Prezentare RDN (2011)

of 42 /42
Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale ADR Nord Regiunea de Dezvoltare Nord

description

Re

Transcript of Prezentare RDN (2011)

Page 1: Prezentare RDN (2011)

Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale

ADR Nord

Regiunea de Dezvoltare Nord

Page 2: Prezentare RDN (2011)

Regiunile de dezvoltare 6 regiuni de dezvoltare

create în conformitate cu clasificarea statistică a UE

Pentru perioada 2007-2010, eforturile Guvernului sunt orientate spre consolidarea capacităților și condițiilor de dezvoltare în regiunile NORD, CENTRU și SUD

După 2011 – demararea acțiunilor de dezvoltare în regiunile UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și regiunea transnistreană.

Page 3: Prezentare RDN (2011)
Page 4: Prezentare RDN (2011)

Regiunea de dezvoltare NordConexiuni internaționale și transportuare

  Regiunea Nord - 970 mii locuitori (Nomenclator a unităților teritoriale de

statistică europeană - NUTS 2)

RDN are 11 puncte de conexiune internaţională cu tarile învecinate -  România şi Ucraina.

RDN este accesibilă prin toate patru tipuri de transport: auto, fluvial şi feroviar, aerian prin două aeroporturi – Aeroportul internaţional Bălţi (Leadoveni) şi Aeroportul Internaţional Mărculeşti. 

Page 5: Prezentare RDN (2011)

Regiunea de dezvoltare NordPotențialul industrial

RDN dispune de un potenţial industrial relativ dezvoltat.

• Principalele aglomeraţii industriale de tip „cluster” sunt:

a) industria extractivă;

b) fabricarea de articole de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor;

c) producţia şi distribuirea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă;

d) industria alimentară şi a băuturilor.

Page 7: Prezentare RDN (2011)

Zonele turistice din RDN

Page 8: Prezentare RDN (2011)

Mun.Bălți – polul de creștere al RDN

Mun.Bălți dispune de: 40 întreprinderi industriale, care produce

anual bunuri în sumă medie de 1,8 mlrd lei;

Populație 127.000 oameni; 47.000 locuri de muncă; Populația activă 90.000 oameni

Page 9: Prezentare RDN (2011)

Mun.Bălți – polul de creștere al RDN

Zona Economică Liberă „Bălți” constituie: 13,69 ha teritoriu amplasat în Nord-Estul

mun.Bălți; Comunicații, bloc de producere de

cca.72018 m.p., încăperi administrative de 2325 m.p., ospătărie de 672 m.p.

1600 locuri de muncă, care în următorii 2 ani va fi majorată la 8000

Page 10: Prezentare RDN (2011)

Mun.Bălți – polul de creștere al RDN

Rezidenții ZEL „Bălți” sunt:1. ICS „DRA Draexlmaier Automotive” SRL – care produce

cabluri și componente pentru automobile „BMW L-7”;

2. „Grip Engineering” SRL – care va produce mașini de testare a materialelor;

3. „Gibas CNC East Europe”SRL- care va produce mașini CNC;

4. EKB Elektro-Kunststoffechnik GmbH- care va produce tehnică electrică;

5. „Free Fisheries” SRL – care va produce producție din pește;

Page 11: Prezentare RDN (2011)

Investitori străini în regiunea NORD

Page 12: Prezentare RDN (2011)

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord

www.adrnord.md

Page 13: Prezentare RDN (2011)

In cadrul SDR Nord au fost identificate 3 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor:

Reabilitarea infrastructurii fizice

Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat

Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice

Prioritățile de Dezvoltare Regională

Page 14: Prezentare RDN (2011)

Prioritatea 1, Raționamente:

Deficienţele de investiţii în infrastructura publică în ultimele decenii au dus la deteriorarea semnificativă a drumurilor, sistemelor de apă şi canalizare, sistemelor de aprovizionare cu gaze, etc., fapt ce afectează în mod fundamental competitivitatea atât la nivel naţional, cât şi la nivelul regiunii.

Aprovizionarea cu apă de calitate este un imperativ în regiune, unde 80% din resursele de apă nu corespund standardelor de calitate

Page 15: Prezentare RDN (2011)

Măsuri: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare. Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale, în special a drumurilor care

se conectează la artere naţionale şi la alte porţiuni de drumuri renovate. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aeroportuare ale aeroporturilor de la Bălţi şi

Mărculeşti. Stimularea activităţilor transfrontaliere prin sporirea investiţiilor în crearea punctelor de

trecere dintre Moldova şi România, aflate pe teritoriul RDN Rezultate:

Construcţia şi reabilitarea a [XX] km de reţele de aprovizionare cu apă şi canalizare. Renovarea şi amenajarea a [XX] km de drumuri regionale. Extinderea pistei de aterizare a aeroportului Mărculeşti. Deschiderea unui punct adiţional de trecere între Moldova şi România.

Produse: Asigurarea accesului la apă de calitate a cel puţin [10,000] persoane Creşterea investiţiilor străine Creşterea activităţii comerciale, în special a comerţului cu România

Impact: Creşterea Produsului Regional Brut cu 5% în medie până în anul 2013

Masuri, Rezultate, Produse

Page 16: Prezentare RDN (2011)

Prioritatea 2, Raționamente:

Principala provocare în acest sens este activitatea economică în mediul rural. Peste 60% din populaţia regiunii este amplasată în localităţi rurale

Este necesară diversificarea activităţii economice -dezvoltarea sectorului privat este imperativă pentru creşterea dinamică a regiunii şi crearea locurilor de muncă

Harta deprivării educaţionale, IDAM

Numărul întreprinderilor la 10,000 locuitori, 2008

Page 17: Prezentare RDN (2011)

Prioritatea 2, Raționamente:

Page 18: Prezentare RDN (2011)

Măsuri: Dezvoltarea formării continue. Sprijin pentru calificarea şi recalificarea profesională. Stimularea ÎMM prin dezvoltarea serviciilor de informare si consultare pentru IMM

(industrie, servicii, turism etc.) şi susţinerea creării incubatoarelor tehnologice şi aplicării tehnologiilor inovative (frigidere, sere, industria de prelucrare etc.)

Sprijinirea întreprinderilor cu potenţial de export, care implementează standardele internaţionale de calitate.

Stimularea asocierii şi cooperării tuturor actorilor din sectorul agroindustrial, în scopul asigurării echităţii în relaţia dintre producătorii de materie primă, procesatori şi comercianţi.

Rezultate Implementarea a [3] programe modernizate de recalificare profesională, în colaborare cu

sectorul privat Acordarea serviciilor de consultanţă pentru [100] ÎMM Acordarea granturilor pentru [10] companii care implementează standarde internaţionale de

calitate într-un proces competitiv transparent

Produse: Creşterea numărului de întreprinderi cu [30%] Crearea [5,000] locuri de muncă noi

Masuri, Rezultate, Produse

Page 19: Prezentare RDN (2011)

Prioritatea 3, Raționamente:Starea de mediu afectează în mod direct confortul populaţiei şi atractivitatea regiunii. La moment, deşeurile solide şi lichide sunt gestionate în mod nesustenabil, ducând la degradarea resurselor şi înrăutăţirea sănătăţii populaţiei. În regiune, doar localităţile urbane sunt dotate cu staţii de epurare a apelor uzate, dar şi în aceste localităţi ele funcţionează în mod necorespunzător. Problema este deosebit de gravă în Soroca, unde lipseşte o staţie de epurare. Zilnic, in râul Nistru ajung 2040 de tone de deşeuri care nu trec prin instalaţiile de epurare.

Page 20: Prezentare RDN (2011)

Măsuri: Sporirea accesului la informaţia de mediu şi promovarea educaţiei ecologice. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea

separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile. Sporirea securităţii ecologice în regiune, prin promovarea activităţilor de stopare a

degradării solurilor şi elaborarea unor programe de anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme.

Reabilitarea edificiilor turistice si promovarea integrării lor in circuitele turistice internaţionale.

Rezultate: Amenajarea a [3] poligoane noi de stocare a deşeurilor Construcţia unei staţii de epurare a apelor uzate Elaborarea unui program de anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme Reconstrucţia unui edificiu turistic

 Produse: Reducerea frecvenţei eroziunilor şi îmbunătăţirea calităţii solului Temperarea fluxurilor migraţionale şi creşterea numărului de turişti

Masuri, Rezultate, Produse

Page 21: Prezentare RDN (2011)
Page 22: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Produsul Regional Brut per capita, MDL

RM RDN RDC RDS UTAG Mun. Chişinău

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2006 2007 2008

Page 23: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Structura ramurală a PRB, %

2006

2007

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

35%

24%

29%

26%

28%

26%

39%

49%

45%

Agricultura Industria si constructia Serviciile

Page 24: Prezentare RDN (2011)

Structura populaţiei angajate, 2007

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Agricultură

44,8%

Industrie12,3%

Construcţi

e3,5%

Comerţ14,0%

Transptort şi

Comunicaţii

3,5%

Sector Public,

Educaţie şi Sănătate

14,2%

Altele7,6%

Page 25: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Indicele de specializare industrială după numărul de personal, 2007

Industria extractivă

Fabricarea de articole de încălţăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor

Producţia şi distribuirea energiei electrică şi termică, gaze şi apă caldă

Industria alimentară şi a băuturilor

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

Page 26: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Numărul întreprinderilor la 10,000 locuitori

RM RDN RDC RDS UTAG Mun. Chişinău

-

50

100

150

200

250

300

350

90

43 39 32 55

274

118

53 54 40

69

353

2004 2008

Page 27: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

ISD pe locuitor (% media ţară 2007)

RDS

RDN

RDC

UTAG

Mun. Chişinău

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

11%

19%

21%

37%

386%

Page 28: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Ponderea investiţiilor în capital fix

2004

2005

2006

2007

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21%

17%

15%

16%

13%

14%

16%

15%

10%

11%

10%

9%

4%

3%

4%

2%

52%

55%

55%

58%

RDN RDC RDS UTAG Mun. Chişinău

Page 29: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

RDN RDC RDS UTA Gagauzia

Mun. Chisinau

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.033.6

BR SR OC ED RS FL SG FR DN GL BL DR0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Densitatea drumurilor publice, km/100 km2, 2007

Page 30: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Mun. Chisinau

RDN UTA Gagauzia

RDS RDC0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

39.3

BL FR GL BR SG ED SR OC DR DN RS FL0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

Densitatea reţelelor de apeduct, km/100 km2, 2007

Page 31: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Ponderea localităţilor gazificate, %, 2005

BL OC BR ED DR FR GL RS DN SG FL SR0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Mun. Chişinău

UTA Găgăuzia

RDS RDC RDN0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

27.8%

Page 32: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

Principalii indicatori de dezvoltare economică

INDICATORI RDN Media RM 

I. FORŢA DE MUNCA

Procentul de populaţie active in total populaţie, la sfârşitul anului 2007 (%) 62.0 65.9

Procentul de populaţie angajata industrie in anul 2007 (%) 12.3 12.9

Procentul de populaţie angajata agricultură in anul 2007 (%) 44.8 32.2

Procentul de populaţie angajata servicii in anul 2007 (%) 39.4 48.8

Rata şomajului în anul 2007 (%) 0.88 0.8

II. INFRASTRUCTURA

Densitatea drumurilor publice km / 100 km2, 2009 33.6 26.9

Densitatea drumurilor publice acoperite cu îmbrăcăminte rigida km / 100 km2, 2009 32.4 25.3

Procentul de drumuri cu îmbrăcăminte rigida in totalul drumurilor publice, 2009 (%) 96.5 93.9

Densitatea reţelelor de distribuţie a apei potabile, km/ 100 km2, 2008 39.3 23.3

Densitatea reţelelor de canalizare, km/100 km2, 2008 19.1 8.4

Procentul de localităţi gazificate, 2008 (%) 27.8 28.4

Numărul posturilor telefonice la 100 locuitori, 2009 26.5 28.7

Page 33: Prezentare RDN (2011)

Regiu

nea d

e D

ezv

olt

are

NO

RD

INDICATORI RDN Media RM 

III. RESTRUCTURARE SECTORIALA

Dinamica numărului de angajaţi din industrie in 2007 (2004=100) (%) 101.4 95.0

Dinamica numărului întreprinderilor in servicii in 2007 (2004=100) (%) 133.6 133.9

Dinamica numărului întreprinderilor in agricultura in 2007 (2004=100) (%) 96.4 104.7

Ponderea numărului întreprinderilor in agricultura care generează pierderi in 2007, (%) 33.5 41.5

IV. SECTORUL IMM

Numărul de IMM-uri la 10000 locuitori (2008) 51.8 115.2

Micro-întreprinderi (0-9 angajaţi) (%) 69.9 75.6

Întreprinderi Mici (10-49 angajaţi) (%) 23.9 20.3

Întreprinderi Mijlocii (50-249 angajaţi) (%) 6.2 4.1

Principalii indicatori de dezvoltare economică

Page 34: Prezentare RDN (2011)

Constrângeri pentru dezvoltarea mijloacelor de existenţă durabile:

Dependența excesivă de agricultura de productivitate joasă, supusă șocurilor,

Vulnerabilitatea externă înaltă și supra-dependența de un număr limitat de parteneri comerciali

Dependența excesivă a mediului rural de remitențe completată de barierele în calea dezvoltării businessului în mediul rural

Subdezvoltarea orașelor mici ca poli de creștere în interiorul regiunilor

Costul afacerilor, influențat de inflația cauzată de remitențe, puterea excesivă a ratei de schimb și a celei de interes

Page 35: Prezentare RDN (2011)

Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:

Crearea poligoanelor moderne şi a sistemelor noi de colectare şi reciclare a deşeurilor menagere solide, colectarea biogazului şi reducerea emisiilor gazoase, comercializarea certificatelor verzi;

Extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă, reducerea scurgerilor şi perfectarea esenţială a calităţii serviciilor prestate , de exemplu: renovarea apeductului Soroca- Bălţi;

Retehnologizarea staţiilor de iepurare a apelor, extinderea reţelelor de canalizare, reducerea poluării excesive datorită scurgerilor din sistemele de canalizare evident învechite;

Page 36: Prezentare RDN (2011)

Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:

Valorificarea surselor locale de energie renovabilă: eoliană, solară, hidraulică, biocombustibil, etc;

De exemplu, tocarea, brichetarea şi valorificarea cantităţilor enorme de crengi, paie, vreascuri de floarea soarelui şi alte resturi vegetale obţinte din curăţitul anual al livezilor;

Renovarea şi retehnologizarea cazangeriilor; Promovarea proiectelor CDM şi tehnologiilor

prietenoase mediului;

Page 37: Prezentare RDN (2011)

Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:

Reciclarea dijecţiilor animaliere şi nămolurilor reziduale pentru producerea fertilizanţilor organici şi dezvoltarea agriculturii ecologice;

Dezvoltarea agriculturii netradiţionale: promovarea apiculturii, pisciculturii, floriculturii, creşterii ciupercilor, plantelor medicinale, cum, de exemplu, geni-şeniul pentru producerea diverselor nectaruri şi băuturi curative, etc, etc,

Page 38: Prezentare RDN (2011)

Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:

Activităţi de eficientizare a consumului de energie elctrică şi termică, sporirea calităţii construcţiilor, perfectarea tehnologiilor frigorifice şi celor de prelucrare şi păstrare eficientă a materiei prime agricole;

valorificarea durabilă a resurselor minerale şi apelor subterane din regiune, retehnologizarea carierelor şi reducerea cantităţii de deşeuri miniere;

Page 39: Prezentare RDN (2011)

Oportunităţi de investiţii durabile în Regiunea de Dezvoltare Nord:

Decontaminarea solurilor (Mărculeşti), amenajarea spaţiilor verzi, făşiilor forestiere, zonelor umide, parcurilor (Ţaul, Mîndîc, etc.);

Amenajarea popasurilor, lacurilor, peşterelor, grotelor, crearea gospodăriilor de vînătoare şi agrement, fermelor de creştere a melcilor, broaştelor , nutriilor, etc.

Valorificarea potenţialului turistic, recreativ, seliteb, dezvoltarea turismului rural, agricol, arheologic, teologic (f. multe mănăstiri pitoreşti), etc, etc...

Page 40: Prezentare RDN (2011)

Modernizarea Aeroportului Internaţional BălţiReparaţia pistei: 2 mln. Euro

Aeroportul internaţional Bălţi este administrat de IS «Moldaeroservice» care deţine două aerodromuri:

- Aeroport în aria oraşului Bălţi (136 Ha);- Aeroportul Internaţional Bălţi (144 Ha).

Proximitatea infrastructurii dezvoltate la sol, inclusiv transportul feroviar, precum şi vecinătatea cu frontierele din România (40 km) şi Ucraina (45 km), plasează Aeroportul Internaţional Bălţi într-o poziţie avantajoasă în comparaţie cu alte aeroporturi din Moldova, şi cu cele mai apropiate aeroporturi din România şi Ucraina.

Page 41: Prezentare RDN (2011)

Developing International Airport BălţiReparaţia pistei – 2 mln. Euro

Destinaţia aeroportului Aviaţie civilă Servicii poştale Hub-uri Cargo Zonă economică liberă Unitate de producere cu regim vamal de re-export

Categoriile operatorului Operator de transport aerian Operator de transport aerian regional (zonal) Taxi aerian, curse charter

Surse suplimentare de venit Hangaruri

Spaţii de parcare Depozite Ghişeuri pentru operatori aerieni.

Page 42: Prezentare RDN (2011)

Sediul ADR Nord – mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, nr.8, etaj II

www.adrnord.md