinatatea localitatii GuraIalomitei (4 buc supratraversări)

3.2 DATE CARACTERISTICE SUPRATRAVERSARILocalitate Canal

irigatiiLungimeSupra-traversare

(m)

Materialconductasupratraversare

Diametruconducta (mm)

Diametru tubprotectiedin teava OL

Giurgeni 4 15m Refulare SP6-SE :PEID, SDR11, PN 6

Dext 160 Dn 300

13Refulare SP6-SE :PEID, SDR11, PN 6

Dext 160 Dn 300

26Refulare SP6-SE :PEID, SDR11, PN 6

Dext 160 Dn 300

9Refulare SP6-SE :PEID, SDR11, PN 6

Dext 160 Dn 300

NOTA: SP - Statie de pompare ape uzate menajere SE - Statie de epurare ape uzate menajere

Conductele ce vor supratraversa canalul de irigatie, existent pe traseul acestor conducte,se vor termoizola cu vata minerala de 60 mm grosime si vor fi introduse in tuburi deprotectie metalice, din teava de otel, cu diametrul Dn 300 mm

Page 5: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

4. MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI DESECURITATE LA INCENDII

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta : prevederile Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţiiaprobat de MLPAT prin Ordinul nr. 9/N/1993 Normativului C300-94 privind prevenirea şi stingerea incendiilor pe durataexecuţiei lucrărilor Legea nr. 319-2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Legea 307/2006-modificată prin OUG nr.70/2009 - privind apărarea împotrivaincendiilor

De asemenea se vor respecta şi următoarele măsuri:– încheierea unui proces-verbal privind circulaţia în zonele de lucru şi

îngrădirea corespunzătoare a acestora;– înainte de începerea lucrului, întregul personal trebuie să aibă făcut instructajul

de sănătate şi securitate în munca, să posede echipamentul de protecţie şi de lucru, să nufie bolnav, obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice;

– sculele dispozitivele şi utilajele să fie în stare de funcţionare, corect raco rdate lareţeaua electrică şi legate la pământ;

In conformitate cu normele privind privind securitatea şi sănătatea în muncă se vorrealiza dotările corespunzătoare activităţilor specifice care fac obiectul prezentuluiproiect.

CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PE SANTIER

In conformitate cu prevederile HGR nr.300/2006, cerinţele minime de securitate şisănătate pe santier vor viza urmatoarele aspecte:

1. Pe toată durata realizării lucrării, angajatorii şi lucrătorii independenţi sunt o bligatisa respecte prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, înspecial în ceea ce priveşte:

– menţinerea şantierului în ordine şi într -o stare de curăţenie corespunzătoare;

– alegerea amplasamentului posturilor de lucru in functie de condiţiile de acces laaceste posturi;

– stabilirea căilor şi zonelor de acces/circulaţie;

– manipularea în condiţii de siguranta a materialelor;

Page 6: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

– întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi periodic al echip amentelorde munca utilizate, în vederea eliminării defectiunilor care ar putea afecta securitatea şisănătatea lucrătorilor;

- delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a materialelor;

– stocarea/evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultat e din realizarea obiectivuluiprezentat;

– interactiunile cu alte activitati care se realizează în apropierea şantierului.

2. În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier încondiţiile prevăzute de lege, angajatorii au, în principal, următoarele obligaţii:

– sa respecte prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE;

– sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate decătre toţi lucrătorii din şantier;

– sa ia măsurile necesare pentru indeplinirea cerinţelor minime generale pentrulocurile de munca din santier;

– sa ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sauale şefului de şantier şi sa le îndep linească pe toată perioada execuţiei lucrărilor;

– sa informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătatecare trebuie aplicate pe şantier şi sa pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate;

– sa redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi sa le transmităcoordonatorilor în materie de securitate şi sănătate.

3. Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie sa fie informati, pe intelesul lor, asupramăsurilor care trebuie luate privind securitatea şi sănătatea personalului muncitor peşantier.

Pentru realizarea lucrarilor tratate in prezenta documentatie, cerintele minime desecuritate si sanatate pentru locurile de munca din santier , in principal, sunt (acestemasuri nu sunt limitative, ci doar in formative):

– materialele, echipamentele şi orice alt element care prin deplasare ar putea afectasecuritatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într -un mod adecvat şi sigur;

– accesul pe orice suprafata care nu are o rezistenta suficienta nu e ste permis decâtdacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul sa sedesfăşoare în condiţii de siguranta;

Page 7: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

– instalaţiile electrice trebuie utilizate astfel încât sa nu prezinte pericol deelectrocutare prin atingere directa ori indirecta;

– căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conducă în modulcel mai direct posibil într-o zona de securitate;

– căile şi ieşirile de urgenta trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile dinlegislaţia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE;

– este necesar sa fie prevăzute suficiente dispozitive corespunzătoare pentru stingereaincendiilor;

– dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie accesibile şi uş orde manipulat;

– lucrătorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive;

– in timpul lucrului temperatura trebuie sa fie adecvată organismului uman,ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitarile fizice la care sunt supuşilucrătorii;

– posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie sa dispună, în măsuraîn care este posibil, de suficienta lumina naturala; atunci când este necesar, trebuieutilizate surse de lumina portabile protejate contra socurilor;

–zonele cu acces limitat trebuie sa fie prevăzute cu dispozitive care sa evitepătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective; zonele periculoasetrebuie semnalizate în mod vizibil;- angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea prim ului ajutor se poate face în oricemoment;

– trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncao cer;

– natura locatiei lucrarilor impune utilizarea grupurilor sanitare ale beneficiaruluisi de catre muncitori sau montarea unor cabine WC - ecologice;

– intrările şi perimetrul şantierului trebuie sa fie semnalizate vizibil şi clar;

– lucrătorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le potafecta securitatea şi sănătatea;

– lucrătorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace deprotecţie colectivă;

– materialele şi echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel încât sa seevite răsturnarea ori căderea lor;

– in caz de necesitate, trebuie sa fie prevăzute pasaje acoperite sau se va impiedicaaccesul în zonele periculoase;

Page 8: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

– caderile de la înălţime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, în specialcu ajutorul balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin obordura, o mana curenta şi protecţie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativechivalent; in paralel, se vor utiliza centurile de siguranta si/sau alte mijloace sigure deancorare;

– schelele trebuie sa fie concepute si construite astfel încât sa se evite prăbuşireasau deplasarea lor accidentala;

– platformele de lucru, pasarelele şi scarile schelelor trebuie sa fie construite,dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expusecaderilor de obiecte;

– schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare;

–instalaţiile de ridicat, accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şielementele de fixare, de ancorare şi de sprijin trebuie sa fie rezistente, corect instalate şiutilizate, întreţinute în stare buna de funcţionare, verificate periodic si manevrate delucrători calificaţi, cu o pregătire corespunzătoare; instalaţiile de ridicat si accesoriile lornu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destina te;

– maşini pentru manipularea materialelor trebuie sa fie ergonomice, menţinute înstare buna de funcţionare si utilizate in mod corect;

– operatorii maşinilor pentru manipularea materialelor trebuie sa aibă pregătireanecesară;

– uneltele de mana, cu sau fără motor, trebuie sa fie ergonomice, menţinute înstare buna de funcţionare, folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectatesi manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare.

Cerintele inserate mai sus nu au caracte r limitativ si nu sunt exhaustive, ele putandfi completate cu oricare altele menite sa asigure securitatea si sanatatea muncitorilor pesantier.

Organizarea de şantier :

- In zona lucrării există condiţii pentru realizarea unei organizări de şantier pro vizorii.- Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de către acesta c ât şi dedirigintele de şantier (responsabilul cu executia)

- Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor d e pe şantier sunt în sarcinaconstructorului care va lua măsuri de amenajare a unor spaţii de depozitare amaterialelor, precum şi paza acestora prin organizarea de şantier.- Curăţenia pe şantier : este obligaţia constructorului şi constă în asigurarea unor spaţii dedepozitare a materialelor, căi de acce s libere, care să nu determine accidente de muncă. La realizarea lucrărilor se va respecta Legea 10/1995 – Legea calităţii în constructii.

Page 9: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

Nu se va pune în operă nici un produs care nu are agrement tehnic, normă tehnică saustandard de produs.

Legile şi normativele nu sunt limitative. Conducerea şantierului este datoare să ia oricemăsură privind sănătatea şi securitatea în muncă, necesară desfăşurării în deplinăsiguranţă a muncii pe şantier.

Conform HG 300/2006, executantul va întocmi propriul Plan de s ecuritate şi sănătate înmuncă pe parcursul executării lucrărilor ce fac obiectul prezentului proiect şi va desemnao persoană pentru coordonarea activităţii în materie de sănătate şi securitate în muncă.

Măsuri privind Securitatea la incendii

Executarea lucrărilor la care face referire prezentul proiect se vor face numai de cătrepersonal autorizat, după semnarea în prealabil a FIŞEI PERSONALE DE SECURITATELA INCENDII şi a celei de SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA.

Măsuri privind PROTECŢIA MEDIULUI

Având în vedere activitatile specifice lucrărilor propuse prin proiect, se considera ca nusunt necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi avibraţiilor.

Deşeurile sunt de tip deşeuri rezultate din construcţii, modul de gospo dărire se va faceconform legislaţiei în vigoare.

Executantul are sarcina de a colecta şi evacua deşeurile rezultate din activitateadesfăşurată în locurile indicate de Primăria comunei pe teritoriul căruia se desfă şoarăactivitatea şi de a face dovada predării acestora sau va încheia un contract cu o societateautorizată în preluarea deşeurilor rezultate din construcţii.

După terminarea lucrărilor se vor evacua toate materialele rămase, se vor dezafectaterenurile şi platformele de lucru ocupate de constr uctor.

Este strict interzisă blocarea căilor de acces, sau depozitarea materialelor pe trotuar, pestradă aducând astfel prejudicii circulaţiei normale în zonă.

Protectia aerului

Sursele si poluantii pentru aerPrincipalele surse de poluanţi ce ajung în a tmosferã sunt:

- praful rezultat din activităţile specifice lucrărilor din cadrul prezentului proiect– gazele de eşapament de la mijloacele de transport ce vor accesa obiectivul

Cum mijloacele de transport sunt surse mobile – în vederea protecţiei mediuluisunt reglementări specifice.

Page 10: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

Protectia împotriva zgomotelor si vibratiilor

Pentru utilajele folosite în cadrul procesului tehnologic – respectiv utilaje pentruterasamente executate mecanizat, utilaje folosite pentru manevrarea materialelor siutilajelor – este prevăzut un număr redus de ore de funcţionare, iar zgomotul generat deaceasta nu este de naturã sã deranjeze vecinãtãtile.

Zgomotul produs în cadrul obiectivului analizat este situat la un nivel redus şi nunecesitã mãsuri speciale de reducere a acestuia.

Protectia solului si subsolului

Sursele de poluanti pentru sol si subsol*colectarea şi evacuarea necorespunzãtoare a deşeurilor

Ca mãsuri de protecţie privind poluarea solului şi subsolului, s -au prevãzut:

*colectarea şi depozitarea corespunzãtoare a deşeurilor, evacuarea lor în timp util,conform celor precizate la punctele anterioare

Protectia împotriva radiatiilor

In cadrul obiectivului de investitie analizat nu sunt surse generatoare de radiatii.

Protectia fondului forestier

Nu este cazul.

Protectia ecosistemelor, biodiversitãtii si ocrotirii naturii

Protectia ecosistemelor se realizează prin colectarea si evacuarea corespunz ãtoarea deseurilor, prin respectarea legislatiei în vigoare privind protectia mediului, respectivprin respectarea celor prezentate în aceastã documenta ţie

Protectia ecosistemelor terestre se realizeazã prin mãsurile de protectie a calitãtiiaerului si prin colectarea si evacuarea organizatã a deseurilor în locuri special amenajate,preluate de unităţi specializate.

Page 11: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional se va realiza prin colectarea sievacuarea corespunzãtoare a deseurilor, prin interzicerea depozit ării materialelor saudeşeurilor în zona spaţiilor verzi sau pe trotuar.

Gestiunea deseurilor

Deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv si evacuate în locurispecial amenajate, preluate de unităţi specializate.

Gestiunea substantelor toxice si periculoase

Substante toxice si periculoase nu au fost identificate în cadrul activitãţiiprezentate.

Gestiunea ambalajelor

Ambalajele de lemn sau hârtie cu care sunt prevăzute diverse materiale utilizate larealizarea obiectivului, vor fi colectate selective în containere speciale şi preluate deunităţi de profil

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se vor realiza cu respectareaprevederilor normative prezentate mai sus, completate cu prevederile din normativulC.56-2002 “Normativ pentru verificarea calitii şi recepţia lucrărilor de instalaţii afer enteconstrucţiilor” şi îmbunătăţite prin metodologia de aplicare a instrucţiunilor din Legea10/1995 privind “calitatea în construcţii”.

În execuţie, constructorul va asigura pe propria răspundere respectarea prevederilorprezentului proiect, Ord. 91/1991 al MLPAT, Legea 50/1991 şi a normativelor privindsănătatea şi securitatea în muncă aferente lucrărilor de construcţii -montaj şi de prevenirea incendiilor.

Se impune cu necesitate respectarea normelor tehnice specifice execuţiei, de securitate şisănătate în muncă, de securitate la incendii

Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul. Oricemodificare faţă de proiect fără avizul proiectantului îl absolvă pe acesta de oriceresponsabilitate.

Antreprenorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina seamade calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa -si insuseascanotiunile din instructajul facut, incat sa poata folosi fara pericol instalatiile, utilajele,sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand in special asupraaccidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dandu -se exemple concrete.

Page 12: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de sanatate si securitate inmunca si de securitate la incendii, facut, insusit si consemnat in scris.

Obligatia efectuarii instructajului o au cei ce organizeaza, controleaza si conducprocesele de munca.

Ori de cate ori un angajat este mutat de l a un loc de munca la altul i se va f aceinstructajul la noul loc de munca, chiar daca este aceiasi u nitate. Pentru instructajul desanatate si securitate in munca se vor avea in vedere cel putin capitolele:

- Mijloace individuale de protectie;

- Dispozitive de securitate a muncii;

- Incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor;

- Electrosecuritatea;

- Terasamente;

- Schele, esafodaje si scari;

- Montarea prefabricatelor si a utilajelor tehnologice;

- Sudura;- Alimentare cu apa si canalizare;

- Instalatii si masini de ridicat.

Antreprenorul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus impreuna cualte masuri pe care le gaseste necesar a fi luate in vederea asigurarii executarii lucrarilorin bune conditii de calitate, fara accidente sau incendii.

5.NORME PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

La proiectarea şi executia lucrărilor se vor respecta normele privind sănătatea şisecuritatea în muncă prevăzute de :

- Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

- HG 1048/2006 – Cerinţe minime de securitate şă sănătate pentru utlizarea decătre lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă

- HG 1051/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipulareamanuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrător i, în special de afecţiunidorsolombare

Page 13: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

- HG 1091/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

- HG 1146/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utlizarea înmuncă, de către lucrători, a echipamentelor de muncă

- HG 1425/2006 – Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006

- HG 493/2006 – Cerinţe minime de securitate şă sănătate referitoare la expunerealucrătorilor la riscurile generate de zgomot – modificată prin HG nr.601/2007

- HG 971/2006 – Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sausănătate la locul de muncă

- HG 1876/2005 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerealucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

- Legea 130/2002 – Măsuri de protecţie a perso anelor încadrate în muncăactualizate prin Legea 450/2006

- H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 - privind cerinţele minime de securitate şisănătate pentru santierele temporare sau mobile

Prin proiect, au fost prevazute urmatoarele masuri privind sănătatea şi securitatea înmuncă:

- sprijinirea malurilor transeei de pozare a conductei (unde este cazul);

- sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura (unde este cazul);

- sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amp lasament;

- parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala;

- semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor.

In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile privind sănătatea şisecuritatea în muncă pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce potaparea pe parcursul executiei acestora.

Dintre factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii fizice, enumeram:Stadiu fizic Factori de risc (conform

Normativului-cadru de acordare siutilizare a echipamentuluiindividual de protectie)

terasamente pentru conducte sistatii de pompare ape uzate + SE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 22, 23, 26,27, 28, 30, 32, 34, 37

Page 14: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

montare conducta(inclusiv armaturi,demontari,remontari, etc.)

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 32, 34

Montare echipamente, utilaje 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 32, 34

Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protec tieadecvat conform legislatiei in vigoare, in domeniu, pentru perioade ale fiecarui stadiufizic. Antreprenorul va urmari respectarea norme lor ce reglementeaza activitatea desănătate şi securitate în munca pentru care va face instructajul intregului pers onal ce seva ocupa de derularea lucrarilor, conform celor prezentate la pct.5 si pct.6 din prezentulCaiet de sarcini.

Normele specifice vor tine seama si de normele conexe colaterale specifice fiecareiactivitati in parte, actualizate la zi.Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sa aiba certificat de utilizare de lafactorii abilitati din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale.

6. LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR DE REFERINTA

1. STAS 10898-85 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie l.

2. SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

3. STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte

4. STAS 8591/1 -91 Amplasarea in localitati a retelelor subterane amplasate in sapatura

5. STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine devizitare

6. STAS 7656-90 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii

7. STAS 503/1 -87 Tevi din otel fara sudura laminate la cald

8. 114-78 Normativ pentru protectia anticoroziva a constructiilor metalice ingropate

9. 112-79 Normativ pentru efectuarea incercarilor de presiune la conductele tehnologice

10. C 15-77 Prescriptii tehnice pentru conducte sub presiune

Page 15: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

7.NORME SPECIFICE DE PROTECTIE IMPO TRIVA INCENDIILOR

7.1.Legislatia in domeniul securităţii la incendiu , ce va fi respectată:

ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007

al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărareîmpotriva incendiilor

ORDIN nr.1.822/394 din 2004

al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat,ministrul administraţiei şi internelor, pentru aprobarea Regulamentului privindclasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza perform anţelor decomportare la foc

Ordin nr.786/2005 al ministrului administraţiei şi internelor privind modificarea şicompletarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 7 12/2005 pentruaprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor deurgenţă

ORDIN nr.1.184 din 6 februarie 2006

al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor privind organizareaşi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

Normativ P.118/1999 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

7.2.Legislatia in domeniul protectiei mediului , ce va fi respectată:

ORDIN nr.95 din 12 februarie 2005

al ministrului mediului şi gospodări rii apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare şiprocedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională dedeşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

H.G. nr.856/2002 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listeicuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

ORDIN nr.756 din 26 noiembrie 2004

al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnicprivind incinerarea deşeurilor

Page 16: PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A …primariamihailkogalniceanu.ro/pdf/vol_caiete_sarcini/3..CS.Sub... · prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu

Ordin nr.757/26-11-2004 (M.M.G.A.)

ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativuluitehnic privind depozitarea deşeurilor

Ordin nr.1.230/2005 - al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind modificareaanexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentruaprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

OUG nr.195/2005 – privind protecţia mediului – aprobată prin Legea 265/2006

OUG nr.78/2000 – privind regimul deşeurilor

Intocmit,

Ing.Balan Marioara