Prezentare Summa Versiune Romana

download Prezentare Summa Versiune Romana

of 28

Embed Size (px)

description

Summa este Energia, consultanta economice fiscala, agricoltura, plasare forta de munca, activitatea imobiliara, publicitatea, comerz produsele petroliere

Transcript of Prezentare Summa Versiune Romana

 • 1. PREZENTAREAGRUPULUI

2. PREZENTAREA GENERAL A GRUPULUI Prezentarea principalelor sectoare de activitate: A. Consultanta B .E nergi e C. Agricultura D. Imobiliare E. Personal F. Publicitate Iesire 3. Prezentarea general a Grupului

 • Summa Consultingeste o companie care furnizeaz, n principal, servicii de consultan. Domeniul fundamental de activitate este reprezentat de sprijinul acordat Clienilor aflai n diferite stadii de planificare i dezvoltare a proiectelorindustriale, comerciale sau imobiliare in Italia, Romnia, Moldova, Serbia, RI Iran. Specialitii care activeaz n cele 12 companii ale Grupului sunt mndria noastr i reprezint o adevarat valoare, datorit naltei pregtiri profesionale ce o au in domeniu n care opereaz. Compania are la activ investiii de succes, fie directe, fie prin Clienii si, de peste 123 milioane de euro. Misiuneacompaniei noastre estede a oferi servicii de calitateClieniilor notri, n mod direct sau prin intermediul reelei sale de colaboratori, de a umari mereu perfecionarea acestora, extinzand gama serviciilor siraspunzand in timp util diverselor nevoi ce apar pe parcursul realizarii unuiPROIECT .

4. Pre zentarea general a aGrup ului

 • Serviciile oferite cuprind :
  • Sprijinirea crearii, dezvoltarii, restructurarii,consolidarii societilor i antreprinderilor

Consultantajuridica si fiscala a societatii, iar in sectoarele energeticeconsultanta tehnica Verificarea documentelorimobiliare, inchirierea oficiilor, Intermedieri si stabilire sedii de societati Pregtirea documentelori sprijin ul necesarpentr ufinanar i nerambursabil ei servicii bancare Sprijin corespunzatorin pregtirea documentaiei pentru participari la privatizare silicitatii guvernamentale 5. Management Dr. Mar coVitale Carpentari ,responsabil pentru activitileexterne aleGrupul ui, prinexperienasaa creat oimportantareea de filiale icolaboratori,car e ofer asistenclieni lorn Italia, Romnia, RI Iran, Moldova, Serbia si alte 126 de ri, sub controlul fondator uluiGiulio . Contact: v. loc.S.Rocco nr. 11 - Trento / Italia Tel. : +40. 727 . 903162 +39. 339.6988019 +39. 0461.920082 Fax. : +39. 0461.933766 6. Prezentarea general a grupului

 • Scurt istoricalactivit ii
 • De-a lungulcelor 12anideactivitatedesfasurat nRomania,Grupul adezvoltatinvestitii in valoare de peste 43 milioane de euro.
 • Dintrecele60 de proiecterealizate panainprezentde catrecompania noastra, amintim constituirea liniei de productie aS.C. Patrom S.R.L., Bocsa,judetul Caras-Severin, princarefirmaa cucerit sicucereste in continuare piata chineza ; proiectul Casirom Turda prin care s-a reorganizatstructuraactionariatului ; proiectulfirmeiGreen GateSRLprinsuportul careia s-a realizato ferm agricolpe o suprafa de 1432 ha de teren agricol n Victor Vlad Delamarina, Judetul Timis. Printrealte domenii de susinere,avand rolul demediator , s-a achizionat benzin de ctre firma Petroline de la Rafineria Tamoildin Italia.
 • Grupul are birouri proprii nBucuresti, Chisinau, Trento si Teheran . Specialistii firmei, sustin Clientii n demersul lor, din momentul iniial pn la atingerea final a obiectivelor, putnd de asemeneafurniza toat structura la cheie , utilizand cele mai noi tendinte din domeniul tehnic simodalitati de finantare.

7. Principal ele sectoare deactivitate : A. Consul tanta

 • I n timpulimplementariifiecruiproiect ,este pstrat a o legaturastrns acuC lientul ,n scopul de a verifica conformitatea cutermenelei procedurilecontractului de consultantai , dac este necesar,executarea eventualelormodifica ri .Domeniul c onsultantacuprindediverse arii deactivitate ,principalele fiind urmatoarele :
 • 1.Domeniul economic pe care l dezvoltm:
 • a.proiecte economice ;
 • b.planuri de afaceri ;
 • c.studii de fezabilitate ;
 • d.studiideoportunitatepentruC lieniinotricaredorescs
 • verificeviabilitateaunuiprodus/serviciupepiat, siniieze
 • o afacere sau s activeze pe o pia nou ;
 • e.introducereantr-unsistem reea reteaservicii-produsea Clienilorproprii n vederea optimizarii achiziiilor i vnzrilor.

8. A.Consultanta

 • 2.Dom eniul juridic:asigurC lien i i lornotri corect a interpretare a informatiilorlegi slative di n ara de referin , cuposibilitateade ale aplicanelab orareastructurilor juridice si contractuale inovative, mereu inavangarda :
 • a.C rearea structuri lorjuridice pentru optimiza reaoportuni-
 • tatil or fiscalesi economice oferitede internationalizarea
 • societatii Clientilor . ;
 • b.infiintarea de noi firme ;
 • c.schimbareaactuluiconstitutivpentruaseridicala
 • nivelul exigentelor asociatilo r;
 • d.Alteactenecesarepentrucasocietatilesaisidesfasoare
 • activitateaeconomica sisociala in conditii legale .
 • e. indeplinireaalt orcerinte specifice fiecaruiC lient .

9.

 • 3.Consultanta fiscala: P lanificarea fiscaleste una din activitatile cele mai calificate si importante dincadrulgestionar iiunei interprinderi, fie pentru COSTUL NON-PRODUCTIV ce o reprezinta, fie pentru dezechilibrul de CASH-FLOW ce il poate genera, fie pentru costurile administrative ce le aduce, si nu in ultimul rand, fie pentrurisc ul de a primipenalizaiinjusted in parteaorganismel orde supraveghere n caz ul unorinspecii.
 • Pentru fiecare din aceste motive vom pune la dipozitia C lientul ului o multitudine de soluii careconduc laposibilitatea reduce rii acestorimpact e.
 • nacord cuaceast filosofie , vom oferi urmatoarele servicii deasistenta : a.servicii de contabilitate si obligatii aferente;
 • b.rezolvarea problemelor de natura fiscala;
 • c.servicii pe probleme de procedurfiscala ;
 • d.contestatii administrative si juridice impotriva administratiei publice fiscale
 • f.asistenireprezentarenfaaorganelor fiscale,inclusiv acordareade asistende specialitate pe parcursul derularii inspeciei fiscale;e.analiza economicofinanciara, reporting, management contabil, calcul pret cost, intocmire bugete anuale, forecast- ur i;

A.Consul tanta inItalia, Rep.Moldova, Serbija, R.I. Iran, Romania,Kyrgystan 10.

 • 4.Consultanta financiara. Vine in sprijinul C lientuluipentru aidentific ai utiliz aresursele adecvatein vedereadezvolta riiproiecte lorde investiii. Principalele sursepe care experiinostrivor adresaG rupului nvedereaanaliz eipentru stabilireaportofoliuluide finanarea Cl ient uluisunt:
 • A. FONDURI NERAMBURSABILE:
 • a . Fonduri structurale de dezvoltare (europene si nationale)
 • b . Fonduri functionale ( subventii)
 • c. Fonduri de sustinere ( ajutoare de stat)
 • d. Fondurile pentru cursuri de formare si recalificare
 • B. FONDURI RAMBURSABILE:
 • a. Credite bancare
 • b.Leasing
 • Expertinostriisevor ocupadeelaborarea documentatiei pana cand proiectele pot intra in parametrii de eligibilitate si finantabilitate impuse de lege .

A.Consul tant a inItalia, Rep.Moldova, Serbija, R.I. Iran, Romania, Kyrgystan 11. A. Consul tanta La nivel exemplificativ,n Romni a, inperioada 2010 2013 , pentru a ctivitatea de producie sunt disponibile19,7 miliarde de euro ,pentru agricultur sunt disponibile13,3 miliarde de euro , atingndmaximumfinanar iinerambursabil e de80% pentru unele din interventii sau chiar de98%si100% n cazul administraiei publice locale , respectivn unele cazuri speciale, cum ar fi cercetarea i anumite proiecte de dezvoltare.

 • Serviciile pe care leofer im : a. Controlul caracteristicilor de eligibilitateale S olicitantuluireferitorla diferite tipuri de finanare posibile isprijinuln alegereaprincipalelor instrumente b.Controlul eligibilitatiiproiectului, precum ieventualesugestiiconstructive venite in vedereamaximiza riiaccesul ui lafinanr iledisponibile c.Realizarea studii lorde pre-fezabilitate d.Realizarea s tudii lorde fezabilitate e.Elaborarea planurilor de afaceri i p rogramareainvestiiilor f.Pregtirea documentelornecesarefinanar iiproiectului ( rambursabile / nerambursabile)cuprinzandsitoate anexele acestuia g.Asistenta si management de proiect n perioada anterioar depunerii cererii de finanare h.A sisten n materie de procedur ii participar ila achiziii publice l. S faturi i informaii cu privire la publicitate aobligatorie

12. A. Consultanta D in pcatefoarte des societatileoffshoresunt utilizaten alte scopuri dect funcialornatural a,d and senzatia ca ilegalul poate deveni legal.

 • 5 . Constituirea de societi off-shore :este una din ofertele de servicii cele mai specializate sicalifica te ,ce daposibilitateacompaniilorde a stabilisolutii foarte sofisticate in orice jurisdictie, care au ca numitor comun: a. Impozite ( taxe , accize) redus e b. Gestionarea trust-urilor( simple/multilevel )
 • c. Secretul bancar Sesublinie azafaptul c nu toate structurile offshore sunt eficiente i conforme culegi slatialocal a , prin urmare, devinefundamentalaanalizaac e st eiproblem eialiniil orde baz, verifica nd abilitatea,avantaje lei dezavantaje le . Clientulva avea astfel certitudineade a obine soluii eficiente,SIGURE , icu untermen de realizare extrem descurt pentrupracticarea ordiniijuridicesifiscale necesa re initierii activitatii respectivei societatii .

13. B.Sectorul energiei: Principala filosofieurmrit ade grupeste aceea de a produceenergiecu cel mai micim