Prezentare UPB - Conferinta de Lansare a Proiectului

of 20 /20
PROIECT POSDRU nr. PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010 161/2.1/G/136010 CONFERINTA DE LANSARE CONFERINTA DE LANSARE București, 04 Iunie 2014 PROIECT POSDRU nr. PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010 161/2.1/G/136010

Embed Size (px)

Transcript of Prezentare UPB - Conferinta de Lansare a Proiectului

Prezentare1 Parteneri
3 Obiective
S.C. VEGRA Info S.R.L.
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
Durata proiectului
18 luni
1 Obiectiv general
Asigurarea tranziiei a 400 de studeni din Regiunea Bucureti Ilfov spre piaa forei de munca, facilitând integrarea lor în societatea româneasc în calitate de membri productivi ai acesteia
prin consiliere direct, personalizat
Proiectul îi propune
s ofere membrilor grupului int competente profesionale si informatii concrete despre asteptarile angajat-angajator, despre cadrul legal si economic la care sa se raporteze;
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
O B I E C T I V E
OS1. Consilierea si orientarea profesionala a 400 de studenti pentru dezvoltarea unei cariere si constientizarea acestora asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin in calitate de angajati;
2 Obiective specifice
OS2. Corelarea abilitatilor si competentelor pe care tinerii le dobandesc prin intermediul educatiei formale din institutiile de invatamant superior cu cerintele si asteptarile angajatorilor;
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
OS3. Constituirea unui parteneriat consolidat scoala-angajator care sa conduca la permanentizarea colaborarii dintre universitati si angajatori, multiplicand rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranzitiei de la scoala catre viata activa pentru un numar sporit de studenti. ;
2 Obiective specifice
OS4. Cresterea relevantei rezultatelor invatarii la locul de munca si a gradului de constientizare a studentilor, universitatilor, agentilor economici si societatii in general, cu privire la practica si consiliere vocationala;
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
este gandit pentru:
inarmarea tinerilor cu abilitati si cunostinte practice, specifice domeniului in care au fost pregatiti in facultate;
cresterea competitivitatii pe piata muncii;
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
O B I E C T I V E
vine în întâmpinarea uneia dintre problemele principale ale pieei de munca – diferena dintre cunotinele dobadinte in sistemul de invatamant si cerinele angajatorilor…
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
A C T I V I T A T I
1. Management de proiect
1.2 Coordonarea activitatilor financiar-contabile
A C T I V I T A T I
2. Informare si publicitate
se va asigura continuu vizibilitatea proiectului, accesul mass media si a tuturor celor interesati la rezultatele proiectului;
se vor crea elementele grafice de identitate vizuala;
se vor elabora si distribui materiale informative si publicitare, comunicate de presa;
va fi creat si actualizat un site al proiectului,
vor fi organizate 2 conferinte de presa;
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
A C T I V I T A T I
3. Selectia grupului tinta
3.1 Campanie de informare in vederea selectiei - va asigura informarea studentilor asupra obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului, precum si a posibilitatii de implicare in proiect;
3.2 Procesul de selectie - se va desfasura dupa o procedura care va stabili clar criteriile, urmarind respectarea egalitatii de sanse;
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
A C T I V I T A T I
4. Consiliere si orientare profesionala
Fiecare student din grupul inta participa la o sesiune de consiliere in grup si la o edina de consiliere individuala, personalizata.
Consiliere on-line, continuu.
280 din 400 de studeni consiliai, îi vor continua studiile sau vor obine un loc de munc
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
A C T I V I T A T I
4.2 Consiliere si orientare profesionala personalizata
4.3 Consiliere on-line
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
A C T I V I T A T I
5. Realizarea de parteneriate
6. Stagii de practica
studentii vor deprinde abilitati pentru realizarea de modele parametrizate de componente si ansambluri si vor parcurge procesul de productie - de la proiectare la produsul finit (integral sau partial)
se vor asigura subventii pe perioada stagiilor de practica si premii pentru studentii cu rezultate deosebite
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
A C T I V I T A T I
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
R E Z U L T A T E
1 Beneficiari ai serviciilor de consiliere în cariera: 400
2 Persoane care au beneficiat de consiliere si au continuat studiile: 270
3 Persoane asistate in tranziia de la coala la viaa activa: 70
4 Persoane care au beneficiat de consiliere si au gsit un loc de munca: 10
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010
PROIECT POSDRU nr. 161/2.1/G/136010